ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԿԻԹԱՌ ։ Հանդէս Ամսօրեայ ։ Հրաւէր Հայկազն Օրիորդաց /

ԿԻԹԱՌ ։ Հանդէս Ամսօրեայ ։ Հրաւէր Հայկազն Օրիորդաց / Խմբ.-տնօրէն՝ Ե. Կ. Տ. Հայուհի (Էլիպս Մայրապետ Տողրամաճեան-Կեսարացեան) - Կոստանդնուպօլիս ։ տպարան Ռ. Յ. Քիւրքճեան, 1862-1863. - 8 երես ։ (ամսաթերթ), 29 x 21 սմ․ - 1862-1863.

Իւրաքանչիւր տարուա թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է եւ ամէն յաջորդ տարին կը սկսէ մէկ-ով:


Բնագիրը՝ հայերէն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 2348 L-XI-5։
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․
1862 : Ա. Շրջան վեցամսեայ․ թիւ 1 (Օգոստոս 1), թիւ 2 (Սեպտեմբերի 1), թիւ 4 (Նոյեմբերի 1):
1863 : Ա. Շրջան վեցամսեայ․ թիւ 6 (Յունուարի 1):


Հայ կրթօջախներ--XIX դ--1862-1863--Պարբերականներ
տպ. "Ռ․ Քիւրքճեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր