ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՍԷՐ : Ուսումն Հնգետասանօրեայ /

ՍԷՐ : Ուսումն Հնգետասանօրեայ / Խմբագիր-Տնօրէն՝ Ա․ Ճէվահիրճեան; Տնօրէն՝ Պ. Պառնասեան. - Կոստանդնուպօլիս : Տպագրութիւն Ռ․ Յ․ Քիւրքճեան, 1860-1860 (8 դեկտեմբեր, թիւ 7). 1864 (թիւ 23). Կոստանդնուպօլիս : ՅԱԶԳԱՅԻՆ տպարան Ա․ Համազգային տպարան 1860 (22 դեկտեմբեր, թիւ 8)-1862 (30 հոկտեմբեր)։ 1863 (թիւ 4) - . Կոստանդնուպօլիս : Արեւելեան տպարան․ 1862 (15 նոյեմբեր) - 1863 (13 Յունվար). - 4, 8, 12 երես ; 29 x 21 սմ. - 1860-1864.

1861 Յուլիս 25․ Յաւելուած "Երուսաղէմայ խնդրոյն պատճառաւ ծագած դժուարութեանց վրայ մեր տեսութիւնը"։ 1862 Բ տարի, թիւ 32 (30 հոկտեմբեր)․ ԱԶԴ "Բ․ Տարեդարձնուս վերջին թերթը կէս տալերնուս՝ Մեծարգոյ բաժանորդաց ներումը կը խնդրենք, և պատճառը ուրիշ բան չէ՝ եթե ոչ Ազգային տպարանի վարձակալութենէ հրաժարելնիս․ հետևեբար մեք սրտամաշութենէ և արգոյ բաժանորդք այլանդակ գրեր կարդալէ ազատուելուն կողմնակի ոչ պակաս ուրախանալու առիթ ունեցած կ'լլանք։ Յառաջիկայ տարւոյս սկզբնաւորութիւնը նոր գիր՝ նոր տպարան և նոր ոճով՝ նոյ․ 15էն կ'սկսինք։"

1861 Բ տարի թիւ 1 (23 սեպտեմեբր)՝ ենթավերնագիրը դարձած է «Հանդէս ութօրեայ»։ 1863 Գ տարի թիւ 1 (4 յունվար)՝ ենթավերնագիրը դարձած է «Մտերիմ ժողովրդեան»։ 1864ին՝ ենթավերնագիրը դարձած է «Տասնօրեայ հանդէս ուսմանց, քաղաքականութեան եւ գեղեցիկ դպրութեանց»:

Իւրաքանչիւր տարուա թիւերուն երեսների եւ թիւերի համարակալումը շարունակական է, եւ կը սկսի մէկ-ով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1860-1863 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում․ դասիչը 1934 L-IX-5
1864 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում․ դասիչը 0361 L-II-3


Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

1860, Ա տարի. թիւ 1 (Սեպտեմբեր 8), թիւ 2 (Սեպտեմբեր 22), թիւ 3 (Հոկտեմբեր 8), թիւ 4 (Հոկտեմբեր 22), թիւ 5 (Նոյեմբեր 8), թիւ 6 (Նոյեմբեր 22), թիւ 7 (Դեկտեմբեր 8), թիւ 8 (Դեկտեմբեր 22):
1861, Բ տարի. թիւ 1 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 2 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 3 (Հոկտեմբեր), թիւ 4 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 5 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 6 (Նոյեմբեր 1), թիւ 7 (Նոյեմբեր 8), թիւ 8 (Նոյեմբեր 16), թիւ 9 (Յունուար 8), թիւ 9 (Նոյեմբեր 23), թիւ 10 (Յունուար 22), թիւ 10 (Նոյեմբեր 30), թիւ 11 (Փետրուար 8), թիւ 11 (Դեկտեմբեր 7), թիւ 12 (Փետրուար 22), թիւ 12 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 13 (Մարտ 8), թիւ 13 (Յունուար 1), թիւ 14 (Մարտ 22), թիւ 15 (Ապրիլ 8), թիւ 16 (Ապրիլ 22), թիւ 17 (Մայիս 8), թիւ 18 (Մայիս 22), թիւ 19 (Հունիս 8), թիւ 20 (Հունիս 22), թիւ 21 (Հուլիս 8), թիւ 22 (Հուլիս 22), Յաւելուած (Հուլիս 25), թիւ 23 (Օգոստոս 8), թիւ 24 (Օգոստոս 22):
1862, Բ տարի. թիւ 14 (Յունվար 15), թիւ 15 (Յունվար 23), թիւ 16 (Յունվար 31), թիւ 17 (Փետրվար 8), թիւ 18 (Փետրվար 20), թիւ 19 (Մարտ 8), թիւ 20 (Մարտ 16), թիւ 21 (Մարտ 24), թիւ 22 (Մարտ 31), թիւ 23 (Ապրիլ 15), թիւ 25 (Մայիս 23), թիւ 26 (Յունիս 27), թիւ 27 (Յունիս 16), թիւ 28 (Յուլիս 12), թիւ 29 (Յուլիս 28), թիւ 30 (Օգոստոս 20), թիւ 31 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 32 (Հոկտեմբեր 30):
1863, Գ տարի. թիւ 1 (Յունվար 4), թիւ 2 (Յունվար 8), թիւ 3 (Յունվար 13), թիւ 4 (Մարտ 23), թիւ 5-6 (Ապրիլ 5), թիւ 7-8 (Ապրիլ 15), թիւ 9 (Ապրիլ 25), թիւ 10-11 (Մայիս 4), թիւ 12-13 (Մայիս 18), թիւ 14-15 (Մայիս 22), թիւ 16-17 (Մայիս 31), թիւ 18-19 (Յունիս 10), թիւ 20-21 (Յուլիս 13), թիւ 22 (Յուլիս 25), թիւ 23-24 (Օգոստոս 12), թիւ 25-26 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 27-28 (Հոկտեմբեր 20):
1864, Չորրորդ տարի. թիւ 1 (Փետրվար 1), թիւ 2 (Փետրվար 10), թիւ 3 (Փետրվար 20), թիւ 4 (Մարտ 1), թիւ 5 (Մարտ 10), թիւ 6 (Մարտ 20), թիւ 7 (Ապրիլ 1), թիւ 8 (Ապրիլ 10), թիւ 9 (Ապրիլ 10), թիւ 10 (Մայիս 1), թիւ 11 (Մայիս 11), թիւ 12 (Մայիս 21), թիւ 13 (Յունիս 4), թիւ 14 (Յունիս 11), թիւ 15 (Յունիս 21), թիւ 16 (Յուլիս 1), թիւ 17 (Յուլիս 11), թիւ 18 (Յուլիս 21), թիւ 19 (Օգոստոս 1), թիւ 20 (Օգոստոս 10), թիւ 21 (Օգոստոս 20), թիւ 22 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 23 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 1):


Կրթութիւն--XIX դ--1860-1864--Պարբերականներ
տպ. "Ռ․ Քիւրքճեան"
տպ. "Արեւելեան"
տպ. "Ա․ Համազգային"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Թերթ