ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՅԱՒԵՐԺԱՀԱՐՍ : Հանդէս Կիսամսեայ : Վիպասանական, Արուեստից ԵՒ Գիտութեանց, Նորելուկի ԵՒ Զուարճալեաց /

ՅԱՒԵՐԺԱՀԱՐՍ : Հանդէս Կիսամսեայ : Վիպասանական, Արուեստից ԵՒ Գիտութեանց, Նորելուկի ԵՒ Զուարճալեաց / Տնօրէն եւ խմբագիր՝ Սարգիս Փափազեան. - Զմիւռնիա : Ի Տպարանի Տէտէեան, 1862. - 8, 16 երես : (կիսամսեայ) ; 29 x 22 սմ. - 1862.

1862, թիւ 7․ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ՝ «Աշխատասիրեալ վասն Յաւերժահարսին ՅԱ.Կ.Տ.Է»:

Տէտէեան գերդաստանի մասին տե՛ս․
 • Զմիւռնիոյ «Տէտէեան» հրատարակչատունը, 1853-1892․ Հեղինակ՝ Ճենիֆըր Մանուկեան, 12/08/21 (վերջին անգամ դիտած՝ 17/08/21), թարգմանութիւն՝ Վարուժ Թէնպէլեան։


  Իւրաքանչիւր տարուա թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է եւ ամէն յաջորդ տարին կը սկսէ մէկ-ով:


  Բնագիրը՝ հայերէն

  Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 494 L-IV- 3

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

  1862, Ա տարի. թիւ 1 (Յունուար 1), թիւ 2 (Յունուար 15), թիւ 3 (Փետրուար 1), թիւ 4 (Փետրուար 15),
  թիւ 5 (Մարտ 1), թիւ 6 (Մարտ 15), թիւ 7 (Ապրիլ 1),թիւ 7 (Յաւելուած) (Ապրիլ 1),
  թիւ 8 (Ապրիլ 15), թիւ 9 (Մայիս 1), թիւ 10 (Մայիս 15), թիւ 11 (Յունիս 1), թիւ 12 (Յունիս 15):  Մանկապատանեկան մամուլ--XIX դ--1862--Պարբերականներ
  տպ. "Եղբարց Տէտէեան"


  Իզմիր (Զմիւռնիա)
  Թուրքիա
  Եւրոպա


  Ամսագիր