ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Օրագիր Գրականական ԵՒ Մանկավարժական /

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Օրագիր Գրականական ԵՒ Մանկավարժական / Խմբագիր-Տնօրինող՝ Ստեփաննոս Ստեփանէ. - Թիֆլիս : ՏՊԱՐԱՆ Մելիքովի և ընկ․ 1866-1871; Թիֆլիս : Հ․ Էնֆիաճեանի և ընկ տպարան, 1868-1869; Թիֆլիս : "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ" տպարան, 1870-1871; Շուշի : Շուշու Հոգևոր Դպրոցի Տպարան, 1874; Գանձակ : Типографiа Федорова и Тарумова въ Елисаветполѣ, 1874-1876; Թիֆլիս : Յովհաննէսի Մարտիրոսեանի տպարան, 1876 ; Բագու : Հայկեան Մարդասիրական Ընկերութեան Տպարան, 1877-1878; Երեւան : Զաքարեայ Գէորգեանի Տպարան, 1879. - 44, 80 երես ; (ամենամսեայ)․ 23 x 15 սմ. - 1866 - 1879.

1869, Թիւ 11՝ Առաջին էջին մէջ նուիրատւութեան գրութիւն է․ "Մանզումէ օրագրի խմբագրութեանը։" 1874 Թիւ 8-9 "Հայկական Աշխարհը հրատարակվելու է եկող 1875 թուին նոյն պրօգրամով և նոյն ուղղութեամբ։ Մեր դժվարութիւններն չափազանց մեծ են, ցէնզուրան գտնվում է Թիֆլիսի և Էջմիածնի մէջ, տպարանը Գանձակի մէջ և խմբագրութիւնը - Շուշու մէջ։ Բայց մեր սէրը դեպի հայկական ազգը առաւել մեծ է, ուստի կշարունակենք մեր գործը, չարչարվելով և սիրելով։" 1871 մայիսից - 1873՝ հանդէսն ունեցած է դադար։

Հանդէսի բնաբանն է՝ «Դու կտեսնես Հայրենիքի սէրը ոչ թէ շարժված անարգ շահասիրութենից, բայց բարձր և իբր յաւիտենական»: Հանդէսի բնաբանն է՝ «Ինչ կարօղ եմ կատարում եմ, թող կատարէ առաւել լաւ օվ կարօղ է»:

Տե՛ս
 • «Կռունկ հայոց աշխարհին» և «Հայկական աշխարհի կռունկ» կամ «Հայկական աշխարհ» ամսագրերի մատենագիտություն» /Խմբ.՝ Խ. Հ. Բարսեղյան; Եր., 1982


  1869 Թիւ 10-12-ի, 1877 Թիւ 7-12-ի համարակալութիւնը տպագրական սխալներով է: 1876 Թիւ 9/10-ի երես 1-8-ը տպագրական սխալ է, պետք է ըլլայ 158-165:

  1866 Թիւ 3-5, Թիւ 6-7՝ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Օրագիր Գրականական եւ Մանկավարժական" ։ ԹԻՖԼԻՍ, ՏՊԱՐԱՆ Մելիքովի և ընկ․ 1867 ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Օրագիր Գրականական եւ Մանկավարժական" ։ ԹԻՖԼԻՍ, ՏՊԱՐԱՆ Մելիքովի և ընկ․ 1868 ՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Գրականական եւ Մանկավարժական Օրագիր" ։ ԹԻՖԼԻՍ, Մելիքեանի և ընկ տպարան (Թիւ 1 - Թիւ 10)․ 1868 ՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Գրականական եւ Մանկավարժական Օրագիր" ։ ԹԻՖԼԻՍ, Հ․ Էնֆիաճեանի և ընկ տպարան (Թիւ 11)․ 1869 ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Գրականական եւ Մանկավարժական Օրագիր" ։ ԹԻՖԼԻՍ, Հ․ Էնֆիաճեանի և ընկ տպարան․ 1870 ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ Թիւ 1, Թիւ 2, "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Գրականական եւ Մանկավարժական Օրագիր" ։ ԹԻՖԼԻՍ, "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ" տպարան․ 1870 ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ Թիւ 3, - Թիւ 12, "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ" ։ ԹԻՖԼԻՍ, "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ" տպարան․ 1871 ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Գրականական եւ Մանկավարժական Օրագիր" ։ ԹԻՖԼԻՍ, "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ" տպարան․ 1874 ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Մանկավարժական եւ Կրօնական Օրագիր" ։ ՇՈՒՇԻ, "Շուշու Հոգևոր Դպրոցի Տպարան" (Պ․ Յովհաննէս Յօնանեանից նուիրված) (Թիւ 1 - Թիւ 3)․ 1874 ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Մանկավարժական եւ Կրօնական Օրագիր" ։ ՇՈՒՇԻ ԵՒ ԵԼԻԶԱՒԵՏՊՕԼ, "Շուշու Հոգևոր Դպրոցի Տպարան" եւ Типографiа Федорова и Тарумова въ Елисаветполѣ․ 1875 ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Մանկավարժական եւ Կրօնական Օրագիր" ։ ԵԼԻԶԱՒԵՏՊՕԼ, Типографiа Федорова и Тарумова въ Елисаветполѣ․ 1876 ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Մանկավարժական եւ Կրօնական Օրագիր" ։ ԵԼԻԶԱՒԵՏՊՕԼ, Типографiа Федорова и Тарумова въ Елисаветполѣ (Թիւ 1 - Թիւ 8)․ 1876 ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Մանկավարժական եւ Կրօնական Օրագիր" ։ ԹԻՖԼԻՍ, Յովհաննէսի Մարտիրոսեանի տպարան (Թիւ 9 - Թիւ 10)․ 1877 ՏԱՍՆԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Մանկավարժական եւ Կրօնական Օրագիր" ։ ԲԱԳՈՒ, Հայկեան Մարդասիրական Ընկերութեան Տպարան․ 1878 ՏԱՍՆՄԻՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Մանկավարժական եւ Կրօնական Օրագիր" ։ ԲԱԳՈՒ, Հայկեան Մարդասիրական Ընկերութեան Տպարան․ 1879 ԵՐԿՈՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․ "ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ : Մանկավարժական եւ Կրօնական Օրագիր" ։ ԵՐԵՒԱՆ, Զաքարեայ Գէորգեանի Տպարան․

  1874 ից՝ «Մանկական բաժին» (առանձին էջագրութեամբ):


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1867 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 2130 X-7:
  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․

  1866, № 3 (Մայիս) № 4 (Յունիս) № 5 (Յուլիս), № 6 (Օգոստոս) № 7 (Սեպտեմբեր), «Հայկական աշխարհ» Օրագրի հրատարակման մասին:
  1867, Երրորդ տարի, № 1 (Յունվար), № 2 (Փետրվար) № 3 (Մարտ), № 4 (Ապրիլ) № 5 (Մայիս), № 6 (Յունիս) № 7 (Յուլիս) № 8 (Օգոստոս), № 9 (Սեպտեմբեր), № 10 (Հոկտեմբեր) № 11 (Նոյեմբեր),№ 11 (Նոյեմբեր), № 12 (Դեկտեմբեր), «Հայկական աշխարհ» 1868 թվին:

  1868, 1869, 1870, 1874, 1876 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է 2131 X-7:
  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․

  1868, Չորրորդ տարի, № 1 (Յունվար), № 2 (Փետրվար) № 3 (Մարտ), № 6 (Յունիս) № 7 (Յուլիս), № 10 (Հոկտեմբեր), № 11 (Նոյեմբեր):
  1869, Հինգերորդ տարի, № 1 (Յունվար) № 2 (Փետրվար), № 3 (Մարտ), № 10 (Հոկտեմբեր), № 11 (Նոյեմբեր) № 12 (Դեկտեմբեր) Բովանդակութիւն, «Հայկական աշխարհ» 1870ին։
  1870, Վեցերորդ տարի, № 3 (Մարտ) № 4 (Ապրիլ), № 5 (Մայիս) № 6 (Ապրիլ):
  1871, Եօթներորդ տարի, № 3 (Մարտ)։
  1874, Եօթներորդ տարի,№ 1 (Ապրիլ) № 2 (Մայիս), № 6 (Սեպտեմբեր) № 7 (Հոկտեմբեր)։
  1875, Ութերորդ տարի,№ 12 (Դեկտեմբեր), Ութերորդ տարի «Հայկական աշխարհ» 1876ին։
  1876, Իններորդ տարի, № 3 (Մարտ) № 4 (Ապրիլ)։

  Շարունակել է «Կռունկ հայոց աշխարհին»-ին (1860-1863), «Հայկական աշխարհի կռունկ»-ին (1864 - Թիւ 8/9, 1865):


  Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1866-1879--Պարբերականներ
  Կրօնաբարոյական--XIX դ--1866-1879--Պարբերականներ
  տպ. "Մելիքովի և Ընկ․"
  տպ. "Զաքարեայ Գէորգեանի"
  տպ. "Հայկեան Մարդասիրական Ընկերութեան"
  տպ. "Յովհաննէսի Մարտիրոսեանի"
  տպ. "Федорова и Тарумова въ Елисаветполѣ"
  տպ. "Շուշու Հոգևոր Դպրոցի"
  տպ. "Հայկական աշխարհի"
  տպ. "Հ. Էնֆիաճեանց եւ Ընկ."
  Ընծայագիր


  Թպիլիսի
  Վրաստան
  Եւրոպա
  Շուշի
  Արցախ
  Ասիա
  Գյանջա (Գանձակ)
  Պաքու
  Ազրպէյճան
  Ասիա
  Երեւան
  Հայաստան
  Եւրոպա

  Շարժ արտաքին (Թպիլիսի -> Շուշի) Շարժ արտաքին (Շուշի -> Գանձակ) Շարժ արտաքին (Գանձակ -> Թպիլիսի) Շարժ արտաքին (Թպիլիսի -> Պաքու) Շարժ արտաքին (Պաքու -> Երեւան)


  Ամսագիր