ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԾԻԼՆ ԱՒԱՐԱՅՐԻ : Հանդէս Ազգային, Բարոյական ԵՒ Մտաւոր Լուսաւորութեան :

ԾԻԼՆ ԱՒԱՐԱՅՐԻ : Հանդէս Ազգային, Բարոյական ԵՒ Մտաւոր Լուսաւորութեան : Խմբ.-տնօրէն՝ Մարկոս Աղաբէգեան. - Կ. Պօլիս : Տպագրութիւն Ռուբենի Յ. Քիւրքճեան, 1866-1867. - 68, 58, 78, 48 երես ; 24 x 16 սմ. - 1866-1867.

1867, Բ տարի, թիւ Դ, Ապրիլ՝ առկայ է Յաւելուած "ԹՈՒՂԹ ՌՈՒՍԻԱՅԷՆ․ Գալֆաեան Խորէն Եպիսկոպոսի մասին"։

Իւրաքանչիւր տարուա թիւերու երեսների համարակալումը շարունակական է եւ ամէն յաջորդ տարին կը սկսէ մէկ-ով:


Բնագիրը՝ հայերէն

1866 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 777 L-I-5: Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․
1867 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 778 L-I-5: Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․

1866, Ա տարի. թիւ Ա (Յունուար), թիւ Բ (Փետրուար), թիւ Գ (Մարտ), թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Զ (Յաւելուած), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը (Օգոստոս), թիւ Թ (Սեպտեմբեր), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր):
1867, Բ տարի. թիւ Ա (Յունուար), թիւ Բ (Փետրուար), թիւ Գ (Մարտ), թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս):


Արուեստ, մշակոյթ--XIX դ--1866-1867--Պարբերականներ
Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1866-1867--Պարբերականներ
տպ. "Ռ․ Քիւրքճեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր