ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ /

ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ / Խմբ.՝ Ամերիկեան Բողոքական Միսիոնարք. - Ի Զմիւռնիա : ի տպարանի Հօման Հալլօքի (1839-1840) ; ի տպարանի Կուլիէլմիո Կռիֆիթի (1841-1842, 1844-1846) Ի Կոստանդնուպօլիս : ի տպարանի Ա. Պ. Չըրչըլի (1855) : - (1-84), 16 երես : պատկերազարդ ; 20 x 28 սմ. - Ամենամսեայ. - 1839-1854.

Խմբագիրներն անյայտ են։ "Շտեմարանի" 1844, թիւ 57ի մէջ (էջ 144) դամբանականում կը յիշատակուի միայն՝ թէ "Վաղարշակ Սարգիս Յովհաննէսեան չորս տարի Շտեմարանի գլխաւոր թարգմանիչ" եղած է։ "Շտեմարանի" ՅՈՒՆԻՍ 1846, թիւ 172ի մէջ (էջ 192) "ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ԲԱՐԵՄԻՏ ԸՆԹԵՐՑՈՂԱՑ ՇՏԵՄԱՐԱՆԻՍ" հրատարակիչը կը ծանուցանէ թէ "Ահա հիմա Շտեմարանիս վեցերորդ հատորը կատարեալ եղաւ, որուն առ այժմ դադարիլը կը ծանուցանենք մեր ընթերցողներուն ան պատճառ, որ վերատեսուչը մօտերս Ամերիգա կերթայ, ուր որ մէկ տարի մնալու միտք ունի, եւ հիմա աս կարճ խօսքովս իր հրաժարական ողջոյնը կոտայ բոլոր ընթերցողներուն, մինչև որ Աստուծոյ կամօքը վերադառնայ նորէն իրենց համար աշխատելու։"

Թիւերը կազմուած են 8 թղթածրարներում, իւրաքանչիւր թղթածրարի դարձերեսին փակցուած է էքսլիբրիս։

Աղբիւրը․
 • Գալէմքեարեան Գ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան, Վիեննա, 1893, էջ 25-27

  ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ "ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1839 տարիւն։ Ի ԶՄԻՒՌՆԻԱ։ Տպագութեամբ ՀՕՄԱՆ ՀԱԼԼՕՔԻ։ Գին՝ 18 ղուռուշ։ -- թիւ 1 - թիւ 12։ (192 երես) ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1839 թ․ ;
  ՀԱՏՈՐ ԵՐԿՐՈՐԴ "ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1840 տարիւն։ Ի ԶՄԻՒՌՆԻԱ։ Ի Տպարանի Կուլիէմոս Կրիֆիթի։ Գին՝ 18 ղուռուշ։ -- թիւ 13 - թիւ 24։ (192 երես) ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1840 թ․ ;
  ՀԱՏՈՐ ԵՐՐՈՐԴ "ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1841 տարիւն։ Ի ԶՄԻՒՌՆԻԱ։ Ի Տպարանի Կուլիէլմոս Կռիֆիթի։ Գին՝ 18 ղուռուշ։ -- թիւ 25 - թիւ 36։ (192 երես) ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1841 թ․ ;
  ՀԱՏՈՐ ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՏՈՐԻՆ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹԸ ԲԱՑԱԿԱՅ Է։ -- թիւ 37 - թիւ 48։ (192 երես) ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1842 թ․ ;
  ՀԱՏՈՐ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ "ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1844 տարիւն։ Ի ԶՄԻՒՌՆԻԱ։ Ի Տպարանի Կուլիէլմոս Կռիֆիթի։ ՌՄՂԳ -- թիւ 49 - թիւ 60։ (192 երես) ՅՈՒԼԻՍ 1844 թ․ - ՅՈՒՆԻՍ 1845 թ․ ;
  ՀԱՏՈՐ ՎԵՑԵՐՈՐԴ "ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1845 տարիւն։ Ի ԶՄԻՒՌՆԻԱ։ Ի Տպարանի Կուլիէլմոս Կռիֆիթի։ ՌՄՂԴ -- թիւ 61 - թիւ 72։ (192 երես) ՅՈՒԼԻՍ 1845 թ․, - ՅՈՒՆԻՍ 1846 թ․ ;
  ՀԱՏՈՐ ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ "ՇՏԵՄԱՐԱՆ ՊԻՏԱՆԻ ԳԻՏԵԼԵԱՑ"․ 1854 տարիւն։ Ի ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼԻՍ։ Ի Տպարանի Ա․Պ․ ՉԸՐՉԸԼԻ։ Գին՝ 18 ղուռուշ։ -- թիւ 73 - թիւ 84։ (192 երես) ՅՈՒՆՎԱՐ - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1854 թ․ ;


  Իւրաքանչիւր հատորը 12 համար է։ Հատորներուն թիւերի համարակալումը շարունակական է։ Թողարկուած է 7 հատոր եւ 84 թիւ: Իւրաքանչիւր հատորի թիւերուն էջերի համարակալումը շարունակական է, եւ ամէն յաջորդ հատորի էջերի համարակալումը կը սկսի մէկ-ով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1839 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 563 / Լ․ I. 4
  1840 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 565 / Լ․ I. 4
  1841 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 585 / Լ․ I. 4
  1842 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 566 / S․ I. 4
  1844, 1845, 1846 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 564 / Լ․ I. 4
  1854 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 888 / Լ․ IV. 5


  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

  1839 հատոր 1՝ մէկ առանձին թղթածրար, ընդամէնը 207 թերթ։ Բոլոր թիւերն առկայ են․ թիւ 1 ՝ 1 Յունվար (էջ 1-16), թիւ 2 ՝ 1 Փետրվար (էջ 17-32), թիւ 3 ՝ 1 Մարտ (էջ 33-48), թիւ 4 ՝ 1 Ապրիլ (49-64 էջ), թիւ 5 ՝ 1 Մայիս (էջ 65-80), թիւ 6 ՝ 1 Յունիս (81-96 էջ), թիւ 7 ՝ 1 Յուլիս (էջ 97-112), թիւ 8 ՝ 1 Օգոստոս (էջ 113-128), թիւ 9 ՝ 1 Սեպտեմբեր (էջ 129-144), թիւ 10 ՝ 1 Հոկտեբեր (էջ 145-160), թիւ 11 ՝ 1 Նոյեմբեր (էջ 161-176), թիւ 12 ՝ 1 Դեկտեմբեր (էջ 177-192):
  1840, հատոր 2՝ մէկ առանձին թղթածրար, ընդամէնը 208 թերթ։ Բոլոր թիւերն առկայ են․ թիւ 13 ՝ 1 Յունվար (էջ 1-16), թիւ 14 ՝ 1 Փետրվար (էջ 17-32), թիւ 15 ՝ 1 Մարտ (էջ 33-48), թիւ 16 ՝ 1 Ապրիլ (49-64 էջ), թիւ 17 ՝ 1 Մայիս (էջ 65-80), թիւ 18 ՝ 1 Յունիս (81-96 էջ), թիւ1 9 ՝ 1 Յուլիս (էջ 97-112), թիւ 20 ՝ 1 Օգոստոս (էջ 113-128), թիւ 21 ՝ 1 Սեպտեմբեր (էջ 129-144), թիւ22 ՝ 1 Հոկտեբեր (էջ 145-160), թիւ 23 ՝ 1 Նոյեմբեր (էջ 161-176), թիւ 24 ՝ 1 Դեկտեմբեր (էջ 177-192):
  1841 հատոր 3՝ մէկ առանձին թղթածրար, ընդամէնը 204 թերթ։ Բոլոր թիւերն առկայ են․ թիւ 25 ՝ 1 Յունվար (էջ 1-16), թիւ 26 ՝ 1 Փետրվար (էջ 17-32), թիւ 27 ՝ 1 Մարտ (էջ 33-48), թիւ 28 ՝ 1 Ապրիլ (49-64 էջ), թիւ 29 ՝ 1 Մայիս (էջ 65-80), թիւ 30 ՝ 1 Յունիս (81-96 էջ), թիւ 31 ՝ 1 Յուլիս (էջ 97-112), թիւ 32 ՝ 1 Օգոստոս (էջ 113-128), թիւ 33 ՝ 1 Սեպտեմբեր (էջ 129-144), թիւ 34 ՝ 1 Հոկտեբեր (էջ 145-160), թիւ 35 ՝ 1 Նոյեմբեր (էջ 161-176), թիւ 36 ՝ 1 Դեկտեմբեր (էջ 177-192):
  1842 հատոր 4՝ մէկ առանձին թղթածրար, ընդամէնը 204 թերթ։ Բոլոր թիւերն առկայ են թիւ 37 ՝ 1 Յունվար (էջ 1-16), թիւ 38 ՝ 1 Փետրվար (էջ 17-32), թիւ 39 ՝ 1 Մարտ (էջ 33-48), թիւ 40 ՝ 1 Ապրիլ (49-64 էջ), թիւ 41 ՝ 1 Մայիս (էջ 65-80), թիւ 42 ՝ 1 Յունիս (81-96 էջ), թիւ 43 ՝ 1 Յուլիս (էջ 97-112), թիւ 44 ՝ 1 Օգոստոս (էջ 113-128), թիւ 45 ՝ 1 Սեպտեմբեր (էջ 129-144), թիւ 46 ՝ 1 Հոկտեբեր (էջ 145-160), թիւ 47 ՝ 1 Նոյեմբեր (էջ 161-176), թիւ 48 ՝ 1 Դեկտեմբեր (էջ 177-192):
  1844 հատոր 5, 1845 հատոր 5, 1845 հատոր 6, 1846 հատոր 6՝ մէկ առանձին թղթածրար, ընդամէնը 402 թերթ։
  1844 հատոր 5 ՝ բոլոր թիւերն առկայ են․ թիւ 49 ՝ 1 Յուլիս (էջ 1-16), թիւ 50 ՝ 1 Օգոստոս (էջ 17-32), թիւ 51 ՝ 1 Սեպտեմբեր (էջ 33-48), թիւ 52 ՝ 1 Հոկտեբեր (էջ 49-64), թիւ 53 ՝ 1 Նոյեմբեր (էջ 65-80), թիւ 54 ՝ 1 Դեկտեմբեր (էջ 81-96):
  1845 հատոր 5՝ բոլոր թիւերն առկայ են. Թիւ 55 ` 1 Յունվար (էջ 97-116), թիւ 56 ՝ 1 Փետրվար (էջ 113-128), թիւ 57 ՝ 1 Մարտ (էջ 129-144), թիւ 58 ՝ 1 Ապրիլ (145-160 էջ), թիւ 59 ՝ 1 Մայիս (էջ 161-176), թիւ 60 ՝ 1 Յունիս (177-192 էջ): 1845 հատոր 6՝ բոլոր թիւերն առկայ են․ թիւ 61 ՝ 1 Յուլիս (էջ 1-16), թիւ 62 ՝ 1 Օգոստոս (էջ 17-32), թիւ 63 ՝ 1 Սեպտեմբեր (էջ 33-48), թիւ 64 ՝ 1 Հոկտեբեր (էջ 49-64), թիւ 65 ՝ 1 Նոյեմբեր (էջ 65-80), թիւ 66 ՝ 1 Դեկտեմբեր (էջ 81-96):
  1846 հատոր 6՝ բոլոր թիւերն առկայ են․ թիւ 67 ՝ 1 Յունվար (էջ 97-112), թիւ 68 ՝ 1 Փետրվար (էջ 113-128), թիւ 69 ՝ 1 Մարտ (էջ 129-144), թիւ 70 ՝ 1 Ապրիլ (էջ 145-160), թիւ 71 ՝ 1 Մայիս (էջ 161-176), թիւ 72 ՝ 1 Յունիս (էջ 177-192):
  1854 հատոր 7՝ մէկ առանձին թղթածրար, ընդամէնը 206 թերթ։ Բոլոր թիւերն առկայ են․ թիւ 73 ՝ 1 Յունվար (էջ 1-16), թիւ 74 ՝ 1 Փետրվար (էջ 17-32), թիւ 75 ՝ 1 Մարտ (էջ 33-48), թիւ 76 ՝ 1 Ապրիլ (49-64 էջ), թիւ 77 ՝ 1 Մայիս (էջ 65-80), թիւ 78 ՝ 1 Յունիս (81-96 էջ), թիւ 79 ՝ 1 Յուլիս (էջ 97-112), թիւ 80 ՝ 1 Օգոստոս (էջ 113-128), թիւ 81 ՝ 1 Սեպտեմբեր (էջ 129-144), թիւ 82 ՝ 1 Հոկտեբեր (էջ 145-160), թիւ 83 ՝ 1 Նոյեմբեր (էջ 161-176), թիւ 84 ՝ 1 Դեկտեմբեր (էջ 177-192)

  Շարունակուած է որպես «Աւետաբեր եւ շտեմարան պիտանի գիտելեաց» (1855-1868թթ.), «Աւետաբեր» (1876-1915 թթ.):


  Կրօնաբարոյական--XIX դ--1839-1854--Պարբերականներ
  Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1839-1854--Պարբերականներ
  տպ. "Հօման Հալլօքի"
  տպ. "Կուլիէլմիո Կռիֆիթի"
  տպ. "Ա. Պ. Չըրչըլի"


  Իզմիր (Զմիւռնիա)
  Իսթամպուլ
  Թուրքիա
  Եւրոպա

  Շարժ ներքին (Զմիւռնիա -> Կոստանդնուպօլիս)


  Ամսագիր