ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՍԻՕՆ : Ամսագիր Ազգային, Բանասիրական, Գրագիտական ԵՒ Քաղաքական :

ՍԻՕՆ : Ամսագիր Ազգային, Բանասիրական, Գրագիտական ԵՒ Քաղաքական : Հիմնադիր Խմբագիր՝ Տիգրան Սաւալանեան. - Յերուսաղէմ : Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց, 1866-1877, 1927-2008, 2013- - 16, 24 երես : նկ. ; 26 x 17 սմ.

1868, Դեկտեմբեր 31, Թիւ ԺԲ․ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Ի ՍԻՕՆ։

1866, 1867՝ Սիօնը ամսէ ամիս կը հրատարակուի մէկ 16 երեսէ բաղկացեալ ութածալ թղթով։ 1868, 1869՝ Սիօնը ամսէ ամիս կը հրատարակուի 24 երեսէ բաղկացեալ ութածալ թղթով։ 1870-1875՝ Սիօնը ամսէ ամիս կը հրատարակուի 24 երեսէ բաղկացեալ մէկուկէս ութածալ թղթով։

ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ, Շրջան Միամեայ։ ՍԻՕՆ : Ամսագիր ազգային, բանասիրական, գրագիտական եւ քաղաքական ։ Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց․ Թիւ 1 - Թիւ 12․ ՅՈՒՆՈՒԱՐ - 1 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 1866 ;
ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Շրջան Միամեայ։ ՍԻՕՆ : Ամսագիր ազգային, բանասիրական, գրագիտական եւ քաղաքական ։ Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց․ Թիւ 1 - Թիւ 12․ 31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - 31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 1867 ;
ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Շրջան Միամեայ։ ՍԻՕՆ : Ամսագիր ազգային, բանասիրական, գրագիտական եւ քաղաքական ։ Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց․ Թիւ 1 - Թիւ 12․ 31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - 31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 1868 ;
ՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Շրջան Միամեայ։ ՍԻՕՆ : Ամսագիր ազգային, բանասիրական, գրագիտական եւ քաղաքական ։ Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց․ Թիւ 1 - Թիւ 12․ 31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - 31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 1869 ;
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Շրջան Միամեայ։ ՍԻՕՆ : Ամսագիր ազգային, բանասիրական, գրագիտական եւ քաղաքական ։ Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց․ Թիւ 1 - Թիւ 12․ 31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - 31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 1870 ;
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Շրջան Միամեայ։ ՍԻՕՆ : Ամսագիր ազգային, բանասիրական, գրագիտական եւ քաղաքական ։ Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց․ Թիւ 1 - Թիւ 12․ 31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - 31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 1871 ;
ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Շրջան Միամեայ։ ՍԻՕՆ : Ամսագիր ազգային, բանասիրական, գրագիտական եւ քաղաքական ։ Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց․ Թիւ 1 - Թիւ 12․ 31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - 31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 1872 ;
ՈՒԹՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Շրջան Միամեայ։ ՍԻՕՆ : Ամսագիր ազգային, բանասիրական, գրագիտական եւ քաղաքական ։ Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց․ Թիւ 1 - Թիւ 12․ 31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - 31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 1873 ;
ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Շրջան Միամեայ։ ՍԻՕՆ : Ամսագիր ազգային, բանասիրական, գրագիտական եւ քաղաքական ։ Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց․ Թիւ 1 - Թիւ 12․ 31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - 31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 1874 ;
ՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Շրջան Միամեայ։ ՍԻՕՆ : Ամսագիր ազգային, բանասիրական, գրագիտական եւ քաղաքական ։ Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց․ Թիւ 1 - Թիւ 12․ 31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - 31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 1875 ;
ՄԵՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Շրջան Միամեայ։ ՍԻՕՆ : Ամսագիր ազգային, բանասիրական, գրագիտական եւ քաղաքական ։ Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց․ Թիւ 1 - Թիւ 12․ 31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - 31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 1876 ;
Բ․ՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Շրջան Միամեայ։ ՍԻՕՆ : Ամսագիր ազգային, բանասիրական, գրագիտական եւ քաղաքական ։ Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց․ Թիւ 1 - Թիւ 12․ 31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ - 31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 1877 ;


Տարիներու թիւերի համարակալումը շարունակական է։ Տարիներու թիւերուն էջերի համարակալումը շարունակական է եւ կը սկսէ մէկով։


Բնագիրը՝ հայերեն:

1866, 1867 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 761 L-I-5
1868, 1869 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 762 L-I-5
1870, 1871 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 763 L-I-5
1872, 1873 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 764 L-I-5
1874, 1875 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 765 L-I-5
1876, 1877 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 766 L-I-5


Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

1866, Առաջին տարի. Յայտարարութիւն, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր):
1867, Երկրորդ տարի. թիւ 1 ( 31 Յունուար), թիւ 2 (28 Փետրուար), թիւ 3 (31 Մարտ), թիւ 4 (30 Ապրիլ), թիւ 5 (31 Մայիս), թիւ 5 (31 Մայիս) (Յաւելուած), թիւ 6 (30 Յունիս), թիւ 7 (31 Յուլիս), թիւ 8 (31 Օգոստոս), թիւ 9 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 10 (31 Հոկտեմբեր), թիւ 11 (30 Նոյեմբեր), թիւ 12 (31 Դեկտեմբեր):
1868, Երրորդ տարի. թիւ 1 (31 Յունուար), թիւ 2 (29 Փետրվար), թիւ 3 (31 Մարտ), թիւ 4 (30 Ապրիլ), թիւ 5 (31 Մայիս), թիւ 6 (30 Յունիս), թիւ 7 (31 Յուլիս), թիւ 8 (31 Օգոստոս), թիւ 9 (31 Սեպտեմբեր), թիւ 10 (31 Հոկտեմբեր), թիւ 11 (30 Նոյեմբեր), թիւ 12 (31 Դեկտեմբեր), թիւ 12 (Յաւելուած):
1869, Չորրորդ տարի. թիւ 1 (31 Յունուար), թիւ 2 (28 Փետրվար), թիւ 3 (31 Մարտ), թիւ 4 (30 Ապրիլ), թիւ 5 (31 Մայիս), թիւ 6 (30 Յունիս), թիւ 7 (31 Յուլիս), թիւ 7 (Յաւելուած) (31 Յուլիս), թիւ 8 (31 Օգոստոս), թիւ 9 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 10 (31 Հոկտեմբեր), թիւ 11 (30 Նոյեմբեր), թիւ 12 (31 Դեկտեմբեր):
1870, Հինգերորդ տարի. թիւ 1 (31 Յունուար), թիւ 2 (28 Փետրվար), թիւ 3 (21 Մարտ), թիւ 4 (30 Ապրիլ), թիւ 5 (31 Մայիս), թիւ 6 (31 Յունիս), թիւ 7 (31 Յուլիս), թիւ 8 (31 Օգոստոս), թիւ 9 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 10 (31 Հոկտեմբեր), թիւ 11 (30 Նոյեմբեր), թիւ 12 (31 Դեկտեմբեր):
1871, Վեցերորդ տարի. թիւ 1 (31 Յունուար), թիւ 2 (28 Փետրվար), թիւ 3 (31 Մարտ), թիւ 4 (30 Ապրիլ), թիւ 5 (31 Մայիս), թիւ 6 (30 Յունիս), թիւ 7 (31 Յուլիս), թիւ 8 (31 Օգոստոս), թիւ 9 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 10 (30 Հոկտեմբեր), թիւ 11 (30 Նոյեմբեր), թիւ 12 (31 Դեկտեմբեր):
1872, Եօթներորդ տարի. թիւ 1 (31 Յունուար), թիւ 2 (29 Փետրվար), թիւ 3 (31 Մարտ), թիւ 4 (30 Ապրիլ), թիւ 5 (31 Մայիս), թիւ 6 (30 Յունիս), թիւ 7 (31 Յուլիս), թիւ 8 (31 Օգոստոս), թիւ 9 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 10 (30 Հոկտեմբեր), թիւ 11 (30 Նոյեմբեր), թիւ 12 (31 Դեկտեմբեր):
1873, Ութներորդ տարի. թիւ 1 (31 Յունուար), թիւ 2 (28 Փետրվար), թիւ 3 (31 Մարտ), թիւ 4 (30 Ապրիլ), թիւ 5 (31 Մայիս), թիւ 6 (30 Յունիս), թիւ 7 (31 Յուլիս), թիւ 8 (31 Օգոստոս), թիւ 9 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 10 (31 Հոկտեմբեր), թիւ 11 (30 Նոյեմբեր), թիւ 12 (31 Դեկտեմբեր):
1874, Իններորդ տարի. թիւ 1 (31 Յունուար), թիւ 2 (28 Փետրվար), թիւ 3 (31 Մարտ), թիւ 4 (30 Ապրիլ), թիւ 5 (31 Մայիս), թիւ 6 (30 Յունիս), թիւ 7 (31 Յուլիս), թիւ 8 (31 Օգոստոս), թիւ 9 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 10 (31 Հոկտեմբեր), թիւ 11 (30 Նոյեմբեր), թիւ 12 (31 Դեկտեմբեր):
1875, Տասներորդ տարի. թիւ 1 (31 Յունուար), թիւ 2 (28 Փետրվար), թիւ 3 (31 Մարտ), թիւ 4 (30 Ապրիլ), թիւ 5 (31 Մայիս), թիւ 6 (30 Յունիս), թիւ 7 (31 Յուլիս), թիւ 8 (31 Օգոստոս), թիւ 9 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 10 (31 Հոկտեմբեր), թիւ 11 (30 Նոյեմբեր), թիւ 12 (31 Դեկտեմբեր):
1876, Մետասաներորդ տարի. թիւ 1 (31 Յունուար), թիւ 2 (29 Փետրվար), թիւ 3 (31 Մարտ), թիւ 4 (30 Ապրիլ), թիւ 5 (31 Մայիս), թիւ 6 (30 Յունիս), թիւ 7 (31 Յուլիս), թիւ 8 (31 Օգոստոս), թիւ 9 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 10 (31 Հոկտեմբեր), թիւ 11 (30 Նոյեմբեր), թիւ 12 (31 Դեկտեմբեր):
1877, Բ.տասաներորդ տարի. թիւ 1 (31 Յունուար), թիւ 2 (28 Փետրվար), թիւ 3 (31 Մարտ), թիւ 4 (30 Ապրիլ), թիւ 5 (31 Մայիս), թիւ 6 (30 Յունիս), թիւ 7 (31 Յուլիս), թիւ 8 (31 Օգոստոս), թիւ 9 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 10 (31 Հոկտեմբեր), թիւ 11 (30 Նոյեմբեր), թիւ 12 (31 Դեկտեմբեր):


Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութիւն--XIX-XXIդդ.--1866---Պարբերականներ


Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցի--XIX-XXI դդ--1866---Պարբերականներ
Կրօնաբարոյական--XIX-XXI դդ--1866---Պարբերականներ
Հայագիտութիւն եւ հասարակական գիտութիւններ--XIX-XXI դդ--1866---Պարբերականներ
տպ. "Սրբոց Յակովբեանց"


Երուսաղէմ
Իսրայէլ
Ասիա


Ամսագիր