ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԳԱՐՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ : Հանդէս Բարոյական, Բնական, Բանասիրական ԵՒ Առեւտրական Գիտելեաց /

ԳԱՐՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ : Հանդէս Բարոյական, Բնական, Բանասիրական ԵՒ Առեւտրական Գիտելեաց / Շարագիրք՝ Գ. Պարտիզպանեան, Տ․ Գարագաշեան. - Զմիւռնիա : Ի տպարանի Տէտէեան, 1862. - 8 երես ; (1-18), (կիսամսեայ). 26 x 20 սմ. - 1862.

Տէտէեան գերդաստանի մասին տե՛ս․
 • Զմիւռնիոյ «Տէտէեան» հրատարակչատունը, 1853-1892․ Հեղինակ՝ Ճենիֆըր Մանուկեան, 12/08/21 (վերջին անգամ դիտած՝ 17/08/21), թարգմանութիւն՝ Վարուժ Թէնպէլեան։


  Տարուա թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է:

  Գարուն Հայաստանի: Հանդէս բարոյական, բնական, բանասիրական եւ առեւտրական գիտելեաց ։ Ա Տարի․ Ա շրջան․ 1862․ Շրջան վեցամսեայ։ Թիւ 1 (Փետրվար 1) - Թիւ 12 (Յուլիս 20)․ Գարուն Հայաստանի: Հանդէս ազգային եւ բանասիրական ։ Ա Տարի․ Բ շրջան․ 1862․ Շրջան վեցամսեայ։ Թիւ 13 (Օգոստոս 5) - Թիւ 18 (Հոկտեմբեր 20)․


  Բնագիրը՝ հայերէն

  Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 887 L-IV-5։
  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․

  1862, Ա տարի, Ա շրջան. թիւ 1 (Փետրվար 1), թիւ 1 (Փետրվար 5), թիւ 2 (Փետրվար 20), թիւ 3 (Մարտ 5), թիւ 4 (Մարտ 20), թիւ 5 (Ապրիլ 5), թիւ 6 (Ապրիլ 20), թիւ 7 (Մայիս 5), թիւ 8 (Մայիս 20), թիւ 9 (Յունիս 5), թիւ 10 (Յունիս 20), թիւ 11 (Յուլիս 5), թիւ 12 (Յուլիս 20), թիւ 13 (Օգոստոս 5), թիւ 14 (Օգոստոս 20), թիւ 15 (Սեպտեմբեր 5), թիւ 16 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 17 (Հոկտեմբեր 5), թիւ 18 (Հոկտեմբեր 20):


  Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1862--Պարբերականներ
  Սոցիալ-տնտեսական կեանք--XIX դ--1862--Պարբերականներ
  տպ. "Եղբարց Տէտէեան"


  Իզմիր (Զմիւռնիա)
  Թուրքիա
  Եւրոպա


  Ամսագիր