ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԵՐԵՒԱԿ ։ Տետրակ Կիսամսեայ /

ԵՐԵՒԱԿ ։ Տետրակ Կիսամսեայ / Տնօրինէ եւ Յօրինէ՝ Յովհ. Պրու. Տ. Կարապետեան Տէրոյենց. - Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Տէրոյենց, 1857-1862, 1864-1866. - 32 երես, ապայ 8 երես ; երկշաբաթաթերթ, ապայ ութօրեայ 20 x 13 սմ., 30 x 20 սմ. - 1857-1862, 1864-1866.

Յաւելուած 114 թոււյ։ 1861 թ․։ 1864 թիւ 1 "ԱԶԴ"։ "Երեւակիս անշարայար ընթացքէն մենք ալ մեր բաժանորդներէն աւելի դժգոհ ըլլալով, մանաւանդ որ վեց ամսոյ չափ երեւելու թերթերը (1861 Յունվարէն մինչեւ Յուլիսի վերջը) ուրիշ ժամանակի ձգեցինք ալ նէ՝ մինչեւ հիմայ չկրնալով յաջողցընել, բոլորովին դադարեցընելու կամք մը կուգար մեզի․․․Առ այժմ՝ ձգելով վերոյիշեալ վեց ամսուան թիւերեն զատ 1862 Յուլիսէն մինչեւ 1863ի Դեկտեմբերը, նոր շրջան մը կ՛սկսիմք ներկայ Յունվար ամսէս՝ ձեւը քառածալի փոխելով երկու էջով, որով առաջիններէն ավելի նիւթ կը պարունակէ։ Իսկ 1861ի Յունվարէն մինչեւ Յուլիսի վերջը տալու թերթերնիս՝ պարտքերնիս ըլլալը կը ճանաչեմք․ եւ քանի որ ժամանակ եւ դիւրութիւն ունենամք նէ՝ հետզհետէ վճարել կը խոստանամք։"

Հատոր Ա, 1857 Երեւակ ։ Տետրակ կիսամսեայ : Տնօրինէ եւ յօրինէ՝ Յովհ. Պրու. Տ. Կարապետեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Տէրոյենց, Ի Քէպէճի խան, Կոստանդնուպօլսոյ, 1 Յուն․ 1857 (թիւ 1) - 16 Յունիս, 1857 (թիւ 12)
Հատոր Բ, 1857 Երեւակ ։ Տետրակ կիսամսեայ : Տնօրինէ եւ յօրինէ՝ Յովհ. Պրու. Տ. Կարապեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Տէրոյենց, Ի Քէպէճի խան, Կոստանդնուպօլսոյ, 1 Յուլիս․ 1857 (թիւ 13) - 16 Դեկտ․ 1857 (թիւ 24)
Հատոր Գ, 1858 Երեւակ ։ Տետրակ կիսամսեայ : Տնօրինէ եւ յօրինէ՝ Յովհ. Պրու. Տ. Կարապետեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Տէրոյենց, Ի Քէպէճի խան, Կոստանդնուպօլսոյ, 1 Յնվ․ 1858 (թիւ 25) - 16 Յնս․ 1858 (թիւ 36)
Հատոր Դ, 1858 Երեւակ ։ Տետրակ կիսամսեայ : Տնօրինէ եւ յօրինէ՝ Յովհ. Պրու. Տ. Կարապետեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Տէրոյենց, Ի Քէպէճի խան, Կոստանդնուպօլիս, 1 Յուլիս․ 1858 (թիւ 37) - 16 Դեկմ․ 1858 (թիւ 48)
Հատոր Ե, 1859 Երեւակ ։ Տետրակ կիսամսեայ : Տնօրինէ եւ յօրինէ՝ Յովհ. Պրու. Տ. Կարապետեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Տէրոյենց, Ի Քէպէճի խան, Կոստանդնուպօլսոյ, 1 Յունվ․ 1859 (թիւ 49) - 16 Յուն․ 1859 (թիւ 60)
Հատոր Զ, 1859 Երեւակ ։ Տետրակ կիսամսեայ : Տնօրինէ եւ յօրինէ՝ Յովհ. Պրու. Տ. Կարապետեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Տէրոյենց, Ի Քէպէճի խան, Կոստանդնուպօլսոյ, 1 Յուլիս 1859 (թիւ 61) - 16 Դեկտմ․ 1859 (թիւ 72)
Հատոր Է, 1860 Երեւակ ։ Տետրակ կիսամսեայ : Տնօրինէ եւ յօրինէ՝ Յովհ. Պրու. Տ. Կարապետեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Տէրոյենց, Աշըր Էֆէնտի խանն, թիւ 8, Կոստանդնուպօլսոյ, 1 Յունվար 1860 (թիւ 73) - 16 Յունիս 1860 (թիւ 84)
Հատոր Ը, 1860 Երեւակ ։ Տետրակ կիսամսեայ : Տնօրինէ եւ յօրինէ՝ Յովհ. Պրու. Տ. Կարապետեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Տէրոյենց, Աշրր Էֆէնտի խանն, թիւ 8, Կոստանդնուպօլսոյ, 1 Յուլիս 1860 (թիւ 85) - 16 Դեկտեմբեր 1860 (թիւ 96)
Հատոր Թ, 1861 Երեւակ ։ Տետրակ կիսամսեայ : Տնօրինէ եւ յօրինէ՝ Յովհ. Պրու. Տ. Կարապետեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Տէրոյենց, Աշըր Էֆէնտի խանն, թիւ 8, Կոստանդնուպօլսոյ, 1 Յունվար 1861 (թիւ 97) - 16 Յունվար 1861 (թիւ 98)
Հատոր Ժ, 1861 Երեւակ ։ Տետրակ կիսամսեայ : Տնօրինէ եւ յօրինէ՝ Յովհ. Պրու. Տ. Կարապետեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Տէրոյենց, Աշըր Էֆէնտի խանն, թիւ 8, Կոստանդնուպօլսոյ, 1 Յուլիս 1861 (թիւ 109) - 16 Դեկտեմբեր 1861 (թիւ 120)
Հատոր ԺԱ, 1862 Երեւակ ։ Տետրակ կիսամսեայ : Տնօրինէ եւ յօրինէ՝ Յովհ. Պրու. Տ. Կարապետեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Տէրոյենց, Աշըր Էֆէնտի խանն, թիւ 8, Կոստանդնուպօլսոյ, 1 Յունվար 1862 (թիւ 121) - 16 Յունիս 1862 (թիւ 132)
Բ շրջան, Ա տարի, 1864 Երեւակ ։ Հանդէս ութօրեայ : Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովհաննէս Պրուսացի Տէր Կարապետեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Յովհ․ Տէրոյենց, Աշըր Էֆէնտի խան, թիւ 8,Ի Կոստանդնուպօլիս, 1 Յունվար 1864 (թիւ 1) - 23 Դեկտեմբեր 1864 (թիւ 48)
Բ շրջան, Բ տարի, 1865 Երեւակ ։ Հանդէս ութօրեայ : Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովհաննէս Պրուսացի Տէր Կարապետեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Յովհ․ Տէրոյենց, Աշըր Էֆէնտի խան, թիւ 8,Ի Կոստանդնուպօլիս, 1 Յունվար 1865 (թիւ 49) - 16 Նոյեմբեր 1865 (թիւ 91)
Բ շրջան, Գ տարի, 1866 Երեւակ ։ Հանդէս ութօրեայ : Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յովհաննէս Պրուսացի Տէր Կարապետեան Տէրոյենց. Ի տպարանի Յովհ․ Տէրոյենց, Աշըր Էֆէնտի խան, թիւ 8,Ի Կոստանդնուպօլիս, 1 Յունվար 1866 (թիւ 97) - 1 Հոկտեմբեր 1866 (թիւ 133)


Իւրաքանչիւր հատորի թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ ամէն յաջորդ հատորի երեսների համարակալումը կը սկսի մէկ-ով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1857 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1141 L-V-6:
1858 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1142 L-V-6:
1859 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1143 L-V-6:
1860 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1144 L-V-6:
1861 թ․ Յունվար թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1145 L-V-6:
1861-1862 թ․ Յունիս թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1146 L-V-6:
1864-1866 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 528 L-V-3:

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․

1857, Հատոր Ա. թիւ 1 (1 Յունվար), թիւ 2 (16 Յունվար), թիւ 3 (1 Փետրվար), թիւ 4 (16 Փետրվար), թիւ 5 (1 Մարտ), թիւ 6 (16 Մարտ), թիւ 7 (1 Ապրիլ), թիւ 8 (16 Ապրիլ), թիւ 9 (1 Մայիս), թիւ 10 (16 Մայիս), թիւ 11 (1 Յունիս), թիւ 12 (16 Յունիս), Ցանկ, Հատոր Բ. թիւ 13 (1 Յուլիս), թիւ 14 (16 Յուլիս), թիւ 15 (1 Օգոստոս), թիւ 16 (16 Օգոստոս), թիւ 17 (1 Սեպտեմբեր), թիւ 18 (16 Սեպտեմբեր), թիւ 19 (1 Հոկտեմբեր), թիւ 20 (16 Հոկտեմբեր), թիւ 21 (1 Նոյեմբեր), թիւ 22 (16 Նոյեմբեր), թիւ 23 (1 Դեկտեմբեր), թիւ 24 (16 Դեկտեմբեր), Ցանկ:
1858, Հատոր Գ. թիւ 25 (1 Յունվար), թիւ 26 (16 Յունվար), թիւ 27 (1 Փետրվար), թիւ 28 (16 Փետրվար), թիւ 29 (1 Մարտ), թիւ 30 (16 Մարտ), թիւ 31 (1 Ապրիլ), թիւ 32 (16 Ապրիլ), թիւ 33 (1 Մայիս), թիւ 34 (16 Մայիս), թիւ 35 (1 Յունիս), թիւ 36 (16 Յունիս), Ցանկ, Հատոր Դ. թիւ 37 (1 Յուլիս), թիւ 38 (16 Յուլիս), թիւ 39 (1 Օգոստոս), թիւ 40 (16 Օգոստոս), թիւ 41 (1 Նոյեմբեր), թիւ 42 (16 Նոյեմբեր), թիւ 43 (1 Դեկտեմբեր), թիւ 44 (16 Դեկտեմբեր), թիւ 45 (1 Նոյեմբեր), թիւ 46 (16 Նոյեմբեր), թիւ 47 (1 Դեկտեմբեր), թիւ 48 (16 Դեկտեմբեր), Ցանկ:
1859, Հատոր Ե. թիւ 49 (1 Յունվար), թիւ 50 (16 Յունվար), թիւ 51 (1 Փետրվար), թիւ 52 (16 Փետրվար), թիւ 53 (1 Մարտ), թիւ 54 (16 Մարտ), թիւ 55 (1 Ապրիլ), թիւ 56 (16 Ապրիլ), թիւ 57 (1 Մայիս), թիւ 58 (16 Մայիս), թիւ 59 (1 Յունիս), թիւ 60 (16 Յունիս), Ցանկ, Հատոր Զ. թիւ 61 (1 Օգոստոս), թիւ 62 (16 Օգոստոս), թիւ 63 (1 Սեպտեմբեր), թիւ 64 (16 Սեպտեմբեր), թիւ 65 (1 Հոկտեմբեր), թիւ 66 (16 Հոկտեմբեր), թիւ 67 (1 Նոյեմբեր), թիւ 68 (16 Նոյեմբեր), թիւ 69 (1 Դեկտեմբեր), թիւ 70 (16 Դեկտեմբեր), թիւ 71 (1 Դեկտեմբեր), թիւ 72 (16 Դեկտեմբեր), Ցանկ:
1860, Հատոր Է. թիւ 73 (1 Յունվար), թիւ 74 (16 Յունվար), թիւ 75 (1 Փետրվար), թիւ 76 (16 Փետրվար), թիւ 77 (1 Մարտ), թիւ 78 (16 Մարտ), թիւ 79 (1 Ապրիլ), թիւ 80 (16 Ապրիլ), թիւ 81 (1 Մայիս), թիւ 82 (16 Մայիս), թիւ 83 (1 Յունիս), թիւ 84 (16 Յունիս), Ցանկ, Հատոր Ը. թիւ 85 (1 Յուլիս), թիւ 86 (16 Յուլիս), թիւ 87 (1 Օգոստոս), թիւ 88 (16 Օգոստոս), թիւ 89 (1 Սեպտեմբեր), թիւ 90 (16 Սեպտեմբեր), թիւ 91 (1 Հոկտեմբեր), թիւ 92 (16 Հոկտեմբեր), թիւ 93 (1 Նոյեմբեր), թիւ 94 (16 Նոյեմբեր), թիւ 95 (1 Դեկտեմբեր), թիւ 96 (16 Դեկտեմբեր), Ցանկ:
1861, Հատոր Թ. թիւ 97 (1 Յունվար), թիւ 98 (16 Յունվար), Հատոր Ժ. թիւ 109 (1 Յուլիս), թիւ 110 (16 Յուլիս), թիւ 111 (1 Օգոստոս), թիւ 112 (16 Օգոստոս), թիւ 113 (1 Սեպտեմբեր), թիւ 114 (16 Սեպտեմբեր), թիւ 114 (Յաւելուած), թիւ 115 (1 Հոկտեմբեր), թիւ 116 (16 Հոկտեմբեր), թիւ 117 (1 Նոյեմբեր), թիւ 118 (16 Նոյեմբեր), թիւ 119 (1 Դեկտեմբեր), թիւ 120 (16 Դեկտեմբեր):
1862, Հատոր ԺԱ. թիւ 121 (1 Յունվար), թիւ 122 (16 Յունվար), թիւ 123 (1 Փետրվար), թիւ 124 (16 Փետրվար), թիւ 125 (1 Մարտ), թիւ 126 (16 Մարտ), թիւ 127 (1 Ապրիլ), թիւ 128 (16 Ապրիլ), թիւ 129 (1 Մայիս), թիւ 130 (16 Մայիս), թիւ 131 (1 Յունիս), թիւ 132 (16 Յունիս), Ցանկ:
1864, Ա տարի, Բ շրջան. թիւ 1 (1 Յունվար), թիւ 2 (8 Յունվար), թիւ 3 (16 Յունվար), թիւ 4 (23 Յունվար), թիւ 5 (1 Փետրվար), թիւ 6 (8 Փետրվար), թիւ 7 (16 Փետրվար), թիւ 8 (23 Փետրվար), թիւ 9 (1 Մարտ), թիւ 10 (8 Մարտ), թիւ 11 (16 Մարտ), թիւ 12 (23 Մարտ), թիւ 13 (1 Ապրիլ), թիւ 14 (8 Ապրիլ), թիւ 15 (16 Ապրիլ), թիւ 16 (23 Ապրիլ), թիւ 17 (1 Մայիս), թիւ 18 (Մայիս), թիւ 19 (16 Մայիս), թիւ 20 (23 Մայիս), թիւ 21 (1 Յունիս), թիւ 22 (8 Յունիս), թիւ 23 (16 Յունիս), թիւ 24 (23 Յունիս), թիւ 25 (1 Յուլիս), թիւ 26 (8 Յուլիս), թիւ 27 (16 Յուլիս), թիւ 28 (23 Յուլիս), թիւ 29 (1 Օգոստոս), թիւ 30 (8 Օգոստոս), թիւ 31 (16 Օգոստոս), թիւ 32 (23 Օգոստոս), թիւ 33 (1 