ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԹՌՉՆԻԿ ։ Օրագիր Ամսօրեայ /

ԹՌՉՆԻԿ ։ Օրագիր Ամսօրեայ / Խմբ.-տնօրէն՝ Գրիգոր Պալիեան - Կոստանդնուպօլիս ։ Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան, 1861-1862. - 8 երես ։ (օրագիր ամսօրեայ, ապայ հանդէս հնգետասնօրեայ)։ 30 x 22 սմ. - 1861-1862.


Բնագիրը՝ հայերէն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․
1861, Ա տարի. թիւ 5 (1 Մայիս), թիւ 6 (1 Յունիս), թիւ 7 (1 Յուլիս), թիւ 8 (1 Օգոստոս), թիւ 9 (1 Սեպտեմբեր), թիւ 10 (1 Հոկտեմբեր), թիւ 11 (1 Նոյեմբեր):
1862, Բ տարի. թիւ 13 (8 Յունուար):


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1861-1862--Պարբերականներ
տպ. "Ռ․ Քիւրքճեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր