ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԵՐԿՐԱԳՈՒՆՏ ։ Հանդէս Շաբաթական /

ԵՐԿՐԱԳՈՒՆՏ ։ Հանդէս Շաբաթական / Տնօրէն՝ Ս. Միքայէլեան, Տնօրէն՝ Հ. Իփէքճեան; [Հրատ.՝ Շահնազարեան-Նուպարեան Սանուց Ընկերութեան]. - Կ. Պօլիս ։ Ի Տպարանի Առաքել Նուպարեան եւ Շահնազարեան, 1870-1871. - 16 երես։ 26 x 18 սմ. - 1870-1871.

1870, ՅՈՒՆՎԱՐ 3, Թիւ 1՝ "Բարեյիշատակ Կարապետ Վարդապետի կտակի մէջ յղացած բարի գործը արդէն գլուխ ելած կը համարուի վերին նախախնամութեան շնորհիւ, և հաստատ ու չքայքայելու դիրք մը առնելու համար շատ քիչ ժամանակ մնացած է, իր կտակին մէջ Մանչեսթեր ունեցած մամուլը ծախելու որոշած էր, բայց յարմար գին մը տուող չըլլալով պարաորեցանք նոյն մամուլը իր անուանը նուիրեալ դպրոցին մէջ հաստատել և արդէն մէկ քանի գրեանք ալ ի լոյս ընծայուեցան։ Վարժարանիս աշակերտները հանդէս մը խմբագրելու կարողութիւնն ստացած ըլլալով իրենց խնդրանոքը արժանայիշատակ հոր Երկրակունտ անուն շաբաթաթերթը անոր յիշատակին շարունակելու նպատակով աշակերտաց յանձնեցինք։" 1871, ՄԱՅԻՍ 10, Թիւ 1՝ ԱԶԴ "Երկրագունտը որ տարւոյս սկզբէն դադարած էր, Մայիսին դարձեալ կը՝ սկսի հրատարակուիլ նոյն մեծութեամբ բայց տասն օրը անգամ մը, այսինքն ամսոյն 10ին, 20ին, և վերջին։"

Իւրաքանչիւր տարուայ թիւերու երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ կը սկսէ մէկ-ով:

1870. Թիւ 1 - Թիւ 33, Երկրագունտ ։ Հանդէս շաբաթական ։ Տնօրէն՝ Ս. Միքայէլեան․ Ի Տպարանի Առաքել Նուպարեան եւ Շահնազարեան։ 1870. Թիւ 34 - Թիւ 52, Երկրագունտ ։ Հանդէս շաբաթական ։ Տնօրէն՝ Հ. Իփէքճեան․ Ի Տպարանի Առաքել Նուպարեան եւ Շահնազարեան։ 1871. Թիւ 1 - Թիւ 9, Երկրագունտ ։ Հանդէս տասնօրեայ ։ Բ ՏԱՐԻ - Ա ՇՐՋԱՆ․ Տնօրէն՝ Հ. Իփէքճեան․ Ի Տպարանի Առաքել Նուպարեան եւ Շահնազարեան։


Բնագիրը՝ հայերէն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 773 L-I-5
Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :
1870, թիւ 1 (Յունվար 3), թիւ 2 (Յունվար 10), թիւ 3 (Յունվար 17), թիւ 4 (Յունվար 24), թիւ 5 (Յունվար 31), թիւ 6 (Փետրվար 7), թիւ 7 (Փետրվար 14), թիւ 8 (Փետրվար 21), թիւ 9 (Փետրվար 28), թիւ 10 (Մարտ 7), թիւ 11 (Մարտ 14), թիւ 12 (Մարտ 21), թիւ 13 (Մարտ 28), թիւ 14 (Ապրիլ 4), թիւ 15 (Ապրիլ 11), թիւ 16 (Ապրիլ 18), թիւ 17 (Ապրիլ 25), թիւ 18 (Մայիս 2), թիւ 19 (Մայիս 9), թիւ 20 (Մայիս 16), թիւ 21 (Մայիս 23), թիւ 22 (Մայիս 30), թիւ 23 (Յունիս 6), թիւ 24 (Յունիս 13), թիւ 25 (Յունիս 20), թիւ 26 (Յունիս 27), թիւ 27 (Յուլիս 4), թիւ 28 (Յուլիս 11), թիւ 29 (Յուլիս 18), թիւ 30 (Յուլիս 25), թիւ 31 (Օգոստոս 1), թիւ 32 (Օգոստոս 8), թիւ 33 (Օգոստոս 15), թիւ 34 (Օգոստոս 22), թիւ 35-36-37-38-39 (Օգոստոս 29), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 45 (Նոյեմբեր 7), թիւ 46 (Նոյեմբեր 14), թիւ 47 (Նոյեմբեր 21), թիւ 48 (Նոյեմբեր 28), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 19), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 31):
1871, Բ տարի, Ա շրջան. թիւ 1 (Մայիս 10), թիւ 2 (Մայիս 20), թիւ 3 (Մայիս 30), թիւ 4 (Յունիս 10), թիւ 5 (Յունիս 20), թիւ 6 (Յունիս 30), թիւ 7 (Յուլիս 10), թիւ 8 (Յուլիս 20), թիւ 9 (Յուլիս 30):


Հայ կրթօջախներ--XIX դ--1870-1871--Պարբերականներ
տպ. "Առաքել Նուպարեան եւ Շահնազարեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր