ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal
Local cover image
Local cover image

ՄԱՍԻՍ ։ Լրագիր Ազգային, Քաղաքական, Տնտեսական ԵՒ Բանասիրական / Խմբագիր-Տնօրէն-Արտօնատէր՝ Կ. Ս․ Իւթիւճեան (Թիւ 3485, 18 Յուլիս 1883՝ Տէր եւ Տնօրէն։) .

Contributor(s): Իւթիւճեան, Կարապետ Սիմոնի, 1823- 27 Յունիս, 1904 [խմբ.-տնօրէն] | Արփիարեան, Արփիար Փիլիպոսի, 21 Դեկտեմբեր 1851 - 12 Փետրուար 1908 [խմբ.] | Տամատեան, Ստեփան [Պատասխանատու] | Ենովք Արմէն Սարգսի (Արմէնեան Ենովք), 1883-1968 [Տնօրէն-խմբագիր] | Զօհրապ, Գրիգոր, Յունիսի 26, 1861 - Ապրիլ, 1915 [Խմբագրապետ] | Շամտանճեան, Միքայէլ, 1874 - [Տնօրէն-Խմբագրապետ] | Արփիարեան, Տիգրան Փիլիպոսի, 1854-1914 [Տնօրէն-Խմբագիր] | Տոքթ․ Եդուարդ Մասիս [Պատասխանատու-Տնօրէն] | Հրատարակեալ ընդ վերատեսչութեամբ "ՈՒսումնական Խորհրդոյ Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան" | Խմբագրութեամբ Միաբանից Դպրեվանուց ԱրմաշուMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Armenian Publication details: Կ. Պօլիս ։ Ի տպարանի Յ. Միւհէնտիսեան, (թիւ 1, 1852 - թիւ 153, 1854) ։ Ի տպարանի Մասիս լրագրոյ, [հասցէ՝ Կ․ Պօլիս, Չինիլի Խան, յետոյ՝ Ղալաթիա, Նօրօ Խան, յետոյ՝ Կ․ Պօլիս, Ճէլալ Պէյ Խան] ։ Տպագրութիւն Արեւելք լրագրոյ, [հասցէ՝ Ղալաթիա, Նորատունկեան Խան] ; Տպագրութիւն "Արեւելք եւ Մասիս լրագրաց" ; Փորագրիչ Սերվիչէն [հասցէ՝ Սուլթան Համամ Աղբիւրին քով] ; Տպագրութիւն եւ վիմագրութիւն Գ․ Պաղտատլեան ; Տպագրութիւն Ճիվէլէկեան [հասցէ՝ Պապը Ալի ճատտէսի, թիւ 20] ; Տպագրութիւն Յ․ Մատթէոսեան [հասցէ՝ Թիւ 27, Ֆինճանճըլար Եօգուշու] ; Տպագրութիւն Արեւելք Օրագրի ; Տպագր․ Յ․ Ասատուրեան ; Տպագրութիւն Սագաեան ; Տպագր․ Ճիհան ; 1852-1908. Description: 4-32 երես ; 46 x 36 սմ. յետոյ՝ 50x34 սմ, 53x38 սմ, 49x35 սմ, 28x20 սմ 24x16 սմ,25x19 սմSubject(s): Հասարակական քաղաքական կեանք -- XIX-XX դդ -- 1852-1908 -- Պարբերականներ | Կրօնաբարոյական -- XIX-XX դդ -- 1852-1908 -- Պարբերականներ | Կրթութիւն -- XIX-XX դդ -- 1852-1908 -- Պարբերականներ | տպ. "Յովհաննու Միւհէնտիսեան" | տպ. "Ճիհան" | տպ. "Սագաեան" | տպ. "Յ. Ասատուրեան" | տպ. "Արեւելք Օրագրի" | տպ. "Յ. Մատթէոսեան" | տպ. "Ճիվէլէկեան" | տպ. "Գարեգին Պաղտատլեան" | տպ. "Մասիս լրագրոյ" | տպ. "Սերվիչէն" | տպ. "Արեւելք եւ Մասիս լրագրաց" | տպ. "Արեւելք լրագրոյ" | Իսթամպուլ | Թուրքիա | ԵւրոպաGenre/Form: ԹերթOnline resources: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Summary: 10 Յունուար 1887 թիւ 3855, վարչական խորհուրդ "Արեւելքի" ազդարարեց "Բաւական ժամանակէ իվեր Մասիս շաբաթաթերթը ըստ բաւականին չէր խնամուած։ Արեւելքի վարչական խորհուրդն յանձնեց Մասիսի խմբագրութեան հոգն իւր անդամներէն Արփիար էֆ․ Արփիարեանի։" 1889 թիւ 3922, 31 Մայիս, ԱԶԴ ԱՌ ԸՆԹԵՐՑՈՂՍ․ "ՄԱՍԻՍ, որ Տպագրական Տեսչութեան 1888 դեկտեմբեր 14 թուակիր հրամանագրով անպայման դադարման դատապարտուած էր, 1889 մայիս 29ի հրամանագրով վերստին հրատարակուելու արտոնութիւն ստացած է։" Գրիգոր Զօհրապ խմբագրապետի պաշտօնը յանձն առած է 4 Յունուար 1892էն։ 9 Յունուար 1893էն նշանակուել է Տնօրէն-Խմբագրապետ։ 1900, 1 Յունուար, թիւ 1` Տնօրէն-Խմբագիր է դարձած Տիգրան Արփիարեանը։ 1904, 3 Յուլիս, թիւ 27` մահազդ "Մահ Կարապետ էֆ․ Իւթիւճեանի"։ 1904, 11 Սեպտեմբեր, թիւ 37` Տէր եւ Տնօրէն դարձած է Եդուարդ Մասիս։ 1907, 3 Փետրվար, թիւ 11` Տնօրէն-Խմբագիր դարձած է Ենովք Արմէն։
Tags from this library: No tags from this library for this title.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

Նկատուած վրիպակներ՝ թիւ 880-ի փոխարէն նշուած է 898, թիւ 881-ի փոխարէն նշուած է 899, թիւ 882-ի փոխարէն նշուած է թիւ 900, թիւ 883-ի փոխարէն նշուած է թիւ 901, թիւ 884-ի փոխարէն նշուած է թիւ 902, թիւ 885-ի փոխարէն նշուած է թիւ 903, թիւ 886-ի փոխարէն նշուած է թիւ  904, թիւ 887-ի փոխարէն նշուած է թիւ 905, թիւ 888-ի փոխարէն նշուած է թիւ 906, թիւ 889-ի փոխարէն նշուած է թիւ 907, թիւ 890-ի փոխարէն նշուած է թիւ 908, թիւ 891-ի փոխարէն նշուած է թիւ 909, թիւ 892-ի փոխարէն նշուած է թիւ 910, թիւ 893-ի փոխարէն նշուած է թիւ 911, թիւ 894-ի փոխարէն նշուած է թիւ 912, թիւ 895-ի փոխարէն նշուած է թիւ 913, թիւ 896-ի փոխարէն նշուած է թիւ 914, թիւ 897-ի փոխարէն նշուած է թիւ 914, թիւ 898-ի փոխարէն նշուած է թիւ 914, թիւ 899-ի փոխարէն նշուած է թիւ 915: Բացակայ են՝ թիւ1392, թիւ 1587, թիւ 1656, թիւ 1786, թիւ 1787, թիւ 1825, թիւ 2608, թիւ 2624, թիւ 2858, թիւ 3079, թիւ 3081, թիւ 3082, թիւ 3087, թիւ 3097, թիւ 3194, թիւ 3952, թիւ 3953, թիւ 3954, թիւ 3955, թիւ 34 (1896թ․ ԽԵ տարի): Լոյս չի տեսել՝ 1891 թ․։ 2613 (1880 թուական) թիւը դրուած է 6 Մայիս եւ 7 Մայիս համարներուն վրայ։

ՈՒնեցած է մի շարք ենթավերնագրեր՝ Շաբաթաթերթ ազգային եւ քաղաքական, Ամսաթերթ ազգային, քաղաքական եւ գիտական, Շաբաթաթերթ ազգային,գրական եւ քաղաքական, Երկշաբաթաթերթ ազգային, գրական եւ քաղաքական, Հանդէս կիսամսեայ ազգային, գրական, քաղաքական, Հանդէս ազգային, գրական եւ քաղաքական, Շաբաթական հանդէս ազգային, գրական, գիտական եւ քաղաքական, Շաբաթաթերթ ազգային,գրական, գիտական եւ քաղաքական, Երկշաբաթաթերթ ազգային, գրական եւ քաղաքական, Հանդէս կիսամսեայ ազգային, գրական եւ քաղաքական Հանդէս ազգային, գրական եւ քաղաքական, Շաբաթական հանդէս ազգային, գրական, գիտական եւ քաղաքական, Հանդէս նախնական եւ երկրորդական կրթութեան, Շաբաթաթերթ կրօնական, ազգային, գրական, գիտական եւ քաղաքական, Կիսամսեայ հանդէս ազգային, քաղաքական, գեղարուեստական եւ գիտական, Պատկերազարդ շաբաթաթերթ։

10 Յունուար 1887 թիւ 3855, վարչական խորհուրդ "Արեւելքի" ազդարարեց "Բաւական ժամանակէ իվեր Մասիս շաբաթաթերթը ըստ բաւականին չէր խնամուած։ Արեւելքի վարչական խորհուրդն յանձնեց Մասիսի խմբագրութեան հոգն իւր անդամներէն Արփիար էֆ․ Արփիարեանի։" 1889 թիւ 3922, 31 Մայիս, ԱԶԴ ԱՌ ԸՆԹԵՐՑՈՂՍ․ "ՄԱՍԻՍ, որ Տպագրական Տեսչութեան 1888 դեկտեմբեր 14 թուակիր հրամանագրով անպայման դադարման դատապարտուած էր, 1889 մայիս 29ի հրամանագրով վերստին հրատարակուելու արտոնութիւն ստացած է։" Գրիգոր Զօհրապ խմբագրապետի պաշտօնը յանձն առած է 4 Յունուար 1892էն։ 9 Յունուար 1893էն նշանակուել է Տնօրէն-Խմբագրապետ։ 1900, 1 Յունուար, թիւ 1` Տնօրէն-Խմբագիր է դարձած Տիգրան Արփիարեանը։ 1904, 3 Յուլիս, թիւ 27` մահազդ "Մահ Կարապետ էֆ․ Իւթիւճեանի"։ 1904, 11 Սեպտեմբեր, թիւ 37` Տէր եւ Տնօրէն դարձած է Եդուարդ Մասիս։ 1907, 3 Փետրվար, թիւ 11` Տնօրէն-Խմբագիր դարձած է Ենովք Արմէն։

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

Ունեացած է յաւելուածներ՝ «Մանրալուրք Մասիս լրագրո» - (1862-1864թթ.), «Մասիս», մէկ էջանոց թերթօն - (1864-1866թթ.), «Օրաթերթ «Մասիս» լրագրո» - (1866թ.), «Մասիս» թերթիկ - (1867), «Մասիս» օրաթերթ - (1869-1870թթ.)։

Բնագիրը՝ հայերէն

Բոլոր թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են 39 առանձին թղթածրարներում, դասիչները եւ չափէրն են` 147 L-1-2, 46x36 սմ, 148 L-I-2, 47x34 սմ, 149 L-I-2, 50x34 սմ, 1362 L-I-2, 53x38 սմ, 1380 VIII -I, 49x34 սմ, 150-1 L-I-2, 49x33 սմ, 151 L-I-2, 50x37 սմ, 152 L-I-2, 50x35 սմ, 153 L-I-2, 49x35 սմ, 154 L-I-2, 49x34 սմ, 155, 49x34 սմ, 156 L-I-2, 49x34 սմ, 157 L-I-2, 49x34 սմ, 157 I-2, 49x34 սմ, 1363 L-VIII-1, 49x34 սմ, 2177 XI-I, 49x34 սմ, 1636 L-IX-1, 58x41 սմ, 1337 L-IX-1, 59x43 սմ, 548 L-V-3, 28x20 սմ, 549 L-V-3, 28x20 սմ, 530 L-V-3, 28x20 սմ, 530 L-V-3, 28x20 սմ, 551 L-V-3, 28x20 սմ, 9374 L-V-3, 40x28 սմ, 1551 L-VIII-5, 28x20 սմ, 1552 L-VIII-5, 28x20 սմ, 567 L-I-4, 28x20 սմ, 746 L-I-5, 24x16 սմ, 1789 L-X-2, 54x42 սմ, 86 L-IV-1, 61x48 սմ, 747 L-I-5, 26x19 սմ, 748 L-I-5, 26x18 սմ, 749 L-I-5, 26x18 սմ, 750 L-I-5, 26x18 սմ, 751 L-I-5, 26x18 սմ, 752 L-I-5, 26x18 սմ, 753 L-I-5, 26x18 սմ, 754 L-I-5, 26x18 սմ, 755 L-I-5, 26x18 սմ, 756 L-I-5, 26x18 սմ. <br/> <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են :</b><br/>

<p><b>Ծրար 147 L- 1 -2։<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/312758?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1852,</b> </a> Առաջին տարի,</b> թիւ 1` 2 Փետրուար, թիւ 2՝ 9 Փետրուար, թիւ 3՝ 16 Փետրուար, թիւ 4՝ 23 Փետրուար, թիւ 5՝ 1 Մարտ, թիւ 6` 8 Մարտ, թիւ 7` 15 Մարտ, թիւ 8` 22 Մարտ, թիւ 9՝ 29 Մարտ, թիւ 10՝ 5 Ապրիլ, թիւ 11՝ 12 Ապրիլ, թիւ 12՝ 19 Ապրիլ, թիւ 13՝ 23 Ապրիլ, թիւ 14՝ 30 Ապրիլ, թիւ 15՝ 7 Մայիս, թիւ 16՝ 14 Մայիս, թիւ 17՝ 21 Մայիս, թիւ 18՝ 28 Մայիս, թիւ 19՝ 4 Յունիս, թիւ 20՝ 11 Յունիս, թիւ 21՝ 18 Յունիս, թիւ 22՝ 25 Յունիս, թիւ 23՝ 2 Յուլիս, թիւ 24՝ 9 Յուլիս, թիւ 25՝ 16 Յուլիս, թիւ 26՝ 23 Յուլիս, թիւ 27՝ 30 Յուլիս, թիւ 28՝ 6 Օգոստոս, թիւ 29՝ 13 Օգոստոս, թիւ 30՝ 20 Օգոստոս, թիւ 31՝ 27 Օգոստոս, թիւ 32՝ 3 Սեպտեմբեր, թիւ 33՝ 10 Սեպտեմբեր, թիւ 34՝ 17 Սեպտեմբեր, թիւ 35՝ 24 Սեպտեմբեր, թիւ 36՝ 1 Հոկտեմբեր, թիւ 37՝ 8 Հոկտեմբեր, թիւ 38՝ 15 Հոկտեմբեր, թիւ 39՝ 22 Հոկտեմբեր, թիւ 40՝ 29 Հոկտեմբեր, թիւ 41՝ 5 Նոյեմբեր, թիւ 42՝ 12 Նոյեմբեր, թիւ 43՝ 19 Նոյեմբեր, թիւ 44՝ 26 Նոյեմբեր, թիւ 45՝ 3 Դեկտեմբեր, թիւ 46՝ 10 Դեկտեմբեր, թիւ 47՝ 17 Դեկտեմբեր, թիւ 48՝ 24 Դեկտեմբեր, թիւ 49՝ 31 Դեկտեմբեր:

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/312808?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1853,</a> Երկրորդ տարի,</b> թիւ 1-50` 7 Յունուար, թիւ 2-51` 14 Յունուար, թիւ 3-52` 21 Յունուար, թիւ 4-53` 28 Յունուար, թիւ 5-54` 4 Փետրուար, թիւ 6-55՝ 11 Փետրուար, թիւ 7-56՝ 18 Փետրուար, թիւ 8-57՝ 25 Փետրուար, թիւ 9-58՝ 4 Մարտ, թիւ 10-59` 11 Մարտ, թիւ 11-60` 18 Մարտ, թիւ 12-61` 25 Մարտ, թիւ 13-62՝ 1 Ապրիլ, թիւ 14-63՝ 8 Ապրիլ, թիւ 15-64՝ 15 Ապրիլ, թիւ 16-65՝ 22 Ապրիլ, թիւ 17-66՝ 29 Ապրիլ, թիւ 18-67՝ 6 Մայիս, թիւ 19-68՝ 13 Մայիս, թիւ 20-69՝ 20 Մայիս, թիւ 21-70՝ 27 Մայիս, թիւ 22-71՝ 3 Յունիս, թիւ 23-72՝ 10 Յունիս, թիւ 24-73՝ 17 Յունիս, թիւ 25-74՝ 24 Յունիս, թիւ 26-75՝ 1 Յուլիս, թիւ 27-76՝ 8 Յուլիս, թիւ 28-77՝ 15 Յուլիս + Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյն ի թիւ 28-77 1853 Յուլիս 22), թիւ 29-78՝ 22 Յուլիս, թիւ 30-79՝ 29 Յուլիս, թիւ 31-80՝ 5 Օգոստոս, թիւ 32-81՝ 12 Օգոստոս, թիւ 33-82՝ 19 Օգոստոս, թիւ 34-83՝ 26 Օգոստոս, թիւ 35-84՝ 2 Սեպտեմբեր, թիւ 36-85՝ 9 Սեպտեմբեր, թիւ 37-86՝ 16 Սեպտեմբեր, թիւ 38-87՝ 23 Սեպտեմբեր, թիւ 39-88՝ 30 Սեպտեմբեր, թիւ 40-89՝ 7 Հոկտեմբեր, թիւ 41-90՝ 14 Հոկտեմբեր, թիւ 42-91՝ 21 Հոկտեմբեր, թիւ 43-92՝ 28 Հոկտեմբեր, թիւ 44-93՝ 4 Նոյեմբեր, թիւ 45-94՝ 11 Նոյեմբեր, թիւ 46-95՝ 18 Նոյեմբեր, թիւ 47-96՝ 25 Նոյեմբեր, թիւ 48-97՝ 2 Դեկտեմբեր, թիւ 49-98՝ 9 Դեկտեմբեր, թիւ 50-99՝ 16 Դեկտեմբեր, թիւ 51-100՝ 23 Դեկտեմբեր, թիւ 52-101՝ 30 Դեկտեմբեր:

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/312809?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1854,</a> Երրորդ տարի,</b> թիւ 102` 7 Յունուար, թիւ 103` 14 Յունուար, թիւ 104` 21 Յունուար, թիւ 105` 28 Յունուար, թիւ 106` 4 Փետրուար, թիւ 107՝ 11 Փետրուար, թիւ 108՝ 18 Փետրուար, թիւ 109՝ 25 Փետրուար, թիւ 110՝ 4 Մարտ, թիւ 111` 11 Մարտ, թիւ 112` 18 Մարտ, թիւ 113` 25 Մարտ, թիւ 114՝ 1 Ապրիլ, թիւ 115՝ 8 Ապրիլ, թիւ 116՝ 15 Ապրիլ + Յաւելուած 1 թերթ՝ (116 թուոյ Մասիս լրագրոյն Կ. Պօլիս 16 Ապրիլ 1854), թիւ 117՝ 22 Ապրիլ, թիւ 118՝ 29 Ապրիլ, թիւ 119՝ 6 Մայիս, թիւ 120՝ 13 Մայիս, թիւ 121՝ 20 Մայիս, թիւ 122՝ 27 Մայիս, թիւ 123՝ 3 Յունիս, թիւ 124՝ 10 Յունիս, թիւ 125՝ 17 Յունիս, թիւ 126՝ 24 Յունիս, թիւ 127՝ 1 Յուլիս, թիւ 128՝ 8 Յուլիս, թիւ 129՝ 15 Յուլիս, թիւ 130՝ 22 Յուլիս, թիւ 131՝ 29 Յուլիս, թիւ 132՝ 5 Օգոստոս, թիւ 133՝ 12 Օգոստոս, թիւ 134՝ 19 Օգոստոս, թիւ 135՝ 26 Օգոստոս, թիւ 136՝ 2 Սեպտեմբեր, թիւ 137՝ 9 Սեպտեմբեր, թիւ 138՝ 16 Սեպտեմբեր, թիւ 139՝ 23 Սեպտեմբեր, թիւ 140՝ 30 Սեպտեմբեր, թիւ 141՝ 7 Հոկտեմբեր, թիւ 142՝ 14 Հոկտեմբեր, թիւ 143՝ 21 Հոկտեմբեր, թիւ 144՝ 28 Հոկտեմբեր, թիւ 145՝ 4 Նոյեմբեր, թիւ 146՝ 11 Նոյեմբեր, թիւ 147՝ 18 Նոյեմբեր, թիւ 148՝ 25 Նոյեմբեր, թիւ 149՝ 2 Դեկտեմբեր, թիւ 150՝ 9 Դեկտեմբեր, թիւ 151՝ 16 Դեկտեմբեր, թիւ 152՝ 23 Դեկտեմբեր, թիւ 153՝ 30 Դեկտեմբեր: </b>

<p><b>Ծրար 148 L- I -2:</b> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/312810?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1855,</a> Չորրորդ տարի,</b> թիւ 154` 6 Յունուար, թիւ 155` 13 Յունուար, թիւ 156` 20 Յունուար, թիւ 157` 27 Յունուար, թիւ 158` 3 Փետրուար, թիւ 159՝ 10 Փետրուար, թիւ 160՝ 17 Փետրուար, թիւ 161՝ 24 Փետրուար, թիւ 162՝ 3 Մարտ, թիւ 163` 10 Մարտ, թիւ 164` 17 Մարտ, թիւ 165` 23 Մարտ, թիւ 166՝ 31 Մարտ, թիւ 167՝ 6 Ապրիլ, թիւ 168՝ 14 Ապրիլ, թիւ 169՝ 21 Ապրիլ, թիւ 170՝ 28 Ապրիլ, թիւ 171՝ 4 Մայիս, թիւ 172՝ 12 Մայիս, թիւ 173՝ 19 Մայիս, թիւ 174՝ 26 Մայիս, թիւ 175՝ 2 Յունիս, թիւ 176՝ 9 Յունիս, թիւ 177՝ 16 Յունիս, թիւ 178՝ 23 Յունիս, թիւ 179՝ 30 Յունիս, թիւ 180՝ 7 Յուլիս, թիւ 181՝ 14 Յուլիս, թիւ 182՝ 21 Յուլիս, թիւ 183՝ 28 Յուլիս, թիւ 184՝ 4 Օգոստոս, թիւ 185՝ 11 Օգոստոս, թիւ 186՝ 18 Օգոստոս, թիւ 187՝ 25 Օգոստոս, թիւ 188՝ 1 Սեպտեմբեր, թիւ 189՝ 7 Սեպտեմբեր, թիւ 190՝ 15 Սեպտեմբեր, թիւ 191՝ 22 Սեպտեմբեր, թիւ 192՝ 29 Սեպտեմբեր, թիւ 193՝ 6 Հոկտեմբեր, թիւ 194՝ 13 Հոկտեմբեր, թիւ 195՝ 20 Հոկտեմբեր, թիւ 196՝ 27 Հոկտեմբեր, թիւ 197՝ 3 Նոյեմբեր, թիւ 198՝ 10 Նոյեմբեր, թիւ 199՝ 17 Նոյեմբեր, թիւ 200՝ 25 Նոյեմբեր, թիւ 201՝ 1 Դեկտեմբեր, թիւ 202՝ 8 Դեկտեմբեր, թիւ 203՝ 15 Դեկտեմբեր, թիւ 204՝ 22 Դեկտեմբեր, թիւ 205՝ 29 Դեկտեմբեր:

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/312811?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1856,</a> Հինգերորդ տարի,</b> թիւ 206` 5 Յունուար, թիւ 207` 12 Յունուար, թիւ 208`19 Յունուար, թիւ 209` 26 Յունուար, թիւ 210` 2 Փետրուար, թիւ 211՝ 11 Փետրուար, թիւ 212՝ 18 Փետրուար, թիւ 213՝ 23 Փետրուար, թիւ 214՝ 1 Մարտ, թիւ 215` 8 Մարտ, թիւ 216` 15 Մարտ, թիւ 217` 22 Մարտ, թիւ 218՝ 29 Մարտ, թիւ 219՝ 5 Ապրիլ, թիւ 220՝ 11 Ապրիլ, թիւ 221՝ 19 Ապրիլ, թիւ 222՝ 26 Ապրիլ, թիւ 223՝ 3 Մայիս, թիւ 224՝ 10 Մայիս, թիւ 225՝ 17 Մայիս, թիւ 226՝ 23 Մայիս, թիւ 227՝ 30 Մայիս, թիւ 228՝ 6 Յունիս, թիւ 229՝ 13 Յունիս, թիւ 230՝ 20 Յունիս, թիւ 231՝ 27 Յունիս, թիւ 232՝ 4 Յուլիս, թիւ 233՝ 11 Յուլիս, թիւ 234՝ 18 Յուլիս, թիւ 235՝ 25 Յուլիս, թիւ 236՝ 1 Օգոստոս, թիւ 237՝ 8 Օգոստոս, թիւ 238՝ 15 Օգոստոս, թիւ 239՝ 22 Օգոստոս, թիւ 240՝ 29 Օգոստոս, թիւ 241՝ 5 Սեպտեմբեր, թիւ 242՝ 12 Սեպտեմբեր, թիւ 243՝ 19 Սեպտեմբեր, թիւ 244՝ 26 Սեպտեմբեր, թիւ 245՝ 3 Հոկտեմբեր, թիւ 246՝ 10 Հոկտեմբեր, թիւ 247՝ 17 Հոկտեմբեր, թիւ 248՝ 24 Հոկտեմբեր, թիւ 249՝ 31 Հոկտեմբեր, թիւ 250՝ 7 Նոյեմբեր, թիւ 251՝ 14 Նոյեմբեր, թիւ 252՝ 21 Նոյեմբեր, թիւ 253՝ 28 Նոյեմբեր, թիւ 254՝ 5 Դեկտեմբեր, թիւ 255՝ 12 Դեկտեմբեր, թիւ 256՝ 19 Դեկտեմբեր, թիւ 257՝ 26 Դեկտեմբեր:

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/312812?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1857,</a> Վեցերորդ տարի,</b> թիւ 258` 3 Յունուար, թիւ 259` 10 Յունուար, թիւ 260` 17 Յունուար, թիւ 261` 24 Յունուար, թիւ 262` 31 Յունուար, թիւ 263՝ 7 Փետրուար, թիւ 264՝ 13 Փետրուար, թիւ 265՝ 21 Փետրուար, թիւ 266՝ 28 Փետրուար, թիւ 267` 7 Մարտ, թիւ 268` 14 Մարտ, թիւ 269` 21 Մարտ, թիւ 270՝ 28 Մարտ, թիւ 271՝ 3 Ապրիլ, թիւ 272՝ 11 Ապրիլ, թիւ 273՝ 18 Ապրիլ, թիւ 274՝ 25 Ապրիլ, թիւ 275՝ 2 Մայիս, թիւ 276՝ 9 Մայիս, թիւ 277՝ 15 Մայիս, թիւ 278՝ 23 Մայիս, թիւ 279՝ 30 Մայիս, թիւ 280՝ 6 Յունիս, թիւ 281՝ 13 Յունիս, թիւ 282՝ 20 Յունիս, թիւ 283՝ 27 Յունիս, թիւ 284՝ 4 Յուլիս, թիւ 285՝ 11 Յուլիս, թիւ 286՝ 18 Յուլիս, թիւ 287՝ 25 Յուլիս, թիւ 288՝ 1 Օգոստոս, թիւ 289՝ 8 Օգոստոս, թիւ 290՝ 15 Օգոստոս, թիւ 291՝ 22 Օգոստոս, թիւ 292՝ 29 Օգոստոս, թիւ 293՝ 5 Սեպտեմբեր, թիւ 294՝ 12 Սեպտեմբեր, թիւ 295՝ 19 Սեպտեմբեր, թիւ 296՝ 26 Սեպտեմբեր, թիւ 297՝ 3 Հոկտեմբեր, թիւ 298՝ 10 Հոկտեմբեր, թիւ 299՝ 17 Հոկտեմբեր, թիւ 300՝ 24 Հոկտեմբեր, թիւ 301՝ 31 Հոկտեմբեր, թիւ 302՝ 7 Նոյեմբեր, թիւ 303՝ 14 Նոյեմբեր, թիւ 304՝ 20 Նոյեմբեր, թիւ 305՝ 28 Նոյեմբեր, թիւ 306՝ 5 Դեկտեմբեր, թիւ 307՝ 12 Դեկտեմբեր, թիւ 308՝ 19 Դեկտեմբեր, թիւ 309՝ 26 Դեկտեմբեր:<b><br/></b><b>Ծրար 149 L- I -2</b>։

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/312813?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1858,</a> Եօթներորդ տարի,</b> թիւ 310` 2 Յունվար, թիւ 311` 11 Յունվար, թիւ 312` 18 Յունվար, թիւ 313` 23 Յունվար, թիւ 314` 30 Յունվար, թիւ 315՝ 6 Փետրվար, թիւ 316՝ 13 Փետրվար, թիւ 317՝ 20 Փետրվար, թիւ 318՝ 27 Փետրվար, թիւ 319` 6 Մարտ, թիւ 320` 13 Մարտ, թիւ 321` 19 Մարտ, թիւ 322՝ 27 Մարտ, թիւ 323՝ 3 Ապրիլ, թիւ 324՝ 11 Ապրիլ, թիւ 325՝ 17 Ապրիլ, թիւ 326՝ 24 Ապրիլ, թիւ 327՝ 30 Ապրիլ, թիւ 328՝ 8 Մայիս, թիւ 329՝ 15 Մայիս, թիւ 330՝ 22 Մայիս, թիւ 331՝ 29 Մայիս, թիւ 332՝ 5 Յունիս, թիւ 333՝ 12 Յունիս, թիւ 334՝ 19 Յունիս, թիւ 335՝ 26 Յունիս, թիւ 336՝ 3 Յուլիս, թիւ 337՝ 10 Յուլիս, թիւ 338՝ 17 Յուլիս, թիւ 339՝ 24 Յուլիս, թիւ 340՝ 31 Յուլիս, թիւ 341՝ 7 Օգոստոս, թիւ 342՝ 14 Օգոստոս, թիւ 343՝ 21 Օգոստոս, թիւ 344՝ 28 Օգոստոս, թիւ 345՝ 3 Սեպտեմբեր, թիւ 346՝ 11 Սեպտեմբեր, թիւ 347՝ 18 Սեպտեմբեր, թիւ 348՝ 25 Սեպտեմբեր, թիւ 349՝ 2 Հոկտեմբեր, թիւ 350՝ 9 Հոկտեմբեր, թիւ 351՝ 16 Հոկտեմբեր, թիւ 352՝ 23 Հոկտեմբեր, թիւ 353՝ 30 Հոկտեմբեր, թիւ 354՝ 6 Նոյեմբեր, թիւ 355՝ 13 Նոյեմբեր, թիւ 356՝ 20 Նոյեմբեր, թիւ 357՝ 27 Նոյեմբեր, թիւ 358՝ 4 Դեկտեմբեր, թիւ 359՝ 11 Դեկտեմբեր, թիւ 360՝ 18 Դեկտեմբեր, թիւ 361՝ 25 Դեկտեմբեր:

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/312814?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1859,</a> Ութերորդ տարի,</b> թիւ 362` 1 Յունվար, թիւ 363` 10 Յունվար, թիւ 364` 15 Յունվար, թիւ 365` 22 Յունվար, թիւ 366` 29 Յունվար, թիւ 367՝ 5 Փետրվար, թիւ 368՝ 12 Փետրվար, թիւ 369՝ 19 Փետրվար, թիւ 370՝ 26 Փետրվար, թիւ 371` 5 Մարտ, թիւ 372` 12 Մարտ + Ճառ դամբանական դիմառնաբար ատենաբանեալ ի դէմս նորոգ հանգուցելոյ Տեառն Գրիգորիոսի Սրբազան Արք Եպիսկոպոսի Կարնոյ (1 թերթ), թիւ 373` 19 Մարտ, թիւ 374՝ 26 Մարտ, թիւ 375՝ 2 Ապրիլ, թիւ 376՝ 8 Ապրիլ, թիւ 377՝ 16 Ապրիլ, թիւ 378՝ 23 Ապրիլ, թիւ 379՝ 30 Ապրիլ, թիւ 380՝ 7 Մայիս, թիւ 381՝ 17 Մայիս, թիւ 382՝ 22 Մայիս, թիւ 383՝ 28 Մայիս, թիւ 384՝ 4 Յունիս, թիւ 385՝ 11 Յունիս, թիւ 386՝ 18 Յունիս, թիւ 387՝ 25 Յունիս, թիւ 388՝ 2 Յուլիս, թիւ 389՝ 9 Յուլիս, թիւ 390՝ 16 Յուլիս, թիւ 391՝ 23 Յուլիս, թիւ 392՝ 30 Յուլիս, թիւ 393՝ 6 Օգոստոս, թիւ 394՝ 13 Օգոստոս, թիւ 395՝ 20 Օգոստոս, թիւ 396՝ 27 Օգոստոս, թիւ 397՝ 3 Սեպտեմբեր, թիւ 398՝ 10 Սեպտեմբեր, թիւ 399՝ 17 Սեպտեմբեր, թիւ 400՝ 24 Սեպտեմբեր, թիւ 401՝ 1 Հոկտեմբեր, թիւ 402՝ 8 Հոկտեմբեր, թիւ 403՝ 15 Հոկտեմբեր, թիւ 404՝ 22 Հոկտեմբեր, թիւ 405՝ 29 Հոկտեմբեր, թիւ 406՝ 5 Նոյեմբեր, թիւ 407՝ 12 Նոյեմբեր, թիւ 408՝ 19 Նոյեմբեր, թիւ 409՝ 26 Նոյեմբեր, թիւ 410՝ 3 Դեկտեմբեր, թիւ 411՝ 10 Դեկտեմբեր, թիւ 412՝ 17 Դեկտեմբեր, թիւ 413՝ 24 Դեկտեմբեր, թիւ 414՝ 31 Դեկտեմբեր:

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314847?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1860,</a> Իններորդ տարի,</b> թիւ 415` 9 Յունվար, թիւ 416` 14 Յունվար, թիւ 417` 21 Յունվար, թիւ 418` 28 Յունվար, թիւ թիւ 419՝ 4 Փետրվար, թիւ 420՝ 11 Փետրվար, թիւ 421՝ 18 Փետրվար, թիւ 422՝ 25 Փետրվար, թիւ 423` 3 Մարտ, թիւ 424` 10 Մարտ, թիւ 425` 17 Մարտ, թիւ 426՝ 24 Մարտ, թիւ 427՝ 31 Մարտ, թիւ 428՝ 21 Ապրիլ, թիւ 429՝ 28 Ապրիլ, թիւ 430՝ 5 Մայիս, թիւ 431՝ 12 Մայիս, թիւ 432՝ 19 Մայիս, թիւ 433՝ 26 Մայիս, թիւ 434՝ 2 Յունիս, թիւ 435՝ 9 Յունիս, թիւ 436՝ 16 Յունիս, թիւ 437՝ 23 Յունիս, թիւ 438՝ 30 Յունիս, թիւ 439՝ 7 Յուլիս, թիւ 440՝ 14 Յուլիս, թիւ 441՝ 21 Յուլիս, թիւ 442՝ 28 Յուլիս, թիւ 443՝ 4 Օգոստոս, թիւ 444՝ 11 Օգոստոս+ Ցուցակ երեսփոխանաց եւ ասոնց անդամակից ըլլալու իրաւունք ունեցօղ անձանց (1 թերթ), թիւ 445՝ 18 Օգոստոս, թիւ 446՝ 25 Օգոստոս, թիւ 447՝ 1 Սեպտեմբեր, թիւ 448՝ 8 Սեպտեմբեր, թիւ 449՝ 15 Սեպտեմբեր, թիւ 450՝ 22 Սեպտեմբեր, թիւ 451՝ 29 Սեպտեմբեր, թիւ 452՝ 6 Հոկտեմբեր, թիւ 453՝ 13 Հոկտեմբեր, թիւ 454՝ 20 Հոկտեմբեր, թիւ 455՝ 27 Հոկտեմբեր, թիւ 456՝ 3 Նոյեմբեր, թիւ 457՝ 10 Նոյեմբեր, թիւ 458՝ 17 Նոյեմբեր, թիւ 459՝ 24 Նոյեմբեր, թիւ 460՝ 1 Դեկտեմբեր, թիւ 461՝ 8 Դեկտեմբեր, թիւ 462՝ 15 Դեկտեմբեր, թիւ 463՝ 22 Դեկտեմբեր, թիւ 464՝ 29 Դեկտեմբեր: </b>

<p><b>Ծրար 150-1 L- I -2։<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314848?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1861,</b> </a> Տասներորդ տարի,</b> թիւ 465` 4 Յունվար, թիւ 466` 11 Յունվար, թիւ 467` 18 Յունվար, թիւ 468` 25 Յունվար, թիւ 469` 1 Փետրուար, թիւ 470՝ 8 Փետրուար, թիւ 471՝ 15 Փետրուար, թիւ 472՝ 21 Փետրուար, թիւ 473՝ 1 Մարտ, թիւ 474` 8 Մարտ, թիւ 475` 15 Մարտ, թիւ 476` 22 Մարտ, թիւ 477՝ 29 Մարտ, թիւ 478՝ 5 Ապրիլ + Յաւելուած 478 թուոյ Մասիս լրագրոյ։ Դամբանական խոսք ի սգալի մահ պերճապատիւ եւ ազգասեր Ճեզայիրլեան Մկրտիչ Ամիրայի ասացեալ ի Ներսէս վարդապետէ Վարժապետեան ի 2 ապրիլի 1861 ի Խադիգիւղ Կոստանդնուպօլսոյ (1 թերթ), թիւ 479՝ 12 Ապրիլ, թիւ 480՝ 19 Ապրիլ, թիւ 481՝ 27 Ապրիլ,թիւ 482՝ 3 Մայիս, թիւ 483՝ 10 Մայիս, թիւ 484՝ 17 Մայիս, թիւ 485՝ 24 Մայիս, թիւ 486՝ 31 Մայիս + Յաւելուած Մասիս լրագրոյ թիւ 486, 1861մայիս 31։ Ատենաբանութիւն ասացեալ ի տարեդարձ հանդիսի Ազգային սահմանադրութեան (1 թերթ), թիւ 487՝ 7 Յունիս, թիւ 488՝ 14 Յունիս, թիւ 489՝ 21 Յունիս,թիւ 490՝ 28 Յունիս, թիւ 491՝ 5 Յուլիս, թիւ 492՝ 12 Յուլիս, թիւ 493՝ 19 Յուլիս, թիւ 494՝ 26 Յուլիս, թիւ 495՝ 3 Օգոստոս, թիւ 496՝ 9 Օգոստոս, թիւ 497՝ 17 Օգոստոս, թիւ 498՝ 23 Օգոստոս, թիւ 499՝ 30 Օգոստոս, թիւ 500՝ 6 Սեպտեմբեր, թիւ 501՝ 13 Սեպտեմբեր, թիւ 502՝ 21 Սեպտեմբեր, թիւ 503՝ 27 Սեպտեմբեր, թիւ 504՝ 4 Հոկտեմբեր, թիւ 505՝ 11 Հոկտեմբեր + Յաւելուած 505 թուոյ Մասիս լրագրոյ (2 թերթ), թիւ 506՝ 19 Հոկտեմբեր + Յաւելուած Մասիս լրագրոյ 506 թուոյ 21 հոկտեմբեր 1861 (2 թերթ), թիւ 507՝ 25 Հոկտեմբեր, թիւ 508՝ 1 Նոյեմբեր, թիւ 509՝ 5 Նոյեմբեր, թիւ 510՝ 15 Նոյեմբեր, թիւ 511՝ 22 Նոյեմբեր, թիւ 512՝ 29 Նոյեմբեր, թիւ 513՝ 6 Դեկտեմբեր, թիւ 514՝ 13 Դեկտեմբեր, թիւ 515՝ 20 Դեկտեմբեր, թիւ 516՝ 27 Դեկտեմբեր:

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314849?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1862,</b> </a> <b> Մետասաներորդ տարի,</b> թիւ 517` 4 Յունվար, թիւ 518` 11 Յունվար, թիւ 519` 20 Յունվար,թիւ 520` 27 Յունվար, թիւ 521` 3 Փետրուար, թիւ 522՝ 10 Փետրուար, թիւ 523՝ 17 Փետրուար, թիւ 524՝ 24 Փետրուար, թիւ 525՝ 3 Մարտ, թիւ 526` 10 Մարտ, թիւ 527` 17 Մարտ, թիւ 528` 24 Մարտ, թիւ 529՝ 31 Մարտ, թիւ 530՝ 4 Ապրիլ թիւ 531՝ 14 Ապրիլ, թիւ 532՝ 21 Ապրիլ, թիւ 533՝ 28 Ապրիլ,թիւ 534՝ 5 Մայիս, թիւ 535՝ 12 Մայիս, թիւ 536՝ 24 Մայիս, թիւ 537՝ 30 Մայիս, թիւ 538՝ 4 Յունիս, թիւ 539՝ 9 Յունիս, թիւ 540՝ 16 Յունիս, թիւ 541՝ 19 Յունիս, թիւ 542՝ 30 Յունիս, թիւ 543՝ 7 Յուլիս, թիւ 544՝ 14 Յուլիս, թիւ 545՝ 21 Յուլիս, թիւ 546՝ 28 Յուլիս, թիւ 547՝ 7 Օգոստոս, թիւ 548՝ 11 Օգոստոս, թիւ 549՝ 18 Օգոստոս, թիւ 550՝ 25 Օգոստոս, թիւ 551՝ 1 Սեպտեմբեր, թիւ 552՝ 11 Սեպտեմբեր, թիւ 553՝ 15 Սեպտեմբեր, թիւ 554՝ 22 Սեպտեմբեր, թիւ 555՝ 29 Սեպտեմբեր, թիւ 556՝ 6 Հոկտեմբեր, թիւ 557՝ 13 Հոկտեմբեր, թիւ 558՝ 20 Հոկտեմբեր, թիւ 559՝ 27 Հոկտեմբեր, թիւ 560՝ 3 Նոյեմբեր, թիւ 561՝ 10 Նոյեմբեր, թիւ 562՝ 17 Նոյեմբեր, թիւ 563՝ 24 Նոյեմբեր, թիւ 564՝ 1 Դեկտեմբեր, թիւ 565՝ 8 Դեկտեմբեր, թիւ 566՝ 15 Դեկտեմբեր, թիւ 567՝ 22 Դեկտեմբեր, թիւ 568՝ 29 Դեկտեմբեր: <a href= "http://vmc.sci.am/mamul/masis/1863.html" target="_blank">

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314850?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1863,</b> </a> <b> Երկոտասաներորդ տարի,</b> թիւ 569` 5 Յունվար, թիւ 570` 12 Յունվար, թիւ 571` 19 Յունվար,թիւ 572` 26 Յունվար, թիւ 573` 2 Փետրուար, թիւ 574՝ 9 Փետրուար, թիւ 575՝ 16 Փետրուար, թիւ 576՝ 23 Փետրուար, թիւ 577՝ 2 Մարտ, թիւ 578` 9 Մարտ, թիւ 579` 16 Մարտ, թիւ 580` 23 Մարտ, թիւ 581՝ 30 Մարտ, թիւ 582՝ 6 Ապրիլ թիւ 583՝ 13 Ապրիլ, թիւ 584՝ 20 Ապրիլ, թիւ 585՝ 27 Ապրիլ,թիւ 586՝ 4 Մայիս, թիւ 587՝ 11 Մայիս, թիւ 588՝ 18 Մայիս, թիւ 589՝ 25 Մայիս, թիւ 590՝ 1 Յունիսթիւ 591՝ 8 Յունիս, թիւ 592՝ 13 Յունիս, թիւ 593՝ 22 Յունիս, թիւ 594՝ 29 Յունիս, թիւ 595՝ 6 Յուլիս, թիւ 596՝ 13 Յուլիս, թիւ 597՝ 20 Յուլիս, թիւ 598՝ 27 Յուլիս, թիւ 599՝ 3 Օգոստոս, թիւ 600՝ 10 Օգոստոս, թիւ 601՝ 17 Օգոստոս, թիւ 602՝ 24 Օգոստոս, թիւ 603՝ 31 Օգոստոս, թիւ 604՝ 7 Սեպտեմբեր, թիւ 605՝ 14 Սեպտեմբեր, թիւ 606՝ 21 Սեպտեմբեր, թիւ 607՝ 28 Սեպտեմբեր, թիւ 608՝ 5 Հոկտեմբեր, թիւ 557՝ 12 Հոկտեմբեր, թիւ 609՝ 19 Հոկտեմբեր, թիւ 610՝ 26 Հոկտեմբեր, թիւ 611՝ 2 Նոյեմբեր, թիւ 612՝ 9 Նոյեմբեր, թիւ 613՝ 16 Նոյեմբեր, թիւ 614՝ 23 Նոյեմբեր, թիւ 615՝ 30 Նոյեմբեր, թիւ 616՝ 7 Դեկտեմբեր, թիւ 617՝ 14 Դեկտեմբեր, թիւ 618՝ 21 Դեկտեմբեր, թիւ 620՝ 28 Դեկտեմբեր: </b>

<p><b>Ծրար 1380 VIII -I։<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314851?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1864,</b></a> Երեքտասաներորդ տարի,</b> թիւ 621` 4 Յունվար, թիւ 622` 11 Յունվար, թիւ 623` 18 Յունվար,թիւ 624` 25 Յունվար, թիւ 625` 1 Փետրվար, թիւ 626՝ 8 Փետրվար, թիւ 627՝ 15 Փետրվար, թիւ 628՝ 22 Փետրվար, թիւ 629՝ 29 Փետրվար, թիւ 630` 7 Մարտ, թիւ 631` 14 Մարտ, թիւ 632` 21 Մարտ, թիւ 633՝ 28 Մարտ, թիւ 634՝ 4 Ապրիլ, թիւ 635՝ 11 Ապրիլ, թիւ 636՝ 18 Ապրիլ, թիւ 637՝ 25 Ապրիլ,թիւ 638՝ 2 Մայիս, թիւ 639՝ 9 Մայիս, թիւ 640՝ 16 Մայիս, թիւ 641՝ 23 Մայիս, թիւ 642՝ 2 Յունիս, թիւ 643՝ 6 Յունիս, թիւ 644՝ 13 Յունիս, թիւ 645՝ 20 Յունիս, թիւ 646՝ 27 Յունիս, թիւ 647՝ 2 Յուլիս, թիւ 648՝ 11 Յուլիս, թիւ 649՝ 18 Յուլիս, թիւ 650՝ 25 Յուլիս, թիւ 651՝ 1 Օգոստոս, թիւ 652՝ 8 Օգոստոս, թիւ 653՝ 15 Օգոստոս, թիւ 654՝ 22 Օգոստոս, թիւ 655՝ 29 Օգոստոս, թիւ 656՝ 5 Սեպտեմբեր, թիւ 657՝ 12 Սեպտեմբեր, թիւ 658՝ 19 Սեպտեմբեր, թիւ 659՝ 26 Սեպտեմբեր, թիւ 660՝ 3 Հոկտեմբեր, թիւ 661՝ 10 Հոկտեմբեր, թիւ 662՝ 17 Հոկտեմբեր, թիւ 663՝ 24 Հոկտեմբեր, թիւ 664՝ 31 Հոկտեմբեր, թիւ 665՝ 7 Նոյեմբեր, թիւ 666՝ 11 Նոյեմբեր, թիւ 667՝ 19 Նոյեմբեր, թիւ 668՝ 28 Նոյեմբեր, թիւ 669՝ 5 Դեկտեմբեր, թիւ 670՝ 12 Դեկտեմբեր, թիւ 671՝ 19 Դեկտեմբեր, թիւ 672՝ 26 Դեկտեմբեր: <a href= "http://vmc.sci.am/mamul/masis/1865.html" target="_blank">

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314852?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1865,</b></a><b> Չորեքտասաներորդ տարի,</b> թիւ 673` 2 Յունվար, թիւ 674` 9 Յունվար, թիւ 675` 16 Յունվար,թիւ 676` 23 Յունվար, թիւ 677` 30 Յունվար, թիւ 678՝ 6 Փետրվար, թիւ 679՝ 13 Փետրվար, թիւ 680՝ 20 Փետրվար, թիւ 681՝ 27 Փետրվար, թիւ 682` 6 Մարտ, թիւ 683` 13 Մարտ, թիւ 684` 20 Մարտ, թիւ 685՝ 27 Մարտ, թիւ 686՝ 3 Ապրիլ, թիւ 687՝ 10 Ապրիլ, թիւ 688՝ 17 Ապրիլ, թիւ 689՝ 24 Ապրիլ,թիւ 690՝ 1 Մայիս, թիւ 691՝ 8 Մայիս, թիւ 692՝ 15 Մայիս, թիւ 693՝ 22 Մայիս, թիւ 694՝ 29 Մայիս, թիւ 695՝ 5 Յունիս, թիւ 696՝ 12 Յունիս, թիւ 697՝ 17 Յունիս, թիւ 698՝ 26 Յունիս, թիւ 699՝ 3 Յուլիս, թիւ 700՝ 10 Յուլիս, թիւ 701՝ 21 Յուլիս, թիւ 702՝ 14 Օգոստոս, թիւ 703՝ 21 Օգոստոս, թիւ 704՝ 28 Օգոստոս, թիւ 705՝ 4 Սեպտեմբեր, թիւ 706՝ 11 Սեպտեմբեր, թիւ 707՝ 18 Սեպտեմբեր, թիւ 708՝ 25 Սեպտեմբեր, թիւ 709՝ 2 Հոկտեմբեր, թիւ 710՝ 9 Հոկտեմբեր, թիւ 711՝ 16 Հոկտեմբեր, թիւ 712՝ 23 Հոկտեմբեր, թիւ 713՝ 30 Հոկտեմբեր, թիւ 714՝ 6 Նոյեմբեր, թիւ 715՝ 13 Նոյեմբեր, թիւ 716՝ 20 Նոյեմբեր, թիւ 717՝ 27 Նոյեմբեր, թիւ 718՝ 4 Դեկտեմբեր, թիւ 719՝ 11 Դեկտեմբեր, թիւ 720՝ 18 Դեկտեմբեր, թիւ 721՝ 25 Դեկտեմբեր: </b>

<p><b>Ծրար 1362 L-I-2։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314854?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1866,</b> </a> Հնգետասաներորդ տարի,</b> թիւ 722` 1 Յունվար, թիւ 723` 15 Յունվար, թիւ 724` 22 Յունվար, թիւ 725` 29 Յունվար, թիւ 726՝ 5 Փետրվար, թիւ 727՝ 12 Փետրվար, թիւ 728՝ 19 Փետրվար, թիւ 729՝ 27 Փետրվար, թիւ 730` 5 Մարտ, թիւ 731` 12 Մարտ, թիւ 732` 19 Մարտ, թիւ 733՝ 26 Մարտ, թիւ 734՝ 2 Ապրիլ, թիւ 735՝ 9 Ապրիլ, թիւ 736՝ 16 Ապրիլ, թիւ 737՝ 23 Ապրիլ, թիւ 738՝ 30 Ապրիլ, թիւ 739՝ 7 Մայիս, թիւ 740՝ 14 Մայիս, թիւ 741՝ 21 Մայիս, թիւ 742՝ 28 Մայիս, թիւ 743՝ 4 Յունիս, թիւ 744՝ 9 Յունիս, թիւ 745՝ 18 Յունիս, թիւ 746՝ 25 Յունիս, թիւ 747՝ 2 Յուլիս, թիւ 748՝ 7 Յուլիս, թիւ 749՝ 9 Յուլիս, թիւ 750՝ 12 Յուլիս, թիւ 751՝ 14 Յուլիս, թիւ 752՝ 16 Յուլիս, թիւ 753՝ 19 Յուլիս, թիւ 754՝ 21 Յուլիս, թիւ 755՝ 23 Յուլիս, թիւ 756՝ 30 Յուլիս, թիւ 757՝ 6 Օգոստոս, թիւ 758՝ 13 Օգոստոս, թիւ 759՝ 20 Օգոստոս, թիւ 760՝ 27 Օգոստոս, թիւ 761՝ 3 Սեպտեմբեր, թիւ 762՝ 10 Սեպտեմբեր, թիւ 763՝ 17 Սեպտեմբեր, թիւ 764՝ 24 Սեպտեմբեր, թիւ 765՝ 1 Հոկտեմբեր, թիւ 766՝ 8 Հոկտեմբեր, թիւ 767՝ 15 Հոկտեմբեր, թիւ 768՝ 22 Հոկտեմբեր, թիւ 769՝ 29 Հոկտեմբեր, թիւ 770՝ 5 Նոյեմբեր, թիւ 771՝ 12 Նոյեմբեր, թիւ 772՝ 19 Նոյեմբեր, թիւ 773՝ 26 Նոյեմբեր, թիւ 774՝ 3 Դեկտեմբեր, թիւ 775՝ 13 Դեկտեմբեր, թիւ 776՝ 17 Դեկտեմբեր, թիւ 777՝ 24 Դեկտեմբեր: թիւ 778՝ 31 Դեկտեմբեր:

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314855?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1867,</b> </a> <b> Վեշտասաներորդ տարի,</b>թիւ 779` 14 Յունվար, թիւ 780` 21 Յունվար,թիւ 781` 28 Յունվար, թիւ 782՝ 4 Փետրվար, թիւ 783՝ 11 Փետրվար, թիւ 784՝ 18 Փետրվար, թիւ 785՝ 25 Փետրվար, թիւ 786` 4 Մարտ, թիւ 787` 11 Մարտ, թիւ 788` 18 Մարտ, թիւ 789՝ 25 Մարտ, թիւ 790՝ 1 Ապրիլ, թիւ 791՝ 6 Ապրիլ, թիւ 792՝ 15 Ապրիլ, թիւ 793՝ 22 Ապրիլ,թիւ 794՝ 29 Ապրիլ, թիւ 795՝ 6 Մայիս, թիւ 796՝ 13 Մայիս, թիւ 797՝ 20 Մայիս, թիւ 798՝ 27 Մայիս,թիւ 799՝ 3 Յունիս, թիւ 800՝ 10 Յունիս, թիւ 801՝ 17 Յունիս, թիւ 802՝ 24 Յունիս, թիւ 803՝ 29 Յունիս, թիւ 804՝ 8 Յուլիս, թիւ 805՝ 15 Յուլիս, թիւ 806՝ 22 Յուլիս, թիւ 807՝ 29 Յուլիս, թիւ 808՝ 5 Օգոստոս, թիւ 809՝ 12 Օգոստոս, թիւ 810՝ 19 Օգոստոս, թիւ 811՝ 26 Օգոստոս, թիւ 812՝ 2 Սեպտեմբեր, թիւ 813՝ 9 Սեպտեմբեր, թիւ 814՝ 16 Սեպտեմբեր, թիւ 815՝ 23 Սեպտեմբեր, թիւ 816՝ 30 Սեպտեմբեր, թիւ 817՝ 7 Հոկտեմբեր, թիւ 818՝ 14 Հոկտեմբեր, թիւ 819՝ 21 Հոկտեմբեր, թիւ 820՝ 28 Հոկտեմբեր, թիւ 821՝ 4 Նոյեմբեր, թիւ 822՝ 11 Նոյեմբեր, թիւ 823՝ 18 Նոյեմբեր, թիւ 824՝ 25 Նոյեմբեր, թիւ 825՝ 2 Դեկտեմբեր, թիւ 826՝ 7 Դեկտեմբեր, թիւ 827՝ 16 Դեկտեմբեր, թիւ 828՝ 23 Դեկտեմբեր, թիւ 829՝ 30 Դեկտեմբեր:

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314856?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1868,</b> </a> <b> Եօթնեւտասներորդ տարի,</b>թիւ 209 (Օգոստոս 5), թիւ 210 (Օգոստոս 6), թիւ 211 (Օգոստոս 7), թիւ 212 (Օգոստոս 8), թիւ 213 (Օգոստոս 12), թիւ 219 (Օգոստոս 26), թիւ 830` 4 Յունվար, թիւ 831` 12 Յունվար, թիւ 832` 20 Յունվար,թիւ 833` 27 Յունվար, թիւ 834՝ 3 Փետրվար, թիւ 835՝ 10 Փետրվար, թիւ 836՝ 17 Փետրվար,թիւ 837՝ 24 Փետրվար, թիւ 838` 2 Մարտ + Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյն թիւ 838 շաբաթ 2 մարտ 1868), թիւ 839` 9 Մարտ, թիւ 840` 16 Մարտ, թիւ 841՝ 23 Մարտ, թիւ 842՝ 30 Մարտ, թիւ 843՝ 6 Ապրիլ, թիւ 844՝ 13 Ապրիլ, թիւ 845՝ 20 Ապրիլ,թիւ 846՝ 27 Ապրիլ, թիւ 847՝ 4 Մայիս, թիւ 848՝ 11 Մայիս, թիւ 849՝ 18 Մայիս, թիւ 850՝ 25 Մայիս,թիւ 851՝ 1 Յունիս, թիւ 852՝ 8 Յունիս, թիւ 853՝ 17 Յունիս, թիւ 854՝ 22 Յունիս, թիւ 855՝ 29 Յունիս, թիւ 856՝ 6 Յուլիս, թիւ 857՝ 13 Յուլիս, թիւ 858՝ 20 Յուլիս, թիւ 859՝ 27 Յուլիս, թիւ 860՝ 3 Օգոստոս, թիւ 209՝ 5 Օգոստոս (Յաւելուած 1 թերթ` «Մասիս» օրաթերթ),թիւ 210՝ 6 Օգոստոս (Յաւելուած 1 թերթ` «Մասիս» օրաթերթ), թիւ 211՝ 7 Օգոստոս (Յաւելուած 2 թերթ` «Մասիս» օրաթերթ), թիւ 212՝ 8 Օգոստոս (Յաւելուած 1 թերթ` «Մասիս» օրաթերթ), թիւ 861՝ 10 Օգոստոս, թիւ 213՝ 12 Օգոստոս (Յաւելուած 1 թերթ` «Մասիս» օրաթերթ), թիւ 862՝ 17 Օգոստոս, թիւ 863՝ 24 Օգոստոս, թիւ 219՝ 26 Օգոստոս (Յաւելուած 1 թերթ` «Մասիս» օրաթերթ), թիւ 864՝ 31 Օգոստոս, թիւ 865՝ 7 Սեպտեմբեր, թիւ 866՝ 14 Սեպտեմբեր, թիւ 867՝ 21 Սեպտեմբեր, թիւ 868՝ 28 Սեպտեմբեր, թիւ 869՝ 5 Հոկտեմբեր, թիւ 870՝ 12 Հոկտեմբեր, թիւ 871՝ 19 Հոկտեմբեր, թիւ 872՝ 24 Հոկտեմբեր, թիւ 873՝ 2 Նոյեմբեր, թիւ 874՝ 9 Նոյեմբեր, թիւ 875՝ 16 Նոյեմբեր, թիւ 876՝ 23 Նոյեմբեր, թիւ 877՝ 30 Նոյեմբեր, թիւ 878՝ 7 Դեկտեմբեր, թիւ 879՝ 14 Դեկտեմբեր, թիւ 898՝ 21 Դեկտեմբեր, թիւ 899՝ 28 Դեկտեմբեր: </b>

<p><b>Ծրար 151 L-I-2։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314857?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1869,</b></a> Ութեւտասներորդ տարի,</b> թիւ 900` 4 Յունվար, թիւ 901` 11 Յունվար, թիւ 902` 18 Յունվար,թիւ 903` 25 Յունվար, թիւ 904՝ 1 Փետրվար, թիւ 905՝ 8 Փետրվար, թիւ 906՝ 15 Փետրվար, թիւ 907՝ 22 Փետրվար+ Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյն թիւ 907 Փետրվար 1869 շաբաթ), թիւ 908` 1 Մարտ, թիւ 909` 8 Մարտ, թիւ 910` 15 Մարտ, թիւ 911՝ 22 Մարտ, թիւ 912՝ 29 Մարտ, թիւ 913՝ 5 Ապրիլ, թիւ 914՝ 12 Ապրիլ, թիւ 914՝ 19 Ապրիլ,թիւ 914՝ 26 Ապրիլ, թիւ 915՝ 3 Մայիս, թիւ 900՝ 10 Մայիս, թիւ 901՝ 17 Մայիս, թիւ 902՝ 24 Մայիս,թիւ 903՝ 31 Մայիս, թիւ 904՝ 7 Յունիս, թիւ 905՝ 14 Յունիս, թիւ 906՝ 21 Յունիս, թիւ 907՝ 28 Յունիս, թիւ 908՝ 8 Յուլիս, թիւ 909՝ 12 Յուլիս, թիւ 910՝ 19 Յուլիս, թիւ 911՝ 26 Յուլիս, թիւ 912՝ 2 Օգոստոս, թիւ 913՝ 9 Օգոստոս, թիւ 914՝ 16 Օգոստոս, թիւ 915՝ 23 Օգոստոս, թիւ 916՝ 30 Օգոստոս, թիւ 917՝ 6 Սեպտեմբեր, թիւ 918՝ 13 Սեպտեմբեր, թիւ 919՝ 20 Սեպտեմբեր, թիւ 920՝ 27 Սեպտեմբեր, թիւ 921՝ 4 Հոկտեմբեր, թիւ 922՝ 11 Հոկտեմբեր, թիւ 923՝ 18 Հոկտեմբեր, թիւ 924՝ 25 Հոկտեմբեր, թիւ 925՝ 1 Նոյեմբեր, թիւ 926՝ 8 Նոյեմբեր, թիւ 927՝ 15 Նոյեմբեր, թիւ 928՝ 22 Նոյեմբեր, թիւ 929՝ 29 Նոյեմբեր, թիւ 930՝ 6 Դեկտեմբեր, թիւ 931՝ 13 Դեկտեմբեր, թիւ 932՝ 20 Դեկտեմբեր, թիւ 933՝ 27 Դեկտեմբեր:

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314858?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1870,</b></a><b> Իննեւտասներորդ տարի,</b>թիւ 934` 7 Յունվար, թիւ 935` 10 Յունվար, թիւ 936` 15 Յունվար,թիւ 937` 17 Յունվար+ Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյն 1870 Յունվար 17 թիւ 937),թիւ 938՝ 20 Յունվար, թիւ 940՝ 24 Յունվար, թիւ 941՝ 27 Յունվար,թիւ 942՝ 29 Յունվար,թիւ 943՝ 31 Յունվար, թիւ 944՝ 4 Փետրվար, թիւ 945՝ 7 Փետրվար,թիւ 946՝ 11 Փետրվար,թիւ 947՝ 13 Փետրվար, թիւ 948՝ 18 Փետրվար, թիւ 949՝ 21 Փետրվար, թիւ 950՝ 25 Փետրվար, թիւ 951՝ 28 Փետրվար, թիւ 952` 4 Մարտ, թիւ 953` 7 Մարտ, թիւ 954` 11 Մարտ, թիւ 955՝ 14 Մարտ, թիւ 956՝ 18 Մարտ, թիւ 957՝ 21 Մարտ, թիւ 958՝ 25 Մարտ, թիւ 959՝ 28 Մարտ, թիւ 960՝ 1 Ապրիլ, թիւ 961՝ 4 Ապրիլ, թիւ 962՝ 8 Ապրիլ, թիւ 963՝ 11 Ապրիլ,թիւ 964՝ 16 Ապրիլ, թիւ 965՝ 18 Ապրիլ, թիւ 966՝ 22 Ապրիլ, թիւ 967՝ 25 Ապրիլ, թիւ 968՝ 29 Ապրիլ,թիւ 969՝ 2 Մայիս, թիւ 970՝ 6 Մայիս,թիւ 976՝ 27 Մայիս,թիւ 977՝ 30 Մայիս,թիւ 978՝ 3 Յունիս, թիւ 979՝ 6 Յունիս, թիւ 980՝ 10 Յունիս, թիւ 981՝ 13 Յունիս, թիւ 982՝ 17 Յունիս, թիւ 983՝ 20 Յունիս, թիւ 985՝ 26 Յունիս, թիւ 986՝ 1 Յուլիս, թիւ 987՝ 4 Յուլիս+ Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյն 987 թուոյ 6 Յուլիս 1870), թիւ 988՝ 8 Յուլիս, թիւ 989՝ 11 Յուլիս+ Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյն 989 թուոյ 13 Յուլիս 1870),թիւ 990՝ 15 Յուլիս, թիւ 991՝ 18 Յուլիս, թիւ 993՝ 25 Յուլիս, թիւ 994՝ 29 Յուլիս, թիւ 995՝ 1 Օգոստոս, թիւ 996՝ 5 Օգոստոս+ Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյն 996 թուոյ 6 Օգոստոս 1870), թիւ 997՝ 8 Օգոստոս, թիւ 998՝ 12 Օգոստոս+ Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյն 998 թուոյ 13 Օգոստոս 1870), թիւ 999՝ 15 Օգոստոս, թիւ 1000՝ 19 Օգոստոս, թիւ 1001՝ 22 Օգոստոս+ Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյն երկուշաբթի 24 Օգոստոս 1870), թիւ 1002՝ 26 Օգոստոս+ Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյն հինգշաբթի 3 Սեպտեմբեր 1870), թիւ 1003՝ 29 Օգոստոս, թիւ 1004՝ 2 Սեպտեմբեր, թիւ 1005՝ 5 Սեպտեմբեր, թիւ 1006՝ 9 Սեպտեմբեր+ Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյն հինգշաբթի 10 Սեպտեմբեր 1870),թիւ 1007՝ 12 Սեպտեմբեր, թիւ 1008՝ 16 Սեպտեմբեր+ Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյն Փարիզի ամրութիւնները), թիւ 1009՝ 19 Սեպտեմբեր+ Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյն երկուշաբթի 21 Սեպտեմբեր 1870), թիւ 1010՝ 23 Սեպտեմբեր, թիւ 1011՝ 26 Սեպտեմբեր, թիւ 1012՝ 30 Սեպտեմբեր, թիւ 1013՝ 3 Հոկտեմբեր, թիւ 1014՝ 7 Հոկտեմբեր, թիւ 1015՝ 10 Հոկտեմբեր, թիւ 1016՝ 14 Հոկտեմբեր, թիւ 1017՝ 17 Հոկտեմբեր, թիւ 1018՝ 21 Հոկտեմբեր, թիւ 1019՝ 24 Հոկտեմբեր, թիւ 1020՝ 4 Նոյեմբեր, թիւ 1021՝ 7 Նոյեմբեր, թիւ 1022՝ 11 Նոյեմբեր, թիւ 1023՝ 14 Նոյեմբեր, թիւ 1024՝ 18 Նոյեմբեր, թիւ 1025՝ 20 Նոյեմբեր, թիւ 1026՝ 25 Նոյեմբեր, թիւ 1027՝ 28 Նոյեմբեր, թիւ 1028՝ 2 Դեկտեմբեր, թիւ 1029՝ 5 Դեկտեմբեր, թիւ 1030՝ 10 Դեկտեմբեր, թիւ 1031՝ 12 Դեկտեմբեր, թիւ 1032՝ 16 Դեկտեմբեր,թիւ 1033՝ 19 Դեկտեմբեր, թիւ 1034՝ 23 Դեկտեմբեր, թիւ 1035՝ 26 Դեկտեմբեր, թիւ 1037՝ 31 Դեկտեմբեր:

<p><b>Ծրար 152 L-I-2։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314860?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1871,</b></a> Քսաներորդ տարի,</b> թիւ 1038` 2 Յունվար, թիւ 1039` 5 Յունվար, թիւ 1040` 9 Յունվար, թիւ 1041` 12 Յունվար + Յաւելուած 1 թերթ՝ (Մասիս լրագրոյ Հինգշաբաթի 14 Յունվար 1871), թիւ 1042՝ 16 Յունվար, թիւ 1043՝ 19 Յունվար, թիւ 1044՝ 21 Յունվար, թիւ 1045՝ 23 Յունվար, թիւ 1046՝ 26 Յունվար, թիւ 1047՝ 28 Յունվար, թիւ 1048՝ 30 Յունվար, թիւ 1049՝ 2 Փետրվար, թիւ 1050՝ 6 Փետրվար, թիւ 1051՝ 9 Փետրվար,թիւ 1052՝ 11 Փետրվար, թիւ 1053՝ 13 Փետրվար, թիւ 1054՝ 16 Փետրվար, թիւ 1055՝ 18 Փետրվար, թիւ 1056՝ 20 Փետրվար, թիւ 1057՝ 23 Փետրվար, թիւ 1058՝ 25 Փետրվար, թիւ 1059՝ 27 Փետրվար, թիւ 1060` 2 Մարտ, թիւ 1061` 4 Մարտ, թիւ 1062` 6 Մարտ, թիւ 1063՝ 9 Մարտ, թիւ 1064՝ 13 Մարտ, թիւ 1065՝ 16 Մարտ, թիւ 1066՝ 18 Մարտ, թիւ 1067՝ 20 Մարտ, թիւ 1068՝ 23 Մարտ, թիւ 1069՝ 27 Մարտ, թիւ 1070՝ 1 Ապրիլ, թիւ 1071՝ 3 Ապրիլ, թիւ 1072՝ 6 Ապրիլ, թիւ 1073՝ 8 Ապրիլ, թիւ 1074՝ 10 Ապրիլ, թիւ 1075՝ 13 Ապրիլ,թիւ 1076՝ 15 Ապրիլ, թիւ 1077՝ 17 Ապրիլ, թիւ 1078՝ 20 Ապրիլ, թիւ 1079՝ 22 Ապրիլ, թիւ 1080՝ 24 Ապրիլ, թիւ 1081՝ 27 Ապրիլ, թիւ 1082՝ 29 Ապրիլ, թիւ 1083՝ 1 Մայիս, թիւ 1084՝ 4 Մայիս, թիւ 1085՝ 8 Մայիս, թիւ 1086՝ 11 Մայիս, թիւ 1087՝ 13 Մայիս, թիւ 1088՝ 15 Մայիս, թիւ 1089՝ 18 Մայիս, թիւ 1090՝ 20 Մայիս, թիւ 1091՝ 22 Մայիս, թիւ 1092՝ 25 Մայիս, թիւ 1093՝ 27 Մայիս, թիւ 1094՝ 29 Մայիս, թիւ 1095՝ 1 Յունիս, թիւ 1096՝ 3 Յունիս, թիւ 1097՝ 5 Յունիս, թիւ 1098՝ 8 Յունիս, թիւ 1099՝ 10 Յունիս, թիւ 1100՝ 15 Յունիս, թիւ 1101՝ 17 Յունիս, թիւ 1102՝ 19 Յունիս, թիւ 1103՝ 22 Յունիս, թիւ 1104՝ 24 Յունիս, թիւ 1105՝ 26 Յունիս, թիւ 1106՝ 29 Յունիս, թիւ 1107՝ 1 Յուլիս, թիւ 1108՝ 3 Յուլիս, թիւ 1109՝ 6 Յուլիս, թիւ 1110՝ 8 Յուլիս, թիւ 1111՝ 10 Յուլիս, թիւ 1112՝ 13 Յուլիս, թիւ 1113՝ 15 Յուլիս, թիւ 1114՝ 17 Յուլիս, թիւ 1115՝ 20 Յուլիս, թիւ 1116՝ 22 Յուլիս, թիւ 1117՝ 24 Յուլիս, թիւ 1118՝ 27 Յուլիս, թիւ 1119՝ 29 Յուլիս, թիւ 1120՝ 31 Յուլիս, թիւ 1121՝ 3 Օգոստոս, թիւ 1122՝ 5 Օգոստոս, թիւ 1123՝ 7 Օգոստոս, թիւ 1124՝ 10 Օգոստոս, թիւ 1125՝ 12 Օգոստոս, թիւ 1126՝ 14 Օգոստոս, թիւ 1127՝ 17 Օգոստոս, թիւ 1128՝ 19 Օգոստոս, թիւ 1129՝ 21 Օգոստոս, թիւ 1130՝ 24 Օգոստոս, թիւ 1131՝ 26 Օգոստոս, թիւ 1132՝ 28 Օգոստոս, թիւ 1133՝ 31 Օգոստոս, թիւ 1134՝ 2 Սեպտեմբեր, թիւ 1135՝ 4 Սեպտեմբեր, թիւ 1136՝ 7 Սեպտեմբեր, թիւ 1137՝ 9 Սեպտեմբեր, թիւ 1138՝ 11 Սեպտեմբեր, թիւ 1139՝ 14 Սեպտեմբեր, թիւ 1140՝ 16 Սեպտեմբեր, թիւ 1141՝ 18 Սեպտեմբեր, թիւ 1142՝ 21 Սեպտեմբեր, թիւ 1143՝ 23 Սեպտեմբեր, թիւ 1144՝ 25 Սեպտեմբեր, թիւ 1145՝ 28 Սեպտեմբեր, թիւ 1146՝ 30 Սեպտեմբեր, թիւ 1147՝ 2 Հոկտեմբեր, թիւ 1148՝ 5 Հոկտեմբեր, թիւ 1149՝ 7 Հոկտեմբեր, թիւ 1150՝ 9 Հոկտեմբեր, թիւ 1151՝ 12 Հոկտեմբեր, թիւ 1152՝ 14 Հոկտեմբեր, թիւ 1153՝ 16 Հոկտեմբեր, թիւ 1154՝ 19 Հոկտեմբեր, թիւ 1155՝ 21 Հոկտեմբեր, թիւ 1156՝ 23 Հոկտեմբեր, թիւ 1157՝ 26 Հոկտեմբեր, թիւ 1158՝ 28 Հոկտեմբեր, թիւ 1159՝ 30 Հոկտեմբեր, թիւ 1160՝ 2 Նոյեմբեր, թիւ 1161՝ 4 Նոյեմբեր, թիւ 1162՝ 6 Նոյեմբեր, թիւ 1163՝ 9 Նոյեմբեր, թիւ 1164՝ 11 Նոյեմբեր, թիւ 1165՝ 13 Նոյեմբեր, թիւ 1166՝ 16 Նոյեմբեր, թիւ 1167՝ 18 Նոյեմբեր, թիւ 1168՝ 20 Նոյեմբեր, թիւ 1169՝ 23 Նոյեմբեր, թիւ 1170՝ 25 Նոյեմբեր, թիւ 1171՝ 27 Նոյեմբեր, թիւ 1172՝ 30 Նոյեմբեր, թիւ 1173՝ 2 Դեկտեմբեր, թիւ 1174՝ 4 Դեկտեմբեր, թիւ 1175՝ 8 Դեկտեմբեր, թիւ 1176՝ 11 Դեկտեմբեր, թիւ 1177՝ 14 Դեկտեմբեր, թիւ 1178՝ 16 Դեկտեմբեր, թիւ 1179՝ 18 Դեկտեմբեր, թիւ 1180՝ 21 Դեկտեմբեր, թիւ 1181՝ 23 Դեկտեմբեր,թիւ 1182՝ 25 Դեկտեմբեր, թիւ 1183՝ 28 Դեկտեմբեր: թիւ 1184՝ 30 Դեկտեմբեր:

<p><b>Ծրար 153 L-I-2։<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314861?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1872,</b></a> Քսանեւմէկերորդ տարի,</b> թիւ 1185` 1 Յունվար, թիւ 1186` 4 Յունվար, թիւ 1187` 8 Յունվար, թիւ 1188` 11 Յունվար, թիւ 1189՝ 15 Յունվար, թիւ 1190՝ 18 Յունվար, թիւ 1191՝ 20 Յունվար, թիւ 1192՝ 22 Յունվար, թիւ 1193՝ 23 Յունվար, թիւ 1194՝ 27 Յունվար, թիւ 1195՝ 29 Յունվար, թիւ 1196՝ 1 Փետրվար, թիւ 1197՝ 3 Փետրվար, թիւ 1198՝ 5 Փետրվար, թիւ 1199՝ 8 Փետրվար, թիւ 1200՝ 10 Փետրվար, թիւ 1201՝ 12 Փետրվար, թիւ 1202՝ 15 Փետրվար, թիւ 1203՝ 17 Փետրվար, թիւ 1204՝ 19 Փետրվար, թիւ 1205՝ 22 Փետրվար, թիւ 1206՝ 26 Փետրվար, թիւ 1207՝ 29 Փետրվար, թիւ 1208` 2 Մարտ, թիւ 1209` 4 Մարտ, թիւ 1210` 7 Մարտ, թիւ 1211՝ 9 Մարտ, թիւ 1212՝ 11 Մարտ, թիւ 1213՝ 14 Մարտ, թիւ 1214՝ 16 Մարտ, թիւ 1215՝ 18 Մարտ, թիւ 1216՝ 21 Մարտ, թիւ 1217՝ 23 Մարտ, թիւ 1218՝ 25 Մարտ, թիւ 1219՝ 28 Մարտ, թիւ 1220՝ 30 Մարտ, թիւ 1221՝ 1 Ապրիլ, թիւ 1222՝ 4 Ապրիլ, թիւ 1223՝ 6 Ապրիլ, թիւ 1224՝ 8 Ապրիլ, թիւ 1225՝ 11 Ապրիլ, թիւ 1226՝ 15 Ապրիլ, թիւ 1227՝ 20 Ապրիլ, թիւ 1228՝ 22 Ապրիլ, թիւ 1229՝ 25 Ապրիլ, թիւ 1230՝ 27 Ապրիլ, թիւ 1231՝ 29 Ապրիլ, թիւ 1232՝ 2 Մայիս, թիւ 1233՝ 4 Մայիս, թիւ 1234՝ 6 Մայիս, թիւ 1235՝ 9 Մայիս, թիւ 1236՝ 11 Մայիս, թիւ 1237՝ 13 Մայիս, թիւ 1238՝ 16 Մայիս, թիւ 1239՝ 18 Մայիս, թիւ 1240՝ 20 Մայիս, թիւ 1241՝ 23 Մայիս, թիւ 1242՝ 27 Մայիս, թիւ 1243՝ 30 Մայիս, թիւ 1244՝ 1 Յունիս, թիւ 1245՝ 3 Յունիս, թիւ 1246՝ 7 Յունիս, թիւ 1247՝ 8 Յունիս, թիւ 1248՝ 10 Յունիս, թիւ 1249՝ 13 Յունիս, թիւ 1250՝ 15 Յունիս, թիւ 1251՝ 17 Յունիս, թիւ 1252՝ 20 Յունիս, թիւ 1253՝ 22 Յունիս, թիւ 1254՝ 24 Յունիս, թիւ 1255՝ 27 Յունիս, թիւ 1256՝ 29 Յունիս, թիւ 1257՝ 4 Յուլիս, թիւ 1258՝ 6 Յուլիս, թիւ 1259՝ 8 Յուլիս,

թիւ 1260՝ 11 Յուլիս, թիւ 1261՝ 13 Յուլիս,թիւ 1262՝ 15 Յուլիս,թիւ 1263 18 Յուլիս,թիւ 1264՝ 20 Յուլիս, թիւ 1265՝ 22 Յուլիս, թիւ 1266՝ 26 Յուլիս, թիւ 1267՝ 27 Յուլիս, թիւ 1268՝ 29 Յուլիս, թիւ 1269՝ 1 Օգոստոս, թիւ 1270՝ 3 Օգոստոս, թիւ 1271՝ 5 Օգոստոս, թիւ 1272՝ 8 Օգոստոս, թիւ 1273՝ 10 Օգոստոս, թիւ 1274՝ 12 Օգոստոս, թիւ 1275՝ 16 Օգոստոս, թիւ 1276՝ 17 Օգոստոս, թիւ 1277՝ 19 Օգոստոս, թիւ 1278՝ 22 Օգոստոս, թիւ 1279՝ 24 Օգոստոս, թիւ 1280՝ 26 Օգոստոս, թիւ 1281՝ 29 Օգոստոս, թիւ 1282՝ 1 Սեպտեմբեր, թիւ 1283՝ 2 Սեպտեմբեր, թիւ 1284՝ 5 Սեպտեմբեր, թիւ 1285՝ 7 Սեպտեմբեր, թիւ 1286՝ 9 Սեպտեմբեր, թիւ 1287՝ 12 Սեպտեմբեր, թիւ 1288՝ 14 Սեպտեմբեր, թիւ 1289՝ 16 Սեպտեմբեր, թիւ 1290՝ 20 Սեպտեմբեր, թիւ 1291՝ 21 Սեպտեմբեր, թիւ 1292՝ 23 Սեպտեմբեր, թիւ 1293՝ 26 Սեպտեմբեր, թիւ 1294՝ 28 Սեպտեմբեր, թիւ 1295՝ 30 Սեպտեմբեր, թիւ 1296՝ 3 Հոկտեմբեր, թիւ 1297՝ 5 Հոկտեմբեր, թիւ 1298՝ 7 Հոկտեմբեր, թիւ 1299՝ 10 Հոկտեմբեր, թիւ 1300՝ 12 Հոկտեմբեր, թիւ 1301՝ 14 Հոկտեմբեր, թիւ 1302՝ 17 Հոկտեմբեր, թիւ 1303՝ 19 Հոկտեմբեր, թիւ 1304՝ 21 Հոկտեմբեր, թիւ 1305՝ 24 Հոկտեմբեր, թիւ 1306՝ 26 Հոկտեմբեր, թիւ 1307՝ 28 Հոկտեմբեր, թիւ 1308՝ 31 Հոկտեմբեր, թիւ 1309՝ 2 Նոյեմբեր, թիւ 1310՝ 4 Նոյեմբեր, թիւ 1311՝ 7 Նոյեմբեր, թիւ 1312՝ 9 Նոյեմբեր, թիւ 1313՝ 11 Նոյեմբեր, թիւ 1314՝ 14 Նոյեմբեր, թիւ 1315՝ 16 Նոյեմբեր, թիւ 1316՝ 18 Նոյեմբեր, թիւ 1317՝ 23 Նոյեմբեր, թիւ 1318՝ 25 Նոյեմբեր, թիւ 1319՝ 28 Նոյեմբեր, թիւ 1320՝ 30 Նոյեմբեր, թիւ 1321՝ 2 Դեկտեմբեր, թիւ 1322՝ 5 Դեկտեմբեր, թիւ 1323՝ 7 Դեկտեմբեր, թիւ 1324՝ 12 Դեկտեմբեր,թիւ 1325՝ 14 Դեկտեմբեր, թիւ 1326՝ 16 Դեկտեմբեր, թիւ 1327՝ 19 Դեկտեմբեր, թիւ 1328՝ 21 Դեկտեմբեր, թիւ 1329՝ 23 Դեկտեմբեր,թիւ 1330՝ 26 Դեկտեմբեր, թիւ 1331՝ 28 Դեկտեմբեր: թիւ 1332՝ 30 Դեկտեմբեր:

