ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՔՆԱՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ Հանդէս : Ընդ Պաշպանութեամբ Հիմնադրայ Ժողովոյն /

ՔՆԱՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ Հանդէս : Ընդ Պաշպանութեամբ Հիմնադրայ Ժողովոյն / Հեղինակք՝ Գ․ Յ․ Էրանեան, Տիգրան Չուխաճեան, Տնօրէն՝ Ն․ Ս․ Թաշճեան. - Կոստանդնուպօլիս : Ի Տպարանի Քայօլի, 1861-1863. - 8, 4 երես ։ նոտագրութիւն ; (վեցամսեայ)․ 33 x 25 սմ. - 1861-1863.

Երաժշտական առաջին պարբերականը հայ իրականութեան մէջ։ Բ շրջան 1862 թիւ 3՝ բանաստեղծութիւն "Ի Մահ Գաբրիէլի Երանեան"։ Հեղինակէ Մ․ Պէշիքթաշլեան․

1861 թիւ 11՝ առկայ է վերջին երեսը։

Իւրաքանչիւր շրջանի թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ ամէն յաջորդ շրջանի երեսների համարակալումը կը սկսի մէկ-ով։

Ա շրջան․ 1861․ թիւ 1 (Սեպտեմբեր 1) - 1862 թիւ 12 (Փետրուար 15)․ Բ շրջան․ 1862․ թիւ 1 (Ապրիլ 30) - թիւ 6․


Բնագիրը՝ հայերէն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 2318 L-XI-5

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

1861: Ա շրջան․ թիւ 1 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 2 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 3 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 4 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 5 (Նոյեմբեր 1), թիւ 6 (Նոյեմբեր 15), թիւ 7 (Դեկտեմբեր 1):
1862: Բ շրջան․ թիւ 1 (Ապրիլ 30), թիւ 2 (Մայիս 30), թիւ 3 (Յունիս 31):


Արուեստ, մշակոյթ--XIX դ--1861-1863--Պարբերականներ
Երաժշտագիտական մամուլ--XIX դ--1861-1863--Պարբերականներ
տպ. "Հ. Գայոլի"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր