ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԴԱՐ : Այլաբանական /

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԴԱՐ : Այլաբանական / Խմբ.-տնօրէն՝ Մ. Գ. Տէյիրմէնճեան. - Կոստանդնուպօլիս : Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան, 1860-1862 (10 Յունուար, թիւ 13 ). Կոստանդնուպօլիս : Արեւելեան տպարան 1861 (20 Յունվար, թիւ 14, 15 ). - 8, 10 երես ; (1-45), (կիսամսեայ, ապայ տասնօրեայ) : 29 x 20 սմ. - 1860-1862.

Յաւելուած Արեւելեան դարի թիւ 3, Օգոստոս 13․ Յաւելուած Արեւելեան դարի թիւ 30, 1861, Յունիս 30․ Յաւելուած Արեւելեան դարի թիւ 35, 1861, Օգոստոս 23․

Ա ՏԱՐԻ, 1860․ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԴԱՐ ։ Այլաբանական․ թիւ 1 (15 Յուլիս) - թիւ 12 (31 Դեկտեմբեր)․ Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան.
Ա ՏԱՐԻ, 1861․ Երկրորդ շրջան․ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԴԱՐ ։ Օրագիր տասնօրեայ․ թիւ 13 (10 Յունուար)- թիւ 30 (30 Յունիս) Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան. Արեւելեան տպարան (թիւ 14, թիւ 15) .
Երկրորդ տարի։ 1861․ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԴԱՐ ։ Օրագիր տասնօրեայ․ թիւ 31 (10 Յուլիս) - թիւ 39 (30 Սեպտեմբեր) Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան.
Երկրորդ տարի։ 1861-1862․ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԴԱՐ ։ Օրագիր այլաբանական․ թիւ 40 (27 Դեկտեմբեր, 1861) - թիւ 45 (26 Մարտ, 1862) Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան.


Իւրաքանչիւր շրջանի թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ կը սկսի մէկ-ով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1861-1863 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչը 1822 L-IX-4

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

1860, Ա տարի. թիւ 1 (Յուլիս 15), թիւ 2 (Յուլիս 31), թիւ 3 (Օգոստոս 15), թիւ 3 (Յաւելուած), թիւ 4 (Օգոստոս 31), թիւ 5 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 6 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 8 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 9 (Նոյեմբեր 15), թիւ 10 (Նոյեմբեր 15), թիւ 11 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 12 (Դեկտեմբեր 31):
1861,
Ա տարի. Յունուար 1 (Յաւելուած), թիւ 13 (Յունվար 10), թիւ 14 (Յունվար 20), թիւ 15 (Յունվար 31), թիւ 16 (Փետրուար 10), թիւ 17 (Փետրուար 20), թիւ 18 (Փետրուար 28), թիւ 19 (Մարտ 10), թիւ 20 (Մարտ 20), թիւ 21 (Մարտ 31), թիւ 22 (Ապրիլ 10), թիւ 23 (Ապրիլ 20), թիւ 24 (Ապրիլ 30), թիւ 25 (Մայիս 10), թիւ 26 (Մայիս 20), թիւ 27 (Մայիս 31), թիւ 28 (Յունիս 10), թիւ 29 (Յունիս 20), թիւ 30 (Յունիս 30), թիւ 30, Յունիս 30 (Յաւելուած), թիւ 31 (Յուլիս 10), թիւ 32 (Յուլիս 20), թիւ 33 (Յուլիս 30), թիւ 34 (Օգոստոս 10), թիւ 35 (Օգոստոս 20), թիւ 35, Օգոստոս 23 (Յաւելուած), թիւ 36 (Օգոստոս 31), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 40 (Դեկտեմբեր 27 ):
1862,
Երկրորդ տարի. թիւ 41 (Յունվար 13), թիւ 43 (Փետրուար 17), թիւ 44 (Մարտ 24), թիւ 45 (Մարտ 26):


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1860-1863--Պարբերականներ
Կրօնաբարոյական--XIX դ--1860-1863--Պարբերականներ
տպ. "Ռ․ Քիւրքճեան"
տպ. "Արեւելեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր