ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal
Local cover image
Local cover image

ՄՇԱԿ ։ Գրականական եւ քաղաքական շաբաթաթերթ / Խմբագիր-հրատարակող Գրիգոր Արծրունի, խմբագիր՝ Ալէքսանդր Քալանթար, խմբագիր՝ Տէր-Մարկոսեան Յ․, խմբագիր՝ Լեւոն Քալանթար, խմբագիր՝ Ա․ Բաբախանեան, խմբագիր՝ Արամ Նազարէթեան, հրատարակիչ՝ Մէլիք-Աղամալեան Մ․, հրատարակիչ՝ Անդրէաս Արծրունի, հրատարակիչ՝ Արծրունու ժառանգներ, հրատարակիչներ՝ Թագուհի Տիգրանեան, Իսահակ Մէլիք-Աղամալեան, հրատարակիչներ՝ Ալէքսանդր Քալանթար, Յ․ Տէր-Մարկոսեան, Հ․ Առաքելեան, խմբագիր-հրատարակիչ՝ Համբարձում Առաքելեան, հրատարակիչ՝ Լեւոն Քալանթար, հրատարակիչ՝ Սուրէն Առաքելեան, հրատարակիչ՝ Հայ ժողովրդական կուսակցութիւն։

Contributor(s): Արծրունի, Գրիգոր Երեմիայի, (1845-1892) [խմբ.] | Տէր-Մարկոսեան Յ․ [խմբ․] | Քալանթար, Ալէքսանդր Հայրապետի, (1855-1913) [խմբ․] | Մէլիք-Աղամալեան Մ․ [հրատարակիչ] | Արծրունի, Անդրէաս Երեմիայի, (1847-1898) [հրատարակիչ] | Արծրունու ժառանգներ [հրատարակիչ] | Տիգրանեան Թագուհի [հրատարակիչ] | Մէլիք-Աղամալեան, Իսահակ Ղահրամանի, (1850-1904) [հրատարակիչ] | Տէր-Մարկոսեան Յ․ [հրատարակիչ] | Առաքելեան Համբարձում (Շահրիար), (1855-1918) [հրատարակիչ] | Քալանթար Լեւոն [հրատարակիչ] | Առաքելեան Սուրէն [հրատարակիչ] | Քալանթար Լեւոն [խմբ․] | Բաբախանեան, Առաքել Գրիգորի (Լէօ), (1860-1932) [խմբ․] | Նազարէթեան Արամ [խմբ․] | Հայ Ժողովրդական Կուսակցութիւն [հրատարակիչ]Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Armenian Language: Russian Publication details: Թիֆլիս : Ծէրէթէլի և ընկ (նախկին Դուբէլիրի) տպարան, Մէլիքովի և ընկ․ տպարան, Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского, Типографiя Энфiаджiанцъ и К․, Типографiя Мартиросiанца, Տպարան Ա․ Ա․ Միխելսոնի, Տպարան եղբայրք Դաւիթեանցներ, Типографiя Грузинская, Տպարան Электропечатна Грузинская, Տպարան Հերմէս, Տպարան Электропечатная ЭКОНОМIЯ, Տպարան Էլէքտրատպարան օր․ Ն․ Աղանեանի, Տպարան Типографiя канцелярiи Намъстника Его Императорского Величества на Кавказъ, Տպարան Электропечатная Ав. Мугдусiакопова, Տպարան Պրօգրէս, Տպարան Պօղոսեան և Ընկ․, Տպարան Սլօվօ։ 1872-1921. Description: 4 էջ ; 53 x 35 սմSubject(s): Հասարակական քաղաքական կեանք -- XIX-XX դդ -- 1872-1921 -- Պարբերականներ | տպ. "Մելիքովի և Ընկ․" | տպ. "Ծէրէթէլի և ընկ․" | տպ. "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского" | տպ. "Հ. Էնֆիաճեանց եւ Ընկ." | տպ. "Յովհաննէսի Մարտիրոսեանի" | տպ. "Ա․ Ա․ Միխելսօնի" | տպ. "Եղբայրք Դաւիթեանցներ" | տպ. "Электропечатная Грузинская" | տպ. "Հերմէս" | տպ. "Электропечатная ЭКОНОМIЯ" | տպ. "Էլէքտրատպարան օր․ Ն․ Աղանեանի" | տպ. "Электропечатная Ав. Мугдусiакопова" | տպ. "Типографiя канцелярiи Намъстника Его Императорского Величества на Кавказъ" | տպ. "Պրօգրէս" | տպ. "Լ․ Պօղոսեան և Ընկ․" | տպ. "Սլօվօ" | Թպիլիսի | Վրաստան | ԵւրոպաGenre/Form: ԹերթOnline resources: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Summary: <b>ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ․</b> 1872, Թիւ 1 - Թիւ 52, Տպարան Ծէրէթէլի և ընկ․ <b>ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1873, Թիւ 1 - Թիւ 16, Տպարան Ծէրէթէլի և ընկ․, Թիւ 17 - Թիւ 51, Տպարան Մէլիքովի և ընկ․ <b>ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1874, Թիւ 1 - Թիւ 52, Տպարան Меликова и К․ <b>ՉՈՐՐՈԴ ՏԱՐԻ․</b> 1875, Թիւ 1 - Թիւ 51, Տպարան Меликова и К․ <b>ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1876, Թիւ 1 - Թիւ 13, Տպարան Меликова и К․, Թիւ 14 - Թիւ 50, Տպարան Энфiаджiанцъ и К․ <b>ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1877, Թիւ 1 - Թիւ 95, Տպարան Мартиросiанца <b>ԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1878, Թիւ 1 - Թիւ 227, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան Мартиросiанца <b>ՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1879, Թիւ 1 - Թիւ 47, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան Мартиросiанца, Թիւ 48 - Թիւ 229, Տպարան Ա․ Ա․ Միխելսոնի <b>ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1880, Թիւ 1 - Թիւ 152, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան Ա․ Ա․ Միխելսոնի, Թիւ 153 - Թիւ 185, Տպարան եղբայրք Դաւիթեանցների, Թիւ 186 - Թիւ 233, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского" <b>ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1881, Թիւ 1 - Թիւ 243, ԼՐԱԳԻՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского" <b>ՏԱՍՆՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1882, Թիւ 1 - Թիւ 244, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского" <b>ՏԱՍՆԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1883, Թիւ 1 - Թիւ 207, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՄԵՆՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского" <b>ՏԱՍՆ ԵՒ ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1884, Թիւ 1 - Թիւ 65, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского" 1885 Հոկտեմբերի 27, Յայտարարութեան փոխարէն <b>ՏԱՍՆ ԵՒ ՉՈՐՐՈԴ ՏԱՐԻ․</b> 1886, Թիւ 1 - Թիւ 148, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского" <b>ՏԱՍՆ ԵՒ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1887, Թիւ 1 - Թիւ 147, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского" <b>ՏԱՍՆ ԵՒ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1888, Թիւ 1 - Թիւ 149, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского" <b>ՏԱՍՆ ԵՒ ԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1889, Թիւ 1 - Թիւ 149, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского" <b>ՏԱՍՆ ԵՒ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1890, Թիւ 1 - Թիւ 149, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского" <b>ՏԱՍՆ ԵՒ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1891, Թիւ 1 - Թիւ 148, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского" <b>ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1892, Թիւ 1 - Թիւ 146, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր-հրատարակող ԳՐԻԳՈՐ ԱՐԾՐՈՒՆԻ։ Թիւ 147 - Թիւ 148, ժամանակաւոր խմբագիր՝ Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, հրատարակիչ՝ Մ․ ՄԷԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ <b>ՔՍԱՆՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1893, Թիւ 1 - Թիւ 27, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ Մ․ ՄԷԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ <b>ՔՍԱՆԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1894, Թիւ 1 - Թիւ 151, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ Մ․ ՄԷԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ <b>ՔՍԱՆԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1895, Թիւ 1 - Թիւ 112, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ Մ․ ՄԷԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ, ԹԻւ 113 - Թիւ 150 խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՆԴՐԷԱՍ ԱՐԾՐՈՒՆԻ <b>ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1896, Թիւ 1 - Թիւ 152, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՆԴՐԷԱՍ ԱՐԾՐՈՒՆԻ։ <b>ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1897, Թիւ 1 - Թիւ 153, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՆԴՐԷԱՍ ԱՐԾՐՈՒՆԻ։ <b>ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1898, Թիւ 1 - Թիւ 12, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՆԴՐԷԱՍ ԱՐԾՐՈՒՆԻ։ Թիւ 13 - Թիւ 178, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՆԴՐԷԱՍ ԱՐԾՐՈՒՆԻ։, Թիւ 179 - Թիւ 240, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՐԾՐՈՒՆՈՒ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐ։ <b>ՔՍԱՆԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1899, Թիւ 1 - Թիւ 39, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՐԾՐՈՒՆՈՒ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐ։ Թիւ 40- Թիւ 246, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԷԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։Summary: <b>ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1900, Թիւ 1 - Թիւ 248, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ <b>ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1901, Թիւ 1 - Թիւ 108, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ Թիւ 109 - Թիւ 291, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Электропечатная Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ <b>ԵՐԵՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1902, Թիւ 1 - Թիւ 290, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Электропечатная Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ <b>ԵՐԵՍՈՒՆՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1903, Թիւ 1 - Թիւ 251, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Электропечатная Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ <b>ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1904, Թիւ 1 - Թիւ 290, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "ՀԵՐՄԷՍ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ <b>ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1905, Թիւ 1 - Թիւ 247, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "ՀԵՐՄԷՍ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ <b>ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1906, Թիւ 1 - Թիւ 286, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "ՀԵՐՄԷՍ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ <b>ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1907, Թիւ 1 - Թիւ 99, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "ՀԵՐՄԷՍ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ Թիւ 100 - Թիւ 196, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Электропечатная ЭКОНОМIЯ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ <b>ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1908, Թիւ 1, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "ՀԵՐՄԷՍ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ Թիւ 2 - Թիւ 213, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Электропечатная ЭКОНОМIЯ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ Թիւ 214 - Թիւ 290, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Электропечатная Н. Г. Аганьянцъ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։<br>Summary: <b>ԵՐԵՍՈՒՆԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1909, Թիւ 1 - Թիւ 173, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Электропечатная Н. Г. Аганьянцъ", Թիւ 174 - Թիւ 291, Տպարան "Электропечатная Ав. Мугдусiакопова", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ <b>ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1910, Թիւ 1, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Электропечатная Н. Г. Аганьянцъ", Թիւ 2 - Թիւ 292, Տպարան "ЭКОНОМIЯ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ <b>ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1911, Թիւ 1 - Թիւ 290, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя канцелярiи Намъстника Его Императорского Величества на Кавказъ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ <b>ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1912, Թիւ 1 - Թիւ 292, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя канцелярiи Намъстника Его Императорского Величества на Кавказъ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ <b>ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1913, Թիւ 1 - Թիւ 188, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя канцелярiи Намъстника Его Императорского Величества на Кавказъ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ Թիւ 189 - Թիւ 211, խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ Թիւ 212 - Թիւ240, խմբագիր՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ, հրատարակիչ՝ ԱԼ․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ։ Թիւ 241 - Թիւ292, խմբագիր-հրատարակիչ՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ <b>ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1914, Թիւ 1 - Թիւ 297, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя канцелярiи Намъстника Его Императорского Величества на Кавказъ", խմբագիր-հրատարակիչ՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ <b>ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1915, Թիւ 1 - Թիւ 291, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя канцелярiи Намъстника Его Императорского Величества на Кавказъ", խմբագիր-հրատարակիչ՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ <b>ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1916, Թիւ 1 - Թիւ 293, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя ЭКОНОМIЯ", խմբագիր-հրատարակիչ՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ <b>ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b>1917, Թիւ 1 - Թիւ 276, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя ЭКОНОМIЯ", խմբագիր-հրատարակիչ՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ <b>ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1918, Թիւ 1 - Թիւ 130, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя ЭКОНОМIЯ", խմբագիր-հրատարակիչ՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ Թիւ 131 - Թիւ 234, ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՕԼԼԵԳԻԱ, Հրատարակիչ՝ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ։ Թիւ 235 - Թիւ 239, ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՕԼԼԵԳԻԱ, Հրատարակիչներ՝ ՍՈՒՐԷՆ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ ՔԱԼԱՆԹԱՐ։ Թիւ 240 - Թիւ 270, Խմբագիր՝ ԼԵՒՈՆ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Հրատարակիչներ՝ ՍՈՒՐԷՆ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ ՔԱԼԱՆԹԱՐ։ <b>ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1919, Թիւ 1 - Թիւ 71, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя ЭКОНОМIЯ", Խմբագիր-հրատարակիչ՝ ԼԵՒՈՆ ՔԱԼԱՆԹԱՐ։ <b>ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1920, Թիւ 1 - Թիւ 11, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, Տպարան "Պրօգրէս", Խմբագրական մարմին՝ Մշակի հրատարակչութիւն։ Թիւ 12 - Թիւ 49, Տպարան "Պօղոսեան և Ընկ․", Խմբագրական մարմին՝ Մշակի հրատարակչութիւն։ Թիւ 50 - Թիւ 154, Տպարան "Պօղոսեան և Ընկ․", Խմբագիր՝ Ա․ Բաբախանեան։ Թիւ155 - Թիւ 171, Տպարան "ՍԼՕՎՕ", Խմբագիր՝ Ա․ Բաբախանեան։ <b>ՅԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1921, Թիւ 1 - Թիւ 4, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, Տպարան "ՍԼՕՎՕ", Խմբագիր՝ Ա․ Բաբախանեան։ Թիւ 5 - Թիւ 8, Տպարան "ՍԼՕՎՕ", Խմբագիր՝ Ա․ Բաբախանեան, Հրատարակութիւն ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ։ Թիւ 9 - Թիւ 30, Տպարան "ՍԼՕՎՕ", Խմբագիր՝ Արամ Նազարէթեան, Հրատարակութիւն ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ։ Թիւ 31 - Թիւ 8, Տպարան "ՍԼՕՎՕ", Խմբագիր՝ Ա․ Բաբախանեան, Հրատարակութիւն ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ։
Tags from this library: No tags from this library for this title.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

1872 թ․ եւ մնացեալ կազմերին առկայ է կնիք "Ի ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԷ Մէլքոնի Գասպարեան ՖԱՆԵԱՆՑ․ БИБЛIОТЕКИ Мелькона Каспаровича ПАНIЕВА. № 1278"։
1898 թ․, Թիւ 10, ՅՈՒՆՎԱՐԻ 27։ "ՄՇԱԿ" լրագրի խմբագրութիւնից։ Յունվարի 13-ին Պետերբուրգից ստացանք հետևեալ հեռագիրը․ "Ներքին գործերի պ․ մինիստրը թոյլատրեց "Մշակ" լրագիրը դարձնել ամենօրեայ"։ "ՄՇԱԿԻ" ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՍԿՍՎԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 1-ԻՑ;

1881 թ․ թիւ 123, երես 1-ը բացակայ է։
1914 թ․ թիւ 1, երես 1-ը բացակայ է։

1884-ի Յուլիսեն մինչեւ 1885-ի վերջ թերթի տպագրութիւնը ընդհատուել է։ Տէ՛ս Մշակ, 1885, Յայտարարութեան փոխարէն, 1886 թիւ 1, «Մշակը» ինչպէս ընդունվեցաւ։
1893-ի Յունվարի 1-ից մինչեւ Հոկտեմբերի 14-ը թերթի տպագրությիւնը ընդհատուել է։ Տէ՛ս Մշակ, 1893 # 1 (Հոկտ. 14), էջ 1՝ «Խմբագրութեան կողմից»։
1903-ի Թիւ 251, Նոյեմբերի 14։ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹԻՒՆ "Ի նկատի ունենալով կօլլէժսկիյ սօվետնիկ Քալանթարի խմբագրութեամբ Թիֆլիսում հրատարակվող "Մշակ" լրագրի վնասակար ուղղութիւնը, Կովկասի քաղաքացիական մասի Կառավարչապետի պարտաւրութիւններ կատարողը՝ 28 ապրիլի 1898 թ․ ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ հաստատված Մինիստրների կոմիտետի կանոնադրութեան 4․7 հիման վրա անհրաժեշտ համարեց դադարեցնել այդ լրագրի հրատարակութիւնը երկու ամսով"։
1907-ի Մայիսի 13-ից մինչեւ Սեպտեմբերի 6-ը թերթի տպագրությիւնը ընդհատուել է։ Տէ՛ս Մշակ, 1907 թիւ 99 "Լրագրի խմբագրութիւնը յայտնում է, որ "Փայլակ" լրագրի փակման պատճառով "Հերմէս" տպարանն եւս, ուր տպվում էր "Մշակը", կնքվել եւ փակվել է․ այդ պատճառով էլ "Մշակը" հակառակ իր կամքի, չէ կարող հրատարակվել մինչեւ "Հերմէս" տպարանի վերաբացումը կամ նոր տպարան տեղափոխվելը"։ Տե՛ս նաեւ «Մշակ լրագրի խմբագրութեան կողմից»։

Աղբիւրներ․ <br/><li><a href="http://haygirk.nla.am/upload/1512-1940/1901-1940/grigor_arcruni1913.pdf" target="_blank"> Գրիգոր Արծրունի: (Թռուցիկ կենսագրութիւն, կեանքի եւ մահւան նշանաւոր մոմենտներով) / Հրատարակութիւն Աղբիւր-Տարազի, [Թիֆլիս, 1913], 16 էջ</a> <li><a href="http://haygirk.nla.am/upload/1512-1940/1901-1940/grigor.pdf" target="_blank"> Գրիգոր Արծրունի: Մշակ։ Հատոր առաջին / Լէօ, Թիֆլիս, 1902, 477 էջ</a><li><a href="http://haygirk.nla.am/upload/1512-1940/1901-1940/grigor_1902.pdf" target="_blank">Գրիգոր Արծրունի : Մշակ։ Հատոր երկրորդ / Լէօ, Թիֆլիս, 1903, 551 էջ</a><li><a href="http://haygirk.nla.am/upload/1512-1940/1901-1940/grigorartsh_1905.pdf" target="_blank">Գրիգոր Արծրունի : Մշակ։ Հատոր երրորդ / Լէօ, Թիֆլիս, 1905, 496 էջ</a><li><a href="http://haygirk.nla.am/upload/1512-1940/1901-1940/grigorartshrunu_1904.pdf" target="_blank"> Գրիգոր Արծրունու աշխատութիւնները: Հատոր առաջին: 1865-1871 / Գրիգոր Արծրունի, Թիֆլիս, 1904, 408 էջ</a><li><a href="http://haygirk.nla.am/upload/1512-1940/1851-1900/trqats_hayer_1894.pdf" target="_blank"> Թիւրքաց հայերի տնտեսական դրութիւնը / Գրիգոր Արծրունի, Թիֆլիս, 1894, 38 էջ</a><li><a href="http://haygirk.nla.am/upload/1512-1940/1851-1900/mshak_moskva_1900.pdf" target="_blank"> «Մշակ»-ը : (25 ամեակի առթիւ) / Սիմէօն Շահ-Նազարեանց, Մոսկուա, 1900, 98 էջ</a><li><a href="http://serials.flib.sci.am/matenagitutyun/Mshak%20H1/book/index.html#page/6/mode/2up" target="_blank"> «Մշակ» լրագիր (Թիֆլիս)։ Բովանդակության ցանկ։ / Կազմ.՝ Բաբայան Մ.Հ. և Ա. Ս., Խանզադյան Փ.Հ. , Երևան, 1975, 350 էջ</a><li><a href="http://haygirk.nla.am/upload/1512-1940/1851-1900/mshaki_xmb1878.pdf" target="_blank"> «Մշակի» խմբագիր պ. Գրիգոր Արծրունու հասցէին / Յարոյ Նիկողայոս. - Թիֆլիս, 1878, 9 էջ</a><li><a href="http://haygirk.nla.am/upload/1512-1940/1901-1940/mshaki_qarasun_1912.pdf" target="_blank"> «Մշակի» քառասնամեակ (1872-1912) / Կազմող՝ Լ. Դանիէլեան, Թիֆլիս, 1912, 133 էջ</a><li><a href="http://haygirk.nla.am/upload/1512-1940/1851-1900/mtqi_mshaky1890.pdf" target="_blank"> Մտքի մշակը: Գրիգոր Արծրունու գրական գործունէութեան 25-ամեակի առիթով / Խ. Մալումեան, Թիֆլիզ,, 1890, 96 էջ</a>

<b>ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ․</b> 1872, Թիւ 1 - Թիւ 52, Տպարան Ծէրէթէլի և ընկ․
<b>ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1873, Թիւ 1 - Թիւ 16, Տպարան Ծէրէթէլի և ընկ․, Թիւ 17 - Թիւ 51, Տպարան Մէլիքովի և ընկ․
<b>ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1874, Թիւ 1 - Թիւ 52, Տպարան Меликова и К․
<b>ՉՈՐՐՈԴ ՏԱՐԻ․</b> 1875, Թիւ 1 - Թիւ 51, Տպարան Меликова и К․
<b>ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1876, Թիւ 1 - Թիւ 13, Տպարան Меликова и К․, Թիւ 14 - Թիւ 50, Տպարան Энфiаджiанцъ и К․
<b>ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1877, Թիւ 1 - Թիւ 95, Տպարան Мартиросiанца
<b>ԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1878, Թիւ 1 - Թիւ 227, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան Мартиросiанца
<b>ՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1879, Թիւ 1 - Թիւ 47, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան Мартиросiанца, Թիւ 48 - Թիւ 229, Տպարան Ա․ Ա․ Միխելսոնի
<b>ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1880, Թիւ 1 - Թիւ 152, ԳՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան Ա․ Ա․ Միխելսոնի, Թիւ 153 - Թիւ 185, Տպարան եղբայրք Դաւիթեանցների, Թիւ 186 - Թիւ 233, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского"
<b>ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1881, Թիւ 1 - Թիւ 243, ԼՐԱԳԻՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского"
<b>ՏԱՍՆՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1882, Թիւ 1 - Թիւ 244, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского"
<b>ՏԱՍՆԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1883, Թիւ 1 - Թիւ 207, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՄԵՆՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского"
<b>ՏԱՍՆ ԵՒ ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1884, Թիւ 1 - Թիւ 65, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского"
1885 Հոկտեմբերի 27, Յայտարարութեան փոխարէն
<b>ՏԱՍՆ ԵՒ ՉՈՐՐՈԴ ՏԱՐԻ․</b> 1886, Թիւ 1 - Թիւ 148, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского"
<b>ՏԱՍՆ ԵՒ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1887, Թիւ 1 - Թիւ 147, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского"
<b>ՏԱՍՆ ԵՒ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1888, Թիւ 1 - Թիւ 149, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского"
<b>ՏԱՍՆ ԵՒ ԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1889, Թիւ 1 - Թիւ 149, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского"
<b>ՏԱՍՆ ԵՒ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1890, Թիւ 1 - Թիւ 149, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского"
<b>ՏԱՍՆ ԵՒ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1891, Թիւ 1 - Թիւ 148, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского"
<b>ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1892, Թիւ 1 - Թիւ 146, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր-հրատարակող ԳՐԻԳՈՐ ԱՐԾՐՈՒՆԻ։ Թիւ 147 - Թիւ 148, ժամանակաւոր խմբագիր՝ Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, հրատարակիչ՝ Մ․ ՄԷԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։
<b>ՔՍԱՆՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1893, Թիւ 1 - Թիւ 27, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ Մ․ ՄԷԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։
<b>ՔՍԱՆԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1894, Թիւ 1 - Թիւ 151, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ Մ․ ՄԷԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։
<b>ՔՍԱՆԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1895, Թիւ 1 - Թիւ 112, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ Մ․ ՄԷԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ, ԹԻւ 113 - Թիւ 150 խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՆԴՐԷԱՍ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
<b>ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1896, Թիւ 1 - Թիւ 152, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՆԴՐԷԱՍ ԱՐԾՐՈՒՆԻ։
<b>ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1897, Թիւ 1 - Թիւ 153, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՆԴՐԷԱՍ ԱՐԾՐՈՒՆԻ։
<b>ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1898, Թիւ 1 - Թիւ 12, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Главного Управленiя Намъстника Кавказского", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՆԴՐԷԱՍ ԱՐԾՐՈՒՆԻ։ Թիւ 13 - Թիւ 178, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՆԴՐԷԱՍ ԱՐԾՐՈՒՆԻ։, Թիւ 179 - Թիւ 240, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՐԾՐՈՒՆՈՒ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐ։
<b>ՔՍԱՆԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1899, Թիւ 1 - Թիւ 39, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ՝ ԱՐԾՐՈՒՆՈՒ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐ։ Թիւ 40- Թիւ 246, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԷԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։

<b>ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1900, Թիւ 1 - Թիւ 248, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։
<b>ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1901, Թիւ 1 - Թիւ 108, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Типографiя Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ Թիւ 109 - Թիւ 291, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Электропечатная Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։
<b>ԵՐԵՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1902, Թիւ 1 - Թիւ 290, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Электропечатная Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։
<b>ԵՐԵՍՈՒՆՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1903, Թիւ 1 - Թիւ 251, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Электропечатная Грузинск.", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։
<b>ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1904, Թիւ 1 - Թիւ 290, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "ՀԵՐՄԷՍ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։
<b>ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1905, Թիւ 1 - Թիւ 247, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "ՀԵՐՄԷՍ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։
<b>ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1906, Թիւ 1 - Թիւ 286, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "ՀԵՐՄԷՍ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։
<b>ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1907, Թիւ 1 - Թիւ 99, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "ՀԵՐՄԷՍ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ Թիւ 100 - Թիւ 196, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Электропечатная ЭКОНОМIЯ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։
<b>ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1908, Թիւ 1, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "ՀԵՐՄԷՍ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ ԹԱԳՈՒՀԻ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ, ԻՍԱՀԱԿ ՄԵԼԻՔ-ԱՂԱՄԱԼԵԱՆ։ Թիւ 2 - Թիւ 213, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Электропечатная ЭКОНОМIЯ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ Թիւ 214 - Թիւ 290, ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼՐԱԳԻՐ, Տպարան "Электропечатная Н. Г. Аганьянцъ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։<br>

<b>ԵՐԵՍՈՒՆԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1909, Թիւ 1 - Թիւ 173, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Электропечатная Н. Г. Аганьянцъ", Թիւ 174 - Թիւ 291, Տպարան "Электропечатная Ав. Мугдусiакопова", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։
<b>ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1910, Թիւ 1, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Электропечатная Н. Г. Аганьянцъ", Թիւ 2 - Թիւ 292, Տպարան "ЭКОНОМIЯ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։
<b>ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1911, Թիւ 1 - Թիւ 290, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя канцелярiи Намъстника Его Императорского Величества на Кавказъ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։
<b>ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1912, Թիւ 1 - Թիւ 292, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя канцелярiи Намъстника Его Императорского Величества на Кавказъ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։
<b>ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1913, Թիւ 1 - Թիւ 188, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя канцелярiи Намъстника Его Императорского Величества на Кавказъ", խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչներ՝ Ա․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Յ․ ՏԷՐ-ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ Թիւ 189 - Թիւ 211, խմբագիր՝ ԱԼԷՔՍԱՆԴՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, հրատարակիչ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ Թիւ 212 - Թիւ240, խմբագիր՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ, հրատարակիչ՝ ԱԼ․ ՔԱԼԱՆԹԱՐ։ Թիւ 241 - Թիւ292, խմբագիր-հրատարակիչ՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։
<b>ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1914, Թիւ 1 - Թիւ 297, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя канцелярiи Намъстника Его Императорского Величества на Кавказъ", խմբագիր-հրատարակիչ՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։
<b>ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1915, Թիւ 1 - Թիւ 291, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя канцелярiи Намъстника Его Императорского Величества на Кавказъ", խմբագիր-հրատարակիչ՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։
<b>ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1916, Թիւ 1 - Թիւ 293, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя ЭКОНОМIЯ", խմբագիր-հրատարակիչ՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։
<b>ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b>1917, Թիւ 1 - Թիւ 276, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя ЭКОНОМIЯ", խմբագիր-հրատարակիչ՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։
<b>ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1918, Թիւ 1 - Թիւ 130, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя ЭКОНОМIЯ", խմբագիր-հրատարակիչ՝ Հ․ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ։ Թիւ 131 - Թիւ 234, ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՕԼԼԵԳԻԱ, Հրատարակիչ՝ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ։ Թիւ 235 - Թիւ 239, ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՕԼԼԵԳԻԱ, Հրատարակիչներ՝ ՍՈՒՐԷՆ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ ՔԱԼԱՆԹԱՐ։
Թիւ 240 - Թիւ 270, Խմբագիր՝ ԼԵՒՈՆ ՔԱԼԱՆԹԱՐ, Հրատարակիչներ՝ ՍՈՒՐԷՆ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ, ԼԵՒՈՆ ՔԱԼԱՆԹԱՐ։
<b>ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1919, Թիւ 1 - Թիւ 71, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, "Типографiя ЭКОНОМIЯ", Խմբագիր-հրատարակիչ՝ ԼԵՒՈՆ ՔԱԼԱՆԹԱՐ։
<b>ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1920, Թիւ 1 - Թիւ 11, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, Տպարան "Պրօգրէս", Խմբագրական մարմին՝ Մշակի հրատարակչութիւն։ Թիւ 12 - Թիւ 49, Տպարան "Պօղոսեան և Ընկ․", Խմբագրական մարմին՝ Մշակի հրատարակչութիւն։ Թիւ 50 - Թիւ 154, Տպարան "Պօղոսեան և Ընկ․", Խմբագիր՝ Ա․ Բաբախանեան։ Թիւ155 - Թիւ 171, Տպարան "ՍԼՕՎՕ", Խմբագիր՝ Ա․ Բաբախանեան։
<b>ՅԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ․</b> 1921, Թիւ 1 - Թիւ 4, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ, Տպարան "ՍԼՕՎՕ", Խմբագիր՝ Ա․ Բաբախանեան։ Թիւ 5 - Թիւ 8, Տպարան "ՍԼՕՎՕ", Խմբագիր՝ Ա․ Բաբախանեան, Հրատարակութիւն ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ։ Թիւ 9 - Թիւ 30, Տպարան "ՍԼՕՎՕ", Խմբագիր՝ Արամ Նազարէթեան, Հրատարակութիւն ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ։ Թիւ 31 - Թիւ 8, Տպարան "ՍԼՕՎՕ", Խմբագիր՝ Ա․ Բաբախանեան, Հրատարակութիւն ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ։

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

"Մշակի" Յաւելուած N12, 1874 թ․
1875թ. # 4-ին կից «Կարեւոր խնդիր Ախալցխոյ աղքատաց սեպհականութեան չքանալու վերաբերութեամբ» / Պօղոս Քաթանեանց, 28 դեկտ. 1874թ., տպ. Պ. Չանցեւ (2 էջ)։
1875թ. # 11-ին կից «Մի քանի խօսք բզզան «Մեղուի» աշխատակիօց Թոխմախին եւ Բզնունւոյն (Երկրորդ նուէր Ախալցխոյ հայ հասարակութեան)» / Պօղոս Քաթանեանց, 5 մարտի 1875թ., տպ. Հ. Էնֆիաճեան եւ ընկ. (4 էջ)։
1875թ. # 19-ին կից «Պ.Յ. Նազարեանին» / Ն. Տէր-Ղևոնդեան, 18 մայիսի 1875թ. (4 էջ)։
1875թ. # 48-ին կից «Պատասխան Պետրոս Սիմօնեանցին» / Գր. Իզմիրեանց 4 դեկտ. 1875թ., տպ. Պ. Չանցեւ(4 էջ)։
1895թ. # 27-ին կից քարտեզ (1 էջ)։

1895թ. # 63-ին կից Յավելված՝ «Հայկական րէֆօրմների ծրագիրը ներկայացրած Սուլթանին Կ. Պօլսում, մայիսի 11-ին, երեք պետութիւնների՝ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի Ռուսաստանի լիազօր դեսպանների կողմից» (4 էջ)։

«Մշակ»-ի տպագրութեան քառասնամեակի կապակցութեամբ 1911-1912թթ. որոշ թիւերում ինքնուրոյն համարակալութեամբ ներդիրներ՝
1911թ. թիւ 268-ում՝ «Մշակի» քառասնամեակի նախօրեակին # 1։
1911թ. թիւ 280-ում՝ «Մշակի» քառասնամեակի նախօրեակին։ Յաւելուած «Մշակի» # 2։
1912թ. թիւ 1-ում՝ «Մշակի» քառասնամեակի նախօրեակին։ Յաւելուած «Մշակի» # 3։
1912թ. թիւ 8-ում՝ «Մշակի» քառասնամեակի նախօրեակին։ Յաւելուած «Մշակի» # 4։
1912թ. թիւ 22-ում՝ «Մշակի» քառասնամեակի նախօրեակին։ Յաւելուած «Մշակի» # 5։
1912թ. թիւ 36-ում՝ «Մշակի» քառասնամեակի նախօրեակին։ Յաւելուած «Մշակի» # 6։
1912թ. թիւ 63-ում՝ «Մշակի» քառասնամեակի նախօրեակին։ Յաւելուած «Մշակի» # 7։
1912թ. թիւ 90-ում՝ «Մշակի» քառասնամեակի նախօրեակին։ Յաւելուած «Մշակի» # 8։
1912թ. թիւ 101-ում՝ «Մշակի» քառասնամեակի նախօրեակին։ Յաւելուած «Մշակի» # 9։
1912թ. թիւ 107-ում՝ «Մշակի» քառասնամեակի նախօրեակին։ Յաւելուած «Մշակի» # 10։
1912թ. թիւ 119-ում՝ «Ուղերձներ «Մշակի» քառասնամեակի առիթով» # 11։
1912թ. թիւ 122-ում՝ «Ուղերձներ «Մշակի» քառասնամեակի առիթով» # 12։
1912թ. թիւ 128-ում՝ «Ուղերձներ «Մշակի» քառասնամեակի առիթով» # 13։
1912թ. թիւ 136-ում՝ «Ուղերձներ «Մշակի» քառասնամեակի առիթով» # 14։
1912թ. թիւ 165-ում՝ «Ուղերձներ «Մշակի» քառասնամեակի առիթով» # 15։

Բնագիրը՝ հայերէն, ռուսերէն

<b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:</b></br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/353773#structure" target="_blank"> <b>1872 </a></b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/353826#structure" target="_blank"> <b>1873 </a></b>Թղթածրարի դասիչն է՝ 158 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/353878#structure" target="_blank"> <b>1874 </a></b>Թղթածրարի դասիչն է՝ 161 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/353932#structure" target="_blank"> <b>1875 </a></b>Թղթածրարի դասիչն է՝ 160 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/353986#structure" target="_blank"> <b>1876 </a></b>Թղթածրարի դասիչն է՝ 162 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/354037#structure" target="_blank"> <b>1877 </a></b>Թղթածրարի դասիչն է՝ 163 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/354135#structure" target="_blank"> <b>1878 </a></b>Թղթածրարի դասիչն է՝ 164 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/354400#structure" target="_blank"> <b>1879 </a></b>Թղթածրարի դասիչն է՝ 165 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/354663#structure" target="_blank"> <b>1880 </a></b>Թղթածրարի դասիչն է՝ 166 L II.2։<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/354935#structure" target="_blank"><b>1881</a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 167 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355615#structure" target="_blank"><b>1882 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 168 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355980#structure" target="_blank"><b>1883 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 169 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355981#structure" target="_blank"><b>1884 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 170 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355983#structure" target="_blank"><b>1886 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 171 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355984#structure" target="_blank"><b>1887 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 172 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355985#structure" target="_blank"><b>1888 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 173 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355986#structure" target="_blank"><b>1889 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 174 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355987#structure" target="_blank"><b>1890 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 175 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355988#structure" target="_blank"><b>1891 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 175 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355989#structure" target="_blank"><b>1892 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 176 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355990#structure" target="_blank"><b>1893 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 176 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355060#structure" target="_blank"><b>1894 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 177 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355212#structure" target="_blank"><b>1895 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 178 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355365#structure" target="_blank"><b>1896 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 179 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/355563#structure" target="_blank"><b>1897 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 180 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/357219#structure" target="_blank"><b>1898 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 181 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/357220#structure" target="_blank"><b>1899 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 182 L II.2։<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/357402#structure" target="_blank"><b>1900 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 183 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/357403#structure" target="_blank"><b>1901 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 184 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/357404#structure" target="_blank"><b>1902 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 185 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/357405#structure" target="_blank"><b>1903 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 186 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/357406#structure" target="_blank"><b>1904 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 187 L II.2։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/357406#structure" target="_blank"><b>1905 </a></b> Թիւ 1 - Թիւ 226 Թղթածրարի դասիչն է՝ 187 L II.2, Թիւ 227 - Թիւ 247 Թղթածրարի դասիչն է՝ 1305 L II։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/357408#structure" target="_blank"><b>1906 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 1305 L II.։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/357409#structure" target="_blank"><b>1907 </a> </b>Թիւ 1 - Թիւ 99 Թղթածրարի դասիչն է՝ 1306 L VI., Թիւ 100 - Թիւ 196 Թղթածրարի դասիչն է՝ 1354 L VIII-4:
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/357410#structure" target="_blank"><b>1908 </a> </b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 1354 L VIII-4:
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/358818#structure" target="_blank"><b>1909 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 1355 L VIII-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/358819#structure" target="_blank"><b>1910 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 1356 L VIII-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/358820#structure" target="_blank"><b>1911 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 1357 L VIII-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/358821#structure" target="_blank"><b>1912 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 1358 L VIII-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/358822#structure" target="_blank"><b>1913 </a></b> Թղթածրարի դասիչն է՝ 1359 L VIII-1։

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/358823#structure" target="_blank"> <b>1914 </a></b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/358824#structure" target="_blank"> <b>1915 </a></b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/358825#structure" target="_blank"> <b>1916 </a></b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/358826#structure" target="_blank"><b> 1917 </a></b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/358827#structure" target="_blank"><b> 1918 </a></b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/358828#structure" target="_blank"><b> 1919 </a></b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/358830#structure" target="_blank"><b> 1920 </a></b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/358831#structure" target="_blank"><b> 1921 </a></b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։

T=50 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image