ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԿՌՈՒՆԿ ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀԻՆ : Ամսագիր Բարոյական, Բանասիրական, Նկարագրական ԵՒ Վիճակագրական, նուիրեալ նախնի եւ արդի Հայաստանեաց :

ԿՌՈՒՆԿ ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀԻՆ : Ամսագիր Բարոյական, Բանասիրական, Նկարագրական ԵՒ Վիճակագրական, նուիրեալ նախնի եւ արդի Հայաստանեաց : Հրատարակիչ եւ Տնօրէն՝ Համբարձում Էնֆիաճեանց; Խմբ.՝ Մարկոս Աղաբէկեան. - Թփխիս : Ի հայ տպարանի Գաբրիէլի Մելքումեանց եւ Համբարձումայ Էնֆիաճեանց, 1860-1863. - 80, 92 երես ; (Ա տարի` 12 թիւ), (Բ տարի` 12 թիւ), (Գ տարի` 12 թիւ), (Դ տարի` 12 թիւ) ։ 23 x 15 սմ. - 1860-1863.

Հանդէսի բնաբանն է՝ «Նուիրեալ նախնի եւ արդի Հայաստանեայց: Կռու՛նկ, ուստի՞ կուգաս, ձայնիկդ ի հոգիս, Կռու՛նկ, մեր աշխարհէն խապրիկ մի չունի՛ս»: Ա տարի, թիւ Ե, Մայիս - 1860, առկայ է Յաւելուած "ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ անուանեալ լրագրի ներկայ տարւոյ Մայիսի 21-ին մէջ տպագրուած ազգային յօդուածի վրայ մի քանի խորհրադածութիւնք։" 1863ից՝ «Հանդէս ամսօրեայ ազգային եւ բարոյական լուսաւորութեան»:

Ա տարի, թիւ Ա, Յունվար - 1860․ առկայ է ընծայագիր՝ Մխիթ․ Միաբ․ որ ի Վէննա․ ի 13 Փետր․ 1868 ամի․ Ի Համբ․ Էնֆիաճեան։ Ա տարի, թիւ Է, Յուլիս - 1860․ առկայ է ընծայագիր՝ Մխիթ․ Միաբ․ որ ի Վէննա․ ի 13 Փետր․ 1868 ամի․ Ի Համբ․ Էնֆիաճեան։ Բ տարի, թիւ Ա, Յունուար - 1861․ առկայ է ընծայագիր՝ Մխիթ․ Միաբ․ որ ի Վէննա․ ի 13 Փետր․ 1868 ամի․ Ի Համբ․ Էնֆիաճեան։ Բ տարի, թիւ Է, Յուլիս - 1861․ առկայ է ընծայագիր՝ Մխիթ․ Միաբ․ որ ի Վէննա․ ի 13 Փետր․ 1868 ամի․ Ի Համբ․ Էնֆիաճեան։ Գ տարի, թիւ Է, Յուլիս - 1862․ առկայ է ընծայագիր՝ Մխիթ․ Միաբ․ որ ի Վէննա․ ի 13 Փետր․ 1868 ամի․ Ի Համբ․ Էնֆիաճեան։ Դ տարի, թիւ Ա, Յունուար - 1863․ առկայ է ընծայագիր՝ Ընծայի Մատենադարանի Մխիթարեան Միաբանութեան որ ի Վէննա․ ի 13 Փետր․ 1868 ամի․ Ի Համբ․ Էնֆիաճեան։ Դ տարի, թիւ Է, Յուլիս - 1863․ առկայ է ընծայագիր՝ Մխիթար Միաբանութեան որ ի Վէննա ընծայ, ի 13 Փետր․ 1868 ամի․ Ի Համբ․ Էնֆիաճեան։

Տե՛ս
 • «Կռունկ հայոց աշխարհին» և «Հայկական աշխարհի կռունկ» կամ «Հայկական աշխարհ» ամսագրերի մատենագիտություն» /Խմբ.՝ Խ. Հ. Բարսեղյան; Եր., 1982


  Իւրաքանչիւր տարուա թիւերու երեսների համարակալումը շարունակական է եւ ամէն յաջորդ տարին կը սկսէ մէկ-ով:


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1860 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է` 767 L-I-5:
  1861ի թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է` 768 L-I-5:
  1862ի թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է` 769 L-I-5:
  1862ի թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է` 770 L-I-5:
  1863ի թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 771 L-I-5:

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․

  1860, Ա տարի. թիւ Ա (Յունվար), թիւ Բ (Փետրուար), թիւ Գ (Մարտ), թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը (Օգոստոս), թիւ Թ (Սեպտեմբեր), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր):
  1861, Բ տարի. թիւ Ա (Յունվար), թիւ Բ (Փետրուար), թիւ Գ (Մարտ), թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը (Օգոստոս), թիւ Թ (Սեպտեմբեր), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր):
  1862, Գ տարի. թիւ Ա (Յունվար), թիւ Բ (Փետրուար), թիւ Գ (Մարտ), թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը (Օգոստոս), թիւ Թ (Սեպտեմբեր), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր):
  1863, Դ տարի. թիւ Ա (Յունվար), թիւ Բ (Փետրուար), թիւ Գ (Մարտ), թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը (Օգոստոս), թիւ Թ (Սեպտեմբեր), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր), թիւ Յարգոյ բաժանորդների թիւն ու անունները:

  Շարունակվել է որպես «Հայկական աշխարհի կռունկ», «Հայկական աշխարհ»:


  Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1860-1863--Պարբերականներ
  տպ. "Գ. Մելքոմեանց եւ Հ. Էնֆիաճեանց"
  Ընծայագիր


  Թպիլիսի
  Վրաստան
  Եւրոպա


  Ամսագիր