Սեպտեմբեր), թիւ 34 (8 Սեպտեմբեր), թիւ 35 (16 Սեպտեմբեր), թիւ 36 (23 Սեպտեմբեր), թիւ 37 (1 Հոկտեմբեր), թիւ 38 (8 Հոկտեմբեր), թիւ 39 (16 Հոկտեմբեր), թիւ 40 (23 Հոկտեմբեր), թիւ 41 (1 Նոյեմբեր), թիւ 42 (16 Նոյեմբեր), թիւ 43 (16 Նոյեմբեր), թիւ 44 (23 Նոյեմբեր), թիւ 45 (Դեկտեմբեր), թիւ 46 (8 Դեկտեմբեր), թիւ 47 (16 Դեկտեմբեր), թիւ 48 (23 Դեկտեմբեր), Ցանկ:
1865, Բ տարի, Բ շրջան. թիւ 49 (1 Յունվար), թիւ 50 (8 Յունվար), թիւ 51 (16 Յունվար), թիւ 52 (23 Յունվար), թիւ 53 (1 Փետրվար), թիւ 54 (8 Փետրվար), թիւ 55 (16 Փետրվար), թիւ 56 (23 Փետրվար), թիւ 57 (1 Մարտ), թիւ 58 (8 Մարտ), թիւ 59 (16 Մարտ), թիւ 60 (23 Մարտ), թիւ 61 (1 Ապրիլ), թիւ 62 (8 Ապրիլ), թիւ 63 (16 Ապրիլ), թիւ 64 (23 Ապրիլ), թիւ 65 (1 Մայիս), թիւ 66 (8 Մայիս), թիւ 67 (16 Մայիս), թիւ 68 (23 Մայիս), թիւ 69 (1 Յունիս), թիւ 70 (8 Յունիս), թիւ 71 (16 Յունիս), թիւ 72 (23 Յունիս), թիւ 73 (1 Յուլիս), թիւ 74 (8 Յուլիս), թիւ 75 (16 Յուլիս), թիւ 76 (23 Յուլիս), թիւ 77 (1 Օգոստոս), թիւ 79 (16 Օգոստոս), թիւ 80 (23 Օգոստոս), թիւ 81 (1 Սեպտեմբեր), թիւ 82 (8 Սեպտեմբեր), թիւ 83 (16 Սեպտեմբեր), թիւ 84 (23 Սեպտեմբեր), թիւ 85 (1 Հոկտեմբեր), թիւ 86 (8 Հոկտեմբեր), թիւ 87 (16 Հոկտեմբեր), թիւ 88 (23 Հոկտեմբեր), թիւ 89 (1 Նոյեմբեր), թիւ 90 (8 Նոյեմբեր), թիւ 91 (16 Նոյեմբեր):
1866, Բ տարի, Գ շրջան. թիւ 97 (1 Յունվար), թիւ 98 (8 Յունվար), թիւ 99 (16 Յունվար), թիւ 100 (23 Յունվար), թիւ 101 (1 Փետրվար), թիւ 102 (8 Փետրվար), թիւ 103 (16 Փետրվար), թիւ 104 (23 Փետրվար), թիւ 105 (1 Մարտ), թիւ 106 (8 Մարտ), թիւ 108 (23 Մարտ), թիւ 109 (1 Ապրիլ), թիւ 110 (8 Ապրիլ), թիւ 111 (16 Ապրիլ), թիւ 112 (25 Ապրիլ), թիւ 113 (1 Մայիս), թիւ 114 (8 Մայիս), թիւ 115 (16 Մայիս), թիւ 116 (23 Մայիս), թիւ 117 (1 Յունիս), թիւ 118 (8 Յունիս), թիւ 119 (16 Յունիս), թիւ 120 (23 Յունիս), թիւ 121 (1 Յուլիս), թիւ 122 (8 Յուլիս), թիւ 123 (16 Յուլիս), թիւ 124 (23 Յուլիս), թիւ 125 (1 Օգոստոս), թիւ 126 (8 Օգոստոս), թիւ 127 (16 Օգոստոս), թիւ 128 (23 Օգոստոս), թիւ 129 (1 Սեպտեմբեր), թիւ 130 (8 Սեպտեմբեր), թիւ 131 (16 Սեպտեմբեր), թիւ 132 (23 Սեպտեմբեր), թիւ 133 (1 Հոկտեմբեր):


Կրօնաբարոյական--XIX դ--1857-1866--Պարբերականներ
Կրթութիւն--XIX դ--1857-1866--Պարբերականներ
տպ. "Տէրոյենց"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր