ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՒԵՏԱԲԵՐ : Շաբաթաթերթ Կրօնական, Ուսումնական, Ընտանեկան ԵՒ Քաղաքական /

ԱՒԵՏԱԲԵՐ : Շաբաթաթերթ Կրօնական, Ուսումնական, Ընտանեկան ԵՒ Քաղաքական / Խմբ.՝ Ե․ Պլիս; Ճ. Ք. Կրին; Յ․ Գ․ Գրիգորեան; Մ․ Մինասեան; Ֆ․ Ու․ Մէքալըմ; Յ․ Ա․ Ճէճիզեան; Ա․ Պ․ Շմաւոնեան; Տնօրէն -խմբ.՝ Հ. Ս. Պարնըմ, Տնօրէն -խմբ.՝ Ճ․ Ֆ․ Հէրիք; Տնօրէն -խմբ.՝ Հ․ Մ․ Ալէն; Պատասխանատու խմբագիր՝ Ս․ Գ․ Յարութիւնեան; Հրատ.՝ Ամերիգայի միսիոնարաց ընկերութեան կողմանէ. Հրատ․` Յ. Մատթէոսեան - Կոստանդնուպօլիս Տպագրութիւն Ա. Յ. Պօյաճեան, 1869 թիւ 1 - 1869 թիւ 10; 1873 թիւ 3 - 1869 թիւ 10; 1886 թիւ 1 - 1912 դեկտեմբեր; Կոստանդնուպօլիս Տպագրութիւն Արամեան, 1869 թիւ 11 - 1873 թիւ 2 1874 թիւ 1 - 1884 թիւ 53 Կոստանդնուպոլիս Տպագրութիւն Գ․ Պաղտատլեան (Արամեան), 1885 թիւ 1 - 1885 թիւ 52 Կ․ Պոլիս Կ․ եւ Մ․ Յ․ Քէշիշեան տպարան 1913 թ․ Կ․ Պոլիս Տպագրիչ եւ հրատարակիչ Յ․ Մատթէոսեան 1914 - 1915 - 4, 8, 12, 24, 36 երես : նկ. ; 31 x 23 սմ. - 1869-1915.

Նկատուած վրիպակները՝ 1874 թ․ թիւ 27 (Յուլիս 8) հատորի թիւը դարձած է 28։ 1874 թ․ թիւ 29 (Յուլիս 22) հատորի թիւը դարձած է 29։ Այդպէս էլ շարունակուած է։ 1878 թ․ հատոր 33՝ թիւ 6 (Փետրուար 5) սկսեալ հատորի թիւը շտկուած է, 33-ը փոխուած է 31 եւ այդպես մյուս հատրոներու համար եւս։ 1886 թ․ թիւ 1՝ հատորի թիւը դրուած է 38, պետք է լինի 39։ Սկսեալ թիւ 23 (Յունիս 5)՝ հատորի թիւը շտկուած է 39։ 1890 թ․ թիւ 1՝ ծրարում առկայ է երկու նմոյշ։ 1872թ․ թիւ 26 (Յունիս 26) հատորին թիւը նշուած է 26, պէտք է լինէ 25։ 1872թ․ թիւ 27 (Յուլիս 3) հատորին թիւը նշուած է 27, պէտք է լինէ 25։

1877 թ․ թիւ 1՝ դարձել է "Աւետաբեր ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"։

ՀԱՏՈՐ 22 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1869 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Ա. Յ․ Պօյաճեան, Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52։ (276 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1869 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 23 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1870 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 51։ (160 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1870 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 24 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ԵՒ ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1871 ։ Խմբագիր՝ Ե․ Պլիս։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն "Արամեան" -- Թիւ 1 - Թիւ 52, (104 երես); ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1871 թ․։
ՀԱՏՈՐ 25 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1872 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52։ (220 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1872 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 26 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1873 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ Տպագրութիւն Ա. Յ․ Պօյաճեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 53։ (212 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1873 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 27 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1874 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ (Հատորներու թիւերը խառնուած են։ Տե՛ս նկատուած վրիպակները։) -- Թիւ 1 - Թիւ 52։ (214 երես) ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1874 թ․ ։
ՀԱՏՈՐ 30 (28)։ Տե՛ս նկատուած վրիպակներ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1875 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (300 երես) ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1875 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 31 (29)։ Տե՛ս նկատուած վրիպակներ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ"․ 1876 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (424 երես) ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1876 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 32 (30) "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1877 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (216 երես) ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1877 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 33 (31) "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1878 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ (Հատորի թիւերը խառնուած են։ Տե՛ս Նկատուած վրիպակները։) -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (212 երես) ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1878 թ․։
ՀԱՏՈՐ 32 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1879 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (212 երես) ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1879 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 33 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1880 ։ Կոստանդնուպօլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 10 - Թիւ 50 ; (96 երես) ՄԱՐՏ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1880 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 34 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1881 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (212 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1881 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 35 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1882 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 51 ; (204 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1882 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 36 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1883 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (208 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1883 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 37 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1884 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (216 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1884 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 38 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1885 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Տպագրութիւն Արամեան։ -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (200 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1885 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 38 (39)։ Տե՛ս նկատուած վրիպակներ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1886 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (424 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1886 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 40 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1887 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (432 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1887 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 41 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1888 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (422 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1888 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 42։ Տե՛ս նկատուած վրիպակներ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1889 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (420 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1889 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 43 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1890 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (434 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1890 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ 44 "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1891 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (420 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1891 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԽԵ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1892 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (432 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1892 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԽԶ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1893 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 4՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 4րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ի նպաստ հանգանակութեան ցուցակը։ Վասն 1892 ամին։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (430 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1893 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԽԷ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1894 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (420 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1894 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԽԸ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1895 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 4՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 4րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ի նպաստ հանգանակութեան ցուցակը։ Վասն 1894 ամին։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (426 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1895 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԽԹ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1896 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 51 ; (416 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1896 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ Ծ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1897 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 11՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 11րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ընդունած նուէրներն։ Վասն 1896։ Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (436 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1897 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԾԱ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1898 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (420 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1898 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԾԲ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1899 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 10՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 10րդ թուոյն․ Նուիրատուութիւնք Արեւելեան որբանոցին Ի Պրուսա։ 1898։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (426 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1899 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԾԳ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1900 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 2՝ Յաւելուած 1900 տարւոյ Աւետաբերի Բ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Պրուսայի որբանոցին։ 1899։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (426 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1900 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԾԴ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1901 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 2՝ Յաւելուած 1901 տարւոյ Աւետաբերի 2րդ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Պրուսայի որբանոցին։ 1900։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (472 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1901 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԾԵ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1902 ։ Կոստանդնուպոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 2՝ Յաւելուած 1902 տարւոյ Աւետաբերի 2րդ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Արեւելեան որբանոցի Ի Պրուսա։ 1901։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (472 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1902 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԾԶ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1903 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- թիւ 2՝ Յաւելուած 1903 տարւոյ "Աւետաբեր"ի 2րդ թուոյն․ Արեւելեան որբանոց Ի Պրուսա։ Ցանկ անուանց հայազգի պատուարժան նուիրատուաց 1902։ Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (954 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1903 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԾԷ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1904 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (1008 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1904 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԾԸ։ Յոբելեանի թիւ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1905 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (1008 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1905 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԾԹ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ 1906 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (988 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1906 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ Կ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1907 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (1068 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1907 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԿԱ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1908 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (1068 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1908 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԿԲ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1909 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52 ; (1355 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1909 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԿԳ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1910 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Իւրաքանչիւր ամսուան առաջին թիւին կցուած է "Տղայոց բաժին"։ Թիւ 1 - Թիւ 53 ; (1266 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1910 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԿԴ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1911 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52; (1260 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1911 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԿԵ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1912 ։ Կ․ Պոլիս։ Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52; (1282 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1912 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԿԶ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1913 ։ Կ․ Պոլիս։ Կ․եւ Մ․ Յ․ Քէշիշեան տպարան -- Թիւ 1 - Թիւ 52; (1486 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1913 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԿԷ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1914 ։ Կ․ Պոլիս։ Տպագրիչ եւ հրատարակիչ Յ․ Մատթէոսեան -- Թիւ 1 - Թիւ 52; (1463 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1914 թ․ ;
ՀԱՏՈՐ ԿԸ։ "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Շաբաթաթերթ կրօնական, ուսումնական, ընտանեկան եւ քաղաքական"․ The Weekly Avedaper, American Bible House - Constantinople. 1915 ։ Կ․ Պոլիս։ Տպագրիչ եւ հրատարակիչ Յ․ Մատթէոսեան -- Թիւ 1 - Թիւ 33; (680 երես) ՅՈՒՆՈՒԱՐ - ՕԳՈՍՏՈՍ 1915 թ․ ;


Իւրաքանչիւր հատորի թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ ամէն յաջորդ հատորի երեսների համարակալումը կը սկսի մէկ-ով։

1893 թ․, թիւ 4՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 4րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ի նպաստ հանգանակութեան ցուցակը։ Վասն 1892 ամին։ 1895 թ․, թիւ4՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 4րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ի նպաստ հանգանակութեան ցուցակը։ Վասն 1894 ամին։ 1897 թ․, թիւ 11՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 11րդ թուոյն․ Պրուսիայի Արեւելեան որբանոցին ընդունած նուէրներն։ Վասն 1896։ 1899 թ․, թիւ 10՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի 10րդ թուոյն․ Նուիրատուութիւնք Արեւելեան որբանոցին Ի Պրուսա։ 1898։ 1900 թ․, թիւ 2՝ Յաւելուած 1900 տարւոյ Աւետաբերի Բ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Պրուսայի որբանոցին։ 1899։ 1901 թ․, թիւ 2՝ Յաւելուած 1901 տարւոյ Աւետաբերի 2րդ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Պրուսայի որբանոցին։ 1900։ 1902 թ․, թիւ 2՝ Յաւելուած 1902 տարւոյ Աւետաբերի 2րդ թուոյն․ Ցանկ անուանց պատուարժան նուիրատուաց Արեւելեան որբանոցի Ի Պրուսա։ 1903 թ․, թիւ 2՝ Յաւելուած 1903 տարւոյ "Աւետաբեր"ի 2րդ թուոյն․ Արեւելեան որբանոց Ի Պրուսա։ Ցանկ անուանց հայազգի պատուարժան նուիրատուաց 1902։ 1908թ. թիւ 51՝ «Լրաբաժնի յաւելուած»: 1909 թ․։ Բոլոր թիւերում առկայ է «Լրաբաժնի յաւելուած»։ 1910 թ․, թիւ 1, թիւ 6, թիւ 10, թիւ 14, թիւ 19, թիւ 23, թիւ 27, թիւ 32, թիւ 36, թիւ 40, թիւ 45, թիւ 49՝ իւրաքանչիւր ամսուան առաջին թիւին կցուած է "Տղայոց բաժին"։ 1912 թ. թիւ 13՝ Յաւելուած «Ամերիկեան Աստուածաշնչի ընկերութիւն: Տեղեկագիր Արեւելեան գործակալութեան 1911 տարւոյն» (1-8 էջ): 1912 թ․ թիւ 45՝ Գրացուցակ կրօնական, բարոյական եւ դպրոցական հրատարակութեանց ՊԱՅՊԼ-Հաուսի։ 1912 թ․ թիւ 46՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի"։ Աղօթքի եօթնեակը։ 1913 թ. թիւ 22՝ Յաւելուած "Աւետաբեր"ի"։ «Ամերիկեան Աստուածաշնչի ընկերութիւն: Տեղեկագիր Արեւելեան գործակալութեան 1912 տարւոյն» (1-8 էջ):


Բնագիրը՝ հայերէն

1869 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-213
1870 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-209
1872, 1873, 1874 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-215
1875 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-211<
1876 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-206
1877, 1878, 1878 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-345
1880 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 2277 L-XI-4
1881, 1882, 1883, 1884 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 0356 L-II-3
1885 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-341
1886 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 334 L-I-3
1887, 1888 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 335 L-I-3
1889, 1890 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 336 L-I-3
1891, 1892 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 337 L-I-3
1893, 1894 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 0337 L-I-3 1895, 1896 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 338 L-I
1897, 1898 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 339 L-I-3
1899, 1900 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 340 L-I-3
1901, 1902 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 341 L-I-3
1903 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-297
1904 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-298
1905 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-299
1906 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-301
1907 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-303
1908 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-305
1909 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-308
1910 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-310
1911 թ․ թիւերը (հատոր ԿԴ եւ հատոր Խ` "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ։ Տղայոց բաժին") կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-312
1912 թ․ թիւերը (հատոր ԿԵ եւ հատոր ԽԱ` "ԱՒԵՏԱԲԵՐ ՄԱՆԿԱՆՑ") կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-313
1913 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-314
1914 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-316
1915 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-317

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են`

1869, հատոր 22. թիւ 1(Յունուար 6),թիւ 2(Յունուար 13),թիւ 4(Յունուար 27),թիւ 5(Փետրուար 3),թիւ 6(Փետրուար 10),թիւ 7(Փետրուար 17),թիւ 8(Փետրուար 24),թիւ 9(Մարտ 3),թիւ 10(Մարտ 10),թիւ 11(Մարտ 17),թիւ 12(Մարտ 24),թիւ 13(Մարտ 31),թիւ 14(Ապրիլի 7),թիւ 15(Ապրիլի 14),թիւ 16(Ապրիլի 21),թիւ 17(Ապրիլի 28),թիւ 18(Մայիս 5),թիւ 19(Մայիս 12),թիւ 20(Մայիս 19),թիւ 21(Մայիս 26),թիւ 22(Յունիս 2),թիւ 23(Յունիս 9),թիւ 24(Յունիս 16),թիւ 25(Յունիս 23),թիւ 26(Յունիս 30),թիւ 27(Յուլիս 7),թիւ 28(Յուլիս 14),թիւ 29(Յուլիս 21),թիւ 30(Յուլիս 28),թիւ 31(Օգոստոս 4),թիւ 32(Օգոստոս 11),թիւ 33(Օգոստոս 18),թիւ 34(Օգոստոս 25),թիւ 35(Սեպտեմբեր 1),թիւ 36(Սեպտեմբեր 8),թիւ 37(Սեպտեմբեր 15),թիւ 38(Սեպտեմբեր 22),թիւ 39(Սեպտեմբեր 29),թիւ 40(Հոկտեմբեր 6),թիւ 41(Հոկտեմբեր 13),թիւ 42(Հոկտեմբեր 20),թիւ 43(Հոկտեմբեր 27),թիւ 44(Նոյեմբեր 3),թիւ 45(Նոյեմբեր 10),թիւ 46(Նոյեմբեր 17),թիւ 47(Նոյեմբեր 24),թիւ 48(Դեկտեմբեր 1),թիւ 49(Դեկտեմբեր 8),թիւ 50(Դեկտեմբեր 15),թիւ 51(Դեկտեմբեր 22),թիւ 52(Դեկտեմբեր 29)
1870,հատոր 23.թիւ 1(Յունուար 5),թիւ 3(Յունուար 19),թիւ 4(Յունուար 26),թիւ 5(Փետրուար 2),թիւ 6(Փետրուար 9),թիւ 7(Փետրուար 16),թիւ 9(Մարտ 2),թիւ 10(Մարտ 9),թիւ 11(Մարտ 16),թիւ 12(Մարտ 23),թիւ 13(Մարտ 30),թիւ 15(Ապրիլ 13),թիւ 20(Մայիս 18),թիւ 24(Յունիս 14),թիւ 25(Յունիս 22),թիւ 26(Յունիս 29),թիւ 27(Յուլիս 6),թիւ 28(Յուլիս 13),թիւ 29(Յուլիս 20),թիւ 30(Յուլիս 27),թիւ 32(Օգոստոս 10),թիւ 33(Օգոստոս 17),թիւ 43(Հոկտեմբեր 26),թիւ 44(Նոյեմբեր 2),թիւ 45(Նոյեմբեր 10),թիւ 47(Նոյեմբեր 23),թիւ 48(Նոյեմբեր 30),թիւ 49(Դեկտեմբեր 7),թիւ 51(Դեկտեմբեր 21)
1871, հատոր 24. թիւ 1 (Յունուար 4), թիւ 2 (Յունուար 11), թիւ 3 (Յունուար 18), թիւ 4 (Յունուար 25), թիւ 5 (Փետրվար 1), թիւ 6 (Փետրվար 8), թիւ 7 (Փետրվար 15), թիւ 8 (Փետրվար 22), թիւ 9 (Մարտ 1), թիւ 10 (Մարտ 8), թիւ 11 (Մարտ 15), թիւ 12 (Մարտ 22), թիւ 13 (Մարտ 29), թիւ 14 (Ապրիլի 5), թիւ 15 (Ապրիլի 12), թիւ 16 (Ապրիլի 19), թիւ 17 (Ապրիլի 26), թիւ 18 (Մայիս 3), թիւ 19 (Մայիս 10), թիւ 20 (Մայիս 17), թիւ 21 (Մայիս 24), թիւ 22 (Մայիս 31), թիւ 23 (Յունիս 7), թիւ 24 (Յունիս 14), թիւ 25 (Յունիս 21), թիւ 26 (Յունիս 28), թիւ 27 (Յուլիս 5), թիւ 28 (Յուլիս 12), թիւ 29 (Յուլիս 19), թիւ 30 (Յուլիս 26), թիւ 31 (Օգոստոս 2), թիւ 32 (Օգոստոս 9), թիւ 33 (Օգոստոս 16), թիւ 34 (Օգոստոս 23), թիւ 35 (Օգոստոս 30), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 6), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 13), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 27), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 18), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 45 (Նոյեմբեր 8), թիւ 46 (Նոյեմբեր 15), թիւ 47 (Նոյեմբեր 22), թիւ 48 (Նոյեմբեր 29), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 27)
1872, հատոր 25. թիւ 1(Յունվար 3),թիւ 2(Յունվար 10),թիւ 3(Յունվար 17),թիւ 4(Յունվար 24),թիւ 5(Յունվար 31),թիւ 6(Փետրվար 7),թիւ 7(Փետրվար 14),թիւ 8(Փետրվար 21),թիւ 9(Փետրվար 28),թիւ 10(Մարտ 6),թիւ 11(Մարտ 13),թիւ 12(Մարտ 20),թիւ 13(Մարտ 27),թիւ 14(Ապրիլ 3),թիւ 15(Ապրիլ 10),թիւ 16(Ապրիլ 17),թիւ 17(Ապրիլ 24),թիւ 18(Մայիս 1),թիւ 19(Մայիս 8),թիւ 20(Մայիս 15),թիւ 21(Մայիս 22),թիւ 22(Մայիս 29),թիւ 23(Յունիս 5),թիւ 24(Յունիս 12),թիւ 25(Յունիս 19),թիւ 26(Յունիս 26),թիւ 27(Յուլիս 3),թիւ 28(Յուլիս 10),թիւ 29(Յուլիս 17),թիւ 30(Յուլիս 24),թիւ 31(Յուլիս 31),թիւ 32(Օգոստոս 7),թիւ 33(Օգոստոս 14),թիւ 34(Օգոստոս 21),թիւ 35(Օգոստոս 28),թիւ 36(Սեպտեմբեր 4),թիւ 37(Սեպտեմբեր 11),թիւ 38(Սեպտեմբեր 18),թիւ 39(Սեպտեմբեր 25),թիւ 40(Հոկտեմբեր 2),թիւ 41(Հոկտեմբեր 9),թիւ 42(Հոկտեմբեր 16),թիւ 43(Հոկտեմբեր 23),թիւ 44(Հոկտեմբեր 30),թիւ 45(Նոյեմբեր 6),թիւ 46(Նոյեմբեր 13),թիւ 47(Նոյեմբեր 20),թիւ 48(Նոյեմբեր 27),թիւ 49(Դեկտեմբեր 4),թիւ 50(Դեկտեմբեր 11),թիւ 51(Դեկտեմբեր 18),թիւ 52(Դեկտեմբեր 25)
1873, հատոր 26. թիւ 1(Յունուար 1),թիւ 2(Յունուար 8),թիւ 3(Յունուար 15),թիւ 4(Յունուար 22),թիւ 6(Փետրվար 5),թիւ 7(Փետրվար 12),թիւ 8(Փետրվար 19),թիւ 9(Փետրվար 26),թիւ 10(Մարտ 5),թիւ 11(Մարտ 12),թիւ 12(Մարտ 19),թիւ 13(Մարտ 26),թիւ 14(Արրիլ 2),թիւ 15(Արրիլ 9),թիւ 16(Արրիլ 16),թիւ 17(Արրիլ 23),թիւ 18(Արրիլ 30),թիւ 19(Մայիս 7),թիւ 20(Մայիս 14),թիւ 21(Մայիս 21),թիւ 22(Մայիս 28),թիւ 23(Յունիս 4),թիւ 24(Յունիս 11),թիւ 25(Յունիս 18),թիւ 26(Յունիս 25),թիւ 27(Յուլիս 2),թիւ 28(Յուլիս 9),թիւ 29(Յուլիս 16),թիւ 30(Յուլիս 23),թիւ 31(Յուլիս 30),թիւ 32(Օգոստոս 6),թիւ 33(Օգոստոս 13),թիւ 34(Օգոստոս 20),թիւ 35(Օգոստոս 27),թիւ 36(Սեպտեմբեր 3),թիւ 37(Սեպտեմբեր 10),թիւ 38(Սեպտեմբեր 17),թիւ 39(Սեպտեմբեր 24),թիւ 40(Հոկտեմբեր 1),թիւ 41(Հոկտեմբեր 8),թիւ 42(Հոկտեմբեր 15),թիւ 43(Հոկտեմբեր 22),թիւ 44(Հոկտեմբեր 29),թիւ 45(Նոյեմբեր 5),թիւ 46(Նոյեմբեր 12),թիւ 47(Նոյեմբեր 19),թիւ 48(Նոյեմբեր 26),թիւ 49(Դեկտեմբեր 3),թիւ 50(Դեկտեմբեր 10),թիւ 51(Դեկտեմբեր 17),թիւ 53(Դեկտեմբեր 31)
1874, հատոր 27. թիւ 1 (Յունուար 7), թիւ 2 (Յունուար 14), թիւ 3 (Յունուար 21), թիւ 4 (Յունուար 28), թիւ 5 (Փետրուար 4), թիւ 6 (Փետրուար 11), թիւ 7 (Փետրուար 18), թիւ 8 (Փետրուար 25), թիւ 9 (Մարտ 4), թիւ 10 (Մարտ 11), թիւ 11 (Մարտ 18), թիւ 12 (Մարտ 25), թիւ 13 (Ապրիլ 1), թիւ 14 (Ապրիլ 8), թիւ 15 (Ապրիլ 15), թիւ 16 (Ապրիլ 22), թիւ 17 (Ապրիլ 29), թիւ 18 (Մայիս 6), թիւ 19 (Մայիս 13), թիւ 20 (Մայիս 20), թիւ 21 (Մայիս 27), թիւ 22 (Յունիս 3), թիւ 23 (Յունիս 10), թիւ 24 (Յունիս 17), թիւ 25 (Յունիս 24), թիւ 26 (Յուլիս 1), հատոր 28. թիւ 27 (Յուլիս 8), հատոր 29. թիւ 28 (Յուլիս 15), թիւ 29 (Յուլիս 22), թիւ 30 (Յուլիս 29), թիւ 31 (Օգոստոս 5), թիւ 32 (Օգոստոս 12), թիւ 33 (Օգոստոս 19), թիւ 34 (Օգոստոս 26), թիւ 35 (Սեպտեմբեր 2), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 16), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 44 (Նոյեմբեր 4), թիւ 45 (Նոյեմբեր 11), թիւ 46 (Նոյեմբեր 18), թիւ 47 (Նոյեմբեր 25), թիւ 48 (Դեկտեմբեր 2), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 9), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 16), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 23), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 30)
1875, հատոր 30. թիւ 1 (Յունուար 6), թիւ 2 (Յունուար 13), թիւ 3 (Յունուար 20), թիւ 4 (Յունուար 27), թիւ 5 (Փետրուար 3), թիւ 6 (Փետրուար 10), թիւ 7 (Փետրուար 17), թիւ 8 (Փետրուար 24), թիւ 9 (Մարտ 3), թիւ 10 (Մարտ 10), թիւ 11 (Մարտ 17), թիւ 12 (Մարտ 24), թիւ 13 (Մարտ 31), թիւ 14 (Ապրիլ 7), թիւ 15 (Ապրիլ 14), թիւ 16 (Ապրիլ 21), թիւ 17 (Ապրիլ 28), թիւ 18 (Մայիս 5), թիւ 19 (Մայիս 12), թիւ 20 (Մայիս 19), թիւ 21 (Մայիս 26), թիւ 22 (Հունիս 2), թիւ 23 (Յունիս 9), թիւ 24 (Յունիս 16), թիւ 25 (Յունիս 23), թիւ 26 (Յունիս 30), թիւ 27 (Յուլիս 7), թիւ 28 (Յուլիս 14), թիւ 29 (Յուլիս 21), թիւ 30 (Յուլիս 28), թիւ 31 (Օգոստոս 4), թիւ 32 (Օգոստոս 11), թիւ 33 (Օգոստոս 18), թիւ 34 (Օգոստոս 25), թիւ 35 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 8), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 22), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 6), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 12), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 26), թիւ 45 (Նոյեմբեր 9), թիւ 46 (Նոյեմբեր 16), թիւ 47 (Նոյեմբեր 23), թիւ 48 (Նոյեմբեր 30), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 7), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 21), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 28)
1876, հատոր 31. թիւ 1 (Յունուար 4), թիւ 2 (Յունուար 11), թիւ 3 (Յունուար 18), թիւ 4 (Յունուար 25), թիւ 5 (Փետրուար 1), թիւ 6 (Փետրուար 8), թիւ 7 (Փետրուար 15), թիւ 8 (Փետրուար 22), թիւ 9 (Փետրուար 29), թիւ 10 (Մարտ 7), թիւ 11 (Մարտ 14), թիւ 12 (Մարտ 21), թիւ 13 (Մարտ 28), թիւ 14 (Ապրիլ 4), թիւ 15 (Ապրիլ 11), թիւ 16 (Ապրիլ 18), թիւ 17 (Ապրիլ 25), թիւ 18 (Մայիս 2), թիւ 19 (Մայիս 9), թիւ 20 (Մայիս 16), թիւ 21 (Մայիս 23), թիւ 22 (Մայիս 30), թիւ 23 (Յունիս 6), թիւ 24 (Յունիս 13), թիւ 25 (Յունիս 20), թիւ 26 (Յունիս 27), թիւ 27 (Յուլիս 4), թիւ 28 (Յուլիս 11), թիւ 29 (Յուլիս 18), թիւ 30 (Յուլիս 25), թիւ 31 (Օգոստոս 1), թիւ 32 (Օգոստոս 8), թիւ 33 (Օգոստոս 15), թիւ 34 (Օգոստոս 22), թիւ 35 (Օգոստոս 29), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 45 (Նոյեմբեր 7), թիւ 46 (Նոյեմբեր 14), թիւ 47 (Նոյեմբեր 21), թիւ 48 (Նոյեմբեր 28), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 19)
1877, հատոր 32. թիւ 1 (Յունուար 2), թիւ 2 (Յունուար 9), թիւ 3 (Յունուար 16), թիւ 4 (Յունուար 23), թիւ 5 (Յունուար 30), թիւ 6 (Փետրուար 6), թիւ 7 (Փետրուար 13), թիւ 8 (Փետրուար 20), թիւ 9 (Փետրուար 27), թիւ 10 (Մարտ 6), թիւ 11 (Մարտ 13), թիւ 12 (Մարտ 20), թիւ 13 (Մարտ 27), թիւ 14 (Ապրիլ 3), թիւ 15 (Ապրիլ 10), թիւ 16 (Ապրիլ 17), թիւ 17 (Ապրիլ 24), թիւ 18 (Մայիս 1), թիւ 19 (Մայիս 8), թիւ 20 (Մայիս 12), թիւ 22 (Մայիս 29), թիւ 23 (Յունիս 5), թիւ 24 (Յունիս 12), թիւ 25 (Յունիս 19), թիւ 26 (Յունիս 26), թիւ 27 (Յուլիս 3), թիւ 28 (Յուլիս 10), թիւ 29 (Յուլիս 17), թիւ 30 (Յուլիս 24), թիւ 31 (Յուլիս 31), թիւ 32 (Օգոստոս 2), թիւ 33 (Օգոստոս 14), թիւ 34 (Օգոստոս 21), թիւ 35 (Օգոստոս 28), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 4), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 18), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 25), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 2), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 9), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 16), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 45 (Նոյեմբեր 6), թիւ 46 (Նոյեմբեր 13), թիւ 47 (Նոյեմբեր 20), թիւ 48 (Նոյեմբեր 27), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 4), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 11), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 18), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 25)
1878, հատոր 33. թիւ 1 (Յունուար 1), թիւ 2 (Յունուար 8), թիւ 3 (Յունուար 15), թիւ 4 (Յունուար 22), թիւ 5 (Յունուար 29), թիւ 6 (Փետրուար 5), թիւ 7 (Փետրուար 12), թիւ 8 (Փետրուար 19), թիւ 9 (Փետրուար 26), թիւ 10 (Մարտ 5), թիւ 11 (Մարտ 12), թիւ 12 (Մարտ 19), թիւ 13 (Մարտ 26), թիւ 14 (Ապրիլ 2), թիւ 15 (Ապրիլ 9), թիւ 16 (Ապրիլ 16), թիւ 17 (Ապրիլ 23), թիւ 18 (Ապրիլ 30), թիւ 19 (Մայիս 7), թիւ 20 (Մայիս 14), թիւ 21 (Մայիս 21), թիւ 22 (Մայիս 28), թիւ 23 (Յունիս 4), թիւ 24 (Յունիս 11), թիւ 25 (Յունիս 18), թիւ 26 (Յունիս 25), թիւ 27 (Յուլիս 2), թիւ 28 (Յուլիս 9), թիւ 29 (Յուլիս 16), թիւ 30 (Յուլիս 23), թիւ 31 (Յուլիս 30), թիւ 32 (Օգոստոս 6), թիւ 33 (Օգոստոս 13), թիւ 34 (Օգոստոս 20), թիւ 35 (Օգոստոս 27), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 3), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 24), թիւ 40 (Հոգտեմբեր 1), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 8), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 22), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 45 (Նոյեմբեր 5), թիւ 46 (Նոյեմբեր 12), թիւ 47 (Նոյեմբեր 19), թիւ 48 (Նոյեմբեր 26), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 17), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 24), թիւ 53 (Դեկտեմբեր 31)
1879, հատոր 32. թիւ 1 (Յունուար 7), թիւ 2 (Յունուար 14), թիւ 3 (Յունուար 21), թիւ 4 (Յունուար 28), թիւ 5 (Փետրուար 4), թիւ 6 (Փետրուար 11), թիւ 7 (Փետրուար 18), թիւ 8 (Փետրուար 25), թիւ 9 (Մարտ 4), թիւ 10 (Մարտ 11), թիւ 11 (Մարտ 18), թիւ 12 (Մարտ 25), թիւ 13 (Ապրիլ 1), թիւ 14 (Ապրիլ 8), թիւ 15 (Ապրիլ 15), թիւ 16 (Ապրիլ 22), թիւ 17 (Ապրիլ 29), թիւ 18 (Մայիս 6), թիւ 19 (Մայիս 13), թիւ 20 (Մայիս 20), թիւ 21 (Մայիս 27), թիւ 22 (Յունիս 3), թիւ 23 (Յունիս 10), թիւ 24 (Յունիս 17), թիւ 25 (Յունիս 24), թիւ 26 (Յուլիս 1), թիւ 27 (Յուլիս 8), թիւ 28 (Յուլիս 15), թիւ 29 (Յուլիս 22), թիւ 30 (Յուլիս 29), թիւ 31 (Օգոստոս 5), թիւ 32 (Օգոստոս 12), թիւ 33 (Օգոստոս 19), թիւ 34 (Օգոստոս 26), թիւ 35 (Սեպտեմբեր 2), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 16), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 44 (Նոյեմբեր 4), թիւ 45 (Նոյեմբեր 11), թիւ 46 (Նոյեմբեր 26), թիւ 47 (Նոյեմբեր 25), թիւ 48 (Դեկտեմբեր 2), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 9), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 16), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 23), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 30)
1880, հատոր 33. թիւ 10 (Մարտ 9), թիւ 11 (Մարտ 16), թիւ 12 (Մարտ 23), թիւ 14 (Ապրիլ 6), թիւ 15 (Ապրիլ 13), թիւ 19 (Մայիս 11), թիւ 21 (Մայիս 25), թիւ 23 (Յունիս 8), թիւ 24 (Յունիս 15), թիւ 25 (Յունիս 22), թիւ 26 (Յունիս 29), թիւ 27 (Յուլիս 6), թիւ 28 (Յուլիս 13), թիւ 32 (Օգոստոս 10), թիւ 34 (Օգոստոս 24), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 14), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 21), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 28), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 5), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 45 (Նոյեմբեր 9), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 14)
1881, հատոր 34. թիւ 1 (Յունուար 4), թիւ 2 (Յունուար 11), թիւ 3 (Յունուար 18), թիւ 4 (Յունուար 25), թիւ 5 (Փետրուար 1), թիւ 6 (Փետրուար 8), թիւ 7 (Փետրուար 15), թիւ 8 (Փետրուար 22), թիւ 9 (Մարտ 1), թիւ 10 (Մարտ 8), թիւ 11 (Մարտ 15), թիւ 12 (Մարտ 22), թիւ 13 (Մարտ 29), թիւ 14 (Ապրիլ 5), թիւ 15 (Ապրիլ 12), թիւ 16 (Ապրիլ 19), թիւ 17 (Ապրիլ 27), թիւ 18 (Ապրիլ 27), թիւ 19 (Մայիս 10), թիւ 20 (Մայիս 17), թիւ 21 (Մայիս 24), թիւ 22 (Մայիս 31), թիւ 23 (Յունիս 7), թիւ 24 (Յունիս 14), թիւ 25 (Յունիս 21), թիւ 26 (Յունիս 28), թիւ 27 (Յուլիս 5), թիւ 28 (Յուլիս 12), թիւ 29 (Յուլիս 19), թիւ 30 (Յուլիս 26), թիւ 31 (Օգոստոս 2), թիւ 32 (Օգոստոս 2), թիւ 33 (Օգոստոս 16), թիւ 34 (Օգոստոս 23), թիւ 35 (Օգոստոս 30), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 6), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 13), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 27), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 18), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 44 (Նոյեմբեր 1), թիւ 45 (Նոյեմբեր 8), թիւ 46 (Նոյեմբեր 15), թիւ 47 (Նոյեմբեր 22), թիւ 48 (Նոյեմբեր 29), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 20), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 27)
1882, հատոր 35. թիւ 1 (Յունուար 3), թիւ 2 (Յունուար 10), թիւ 3 (Յունուար 17), թիւ 4 (Յունուար 24), թիւ 5 (Յունուար 31), թիւ 6 (Փետրուար 7), թիւ 7 (Փետրուար 14), թիւ 8 (Փետրուար 21), թիւ 9 (Փետրուար 28), թիւ 10 (Մարտ 7), թիւ 11 (Մարտ 14), թիւ 12 (Մարտ 21), թիւ 13 (Մարտ 28), թիւ 14 (Ապրիլ 4), թիւ 15 (Ապրիլ 11), թիւ 16 (Ապրիլ 18), թիւ 17 (Ապրիլ 25), թիւ 18 (Մայիս 2), թիւ 19 (Մայիս 9), թիւ 20 (Մայիս 16), թիւ 21 (Մայիս 23), թիւ 22 (Մայիս 30), թիւ 23 (Յունիս 6), թիւ 24 (Յունիս 13), թիւ 25 (Յունիս 20), թիւ 26 (Յունիս 27), թիւ 27 (Յուլիս 4), թիւ 28 (Յուլիս 11), թիւ 29 (Յուլիս 18), թիւ 30 (Յուլիս 25), թիւ 31 (Օգոստոս 1), թիւ 32 (Օգոստոս 8), թիւ 33 (Օգոստոս 15), թիւ 34 (Օգոստոս 22), թիւ 35 (Օգոստոս 29), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 5), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 45 (Նոյեմբեր 7), թիւ 46 (Նոյեմբեր 14), թիւ 47 (Նոյեմբեր 21), թիւ 48 (Նոյեմբեր 28), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 19)
1883, հատոր 36. թիւ 1 (Յունուար 2), թիւ 2 (Յունուար 9), թիւ 3 (Յունուար 16), թիւ 4 (Յունուար 23), թիւ 5 (Յունուար 30), թիւ 6 (Փետրուար 8), թիւ 7 (Փետրուար 13), թիւ 8 (Փետրուար 20), թիւ 9 (Փետրուար 27), թիւ 10 (Մարտ 6), թիւ 11 (Մարտ 13), թիւ 12 (Մարտ 20), թիւ 13 (Մարտ 27), թիւ 14 (Ապրիլ 3), թիւ 15 (Ապրիլ 10), թիւ 16 (Ապրիլ 17), թիւ 17 (Ապրիլ 24), թիւ 18 (Մայիս 1), թիւ 19 (Մայիս 8), թիւ 20 (Մայիս 15), թիւ 21 (Մայիս 22), թիւ 22 (Մայիս 29), թիւ 23 (Յունիս 5), թիւ 24 (Յունիս 12), թիւ 25 (Յունիս 19), թիւ 26 (Յունիս 26), թիւ 27 (Յուլիս 3), թիւ 28 (Յուլիս 10), թիւ 29 (Յուլիս 17), թիւ 30 (Յուլիս 24), թիւ 31 (Յուլիս 31), թիւ 32 (Օգոստոս 7), թիւ 33 (Օգոստոս 14), թիւ 34 (Օգոստոս 21), թիւ 35 (Օգոստոս 28), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 4), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 18), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 25), թիւ 40 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 9), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 16), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 45 (Նոյեմբեր 6), թիւ 46 (Նոյեմբեր 13), թիւ 47 (Նոյեմբեր 20), թիւ 48 (Նոյեմբեր 27), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 4), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 11), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 18), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 25)
1884, հատոր 37. թիւ 1(Յունուար 1),թիւ 2(Յունուար 8),թիւ 3(Յունուար 15),թիւ 4(Յունուար 22),թիւ 5(Յունուար 29),թիւ 6(Փետրվար 5),թիւ 7(Փետրվար 12),թիւ 8(Փետրուար 19),թիւ 9(Փետրուար 26),թիւ 10(Մարտ 4),թիւ 11(Մարտ 11),թիւ 12(Մարտ 18),թիւ 13(Մարտ 25),թիւ 14(Ապրիլ 1),թիւ 15(Ապրիլ 8),թիւ 16(Ապրիլ 15),թիւ 17(Ապրիլ 22),թիւ 18(Ապրիլ 29),թիւ 19(Մայիս 6),թիւ 20(Մայիս 13),թիւ 21(Մայիս 20),թիւ 22(Մայիս 27),թիւ 23(Յունիս 3),թիւ 24(Յունիս 10),թիւ 25(Յունիս 17),թիւ 26(Յունիս 24),թիւ 27(Յուլիս 1),թիւ 28(Յուլիս 8),թիւ 29(Յուլիս 15),թիւ 30(Յուլիս 22),թիւ 31(Յուլիս 29),թիւ 32(Օգոստոս 5),թիւ 33(Օգոստոս 12),թիւ 34(Օգոստոս 19),թիւ 35(Օգոստոս 26),թիւ 36(Սեպտեմբեր 2),թիւ 37(Սեպտեմբեր 9),թիւ 38(Սեպտեմբեր 16),թիւ 39(Սեպտեմբեր 23),թիւ 41(Հոկտեմբերի 7),թիւ 42(Հոկտեմբերի 15),թիւ 43(Հոկտեմբերի 21),թիւ 44(Հոկտեմբերի 28),թիւ 45(Նոյեմբեր 4),թիւ 46(Նոյեմբեր 11),թիւ 47(Նոյեմբեր 18),թիւ 48(Նոյեմբեր 25),թիւ 49(Դեկտեմբեր 2),թիւ 50(Դեկտեմբեր 9),թիւ 51(Դեկտեմբեր 16),թիւ 52(Դեկտեմբեր 23),թիւ 53(Դեկտեմբեր 30)
1885, հատոր 38. կիսատ թիւ 5(Փետրուար 3),թիւ 6(Փետրուար 10),թիւ 7(Փետրուար 17),թիւ 8(Փետրուար 24),թիւ 9(Մարտ 3),թիւ 10(Մարտ 10),թիւ 11(Մարտ 17),թիւ 12(Մարտ 24),թիւ 13(Մարտ 31),թիւ 14(Ապրիլ 7),թիւ 15(Ապրիլ 14),թիւ 16(Ապրիլ 21),թիւ 17(Ապրիլ 28),թիւ 18(Մայիս 5),թիւ 21(Մայիս 26),թիւ 22(Յունիս 2),թիւ 23(Յունիս 9),թիւ 24(Յունիս 16),թիւ 25(Յունիս 23),թիւ 26(Յունիս 30),թիւ 27(Յուլիս 7),թիւ 28(Յուլիս 14),թիւ 29(Յուլիս 21),թիւ 30(Յուլիս 28),թիւ 31(Օգոստոս 4),թիւ 32(Օգոստոս 11),թիւ 33(Օգոստոս 18),թիւ 34(Օգոստոս 25),թիւ 35(Սեպտեմբեր 1),թիւ 36(Սեպտեմբեր 8),թիւ 37(Սեպտեմբեր 15),թիւ 38(Սեպտեմբեր 22),թիւ 39(Սեպտեմբեր 29),թիւ 40(Հոկտեմբեր 6),թիւ 41(Հոկտեմբեր 13),թիւ 42(Հոկտեմբեր 20),թիւ 43(Հոկտեմբեր 27),թիւ 44(Նոյեմբեր 3),թիւ 45(Նոյեմբեր 10),թիւ 46(Նոյեմբեր 17),թիւ 47(Նոյեմբեր 24),թիւ 49(Դեկտեմբեր 8),թիւ 50(Դեկտեմբեր 15),թիւ 51(Դեկտեմբեր 22),թիւ 52(Դեկտեմբեր 29)
1886,հատոր 38.կիսատ թիւ 1(Յունուար 2),թիւ 2(Յունուար 9),թիւ 3(Յունուար 16),թիւ 4(Յունուար 23),թիւ 5(Յունուար 30),թիւ 6(Փետրուար 6),թիւ 7(Փետրուար 13),թիւ 8(Փետրուար 20),թիւ 9(Փետրուար 27),թիւ 10(Մարտ 6),թիւ 11(Մարտ 13),թիւ 12(Մարտ 20),թիւ 13(Մարտ 27),թիւ 14(Ապրիլ 3),թիւ 15(Ապրիլ 10),թիւ 16(Ապրիլ 17),թիւ 17(Ապրիլ 24),թիւ 18(Մայիս 1),թիւ 19(Մայիս 8),թիւ 20(Մայիս 15),թիւ 21(Մայիս 22),թիւ 22(Մայիս 29), հատոր 39. թիւ 23(Յունիս 5),թիւ 24(Յունիս 12),թիւ 25(Յունիս 19),թիւ 26(Յունիս 26),թիւ 27(Յուլիս 3),թիւ 28(Յուլիս 10),թիւ 29(Յուլիս 17),թիւ 30(Յուլիս 24),թիւ 31(Յուլիս 31),թիւ 32(Օգոստոս 7),թիւ 33(Օգոստոս 14),թիւ 34(Օգոստոս 21),թիւ 35(Օգոստոս 28),թիւ 36(Սեպտեմբեր 4),թիւ 37(Սեպտեմբեր 11),թիւ 38(Սեպտեմբեր 18),թիւ 39(Սեպտեմբեր 25),թիւ 40(Հոկտեմբեր 2),թիւ 41(Հոկտեմբեր 9),թիւ 42(Հոկտեմբեր 16),թիւ 43(Հոկտեմբեր 23),թիւ 44(Հոկտեմբեր 30),թիւ 45(Նոյեմբեր 6),թիւ 46(Նոյեմբեր 13),թիւ 47(Նոյեմբեր 20),թիւ 48(Նոյեմբեր 27),թիւ 49(Դեկտեմբեր 4),թիւ 50(Դեկտեմբեր 11),թիւ 51(Դեկտեմբեր 18),թիւ 52(Դեկտեմբեր 25)
1887, հատոր 40.թիւ 1(Յունուար 1),թիւ 2(Յունուար 8),թիւ 3(Յունուար 15),թիւ 4(Յունուար 22),թիւ 5(Յունուար 29),թիւ 6(Փետրուար 5),թիւ 7(Փետրուար 12),թիւ 8(Փետրուար 19),թիւ 9(Փետրուար 26),թիւ 10(Մարտ 5),թիւ 11(Մարտ 12),թիւ 12(Մարտ 19),թիւ 13(Մարտ 26),թիւ 14(Ապրիլ 2),թիւ 15(Ապրիլ 9),թիւ 16(Ապրիլ 16),թիւ 17(Ապրիլ 23),թիւ 18(Ապրիլ 30),թիւ 19(Մայիս 7),թիւ 20(Մայիս 14),թիւ 21(Մայիս 21),թիւ 22(Մայիս 28),թիւ 23(Յունիս 4),թիւ 24(Յունիս 11),թիւ 25(Յունիս 18),թիւ 26(Յունիս 25),թիւ 27(Յուլիս 2),թիւ 28(Յուլիս 9),թիւ 29(Յուլիս 16),թիւ 30(Յուլիս 23),թիւ 31(Յուլիս 30),թիւ 32(Օգոստոս 6),թիւ 33(Օգոստոս 13),թիւ 34(Օգոստոս 20),թիւ 35(Օգոստոս 27),թիւ 36(Սեպտեմբեր 3),թիւ 37(Սեպտեմբեր 10),թիւ 38(Սեպտեմբեր 17),թիւ 39(Սեպտեմբեր 24),թիւ 40(Հոկտեմբեր 1),թիւ 41(Հոկտեմբեր 8),թիւ 42(Հոկտեմբեր 15),թիւ 43(Հոկտեմբեր 22),թիւ 44(Հոկտեմբեր 29),թիւ 45(Նոյեմբեր 5),թիւ 46(Նոյեմբեր 12),թիւ 47(Նոյեմբեր 19),թիւ 48(Նոյեմբեր 26),թիւ 49(Դեկտեմբեր 3),թիւ 50(Դեկտեմբեր 10),թիւ 51(Դեկտեմբեր 17),թիւ 52(Դեկտեմբեր 24),թիւ 53(Դեկտեմբեր 31)
1888, հատոր 41. թիւ 1(Յունուար 7),թիւ 2(Յունուար 14),թիւ 3(Յունուար 21),թիւ 4(Յունուար 28),թիւ 5(Փետրուար 4),թիւ 6(Փետրուար 11),թիւ 7(Փետրուար 18),թիւ 8(Փետրուար 25),թիւ 9(Մարտ 3),թիւ 10(Մարտ 10),թիւ 11(Մարտ 17),թիւ 12(Մարտ 24),թիւ 13(Մարտ 31),թիւ 14(Ապրիլ 7),թիւ 15(Ապրիլ 14),թիւ 16(Ապրիլ 21),թիւ 17(Ապրիլ 28),թիւ 18(Մայիս 5),թիւ 19(Մայիս 12),թիւ 20(Մայիս 19),թիւ 22(Յունիս 2),թիւ 23(Յունիս 9),թիւ 24(Յունիս 16),թիւ 25(Յունիս 23),թիւ 26(Յունիս 30),թիւ 27(Յուլիս 7),թիւ 28(Յուլիս 14),թիւ 29(Յուլիս 21),թիւ 30(Յուլիս 28),թիւ 31(Օգոստոս 4),թիւ 32(Օգոստոս 11),թիւ 33(Օգոստոս 18),թիւ 34(Օգոստոս 25),թիւ 35(Սեպտեմբեր 1),թիւ 36(Սեպտեմբեր 8),թիւ 37(Սեպտեմբեր 15),թիւ 38(Սեպտեմբեր 22),թիւ 39(Սեպտեմբեր 29),թիւ 40(Հոկտեմբերի 6),թիւ 41(Հոկտեմբերի 13),թիւ 42(Հոկտեմբերի 20),թիւ 43(Հոկտեմբերի 27),թիւ 44(Նոյեմբեր 3),թիւ 45(Նոյեմբեր 10),թիւ 46(Նոյեմբեր 17),թիւ 47(Նոյեմբեր 24),թիւ 48(Դեկտեմբեր 1),թիւ 49(Դեկտեմբեր 8),թիւ 50(Դեկտեմբեր 15),թիւ 51(Դեկտեմբեր 22),թիւ 52(Դեկտեմբեր 29)
1889, հատոր 42. թիւ 1(Յունուար 5),թիւ 2(Յունուար 12),թիւ 3(Յունուար 19),թիւ 4(Յունուար 26),թիւ 5(Փետրուար 2),թիւ 6(Փետրուար 9),թիւ 7(Փետրուար 16),թիւ 8(Փետրուար 23),թիւ 9(Մարտ 2),թիւ 10(Մարտ 9),թիւ 11(Մարտ 16),թիւ 12(Մարտ 23),թիւ 13(Մարտ 30),թիւ 14(Ապրիլ 6),թիւ 15(Ապրիլ 13),թիւ 16(Ապրիլ 20),թիւ 17(Ապրիլ 27),թիւ 18(Մայիս 4),թիւ 19(Մայիս 11),թիւ 20(Մայիս 18),թիւ 21(Մայիս 25),թիւ 22(Յունիս 1),թիւ 23(Յունիս 8),թիւ 24(Յունիս 15),թիւ 25(Յունիս 22),թիւ 26(Յունիս 29),թիւ 27(Յուլիս 6),թիւ 28(Յուլիս 13),թիւ 29(Յուլիս 20),թիւ 30(Յուլիս 27),թիւ 31(Օգոստոս 3),թիւ 32(Օգոստոս 10),թիւ 33(Օգոստոս 17),թիւ 34(Օգոստոս 24),թիւ 35(Օգոստոս 31),թիւ 36(Սեպտեմբեր 7),թիւ 37(Սեպտեմբեր 14),թիւ 38(Սեպտեմբեր 21),թիւ 39(Սեպտեմբեր 26),թիւ 40(Հոկտեմբեր 3),թիւ 41(Հոկտեմբեր 10),թիւ 42(Հոկտեմբեր 17),թիւ 43(Հոկտեմբեր 24),թիւ 44(Հոկտեմբեր 31),թիւ 45(Նոյեմբեր 7),թիւ 46(Նոյեմբեր 14),թիւ 47(Նոյեմբեր 21),թիւ 48(Նոյեմբեր 28),թիւ 49(Դեկտեմբեր 5),թիւ 50(Դեկտեմբեր 12),թիւ 51(Դեկտեմբեր 19),թիւ 52(Դեկտեմբեր 26)
1890, հատոր 43. (Հրաւէր),թիւ 1(Յունուար 2),թիւ 2(Յունուար 9),թիւ 3(Յունուար 16),թիւ 4(Յունուար 23),թիւ 5(Յունուար 30),թիւ 6(Փետրուար 8),թիւ 7(Փետրուար 15),թիւ 8(Փետրուար 22),թիւ 9(Մարտ 1),թիւ 10(Մարտ 8),թիւ 11(Մարտ 15),թիւ 12(Մարտ 22),թիւ 13(Մարտ 29),թիւ 14(Ապրիլ 5),թիւ 15(Ապրիլ 12),թիւ 16(Ապրիլ 19),թիւ 17(Ապրիլ 26),թիւ 18(Մայիս 3),թիւ 19(Մայիս 10),թիւ 21(Մայիս 24),թիւ 26(Յունիս 28),թիւ 28(Յուլիս 12),թիւ 29(Յուլիս 19),թիւ 30(Յուլիս 26),թիւ 31(Օգոստոս 2),թիւ 32(Օգոստոս 9),թիւ 33(Օգոստոս 16),թիւ 34(Օգոստոս 23),թիւ 35(Օգոստոս 30),թիւ 36(Սեպտեմբեր 6),թիւ 37(Սեպտեմբեր 13),թիւ 38(Սեպտեմբեր 20),թիւ 39(Սեպտեմբեր 27),թիւ 40(Հոկտեմբեր 4),թիւ 41(Հոկտեմբեր 11),թիւ 42(Հոկտեմբեր 18),թիւ 43(Հոկտեմբեր 23),թիւ 44(Նոյեմբեր 1),թիւ 45(Նոյեմբեր 8),թիւ 46(Նոյեմբեր 15),թիւ 47(Նոյեմբեր 22),թիւ 48(Նոյեմբեր 29),թիւ 50(Դեկտեմբեր 13),թիւ 51(Դեկտեմբեր 20),թիւ 52(Դեկտեմբեր 27)
1891, հատոր 44. թիւ 1(Յունուար 3),թիւ 2(Յունուար 10),թիւ 3(Յունուար 17),թիւ 4(Յունուար 24),թիւ 5(Յունուար 31),թիւ 6(Փետրուար 7),թիւ 7(Փետրուար 14),թիւ 8(Փետրուար 21),թիւ 9(Փետրուար 28),թիւ 10(Մարտ 8),թիւ 11(Մարտ 14),թիւ 12(Մարտ 21),թիւ 13(Մարտ 28),թիւ 14(Ապրիլ 4),թիւ 15(Ապրիլ 11),թիւ 16(Ապրիլ 18),թիւ 17(Ապրիլ 25),թիւ 18(Մայիս 2),թիւ 19(Մայիս 9),թիւ 20(Մայիս 16),թիւ 21(Մայիս 23),թիւ 22(Մայիս 30),թիւ 23(Յունիս 6),թիւ 24(Յունիս 13),թիւ 25(Յունիս 20),թիւ 26(Յունիս 27),թիւ 27(Յուլիս 4),թիւ 28(Յուլիս 11),թիւ 29(Յուլիս 18),թիւ 30(Յուլիս 25),թիւ 31(Օգոստոս 1),թիւ 32(Օգոստոս 8),թիւ 33(Օգոստոս 15),թիւ 34(Օգոստոս 22),թիւ 35(Օգոստոս 29),թիւ 36(Սեպտեմբեր 5),թիւ 37(Սեպտեմբեր 12),թիւ 38(Սեպտեմբեր 19),թիւ 39(Սեպտեմբեր 26),թիւ 40(Հոկտեմբեր 3),թիւ 41(Հոկտեմբեր 10),թիւ 42(Հոկտեմբեր 10),թիւ 43(Հոկտեմբեր 24),թիւ 44(Հոկտեմբեր 31),թիւ 45(Նոյեմբեր 7),թիւ 46(Նոյեմբեր 14),թիւ 47(Նոյեմբեր 21),թիւ 48(Նոյեմբեր 28),թիւ 49(Դեկտեմբեր 9),թիւ 50(Դեկտեմբեր 12),թիւ 51(Դեկտեմբեր 19),թիւ 52(Դեկտեմբեր 26)
1892,հատոր ԽԵ.թիւ 1(Յունուար 3),թիւ 2(Յունուար 9),թիւ 3(Յունուար 16),թիւ 4(Յունուար 23),թիւ 5(Յունուար 30),թիւ 6(Փետրուար 6),թիւ 7(Փետրուար 13),թիւ 8(Փետրուար 20),թիւ 9(Փետրուար 27),թիւ 10(Մարտ 5),թիւ 11(Մարտ 12),թիւ 12(Մարտ 19),թիւ 13(Մարտ 26),թիւ 14(Ապրիլ 2),թիւ 15(Ապրիլ 9),թիւ 16(Ապրիլ 16),թիւ 17(Ապրիլ 23),թիւ 18(Ապրիլ 30),թիւ 19(Մայիս 7),թիւ 20(Մայիս 14),թիւ 21(Մայիս 21),թիւ 22(Մայիս 28),թիւ 23(Յունիս 4),թիւ 24(Յունիս 11),թիւ 25(Յունիս 18),թիւ 26(Յունիս 25),թիւ 27(Յուլիս 2),թիւ 28(Յուլիս 9),թիւ 29(Յուլիս 20),թիւ 30(Յուլիս 23),թիւ 31(Յուլիս 30),թիւ 32(Օգոստոս 6),թիւ 33(Օգոստոս 13),թիւ 34(Օգոստոս 13),թիւ 35(Օգոստոս 27),թիւ 36(Սեպտեմբեր 3),թիւ 37(Սեպտեմբեր 10),թիւ 38(Սեպտեմբեր 17),թիւ 39(Սեպտեմբեր 24),թիւ 40(Հոկտեմբեր 1),թիւ 41(Հոկտեմբեր 8),թիւ 42(Հոկտեմբեր 12),թիւ 43(Հոկտեմբեր 22),թիւ 44(Հոկտեմբեր 29),թիւ 45(Նոյեմբեր 5),թիւ 46(Նոյեմբեր 12),թիւ 47(Նոյեմբեր 19),թիւ 48(Նոյեմբեր 26),թիւ 49(Դեկտեմբեր 3),թիւ 49(Յաւելուած),թիւ 50(Դեկտեմբեր 10),թիւ 51(Դեկտեմբեր 17),թիւ 52(Դեկտեմբեր 24),թիւ 53(Դեկտեմբեր 31)
1893,հատոր ԽԶ.թիւ 1(Յունուար 1),թիւ 2(Յունուար 14),թիւ 3(Յունուար 21),թիւ 4(Յունուար 28),թիւ 4(Յաւելուած),թիւ 5(Փետրուար 4),թիւ 6(Փետրուար 11),թիւ 7(Փետրուար 18),թիւ 8(Փետրուար 25),թիւ 9(Մարտ 4),թիւ 10(Մարտ 11),թիւ 11(Մարտ 18),թիւ 12(Մարտ 25),թիւ 13(Ապրիլ 1),թիւ 14(Ապրիլ 8),թիւ 15(Ապրիլ 15),թիւ 16(Ապրիլ 22),թիւ 17(Ապրիլ 29),թիւ 18(Մայիս 6),թիւ 19(Մայիս 13),թիւ 20(Մայիս 20),թիւ 21(Մայիս 27),թիւ 22(Յունիս 3),թիւ 23(Յունիս 10),թիւ 24(Յունիս 17),թիւ 25(Յունիս 24),թիւ 26(Յուլիս 1),թիւ 27(Յուլիս 8),թիւ 28(Յուլիս 15),թիւ 29(Յուլիս 22),թիւ 30(Յուլիս 29),թիւ 31(Օգոստոս 5),թիւ 32(Օգոստոս 12),թիւ 33(Օգոստոս 19),թիւ 34(Օգոստոս 26),թիւ 34(Յաւելուած),թիւ 35(Սեպտեմբեր 2),թիւ 36(Սեպտեմբեր 9),թիւ 37(Սեպտեմբեր 16),թիւ 38(Սեպտեմբեր 23),թիւ 39(Սեպտեմբեր 30),թիւ 40(Հոկտեմբեր 7),թիւ 41(Հոկտեմբեր 14),թիւ 42(Հոկտեմբեր 21),թիւ 43(Հոկտեմբեր 28),թիւ 44(Նոյեմբեր 4),թիւ 45(Նոյեմբեր 11),թիւ 46(Նոյեմբեր 18),թիւ 47(Նոյեմբեր 25),թիւ 48(Դեկտեմբեր 2),թիւ 49(Դեկտեմբեր 9),թիւ 50(Դեկտեմբեր 16),թիւ 51(Յաւելուած),թիւ 51(Դեկտեմբեր 23),թիւ 52(Դեկտեմբեր 30)
1894, հատոր ԽԷ. թիւ 1(Յունուար 6),թիւ 2(Յունուար 13),թիւ 3(Յունուար 20),թիւ 4(Յունուար 27),թիւ 5(Փետրուար 5),թիւ 6(Փետրուար 10),թիւ 7(Փետրուար 17),թիւ 8(Փետրուար 24),թիւ 9(Մարտ 3),թիւ 10(Մարտ 10),թիւ 11(Մարտ 17),թիւ 12(Մարտ 24),թիւ 13(Մարտ 31),թիւ 14(Ապրիլ 7),թիւ 15(Ապրիլ 14),թիւ 16(Ապրիլ 21),թիւ 17(Ապրիլ 28),թիւ 18(Մայիս 5),թիւ 19(Մայիս 12),թիւ 20(Մայիս 19),թիւ 21(Մայիս 26),թիւ 22(Յունիս 2),թիւ 23(Յունիս 9),թիւ 24-25(Յուլիս 7),թիւ 25-26(Յուլիս 14),թիւ 27-28(Յուլիս 21),թիւ 28-29(Յուլիս 28),թիւ 29-30(Օգոստոս 4),թիւ 30-31(Օգոստոս 11),թիւ 31-32(Օգոստոս 18),թիւ 32-33(Օգոստոս 25),թիւ 33-34(Սեպտեմբեր 1),թիւ 35(Սեպտեմբեր 8),թիւ 36(Սեպտեմբեր 15),թիւ 37(Սեպտեմբեր 22),թիւ 38(Սեպտեմբեր 29),թիւ 39(Հոկտեմբեր 6),թիւ 40(Հոկտեմբեր 13),թիւ 41(Հոկտեմբեր 20),թիւ 42-43(Հոկտեմբեր 20),թիւ 43-44(Նոյեմբեր 3),թիւ 44-45(Նոյեմբեր 10),թիւ 45-46(Նոյեմբեր 17),թիւ 46-47(Նոյեմբեր 24),թիւ 48(Դեկտեմբեր 4),թիւ 49(Դեկտեմբեր 8),թիւ 50(Դեկտեմբեր 19),թիւ 51(Դեկտեմբեր 22),թիւ 52(Դեկտեմբեր 29)
1895,հատոր ԽԸ.թիւ 1(Յունուար 5),թիւ 2(Յունուար 19),թիւ 3(Յունուար 26),թիւ 4(Փետրուար 2),թիւ 4(Յաւելուած),թիւ 5(Փետրուար 9),թիւ 6(Փետրուար 16),թիւ 7(Փետրուար 23),թիւ 8(Մարտ 2),թիւ 9(Մարտ 9),թիւ 10(Մարտ 16),թիւ 11(Մարտ 23),թիւ 12(Մարտ 30),թիւ 13(Ապրիլ 6),թիւ 14(Ապրիլ 13),թիւ 15(Ապրիլ 20),թիւ 16-17(Ապրիլ 27),թիւ 17-18(Մայիս 4),թիւ 18-19(Մայիս 11),թիւ 20(Մայիս 18),թիւ 21(Մայիս 25),թիւ 22(Յունիս 1),թիւ 23(Յունիս 8),թիւ 24(Յունիս 15),թիւ 25(Յունիս 22),թիւ 26(Յունիս 29),թիւ 27(Յուլիս 6),թիւ 28(Յուլիս 13),թիւ 28(Յաւելուած),թիւ 29(Յուլիս 20),թիւ 30(Յուլիս 27),թիւ 31(Օգոստոս 3),թիւ 32(Օգոստոս 10),թիւ 33(Օգոստոս 17),թիւ 34(Օգոստոս 24),թիւ 35(Օգոստոս 31),թիւ 36(Սեպտեմբեր 7),թիւ 37(Սեպտեմբեր 14),թիւ 38(Սեպտեմբեր 21),թիւ 39(Սեպտեմբեր 28),թիւ 40(Հոկտեմբեր 12),թիւ 41(Հոկտեմբեր 5),թիւ 42(Հոկտեմբեր 19),թիւ 43(Հոկտեմբեր 26),թիւ 44(Նոյեմբեր 2),թիւ 45(Նոյեմբեր 9),թիւ 46(Նոյեմբեր 16),թիւ 47(Նոյեմբեր 23),թիւ 48(Նոյեմբեր 30),թիւ 48(Հրաւէր Նոր Տարւոյ),թիւ 49(Դեկտեմբեր 7),թիւ 50(Դեկտեմբեր 14),թիւ 51(Դեկտեմբեր 21),թիւ 52(Դեկտեմբեր 28)
1896,հատոր ԽԹ. թիւ 1(Յունուար 4),թիւ 2(Յունուար 11),թիւ 3(Յունուար 17),թիւ 4(Յունուար 25),թիւ 5(Փետրուար),թիւ 6(Փետրուար 8),թիւ 7(Փետրուար 15),թիւ 8(Փետրուար 22),թիւ 9(Փետրուար 29),թիւ 10(Մարտ 7),թիւ 11(Մարտ 14),թիւ 12(Մարտ 21),թիւ 13(Մարտ 28),թիւ 14(Ապրիլ 4),թիւ 15(Ապրիլ 14),թիւ 16(Ապրիլ 18),թիւ 17(Ապրիլ 25),թիւ 18(Մայիս 2),թիւ 19(Մայիս 6),թիւ 20(Մայիս 16),թիւ 21(Մայիս 23),թիւ 22(Մայիս 30),թիւ 23(Յունիսի 6),թիւ 24(Յունիսի 13),թիւ 25(Յունիսի 20),թիւ 26(Յունիսի 27),թիւ 27(Յուլիսի 4),թիւ 28(Յուլիսի 11),թիւ 30(Յուլիսի 23),թիւ 31(Օգոստոսի 1),թիւ 32(Օգոստոսի 8),թիւ 33(Օգոստոսի 15),թիւ 34(Օգոստոսի 22),թիւ 35(Սեպտեմբեր 5),թիւ 36(Սեպտեմբեր 12),թիւ 37(Սեպտեմբեր 19),թիւ 38(Սեպտեմբեր 26),թիւ 39(Հոկտեմբեր 3),թիւ 40(Հոկտեմբեր 10),թիւ 41(Հոկտեմբեր 17),թիւ 42(Հոկտեմբեր 24),թիւ 43(Հոկտեմբեր 31),թիւ 44(Նոյեմբեր 7),թիւ 45(Նոյեմբեր 14),թիւ 46(Նոյեմբեր 21),թիւ 47(Նոյեմբեր 28),թիւ 48(Դեկտեմբեր 5),թիւ 49(Դեկտեմբեր 12),թիւ 50(Դեկտեմբեր 19),թիւ 51(Դեկտեմբեր 26)
1897, հատոր Ծ. թիւ 1(Յունուար 2),թիւ 2(Յունուար 9),թիւ 3(Յունուար 16),թիւ 4(Յունուար 23),թիւ 5(Յունուար 30),թիւ 6(Փետրուար 6),թիւ 7(Փետրուար),թիւ 8(Փետրուար 20),թիւ 9(Փետրուար 27),թիւ 10(Մարտ 6),թիւ 11(Մարտ 13),թիւ 12(Մարտ 20),թիւ 13(Մարտ 27),թիւ 14(Ապրիլ 3),թիւ 15(Ապրիլ 10),թիւ 16(Ապրիլ 17),թիւ 17(Ապրիլ 24),թիւ 18(Մայիս 1),թիւ 19(Մայիս 7),թիւ 20(Մայիս 13),թիւ 21(Մայիս 20),թիւ 22(Մայիս 27),թիւ 23(Յունիս 3),թիւ 24(Յունիս 10),թիւ 25(Յունիս 17),թիւ 26(Յունիս 24),թիւ 27(Յուլիս 1),թիւ 28(Յուլիս 8),թիւ 29(Յուլիս 15),թիւ 30(Յուլիս 22),թիւ 31(Յուլիս 29),թիւ 32(Օգոստոս 5),թիւ 33(Օգոստոս 12),թիւ 34(Օգոստոս 19),թիւ 35(Օգոստոս 26),թիւ 36(Սեպտեմբեր 2),թիւ 37(Սեպտեմբեր 9),թիւ 38(Սեպտեմբեր 16),թիւ 39(Սեպտեմբեր 23),թիւ 40(Սեպտեմբեր 30),թիւ 41(Հոկտեմբեր 7),թիւ 42(Հոկտեմբեր 14),թիւ 43(Հոկտեմբեր 21),թիւ 44(Հոկտեմբեր 28),թիւ 45(Նոյեմբեր 4),թիւ 46(Նոյեմբեր 11),թիւ 47(Նոյեմբեր 18),թիւ 48(Նոյեմբեր 25),թիւ 49(Դեկտեմբեր 2),թիւ 50(Դեկտեմբեր 9),թիւ 51(Դեկտեմբեր 16),թիւ 52(Դեկտեմբեր 23),թիւ 53(Դեկտեմբեր 30)
1898, հատոր ԾԱ. թիւ 1(Յունուար 1),թիւ 2(Յունուար 13),թիւ 3(Յունուար 20),թիւ 4(Յունուար 27),թիւ 5(Փետրուար 3),թիւ 6(Փետրուար 10),թիւ 7(Փետրուար 17),թիւ 8(Փետրուար 24),թիւ 9(Մարտ 3),թիւ 10(Մարտ 10),թիւ 11(Մարտ 17),թիւ 12(Մարտ 24),թիւ 13(Մարտ 31),թիւ 14(Ապրիլ 7),թիւ 15(Ապրիլ 14),թիւ 16(Ապրիլ 21),թիւ 17(Ապրիլ 28),թիւ 18(Մայիս 5),թիւ 19(Մայիս 12),թիւ 20(Մայիս 19),թիւ 21(Մայիս 26),թիւ 22(Յունիս 2),թիւ 23(Յունիս 9),թիւ 24(Յունիս 16),թիւ 25(Յունիս 23),թիւ 26(Յունիս 30),թիւ 27(Յուլիս 14),թիւ 29(Յուլիս 21),թիւ 30(Յուլիս 28),թիւ 31(Օգոստոս 4),թիւ 32(Օգոստոս 11),թիւ 33(Օգոստոս 18),թիւ 34(Օգոստոս 25),թիւ 35(Սեպտեմբեր 1),թիւ 36(Սեպտեմբեր 8),թիւ 37(Սեպտեմբեր 15),թիւ 38(Սեպտեմբեր 22),թիւ 39(Սեպտեմբեր 29),թիւ 40(Հոկտեմբեր 6),թիւ 41(Հոկտեմբեր 13),թիւ 42(Հոկտեմբեր 20),թիւ 43(Հոկտեմբեր 27),թիւ 44(Նոյեմբեր 3),թիւ 45(Նոյեմբեր 10),թիւ 46(Նոյեմբեր 17),թիւ 47(Նոյեմբեր 24),թիւ 48(Դեկտեմբեր 1),թիւ 49(Դեկտեմբեր 8),թիւ 50(Դեկտեմբեր 15),թիւ 51(Դեկտեմբեր 22),թիւ 52(Դեկտեմբեր 28)
1899,հատոր ԾԲ.թիւ 1(Յունուար 5),թիւ 2(Յունուար 12),թիւ 3(Յունուար 19),թիւ 4(Յունուար 26),թիւ 5(Փետրուար 2),թիւ 6(Փետրուար 9),թիւ 7(Փետրուար 16),թիւ 8(Փետրուար 23),թիւ 9(Մարտ 2),թիւ 10(Մարտ 9),թիւ 11(Մարտ 16),թիւ 12(Մարտ 23),թիւ 13(Մարտ 30),թիւ 14(Ապրիլ 6),թիւ 15(Ապրիլ 13),թիւ 16(Ապրիլ 20),թիւ 17(Ապրիլ 27),թիւ 18(Մայիս),թիւ 19(Մայիս 11),թիւ 20(Մայիս 18),թիւ 21(Մայիս 25),թիւ 22(Մայիս 25),թիւ 23(Յունիս 8),թիւ 24(Յունիս 15),թիւ 25(Յունիս 22),թիւ 26(Յունիս 29),թիւ 27(Յուլիս 6),թիւ 28(Յուլիս 13),թիւ 29(Յուլիս 20),թիւ 30(Յուլիս 27),թիւ 31(Օգոստոս 3),թիւ 32(Օգոստոս 10),թիւ 33(Օգոստոս 17),թիւ 34(Օգոստոս 24),թիւ 35(Օգոստոս 31),թիւ 36(Սեպտեմբեր 7),թիւ 37(Սեպտեմբեր 14),թիւ 38(Սեպտեմբեր 21),թիւ 39(Սեպտեմբեր 28),թիւ 40(Հոկտեմբեր 5),թիւ 41(Հոկտեմբեր 12),թիւ 42(Հոկտեմբեր 19),թիւ 43(Հոկտեմբեր 26),թիւ 44( Նոյեմբեր 2),թիւ 45( Նոյեմբեր 9),թիւ 46( Նոյեմբեր 16),թիւ 47( Նոյեմբեր 23),թիւ 48( Նոյեմբեր 30),թիւ 49(Դեկտեմբեր 7),թիւ 50(Դեկտեմբեր 14),թիւ 51(Դեկտեմբեր 21),թիւ 52(Դեկտեմբեր 28)
1900, հատոր ԾԳ. թիւ 1(Յունուար 6),թիւ 2(Յունուար 13),թիւ 3(Յունուար 20),թիւ 4(Յունուար 27),թիւ 5(Փետրուար 3),թիւ 6(Փետրուար 10),թիւ 7 (Փետրուար 17),թիւ 8(Փետրուար 24),թիւ 9(Մարտ 3),թիւ 10(Մարտ 10),թիւ 11(Մարտ 17),թիւ 12(Մարտ 24),թիւ 13(Մարտ 31),թիւ 14(Ապրիլ 7),թիւ 15(Ապրիլ 14)
1901, հատոր ԾԴ. թիւ 1(Յունուար 5),թիւ 2(Յունուար 12),թիւ 3(Յունուար 18),թիւ 4(Յունուար 26),թիւ 5(Փետրուար 2),թիւ 6(Փետրուար 9),թիւ 7(Փետրուար 16),թիւ 8(Փետրուար 23),թիւ 9(Մարտ 2),թիւ 10(Մարտ 9),թիւ 11(Մարտ 16),թիւ 12(Մարտ 23),թիւ 13(Մարտ 30),թիւ 14(Ապրիլ 6),թիւ 15(Ապրիլ 13),թիւ 16(Ապրիլ 20),թիւ 17(Ապրիլ 27),թիւ 18(Մայիս 4),թիւ 19(Մայիս 11),թիւ 20(Մայիս 18),թիւ 21(Մայիս 25), թիւ 22(Յունիս 1),թիւ 23(Յունիս 8),թիւ 24(Յունիս 15),թիւ 25(Յունիս 22),թիւ 26(Յունիս 29),թիւ 27(Յուլիս 6),թիւ 28(Յուլիս 13),թիւ 29(Յուլիս 20),թիւ 30(Յուլիս 27),թիւ 31(Օգոստոս 3),թիւ 32(Օգոստոս 10),թիւ 33(Օգոստոս 17),թիւ 34(Օգոստոս 24),թիւ 35(Օգոստոս 31),թիւ 36(Սեպտեմբեր 7),թիւ 37(Սեպտեմբեր 14),թիւ 38(Սեպտեմբեր 21),թիւ 39(Սեպտեմբեր 28),թիւ 40(Հոկտեմբեր 5),թիւ 41(Հոկտեմբեր 12),թիւ 42(Հոկտեմբեր 19),թիւ 43(Հոկտեմբեր 26),թիւ 44(Նոյեմբեր 2),թիւ 45(Նոյեմբեր 9),թիւ 46(Նոյեմբեր 16),թիւ 47(Նոյեմբեր 23),թիւ 48(Նոյեմբեր 30),թիւ 49(Դեկտեմբեր 7),թիւ 50(Դեկտեմբեր 14),թիւ 51(Դեկտեմբեր 21),թիւ 52(Դեկտեմբեր 28)
1902, հատոր ԾԵ. թիւ 1(Յունուար 4),թիւ 2(Յունուար 11),թիւ 3(Յունուար 18),թիւ 4(Յունուար 25),թիւ 5(Փետրուար 1),թիւ 6(Փետրուար 8),թիւ 7(Փետրուար 15),թիւ 8(Փետրուար 22),թիւ 9-10(Մարտ 8),թիւ 10-11(Մարտ 15),թիւ 11-12(Մարտ 22),թիւ 13(Մարտ 29),թիւ 14(Ապրիլ 5),թիւ 15(Ապրիլ 12),թիւ 16(Ապրիլ 19),թիւ 17(Ապրիլ 26),թիւ 18(Մայիս 3),թիւ 19(Մայիս 10),թիւ 20(Մայիս 17),թիւ 21(Մայիս 24),թիւ 22(Մայիս),թիւ 23(Յունիս 7),թիւ 24(Յունիս 14),թիւ 25(Յունիս 21),թիւ 26(Յունիս 28),թիւ 27(Յուլիս 5),թիւ 28(Յուլիս 12),թիւ 29(Յուլիս 19),թիւ 30(Յուլիս 26),թիւ 31(Օգոստոս 2),թիւ 32(Օգոստոս 9),թիւ 33(Օգոստոս 16),թիւ 34(Օգոստոս 23),թիւ 35(Օգոստոս 30),թիւ 36(Սեպտեմբեր 6),թիւ 37(Սեպտեմբեր 13),թիւ 38(Սեպտեմբեր 20),թիւ 39(Սեպտեմբեր 27),թիւ 40(Հոկտեմբեր 4),թիւ 41(Հոկտեմբեր 11),թիւ 42(Հոկտեմբեր 18),թիւ 43(Հոկտեմբեր 25),թիւ 44(Նոյեմբեր 1),թիւ 45(Նոյեմբեր 8),թիւ 46(Նոյեմբեր 15),թիւ 47(Նոյեմբեր 22),թիւ 48(Նոյեմբեր 29),թիւ 49(Դեկտեմբեր 6),թիւ 50(Դեկտեմբեր 13),թիւ 51(Դեկտեմբեր 20),թիւ 52(Դեկտեմբեր 27)
1903,հատոր ԾԶ.թիւ 1(Յունուար 3),թիւ 2(Յունուար 10),թիւ 3(Յունուար 17),թիւ 4(Յունուար 24),թիւ 5(Յունուար 31),թիւ 6(Փետրուար 7),թիւ 7(Փետրուար 14),թիւ 8(Փետրուար 21),թիւ 9(Փետրուար 28),թիւ 10(Մարտ 7),թիւ 11(Մարտ 14),թիւ 12(Մարտ 21),թիւ 13(Մարտ 28),թիւ 14(Ապրիլ 4),թիւ 15(Ապրիլ 11),թիւ 16(Ապրիլ 18),թիւ 17(Ապրիլ 25),թիւ 18(Մայիս 2),թիւ 19(Մայիս 9),թիւ 20(Մայիս 16),թիւ 21(Մայիս 23),թիւ 22(Մայիս 30), թիւ 23(Յունիս 6),թիւ 24(Յունիս 13),թիւ 25(Յունիս 20),թիւ 26(Յունիս 27),թիւ 27(Յուլիս 4),թիւ 28(Յուլիս 11),թիւ 29(Յուլիս 18),թիւ 30(Յուլիս 25),թիւ 31(Օգոստոս 1),թիւ 32(Օգոստոս 8),թիւ 33(Օգոստոս 15),թիւ 34(Օգոստոս 22),թիւ 35(Սեպտեմբեր 1),թիւ 36(Սեպտեմբեր 5),թիւ 37(Սեպտեմբեր 12),թիւ 38(Սեպտեմբեր 19),թիւ 39(Սեպտեմբեր 26),թիւ 40(Հոկտեմբեր 10),թիւ 41(Հոկտեմբեր 10),թիւ 42(Հոկտեմբեր 17),թիւ 43(Հոկտեմբեր 24),թիւ 44(Հոկտեմբեր 31),թիւ 45(Նոյեմբեր 7),թիւ 46(Նոյեմբեր 14),թիւ 47(Նոյեմբեր 21),թիւ 48(Նոյեմբեր 28),թիւ 49(Դեկտեմբեր 5),թիւ 50(Դեկտեմբեր 12),թիւ 51(Դեկտեմբեր 19),թիւ 52(Դեկտեմբեր 26)
1904,հատոր ԾԷ.թիւ 1(Յունուար 2),թիւ 2(Յունուար 9),թիւ 3(Յունուար 16),թիւ 4(Յունուար 23),թիւ 5(Յունուար 30),թիւ 6(Փետրուար 6),թիւ 7(Փետրուար 13),թիւ 8(Փետրուար 20),թիւ 9(Փետրուար 27),թիւ 10(Մարտ 5),թիւ 11(Մարտ 12),թիւ 12(Մարտ 19),թիւ 13(Մարտ 26),թիւ 14(Ապրիլ 2),թիւ 15(Ապրիլ 9),թիւ 16(Ապրիլ 16),թիւ 17(Ապրիլ 23),թիւ 18(Ապրիլ 30),թիւ 19(Մայիս 7),թիւ 20(Մայիս 14),թիւ 21(Մայիս 21),թիւ 22(Մայիս 28),թիւ 23(Յունիս 4),թիւ 24(Յունիս 11),թիւ 25(Յունիս 18),թիւ 26(Յունիս 25),թիւ 27(Յուլիս 2),թիւ 28(Յուլիս 9),թիւ 29(Յուլիս 16),թիւ 30(Յուլիս 23),թիւ 31(Յուլիս 30),թիւ 32(Օգոստոս 6),թիւ 33(Օգոստոս 13),թիւ 34(Օգոստոս 20),թիւ 35(Օգոստոս 27),թիւ 36(Սեպտեմբեր 1),թիւ 37(Սեպտեմբեր 10),թիւ 38(Սեպտեմբեր 17),թիւ 39(Սեպտեմբեր 24),թիւ 40(Հոկտեմբեր 1),թիւ 41(Հոկտեմբեր 8),թիւ 42(Հոկտեմբեր 15),թիւ 43(Հոկտեմբեր 22),թիւ 44(Հոկտեմբեր 29),թիւ 45(Նոյեմբեր 5),թիւ 46(Նոյեմբեր 12),թիւ 47(Նոյեմբեր 19),թիւ 48(Նոյեմբեր 26),թիւ 49(Դեկտեմբեր 3),թիւ 50(Դեկտեմբեր 10),թիւ 51(Դեկտեմբեր 17),թիւ 52(Դեկտեմբեր 24),թիւ 53(Դեկտեմբեր 31)
1905, հատոր ԾԸ. թիւ 1(Յունուար 7),թիւ 2(Յունուար 14),թիւ 3(Յունուար 21),թիւ 4(Յունուար 28),թիւ 5(Փետրուար 4),թիւ 6(Փետրուար 11),թիւ 7(Փետրուար 18),թիւ 8(Փետրուար 25),թիւ 9(Մարտ 4),թիւ 10(Մարտ 11),թիւ 11(Մարտ 18),թիւ 12(Մարտ 22),թիւ 13(Ապրիլ 1),թիւ 14(Ապրիլ 8),թիւ 15(Ապրիլ 15),թիւ 16(Ապրիլ 22),թիւ 17(Ապրիլ 29),թիւ 18(Մայիս 6),թիւ 19(Մայիս 13),թիւ 20(Մայիս 20),թիւ 21(Մայիս 27),թիւ 22(Յունիս 3),թիւ 23(Յունիս 10),թիւ 24(Յունիս 17),թիւ 25(Յունիս 24),թիւ 26(Յուլիս 1),թիւ 27(Յուլիս 8),թիւ 28(Յուլիս 15),թիւ 29(Յուլիս 22),թիւ 30(Յուլիս 29),թիւ 31(Օգոստոս 5),թիւ 32(Օգոստոս 12),թիւ 33(Օգոստոս 19),թիւ 34(Օգոստոս 26),թիւ 35(Սեպտեմբեր 1),թիւ 36(Սեպտեմբեր 9),թիւ 37(Սեպտեմբեր 16),թիւ 38(Սեպտեմբեր 23),թիւ 39(Սեպտեմբեր 30),թիւ 40(Հոկտեմբեր 7),թիւ 41(Հոկտեմբեր 14),թիւ 42(Հոկտեմբեր 21),թիւ 43(Հոկտեմբեր 28),թիւ 44(Նոյեմբեր 4),թիւ 45(Նոյեմբեր 11),թիւ 46(Նոյեմբեր 18),թիւ 47(Նոյեմբեր 25),թիւ 48(Դեկտեմբեր 2),թիւ 49(Դեկտեմբեր 9),թիւ 50(Դեկտեմբեր 16),թիւ 51(Դեկտեմբեր 23),թիւ 52(Դեկտեմբեր 30)
1906, հատոր ԾԹ. թիւ 1(Յունուար 6),թիւ 2(Յունուար 13),թիւ 3(Յունուար 20),թիւ 4(Յունուար 27),թիւ 5(Փետրուար 3),թիւ 6(Փետրուար 10),թիւ 7(Փետրուար 17),թիւ 8(Փետրուար 24),թիւ 9(Մարտ 3),թիւ 10(Մարտ 10),թիւ 11(Մարտ 17),թիւ 12(Մարտ 24),թիւ 13(Մարտ 31),թիւ 14(Ապրիլ 7),թիւ 15(Ապրիլ 14),թիւ 16(Ապրիլ 21),թիւ 17(Ապրիլ 28),թիւ 18(Մայիս 5),թիւ 19(Մայիս 12),թիւ 20(Մայիս 19),թիւ 21(Մայիս 26),թիւ 22(Յունիս 2),թիւ 23(Յունիս 9),թիւ 24(Յունիս 16),թիւ 25(Յունիս 23),թիւ 26(Յունիս 30),թիւ 27(Յուլիս 7),թիւ 28(Յուլիս 14),թիւ 29(Յուլիս 21),թիւ 30(Յուլիս 28),թիւ 31(Օգոստոս 4),թիւ 32(Օգոստոս 11),թիւ 33(Օգոստոս 18),թիւ 34(Օգոստոս 25),թիւ 35(Սեպտեմբեր 1),թիւ 36(Սեպտեմբեր 8),թիւ 37(Սեպտեմբեր 15),թիւ 38(Սեպտեմբեր 22),թիւ 39(Սեպտեմբեր 29),թիւ 40(Հոկտեմբեր 6),թիւ 41(Հոկտեմբեր 18),թիւ 42(Հոկտեմբեր 20),թիւ 43(Հոկտեմբեր 27),թիւ 44(Նոյեմբեր 6),թիւ 45(Նոյեմբեր 10),թիւ 46(Նոյեմբեր 17),թիւ 47(Նոյեմբեր 24),թիւ 48(Դեկտեմբեր 1),թիւ 49(Դեկտեմբեր 8),թիւ 50(Դեկտեմբեր 15),թիւ 51(Դեկտեմբեր 22),թիւ 52(Դեկտեմբեր 29)
1907, հատոր Կ.թիւ 1(Յունուար 5),թիւ 2(Յունուար 12),թիւ 3(Յունուար 19),թիւ 4(Յունուար 26),թիւ 5(Փետրուար 2),թիւ 6(Փետրուար 9),թիւ 7(Փետրուար 16),թիւ 8(Փետրուար 23),թիւ 9(Մարտ 2),թիւ 10(Մարտ 9),թիւ 11(Մարտ 16),թիւ 12(Մարտ 23),թիւ 13(Մարտ 30),թիւ 14(Ապրիլ 6),թիւ 14(Ապրիլ 6),թիւ 15(Ապրիլ 13),թիւ 16(Ապրիլ 20),թիւ 17(Ապրիլ 27),թիւ 18(Մայիս 4),թիւ 19(Մայիս 11),թիւ 20(Մայիս 18),թիւ 21(Մայիս 25),թիւ 22(Յունիս 1),թիւ 23(Յունիս 8),թիւ 24(Յունիս 15),թիւ 25(Յունիս 22),թիւ 26(Յունիս 29),թիւ 27(Յուլիս 6),թիւ 28(Յուլիս 13),թիւ 29(Յուլիս 20),թիւ 30(Յուլիս 27),թիւ 31(Օգոստոս 3),թիւ 32(Օգոստոս 10),թիւ 33(Օգոստոս 17),թիւ 34(Օգոստոս 24),թիւ 35(Օգոստոս 31),թիւ 36(Սեպտեմբեր 7),թիւ 37(Սեպտեմբեր 14),թիւ 38(Սեպտեմբեր 21),թիւ 39(Սեպտեմբեր 28),թիւ 40(Հոկտեմբեր 5),թիւ 41(Հոկտեմբեր 12),թիւ 42(Հոկտեմբեր 19),թիւ 43(Հոկտեմբեր 26),թիւ 44(Նոյեմբեր 2),թիւ 45(Նոյեմբեր 9),թիւ 46(Նոյեմբեր 16),թիւ 47(Նոյեմբեր 23),թիւ 48(Նոյեմբեր 30),թիւ 49(Դեկտեմբեր 7),թիւ 50(Դեկտեմբեր 14),թիւ 51(Դեկտեմբեր 21),թիւ 52(Դեկտեմբեր 28)
1908, հատոր ԿԱ. թիւ 1(Յունուար 4),թիւ 2(Յունուար 11),թիւ 3(Յունուար 18),թիւ 4(Յունուար 25),թիւ 5(Փետրուար 1),թիւ 6(Փետրուար 8),թիւ 7(Փետրուար 15),թիւ 8(Փետրուար 22),թիւ 9(Փետրուար 29),թիւ 10(Մարտ 7),թիւ 11(Մարտ 14),թիւ 12(Մարտ 21),թիւ 13(Մարտ 28),թիւ 14(Ապրիլ 4),թիւ 15(Ապրիլ 11),թիւ 16(Ապրիլ 18),թիւ 17(Ապրիլ 25),թիւ 18(Մայիս 2),թիւ 19(Մայիս 9),թիւ 20(Մայիս 16),թիւ 21(Մայիս 23),թիւ 22(Մայիս 30),թիւ 23(Յունիս 6),թիւ 24(Յունիս 13),թիւ 25(Յունիս 20),թիւ 26(Յունիս 27),թիւ 27(Յուլիս 4),թիւ 28(Յուլիս 11),թիւ 29(Յուլիս 18),թիւ 30(Յուլիս 25),թիւ 31(Օգոստոս 1),թիւ 32(Օգոստոս 8),թիւ 33(Օգոստոս 15),թիւ 34(Օգոստոս 22),թիւ 35(Օգոստոս 29),թիւ 36(Սեպտեմբեր 5),թիւ 37(Սեպտեմբեր 12),թիւ 38(Սեպտեմբեր 19),թիւ 39(Սեպտեմբեր 26),թիւ 40(Հոկտեմբեր 3),թիւ 41(Հոկտեմբեր 10),թիւ 42(Հոկտեմբեր 17),թիւ 43(Հոկտեմբեր 24),թիւ 44(Հոկտեմբեր 31),թիւ 45(Նոյեմբեր 7),թիւ 46(Նոյեմբեր 14),թիւ 47(Նոյեմբեր 21),թիւ 48(Նոյեմբեր 28),թիւ 49(Դեկտեմբեր 5),թիւ 50(Դեկտեմբեր 12),թիւ 51(Դեկտեմբեր 19),թիւ 52(Դեկտեմբեր 26)
1909, հատոր ԿԲ. թիւ 1 - 52(Յունուար 2 - Դեկտեմբեր 25)
1910, հատոր ԿԳ. թիւ 1 - 53(Յունուար 1 - Դեկտեմբեր 31)
1911, հատոր ԿԴ.թիւ 1 - 52(Յունուար 7 - Դեկտեմբեր 30)
1912,հատոր ԿԵ. թիւ 1 - 52(Յունուար 6 - Դեկտեմբեր 28)
1913, հատոր ԿԶ. թիւ 1 - 52(Յունուար 4 - Դեկտեմբեր 27)
1914, հատոր ԿԷ.թիւ 1 - 52(Յունուար 3 - Դեկտեմբեր 26)
1915, հատոր ԿԸ.թիւ 1 - 33(Յունուար 2 - Օգոստոս 14)

Շարունակուել է «Շտեմարան պիտանի գիտելյաց»-ին (1839-1854թթ.) եւ «Ավետաբեր եւ շտեմարան պիտանի գիտելյաց»-ին (1855-1868թթ.)


Կրօնաբարոյական--XIX-XX դդ.--1869-1915--Պարբերականներ
Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX-XX դդ--1869-1915--Պարբերականներ
տպ. "Ա. Յակոբ Պօյաճեան"
տպ. "Գարեգին Պաղտատլեան"
տպ. "Արամեան"
տպ. "Յ. Մատթէոսեան"
տպ. "Կ. եւ Մ. Յ. Քէշիշեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Թերթ