ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԵՂԲԱՅՐԱՍԷՐ ։ Տասնօրեայ Լրագիր ։ Քաղաքական, Բանասիրական ԵՒ Զանազան Գիտելեաց /

ԵՂԲԱՅՐԱՍԷՐ ։ Տասնօրեայ Լրագիր ։ Քաղաքական, Բանասիրական ԵՒ Զանազան Գիտելեաց / Վերատեսուչ՝ Ե. Տէր Յարութունեան. - Ի Կալկաթայ, Տպագրեալ յԵղբայրասէր վիմադարանի․ 1862 - 1863. - 8, 4 երես ։ 33 x 26 սմ. - 1862 - 1863

10 ապրիլ, 1863՝ Առաջին էջին մէջ նուիրատւութեան գրութիւն է․ "Նուիրեալ ․․․ խմբարութեանն Ամսօրեայ Հանդէսին ի Վիեննա։ Ի Մեսրովբայ․ Յ․ Սէթեանց․ Ի Կալկաթա, 1894. 3/15 Մայիս։"

թիւ 41, 30 մէյ, 1863` առկայ է Յաւելուած։

Իւրաքանչիւր տարուայ թիւերու երեսների համարակալումը շարունակական է եւ կը սկսէ մէկ-ով:

Ա տարի,1862․ (թիւ 1, 1 ապրիլ - թիւ 36, 31 մարչ): Բ տարի,1863․ (թիւ 37, 10 ապրիլ - թիւ 61, 9 ակտօբր):


Բնագիրը՝ հայերէն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 2319 L-XI-5։ Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․
Եղբայրասէր (Յորդոր) :
1863, թիւ 36 (31 մարչ), թիւ 37 (10 ապրիլ), թիւ 38 (20 ապրիլ), թիւ 39 (30 ապրիլ), թիւ 40 (11 մեյ), թիւ 41 (20 մեյ), թիւ 41 (20 մեյ) (Յաւելուած), թիւ 42 (30 մեյ), թիւ 43 (5 ջուն), թիւ 44 (12 ջուն), թիւ 45 (19 ջուն), թիւ 46 (26 ջուն), թիւ 47 (3 ջուլայ), թիւ 48 (10 ջուլայ), թիւ 49 (17 ջուլայ), թիւ 50 (24 ջուլայ), թիւ 51 (30 ջուլայ), թիւ 52 (7 աւգոստ), թիւ 53 (14 աւգոստ), թիւ 54 (21 աւգոստ), թիւ 55 (28 աւգոստ), թիւ 56 (4 Սէպտէմբր), թիւ 58 (18 Սէպտէմբր), թիւ 59 (29 Սէպտէմբր), թիւ 60 (2 ակտօբր), թիւ 61 (9 ակտօբր):


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1862-1863--Պարբերականներ
Ապակետիպ, խմորատիպ--XIX դ--1862-1863--Պարբերականներ
տպ. "յԵղբայրասէր վիմադարան"
Ընծայագիր


Կալկաթա
Հնդկաստան
Ասիա


Թերթ