ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ /

ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ / Խմբ.` Ե. Պլիս; Հրատ.՝ Ամերիկայի միսիոնարաց ընկերութեան կողմէն. - Կոստանդնուպօլիս : Ի տպարանի Ա. Պ. Չըրչիլի, 1855-1863. Կոստանդնուպօլիս : Տպագրութիւն Ե․ Յարութիւն Մինասեան 1864-1868 - 4-34 երես : նկ. ; (երկշաբաթաթերթ, ապայ ամսաթերթ) 48 x 33 սմ. ապայ՝ 32 x 23 սմ - 1855-1868.

"ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1855 ։ ՀԱՏՈՐ 8։ Կոստանդնուպօլիս։ Ի տպարանի Ա. Պ. Չըրչիլի։ -- ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1855 թ․։ Թիւ 1 - Թիւ 26։ (108 երես) ;
"ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1856 ։ ՀԱՏՈՐ 9։ Կոստանդնուպօլիս։ Ի տպարանի Ա. Պ. Չըրչիլի։ -- ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1856 թ․։ Թիւ 27 - Թիւ 53։ (108 երես) ;
"ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1857 ։ ՀԱՏՈՐ 10։ Կոստանդնուպօլիս։ Ի տպարանի Ա. Պ. Չըրչիլի։ -- ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1857 թ․։ Թիւ 54 - Թիւ 79։ (104 երես) ;
"ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1858 ։ ՀԱՏՈՐ 11։ Կոստանդնուպօլիս։ Ի տպարանի Ա. Պ. Չըրչիլի։ -- ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1858 թ․։ Թիւ 80 - Թիւ 105։ (104 երես) ;
"ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1859 ։ ՀԱՏՈՐ 12։ Կոստանդնուպօլիս։ Ի տպարանի Ա. Պ. Չըրչիլի։ -- ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1859 թ․։ Թիւ 106 - Թիւ 131։ (104 երես) ;
"ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1860 ։ ՀԱՏՈՐ 13։ Կոստանդնուպօլիս։ Ի տպարանի Ա. Պ. Չըրչիլի։ -- ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1860 թ․։ Թիւ 132 - Թիւ 157։ (112 երես) ;
"ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1861 ։ ՀԱՏՈՐ 14։ Կոստանդնուպօլիս։ Ի տպարանի Ա. Պ. Չըրչիլի։ -- ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1861 թ․։ Թիւ 158 - Թիւ 179;
"ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1862 ։ ՀԱՏՈՐ 15։ Կոստանդնուպօլիս։ Ի տպարանի Ա. Պ. Չըրչիլի։ -- ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1862 թ․։ Թիւ 180;
"ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1864 ։ ՀԱՏՈՐ 17։ Կոստանդնուպօլիս։ Ի տպարանի Ե․ Յարութիւն Մինասեան։ -- ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1864 թ․։ Թիւ 205 - Թիւ 217, (216 երես) ;
"ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1866 ։ ՀԱՏՈՐ ԺԹ։ Կոստանդնուպօլիս։ Ի տպարանի Ե․ Յարութիւն Մինասեան։ -- ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1866 թ․։ Թիւ 231 - Թիւ 243;
"ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1867 ։ ՀԱՏՈՐ Ի։ Կոստանդնուպօլիս։Տպագրութիւն Ե․ Յ․ Ե․ Մինասեան։ -- ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1867 թ․։ Թիւ 244 - Թիւ 256;
"ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1868 ։ ՀԱՏՈՐ ԻԱ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Ե․ Յ․ Ե․ Մինասեան։ -- ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1868 թ․։ Թիւ 257 - Թիւ 269;


Հատորներուն թիւերի համարակալումը շարունակական է։


Բնագիրը՝ հայերէն

1855-1860 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-331
1861-1862 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-328
1871 եւ 1864 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-333
1866 եւ 1867 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-332

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

1855, հատոր 8. թիւ 1 (Յունուար 3), թիւ 2 (Յունուար 17), թիւ 3 (Յունուար 31), թիւ 4 (Փետրուար 14), թիւ 5 (Փետրուար 28), թիւ 6 (Մարտ 14), թիւ 7 (Մարտ 28), թիւ 8 (Ապրիլ 11), թիւ 9 (Ապրիլ 25), թիւ 10 (Մայիս 9), թիւ 11 (Մայիս 23), թիւ 12 (Հունիս 6), թիւ 13 (Հունիս 20), թիւ 14 (Հուլիս 4), թիւ 15 (Հուլիս 18), թիւ 16 (Օգոստոս 1), թիւ 17 (Օգոստոս 15), թիւ 18 (Օգոստոս 29), թիւ 19 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 20 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 21 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 22 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 22 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 23 (Նոյեմբեր 7), թիւ 24 (Նոյեմբեր 21), թիւ 25 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 26 (Դեկտեմբեր 19):
1856, հատոր 9. թիւ 27 (Յունուար 2), թիւ 28 (Յունուար 16), թիւ 29 (Յունուար 30), թիւ 30 (Փետրուար 13), թիւ 31 (Փետրուար 27), թիւ 32 (Մարտ 12), թիւ 33 (Մարտ 26), թիւ 34 (Ապրիլ 9), թիւ 35 (Ապրիլ 23), թիւ 36 (Մայիս 7), թիւ 37 (Մայիս 21), թիւ 38 (Հունիս 4), թիւ 39 (Հունիս 18), թիւ 40 (Հուլիս 2), թիւ 41 (Հուլիս 16), թիւ 42 (Հուլիս 30), թիւ 43 (Օգոստոս 13), թիւ 44 (Օգոստոս 27), թիւ 45 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 46 (Սեպտեմբեր 24), թիւ 47 (Հոկտեմբեր 8), թիւ 48 (Հոկտեմբեր 22), թիւ 49 (Նոյեմբեր 5), թիւ 50 (Նոյեմբեր 19), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 17), թիւ 53 (Դեկտեմբեր 31):
1857, հատոր 10. թիւ 54 (Յունուար 14), թիւ 55 (Յունուար 28), թիւ 56 (Փետրուար 11), թիւ 57 (Փետրուար 25), թիւ 58 (Մարտ 11), թիւ 59 (Մարտ 25), թիւ 60 (Ապրիլ 8), թիւ 61 (Ապրիլ 22), թիւ 62 (Մայիս 6), թիւ 63 (Մայիս 20), թիւ 64 (Հունիս 3), թիւ 65 (Հունիս 17), թիւ 66 (Հուլիս 1), թիւ 67 (Հուլիս 15), թիւ 68 (Հուլիս 29), թիւ 69 (Օգոստոս 12), թիւ 70 (Օգոստոս 26), թիւ 71 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 72 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 73 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 74 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 75 (Նոյեմբեր 4 ), թիւ 76 (Նոյեմբեր 18), թիւ 77 (Դեկտեմբեր 2), թիւ 78 (Դեկտեմբեր 16), թիւ 79 (Դեկտեմբեր 30):
1858, հատոր 11. թիւ 80 (Յունուար 13), թիւ 81 (Յունուար 27), թիւ 82 (Փետրուար 10), թիւ 83 (Փետրուար 24), թիւ 84 (Մարտ 10), թիւ 85 (Մարտ 24), թիւ 86 (Ապրիլ 7), թիւ 87 (Ապրիլ 21), թիւ 88 (Մայիս 5), թիւ 89 (Մայիս 19), թիւ 90 (Յունիս 2), թիւ 91 (Յունիս 16), թիւ 92 (Յունիս 30), թիւ 93 (Յուլիս 14), թիւ 94 (Յուլիս 28), թիւ 95 (Օգոստոս 11), թիւ 96 (Օգոստոս 25), թիւ 97 (Սեպտեմբեր 8), թիւ 98 (Սեպտեմբեր 22), թիւ 99 (Հոկտեմբեր 6), թիւ 100 (Հոկտեմբեր 20), թիւ 101 (Նոյեմբեր 3), թիւ 102 (Նոյեմբեր 17), թիւ 103 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 104 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 105 (Դեկտեմբեր 29):
1859, հատոր 12. թիւ 106 (Յունուար 12), թիւ 107 (Յունուար 26), թիւ 108 (Փետրուար 9), թիւ 109 (Փետրուար 23), թիւ 110 (Մարտ 9), թիւ 111 (Մարտ 23), թիւ 112 (Ապրիլ 6), թիւ 113 (Ապրիլ 20), թիւ 114 (Մայիս 4), թիւ 115 (Մայիս 18), թիւ 116 (Յունիս 1), թիւ 117 (Յունիս 15), թիւ 118 (Յունիս 29), թիւ 119 (Յուլիս 13), թիւ 120 (Յուլիս 27), թիւ 121 (Օգոստոս 10), թիւ 122 (Օգոստոս 24), թիւ 123 (Սեպտեմբեր 7), թիւ 124 (Սեպտեմբեր 21), թիւ 125 (Հոկտեմբեր 5), թիւ 126 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 127 (Նոյեմբեր 2), թիւ 128 (Նոյեմբեր 16), թիւ 129 (Նոյեմբեր 30), թիւ 130 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 131 (Դեկտեմբեր 28):
1860, հատոր 13. թիւ 132 (Յունուար 11), թիւ 133 (Յունուար 25), թիւ 134 (Փետրուար 8), թիւ 135 (Փետրուար 22), թիւ 136 (Մարտ 7), թիւ 137 (Մարտ 21), թիւ 138 (Ապրիլ 4), թիւ 139 (Ապրիլ 18), թիւ 140 (Մայիս 2), թիւ 141 (Մայիս 16), թիւ 141, Յաւելուած (Մայիս 16), թիւ 142 (Մայիս 30), թիւ 143 (Յունիս 13), թիւ 144 (Յունիս 27), թիւ 145 (Յուլիս 11), թիւ 146 (Յուլիս 25), թիւ 147 (Օգոստոս 8), թիւ 148 (Օգոստոս 22), թիւ 149 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 149, Յաւելուած (Սեպտեմբեր 5), թիւ 150 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 151 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 152 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 153 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 154 (Նոյեմբեր 14), թիւ 155 (Նոյեմբեր 28), թիւ 156 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 157 (Դեկտեմբեր 26):
1861, հատոր 14. թիւ 161 (Փետրուար 20), թիւ 165 (Ապրիլ 17), թիւ 166 (Մայիս 1), թիւ 167 (Մայիս 15), թիւ 168 (Մայիս 29), թիւ 170 (Յունիս 26), թիւ 171 (Յուլիս 10), թիւ 172 (Յուլիս 24), թիւ 173 (Օգոստոս 7), թիւ 174 (Օգոստոս 21), թիւ 175 (Սեպտեմբեր 4), թիւ 176 (Սեպտեմբեր 18), թիւ 177 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 178 (Նոյեմբեր 15 ), թիւ 179 (Դեկտեմբեր 16):
1862, հատոր 15. թիւ 180 (Յունուար 15):
1864, հատոր 17. թիւ 205 (Յունուար 20), թիւ 206 (Փետրուար 17), թիւ 207 (Մարտ 16), թիւ 208 (Ապրիլ 13), թիւ 209 (Մայիս 11), թիւ 210 (Յունիս 8), թիւ 211 (Յուլիս 6), թիւ 212 (Օգոստոս 3), թիւ 213 (Օգոստոս 31), թիւ 214 (Սեպտեմբեր 28), թիւ 215 (Հոկտեմբեր 26), թիւ 216 (Նոյեմբեր 23), թիւ 217 (Դեկտեմբեր 21):
1866, հատոր ԺԹ. թիւ 231 (Յունուար 17), թիւ 232 (Փետրուար 14), թիւ 233 (Մարտ 14), թիւ 234 (Ապրիլ 11), թիւ 235 (Մայիս 9), թիւ 236 (Յունիս 6), թիւ 237 (Յուլիս 4), թիւ 238 (Օգոստոս 1), թիւ 239 (Օգոստոս 29), թիւ 240 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 241 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 242 (Նոյեմբեր 21), թիւ 243 (Դեկտեմբեր 19):
1867, հատոր Ի. թիւ 244 (Յունուար 16), թիւ 245 (Թետրուար 13), թիւ 246 (Մարտ 13), թիւ 247 (Ապրիլ 10), թիւ 248 (Մայիս 8), թիւ 249 (Յունիս 5), թիւ 250 (Յուլիս 3), թիւ 251 (Յուլիս 31), թիւ 252 (Օգոստոս 28), թիւ 253 (Սեպտեմբեր 25), թիւ 254 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 255 (Նոյեմբեր 20), թիւ 256 (Դեկտեմբեր 18):
1868, հատոր ԻԱ. թիւ 257 (Յունուար 15), թիւ 258 (Փետրուար 12), թիւ 259 (Մարտ 11), թիւ 260 (Ապրիլ 8), թիւ 261 (Մայիս 6), թիւ 262 (Յունիս 3), թիւ 263 (Յուլիս 1), թիւ 264 (Յուլիս 29), թիւ 265 (Օգոստոս 26), թիւ 266 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 267 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 268 (Նոյեմբեր 18), թիւ 269 (Դեկտեմբեր 16):

Շարունակած է «Շտեմարան պիտանի գիտելեաց»-ին (1839-1854 թթ.): Շարունակուել է որպես «Ավետաբեր» (1876-1915 թթ.):


Կրօնաբարոյական--XIX դ--1855-1868--Պարբերականներ
Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1855-1868--Պարբերականներ
տպ. "Ա. Պ. Չըրչըլի"
տպ. "Յ. Մինասեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր