ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՒԵՏԱԲԵՐ : ՏՂԱՅՈՑ ԲԱԺԻՆ

ԱՒԵՏԱԲԵՐ : ՏՂԱՅՈՑ ԲԱԺԻՆ - Կոստանդնուպոլիս : ի տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան, 1911. - 8 երես : նկ. ; 27 x 20 սմ. - 1911.

1910 թ. «Աւետաբեր»-ին մէջ հրատարակուած է որպես յաւելուած:

Իւրաքանչիւր հատորի թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ ամէն յաջորդ հատորի երեսների համարակալումը կը սկսի մէկ-ով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1911 թ․ թիւերը (հատոր Խ) կազմուած եւ ամփոփուած է մէկ առանձին թղթածրարում, "ԱՒԵՏԱԲԵՐ" հատոր ԿԴ-ի հետ միատեղ. դասիչն է I-312

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

1911 թուական: Հատոր Խ․ թիւ 1 (Յունուար 1), թիւ 2 (Փետրուար 1), թիւ 3 (Մարտ 1), թիւ 4 (Ապրիլ 1), թիւ 5 (Մայիս 1), թիւ 6 (Յունիս 1), թիւ 7 (Յուլիս 1), թիւ 8 (Օգոստոս 1), թիւ 9 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 10 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 11 (Նոյեմբեր 1), թիւ 12 (Դեկտեմբեր 1):

Շարունակած է «Աւետաբեր տղայոց համար»-ին (1872-1907 թթ.): Շարունակած է «Աւետաբեր մանկանց»-ին (1908-1910 թթ.): Ետ է փոխված «Աւետաբեր մանկանց»՝ (1912-1915 թթ):


Մանկապատանեկան մամուլ--XX դ--1911--Պարբերականներ
տպ. "Ա. Յակոբ Պօյաճեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր