ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԳԱՐՈՒՆ : Ամսագիր Ազգային Լուսաւորութեան ԵՒ Դաստիարակութեան /

ԳԱՐՈՒՆ : Ամսագիր Ազգային Լուսաւորութեան ԵՒ Դաստիարակութեան / Հրատարակիչ` Ստեփանոս աւագ քահանայ Մանդինեանց. - Տփխիս : 'Ի Տպարանի Գլխաւոր Կառավարութեան Փոխարքային Կովկասու , Ի Տպարանի Հ. Էնֆիաճեանց և ընկերութեան. 1866. - 64 երես ; (1-8). 23 x 15 սմ. - 1866.

Ամսատետրակ Ա - Ամսատետրակ Զ՝ 'Ի Տպարանի Գլխաւոր Կառավարութեան Փոխարքային Կովկասու: Ամսատետրակ Է - Ամսատետրակ Ը՝ Ի Տպարանի Հ. Էնֆիաճեանց և ընկերութեան։

Թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է։


Բնագիրը՝ հայերէն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած ենմէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է` X-7-2145
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․
1866: Ա տարի․ Ամսատետր Ա (Յունվար), Ամսատետր Բ (Փետրվար), Ամսատետր Գ (Մարտ), Ամսատետր Դ (Ապրիլ), Ամսատետր Ե (Մայիս), Ամսատետր Է (Յուլիս):


Կրթութիւն--XIX դ--1866--Պարբերականներ
Կրօնաբարոյական--XIX դ--1866--Պարբերականներ
տպ. "Գլխաւոր Կառավարութեան Փոխարքային Կովկասու"
տպ. "Հ. Էնֆիաճեանց եւ Ընկ."


Թպիլիսի
Վրաստան
Եւրոպա


Ամսագիր