ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal
Local cover image
Local cover image

ԼՈՅՍ ։ Հանդէս կիսամսեայ : Կրօնական, Ազգային, Բարոյական ԵՒ Ընտանեկան : ՏԷՐ-ԽՄԲԱԳԻՐ՝ ՀՄԱՅԵԱԿ Ծ․ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ, ԽՄԲԱԳԻՐ՝ Մ․ ԳԱՓԱՄԱՃԵԱՆ, ԽՄԲԱԳԻՐ-ՏՆՕՐԷՆ՝ Յ․ Յ․ ՊԱՐՈՆԵԱՆ, ԽՄԲԱԳԻՐ՝ ԲԻՒԶԱՆԴ Մ․ ՊՕԶԱՃԵԱՆ։

Contributor(s): Դիմաքսեան, Հմայեակ, 1845-1919 [Տէր-խմբ.] | Գափամաճեան, Մինաս, 1842-1892 [խմբ․] | Պարոնեան, Յակոբ Յովհաննէսի, 1843-1891 [խմբ․] | Պօզաճեան, Բիւզանդ Մ․ [խմբ․]Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Armenian Publication details: Կ. Պoլիս ։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՄԵԱՆ, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․, Ի ՏՊԱՐԱՆԻ Հայաստանեայց, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. ԳԱՎԱՖԵԱՆ, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մ․ Սարըեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Տնտեսեան, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Աշճեան, Ի ՏՊԱՐԱՆԻ Մարգարեան, 1874-1885 . Description: 16 երես, ապայ 8 երես, ապայ 4 երես : 27 x 18.5 սմSubject(s): Կրօնաբարոյական -- XIX դ -- 1874-1885 -- Պարբերականներ | Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցի -- XIX դ -- 1874-1885 -- Պարբերականներ | տպ. "Արամեան" | տպ. "Սամուէլ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ." | տպ. "Հայաստանեայց" | տպ. "Յ. Գավաֆեան" | տպ. "Միքայէլ Կ. Սարըեան" | տպ. "Ե․ Մ․ Տնտեսեան" | տպ. "Ա. Աշճեան" | տպ. "Մարգարեան" | Իսթամպուլ | Թուրքիա | ԵւրոպաGenre/Form: ԱմսագիրOnline resources: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Summary: <b>ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ․</b> 1874, Թիւ 1 (1 ՅՈՒՆԻՍ) - 1875, Թիւ 17 (1 ՓԵՏՐՎԱՐ), Տպագրութիւն Արամեան. <b>ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ․</b> 1875, Թիւ 18 (15 ՓԵՏՐՎԱՐ) - Թիւ 24, Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․ ԱՒԱՐՏ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԵՒ ՅԱՅՏԱԳԻՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆԻ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԵՍԻ։ <b>ՇՐՋԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ, ՏԱՐԻ Բ.</b> 1875, Թիւ Ա․ (12 ՅՈՒԼԻՍ) - Թիւ ԻԵ․ (20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․ <b>ՇՐՋԱՆ ԵՐՐՈՐԴ, ՏԱՐԻ Բ.</b> 1876, Թիւ Ա․ (3 ՅՈՒՆՎԱՐ) - Թիւ Ի․ (29 ՄԱՅԻՍ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․ <b>ՇՐՋԱՆ ԵՐՐՈՐԴ, ՏԱՐԻ Բ.</b> 1876, Թիւ ԻԱ․ (5 ՅՈՒՆԻՍ) - Թիւ ԻԴ․ (26 ՅՈՒՆԻՍ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․ <b>ՇՐՋԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ, ՏԱՐԻ Բ.</b> 1876, Թիւ Ա․ (5 ՅՈՒՆԻՍ) - Թիւ ԻԴ․ (3 ՅՈՒԼԻՍ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Կրօնական, Ազգային, Բարոյական, Ուսումնակա, Ընտանեկան Եւ Այլն․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․ <b>ՇՐՋԱՆ Դ․ ՏԱՐԻ Գ.</b> 1876, Թիւ Ա․ (5 ՅՈՒՆԻՍ) - Թիւ ԻԳ․ (29 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Կրօնական, Ազգային, Բարոյական, Ուսումնակա, Ընտանեկան Եւ Այլն․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․ <b>ՇՐՋԱՆ Դ․ ՏԱՐԻ Դ.</b> 1877, Թիւ ԻԴ․ (1 ՅՈՒՆՎԱՐ) - Թիւ ԿԷ․ (22 ՅՈՒՆԻՍ) , ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․ <b>ՇՐՋԱՆ Ե․ ՏԱՐԻ Դ.</b> 1877, Թիւ Ա․ (2 ՅՈՒԼԻՍ) - 1878, Թիւ 76 (15 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ) , ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․ <b>ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1879, Թիւ 1 - Թիւ 37․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Տպագրութիւն Յ․ Գավաֆեան․ Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Խմբագիր-Տնօրէն Յ․ Յ․ Պարոնեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ <b>ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1880, Թիւ 39 - Թիւ 51․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Տպագրութիւն Մ․ Սարըեան․ Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Խմբագիր-Տնօրէն Յ․ Յ․ Պարոնեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ <b>ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1880, Թիւ 52 - Թիւ 57․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․․ Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Խմբագիր-Տնօրէն Յ․ Յ․ Պարոնեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ <b>ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1880, Թիւ 58 - Թիւ 62․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Տպագրութիւն Յովսեփայ Գավաֆեան․ Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ <b>ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1880, Թիւ 94 - Թիւ 125․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Միքայէլ Սարըեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ <b>ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1881, Թիւ 126 - Թիւ 165․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Միքայէլ Սարըեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ <b>ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1881, Թիւ 167 - Թիւ 184․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։ <b>ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1881, Թիւ 185 - Թիւ 214․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։ <b>ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1882, Թիւ 215 - Թիւ 245․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։ <b>ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1882, Թիւ 246 - Թիւ 265 եւ 266․ ԼՈՅՍ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ ԹԵՐԹ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։ <b>ՄԵՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1882, Թիւ 267 - 1883 Թիւ 322․ ԼՈՅՍ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ ԹԵՐԹ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։ <b>ԵՐԿՈՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1883, Թիւ 364 - 1883 Թիւ 394․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Ա. Աշճեան,, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։ <b>ԵՐԿՈՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1884, Թիւ 395 - ???․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Ա. Աշճեան,, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։ <b>ԵՐԿՈՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1884, Թիւ 461 - ???․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Արամեան,, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։ <b>ԵՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1885, Թիւ 487 - 525․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Արամեան,, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։ <b>ԵՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1885, Թիւ 526 - 560․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԱՊԱԶՕՐԵԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԵՒ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ․ Ի Տպարանի Մարգարեան,, Տէր եւ Տնօրէն՝ Հմայեակ Եպիսկ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։ <b>ՉՈՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1885, Թիւ 564 - 603․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԱՊԱԶՕՐԵԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԵՒ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ․ Ի Տպարանի Մարգարեան,, Տէր եւ Տնօրէն՝ Հմայեակ Եպիսկ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։ <b>ՉՈՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1885, Թիւ 604 - 689․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԱՊԱԶՕՐԵԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԵՒ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ․ Ի Տպարանի Մարգարեան,, Խմբագիր՝ Բիւզանդ Մ․ Պօզաճեան։ 4 երես։
Tags from this library: No tags from this library for this title.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

1885 Թիւ 526։ ԱՌ ԸՆԹԵՐՑՈՂՍ ""ԼՈՅՍ ազգային Հանդէսն, որ վեզ ամաց հետէ մեր ի Կ․ Պոլսէ բացակայութեան պատճառաւ՝ այլոց խմբագրութեան և տնօևենութեան ներքև կը հրատարակուէր, յետ այսորիկ մեր իսկ տրամադրութեան տակ պիտի հրատարակուի իւր նախկին նպատակով և ուղղութեամբ յորոց ժամանակէ մ՛ի վերխոտորած էր դժբաղդաբա հակառակ մեր բացորոշ կամաց"։ ՀՄԱՅԵԱԿ ԵՊԻՍԿ․ ԴԻՄԱՔՍԵԱՆ

<b>ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ․</b> 1874, Թիւ 1 (1 ՅՈՒՆԻՍ) - 1875, Թիւ 17 (1 ՓԵՏՐՎԱՐ), Տպագրութիւն Արամեան.
<b>ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻ․</b> 1875, Թիւ 18 (15 ՓԵՏՐՎԱՐ) - Թիւ 24, Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․
ԱՒԱՐՏ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԵՒ ՅԱՅՏԱԳԻՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՇՐՋԱՆԻ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԵՍԻ։
<b>ՇՐՋԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ, ՏԱՐԻ Բ.</b> 1875, Թիւ Ա․ (12 ՅՈՒԼԻՍ) - Թիւ ԻԵ․ (20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․
<b>ՇՐՋԱՆ ԵՐՐՈՐԴ, ՏԱՐԻ Բ.</b> 1876, Թիւ Ա․ (3 ՅՈՒՆՎԱՐ) - Թիւ Ի․ (29 ՄԱՅԻՍ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․
<b>ՇՐՋԱՆ ԵՐՐՈՐԴ, ՏԱՐԻ Բ.</b> 1876, Թիւ ԻԱ․ (5 ՅՈՒՆԻՍ) - Թիւ ԻԴ․ (26 ՅՈՒՆԻՍ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․
<b>ՇՐՋԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ, ՏԱՐԻ Բ.</b> 1876, Թիւ Ա․ (5 ՅՈՒՆԻՍ) - Թիւ ԻԴ․ (3 ՅՈՒԼԻՍ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Կրօնական, Ազգային, Բարոյական, Ուսումնակա, Ընտանեկան Եւ Այլն․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․
<b>ՇՐՋԱՆ Դ․ ՏԱՐԻ Գ.</b> 1876, Թիւ Ա․ (5 ՅՈՒՆԻՍ) - Թիւ ԻԳ․ (29 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ) , ԼՈՅՍ, ՀԱՆԴԷՍ ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ․ Կրօնական, Ազգային, Բարոյական, Ուսումնակա, Ընտանեկան Եւ Այլն․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․
<b>ՇՐՋԱՆ Դ․ ՏԱՐԻ Դ.</b> 1877, Թիւ ԻԴ․ (1 ՅՈՒՆՎԱՐ) - Թիւ ԿԷ․ (22 ՅՈՒՆԻՍ) , ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․
<b>ՇՐՋԱՆ Ե․ ՏԱՐԻ Դ.</b> 1877, Թիւ Ա․ (2 ՅՈՒԼԻՍ) - 1878, Թիւ 76 (15 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ) , ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Ի Տպարանի Հայաստանեայց․
<b>ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1879, Թիւ 1 - Թիւ 37․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Տպագրութիւն Յ․ Գավաֆեան․ Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Խմբագիր-Տնօրէն Յ․ Յ․ Պարոնեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։
<b>ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1880, Թիւ 39 - Թիւ 51․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Տպագրութիւն Մ․ Սարըեան․ Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Խմբագիր-Տնօրէն Յ․ Յ․ Պարոնեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։
<b>ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1880, Թիւ 52 - Թիւ 57․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Տպագրութիւն Ս․ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ ընկ․․ Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Խմբագիր-Տնօրէն Յ․ Յ․ Պարոնեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։
<b>ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1880, Թիւ 58 - Թիւ 62․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ․ Տպագրութիւն Յովսեփայ Գավաֆեան․ Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։
<b>ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1880, Թիւ 94 - Թիւ 125․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Միքայէլ Սարըեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։
<b>ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1881, Թիւ 126 - Թիւ 165․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Միքայէլ Սարըեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։
<b>ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1881, Թիւ 167 - Թիւ 184․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։
<b>ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1881, Թիւ 185 - Թիւ 214․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։
<b>ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1882, Թիւ 215 - Թիւ 245․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։
<b>ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1882, Թիւ 246 - Թիւ 265 եւ 266․ ԼՈՅՍ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ ԹԵՐԹ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։
<b>ՄԵՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1882, Թիւ 267 - 1883 Թիւ 322․ ԼՈՅՍ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ ԹԵՐԹ․ Տպագրութիւն Տնտեսեան, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։
<b>ԵՐԿՈՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1883, Թիւ 364 - 1883 Թիւ 394․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Ա. Աշճեան,, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։
<b>ԵՐԿՈՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1884, Թիւ 395 - ???․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Ա. Աշճեան,, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։
<b>ԵՐԿՈՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1884, Թիւ 461 - ???․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Արամեան,, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։
<b>ԵՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1885, Թիւ 487 - 525․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԴԷՍ ԱԶԳԱՅԻՆ․ Տպագրութիւն Արամեան,, Խմբագիր Մ․ Գափամաճեան, Արտօնատէր Հ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։
<b>ԵՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1885, Թիւ 526 - 560․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԱՊԱԶՕՐԵԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԵՒ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ․ Ի Տպարանի Մարգարեան,, Տէր եւ Տնօրէն՝ Հմայեակ Եպիսկ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։
<b>ՉՈՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1885, Թիւ 564 - 603․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԱՊԱԶՕՐԵԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԵՒ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ․ Ի Տպարանի Մարգարեան,, Տէր եւ Տնօրէն՝ Հմայեակ Եպիսկ․ Դիմաքսեան։ 4 երես։
<b>ՉՈՐԵՔՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ</b> 1885, Թիւ 604 - 689․ ԼՈՅՍ ՀԱՆԱՊԱԶՕՐԵԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԵՒ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ․ Ի Տպարանի Մարգարեան,, Խմբագիր՝ Բիւզանդ Մ․ Պօզաճեան։ 4 երես։

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

Բնագիրը՝ հայերէն

1874, 1875 թիւերը՝ 1874 Թիւ 1-14, 1875 Առաջին տարի Թիւ 15-24 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 615 L II-4։
1875 թիւերը՝ Երկրորդ տարի, կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2052 L IX-7։
1876 թիւերը՝ Երկրորդ տարի, Երրորդ տարի, կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 616/617 L II-4։
1876, 1877 թիւերը՝ 1876 Երրորդ տարի, 1877 Երրորդ տարի, կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2053 L IX-7։
1877 թիւերը՝ Չորրորդ տարի, կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2332 L-5:
1877, 1878 թիւերը՝ Չորրորդ տարի (1877 Թիւ 58-, 1878 Թիւ 38-77) կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2324 L-XI-5:
1879, 1880 թիւերը՝ Իններորդ տարի, 1879 Թիւ 1-32, 1880 Թիւ 33-62, կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 0616B I-4:
1880, 1881 թիւերը՝ Իններորդ տարի, 1880 Թիւ 94-124, 1881 Թիւ 126-165, կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2340 L-XI-5:
1877, 1878, 1880, 1881 թիւերը՝ 1877 Թիւ 34, 1878 Թիւ 41, 44-46, 48, 76, 93, 1880 Թիւ 97, 99, 100, 108-110, 112-118, 120, 122, 125, 1881 Թիւ 127-166 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2331 L-5:
1881-1885 որոշ թիւերը 1881 Թիւ 167-214, 1882 Թիւ 215-267, 1883 Թիւ 322-394, 1884 Թիւ 395-478, 1885 Թիւ 487-679 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 2216 L-XI-3: <br><br/>

<b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում </b> առկայ են՝ <br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363349?language=hyw#structure"> <b> 1874 </b> </a> <b> Առաջին տարի. </b> Թիւ 1 (1 Յունիս) Նախաբան, Թիւ 1 (1 Յունիս), Թիւ 2 (15 Յունիս), Թիւ 3 (1 Յուլիս), Թիւ 4 (15 Յուլիս), Թիւ 5 (1 Օգոստոս), Թիւ 6 (15 Օգոստոս), Թիւ 7 (1 Սեպտեմբեր), Թիւ 8 (15 Սեպտեմբեր), Թիւ 9 (1 Հոկտեմբեր), Թիւ 10 (15 Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (1 Նոյեմբեր), Թիւ 12 (15 Նոյեմբեր), Թիւ 13 (1 Դեկտեմբեր) <br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363365?language=hyw#structure"> <b> 1875 </b> </a> <b> Առաջին տարի. </b> Թիւ 15 (1 Յունվար), Թիւ 16 (15 Յունվար), Թիւ 17 (1 Փետրվար), Թիւ 18 (15 Փետրվար), Թիւ 19 (1 Մարտ), Թիւ 20 (15 Մարտ), Թիւ 21 (1 Ապրիլ), Թիւ 22 (15 Ապրիլ), Թիւ 23 (1 Մայիս), Թիւ 24 (15 Մայիս), Թիւ 25, Ցանկ նիւթոց առաջին շրջանի <br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363377?language=hyw#structure"> <b> 1875 </a> Շրջան երկրորդ, Տարի Բ. </b> Թիւ 5 (5 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Բ (12 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Գ (19 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Դ (26 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Ե (2 Օգոստոս, Շաբաթ), Թիւ Զ (9 Օգոստոս, Շաբաթ), Թիւ Է (16 Օգոստոս, Շաբաթ), Թիւ Ը (23 Օգոստոս, Շաբաթ), Թիւ Թ (30 Օգոստոս, Շաբաթ), Թիւ Ժ (6 Սեպտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԱ (13 Սեպտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԲ (20 Սեպտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԳ (27 Սեպտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԴ (4 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԵ (11 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԶ (18 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԷ (25 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԸ (1 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԹ (8 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ Ի (15 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԱ (22 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԲ (29 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԳ (6 Դեկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԴ (13 Դեկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԵ (20 Դեկտեմ., Շաբաթ), Աւարտ առաջին շրջանի եւ յայտագիր երկրորդ շրջանի<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363378?language=hyw#structure"> <b> 1876 </a> Շրջան երրորդ, Տարի Բ. </b> Թիւ Ա (3 Յունվար, Շաբաթ), Թիւ Բ (10 Յունվար, Շաբաթ), Թիւ Գ (17 Յունվար, Շաբաթ), Թիւ Դ (24 Յունուար, Շաբաթ), Թիւ Ե (31 Յունուար, Շաբաթ), Թիւ Զ (7 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ Է (21 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ Ը (28 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ Թ (6 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ Ժ (13 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԺԱ (20 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԺԲ (27 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԺԳ (10 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԺԴ (17 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԺԵ (24 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԺԶ (1 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԺԷ (8 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԺԸ (15 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԺԹ (22 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ Ի (29 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԻԱ (5 Յունիս, Շաբաթ), Թիւ ԻԲ (12 Յունիս, Շաբաթ), Թիւ ԻԳ (18 Յունիս, Շաբաթ), Թիւ ԻԴ (26 Յունիս, Շաբաթ)<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363378?language=hyw#structure"> <b> 1876 </a> Շրջան երրորդ, Տարի Գ. </b> Թիւ Ա (3 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Բ (10 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Գ (17 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Դ (24 Յուլիս, Շաբաթ)<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363453?language=hyw#structure"> <b> 1876 </a> Շրջան չորրորդ, Տարի Գ. </b> Թիւ Ա (14 Հոկտ., Հինգշաբթի), Թիւ Բ (16 Հոկտ., Շաբաթ), Թիւ Գ (20 Հոկտ.Չորեքշաբթի), Թիւ Դ (23 Հոկտ.Շաբաթ), Թիւ Ե (27 Հոկտ. Չորեքշաբթի), Թիւ Զ (30 Հոկտ. Շաբաթ), Թիւ Է (3 Նոյեմբեր. Չորեքշաբթի), Թիւ Ը (6 Նոյեմբեր. Շաբաթ), Թիւ Թ (10 Նոյեմբեր. Չորեքշաբթի), Թիւ Ժ (13 Նոյեմբեր. Շաբաթ), Թիւ ԺԱ (17 Նոյեմբեր. Չորեքշաբթի), Թիւ ԺԲ (20 Նոյեմբեր. Շաբաթ), Թիւ ԺԳ (24 Նոյեմբեր. Չորեքշաբթի), Թիւ ԺԴ (27 Նոյեմբեր. Շաբաթ), Թիւ ԺԵ (1 Դեկտեմբեր, Չորեքշաբթի), Թիւ ԺԶ (4 Դեկտեմբեր, Շաբաթ), Թիւ ԺԷ (8 Դեկտեմբեր, Չորեքշաբթի), Թիւ ԺԸ (11 Դեկտեմբեր, Շաբաթ), Թիւ ԺԹ (15 Դեկտեմբեր, Չորեքշաբթի), Թիւ Ի (18 Դեկտեմբեր, Շաբաթ), Թիւ ԻԱ (22 Դեկտեմբեր, Չորեքշաբթի), Թիւ ԻԲ (25 Դեկտեմբեր, Շաբաթ), Թիւ ԻԳ (29 Դեկտեմբեր, Չորեքշաբթի)<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363481?language=hyw#structure"> <b> 1877 </a> Շրջան Դ, Տարի Դ. </b> Թիւ ԻԴ (1 Յունվար, Շաբաթ), Թիւ ԻԵ (5 Յունվար, Չորեքշաբթի), Թիւ ԻԶ (12 Յունվ., Չորեքշ.), Թիւ ԻԷ (15 Յունվ., Շաբաթ), Թիւ ԻԸ (19 Յունվ., Չորեքշ.), Թիւ ԻԹ (22 Յունվ., Շաբաթ), Թիւ Լ 30 (26 Յունվ., Չորեքշ.), Թիւ ԼԱ 31 (29 Յունվ., Շաբաթ), Թիւ ԼԲ 32 (2 Փետրվար, Չորեքշ.), Թիւ ԼԴ 33 (5 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ ԼԴ 34 (9 Փետրվար, Չորեքշ.), Թիւ ԼԵ. 35 (12 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ ԼԶ. 36 (16 Փետրվար, Չորեքշ.), Թիւ ԼԷ. 37 (19 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ ԼԸ. 38 (23 Փետրվար, Չորեքշ.), Թիւ ԼԸ. 38 (23 Փետրվար, Չորեքշ.), Թիւ Խ. 40 (2 Մարտ, Չորեքշ.), Թիւ ԽԱ. 41 (9 Մարտ, Չորեքշ.), Թիւ ԽԲ. 42 (12 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԽԳ. 43 (16 Մարտ, Չորեքշ.), Թիւ ԽԴ. 44 (19 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԽԵ. 45 (23 Մարտ, Չորեքշ.), Թիւ ԽԶ. 46 (2 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԽԷ. 47 (9 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԽԸ. 48 (13 Ապրիլ, Չորեքշ.), Թիւ ԽԹ. 49 (16 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ Ծ. 50 (20 Ապրիլ, Չորեքշ.), Թիւ ԾԱ. 51 (23 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԾԲ. 52 (27 Ապրիլ, Չորեքշ.), Թիւ ԾԳ. 53 (30 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ԾԴ. 53 (4 Մայիս, Չորեքշ.), Թիւ ԾԵ. 55 (7 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԾԶ. 56 (11 Մայիս, Չորեք.), Թիւ ԾԷ. 57 (14 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԾԹ. 59 (21 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ Կ. 60 (25 Մայիս, Չորեք.), Թիւ ԿԱ. 61 (28 Մայիս, Շաբաթ), Թիւ ԿԲ. 62 (1 Յունիս, Չորեք.), Թիւ ԿԳ. 63 (4 Յունիս, Շաբաթ), Թիւ ԿԴ. 64 (8 Յունիս, Չորեք.), Թիւ ԿԵ. 65 (15 Յունիս, Չորեք.), Թիւ ԿԶ. 66 (18 Յունիս, Շաբաթ), Թիւ ԿԷ. 67 (22 Յունիս, Չորեք.), Թիւ ԿԸ. 68 (25 Յունիս, Շաբաթ)<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363526?language=hyw#structure"> <b> 1877 </a> Շրջան Ե, Տարի Դ. </b>Թիւ Ա. 1 (2 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Գ. 3 (9 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Ե. 5 (16 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ Զ. 6 (20 Յուլիս, Չորեք.), Թիւ Է. 7 (23 Յուլիս, Շաբաթ), Թիւ ԺԳ. 7 (13 Օգոս., Շաբաթ), Թիւ ԺԶ.16 (3 Սեպտմ., Շաբաթ), Թիւ ԺԷ.17 (10 Սեպտմ., Շաբաթ), Թիւ Ի. 20 (21 Սեպտմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԱ. 21 (24 Սեպտմ., Չորեք.), Թիւ ԻԲ. 22 (1 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԳ. 23 (4 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԵ. 25 (15 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԶ. 26 (22 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԷ. 28 (29 Հոկտեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԸ. 29 (3 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԻԹ. 29 (12 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ Լ. 30 (19 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԼԱ. 31 (26 Նոյեմ., Շաբաթ), Թիւ ԼԲ. 32 (3 Դեկտ., Շաբաթ), Թիւ ԼԳ. 33 (10 Դեկտ., Շաբաթ), Թիւ ԼԴ. 34 (17 Դեկտ., Շաբաթ)<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363656?language=hyw#structure"> <b> 1878 </a> Շրջան Զ, Տարի Ե, </b>Թիւ ԽԱ. 41 (11 Փետրվար, Շաբաթ), Թիւ ԽԴ. 41 (11 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԽԵ. 45 (18 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԽԶ. 46 (25 Մարտ, Շաբաթ), Թիւ ԽԸ. 48 (8 Ապրիլ, Շաբաթ), Թիւ ՀԶ. 76 (15 Դեկտեմբեր, Շաբաթ)<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363552?language=hyw#structure"> <b> 1879 </a> Ութերորդ տարի </b>Թիւ 1 (Հինգշաբթի, 6 Սեպտեմբեր), Թիւ 2 (Չորեքշաբթի, 12 Սեպտեմբեր), Թիւ 3 (Շաբաթ, 15 Սեպտեմբեր), Թիւ 4 (Չորեքշաբթի, 19 Սեպտեմբեր), Թիւ 5 (Շաբաթ, 22 Սեպտեմբեր), Թիւ 6 (Չորեքշաբթի, 26 Սեպտեմբեր), Թիւ 7 (Շաբաթ, 29 Սեպտեմբեր), Թիւ 8 (Չորեքշաբթի, 3 Հոկտեմբեր), Թիւ 9 (Շաբաթ, 6 Հոկտեմբեր), Թիւ 10 (Չորեքշաբթի, 10 Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Շաբաթ, 13 Հոկտեմբեր), Թիւ 12 (Չորեքշաբթի, 17 Հոկտեմբեր), Թիւ 13 (Շաբաթ, 20 Հոկտեմբեր), Թիւ 14 (Չորեքշաբթի, 24 Հոկտեմբեր), Թիւ 15 (Շաբաթ, 27 Հոկտեմբեր), Թիւ 16 (Չորեքշաբթի, 31 Հոկտեմբեր), Թիւ 17 (Շաբաթ, 3 Նոյեմբեր), Թիւ 18 (Չորեքշաբթի, 7 Նոյեմբեր), Թիւ 19 (Շաբաթ, 10 Նոյեմբեր), Թիւ 20 (Չորեքշաբթի, 14 Նոյեմբեր), Թիւ 21 (Շաբաթ, 17 Նոյեմբեր), Թիւ 22 (Շաբաթ, 24 Նոյեմբեր), Թիւ 23 (Չորեքշաբթի, 28 Նոյեմբեր), Թիւ 24 (Շաբաթ, 4 Դեկտեմբեր), Թիւ 25 (Չորեքշաբթի, 5 Դեկտեմբեր), Թիւ 26 (Շաբաթ, 8 Դեկտեմբեր), Թիւ 27 (Չորեքշաբթի, 12 Դեկտեմբեր), Թիւ 28 (Շաբաթ, 15 Դեկտեմբեր), Թիւ 29 (Չորեքշաբթի, 18 Դեկտեմբեր), Թիւ 30 (Շաբաթ, 21 Դեկտեմբեր), Թիւ 31 (Չորեքշաբթի, 26 Դեկտեմբեր), Թիւ 32 (Շաբաթ, 29 Դեկտեմբեր) <br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363591?language=hyw#structure"> <b> 1880 </a> Ութերորդ տարի </b>Թիւ 33 (Չորեքշաբթի, 2 Յունվար), Թիւ 34 (Շաբաթ, 5 Յունվար), Թիւ 35 (Շաբաթ, 12 Յունվար), Թիւ 36 (Չորեքշաբթի, 16 Յունվար), Թիւ 37 (Շաբաթ, 19 Յունվար), Թիւ 38 (Չորեքշաբթի, 30 Յունվար), Թիւ 39 (Շաբաթ, 2 Փետրվար), Թիւ 40 (Չորեքշաբթի, 6 Փետրվար), Թիւ 41 (Շաբաթ, 9 Փետրվար), Թիւ 42 (Չորեքշաբթի, 13 Փետրվար), Թիւ 43 (Շաբաթ, 16 Փետրվար), Թիւ 44 (Չորեքշաբթի, 20 Փետրվար), Թիւ 45 (Շաբաթ, 23 Փետրվար), Թիւ 46 (Չորեքշաբթի, 27 Փետրվար), Թիւ 47 (Շաբաթ, 1 Մարտ), Թիւ 48 (Չորեքշաբթի, 5 Մարտ), Թիւ 49 (Շաբաթ, 8 Մարտ), Թիւ 50 (Չորեքշաբթի, 12 Մարտ), Թիւ 51 (Շաբաթ, 13 Մարտ), Թիւ 52 (Չորեքշաբթի, 19 Մարտ), Թիւ 53 (Շաբաթ, 22 Մարտ), Թիւ 54 (Չորեքշաբթի, 26 Մարտ), Թիւ 55 (Շաբաթ, 29 Մարտ), Թիւ 56 (Չորեքշաբթի, 2 Ապրիլ), Թիւ 57 (Շաբաթ, 5 Ապրիլ), Թիւ 58 (Հինգշաբթի, 1 Մայիս), Թիւ 59 (Չորեքշաբթի, 7 Մայիս), Թիւ 60 (Շաբաթ, 10 Մայիս), Թիւ 61 (Չորեքշաբթի, 14 Մայիս), Թիւ 62 (Շաբաթ, 17 Մայիս)<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363623?language=hyw#structure"> <b> 1880 </a> իններորդ տարի </b> Թիւ 93 (Շաբաթ, 6 Սեպտեմբեր) , Թիւ 94 (Չորեքշաբթի, 10 Սեպտեմբեր), Թիւ 95 (Չորեքշաբթի, 13 Սեպտեմբեր), Թիւ 97 (Շաբաթ, 20 Սեպտեմբեր), Թիւ 98 (Չորեքշաբթի, 24 Սեպտեմբեր), Թիւ 99 (Շաբաթ, 27 Սեպտեմբեր), Թիւ 100 (Չորեքշաբթի, 1 Հոկտեմբեր), Թիւ 101 (Շաբաթ, 4 Հոկտեմբեր), Թիւ 102 (Չորեքշաբթի, 8 Հոկտեմբեր), Թիւ 103 (Շաբաթ, 11 Հոկտեմբեր), Թիւ 104 (Չորեքշաբթի, 15 Հոկտեմբեր), Թիւ 105 (Շաբաթ, 18 Հոկտեմբեր), Թիւ 106 (Չորեքշաբթի, 22 Հոկտեմբեր), Թիւ 107 (Չորեքշաբթի, 25 Հոկտեմբեր), Թիւ 108 (Շաբաթ, 1 Նոյեմբեր), Թիւ 109 (Չորեքշաբթի, 5 Նոյեմբեր), Թիւ 110 (Շաբաթ, 8 Նոյեմբեր), Թիւ 111 (Չորեքշաբթի, 12 Նոյեմբեր), Թիւ 112 (Շաբաթ, 15 Նոյեմբեր), Թիւ 113 (Չորեքշաբթի, 18 Նոյեմբեր), Թիւ 114 (Շաբաթ, 22 Նոյեմբեր), Թիւ 115 (Չորեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր), Թիւ 116 (Շաբաթ, 29 Նոյեմբեր), Թիւ 117 (Չորեքշաբթի, 3 Դեկտեմբեր), Թիւ 118 (Շաբաթ, 6 Դեկտեմբեր), Թիւ 119 (Չորեքշաբթի, 10 Դեկտեմբեր), Թիւ 120 (Շաբաթ, 13 Դեկտեմբեր), Թիւ 122 (Շաբաթ, 20 Դեկտեմբեր), Թիւ 123 (Չորեքշաբթի, 24 Դեկտեմբեր)Թիւ 124 (Շաբաթ, 27 Դեկտեմբեր)<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363638?language=hyw#structure"> <b> 1881 </a> իններորդ տարի </b> Թիւ 126 (Շաբաթ, 3 Յունվար), Թիւ 127 (Շաբաթ, 10 Յունվար), Թիւ 128 (Շաբաթ, 17 Յունվար), Թիւ 129 (Չորեքշաբթի, 24 Յունվար), Թիւ 130 (Շաբաթ, 24 Յունվար), Թիւ 131 (Չորեքշաբթի, 28 Յունվար), Թիւ 132 (Չորեքշաբթի, 31 Յունվար), Թիւ 133 (Չորեքշաբթի, 4 Փետրվար), Թիւ 134 (Շաբաթ, 7 Փետրվար), Թիւ 135 (Չորեքշաբթի, 14 Փետրվար), Թիւ 136 (Չորեքշաբթի, 18 Փետրվար), Թիւ 137 (Շաբաթ, 21 Փետրվար), Թիւ 138 (Չորեքշաբթի, 25 Փետրվար), Թիւ 139 (Շաբաթ, 28 Փետրուար), Թիւ 140 (Չորեքշաբթի, 4 Մարտ), Թիւ 140 (Չորեքշաբթի, 4 Մարտ), Թիւ 142 (Շաբաթ, 14 Մարտ), Թիւ 143 (Չորեքշաբթի, 18 Մարտ), Թիւ 144 (Շաբաթ, 21 Մարտ), Թիւ 145 (Չորեքշաբթի, 21 Մարտ), Թիւ 146 (Շաբաթ, 28 Մարտ), Թիւ 147 (Շաբաթ, 18 Ապրիլ), Թիւ 148 (Չորեքշաբթի, 22 Ապրիլ), Թիւ 149 (Շաբաթ, 25 Ապրիլ), Թիւ 150 (Չորեքշաբթի, 29 Ապրիլ), Թիւ 151 (Շաբաթ, 2 Մայիս), Թիւ 152 (Չորեքշաբթի, 6 Մայիս), Թիւ 153 (Շաբաթ, 9 Մայիս), Թիւ 154 (Չորեքշաբթի, 13 Մայիս), Թիւ 155 (Շաբաթ, 16 Մայիս), Թիւ 156 (Չորեքշաբթի, 20 Մայիս), Թիւ 157 (Շաբաթ, 23 Մայիս), Թիւ 158 (Չորեքշաբթի, 27 Մայիս), Թիւ 159 (Շաբաթ, 30 Մայիս), Թիւ 160 (Չորեքշաբթի, 3 Յունիս), Թիւ 161 (Շաբաթ, 6 Յունիս), Թիւ 162 (Չորեքշաբթի, 10 Յունիս), Թիւ 163 (Շաբաթ, 13 Յունիս), Թիւ 164 (Չորեքշաբթի, 17 Յունիս), Թիւ 165 (Շաբաթ, 20 Յունիս), Թիւ 166 (Չորեքշաբթի, 24 Յունիս), Թիւ 167 (Չորեքշաբթի, 1 Յուլիս), Թիւ 168 (Շաբաթ, 4 Յուլիս), Թիւ 169 (Չորեքշաբթի, 8 Յուլիս), Թիւ 170 (Շաբաթ, 11 Յուլիս), Թիւ 171 (Չորեքշաբթի, 13 Յուլիս), Թիւ 172 (Շաբաթ, 18 Յուլիս), Թիւ 173 (Չորեքշաբթի, 22 Յուլիս), Թիւ 174 (Շաբաթ, 25 Յուլիս), Թիւ 175 (Չորեքշաբթի, 29 Յուլիս), Թիւ 176 (Շաբաթ, 1 Օգոստոս), Թիւ 177 (Չորեքշաբթի, 5 Օգոստոս), Թիւ 178 (Շաբաթ, 8 Օգոստոս), Թիւ 179 (Չորեքշաբթի, 12 Օգոստոս), Թիւ 180 (Շաբաթ, 15 Օգոստոս), Թիւ 181 (Հինգշաբթի, 20 Օգոստոս), Թիւ 182 (Շաբաթ, 22 Օգոստոս), Թիւ 183 (Չորեքշաբթի, 26 Օգոստոս), Թիւ 184 (Շաբաթ, 29 Օգոստոս)<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363874?language=hyw#structure"> <b> 1881 </a> Տասներորդ տարի </b> Թիւ 185 (Չորեքշաբթի, 2 Սեպտեմբեր), Թիւ 186 (Շաբաթ, 5 Սեպտեմբեր), (Չորեքշաբթի, 9 Սեպտեմբեր), Թիւ 188 (Շաբաթ, 12 Սեպտեմբեր), Թիւ 189 (Չորեքշաբթի, 16 Սեպտեմբեր), Թիւ 190 (Շաբաթ, 19 Սեպտեմբեր), Թիւ 191 (Չորեքշաբթի, 23 Սեպտեմբեր), Թիւ 192 (Շաբաթ, 26 Սեպտեմբեր), Թիւ 193 (Չորեքշաբթի, 30 Սեպտեմբեր), Թիւ 194 (Շաբաթ, 5 Հոկտեմբեր), Թիւ 195 (Չորեքշաբթի, 7 Հոկտեմբեր), Թիւ 196 (Շաբաթ, 10 Հոկտեմբեր), Թիւ 197 (Չորեքշաբթի, 14 Հոկտեմբեր), Թիւ 198 (Շաբաթ, 17 Հոկտեմբեր), Թիւ 199 (Չորեքշաբթի, 21 Հոկտեմբեր), Թիւ 200 (Շաբաթ, 24 Հոկտեմբեր), Թիւ 201 (Չորեքշաբթի, 28 Հոկտեմբեր), Թիւ 202 (Շաբաթ, 31 Հոկտեմբեր), Թիւ 203 (Չորեքշաբթի, 4 Նոյեմբեր), Թիւ 204 (Շաբաթ, 7 Նոյեմբեր), Թիւ 205 (Շաբաթ, 14 Նոյեմբեր), Թիւ 206 (Չորեքշաբթի, 18 Նոյեմբեր), Թիւ 207 (Չորեքշաբթի, 2 Դեկտեմբեր), Թիւ 208 (Շաբաթ, 5 Դեկտեմբեր), Թիւ 209 (Շաբաթ, 11 Դեկտեմբեր), Թիւ 210 (Հինգշաբթի, 17 Դեկտեմբեր), Թիւ 211 (Շաբաթ, 19 Դեկտեմբեր), Թիւ 212 (Շաբաթ, 23 Դեկտեմբեր), Թիւ 213 (Շաբաթ, 26 Դեկտեմբեր), Թիւ 214 (Չորեքշաբթի, 30 Դեկտեմբեր)<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363770?language=hyw#structure"> <b> 1882 </a> Տասներորդ տարի </b> Թիւ 215 (Շաբաթ, 2 Յունուար), Թիւ 216 (Չորեքշաբթի, 13 Յունուար), Թիւ 217 (Շաբաթ, Յունուար), Թիւ 218 (Շաբաթ, 30 Յունուար), Թիւ 220 (Շաբաթ, 6 Փետրուար), Թիւ 222 (Շաբաթ, 13 Փետրուար), Թիւ 223 (Չորեքշաբթի, 17 Փետրուար), Թիւ 224 (Շաբաթ, 20 Փետրուար), Թիւ 225 եւ Թիւ 4 (Չորեքշաբթի, 24 Փետրուար), Թիւ 227 եւ Թիւ 5 (Չորեքշաբթի, 3 Մարտ), Թիւ 228 (Շաբաթ, 6 Մարտ), Թիւ 229 եւ Թիւ 6 (Չորեքշաբթի, 10 Մարտ), Թիւ 230 (Շաբաթ, 13 Մարտ), Թիւ 231 եւ Թիւ 7 (Չորեքշաբթի, 17 Մարտ), Թիւ 232 (Շաբաթ, 20 Մարտ), Թիւ 233 եւ Թիւ 8 (Չորեքշաբթի, 24 Մարտ), Թիւ 234 (Շաբաթ, 27 Մարտ), Թիւ 235 (Շաբաթ, 3 Ապրիլ), Թիւ 236 եւ Թիւ 9 (Չորեքշաբթի, 8 Ապրիլ), Թիւ 237 (Շաբաթ, 17 Ապրիլ), Թիւ 238 եւ Թիւ 10 (Չորեքշաբթի, 21 Ապրիլ), Թիւ 239 (Շաբաթ, 24 Ապրիլ), Թիւ 240 եւ Թիւ 11 (Չորեքշաբթի, 28 Ապրիլ), Թիւ 241 (Շաբաթ, 1 Մայիս), Թիւ 242 եւ Թիւ 12 (Չորեքշաբթի, 3 Մայիս), Թիւ 243 (Շաբաթ, 8 Մայիս), Թիւ 245 (Շաբաթ, 15 Մայիս), Թիւ 246 եւ Թիւ 14 (Չորեքշաբթի, 19 Մայիս), Թիւ 247 (Շաբաթ, 22 Մայիս), Թիւ 248 եւ Թիւ 15 (Չորեքշաբթի, 22 Մայիս), Թիւ 249 (Շաբաթ, 29 Մայիս), Թիւ 249 (Շաբաթ, 29 Մայիս), Թիւ 250 եւ Թիւ 16 (Չորեքշաբթի, 2 Յունիս), Թիւ 251 (Չորեքշաբթի, 9 Յունիս), Թիւ 252 եւ Թիւ 17 (Չորեքշաբթի, 16 Յունիս), Թիւ 253 (Շաբաթ, 19 Յունիս), Թիւ 254 եւ Թիւ 18 (Չորեքշաբթի, 25 Յունիս), Թիւ 255 (Շաբաթ, 26 Յունիս), Թիւ 256 եւ Թիւ 19 (Չորեքշաբթի, 30 Յունիս), Թիւ 257 եւ Թիւ 20 (Չորեքշաբթի, 1 Յուլիս), Թիւ 258 (Շաբաթ, 21 Յուլիս), Թիւ 259 եւ Թիւ 21 (Չորեքշաբթի, 25 Յուլիս), Թիւ 265 եւ Թիւ 25 (Չորեքշաբթի, 21 Օգոստոս), <b>Մետասաներորդ տարի </b>Թիւ 267 եւ Թիւ 26 (Չորեքշաբթի, 1 Օգոստոս)<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363815?language=hyw#structure"> <b> 1883 </a> Երկոտասաներորդ տարի </b>Թիւ 322 եւ Թիւ 10 (Չորեքշաբթի, 13 Ապրիլ), Թիւ 364 (Շաբաթ, 10 Սեպտեմբեր), Թիւ 370 (Շաբաթ, 8 Հոկտեմբեր), Թիւ 371 (Չորեքշաբթի, 12 Հոկտեմբեր), Թիւ 372 (Շաբաթ, 15 Հոկտեմբեր), Թիւ 373 (Չորեքշաբթի, 19 Հոկտեմբեր), Թիւ 374 (Շաբաթ, 22 Հոկտեմբեր), Թիւ 376 (Շաբաթ, 29 Հոկտեմբեր), Թիւ 377 (Շաբաթ, 2 Նոյեմբեր), Թիւ 378 (Շաբաթ, 5 Նոյեմբեր), Թիւ 379 (Չորեքշաբթի, 9 Նոյեմբեր), Թիւ 381 (Չորեքշաբթի, 16 Նոյեմբեր), Թիւ 382 (Շաբաթ, 19 Նոյեմբեր), Թիւ 383 (Չորեքշաբթի, 23 Նոյեմբեր), Թիւ 384 (Շաբաթ, 26 Նոյեմբեր), Թիւ 385 (Շաբաթ, 30 Նոյեմբեր), Թիւ 386 (Շաբաթ, 3 Դեկտեմբեր), Թիւ 387 (Չորեքշաբթի, 7 Դեկտեմբեր), Թիւ 388 (Շաբաթ,10 Դեկտեմբեր), Թիւ 389 (Շաբաթ,14 Դեկտեմբեր), Թիւ 391 (Չորեքշաբթի,21 Դեկտեմբեր), Թիւ 392 (Շաբաթ, 24 Դեկտեմբեր), Թիւ 393 (Չորեքշաբթի, 28 Դեկտեմբեր), Թիւ 394 (Շաբաթ, 31 Դեկտեմբեր)<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363870?language=hyw#structure"> <b> 1884 </a> Երկոտասաներորդ տարի </b> Թիւ 395 (Չորեքշաբթի, 4 Յունուար), Թիւ 396 (Չորեքշաբթի, 11 Յունուար), Թիւ 397 (Շաբաթ, 14 Յունուար), Թիւ 399 (Շաբաթ, 21 Յունուար), Թիւ 400 (Չորեքշաբթի, 21 Յունուար), Թիւ 401 (Շաբաթ, 28 Յունուար), Թիւ 402 (Չորեքշաբթի), Թիւ 405 (Շաբաթ, 11 Փետրուար), Թիւ 407 (Շաբաթ, 18 Փետրուար), Թիւ 424 (Շաբաթ, 19 Մայիս), Թիւ 461 (Շաբաթ, 29 Սեպտեմբեր), Թիւ 463 (Շաբաթ, 6 Հոկտեմբեր), Թիւ 464 (Չորեքշաբթի, 10 Հոկտեմբեր), Թիւ 465 (Շաբաթ, 13 Հոկտեմբեր), Թիւ 466 (Չորեքշաբթի, 17 Հոկտեմբեր), Թիւ 467 (Շաբաթ, 20 Հոկտեմբեր), Թիւ 468 (Չորեքշաբթի, 24 Հոկտեմբեր), Թիւ 469 (Հինգշաբթի, 1 Նոյեմբեր), Թիւ 470 (Շաբաթ, 3 Նոյեմբեր), Թիւ 471 (Չորեքշաբթի, 7 Նոյեմբեր), Թիւ 473 (Չորեքշաբթի, 14 Նոյեմբեր), Թիւ 475 (Հինգշաբթի, 22 Նոյեմբեր), Թիւ 477 (Չորեքշաբթի, 28 Նոյեմբեր), Թիւ 478 (Շաբաթ, 1 Դեկտեմբեր)<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/363896?language=hyw#structure"> <b> 1885 </a> Երեքտասաներորդ տարի </b> Թիւ 487 (Չորեքշաբթի, 2 Յունվար), Թիւ 489 (Շաբաթ, 12 Յունվար), Թիւ 491 (Չորեքշաբթի, 23 Յունվար), Թիւ 492 (Շաբաթ, 26 Յունվար), Թիւ 498 (Շաբաթ, 16 Փետրվար), Թիւ 503 (Չորեքշաբթի, 6 Մարտ), Թիւ 507 (Չորեքշաբթի, 20 Մարտ), Թիւ 508 (Շաբաթ, 23 Մարտ), Թիւ 509 (Շաբաթ, 30 Մարտ), Թիւ 510 (Չորեքշաբթի, 3 Ապրիլ), Թիւ 511 (Շաբաթ, 8 Ապրիլ), Թիւ 512 (Չորեքշաբթի, 10 Ապրիլ), Թիւ 513 (Շաբաթ, 15 Ապրիլ), Թիւ 513 (Շաբաթ, 15 Ապրիլ), Թիւ 514 (Չորեքշաբթի, 17 Ապրիլ), Թիւ 515 (Շաբաթ, 20 Ապրիլ), Թիւ 516 (Չորեքշաբթի, 24 Ապրիլ), Թիւ 517 (Շաբաթ, 27 Ապրիլ), Թիւ 518 (Չորեքշաբթի, 1 Մայիս), Թիւ 519 (Շաբաթ, 4 Մայիս), Թիւ 520 (Չորեքշաբթի, 8 Մայիս), Թիւ 521 (Շաբաթ, 11 Մայիս), Թիւ 522 (Հինգշաբթի, 15 Մայիս), Թիւ 523 (Շաբաթ, 18 Մայիս), Թիւ 524 (Չորեքշաբթի, 22 Մայիս), Թիւ 525 (Շաբաթ, 25 Մայիս), Թիւ 526 (Երեքշաբթի , 11 Յունիս), Թիւ 527 (Հինգշաբթի , 13 Յունիս), Թիւ 528 (Շաբաթ, 15 Յունիս), Թիւ 529 (Երեքշաբթի, 18 Յունիս), Թիւ 530 (Հինգշաբթի, 20 Յունիս), Թիւ 531 (Շաբաթ, 22 Յունիս), Թիւ 532 (Երեքշաբթի, 25 Յունիս), Թիւ 533 (Չորեքշաբթի, 26 Յունիս), Թիւ 534 (Հինգշաբթի, 27 Յունիս), Թիւ 535 (Ուրբաթ, 28 Յունիս), Թիւ 536 (Շաբաթ, 29 Յունիս), Թիւ 537 (Երեքշաբթի, 2 Յուլիս), Թիւ 538 (Չորեքշաբթի, 3 Յուլիս), Թիւ 539 (Հինգշաբթի, 4 Յուլիս), Թիւ 540 (Շաբաթ, 7 Յուլիս), Թիւ 541 (Շաբաթ, 6 Յուլիս), Թիւ 542 (Երկուշաբթի, 8 Յուլիս), Թիւ 543 (Երեքշաբթի, 9 Յուլիս), Թիւ 544 (Չորեքշաբթի, 10 Յուլիս), Թիւ 545 (Հինգշաբթի, 11 Յուլիս), Թիւ 546 (Ուրբաթ, 12 Յուլիս), Թիւ 547 (Շաբաթ, 13 Յուլիս), Թիւ 548 (Երկուշաբթի, 15 Յուլիս), Թիւ 549 (Երկուշաբթի, 15 Յուլիս), Թիւ 550 (Չորեքշաբթի, 17 Յուլիս), Թիւ 551 (Հինգշաբթի, 18 Յուլիս), Թիւ 552 (Ուրբաթ, 19 Յուլիս), Թիւ 553 (Շաբաթ, 20 Յուլիս), Թիւ 554 (Երկուշաբթի, 22 Յուլիս), Թիւ 554 (Երկուշաբթի, 22 Յուլիս), Թիւ 555 (Երեքշաբթի, 23 Յուլիս), Թիւ 556 (Չորեքշաբթի, 24 Յուլիս), Թիւ 557 (Հինգշաբթի, 25 Յուլիս), Թիւ 558 (Ուրբաթ, 26 Յուլիս), Թիւ 559 (Շաբաթ, 27 Յուլիս), Թիւ 560 (Երկուշաբթի, 29 Յուլիս), Թիւ 561 (Չորեքշաբթի, 4 Սեպտեմբեր), Թիւ 562 (Հինգշաբթի, 5 Սեպտեմբեր),

Թիւ 563 (Հինգշաբթի, 1 Օգոստոս), Թիւ 564 (Ուրբաթ, 2 Օգոստոս), Թիւ 565 (Շաբաթ, 3 Օգոստոս), Թիւ 566 (Երկուշաբթի, 5 Օգոստոս), Թիւ 567 (Երեքշաբթի, 6 Օգոստոս), Թիւ 568 (Չորեքշաբթի, 7 Օգոստոս), Թիւ 569 (Հինգշաբթի, 8 Օգոստոս), Թիւ 570 (Շաբաթ, 9 Օգոստոս), Թիւ 571 (Շաբաթ, 10 Օգոստոս), Թիւ 572 (Երկուշաբթի, 12 Օգոստոս), Թիւ 573 (Երեքշաբթի, 13 Օգոստոս), <b> Չորեքտասաներորդ տարի </b>Թիւ 574 (Չորեքշաբթի, 14 Օգոստոս), Թիւ 575 (Հինգշաբթի, 15 Օգոստոս), Թիւ 576 (Ուրբաթ, 16 Օգոստոս), Թիւ 577 (Շաբաթ, 17 Օգոստոս), Թիւ 578 (Երեքշաբթի, 20 Օգոստոս), Թիւ 579 (Չորեքշաբթի, 21 Օգոստոս), Թիւ 580 (Հինգշաբթի, 22 Օգոստոս), Թիւ 581 (Ուրբաթ, 23 Օգոստոս), Թիւ 587 (Ուրբաթ, 30 Օգոստոս), Թիւ 582 (Շաբաթ, 24 Օգոստոս), Թիւ 583 (Երկուշաբթի, 26 Օգոստոս), Թիւ 583 (Երկուշաբթի, 26 Օգոստոս), Թիւ 585 (Չորեքշաբթի, 28 Օգոստոս), Թիւ 586 (Հինգշաբթի, 29 Օգոստոս), Թիւ 588 (Շաբաթ, 31 Օգոստոս), Թիւ 590 (Երեքշաբթի, 3 Սեպտեմբեր), Թիւ 591 (Չորեքշաբթի, 4 Սեպտեմբեր), Թիւ 592 (Հինգշաբթի, 5 Սեպտեմբեր), Թիւ 593 (Շաբաթ, 6 Սեպտեմբեր), Թիւ 594 (Շաբաթ, 7 Սեպտեմբեր), Թիւ 595 (Երկուշաբթի, 9 Սեպտեմբեր), Թիւ 596 (Երեքշաբթի, 10 Սեպտեմբեր), Թիւ 597 (Չորեքշաբթի, 11 Սեպտեմբեր), Թիւ 598 (Հինգշաբթի, 12 Սեպտեմբեր), Թիւ 599 (Ուրբաթ, 13 Սեպտեմբեր), Թիւ 600 (Շաբաթ, 14 Սեպտեմբեր), Թիւ 601 (Շաբաթ, 17 Սեպտեմբեր), Թիւ 602 (Չորեքշաբթի, 18 Սեպտեմբեր), Թիւ 603 (Հինգշաբթի, 19 Սեպտեմբեր), Թիւ 604 (Ուրբաթ, 20 Սեպտեմբեր), Թիւ 605 (Շաբաթ, 21 Սեպտեմբեր), Թիւ 606 (Երկուշաբթի, 23 Սեպտեմբեր), Թիւ 607 (Երեքշաբթի, 24 Սեպտեմբեր), Թիւ 608 (Չորեքշաբթի, 25 Սեպտեմբեր), Թիւ 609 (Հինգշաբթի, 26 Սեպտեմբեր), Թիւ 610 (Ուրբաթ, 27 Սեպտեմբեր), Թիւ 611 (Շաբաթ, 28 Սեպտեմբեր), Թիւ 612 (Երկուշաբթի, 30 Սեպտեմբեր), Թիւ 613 (Երեքշաբթի, 1 Հոկտեմբեր), Թիւ 614 (Չորեքշաբթի, 2 Հոկտեմբեր), Թիւ 615 (Հինգշաբթի, 3 Հոկտեմբեր), Թիւ 616 (Ուրբաթ, 4 Հոկտեմբեր), Թիւ 617 (Շաբաթ, 5 Հոկտեմբեր), Թիւ 618 (Երկուշաբթի, 7 Հոկտեմբեր), Թիւ 619 (Երեքշաբթի, 8 Հոկտեմբեր), Թիւ 620 (Չորեքշաբթի, 9 Հոկտեմբեր), Թիւ 621 (Հինգշաբթի, 10 Հոկտեմբեր), Թիւ 622 (Ուրբաթ, 11 Հոկտեմբեր), Թիւ 623 (Շաբաթ, 12 Հոկտեմբեր), Թիւ 624 (Երկուշաբթի, 14 Հոկտեմբեր), Թիւ 625 (Երեքշաբթի, 15 Հոկտեմբեր), Թիւ 626 (Չորեքշաբթի, 16 Հոկտեմբեր), Թիւ 627 (Հինգշաբթի, 17 Հոկտեմբեր), Թիւ 628 (Ուրբաթ, 18 Հոկտեմբեր), Թիւ 629 (Շաբաթ, 19 Հոկտեմբեր), Թիւ 630 (Երկուշաբթի, 21 Հոկտեմբեր), Թիւ 631 (Երեքշաբթի, 22 Հոկտեմբեր), Թիւ 632 (Չորեքշաբթի, 23 Հոկտեմբեր), Թիւ 633 (Հինգշաբթի, 24 Հոկտեմբեր), Թիւ 634 (Ուրբաթ, 25 Հոկտեմբեր), Թիւ 635 (Շաբաթ, 26 Հոկտեմբեր), Թիւ 636 (Երկուշաբթի, 28 Հոկտեմբեր), Թիւ 637 (Երեքշաբթի, 29 Հոկտեմբեր), Թիւ 638 (Չորեքշաբթի, 30 Հոկտեմբեր), Թիւ 639 (Հինգշաբթի, 31 Հոկտեմբեր), Թիւ 640 (Ուրբաթ, 1 Նոյեմբեր), Թիւ 641 (Շաբաթ, 2 Նոյեմբեր), Թիւ 642 (Երկուշաբթի, 4 Նոյեմբեր), Թիւ 643 (Երեքշաբթի, 5 Նոյեմբեր), Թիւ 644 (Չորեքշաբթի, 6 Նոյեմբեր), Թիւ 645 (Հինգշաբթի, 7 Նոյեմբեր), Թիւ 646 (Ուրբաթ, 8 Նոյեմբեր), Թիւ 647 (Շաբաթ, 9 Նոյեմբեր), Թիւ 648 (Երկուշաբթի, 11 Նոյեմբեր), Թիւ 649 (Երեքշաբթի, 12 Նոյեմբեր), Թիւ 650 (Չորեքշաբթի, 13 Նոյեմբեր), Թիւ 651 (Հինգշաբթի, 14 Նոյեմբեր), Թիւ 652 (Ուրբաթ, 15 Նոյեմբեր), Թիւ 653 (Շաբաթ, 16 Նոյեմբեր), Թիւ 654 (Երկուշաբթի, 18 Նոյեմբեր), Թիւ 655 (Երեքշաբթի, 19 Նոյեմբեր), Թիւ 656 (Չորեքշաբթի, 20 Նոյեմբեր), Թիւ 657 (Ուրբաթ, 22 Նոյեմբեր), Թիւ 658 (Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր), Թիւ 659 (Երկուշաբթի, 25 Նոյեմբեր), Թիւ 660 (Երեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր), Թիւ 661 (Չորեքշաբթի, 27 Նոյեմբեր), Թիւ 662 (Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբեր), Թիւ 663 (Ուրբաթ, 29 Նոյեմբեր), Թիւ 664 (Շաբաթ, 30 Նոյեմբեր), Թիւ 665 (Երկուշաբթի, 2 Դեկտեմբեր), Թիւ 666 (Երեքշաբթի, 3 Դեկտեմբեր), Թիւ 667 (Չորեքշաբթի, 4 Դեկտեմբեր), Թիւ 668 (Հինգշաբթի, 5 Դեկտեմբեր), Թիւ 669 (Ուրբաթ, 6 Դեկտեմբեր), Թիւ 670 (Շաբաթ, 7 Դեկտեմբեր), Թիւ 671 (Երեքշաբթի, 10 Դեկտեմբեր), Թիւ 672 (Չորեքշաբթի, 11 Դեկտեմբեր), Թիւ 673 (Հինգշաբթի, 12 Դեկտեմբեր), Թիւ 674 (Ուրբաթ, 13 Դեկտեմբեր), Թիւ 675 (Շաբաթ, 14 Դեկտեմբեր), Թիւ 676 (Երկուշաբթի, 16 Դեկտեմբեր), Թիւ 677 (Երեքշաբթի, 17 Դեկտեմբեր), Թիւ 678 (Չորեքշաբթի, 18 Դեկտեմբեր), Թիւ 679 (Հինգշաբթի, 19 Դեկտեմբեր), Թիւ 680 (Ուրբաթ, 20 Դեկտեմբեր), Թիւ 681 (Շաբաթ, 21 Դեկտեմբեր), Թիւ 682 (Երկուշաբթի, 23 Դեկտեմբեր), Թիւ 683 (Երեքշաբթի, 24 Դեկտեմբեր), Թիւ 684 (Չորեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր), Թիւ 685 (Հինգշաբթի, 26 Դեկտեմբեր), Թիւ 686 (Ուրբաթ, 27 Դեկտեմբեր), Թիւ 687 (Շաբաթ, 28 Դեկտեմբեր), Թիւ 688 (Երկուշաբթի, 30 Դեկտեմբեր), Թիւ 689 (Երեքշաբթի, 31 Դեկտեմբեր)

T=12 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image