ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԴԻՏԱԿ ։ Շաբաթաթերթ /

ԴԻՏԱԿ ։ Շաբաթաթերթ / ՏԷՐ ԵՒ ՏՆՕՐԷՆ՝ Խ․ Հ․ Սիմոն Իւթիւճեան. - Կ. Պօլիս ։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՄԵԱՆ, 1870-1874. - 8, 4 երես; 29 x 22 սմ. - 1870-1874.

1870. Ա ՏԱՐԻ, ԴԻՏԱԿ ։ Շաբաթաթերթ․ 8 երես; 1871. Ա ՏԱՐԻ, ԴԻՏԱԿ ։ Շաբաթաթերթ․ 8 երես; 1871. Բ ՏԱՐԻ, ԴԻՏԱԿ ։ Մանրաթերթ․ 4 երես; (Դիտակը Գշ․ Եշ․ Մանրաթերթ եւ Շաբաթ օրերն ալ Մեծ թերթ կը հրատարակուի։)


Բնագիրը՝ հայերէն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում, դասիչն է 2339 L-XI-5։ Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են․
1870, Ա տարի, թիւ 1 (25 Մարտ), թիւ 2 (1 Ապրիլ), թիւ 3 (8 Ապրիլ), թիւ 4 (15 Ապրիլ), թիւ 7 (29 Ապրիլ), թիւ 11 (27 Մայիս), թիւ 12 (3 Յունիս), թիւ 13 (10 Յունիս), թիւ 14 (17 Յունիս), թիւ 17 (8 Յուլիս), թիւ 18 (15 Յուլիս), թիւ 19 (22 Յուլիս), թիւ 20 (20 Յուլիս), թիւ 22 (12 Օգոստոս), թիւ 23 (19 Օգոստոս), թիւ 24 (26 Օգոստոս), թիւ 26 (9 Սեպտեմբեր), թիւ 27 (16 Սեպտեմբեր), թիւ 29 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 30 (7 Հոկտեմբեր), թիւ 31 (14 Հոկտեմբեր), թիւ 32 (21 Հոկտեմբեր), թիւ 34 (4 Նոյեմբեր), թիւ 36 (18 Նոյեմբեր), թիւ 37 (25 Նոյեմբեր), թիւ 38 (2 Դեկտեմբեր), թիւ 39 (9 Դեկտեմբեր), թիւ 40 (16 Դեկտեմբեր), թիւ 41 (23 Դեկտեմբեր), թիւ 42 (30 Դեկտեմբեր):
1871, Բ տարի, թիւ 44 (12 Յունվար), թիւ 46 (16 Յունվար), թիւ 47 (19 Յունվար), թիւ 48 (21 Յունվար), թիւ 49 (23 Յունվար):


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX դ--1870-1874--Պարբերականներ
տպ. "Արամեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Թերթ