ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՅՈՅՍ : Դրօշակ Հայրենեաց: Ամսագիր Բանասիրական /

ՅՈՅՍ : Դրօշակ Հայրենեաց: Ամսագիր Բանասիրական / Աշխատասիրութիւն Միաբանից Սուրբ Ուխտիս. - Յարմաշ : Ի Տպարանի Չարխափան Սուրբ Աստուածածնի Վանաց, 1864-1877. - 24, 64 երես ; (ամսօրեայ, քսանօրեայ). 28 x 20 սմ., 24 x 15 սմ. - 1864-1877.

1867-1868 հանդէսն ունեցած է դադար (տե՛ս «Յոյս», 1866 թիւ 24` «Յայտարարութիւն» եւ 1869 թիւ 25 «Ազդ»): 1871-1873 հանդէսն ունեցած է դադար: 1869` ՅՈՅՍԸ քսան օրն անգամ մը կհրատարակուի։ 1870` ՅՈՅՍը ամիսն անգամ մը կհրատարակուի։ 1874` ՅՈՅՍը կերեւի ամիսն անգամ մը 64 երեսէ բաղկացեալ տետրով մը։

Առաջին տարի․ 1864-ՌՅԺԳ․
ՅՈՅՍ : Դրօշակ հայրենեաց: Ամսագիր բանասիրական : Աշխատասիրութիւն Միաբանից Սուրբ Ուխտիս. Առ առաջնորդութեամբ Տ․ Ստեփանոսի Սրբազան Արքեպիսկոպոսի Մաղաքեանց․ Թիւ 1 - Թիւ 2 (24 երես)․ Օգոստոս, Սեպտեմբեր 1864.
Առաջին տարի․ 1864-1865․
ՅՈՅՍ : Ամսագիր բանասիրական․ Թիւ 3 - Թիւ 12 (24 երես)․ Հոկտեմբեր, 1864 - Յուլիս, 1865.
Երկրորդ տարի․ 1865-1866․
ՅՈՅՍ : Ամսագիր բանասիրական․ Թիւ 13 - Թիւ 24 (24 երես)․ Օգոստոս, 1865 - Յուլիս, 1866.
Երրորդ տարի․ 1869․
ՅՈՅՍ : Ամսագիր բանասիրական․ Աշխատասիրութիւն Միաբանից Չ․ Ս․ Աստուածածնի վանաց․ Ի Հայրապետութեան Տ․ Տ․ Գէորգայ Դ․ աստուածընտիր կաթողիկոսի ամենայն հայոց․ 1869-ՌՅԺԸ․ Թիւ 25 - Թիւ 42 (24 երես)․ 1 Յունուար-10 Դեկտեմբեր.
Չորորդ տարի․ 1870․
ՅՈՅՍ : Ամսագիր բանասիրական․ Աշխատասիրութիւն Միաբանից Չ․ Ս․ Աստուածածնի վանաց․ Ի Հայրապետութեան Տ․ Տ․ Գէորգայ Դ․ Աստուածընտիր Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց․ 1870-ՌՅԺԹ․ Թիւ 43 - Թիւ 54 (24 երես)․ Յունուար - Դեկտեմբեր.
Հատոր Հինգերորդ․ Նոր շրջան, 1874․
ՅՈՅՍ : Շարադրութիւն ամսական : Ազգ. Կրօնք. Բարոյական : Իմաստասիրութիւն. Գիտութիւն. Բանասիրութիւն. Տետր Առաջին - Տետր Երկոտասաներորդ․ Յունուար - Դեկտեմբեր․
Հատոր Վեցերորդ․ Նոր շրջան, 1875․
ՅՈՅՍ : Շարադրութիւն ամսական : Ազգ. Կրօնք. Բարոյական : Իմաստասիրութիւն. Գիտութիւն. Բանասիրութիւն. Տետր Առաջին - Տետր Երկոտասաներորդ․ Յունուար - Դեկտեմբեր․
Հատոր Եօթներորդ․ Նոր շրջան, 1876․
ՅՈՅՍ : Շարադրութիւն ամսական : Ազգ. Կրօնք. Բարոյական : Իմաստասիրութիւն. Գիտութիւն. Բանասիրութիւն. Գրեն Միաբանք Ուխտի Չ․ Ս․ Աստուածածնի․ Տետր Առաջին - Տետր Երկոտասաներորդ․ Յունուար - Դեկտեմբեր․
Հատոր Ութերորդ․ Նոր շրջան, 1877․
ՅՈՅՍ : Շարադրութիւն ամսական : Ազգ. Կրօնք. Բարոյական : Իմաստասիրութիւն. Գիտութիւն. Բանասիրութիւն. Գրեն Միաբանք Ուխտի Չ․ Ս․ Աստուածածնի․ Տետր Առաջին - Տետր Երկոտասաներորդ․ Յունուար - Դեկտեմ․


Նկատուած վրիպակներ․ Թիւ 3`1864-ՌՅԺԴ պէտք է ըլլայ 1864-ՌՅԺԳ ։ Թիւ 15` 1865-ՌՅԺԵ պէտք է ըլլայ 1865-ՌՅԺԴ ։ Թիւ 37` 1869-ՌՅԺԹ պէտք է ըլլայ 1869-ՌՅԺԸ ։


