ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԴԻՄԱԿ ։ Ընտանեկան Հանդէս Զմիւռնիոյ / Ընդ Պաշտպանութեամբ Միմոսի ․

ԴԻՄԱԿ ։ Ընտանեկան Հանդէս Զմիւռնիոյ / Ընդ Պաշտպանութեամբ Միմոսի ․ Խմբ.՝ Ա․ Կ․ Տէտէեան. - ՛Ի Զմիւռնիա ։ տպ. Տէտէյեան եղբ., 1862. - 8 երես ։ 32 x 24 սմ. - Կիսամսեայ․ - 1862.

Տէտէեան գերդաստանի մասին տե՛ս․
 • Զմիւռնիոյ «Տէտէեան» հրատարակչատունը, 1853-1892․ Հեղինակ՝ Ճենիֆըր Մանուկեան, 12/08/21 (վերջին անգամ դիտած՝ 17/08/21), թարգմանութիւն՝ Վարուժ Թէնպէլեան։


  Իւրաքանչիւր տարուա թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է եւ ամէն յաջորդ տարին կը սկսէ մէկ-ով:


  Բնագիրը՝ հայերէն

  Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 461 L-III-3։
  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․
  1862: Առաջին շրջան․ թիւ 1 (Իզմիր, 1 օգոստոս), թիւ 2 (Զմիւռնիա, 15 օգոստոս), թիւ 3 (Զմիւռնիա, 1 սեպտեմբեր), թիւ 4 (Զմիւռնիա, 15 սեպտեմբեր), թիւ 5 (Զմիւռնիա, 1 հոկտեմբեր), թիւ 6 (Զմիւռնիա, 15 հոկտեմբեր), թիւ 7 (Զմիւռնիա, 1 նոյեմբեր):


  Կրթութիւն--XIX դ--1862-1863--Պարբերականներ
  տպ. "Եղբարց Տէտէեան"


  Իզմիր (Զմիւռնիա)
  Թուրքիա
  Եւրոպա


  Ամսագիր