ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԿՌՈՒՆԿ : Օրագիր Ուսումնական ԵՒ Գրականական /

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԿՌՈՒՆԿ : Օրագիր Ուսումնական ԵՒ Գրականական / Խմբագրող-Տնօրինող՝ ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ ՍՏԵՓԱՆԷ. - Թիֆլիս : ՏՊԱՐԱՆ Հ. Էնֆիաճեանցի եւ ընկ., ՏՊԱՐԱՆ Մելիքովի և ընկ․ 1864-1865. - 24, 30 երես : (ամենամսեայ). 23x14.5 սմ.

Մեր օրագիրը հրատարակվելու է ամիսը միանգամ, տարին 12 տետրակներ։ Իւրաքանչիւր տետրակի թերթերի թիւը նշանակվում է 2-ից 3 (24 30 թերթտարու մէջ)։

Հանդէսի բնաբանն է՝ «Դու կտեսնես Հայրենիքի սէրը ոչ թէ շարժված անարգ շահասիրութենից, բայց բարձր և իբր յաւիտենական»:

Տե՛ս
 • «Կռունկ հայոց աշխարհին» և «Հայկական աշխարհի կռունկ» կամ «Հայկական աշխարհ» ամսագրերի մատենագիտություն» /Խմբ.՝ Խ. Հ. Բարսեղյան; Եր., 1982


  Տետրակներու թիւերու երեսների համարակալումը շարունակական է:

  1864 - 1865 Թիւ 9՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԿՌՈՒՆԿ : Օրագիր Ուսումնական եւ Գրականական։ 1865 Թիւ 10 և Թիւ 11՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Ուսումնական եւ Գրականական Հրատարկութիւն։ (Օրագրիս Թիւ 10 և Թիւ 11 փոխարէն)։ 1865 Թիւ 12՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Ուսումնական եւ Գրականական Ժողովածու։ (Օրագրիս Թիւ 12 փոխարէն)։ ՏՊԱՐԱՆ Մելիքովի և ընկ․


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1864, 1865 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 2132 X-7: Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․

  1864, № 1-2, 3-4 Բովանդակութիւն, 1864, № 1 (Նոյեմբեր) եւ 2 (Դեկտեմբեր),

  1865, № 3 (Յունուար) եւ 4 (Փետրվար), 1865, № 5 (Մարտ) եւ 6 (Ապրիլ), 1865, № 7 (Մայիս), 1865, № 8 (Յունիս) եւ 9 (Յուլիս), 1865, № 10 եւ 11 փոխարէն, 1865, № 12 փոխարէն, 1865, № 10, 11 եւ 12 Բովանդակութիւն:


  Շարունակել է «Կռունկ հայոց աշխարհին»-ին (1860-1863): Շարունակած է որպես «Հայկական աշխարհ» 1865 (Թիւ 10/11, 12 - 1879):


  Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1864-1865--Պարբերականներ
  տպ. "Հ. Էնֆիաճեանց եւ Ընկ."
  տպ. "Մելիքովի և Ընկ․"


  Թպիլիսի
  Վրաստան
  Եւրոպա


  Ամսագիր