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314862?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1873,</b></a><b> Քսանեւերկուերորդ տարի,</b> թիւ 1333` 3 Յունվար, թիւ 1334` 5 Յունվար,թիւ 1335` 10 Յունվար, թիւ 1336` 12 Յունվար, թիւ 1337` 16 Յունվար, թիւ 1338՝ 18 Յունվար, թիւ 1339՝ 20 Յունվար, թիւ 1340՝ 23 Յունվար, թիւ 1341՝ 25 Յունվար, թիւ 1342՝ 27 Յունվար, թիւ 1343՝ 30 Յունվար, թիւ 1344՝ 1 Փետրվար, թիւ 1345՝ 3 Փետրվար, թիւ 1346՝ 6 Փետրվար, թիւ 1347՝ 8 Փետրվար, թիւ 1348՝ 10 Փետրվար, թիւ 1349՝ 13 Փետրվար, թիւ 1350՝ 17 Փետրվար, թիւ 1351՝ 20 Փետրվար, թիւ 1352՝ 22 Փետրվար, թիւ 1353՝ 24 Փետրվար, թիւ 1354՝ 27 Փետրվար, թիւ 1355` 1 Մարտ, թիւ 1356` 3 Մարտ, թիւ 1357` 6 Մարտ, թիւ 1358` 8 Մարտ, թիւ 1359՝ 10 Մարտ, թիւ 1360՝ 13 Մարտ, թիւ 1361՝ 15 Մարտ, թիւ 1362՝ 17 Մարտ, թիւ 1363՝ 20 Մարտ, թիւ 1364՝ 22 Մարտ, թիւ 1365՝ 24 Մարտ, թիւ 1366՝ 27 Մարտ, թիւ 1367՝ 29 Մարտ, թիւ 1368՝ 31 Մարտ, թիւ 1369՝ 3 Ապրիլ, թիւ 1370՝ 6 Ապրիլ, թիւ 1371՝ 12 Ապրիլ,թիւ 1372՝ 14 Ապրիլ, թիւ 1373՝ 17 Ապրիլ, թիւ 1374՝ 19 Ապրիլ, թիւ 1375՝ 21 Ապրիլ, թիւ 1376՝ 24 Ապրիլ, թիւ 1377՝ 26 Ապրիլ,թիւ 1378՝ 28 Ապրիլ,թիւ 1379՝ 1 Մայիս, թիւ 1380՝ 3 Մայիս,թիւ 1381՝ 5 Մայիս,թիւ 1382՝ 8 Մայիս,թիւ 1383՝ 10 Մայիս,թիւ 1384՝ 12 Մայիս,թիւ 1385՝ 15 Մայիս,թիւ 1386՝ 19 Մայիս,թիւ 1387՝ 22 Մայիս,թիւ 1388՝ 24 Մայիս,թիւ 1389՝ 26 Մայիս,թիւ 1390՝ 29 Մայիս,թիւ 1391՝ 31 Մայիս,թիւ 1392՝ 2 Յունիս, թիւ 1394՝ 7 Յունիս, թիւ 1395՝ 9 Յունիս, թիւ 1396՝ 12 Յունիս, թիւ 1397՝ 14 Յունիս, թիւ 1398՝ 16 Յունիս, թիւ 1399՝ 19 Յունիս, թիւ 1400՝ 21 Յունիս, թիւ 1401՝ 26 Յունիս, թիւ 1402՝ 28 Յունիս, թիւ 1403՝ 30 Յունիս, թիւ 1404՝ 3 Յուլիս, թիւ 1405՝ 5 Յուլիս,թիւ 1406՝ 7 Յուլիս, թիւ 1407՝ 10 Յուլիս,թիւ 1408՝ 12 Յուլիս, թիւ 1409՝ 14 Յուլիս, թիւ 1410՝ 18 Յուլիս, թիւ 1411՝ 19 Յուլիս, թիւ 1412՝ 21 Յուլիս, թիւ 1413՝ 24 Յուլիս, թիւ 1414՝ 26 Յուլիս,

թիւ 1415՝ 28 Յուլիս, թիւ 1416՝ 31 Յուլիս, թիւ 1417՝ 2 Օգոստոս, թիւ 1418՝ 4 Օգոստոս,թիւ 1419՝ 7 Օգոստոս, թիւ 1420՝ 9 Օգոստոս, թիւ 1421՝ 11 Օգոստոս, թիւ 1422՝ 14 Օգոստոս, թիւ 1423՝ 16 Օգոստոս,թիւ 1424՝ 18 Օգոստոս,թիւ 1425՝ 21 Օգոստոս, թիւ 1426՝ 23 Օգոստոս, թիւ 1427՝ 25 Օգոստոս,թիւ 1428՝ 28 Օգոստոս, թիւ 1429՝ 30 Օգոստոս, թիւ 1430՝ 1 Սեպտեմբեր, թիւ 1431՝ 4 Սեպտեմբեր, թիւ 1432՝ 6 Սեպտեմբեր,թիւ 1433՝ 7 Սեպտեմբեր, թիւ 1434՝ 11 Սեպտեմբեր,թիւ 1435՝ 13 Սեպտեմբեր,թիւ 1436՝ 15 Սեպտեմբեր, թիւ 1437՝ 19 Սեպտեմբեր, թիւ 1438՝ 20 Սեպտեմբեր, թիւ 1439՝ 22 Սեպտեմբեր, թիւ 1440՝ 25 Սեպտեմբեր, թիւ 1441՝ 27 Սեպտեմբեր, թիւ 1442՝ 29 Սեպտեմբեր, թիւ 1443՝ 2 Հոկտեմբեր, թիւ 1444՝ 4 Հոկտեմբեր, թիւ 1445՝ 6 Հոկտեմբեր, թիւ 1446՝ 9 Հոկտեմբեր, թիւ 1447՝ 11 Հոկտեմբեր, թիւ 1148՝ 13 Հոկտեմբեր, թիւ 1449՝ 16 Հոկտեմբեր, թիւ 1450՝ 18 Հոկտեմբեր, թիւ 1451՝ 20 Հոկտեմբեր,թիւ 1452՝ 23 Հոկտեմբեր,թիւ 1453՝ 25 Հոկտեմբեր,թիւ 1454՝ 27 Հոկտեմբեր,թիւ 1455՝ 30 Հոկտեմբեր,թիւ 1456՝ 1 Նոյեմբեր, թիւ 1457՝ 3 Նոյեմբեր, թիւ 1458՝ 6 Նոյեմբեր, թիւ 1459՝ 8 Նոյեմբեր, թիւ 1460՝ 10 Նոյեմբեր, թիւ 1461՝ 13 Նոյեմբեր, թիւ 1462՝ 15 Նոյեմբեր, թիւ 1463՝ 17 Նոյեմբեր, թիւ 1464՝ 20 Նոյեմբեր, թիւ 1465՝ 22 Նոյեմբեր, թիւ 1466՝ 24 Նոյեմբեր, թիւ 1467՝ 27 Նոյեմբեր, թիւ 1468՝ 29 Նոյեմբեր, թիւ 1469՝ 1 Դեկտեմբեր, թիւ 1470՝ 4 Դեկտեմբեր, թիւ 1471՝ 6 Դեկտեմբեր, թիւ 1472՝ 8 Դեկտեմբեր, թիւ 1473՝ 11 Դեկտեմբեր, թիւ 1474՝ 13 Դեկտեմբեր, թիւ 1475՝ 15 Դեկտեմբեր, թիւ 1476՝ 18 Դեկտեմբեր, թիւ 1477՝ 20 Դեկտեմբեր, թիւ 1478՝ 22 Դեկտեմբեր, թիւ 1479՝ 25 Դեկտեմբեր, թիւ 1480՝ 27 Դեկտեմբեր, թիւ 1481՝ 29 Դեկտեմբեր:

<p><b>Ծրար 154 L-I-2։<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314863?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1874,</b></a> Քսաներեքերորդ տարի,</b> թիւ 1482` 1 Յունվար, թիւ 1483` 3 Յունվար, թիւ 1484` 5 Յունվար, թիւ 1485` 10 Յունվար, թիւ 1486՝ 12 Յունվար, թիւ 1487՝ 15 Յունվար, թիւ 1488՝ 17 Յունվար, թիւ 1489՝ 19 Յունվար, թիւ 1490՝ 22 Յունվար, թիւ 1491՝ 24 Յունվար, թիւ 1492՝ 26 Յունվար, թիւ 1493՝ 29 Յունվար, թիւ 1494՝ 2 Փետրվար, թիւ 1495՝ 5 Փետրվար, թիւ 1496՝ 7 Փետրվար, թիւ 1497՝ 9 Փետրվար, թիւ 1498՝ 13 Փետրվար, թիւ 1499՝ 16 Փետրվար, թիւ 1500՝ 19 Փետրվար, թիւ 1501՝ 26 Փետրվար, թիւ 1502՝ 28 Փետրվար, թիւ 1503՝ 2 Մարտ, թիւ 1504՝ 5 Մարտ, թիւ 1505` 7 Մարտ, թիւ 1506` 9 Մարտ, թիւ 1507` 12 Մարտ, թիւ 1508՝ 14 Մարտ, թիւ 1509՝ 16 Մարտ, թիւ 1510՝ 19 Մարտ, թիւ 1511՝ 21 Մարտ, թիւ 1512՝ 23 Մարտ, թիւ 1513՝ 26 Մարտ,թիւ 1514՝ 30 Մարտ, թիւ 1515՝ 4 Ապրիլ, թիւ 1516՝ 6 Ապրիլ, թիւ 1517՝ 9 Ապրիլ, թիւ 1518՝ 11 Ապրիլ, թիւ 1519՝ 13 Ապրիլ, թիւ 1520՝ 16 Ապրիլ, թիւ 1521՝ 18 Ապրիլ, թիւ 1522՝ 20 Ապրիլ, թիւ 1523՝ 23 Ապրիլ, թիւ 1524՝ 25 Ապրիլ, թիւ 1525՝ 27 Ապրիլ, թիւ 1526՝ 30 Ապրիլ, թիւ 1527՝ 2 Մայիս, թիւ 1528՝ 4 Մայիս, թիւ 1529՝ 7 Մայիս, թիւ 1530՝ 11 Մայիս, թիւ 1531՝ 14 Մայիս, թիւ 1532՝ 16 Մայիս, թիւ 1533՝ 18 Մայիս, թիւ 1534՝ 21 Մայիս, թիւ 1535՝ 23 Մայիս, թիւ 1536՝ 25 Մայիս, թիւ 1537՝ 28 Մայիս, թիւ 1538՝ 30 Մայիս, թիւ 1539՝ 1 Յունիս, թիւ 1540՝ 4 Յունիս, թիւ 1541՝ 6 Յունիս, թիւ 1542՝ 8 Յունիս, թիւ 1543՝ 11 Յունիս,

թիւ 1544՝ 13 Յունիս, թիւ 1545՝ 18 Յունիս, թիւ 1546՝ 20 Յունիս, թիւ 1547՝ 22 Յունիս, թիւ 1548՝ 25 Յունիս, թիւ 1549՝ 27 Յունիս, թիւ 1550՝ 29 Յունիս, թիւ 1551՝ 2 Յուլիս, թիւ 1552՝ 4 Յուլիս, թիւ 1553՝ 6 Յուլիս, թիւ 1554՝ 11 Յուլիս, թիւ 1555՝ 13 Յուլիս, թիւ 1556՝ 16 Յուլիս, թիւ 1557` 18 Յուլիս, թիւ 1558՝ 20 Յուլիս, թիւ 1559՝ 23 Յուլիս, թիւ 1560՝ 25 Յուլիս, թիւ 1561՝ 27 Յուլիս, թիւ 1562՝ 30 Յուլիս, թիւ 1563՝ 1 Օգոստոս, թիւ 1564՝ 3 Օգոստոս, թիւ 1565՝ 6 Օգոստոս, թիւ 1566՝ 8 Օգոստոս, թիւ 1567՝ 10 Օգոստոս, թիւ 1568՝ 13 Օգոստոս, թիւ 1569՝ 15 Օգոստոս, թիւ 1570՝ 17 Օգոստոս, թիւ 1571՝ 21 Օգոստոս, թիւ 1572՝ 23 Օգոստոս, թիւ 1573՝ 24 Օգոստոս, թիւ 1574՝ 27 Օգոստոս, թիւ 1575՝ 29 Օգոստոս, թիւ 1576՝ 31 Օգոստոս, թիւ 1577՝ 3 Սեպտեմբեր, թիւ 1578՝ 5 Սեպտեմբեր, թիւ 1579՝ 7 Սեպտեմբեր, թիւ 1580՝ 10 Սեպտեմբեր, թիւ 1581՝ 12 Սեպտեմբեր, թիւ 1582՝ 14 Սեպտեմբեր, թիւ 1583՝ 18 Սեպտեմբեր, թիւ 1584՝ 19 Սեպտեմբեր, թիւ 1585՝ 21 Սեպտեմբեր, թիւ 1586՝ 24 Սեպտեմբեր, թիւ 1588՝ 26 Սեպտեմբեր, թիւ 1589՝ 28 Սեպտեմբեր, թիւ 1590՝ 1 Հոկտեմբեր, թիւ 1591՝ 3 Հոկտեմբեր, թիւ 1592՝ 5 Հոկտեմբեր, թիւ 1593՝ 8 Հոկտեմբեր, թիւ 1594՝ 10 Հոկտեմբեր, թիւ 1595՝ 12 Հոկտեմբեր, թիւ 1596՝ 15 Հոկտեմբեր, թիւ 1597՝ 17 Հոկտեմբեր, թիւ 1598՝ 19 Հոկտեմբեր, թիւ 1599՝ 22 Հոկտեմբեր, թիւ 1600՝ 24 Հոկտեմբեր, թիւ 1601՝ 26 Հոկտեմբեր, թիւ 1602՝ 30 Հոկտեմբեր, թիւ 1603՝ 31 Հոկտեմբեր, թիւ 1604՝ 2 Նոյեմբեր, թիւ 1605՝ 5 Նոյեմբեր, թիւ 1606՝ 7 Նոյեմբեր, թիւ 1607՝ 9 Նոյեմբեր, թիւ 1608՝ 13 Նոյեմբեր, թիւ 1609՝ 14 Նոյեմբեր, թիւ 1610՝ 16 Նոյեմբեր, թիւ 1611՝ 19 Նոյեմբեր, թիւ 1612՝ 23 Նոյեմբեր, թիւ 1613՝ 26 Նոյեմբեր, թիւ 1614՝ 28 Նոյեմբեր, թիւ 1615՝ 30 Նոյեմբեր, թիւ 1616՝ 3 Դեկտեմբեր, թիւ 1617՝ 5 Դեկտեմբեր, թիւ 1618՝ 7 Դեկտեմբեր, թիւ 1619՝ 10 Դեկտեմբեր,թիւ 1620՝ 12 Դեկտեմբեր, թիւ 1621՝ 14 Դեկտեմբեր, թիւ 1622՝ 17 Դեկտեմբեր, թիւ 1623՝ 19 Դեկտեմբեր, թիւ 1624՝ 21 Դեկտեմբեր, թիւ 1625՝ 24 Դեկտեմբեր, թիւ 1626՝ 26 Դեկտեմբեր, թիւ 1627՝ 28 Դեկտեմբեր, թիւ 1628՝ 31 Դեկտեմբեր: </b>

<p><b>Ծրար 155։<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314865?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1875,</b></a> Քսանեւչորրորդ տարի,</b> թիւ 1629` 2 Յունվար, թիւ 1630` 4 Յունվար, թիւ 1631` 9 Յունվար,թիւ 1632` 11 Յունվար, թիւ 1633՝ 15 Յունվար, թիւ 1634՝ 16 Յունվար, թիւ 1635՝ 18 Յունվար, թիւ 1636՝ 21 Յունվար, թիւ 1637՝ 23 Յունվար, թիւ 1638՝ 25 Յունվար, թիւ 1639՝ 28 Յունվար, թիւ 1640՝ 30 Յունվար, թիւ 1641՝ 1 Փետրվար, թիւ 1642՝ 4 Փետրվար, թիւ 1643՝ 6 Փետրվար, թիւ 1644՝ 8 Փետրվար, թիւ 1645՝ 11 Փետրվար, թիւ 1646՝ 13 Փետրվար, թիւ 1647՝ 15 Փետրվար, թիւ 1648՝ 18 Փետրվար, թիւ 1649՝ 22 Փետրվար, թիւ 1650՝ 25 Փետրվար, թիւ 1651՝ 27 Փետրվար, թիւ 1652՝ 1 Մարտ, թիւ 1653՝ 4 Մարտ, թիւ 1654` 6 Մարտ, թիւ 1655` 8 Մարտ, թիւ 1657՝ 13 Մարտ, թիւ 1658՝ 15 Մարտ, թիւ 1659՝ 18 Մարտ, թիւ 1660՝ 20 Մարտ, թիւ 1661՝ 22 Մարտ, թիւ 1662՝ 25 Մարտ, թիւ 1663՝ 27 Մարտ, թիւ 1664՝ 29 Մարտ, թիւ 1665՝ 1 Ապրիլ, թիւ 1666՝ 3 Ապրիլ,թիւ 1667՝ 5 Ապրիլ, թիւ 1668՝ 9 Ապրիլ, թիւ 1669՝ 12 Ապրիլ, թիւ 1670՝ 17 Ապրիլ, թիւ 1671՝ 19 Ապրիլ, թիւ 1672՝ 22 Ապրիլ, թիւ 1673՝ 24 Ապրիլ, թիւ 1674՝ 26 Ապրիլ, թիւ 1675՝ 29 Ապրիլ, թիւ 1676՝ 1 Մայիս, թիւ 1677՝ 3 Մայիս, թիւ 1678՝ 6 Մայիս, թիւ 1679՝ 8 Մայիս, թիւ 1680՝ 10 Մայիս, թիւ 1681՝ 13 Մայիս, թիւ 1682՝ 15 Մայիս, թիւ 1683՝ 17 Մայիս, թիւ 1684՝ 20 Մայիս, թիւ 1685՝ 24 Մայիս, թիւ 1686՝ 27 Մայիս, թիւ 1687՝ 29 Մայիս, թիւ 1688՝ 31 Մայիս, թիւ 1689՝ 3 Յունիս, թիւ 1690՝ 5 Յունիս,թիւ 1691՝ 7 Յունիս,թիւ 1692՝ 10 Յունիս, թիւ 1693՝ 12 Յունիս, թիւ 1694՝ 14 Յունիս, թիւ 1695՝ 17 Յունիս, թիւ 1696՝ 19 Յունիս, թիւ 1697՝ 21 Յունիս, թիւ 1698՝ 25 Յունիս, թիւ 1699՝ 26 Յունիս, թիւ 1700՝ 1 Յուլիս, թիւ 1701՝ 3 Յուլիս, թիւ 1702՝ 5 Յուլիս, թիւ 1703՝ 8 Յուլիս, թիւ 1704՝ 10 Յուլիս, թիւ 1705՝ 12 Յուլիս, թիւ 1706` 15 Յուլիս, թիւ 1707՝ 17 Յուլիս, թիւ 1708՝ 19 Յուլիս, թիւ 1709՝ 23 Յուլիս,

թիւ 1710՝ 24 Յուլիս, թիւ 1711՝ 26 Յուլիս, թիւ 1712՝ 29 Յուլիս, թիւ 1713՝ 31 Յուլիս, թիւ 1714՝ 2 Օգոստոս, թիւ 1715՝ 5 Օգոստոս, թիւ 1716՝ 7 Օգոստոս, թիւ 1717՝ 9 Օգոստոս, թիւ 1718՝ 12 Օգոստոս, թիւ 1719՝ 14 Օգոստոս, թիւ 1720՝ 16 Օգոստոս, թիւ 1721՝ 20 Օգոստոս, թիւ 1722՝ 21 Օգոստոս, թիւ 1723՝ 23 Օգոստոս, թիւ 1724՝ 26 Օգոստոս, թիւ 1725՝ 28 Օգոստոս, թիւ 1726՝ 30 Օգոստոս, թիւ 1727՝ 2 Սեպտեմբեր, թիւ 1728՝ 4 Սեպտեմբեր, թիւ 1729՝ 6 Սեպտեմբեր, թիւ 1730՝ 9 Սեպտեմբեր, թիւ 1731՝ 11 Սեպտեմբեր, թիւ 1732՝ 13 Սեպտեմբեր, թիւ 1733՝ 17 Սեպտեմբեր, թիւ 1734՝ 18 Սեպտեմբեր, թիւ 1735՝ 20 Սեպտեմբեր, թիւ 1736՝ 23 Սեպտեմբեր, թիւ 1737՝ 25 Սեպտեմբեր, թիւ 1738՝ 27 Սեպտեմբեր, թիւ 1739՝ 30 Սեպտեմբեր, թիւ 1740՝ 2 Հոկտեմբեր, թիւ 1741՝ 4 Հոկտեմբեր, թիւ 1742՝ 7 Հոկտեմբեր, թիւ 1743՝ 9 Հոկտեմբեր, թիւ 1744՝ 11 Հոկտեմբեր, թիւ 1745՝ 14 Հոկտեմբեր, թիւ 1746՝ 16 Հոկտեմբեր, թիւ 1747՝ 18 Հոկտեմբեր, թիւ 1748՝ 21 Հոկտեմբեր, թիւ 1749՝ 23 Հոկտեմբեր, թիւ 1750՝ 25 Հոկտեմբեր, թիւ 1751՝ 28 Հոկտեմբեր, թիւ 1752՝ 30 Հոկտեմբեր, թիւ 1753՝ 1 Նոյեմբեր, թիւ 1754՝ 4 Նոյեմբեր, թիւ 1755՝ 6 Նոյեմբեր, թիւ 1756՝ 8 Նոյեմբեր, թիւ 1757՝ 11 Նոյեմբեր, թիւ 1758՝ 13 Նոյեմբեր, թիւ 1759՝ 15 Նոյեմբեր, թիւ 1760՝ 18 Նոյեմբեր, թիւ 1761՝ 20 Նոյեմբեր, թիւ 1762՝ 22 Նոյեմբեր, թիւ 1763՝ 25 Նոյեմբեր, թիւ 1764՝ 27 Նոյեմբեր, թիւ 1765՝ 29 Նոյեմբեր, թիւ 1766՝ 2 Դեկտեմբեր, թիւ 1767՝ 4 Դեկտեմբեր, թիւ 1768՝ 6 Դեկտեմբեր,թիւ 1769՝ 11 Դեկտեմբեր, թիւ 1770՝ 13 Դեկտեմբեր, թիւ 1771՝ 16 Դեկտեմբեր,թիւ 1772՝ 18 Դեկտեմբեր, թիւ 1773՝ 20 Դեկտեմբեր, թիւ 1774՝ 23 Դեկտեմբեր, թիւ 1775՝ 25 Դեկտեմբեր, թիւ 1776՝ 27 Դեկտեմբեր, թիւ 1777՝ 30 Դեկտեմբեր:

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314866?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1876,</b></a><b> Քսանեւհինգերորդ տարի,</b> թիւ 1778 (Յունվար 1), թիւ 1779 (Յունվար 3), թիւ 1780 (Յունվար 8), թիւ 1781 (Յունվար 10), թիւ 1782 (Յունվար 15), թիւ 1783 (Յունվար 17), թիւ 1784 (Յունվար 20), թիւ 1785 (Յունվար 22), թիւ 1788 (Յունվար 29), թիւ 1789 (Յունվար 31), թիւ 1790 (Փետրվար 5), թիւ 1791 (Փետրվար 7), թիւ 1792 (Փետրվար 10), թիւ 1793 (Փետրվար 12), թիւ 1794 (Փետրվար 17), թիւ 1795 (Փետրվար 19), թիւ 1796 (Փետրվար 21), թիւ 1797 (Փետրվար 24), թիւ 1798 (Փետրվար 26), թիւ 1799 (Փետրվար 28), թիւ 1800 (Մարտ 2), թիւ 1801 (Մարտ 4), թիւ 1802 (Մարտ 6), թիւ 1803 (Մարտ 9), թիւ 1804 (Մարտ 11), թիւ 1805 (Մարտ 14), թիւ 1806 (Մարտ 16), թիւ 1807 (Մարտ 18), թիւ 1809 (Մարտ 20), թիւ 1810 (Մարտ 23), թիւ 1811 (Մարտ 27), թիւ 1812 (Մարտ 30), թիւ 1813 (Մարտ 3), թիւ 1814 (Ապրիլ 8), թիւ 1815 (Ապրիլ 10), թիւ 1816 (Ապրիլ 13), թիւ 1817 (Ապրիլ 15), թիւ 1818 (Ապրիլ 17), թիւ 1819 (Ապրիլ 19), թիւ 1820 (Ապրիլ 22), թիւ 1821 (Ապրիլ 24), թիւ 1822 (Ապրիլ 24), թիւ 1823 (Ապրիլ 29), թիւ 1824 (Մայիս 1), թիւ 1825 (Մայիս 5), թիւ 1826 (Մայիս 6), թիւ 1827 (Մայիս 5), թիւ 1828 (Մայիս 12), թիւ 1829 (Մայիս 15), թիւ 1830 (Մայիս 18), թիւ 1831 (Մայիս 20), թիւ 1832 (Մայիս 22), թիւ 1833 (Մայիս 25), թիւ 1834 (Մայիս 27), թիւ 1835 (Մայիս 29), թիւ 1836 (Յունիս 1), թիւ 1837 (Յունիս 3), թիւ 1838 (Յունիս 5), թիւ 1839 (Յունիս 8), թիւ 1840 (Յունիս 10), թիւ 1841 (Յունիս 12), թիւ 1842 (Յունիս 13), թիւ 1843 (Յունիս 17), թիւ 1844 (Յունիս 22), թիւ 1845 (Յունիս 24), թիւ 1846 (Յունիս 26), թիւ 1847 (Յունիս 29), թիւ 1848 (Յուլիս 1), թիւ 1849 (Յուլիս 3), թիւ 1850 (Յուլիս 6), թիւ 1851 (Յուլիս 8), թիւ 1852 (Յուլիս 10), թիւ 1853 (Յուլիս 13), թիւ 1854 (Յուլիս 15), թիւ 1855 (Յուլիս 17), թիւ 1856 (Յուլիս 20), թիւ 1857 (Յուլիս 22), թիւ 1858 (Յուլիս 24), թիւ 1859 (Յուլիս 27), թիւ 1860 (Յուլիս 29), թիւ 1861 (Յուլիս 31), թիւ 1862 (Օգոստոս 3), թիւ 1863 (Օգոստոս 5), թիւ 1864 (Օգոստոս 7), թիւ 1865 (Օգոստոս 10), թիւ 1866 (Օգոստոս 12), թիւ 1867 (Օգոստոս 14), թիւ 1868 (Օգոստոս 18), թիւ 1869 (Օգոստոս 19), թիւ 1870 (Օգոստոս 21), թիւ 1871 (Օգոստոս 24), թիւ 1872 (Օգոստոս 28), թիւ 1873 (Օգոստոս 31), թիւ 1874 (Սեպտեմբեր 2), թիւ 1875 (Սեպտեմբեր 4), թիւ 1876 (Սեպտեմբեր 7), թիւ 1877 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 1878 (Սեպտեմբեր 11), թիւ 1879 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 1880 (Սեպտեմբեր 16), թիւ 1881 (Սեպտեմբեր 18), թիւ 1882 (Սեպտեմբեր 21), թիւ 1883 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 1884 (Սեպտեմբեր 25), թիւ 1885 (Սեպտեմբեր 28), թիւ 1886 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 1887 (Հոկտեմբեր 2), թիւ 1888 (Հոկտեմբեր 5), թիւ 1889 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 1890 (Հոկտեմբեր 9), թիւ 1891 (Հոկտեմբեր 12), թիւ 1892 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 1893 (Հոկտեմբեր 16), թիւ 1894 (Հոկտեմբեր 19), թիւ 1895 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 1896 (Հոկտեմբեր 23), թիւ 1897 (Հոկտեմբեր 26), թիւ 1898 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 1899 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 1900 (Նոյեմբեր 3), թիւ 1901 (Նոյեմբեր 4), թիւ 1902 (Նոյեմբեր 6), թիւ 1903 (Նոյեմբեր 9), թիւ 1904 (Նոյեմբեր 11), թիւ 1905 (Նոյեմբեր 13), թիւ 1906 (Նոյեմբեր 16), թիւ 1907 (Նոյեմբեր 18), թիւ 1908 (Նոյեմբեր 20), թիւ 1909 (Նոյեմբեր 23), թիւ 1910 (Նոյեմբեր 25), թիւ 1911 (Նոյեմբեր 27), թիւ 1912 (Նոյեմբեր 30), թիւ 1913 (Դեկտեմբեր 2), թիւ 1914 (Դեկտեմբեր 4), թիւ 1915 (Դեկտեմբեր 7), թիւ 1916 (Դեկտեմբեր 11), թիւ 1917 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 1918 (Դեկտեմբեր 16), թիւ 1919 (Դեկտեմբեր 18), թիւ 1920 (Դեկտեմբեր 21), թիւ 1921 (Դեկտեմբեր 23), թիւ 1922 (Դեկտեմբեր 25), թիւ 1923 (Դեկտեմբեր 28), թիւ 1924 (Դեկտեմբեր 30):

<p><b>Ծրար 157 L-I-2։<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314868?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1877,</b></a> Քսանեւվեցերորդ տարի,</b> թիւ 1925` 1 Յունվար, թիւ 1926` 5 Յունվար, թիւ 1927` 8 Յունվար, թիւ 1928` 11 Յունվար, թիւ 1929՝ 15 Յունվար, թիւ 1930՝ 18 Յունվար, թիւ 1931՝ 20 Յունվար, թիւ 1932՝ 22 Յունվար, թիւ 1933՝ 25 Յունվար, թիւ 1934՝ 27 Յունվար, թիւ 1935՝ 29 Յունվար, թիւ 1936՝ 1 Փետրվար, թիւ 1937՝ 5 Փետրվար, թիւ 1938՝ 8 Փետրվար, թիւ 1939՝ 10 Փետրվար, թիւ 1940՝ 12 Փետրվար, թիւ 1941՝ 15 Փետրվար, թիւ 1942՝ 17 Փետրվար, թիւ 1943՝ 19 Փետրվար, թիւ 1944՝ 22 Փետրվար, թիւ 1945՝ 24 Փետրվար, թիւ 1946՝ 26 Փետրվար, թիւ 1947` 1 Մարտ, թիւ 1948` 3 Մարտ, թիւ 1949` 5 Մարտ, թիւ 1950՝ 8 Մարտ, թիւ 1951՝ 10 Մարտ, թիւ 1952՝ 12 Մարտ, թիւ 1953՝ 15 Մարտ, թիւ 1954՝ 17 Մարտ,թիւ 1955՝ 19 Մարտ,թիւ 1956՝ 22 Մարտ,թիւ 1957՝ 26 Մարտ,թիւ 1958՝ 31 Մարտ,թիւ 1959՝ 2 Ապրիլ, թիւ 1960՝ 5 Ապրիլ, թիւ 1961՝ 9 Ապրիլ,թիւ 1962՝ 12 Ապրիլ, թիւ 1963՝ 14 Ապրիլ, թիւ 1964՝ 16 Ապրիլ, թիւ 1965՝ 19 Ապրիլ, թիւ 1966՝ 21 Ապրիլ, թիւ 1967՝ 23 Ապրիլ, թիւ 1968՝ 26 Ապրիլ, թիւ 1969՝ 28 Ապրիլ, թիւ 1970՝ 30 Ապրիլ, թիւ 1971՝ 3 Մայիս, թիւ 1972՝ 7 Մայիս, թիւ 1973՝ 10 Մայիս, թիւ 1974՝ 12 Մայիս, թիւ 1975՝ 14 Մայիս, թիւ 1976՝ 17 Մայիս, թիւ 1977՝ 19 Մայիս, թիւ 1978՝ 21 Մայիս, թիւ 1979՝ 24 Մայիս, թիւ 1980՝ 26 Մայիս, թիւ 1981՝ 28 Մայիս, թիւ 1982՝ 31 Մայիս, թիւ 1983՝ 2 Յունիս, թիւ 1984՝ 4 Յունիս, թիւ 1985՝ 7 Յունիս, թիւ 1986՝ 9 Յունիս, թիւ 1987՝ 14 Յունիս, թիւ 1988՝ 16 Յունիս, թիւ 1989՝ 18 Յունիս, թիւ 1990՝ 21 Յունիս, թիւ 1991՝ 23 Յունիս, թիւ 1992՝ 25 Յունիս, թիւ 1993՝ 28 Յունիս, թիւ 1994՝ 30 Յունիս, թիւ 1995՝ 2 Յուլիս, թիւ 1996՝ 5 Յուլիս,թիւ 1997՝ 7 Յուլիս, թիւ 1998՝ 9 Յուլիս, թիւ 1999՝ 12 Յուլիս, թիւ 2000՝ 14 Յուլիս, թիւ 2001՝ 16 Յուլիս, թիւ 2002՝ 19 Յուլիս, թիւ 2003՝ 21 Յուլիս, թիւ 2004՝ 23 Յուլիս, թիւ 2005՝ 26 Յուլիս, թիւ 2006՝ 28 Յուլիս,

թիւ 2007՝ 30 Յուլիս, թիւ 2008՝ 2 Օգոստոս, թիւ 2009՝ 4 Օգոստոս, թիւ 2010՝ 6 Օգոստոս, թիւ 2011՝ 9 Օգոստոս, թիւ 2012՝ 11 Օգոստոս, թիւ 2013՝ 13 Օգոստոս, թիւ 2014՝ 16 Օգոստոս, թիւ 2015՝ 18 Օգոստոս, թիւ 2016՝ 20 Օգոստոս, թիւ 2017՝ 23 Օգոստոս, թիւ 2018՝ 25 Օգոստոս, թիւ 2019՝ 27 Օգոստոս, թիւ 2020՝ 30 Օգոստոս, թիւ 2021՝ 1 Սեպտեմբեր, թիւ 2022՝ 3 Սեպտեմբեր, թիւ 2023՝ 6 Սեպտեմբեր, թիւ 2024՝ 10 Սեպտեմբեր, թիւ 2025՝ 13 Սեպտեմբեր, թիւ 2026՝ 15 Սեպտեմբեր, թիւ 2027՝ 17 Սեպտեմբեր, թիւ 2028՝ 20 Սեպտեմբեր, թիւ 2029՝ 22 Սեպտեմբեր, թիւ 2030՝ 24 Սեպտեմբեր, թիւ 2031՝ 27 Սեպտեմբեր, թիւ 2032՝ 29 Սեպտեմբեր, թիւ 2033՝ 1 Հոկտեմբեր, թիւ 2034՝ 4 Հոկտեմբեր, թիւ 2035՝ 6 Հոկտեմբեր, թիւ 2036՝ 8 Հոկտեմբեր, թիւ 2037՝ 11 Հոկտեմբեր, թիւ 2038՝ 13 Հոկտեմբեր, թիւ 2039՝ 15 Հոկտեմբեր, թիւ 2040՝ 18 Հոկտեմբեր, թիւ 2041՝ 20 Հոկտեմբեր, թիւ 2042՝ 22 Հոկտեմբեր, թիւ 2043՝ 25 Հոկտեմբեր, թիւ 2044՝ 27 Հոկտեմբեր, թիւ 2045՝ 29 Հոկտեմբեր, թիւ 2046՝ 1 Նոյեմբեր, թիւ 2047՝ 3 Նոյեմբեր, թիւ 2048՝ 5 Նոյեմբեր, թիւ 2049՝ 8 Նոյեմբեր, թիւ 2050՝ 10 Նոյեմբեր, թիւ 2051՝ 12 Նոյեմբեր, թիւ 2052՝ 15 Նոյեմբեր, թիւ 2053՝ 17 Նոյեմբեր, թիւ 2054՝ 19 Նոյեմբեր, թիւ 2055՝ 22 Նոյեմբեր, թիւ 2056՝ 24 Նոյեմբեր, թիւ 2057՝ 26 Նոյեմբեր, թիւ 2058՝ 29 Նոյեմբեր, թիւ 2059՝ 1 Դեկտեմբեր, թիւ 2060՝ 3 Դեկտեմբեր, թիւ 2061՝ 6 Դեկտեմբեր, թիւ 2062՝ 8 Դեկտեմբեր,թիւ 2063՝ 10 Դեկտեմբեր, թիւ 2064՝ 13 Դեկտեմբեր, թիւ 2065՝ 15 Դեկտեմբեր, թիւ 2066՝ 17 Դեկտեմբեր, թիւ 2067՝ 20 Դեկտեմբեր, թիւ 2068՝ 22 Դեկտեմբեր,թիւ 2069՝ 24 Դեկտեմբեր, թիւ 2070՝ 27 Դեկտեմբեր, թիւ 2071՝ 29 Դեկտեմբեր, թիւ 2072՝ 31 Դեկտեմբեր:

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314869?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1878,</b> </a> <b>Քսանեւվեցերորդ տարի,</b>թիւ 2073` 3 Յունվար, թիւ 2074` 5 Յունվար: <b> Քսանեւեօթերորդ տարի,</b>թիւ 2075` 10 Յունվար, թիւ 2076` 12 Յունվար, թիւ 2077` 14 Յունվար, թիւ 2078՝ 17 Յունվար, թիւ 2079՝ 19 Յունվար, թիւ 2080՝ 21 Յունվար, թիւ 2081՝ 24 Յունվար, թիւ 2082՝ 26 Յունվար, թիւ 2083՝ 28 Յունվար, թիւ 2084՝ 31 Յունվար, թիւ 2085՝ 2 Փետրվար, թիւ 2086՝ 4 Փետրվար, թիւ 2087՝ 7 Փետրվար, թիւ 2088՝ 9 Փետրվար, թիւ 2089՝ 11 Փետրվար, թիւ 2090՝ 16 Փետրվար, թիւ 2091՝ 18 Փետրվար, թիւ 2092՝ 21 Փետրվար, թիւ 2093՝ 23 Փետրվար, թիւ 2094՝ 25 Փետրվար, թիւ 2095՝ 28 Փետրվար, թիւ 2096` 2 Մարտ, թիւ 2097` 4 Մարտ, թիւ 2098` 7 Մարտ, թիւ 2099` 9 Մարտ, թիւ 2100՝ 11 Մարտ, թիւ 2101՝ 14 Մարտ, թիւ 2102՝ 16 Մարտ, թիւ 2103՝ 18 Մարտ, թիւ 2104՝ 21 Մարտ, թիւ 2105՝ 23 Մարտ, թիւ 2106՝ 25 Մարտ, թիւ 2107՝ 28 Մարտ, թիւ 2108՝ 30 Մարտ, թիւ 2109՝ 1 Ապրիլ, թիւ 2110՝ 4 Ապրիլ, թիւ 2111՝ 6 Ապրիլ, թիւ 2112՝ 8 Ապրիլ, թիւ 2113՝ 11 Ապրիլ, թիւ 2114՝ 15 Ապրիլ, թիւ 2115՝ 20 Ապրիլ, թիւ 2116՝ 22 Ապրիլ, թիւ 2117՝ 25 Ապրիլ, թիւ 2118՝ 27 Ապրիլ, թիւ 2119՝ 29 Ապրիլ, թիւ 2120՝ 2 Մայիս, թիւ 2121՝ 4 Մայիս, թիւ 2122՝ 6 Մայիս, թիւ 2123՝ 9 Մայիս,թիւ 2124՝ 11 Մայիս,թիւ 2125՝ 13 Մայիս,թիւ 2126՝ 16 Մայիս,թիւ 2127՝ 18 Մայիս, թիւ 2128՝ 20 Մայիս, թիւ 2129՝ 23 Մայիս, թիւ 2130՝ 27 Մայիս, թիւ 2131՝ 30 Մայիս, թիւ 2132՝ 2 Յունիս, թիւ 2133՝ 3 Յունիս, թիւ 2134՝ 6 Յունիս, թիւ 2135՝ 8 Յունիս, թիւ 2136՝ 10 Յունիս, թիւ 2137՝ 13 Յունիս, թիւ 2138՝ 15 Յունիս, թիւ 2139՝ 17 Յունիս, թիւ 2140՝ 20 Յունիս, թիւ 2141՝ 22 Յունիս,

թիւ 2142՝ 24 Յունիս, թիւ 2143՝ 27 Յունիս, թիւ 2144՝ 29 Յունիս, թիւ 2145՝ 4 Յուլիս, թիւ 2146՝ 6 Յուլիս, թիւ 2147՝ 8 Յուլիս, թիւ 2148՝ 11 Յուլիս, թիւ 2149՝ 13 Յուլիս, թիւ 2150՝ 15 Յուլիս, թիւ 2151՝ 18 Յուլիս, թիւ 2152՝ 20 Յուլիս, թիւ 2153՝ 22 Յուլիս, թիւ 2154՝ 25 Յուլիս, թիւ 2155՝ 27 Յուլիս, թիւ 2156՝ 29 Յուլիս, թիւ 2157՝ 1 Օգոստոս, թիւ 2158՝ 3 Օգոստոս,թիւ 2159՝ 5 Օգոստոս, թիւ 2160՝ 8 Օգոստոս, թիւ 2161՝ 10 Օգոստոս, թիւ 2162՝ 12 Օգոստոս, թիւ 2163՝ 15 Օգոստոս, թիւ 2164՝ 17 Օգոստոս, թիւ 2165՝ 19 Օգոստոս, թիւ 2166՝ 22 Օգոստոս, թիւ 2167՝ 24 Օգոստոս, թիւ 2168՝ 26 Օգոստոս, թիւ 2169՝ 29 Օգոստոս, թիւ 2170՝ 31 Օգոստոս, թիւ 2171՝ 2 Սեպտեմբեր, թիւ 2172՝ 5 Սեպտեմբեր, թիւ 2173՝ 7 Սեպտեմբեր, թիւ 2174՝ 9 Սեպտեմբեր, թիւ 2175՝ 12 Սեպտեմբեր, թիւ 2176՝ 14 Սեպտեմբեր, թիւ 2177՝ 16 Սեպտեմբեր, թիւ 2178՝ 19 Սեպտեմբեր, թիւ 2179՝ 21 Սեպտեմբեր, թիւ 2180՝ 23 Սեպտեմբեր, թիւ 2181՝ 26 Սեպտեմբեր, թիւ 2182՝ 28 Սեպտեմբեր, թիւ 2183՝ 30 Սեպտեմբեր, թիւ 2184՝ 3 Հոկտեմբեր, թիւ 2185՝ 5 Հոկտեմբեր, թիւ 2186՝ 7 Հոկտեմբեր, թիւ 2187՝ 10 Հոկտեմբեր, թիւ 2188՝ 12 Հոկտեմբեր, թիւ 2189՝ 14 Հոկտեմբեր, թիւ 2190՝ 17 Հոկտեմբեր, թիւ 2191՝ 19 Հոկտեմբեր, թիւ 2192՝ 21 Հոկտեմբեր, թիւ 2193՝ 24 Հոկտեմբեր, թիւ 2194՝ 26 Հոկտեմբեր, թիւ 2195՝ 28 Հոկտեմբեր, թիւ 2196՝ 31 Հոկտեմբեր, թիւ 2197՝ 2 Նոյեմբեր, թիւ 2198՝ 4 Նոյեմբեր, թիւ 2199՝ 7 Նոյեմբեր, թիւ 2200՝ 9 Նոյեմբեր, թիւ 2201՝ 11 Նոյեմբեր, թիւ 2202՝ 14 Նոյեմբեր, թիւ 2203՝ 16 Նոյեմբեր, թիւ 2204՝ 18 Նոյեմբեր, թիւ 2205՝ 23 Նոյեմբեր, թիւ 2206՝ 25 Նոյեմբեր, թիւ 2207՝ 28 Նոյեմբեր, թիւ 2208՝ 30 Նոյեմբեր, թիւ 2209՝ 2 Դեկտեմբեր, թիւ 2210՝ 5 Դեկտեմբեր, թիւ 2211՝ 7 Դեկտեմբեր, թիւ 2212՝ 12 Դեկտեմբեր, թիւ 2213՝ 14 Դեկտեմբեր, թիւ 2214՝ 16 Դեկտեմբեր, թիւ 2215՝ 19 Դեկտեմբեր, թիւ 2216՝ 21 Դեկտեմբեր, թիւ 2217՝ 23 Դեկտեմբեր, թիւ 2218՝ 26 Դեկտեմբեր, թիւ 2219՝ 28 Դեկտեմբեր: <br>

<br><b>Ծրար 157 I-2։<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314872?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1879, </b> </a> Քսանեւութերորդ տարի,</b> թիւ 2220` 2 Յունվար - թիւ 2514՝ 31 Դեկտեմբեր
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/314873?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1880,</b> </a><b> Քսանեւիններորդ տարի,</b> թիւ 2515` 2 Յունվար - թիւ 2786՝ 31 Դեկտեմբեր
<b>Ծրար 2177 XI-I։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315346?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1881, </b> </a> Երեսներորդ տարի,</b> թիւ 2787` 2 Յունվար - թիւ 3081՝ 31 Դեկտեմբեր
<b>Ծրար 1636 L-IX-1։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315347?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1882, </b> </a> Երեսուն եւ մէկերորդ տարի,</b> թիւ 3083` 4 Յունվար - թիւ 3376՝ 30 Դեկտեմբեր
<b>Ծրար 1337 L-IX-1։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315348?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1883, </b> </a> Երեսուն եւ երկրորդ տարի,</b> թիւ 3378` 5 Յունվար - թիւ 3576` Դեկտեմբեր
<b>Ծրար 548 L-V-3։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315349?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1884, </b> </a> Երեսուն եւ երրորդ տարի,</b> թիւ 3577՝ 2 Յունվար - թիւ 3750՝ 29 Դեկտեմբեր
<b>Ծրար 549 L-V-3։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315350?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1885, </b> </a> 34-րդ տարի,</b> թիւ 3751` 5 Յունվար - թիւ 3776՝ 29 Յունիս,
<b>Ծրար 550 L-V-3։ </b> թիւ 3777՝ 6 Յուլիս - թիւ 3802՝ 28 Դեկտեմբեր<br>

<b>Ծրար 551 L-V-3։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315351?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1886, </b> </a> 35-րդ տարի,</b> թիւ 3803` 4 Յունվար - թիւ 3854՝ 27 Դեկտեմբեր
<b>Ծրար 9374 L-V-3։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315352?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1887, </b> </a> 36-րդ տարի,</b> թիւ 3855` 10 Յունվար - թիւ 3905՝ 31 Դեկտեմբեր
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315353?language=hyw#structure" target="_blank"><b>1888, </b> </a> <b> 37-րդ տարի,</b>թիւ 3906` 16 Յունվար - թիւ 3921՝ 10 Դեկտեմբեր
<b>Ծրար 1551 L-VIII-5:<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315354?language=hyw#structure" target="_blank"> 1889, </b> </a> <b> 38-րդ տարի.</b> Հանդէս թագադրութեան վեհ․ կայսեր Ռուսիոյ։ (Մասիս լրագրոյ համար Մոսգուայէն գրուած), թիւ 3922՝ 31 Մայիս, թիւ 3923` 3 Յունիս, - թիւ 3931՝ 15 Դեկտեմբեր
<b><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315355?language=hyw#structure" target="_blank">1890,</b> </a><b> 39-րդ տարի,</b> թիւ 3932՝ 1 Յունուար - թիւ 3951՝ 15 Հոկտեմբեր
<b>Ծրար 1552 L-VIII-5։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315357?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1892, </b> </a> 41-րդ տարի,</b> թիւ 3956՝ 4 Յունուար- թիւ 3972՝ 31 Դեկտեմբեր
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315358?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1893,</a> 42-րդ տարի,</b> թիւ 3973՝ 9 Յունուար - թիւ 4003՝ 7 Օգոստոս
<b> Ծրար 567 L-I-4։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315359?language=hyw#structure" target="_blank"> 1894, </b> </a> <b> 43-րդ տարի. Նոր շրջան,</b> թիւ 1՝ 1 Մայիս - թիւ 13՝ 1 Հոկտեմբեր <br>

<b><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315360?language=hyw#structure" target="_blank"> 1895,</a> 44-րդ տարի.Նոր շրջան,</b> թիւ 13՝ 1 Հոկտեմբեր
<b>Ծրար 746 L-I-5։<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315635?language=hyw#structure" target="_blank"> 1896,</a> 45-րդ տարի,</b> թիւ 1՝ 1 Յունիս - թիւ 11՝ 10 Օգոստոս,
<b>Ծրար 1789 L-X-2։ </b> թիւ 1՝ 21 Նոյեմբեր 3 Դեկտեմբեր - թիւ 35՝ 31 Դեկտեմբեր/12 Յունուար
<b><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315636?language=hyw#structure" target="_blank"> 1897,</a> ԽԵ տարի,</b> թիւ 36` 2/14 Յունուար - թիւ 299՝ 22 Նոյեմբեր/4 Դեկտեմբեր :<b> ԽԶ տարի </b> թիւ 300՝ 24 Նոյեմբեր/6 Դեկտեմբեր +<b> Յաւելուած (1 թերթ)</b> - թիւ 322՝ 19/31 Դեկտեմբեր
<b> Ծրար 86 L-IV-1։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315637?language=hyw#structure" target="_blank"> 1898,</a> ԽԷ տարի,</b> թիւ 1՝ 2/14 Փետրուար- թիւ 153՝ 31 Յուլիս/12 Օգոստոս
<b> Ծրար 747 L-I-5։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315637?language=hyw#structure" target="_blank"> 1898,</a> 47-րդ տարի.Նոր շրջան,</b> թիւ 1՝ 5 Դեկտեմբեր - թիւ 19-20՝ 20 Հոկտեմբեր
<b> Ծրար 748 L-I-5։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315639?language=hyw#structure" target="_blank"> 1900,</a> 49-րդ տարի,</b> թիւ 1՝ 1 Յունվար - թիւ 40՝ 30 Դեկտեմբեր
<b> Ծրար 749 L-I-5։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315640?language=hyw#structure" target="_blank"> 1901,</a> 50-րդ տարի,</b> թիւ 1՝ 6 Յունվար- թիւ 52՝ 29 Դեկտեմբեր
<b> Ծրար 750 L-I-5։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315641?language=hyw#structure" target="_blank"> 1902,</a> 51-րդ տարի,</b> թիւ 1՝ 5 Յունվար - թիւ 52՝ 28 Դեկտեմբեր

<br><b> Ծրար 751 L-I-5։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315642?language=hyw#structure" target="_blank"> 1903,</a> 52-րդ տարի. Դ. շրջան,</b> թիւ 1՝ 4 Յունուար - թիւ 52՝ 27 Դեկտեմբեր
<b> Ծրար 751 L-I-5։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315642?language=hyw#structure" target="_blank"> 1903,</a> 52-րդ տարի. Դ. շրջան, </b> թիւ 1՝ 4 Յունուար - թիւ 52՝ 27 Դեկտեմբեր
<b> Ծրար 752 L-I-5։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315643?language=hyw#structure" target="_blank"> 1904,</a> 54-րդ տարի. Ե շրջան, </b> թիւ 1՝ 3 Յունուար - թիւ 52՝ 31 Դեկտեմբեր
<b> Ծրար 753 L-I-5։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315644?language=hyw#structure" target="_blank"> 1905,</a> 54-րդ տարի. Զ շրջան,</b> թիւ 1՝ 1 Մարտ - թիւ 38՝ 24 Դեկտեմբեր
<b> Ծրար 754 L-I-5։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315645?language=hyw#structure" target="_blank"> 1906,</a> 55-րդ տարի. Է. շրջան, </b> թիւ 1՝ 1 Մարտ - թիւ 23՝ 19 Օգոստոս
<b> Ծրար 755 L-I-5։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315645?language=hyw#structure" target="_blank"> 1906,</a> Նոր շրջան,</b> թիւ 1՝ 1 Դեկտեմբեր, - թիւ 47՝ 17 Նոյեմբեր
<b> Ծրար 756 L-I-5։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315647?language=hyw#structure" target="_blank"> 1907,</a> 55-րդ տարի.Նոր շրջան. Բ տարի,</b> թիւ 1՝ 1 Դեկտեմբեր - թիւ 20՝ 30 Մայիս
<b><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/315648?language=hyw#structure" target="_blank"> 1908,</a> 55-րդ տարի. Նոր շրջան. Բ տարի,</b> թիւ 7՝ 5 Յունվար - թիւ 11՝ 2 Փետրվար։<b> 56-րդ տարի. Նոր շրջան. Բ տարի,</b>թիւ 12-13՝ 16 Փետրվար - թիւ 20՝ 30 Մայիս

T=57 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image