Բնագիրը՝ հայերէն

1864-1866 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1849 L-IX-4
1869-1870 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 1850 L-IX-4
1874 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 780 L-I-5
1875 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 781 L-I-5
1876 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 782 L-I-5
1877 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 783 L-I-5


Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

1864, Առաջին տարի. թիւ 1 (Օգոստոս), թիւ 2 (Սեպտեմբեր), թիւ 3 (Հոկտեմբեր), թիւ 4 (Նոյեմբեր), թիւ 5 (Դեկտեմբեր):
1865, Առաջին տարի. թիւ 6 (Յունուար), թիւ 7 (Փետրուար), թիւ 8 (Մարտ), թիւ 9 (Ապրիլ), թիւ 10 (Մայիս), թիւ 11 (Յունիս), թիւ 12 (Յուլիս), թիւ 13 (Օգոստոս), թիւ 14 (Սեպտեմբեր), թիւ 15 (Հոկտեմբեր), թիւ 16 (Նոյեմբեր), թիւ 17 (Դեկտեմբեր):
1866, Երկրորդ տարի. թիւ 18 (Յունուար), թիւ 19 (Փետրուար), թիւ 20 (Մարտ), թիւ 21 (Ապրիլ), թիւ 22 (Մայիս), թիւ 23 (Յունիս), թիւ 24 (Յուլիս):
1869, Երրորդ տարի. թիւ 25 (Յունուար 1), թիւ 26 (Յունուար 20), թիւ 27 ( Փետրուար 10), թիւ 28 (Մարտ 1), թիւ 29 (Մարտ 20), թիւ 30 (Ապրիլ 10), թիւ 31 (Մայիս 1), թիւ 32 (Մայիս 20), թիւ 33 (Յունիս 10), թիւ 34 (Յուլիս 1), թիւ 35 (Յուլիս 20), թիւ 36 (Օգոստոս 10), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 20), թիւ 39 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 41 (Նոյեմբեր 20), թիւ 42 (Դեկտեմբեր 10):
1870, Չորրորդ տարի. թիւ 43 (Յունուար), թիւ 44 (Փետրուար), թիւ 45 (Մարտ), թիւ 46 (Ապրիլ), թիւ 47 (Մայիս), թիւ 48 (Յունիս), թիւ 49 (Յուլիս), թիւ 50 (Օգոստոս), թիւ 51 (Սեպտեմբեր), թիւ 52 (Հոկտեմբեր), թիւ 53 (Նոյեմբեր), թիւ 54 (Դեկտեմբեր):
1874, Հինգերորդ հատոր. Տետր առաջին (Յունուար), Տետր երկրորդ (Փետրուար), Տետր երրորդ (Մարտ), Տետր չորրորդ (Ապրիլ), Տետր Հինգերորդ (Մայիս), Տետր վեցերորդ (Յունիս), Տետր եոթներորդ (Յուլիս), Տետր ութերորդ (Օգոստոս), Տետր իներրորդ (Սեպտեմբեր), Տետր տասներորդ (Հոկտեմբեր), Տետր տասնեւմէկերորդ (Նոյեմբեր), Տետր երկոտասաներորդ (Դեկտեմբեր):
1875, Վեցերորդ հատոր. Տետր առաջին (Յունուար), Տետր երկրորդ (Փետրուար), Տետր երրորդ (Մարտ), Տետր չորրորդ (Ապրիլ), Տետր հինգերորդ (Մայիս), Տետր վեցերորդ (Յունիս), Տետր յոթերորդ (Յուլիս), Տետր ութերորդ (Օգոստոս), Տետր իններորդ (Սեպտեմբեր), Տետր տասներորդ (Սեպտեմբեր), Տետր մետասներորդ (Նոյեմբեր), Տետր երկոտասաներորդ (Դեկտեմբեր):
1876, Եօթներորդ հատոր. Տետր առաջին (Յունուար), Տետր երկրորդ (Փետրուար), Տետր երրորդ (Մարտ), Տետր չորրորդ (Ապրիլ), Տետր հինգերորդ (Մայիս), Տետր վեցերորդ (Յունիս), Տետր եօթներորդ (Յուլիս), Տետր ութերորդ (Օգոստոս), Տետր իններորդ (Սեպտեմբեր), Տետր տասերորդ (Հոկտեմբեր), Տետր մետատասերորդ (Նոյեմբեր), Տետր երկոտասաներորդ (Դեկտեմբեր):
1877, Ութերորդ հատոր. Տետր առաջին (Յունուար), Տետր երկրորդ (Փետրուար), Տետր երրորդ (Մարտ), Տետր չորրորդ (Ապրիլ), Տետր հինգերորդ (Մայիս), Տետր վեցերորդ (Յունիս), Տետր եօթներորդ (Յուլիս), Տետր ութերորդ (Օգոստոս), Տետր իններորդ (Սեպտեմբեր), Տետր տասերորդ (Հոկտեմբեր), Տետր մետատասերորդ (Նոյեմբեր), Տետր երկոտասաներորդ (Դեկտեմբեր):


Կրօնաբարոյական--XIX դ--1864-1877--Պարբերականներ
տպ. "Չարխափան Սուրբ Աստուածածնի Վանաց"


Արմաշ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր