ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՎԱՐԴ : Հանդէս Մեսրովպեան /

ՎԱՐԴ : Հանդէս Մեսրովպեան / Խմբագիր - Տնօրէնք՝ Թովմաս Պ․ Պեռեանց, Սարգիս Բարսեղեան. - Կ. Պոլիս: Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան․ 1861 -1862. - 8, 4 երես: (ամսաթերթ, ապայ կիսամսեայ) 29 x 22 սմ. - 1861 - 1862.

Իւրաքանչիւր տարուա թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է եւ ամէն յաջորդ տարին կը սկսէ մէկ-ով:

Ա տարի։ Հրատարակի ամեն ամսու մէկին։ 8 երես ։ 1861՝ 1 Յուլիս - թիւ 1; 1 Օգոստոս - թիւ 2; 1 Սեպտեմբեր - թիւ 3; 1 Հոկտեմբեր - թիւ 4; 1 նոյեմբեր -թիւ 5; 1 Դեկտեմբեր - թիւ 6; 1862՝ 1 Յունուար - թիւ 7 - 1 Յունիս - թիւ 12։ Շրջան Բ ։ Վեցամսեայ ։ Հրատարակի ամեն ամսու 1-ին և 15-ին։ 4 երես ։ 1862՝ Յուլիս 1 (թիւ 1) - Սեպտեմբեր 1 (թիւ 5)։


Բնագիրը՝ հայերէն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 2336 L - XI - 5։ Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․
1862, Ա տարի. թիւ 8 (1 Փետրուար), թիւ 9 (1 Մարտ), թիւ 10 (1 Ապրիլ), թիւ 11 (1 Մայիս), թիւ 12 (1 Յունիս), Շրջան Բ. թիւ 1 (1 Յուլիս), թիւ 2 (15 Յուլիս), թիւ 3 (1 Օգոստոս), թիւ 4 (15 Օգոստոս), թիւ 5 (15 Օգոստոս):


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1861-1862--Պարբերականներ
տպ. "Յովհաննու Միւհէնտիսեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր