ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԼՐԱՏԱՐ ԱՐԾՈՒԻԿ ՏԱՐՕՆՈՅ : Թռուցեալ Թեւօք Վասպուրական Արծուոյն Ի Մամիկոնեան Աշխարհէն ․ Յիննակնեան Լերանց ․ ի Մշոյ Սուրբ Կարապետի Հրաշալի Ուխտէն :

ԼՐԱՏԱՐ ԱՐԾՈՒԻԿ ՏԱՐՕՆՈՅ : Թռուցեալ Թեւօք Վասպուրական Արծուոյն Ի Մամիկոնեան Աշխարհէն ․ Յիննակնեան Լերանց ․ ի Մշոյ Սուրբ Կարապետի Հրաշալի Ուխտէն : Խմբ.` Գարեգին Սրուանձտեանց. - Մուշ : Ի Տպարանի Վ․ Արծուոյն, 1863-1865. - 4 երես ; (երկշաբաթաթերթ). 32 x 21 սմ. - թիւ 1 (Ապրիլի 1, 1863) - թիւ 46 (Յուլիսի 15, 1865).


Բնագիրը՝ հայերեն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 2321 L-XI-5

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

1863, թիւ 1 (1 Ապրիլ), թիւ 2 (15 Ապրիլ), թիւ 3 (3 Մայիս), թիւ 4 (15 Մայիս), թիւ 5 (1 Յունիս), թիւ 6 (15 Յունիս), թիւ 7 (1 Յուլիս), թիւ 8 (15 Յուլիս), թիւ 9 (1 Օգոստոս), թիւ 11 (1 Սեպտեմբեր), թիւ 12 (15 Սեպտեմբեր), թիւ 13 (1 Հոկտեմբեր), թիւ 14 (15 Հոկտեմբեր), թիւ 15 (1 Նոյեմբեր), թիւ 16 (15 Նոյեմբեր):
1864, թիւ 17 (1 Մայիս), թիւ 18 (15 Մայիս), թիւ 19 (1 Յունիս), թիւ 20 (15 Յունիս), թիւ 21 (1 Յուլիս), թիւ 22 (15 Յուլիս), թիւ 23 (1 Օգոստոս), թիւ 24 (15 Օգոստոս), թիւ 29 (1 Նոյեմբեր):
1865, թիւ 36 (14 Փետրվար), թիւ 38 (15 Մարտ), թիւ 40 (15 Ապրիլ), թիւ 43 (1 Յունիս):


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1863-1865--Պարբերականներ
տպ. "Վասպուրական Արծուոյն"


Մուշ
Թուրքիա
Ասիա


Թերթ