ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԹՈՒԹԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ։ Տետր Ազգասիրական, Բարոյական ԵՒ Զուարճալի Գիտելեաց /

ԹՈՒԹԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ։ Տետր Ազգասիրական, Բարոյական ԵՒ Զուարճալի Գիտելեաց / Շարագիր-տնօէն՝ Ա. Մ․ Հիւսէյինճեան. - Տպեալ Ի Կոսատնդնուպօլիս ։ Ի գործարանի Ճէրիտէի հաւատիս լրագրոյ, 1860. - 8 երես, (1 - 3). 21 x 14 սմ․ - 1860.

Յուլիս 1, 1860, թիւ 1։ Թութակ Հայաստան աշխարհի․ Մարիաց 18, ՌՅԹ․ ՏԱՐԻ Ա։
Յուլիս 16, 1860, թիւ 2։ Թութակ Հայաստան աշխարհի․ Հրոտից 3, ՌՅԹ․ ՏԱՐԻ Ա։
Օգոստոս 1, 1860, թիւ 3։ Թութակ Հայաստան աշխարհի․ Հրոտից 19, ՌՅԹ․ ՏԱՐԻ Ա։Բնագիրը՝ հայերէն

1860 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչը բացակայ է:
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․
1860 թուական: Մարիաց 18, ՌՅԹ, Տարի Ա․ թիւ 1 ( Յուլիս 1), Հրոտից 3, ՌՅԹ, Տարի Ա․ թիւ 2 ( Յուլիս 16), Հրոտից 3, ՌՅԹ, Տարի Ա․ թիւ 3 ( Օգոստոս 1):


Գրական մամուլ--XIX դ--1860--Պարբերականներ
տպ. "Ճէրիտէի հաւատիս" լրագրոյ


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր