ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Հանդէս Կիսամսեայ ։ Օրագիր Առողջական, Բարոյական ԵՒ Ուսումնական /

ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Հանդէս Կիսամսեայ ։ Օրագիր Առողջական, Բարոյական ԵՒ Ուսումնական / Աշխատասիրութեամբ՝ Մանուէլի Բարունակ Իւթիւճեան, աշակերտ արքունի բժշկական դպրոցին, Տնօրէն՝ Հ․ Ս․ Ալաճաճեան, Տնօրէն՝ Աբրահամ Մուրատեան․ - Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Յ․ Միւհէնտիսեանի, 1861-1862. Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Արեւելեան 1862-1863 Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Տիվիտճեան Թադէոսի․ 1863-1869․ Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Տ․ Կ․ Ասլանեան 1870․ Կոստանդնուպօլիս ։ տպ. "Գ․ Բաբազեան եւ Ա․ Քիթապճեան" 1909․ - 4, 12, 16, 24, 32 երես ; 29 x 20 սմ, 20 x 12 սմ, 39 x 26 սմ, 24 x 15 սմ, 22 x 14 սմ, 24 x 17 սմ - 1861-1875, 1909.

1870 թիւ 1՝ ԱԶԴ "․․․Կիլիկիոյ տնօրենն է օրէս սկսեալ Պ․ Ա․ Մուրատեան, որ երբեմն Խմբագիր էր , Փարիզ անուն լրագրոյն․․․"։ 1870 թիւ 15՝ աւարտում թղթածրարի պակասող երեսներով։

Հատոր առաջին ։ Աշխատասիրութեամբ Մանուէլի Բարունակ Իւթիւճեան. ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Հանդէս կիսամսեայ ։ Օրագիր առողջական, բարոյական եւ ուսումնական․ Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Յ․ Միւհէնտիսեանի. Ա տարի ։ թիւ 1 - թիւ 12․ 1 Յունուար , 1 Փետրուար, 1 Մարտ, 1 Ապրիլ, 1 Մայիս, 1 Յունիս, 1 Յուլիս, 1 Օգոստոս, 1 Սեպտեմբեր, 1 Հոկտեմբեր, 1 Նոյեմբեր, 1 Դեկտեմբեր, 1861․ (24 երես)․

Հատոր երկրորդ ։ Խմբագրութեամբ Մանուէլի Բարունակ Իւթիւճեան. ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Հանդէս կիսամսեայ ։ Օրագիր առողջական, բարոյական եւ ուսումնական․ Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Յ․ Միւհէնտիսեանի (թիւ 1 - թիւ 6). Ի տպարանի Արեւելեան (թիւ 7 - թիւ 24). Բ տարի ։ թիւ 1 - թիւ 24․ 1, 15 Յունուար; 1, 15 Փետրուար; 1, 15 Մարտ; 1, 15 Ապրիլ; 1, 15 Մայիս; 1, 15 Յունիս; 1, 15 Յուլիս; 1, 15 Օգոստոս; 1, 15 Սեպտեմբեր; 1, 15 Հոկտեմբեր; 1, 15 Նոյեմբեր; 1, 15 Դեկտեմբեր 1862․ (12 երես)․

Շրջան Գ ։ Խմբագիր՝ Մ․ Բ․ Իւթիւճեան, տնօրէն՝ Հ․ Ս․ Ալաճաճեան․ ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Հանդէս կիսամսեայ ազգային, առողջական եւ ուսումնական․ Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Արեւելեան (թիւ 1 - թիւ 12). Ի տպարանի Տիվիտճեան Թադէոսի․ թիւ 1 - թիւ 24․ 1, 15 Յունուար; 1, 15 Փետրուար; 1, 15 Մարտ; 1, 15 Ապրիլ; 1, 15 Մայիս; 1, 15 Յունիս; 1, 15 Յուլիս; 1, 15 Օգոստոս; 1, 15 Սեպտեմբեր; 1, 15 Հոկտեմբեր; 1, 15 Նոյեմբեր; 1, 15 Դեկտեմբեր 1863․ (24 երես)․

Շրջան չորրորդ ։ (ամէն շաբաթ օր կհրատարակուի). Խմբագիր՝ Մ․ Բ․ Իւթիւճեան, տնօրէն՝ Հ․ Ս․ Ալաճաճեան․ ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Հանդէս բժշկական, ուսումնական, ազգային․ Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Տիվիտճեան Թադէոսի․ թիւ 1 - թիւ 52․ 4 Յունվար - 26 Դեկտեմբեր 1864․ (4 երես)․

Շրջան հինգերորդ ։ (ամէն շաբաթ օր կհրատարակուի). Խմբագիր՝ Մ․ Բ․ Իւթիւճեան, տնօրէն՝ Հ․ Ս․ Ալաճաճեան․ ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային եւ առողջական․ Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Տիվիտճեան Թադէոսի․ թիւ 53 - թիւ 101․ 2 Յունվար - 25 Դեկտեմբեր 1865․ (4 երես)․

Շրջան վեցերորդ ։ (ամէն շաբաթ օր կհրատարակուի). Խմբագիր՝ Մ․ Բ․ Իւթիւճեան, տնօրէն՝ Հ․ Ս․ Ալաճաճեան․ ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային եւ առողջական․ Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Տիվիտճեան Թադէոսի․ թիւ 102 - թիւ 119․ 1 Յունվար - 30 Ապրիլ 1866․ (4 երես)․

Հատոր Առաջին ։ (Ամսաթերթ). Խմբագրութեամբ Մանուէլի Բարունակ Իւթիւճեան, Տոքթոր Փարիզի բժշկական ճեմարանի․ ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Հանդէս միամսեայ ։ առողջական եւ ուսումնական․ Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Թ․ Տիվիթճեան․ (թիւ 1, թիւ 2, թիւ 3, թիւ 4, թիւ 5, թիւ 6) 1867 - (թիւ 7, թիւ 8, թիւ 9, թիւ 10, թիւ թիւ 11 եւ 12) 1868․ 1 Յուլիս, 1867 - 1 Դեկտեմբեր, 1867։ 1 Յունվար 1868 - Մայիս եւ Յունիս, 1868․ (48 երես, 32 երես)․

Հատոր Երկրորդ ։ (Ամսաթերթ). Խմբագրութեամբ Մանուէլի Բարունակ Իւթիւճեան, Տոքթոր Փարիզի բժշկական ճեմարանի․ ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Հանդէս միամսեայ ։ առողջական եւ ուսումնական․ Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպ․ Թ․ Տիվիթճեան․ թիւ 13, թիւ 14 եւ 15, թիւ 16․ 1 Յուլիս - Օգոստոս եւ Սեպտեմբեր, 1 Հոկտեմբեր 1868․ (32 երես)․

Հատոր Երրորդ ։ Տէր եւ խմբագիր Տօքթօր Մ․ Բ․ Իւթիւճեան․ ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Հանդէս շաբաթական ։ առողջական եւ ուսումնական․ Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպ․ Թ․ Տիվիթճեան․ թիւ 1 - թիւ 23-24․ 1 Յուլիս - 20-30 Դեկտեմբեր,1869․ (16 երես)․

Հատոր չորրորդ ։ Տէր եւ խմբագիր Տօքթօր Մ․ Բ․ Իւթիւճեան․ ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Հանդէս շաբաթական ։ առողջական եւ ուսումնական․ Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպ․ Թ․ Տիվիթճեան․ թիւ 1 - թիւ 15․ 1 Յունուար - 1 Ապրիլ,1870․ (32 երես)․

Հատոր հինգերորդ ։ Հրատարակիչ եւ Տէր՝ Տոքթօր Մ․ Բ․ Իւթիւճեան․ Խմբագիր-Տնօրէն՝ Ա․ Մուրատեան ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Հանդէս շաբաթական ։ առողջական եւ ուսումնական․ Կոստանդնուպօլիս ։ Ի տպարանի Տ․ Կ․ Ասլանեան․ թիւ 1 - թիւ 15․ 1 Յուլիս - 15 Սեպտեմբեր,1870․ (16 երես)․

Հատոր Առաջին ։ ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Հանդէս կիսամսեայ ։ առողջական եւ ուսումնական․ (թիւ 1 եւ 2 - թիւ 8) 1874 - թիւ 9, 1875․ 1 եւ 15 Սեպտեմբեր - 31 Դեկտեմբեր 1874 - 15 Յունվար 1875․ (16, 24 երես)․

48րդ տարի ։ Տէր եւ Խմբագիր՝ Տոքթ․ Մ․ Բ․ Իւթիւճեան․ ԿԻԼԻԿԻԱ ։ Շաբաթաթերթ ։ առողջական տնտեսական եւ գրական․ Կոստանդնուպօլիս ։ տպ. "Գ․ Բաբազեան եւ Ա․ Քիթապճեան" թիւ 1, թիւ 2․ 7 Փետրուար, 14 Փետրուար, 1909․ (16 երես)․Իւրաքանչիւր տարուա թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է եւ ամէն յաջորդ տարին կը սկսէ մէկ-ով:


Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են 9 առանձին թղթածրարներում. 1861-1862` մէկ ծրար, դասիչն է 2345-6 Լ-XI-5: 1863` մէկ ծրար, դասիչն է 1139 Լ-V-6: 1864-1866` մէկ ծրար, դասիչն է 0381 Լ-II-3: 1867-1868` մէկ ծրար, դասիչն է 1628 Լ-VIII-7: 1864-1866` մէկ ծրար, դասիչն է 0381 Լ-II-3: 1869` մէկ ծրար, դասիչն է 1127 Լ-V-6: 1868 թիւ 16։ 1870` մէկ ծրար, առանց դասիչի: 1874 եւ 1875 մէկ ծրար, դասիչն է 1108 Լ-V-6: 1909 թիւ 1՝ մէկ ծրար, առանց դասիչի: 1909 թիւ 2՝ մէկ ծրար, առանց դասիչի:
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են հետեւեալ թիւերը․

1861, Ա տարի, թիւ 1 (Յունուար 1), թիւ 2 (Փետրուար 1), թիւ 3 (Մարտ 1), թիւ 4 (Ապրիլ 1), թիւ 5 (Մայիս 1), թիւ 6 (Յունիս 1), թիւ 7 (Յուլիս 1), թիւ 9 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 10 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 11 (Նոյեմբեր 1), թիւ 12 (Դեկտեմբեր 1):

1862, Բ տարի, թիւ 1 (Յունուար 1), թիւ 2 (Յունուար 15), թիւ 3 (Փետրվար 1), թիւ 4 (Փետրվար 15), թիւ 5 (Մարտ 1), թիւ 6 (Մարտ 15), թիւ 7 (Ապրիլ 1), թիւ 8 (Ապրիլ 15), թիւ 9 (Մայիս 1), թիւ 10 (Մայիս 15), թիւ 11 (Յունիս 1), թիւ 12 (Յունիս 15), թիւ 13 (Յուլիս 1), թիւ 14 (Յուլիս 15), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 15):

1863, Շրջան Գ, թիւ 1 (Յունուար 1), թիւ 2 (Յունուար 15), թիւ 3 (Փետրուար 1), թիւ 4 (Փետրուար 15), թիւ 5 (Մարտ 1), թիւ 6 (Մարտ 15), թիւ 7 (Ապրիլ 1), թիւ 8 (Ապրիլ 15), թիւ 9 (Մայիս 1), թիւ 10 (Մայիս 15), թիւ 11 (Յունիս 1), թիւ 12 (Յունիս 15), թիւ 13 (Յուլիս 1), թիւ 14 (Յուլիս 15), թիւ 15 (Օգոստոս 1), թիւ 16 (Օգոստոս 15), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 19 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 20 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 21 (Նոյեմբեր 1), թիւ 22 (Նոյեմբեր 15), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 15):

1864, Շրջան չորրորդ, թիւ 1 (Յունուար 4), թիւ 2 (Յունուար 11), թիւ 3 (Յունուար 18), թիւ 4 (Յունուար 25), թիւ 5 (Փետրվար 1), թիւ 6 (Փետրվար 8), թիւ 7 (Փետրվար 15), թիւ 8 (Փետրվար 22), թիւ 9 (Փետրվար 29), թիւ 10 (Մարտ 7), թիւ 11 (Մարտ 14), թիւ 12 (Մարտ 21), թիւ 13 (Մարտ 28), թիւ 14 (Ապրիլ 4), թիւ 15 (Ապրիլ 11), թիւ 16 (Ապրիլ 18), թիւ 17 (Ապրիլ 25), թիւ 18 (Մայիս 2), թիւ 19 (Մայիս 9), թիւ 20 (Մայիս 16), թիւ 21 (Մայիս 23), թիւ 22 (Մայիս 30), թիւ 23 (Յունիս 6), թիւ 24 (Յունիս 13), թիւ 25 (Յունիս 20), թիւ 26 (Յունիս 27), թիւ 27 (Յուլիս 2), թիւ 28 (Յուլիս 11), թիւ 29 (Յուլիս 18), թիւ 30 (Յուլիս 25), թիւ 31 (Օգոստոս 1), թիւ 32 (Օգոստոս 8), թիւ 33 (Օգոստոս 15), թիւ 34 (Օգոստոս 22), թիւ 35 (Օգոստոս 29), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 5), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 45 (Նոյեմբեր 7), թիւ 46 (Նոյեմբեր 14), թիւ 47 (Նոյեմբեր 20), թիւ 48 (Նոյեմբեր 28), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 19), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 26):

1865, Շրջան հինգերորդ, թիւ 53 (Յունուար 2), թիւ 54 (Յունուար 9), թիւ 55 (Յունուար 16), թիւ 56 (Յունուար 23), թիւ 57 (Յունուար 30), թիւ 58 (Փետրվար 6), թիւ 59 (Փետրվար 13), թիւ 60 (Փետրվար 20), թիւ 61 (Փետրվար 27), թիւ 62 (Մարտ 6), թիւ 63 (Մարտ 13), թիւ 64 (Մարտ 20), թիւ 65 (Մարտ 27), թիւ 66 (Ապրիլ 3), թիւ 67 (Ապրիլ 10), թիւ 68 (Ապրիլ 17), թիւ 69 (Ապրիլ 24), թիւ 70 (Մայիս 1), թիւ 71 (Մայիս 8), թիւ 72 (Մայիս 15), թիւ 73 (Մայիս 22), թիւ 74 (Մայիս 29), թիւ 75 (Յունիս 5), թիւ 76 (Յունիս 12), թիւ 77 (Յունիս 18), թիւ 78 (Յունիս 20), թիւ 79 (Յուլիս 3), թիւ 80 (Յուլիս 10), թիւ 81 (Յուլիս 17), թիւ 82 (Յուլիս 14), թիւ 83 (Օգոստոս 21), թիւ 84 (Օգոստոս 28), թիւ 85 (Սեպտեմբեր 4), թիւ 86 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 87 (Սեպտեմբեր 18), թիւ 88 (Սեպտեմբեր 25), թիւ 89 (Հոկտեմբեր 2), թիւ 90 (Հոկտեմբեր 9), թիւ 91 (Հոկտեմբեր 16), թիւ 92 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 93 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 94 (Նոյեմբեր 6), թիւ 95 (Նոյեմբեր 16), թիւ 96 (Նոյեմբեր 20), թիւ 97 (Նոյեմբեր 27), թիւ 98 (Դեկտեմբեր 4), թիւ 99 (Դեկտեմբեր 11), թիւ 100 (Դեկտեմբեր 18), թիւ 101 (Դեկտեմբեր 25):

1866, Շրջան վեցերորդ, թիւ 102 (Յունուար 1), թիւ 103 (Յունուար 8), թիւ 104 (Յունուար 15), թիւ 105 (Յունուար 22), թիւ 106 (Յունուար 29), թիւ 107 (Փետրվար 5), թիւ 108 (Փետրվար 12), թիւ 109 (Փետրվար 19), թիւ 110 (Փետրվար 26), թիւ 111 (Մարտ 5), թիւ 112 (Մարտ 12), թիւ 113 (Մարտ 19), թիւ 114 (Մարտ 26), թիւ 115 (Ապրիլ 2), թիւ 116 (Ապրիլ 9), թիւ 117 (Ապրիլ 16), թիւ 118 (Ապրիլ 23), թիւ 119 (Ապրիլ 30):

1867, Հատոր առաջին, թիւ 1 (Յուլիս 1), թիւ 2 (Օգոստոս 1), թիւ 3 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 4 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 5 (Նոյեմբեր 1), թիւ 6 (Դեկտեմբեր 1):

1868, Հատոր առաջին, թիւ 7 (Յունվար 1), թիւ 8 (Փետրվար 1), թիւ 9 (Մարտ 1), թիւ 10 (Ապրիլ 1), թիւ 11-12 (Մայիս-Հունիս), թիւ 13 (Հուլիս 1), թիւ 14-15 (Օգոստոս-Սեպտեմբեր 1), թիւ 16 (Հոկտեմբեր 1), Ցանկ նիւթոց:

1869, Հատոր երրորդ, թիւ 1 (Յուլիս 1), թիւ 2 (Յուլիս 10), թիւ 3 (Յուլիս 20), թիւ 4 (Յուլիս 30), թիւ 5 (Օգոստոս 1), թիւ 6 (Օգոստոս 10), թիւ 7 (Օգոստոս 20), թիւ 8 (Օգոստոս 30), թիւ 9 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 10 (Սեպտեմբեր 10), թիւ 11 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 12 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 13 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 14 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 15 (Հոկտեմբեր 20), թիւ 16 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 17 (Նոյեմբեր 1), թիւ 18 (Նոյեմբեր 10), թիւ 19 (Նոյեմբեր 20), թիւ 20 (Նոյեմբեր 30), թիւ 21 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 22 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 23-24 (Դեկտեմբեր 20-30), Ցանկ նիւթոց:

1870, Հատոր չորրորդ, թիւ 1 (Յունուար 1), թիւ 2 (Յունուար 10), թիւ 4 (Յունուար 30), թիւ 5-6 (Փետրվար 1-10), թիւ 9 (Մարտ 1), թիւ 10 (Մարտ 10), թիւ 11 (Մարտ 20), թիւ 12 (Մարտ 30), թիւ 13 (Ապրիլ 1), թիւ 14 (Ապրիլ 10), Հատոր հինգերորդ, թիւ 1 (Յուլիս 1), թիւ 2 (Յուլիս 7), թիւ 3 (Յուլիս 13), թիւ 4 (Յուլիս 19), թիւ 5 (Յուլիս 25), թիւ 6 (Օգոստոս 1), թիւ 7 (Օգոստոս 7), թիւ 8 (Օգոստոս 14), թիւ 9 (Օգոստոս 19), թիւ 10 (Օգոստոս 25), թիւ 11 (Սեպտեմբեր 1):

1874, Հատոր առաջին, թիւ 1-2 (Սեպտեմբեր 1-15), թիւ 3 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 4 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 5 (Նոյեմբեր 15), թիւ 6 (Նոյեմբեր 30), թիւ 7 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 8 (Դեկտեմբեր 31):

1875, Հատոր առաջին, թիւ 9 (Յունվար 15):

1909, 48րդ տարի, թիւ 1 (Փետրուար 1), թիւ 2 (Փետրուար 14):


Առողջապահութիւն, բժշկութիւն--XIX-XX դդ--1861-1875--1909--Պարբերականներ
տպ. "Յովհաննու Միւհէնտիսեան"
տպ. "Գ. Բաբազեան եւ Ա. Քիթապճեան"
տպ. "Տ. Կ. Ասլանեան"
տպ. "Թադէոսի Տիվիթճեան"
տպ. "Արեւելեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր