ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆՔ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ /

ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆՔ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ / Մխիթարեան Միաբանութիւն. - Վէննա ։ Մխիթարեան հրատարակութիւն 1819. - 4 երես. 25.5x20.0 սմ - 1819.

Լոյս է տեսել մէկ թիւ՝ 1819 թ․ հոկտեմբերի 28 (նոր տումար), եւ հոկտեմբերի 16 (հին տումար):

Հրատարակուել է մէկ թիւ՝ փորձի համար։ Հրատարակութեան առաջին էջում նշուած է "Հիմայ փորձի համար կէս թերթ միայն տպեցինք, թէ որ սկսելու ըլլանք նէ․ ան ատենը ամեն շաբաթ մէկ ամբողջ թերթ կընենք, ու ալ շատ արևելքէն հոս եկած, ու հոս տեղէն արևելք գացած վաճառելու բաներուն գիները, ու պէսպէս խապարներ կըգրենք։"


Բնագիրը՝ հայերէն

Կազմուած եւ ամփոփուած 1 թղթածրարում, դասիչն է՝ 940 / L . V. 5: Ընդամէնը մէկ թիւ, 4 երես։
1819 թ․՝ Հոկտեմբերի 28 ։


Սոցիալ-տնտեսական կեանք--XIX դ--1819--Պարբերականներ
Մխիթարեան Միաբանութիւն--XIX դ--1819--Պարբերականներ
տպ. "Մխիթարեան"


Վիեննա
Աուստրիա
Եւրոպա


Ամսագիր