ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԴԻՊՈՒԱԾՆԵՐԸ

ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԴԻՊՈՒԱԾՆԵՐԸ - Զմիւռնիա : Ա.հ., 1846. - 24 երես. 28 x 19 սմ

Թերթին բովանդակութիւնը կը վկայէ՝ որ հայ-բողոքական հասարակութեան կողմանէ հրատարակուած է։


Բնագիրը՝ հայերէն

Կազմուած եւ ամփոփուած 1 թղթածրարում, դասիչն է՝ 2349 / L . XI. 5: Ընդամէնը մէկ թիւ՝ 1846 թ. ՝ 32 թերթ։Սոցիալ-տնտեսական կեանք--XIX դ--1846--Պարբերականներ
առանց տպարանի


Իզմիր (Զմիւռնիա)
Թուրքիա
Եւրոպա

առանց հրատարակչի


Ամսագիր