ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆ = MELODIES OSMANÉES = ΑΡΜΟΝΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ : Հանդէս Ամսօրեայ ։ Ընտիր եղանակներ ԲԻԱՆՕՅԻ ու երգելու համար /

ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆ = MELODIES OSMANÉES = ΑΡΜΟΝΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ : Հանդէս Ամսօրեայ ։ Ընտիր եղանակներ ԲԻԱՆՕՅԻ ու երգելու համար / Հեղինակք՝ Վ․ Փափազեան, Տ․ Չուխաճեան. - Կոստանդնուպօլիս : Ի Տպարանի Յ․ Հէքիմեան, 1863. - 6 երես ։ նոտագրութիւն ; (ամսօրեայ)․ 34 x 25 սմ․ - 1863.

Ա շրջան․ 1863․ մայիս-յունիս-յուլիս (թիւ 5, 6, 7)․


Բնագիրը՝ հայերէն, ֆրանսերէն, թրքերէն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 2315 L-XI-5

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :
1863: Ա շրջան․ թիւ 5, 6, 7 (մայիս-յունիս-յուլիս):


Երաժշտագիտական մամուլ--XIX դ--1863--Պարբերականներ
Արուեստ, մշակոյթ--XIX դ--1863--Պարբերականներ
Հայագիր թրքերէն մամուլ--XIX դ--Պարբերականներ
տպ. "Յ. Հէքիմեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր