ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal
Local cover image
Local cover image

ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ՊԻՏԱՆՒ ԵՒ ՕԳՏԱԿԱՐ ԳԻՏԵԼԵԱՑ / Խմբագիր-Տնօրէն՝ Հ. Ստեփան, Խ. Իւթիւճեան, Խմբագիր՝ Գալուստ Անդրէասեան, Տնօրէն՝ Սմբատ Դաւթեան

Contributor(s): Իւթիւճեան, Ստեփան [խմբ.-տնօրէն] | Անդրէասեան, Գալուստ [խմբ․] | Դաւթեան, Սմբատ [Տնօրէն]Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Armenian Publication details: ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼԻՍ ։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՄԵԱՆ, ՏՊԱԳՐ․ Գ. ՊԱՂՏԱՏԼԵԱՆ (ԱՐԱՄԵԱՆ), ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, Տպագրութիւն Ն․ Կ․ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՍԱԳԱԵԱՆ, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՆՇԱՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ ԵՒ ՈՐԴԻ, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԶԱՐԵՀ Ն․ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, 1882-1908. Description: 16, 20, 24, 32 երես : նկ ; (ամիսն երկու անգամ, ապայ՝ ամիսը անգամ մը, ապայ՝ շաբաթական) 28 x 20 սմSubject(s): Հասարակական քաղաքական կեանք -- XIX-XX դդ -- 1882-1908 -- Պարբերականներ | տպ. "Արամեան" | տպ. "Գարեգին Պաղտատլեան" | տպ. "Յ. Մատթէոսեան" | տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան" | տպ. "Սագաեան" | տպ. "Նշան Պէրպէրեան եւ Որդի" | տպ. "Զարեհ Ն. Պէրպէրեան" | Իսթամպուլ | Թուրքիա | ԵւրոպաGenre/Form: ԱմսագիրOnline resources: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Summary: <b>1882</b> Ա․ Տարի։ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ՊԻՏԱՆՒ ԵՒ ՕԳՏԱԿԱՐ ԳԻՏԵԼԵԱՑ, Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1883</b> Ա․ Տարի։ Թիւ 21-ից․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1883</b> Բ․ Տարի։ Թիւ 25-37․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1884</b> Բ․ Տարի։ Թիւ 38-48․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1884</b> Գ․ Տարի։ Թիւ 49-60․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1885</b> Գ․ Տարի։ Թիւ 61-67․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1885</b> Գ․ Տարի։ Թիւ 68-72․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1885</b> Դ․ Տարի։ Թիւ 73-84․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1886</b> Դ․ Տարի։ Թիւ 85-96․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1886</b> Ե․ Տարի։ Թիւ 97-108․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1887</b> Ե․ Տարի։ Թիւ 109-120․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1887</b> Զ․ Տարի։ Թիւ 121-132․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1888</b> Զ․ Տարի։ Թիւ 133-144․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1888</b> Է․ Տարի։ Թիւ 145-152․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1889</b> Է․ Տարի։ Թիւ 153-168․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։ <b>1890</b> Ը․ Տարի։ Թիւ 169-180․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։ <b>1891</b> Թ․ Տարի։ Թիւ 181-192․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։ <b>1892</b> Ժ․ Տարի։ Թիւ 193-204․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։ <b>1893</b> ԺԱ․ Տարի։ Թիւ 205-216․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։ <b>1894</b> ԺԲ․ Տարի։ Թիւ 217-228․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։Summary: <br/><b>1895</b> ԺԳ․ Տարի։ Թիւ 229-237․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։ <b>1895</b> ԺԳ․ Տարի։ Թիւ 238-240․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Յ․ Մատթէոսեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։ <b>1896</b> ԺԴ․ Տարի։ Թիւ 241-252․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Յ․ Մատթէոսեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։ <b>1897</b> ԺԵ․ Տարի։ Թիւ 253-260․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Յ․ Մատթէոսեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։ <b>1897</b> ԺԵ․ Տարի։ Նոր Շրջան։ Թիւ 1-2․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Ամէն հինգշաբթի։ <b>1898</b> ԺԶ․ Տարի։ Նոր Շրջան։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Ամէն հինգշաբթի։ Տնօրէն՝ Ս․ Դաւթեան, Խմբագիր՝ Գ․ Անդրէասեան։ <b>1899</b> ԺԷ․ Տարի։ Նոր Շրջան։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Ամէն չորեքշաբթի։ Տնօրէն՝ Ս․ Դաւթեան։ <b>1900</b> ԺԸ․ Տարի։ Նոր Շրջան։ Թիւ 1-46․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ Ազգագրական, Բանասիրական, Լեզուաբանական եւ Գրական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Ամէն երեքշաբթի։ Տնօրէն՝ Ս․ Դաւթեան։ <b>1901</b> ԺԹ․ Տարի։ Թիւ 1-10․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Շաբաթը մէկ անգամ։ <b>1901</b> ԺԹ․ Տարի։ Թիւ 11-43․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Սագաեան. 16 երես․ Շաբաթը մէկ անգամ։ <b>1901</b> ԺԹ․ Տարի։ Թիւ 44-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Շաբաթը մէկ անգամ։ <b>1902</b> Ի․ Տարի։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Շաբաթը մէկ անգամ։ <b>1903</b> ԻԱ․ Տարի։ Թիւ 1-50․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 20 երես․ Շաբաթաթերթ։ <b>1904</b> ԻԲ․ Տարի։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 20 երես․ Շաբաթաթերթ։ <b>1905</b> ԻԳ․ Տարի։ Թիւ 1-51․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 20 երես․ Շաբաթաթերթ։ <b>1906</b> ԻԴ․ Տարի։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ = "PURAGN" REVUE ARMÉNIENNE ։ Տպագրութիւն Նշան Պէրպէրեան եւ Որդի. 24 երես․ <b>1907</b> ԻԵ․ Տարի։ Բ․ Շրջան, Թիւ 1-17․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ = "PURAGN" REVUE ARMÉNIENNE ։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 24 երես․ <b>1907</b> ԻԵ․ Տարի։ Բ․ Շրջան, Թիւ 18-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ = "PURAGN" REVUE ARMÉNIENNE ։ Տպագրութիւն Զարեհ Ն․ Պէրպէրեան. 24 երես․ <b>1908</b> ԻԶ․ Տարի։ Գ․ Շրջան, Թիւ 1-28․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ = "PURAGN" REVUE ARMÉNIENNE ։ Տպագրութիւն Զարեհ Ն․ Պէրպէրեան. 32 երես․Continued by: ԱՌԵՒՏՈՒՐ
Tags from this library: No tags from this library for this title.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

Նկատուած վրիպակներ։ 1903 Թիւ 1, Թիւ 2 նշուած է Ի․ տարի։ Թիւ 3-ից շտկուած է՝ ԻԱ․ Տարի։

1903 ԻԲ․ Տարի, Թիւ 1։ ԲԻՒՐԱԿՆ"Ի ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄԸ։ "Բիւրակն՝ որ Տպագրական Վսեմ․ Տեսչութեան 1903 դեկտեմբեր 15 թուակիր ազդարարագիրովը անպայման կերպով դադարման ենթարկուած էր, այսօրուընէ կը սկսի հրատարակուիլ , նոյն Տեսչութեան բարեհաճ հրամանով։"

<b>1882</b> Ա․ Տարի։ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ՊԻՏԱՆՒ ԵՒ ՕԳՏԱԿԱՐ ԳԻՏԵԼԵԱՑ, Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1883</b> Ա․ Տարի։ Թիւ 21-ից․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1883</b> Բ․ Տարի։ Թիւ 25-37․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1884</b> Բ․ Տարի։ Թիւ 38-48․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1884</b> Գ․ Տարի։ Թիւ 49-60․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1885</b> Գ․ Տարի։ Թիւ 61-67․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1885</b> Գ․ Տարի։ Թիւ 68-72․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1885</b> Դ․ Տարի։ Թիւ 73-84․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1886</b> Դ․ Տարի։ Թիւ 85-96․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1886</b> Ե․ Տարի։ Թիւ 97-108․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1887</b> Ե․ Տարի։ Թիւ 109-120․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1887</b> Զ․ Տարի։ Թիւ 121-132․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1888</b> Զ․ Տարի։ Թիւ 133-144․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1888</b> Է․ Տարի։ Թիւ 145-152․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1889</b> Է․ Տարի։ Թիւ 153-168․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
<b>1890</b> Ը․ Տարի։ Թիւ 169-180․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
<b>1891</b> Թ․ Տարի։ Թիւ 181-192․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
<b>1892</b> Ժ․ Տարի։ Թիւ 193-204․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
<b>1893</b> ԺԱ․ Տարի։ Թիւ 205-216․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
<b>1894</b> ԺԲ․ Տարի։ Թիւ 217-228․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։

<br/><b>1895</b> ԺԳ․ Տարի։ Թիւ 229-237․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
<b>1895</b> ԺԳ․ Տարի։ Թիւ 238-240․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Յ․ Մատթէոսեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
<b>1896</b> ԺԴ․ Տարի։ Թիւ 241-252․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Յ․ Մատթէոսեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
<b>1897</b> ԺԵ․ Տարի։ Թիւ 253-260․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Յ․ Մատթէոսեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
<b>1897</b> ԺԵ․ Տարի։ Նոր Շրջան։ Թիւ 1-2․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Ամէն հինգշաբթի։
<b>1898</b> ԺԶ․ Տարի։ Նոր Շրջան։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Ամէն հինգշաբթի։ Տնօրէն՝ Ս․ Դաւթեան, Խմբագիր՝ Գ․ Անդրէասեան։
<b>1899</b> ԺԷ․ Տարի։ Նոր Շրջան։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Ամէն չորեքշաբթի։ Տնօրէն՝ Ս․ Դաւթեան։
<b>1900</b> ԺԸ․ Տարի։ Նոր Շրջան։ Թիւ 1-46․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ Ազգագրական, Բանասիրական, Լեզուաբանական եւ Գրական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Ամէն երեքշաբթի։ Տնօրէն՝ Ս․ Դաւթեան։
<b>1901</b> ԺԹ․ Տարի։ Թիւ 1-10․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Շաբաթը մէկ անգամ։
<b>1901</b> ԺԹ․ Տարի։ Թիւ 11-43․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Սագաեան. 16 երես․ Շաբաթը մէկ անգամ։
<b>1901</b> ԺԹ․ Տարի։ Թիւ 44-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Շաբաթը մէկ անգամ։
<b>1902</b> Ի․ Տարի։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Շաբաթը մէկ անգամ։
<b>1903</b> ԻԱ․ Տարի։ Թիւ 1-50․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 20 երես․ Շաբաթաթերթ։
<b>1904</b> ԻԲ․ Տարի։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 20 երես․ Շաբաթաթերթ։
<b>1905</b> ԻԳ․ Տարի։ Թիւ 1-51․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 20 երես․ Շաբաթաթերթ։
<b>1906</b> ԻԴ․ Տարի։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ = "PURAGN" REVUE ARMÉNIENNE ։ Տպագրութիւն Նշան Պէրպէրեան եւ Որդի. 24 երես․
<b>1907</b> ԻԵ․ Տարի։ Բ․ Շրջան, Թիւ 1-17․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ = "PURAGN" REVUE ARMÉNIENNE ։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 24 երես․
<b>1907</b> ԻԵ․ Տարի։ Բ․ Շրջան, Թիւ 18-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ = "PURAGN" REVUE ARMÉNIENNE ։ Տպագրութիւն Զարեհ Ն․ Պէրպէրեան. 24 երես․
<b>1908</b> ԻԶ․ Տարի։ Գ․ Շրջան, Թիւ 1-28․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ = "PURAGN" REVUE ARMÉNIENNE ։ Տպագրութիւն Զարեհ Ն․ Պէրպէրեան. 32 երես․

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

Բնագիրը՝ հայերէն

1882, 1883 թիւերը՝ 1882 Թիւ 1-11, 1883 Ա․ Տարի Թիւ 13-24 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ <b> 1052 L III-6</b>։
1883, 1884 թիւերը՝ 1883 Բ․ Տարի Թիւ 25-37, 1884 Բ․ Տարի Թիւ 38-48 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ <b> 1053 L III-6</b>։
1885, 1886 թիւերը՝ 1885 Գ․ Տարի Թիւ 49-72, Դ․ Տարի Թիւ 73-84,1886 Դ․ Տարի Թիւ 85-96 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝<b> 1054 L III-6</b>։
1886, 1887, 1888 թիւերը՝ 1886 Ե․ Տարի Թիւ 97-108, 1887 Ե․ Տարի Թիւ 109-132, 1888 Զ․ Տարի Թիւ 133-144 կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի թղթածրարում։
1888, 1889, 1890 թիւերը՝ 1888 Է․ Տարի Թիւ 145-152, 1889 Է․ Տարի Թիւ 153-168,1890 Ը․ Տարի Թիւ 169-180 կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
1891, 1892 թիւերը՝ 1891 Թ․ Տարի Թիւ 181-192, 1892 Ժ․ Տարի Թիւ 193-204 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ <b> 1057</b>։
1893, 1894, 1895, 1896 թիւերը՝ 1893 ԺԱ․ Տարի Թիւ 205-216, 1894 ԺԲ․ Տարի Թիւ 217-228, 1895 ԺԳ․ Տարի Թիւ 229-240, 1896 ԺԴ․ Տարի Թիւ 241-252 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ <b> 1058</b>։

1897, 1898 թիւերը՝ 1897 ԺԵ․ Տարի Թիւ 253-260, 1898 ԺԶ․ Տարի Թիւ 1-52 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ <b>1059</b>։
1899 թիւերը՝ 1899 ԺԷ․ Տարի, Բ․ Շրջան Թիւ 1-52 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ <b>1060</b>։
1900 թիւերը՝ Նոր Շրջան ԺԸ․ Տարի Թիւ 1-46 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ <b>1061</b>։
1901 թիւերը՝ ԺԹ․ Տարի Թիւ 1-52 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝<b> 1062</b>։
1902 թիւերը՝ Ի․ Տարի Թիւ 1-52 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝<b> 1064 L III-6</b>։
1903 թիւերը՝ ԻԱ․ Տարի Թիւ 1-50 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ <b>1065 L III-6</b>։
1904 թիւերը՝ ԻԲ․ Տարի Թիւ 1-52 կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
1905 թիւերը՝ ԻԳ․ Տարի Թիւ 1-51 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝<b> 1067 L III-6</b>։
1906 թիւերը՝ ԻԴ․ Տարի Թիւ 1-52 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ <b>1068 L III-6</b>։ Առկայ է նաեւ <b>"Գիտութիւն ։ Պատկերազարդ Ամսաթերթ - Լօզան"</b> հանդէսի որոշ թիւերը։ Երես 1456-ից։
1907 թիւերը՝ ԻԵ․ Տարի Թիւ 1-22 կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
1907 թիւերը՝ ԻԵ․ Տարի Թիւ 23-52 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝<b> 1070 L III-6</b>։
1908 թիւերը՝ ԻԶ․ Տարի Թիւ 1-28 կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։ <br>
<b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում </b> առկայ են: <br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/371977?language=hyw#structure"> <b> 1882 </a> Ա տարի, </b>Թիւ 1 (Յուլիս 1), Թիւ 2 (Յուլիս 16), Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 7 (Հոկտեմբեր 13/1),Թիւ 8 (Հոկտեմբեր 28/16), Թիւ 9 (Նոյեմբեր13/1), Թիւ 10 (Նոյեմբեր 28/16), Թիւ 11 (Նոյեմբեր 13/1)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372058?language=hyw#structure"> <b> 1883 </a> Ա տարի, </b> Թիւ 13 (Յունուար 13/1), Թիւ 14 (Յունուար 28/16), Թիւ 15 (Փետրուար 13/1), Թիւ 16 (Փետրուար 28/16), Թիւ 18 (Մարտ 28/16), Թիւ 19 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 20 (Ապրիլ 28/16), Թիւ 21 (Մայիս 14/2), Թիւ 22 (Մայիս 29/17), Թիւ 23 (Յունիս 13/1), Թիւ 24 (Յունիս 28/16), <b>1882/83, Ա տարի,</b> Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372071?language=hyw#structure"> <b> 1883 </a> Բ տարի, </b>Թիւ 25 (Յուլիս 13/1), Թիւ 26 (Յուլիս 31/16), Թիւ 27 (Օգոստոս 1/13), Թիւ 28 (Օգոստոս 16/28), Թիւ 29 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 30 (Սեպտեմբեր 28/16), Թիւ 31 (Հոկտեմբեր 16/1), Թիւ 32 (Հոկտեմբեր 29/17), Թիւ 33 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 34 (Նոյեմբեր 28/16), Թիւ 35 (Դեկտեմբեր 13/1), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 28/16), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր31/Յուն.12)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372085?language=hyw#structure"> <b> 1884 </a> Բ տարի, </b>Թիւ 38 (Յունվար 28/16), Թիւ 39 (Փետրուար 13/1), Թիւ 40 (Փետրուար 16/28), Թիւ 41 (Մարտ 12/1), Թիւ 42 (Մարտ 28/16), Թիւ 43 (Ապրիլ 13/2), Թիւ 44 (Ապրիլ 16/28), Թիւ 45 (Մայիս 12/1), Թիւ 46 (Մայիս 28/16), Թիւ 47 (Յունիս 1/12), Թիւ 48 (Յունիս 28/16), <b>1883/84, Բ տարի,</b> Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372119?language=hyw#structure"> <b> 1884 </b> </a> <b> Գ տարի, </b>Թիւ 49 (Յուլիս 14/2), Թիւ 50 (Յուլիս 16/28), Թիւ 51 (Օգոստոս 13/1), Թիւ 52 (Օգոստոս 28/16), Թիւ 53 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 54 (Սեպտեմբեր 30/18), Թիւ 55 (Հոկտեմբեր 13/1), Թիւ 56 (Հոկտեմբեր 27/15), Թիւ 57 (Նոյեմբեր 16/1), Թիւ 58 (Նոյեմբեր 28/16), Թիւ 59 (Դեկտեմբեր 13/1), Թիւ 60 (Դեկտեմբեր 29/17)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372132?language=hyw#structure"> <b> 1885 </a> Գ տարի, </b>Թիւ 61 (Յունվար 13/1), Թիւ 62 (Յունվար 28/16), Թիւ 63 (Փետրվար 13/1), Թիւ 64 (Փետրվար 28/16), Թիւ 65 (Մարտ 13/1), Թիւ 66 (Մարտ 28/16), Թիւ 67 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 68 (Ապրիլ 16/28), Թիւ 69 (Մայիս 13/1), Թիւ 70 (Մայիս 28/16), Թիւ 71 (Յունիս 12/1), Թիւ 72 (Յունիս 29/17), <b>1884/85, Գ տարի </b>Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372146?language=hyw#structure"> <b> 1885 </a> Դ տարի, </b>Թիւ 73 (Յուլիս 12/1), Թիւ 74 (Յուլիս 28/6), Թիւ 75 (Օգոստոս 1/13), Թիւ 76 (Օգոստոս 16/28), Թիւ 77 (Սեպտեմբեր 2/14), Թիւ 78 (Սեպտեմբեր 16/28), Թիւ 79 (Հոկտեմբեր 1/13), Թիւ 80 (Հոկտեմբեր 16/28), Թիւ 81 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 82 (Նոյեմբեր 16/28), Թիւ 83 (Դեկտեմբեր 2/14), Թիւ 84 (Դեկտեմբեր 16/28)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372159?language=hyw#structure"> <b> 1886 </a> Դ տարի, </b>Թիւ 85 (Յունուար 1/13), Թիւ 86 (Յունուար 16/28), Թիւ 87 (Փետրուար 1/13), Թիւ 88 (Փետրուար 17/1), Թիւ 89 (Մարտ 1/13), Թիւ 90 (Մարտ 17/29), Թիւ 91 (Ապրիլ 1/13), Թիւ 92 (Ապրիլ 16/28), Թիւ 93 (Մայիս 13/1), Թիւ 94 (Մայիս 28/16), Թիւ 95 (Յունիս 14/2), Թիւ 96 (Յունիս 28/16), </b>1885/86, Դ տարի, </b>Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372175?language=hyw#structure"> <b> 1886 </a> Ե տարի, </b>Թիւ 97 (Յուլիս 16/4), Թիւ 98 (Յուլիս 30/18), Թիւ 99 (Օգոստոս 14/2), Թիւ 100 (Օգոստոս 28/16), Թիւ 101 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 102 (Սեպտեմբեր 30/18), Թիւ 103 (Հոկտեմբեր 15/3), Թիւ 104 (Հոկտեմբեր 30/18), Թիւ 105 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 106 (Նոյեմբեր 29/17), Թիւ 107 (Դեկտեմբեր 13/1), Թիւ 108 (Դեկտեմբեր 29/16)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372176?language=hyw#structure"> <b> 1887 </a> Ե տարի, </b> Թիւ 109 (Յունուար 13/1), Թիւ 110 (Յունուար 31/17), Թիւ 111 (Փետրուար 15/3), Թիւ 112 (Փետրուար 13/28), Թիւ 113 (Մարտ 2/14), Թիւ 114 (Մարտ 17/29), Թիւ 115 (Ապրիլ 3/15), Թիւ 116 (Ապրիլ 16/28), Թիւ 117 (Մայիս 1/16), Թիւ 118 (Մայիս 16/28), Թիւ 119 (Յունիս 2/14), Թիւ 120 (Յունիս 16/28)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372230?language=hyw#structure"> <b> 1887 </a> Զ տարի, </b> Թիւ 121 (Յուլիս 6/18), Թիւ 122 (Յուլիս 18/30), Թիւ 123 (Օգոստոս 1/13), Թիւ 124 (Օգոստոս 18/30), Թիւ 125 (Սեպտեմբեր 4/16), Թիւ 126 (Սեպտեմբեր 18/30), Թիւ 127 (Հոկտեմբեր 5/17), Թիւ 128 (Հոկտեմբեր 19/31), Թիւ 129 (Նոյեմբեր 5/17), Թիւ 130 (Նոյեմբեր 21/Դեկտ.3), Թիւ 131 (Դեկտեմբեր 17/5), Թիւ 132 (Դեկտեմբեր 19/31)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372248?language=hyw#structure"> <b> 1888 </a> Զ տարի, </b> Թիւ 133 (Յունուար 1/13), Թիւ 134 (Յունուար 16/28), Թիւ 135 (Փետրուար 1/13), Թիւ 136 (Մարտ 20/3), Թիւ 137 (Մարտ 4/16), Թիւ 138 (Մարտ 19/31), Թիւ 139 (Ապրիլ 2/14), Թիւ 140 (Մայիս 19/1), Թիւ 141 (Մայիս 6/18), Թիւ 142 (Մայիս 21/Յունիս 2), Թիւ 143 (Յունիս 15/3), Թիւ 144 (Յունիս 28/16) <br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372285?language=hyw#structure"> <b> 1888 </a> Է տարի, </b>Թիւ 145 (Սեպտեմբեր 1/13), Թիւ 146 (Սեպտեմբեր 17/29), Թիւ 147 (Հոկտեմբեր 4/16), Թիւ 148 (Հոկտեմբեր 17/29), Թիւ 149 (Նոյեմբեր 1/13), Թիւ 150 (Նոյեմբեր16/28), Թիւ 151 (Դեկտեմբեր 1/13), Թիւ 152 (Դեկտեմբեր 16/28) <br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372294?language=hyw#structure"> <b> 1889 </a> Է տարի, </b> Թիւ 153 (Յունուար 1/13), Թիւ 154 (Յունուար 16/28), Թիւ 155 (Փետրուար 3/15), Թիւ 156 (Մարտ 18/2), Թիւ 157 (Փետր.16/Մարտ 4), Թիւ 158 (Ապրիլ 7/19), Թիւ 159 (Ապրիլ 27/9), Թիւ 160 (Մայիս 16/28), Թիւ 161 (Յունիս 1/13), Թիւ 162 (Յունիս 17/29), Թիւ 163 (Յուլիս 4/16), Թիւ 164 (Յուլիս 22/Օգոստ. 3), Թիւ 165 (Օգոստոս 8/22), Թիւ 166 (Օգոստոս 28/Սեպտ.9), Թիւ 167 (Սեպտ.23/Հոկտ.5), Թիւ 168 (Սեպտեմբեր 14/26), Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372329?language=hyw#structure"> <b> 1890 </a> Ը տարի, </b> Թիւ 169 (Յունվար 13/1), Թիւ 170 (Փետրուար 13/1), Թիւ 171 (Մարտ 13/1), Թիւ 172 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 173 (Մայիս 13/1), Թիւ 174 (Յունիս 13/1), Թիւ 175 (Յուլիս 13/1), Թիւ 176 (Օգոստոս 13/1), Թիւ 177 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 178 (Հոկտեմբեր 13/1), Թիւ 179 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 180 (Դեկտեմբեր 13/1), Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372461?language=hyw#structure"> <b> 1891 </a> Թ տարի, </b> Թիւ 181 (Յունուար 13/1), Թիւ 182 (Փետրուար 13/1), Թիւ 183 (Մարտ 13/1), Թիւ 184 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 185 (Մայիս 13/1), Թիւ 186 (Յունիս 13/1), Թիւ 187 (Յուլիս 13/1), Թիւ 188 (Օգոստոս 13/1), Թիւ 189 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 190 (Հոկտեմբեր 13/1), Թիւ 191 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 192 (Դեկտեմբեր 13/1), Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372462?language=hyw#structure"> <b> 1892 </a> Ժ տարի, </b> Թիւ 193 (Յունուար 13/1), Թիւ 194 (Փետրուար 13/1), Թիւ 195 (Մարտ 13/1), Թիւ 196 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 197 (Մայիս 13/1), Թիւ 198 (Յունիս 13/1), Թիւ 199 (Յուլիս 13/1), Թիւ 200 (Օգոստոս 13/1), Թիւ 201 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 202 (Հոկտեմբեր 13/1), Թիւ 203 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 204 (Դեկտեմբեր 13/1), Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372463?language=hyw#structure"> <b> 1893 </a> ԺԱ տարի, </b> Թիւ 205 (Յունուար 13/1), Թիւ 206 (Փետրուար 13/1), Թիւ 207 (Մարտ 13/1), Թիւ 208 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 209 (Մայիս 13/1), Թիւ 210 (Յունիս 13/1), Թիւ 211 (Յուլիս 13/1), Թիւ 212 (Օգոստոս 13/1), Թիւ 213 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 214 (Հոկտեմբեր 13/1), Թիւ 215 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 216 (Դեկտեմբեր 13/1), Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372464?language=hyw#structure"> <b> 1894 </a> ԺԲ տարի, </b> Թիւ 217 (Յունուար 13/1), Թիւ 218 (Փետրուար 13/1), Թիւ 219 (Մարտ 13/1), Թիւ 220 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 221 (Մայիս 13/1), Թիւ 222 (Յունիս 13/1), Թիւ 223 (Յուլիս 13/1), Թիւ 224 (Օգոստոս 27/15), Թիւ 225 (Սեպտեմբեր 10/22), Թիւ 226 (Հոկտեմբեր 1/13), Թիւ 227 (Նոյեմբեր 1/13), Թիւ 228 (Դեկտեմբեր 1/13), Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372465?language=hyw#structure"> <b> 1895 </a> ԺԳ տարի, </b> Թիւ 229 (Յունուար 1/13), Թիւ 230 (Փետրուար 1/13), Թիւ 231 (Մարտ 1/13), Թիւ 232 (Ապրիլ 1/13), Թիւ 233 (Մայիս 1/13), Թիւ 234 (Յունիս 1/13), Թիւ 235 (Յուլիս 1/13), Թիւ 236 (Օգոստոս 1/13), Թիւ 237 (Սեպտեմբեր 1/13), Թիւ 238 (Հոկտեմբեր 1/13), Թիւ 239 (Նոյեմբեր 1/13), Թիւ 240 (Դեկտեմբեր 1/13), Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372466?language=hyw#structure"> <b> 1896 </a> ԺԴ տարի, </b> Թիւ 241 (Յունուար 1/13), Թիւ 242 (Փետրուար 1/13), Թիւ 243 (Մարտ 1/13), Թիւ 244 (Ապրիլ 1/13), Թիւ 245 (Մայիս 1/13)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372467?language=hyw#structure"> <b> 1897 </a> ԺԵ տարի, </b>Թիւ 253 (Յունուար 1/13), Թիւ 254 (Փետրուար 1/13), Թիւ 255 (Մարտ 1/13), Թիւ 256 (Ապրիլ 1/13), Թիւ 257 (Մայիս 1/13), Թիւ 258 (Յունիս 1/13), Թիւ 259 (Յուլիս 1/13), Թիւ 260 (Օգոստոս 1/13)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373043?language=hyw#structure"> <b> 1897 </a> ԺԵ տարի, Նոր շրջան </b>Թիւ 1 (Դեկտեմբեր 18), Թիւ 2 (Դեկտեմբեր 25)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373046?language=hyw#structure"> <b> 1898 </a> ԺԶ տարի, Նոր շրջան </b>Թիւ 3 (Յունուար 1), Թիւ 4 (Յունուար 8), Թիւ 5 (Յունուար 15), Թիւ 6 (Յունուար 22), Թիւ 7 (Յունուար 29), Թիւ 8 (Փետրվար 5), Թիւ 9 (Փետրվար 12), Թիւ 10 (Փետրվար 19), Թիւ 11 (Ապրիլ 18), Թիւ 12 (Ապրիլ 25), Թիւ 13 (Մայիս 2), Թիւ 14 (Մայիս 9), Թիւ 15 (Մայիս 14), Թիւ 16 (Մայիս 21), Թիւ 17 (Մայիս 28), Թիւ 18 (Յունիս 4), Թիւ 19 (Յունիս 11), Թիւ 20 (Յունիս 18), Թիւ 21 (Յունիս 25), Թիւ 22 (Յուլիս 9), Թիւ 23 (Յուլիս 23), Թիւ 24 (Յուլիս 30), Թիւ 25 (Օգոստոս 6), Թիւ 26 (Օգոստոս 13), Թիւ 27 (Օգոստոս 20), Թիւ 28 (Օգոստոս 27), Թիւ 29 (Սեպտեմբեր 3), Թիւ 30 (Սեպտեմբեր 10), Թիւ 31 (Սեպտեմբեր 17), Թիւ 32 (Սեպտեմբեր 24), Թիւ 33 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 34 եւ 35 (Հոկտեմբեր 8), Թիւ 36 (Հոկտեմբեր 18), Թիւ 37 եւ 38 (Հոկտեմբեր 22), Թիւ 39 (Հոկտեմբեր 29), Թիւ 40 (Նոյեմբեր 5), Թիւ 41 եւ 42 (Նոյեմբեր 12), Թիւ 43 (Նոյեմբեր 19), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 26), Թիւ 45 եւ 46 (Դեկտեմբեր 3), Թիւ 47 եւ 48 (Դեկտեմբեր 10), Թիւ 49 եւ 50 (Դեկտեմբեր 17), Թիւ 51 եւ 52 (Դեկտեմբեր 24)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373177?language=hyw#structure"> <b> 1899 </a> ԺԷ տարի, Նոր շրջան </b>Թիւ 1 եւ 2 (Յունուար 7), Թիւ 3 (Յունուար 14), Թիւ 4 (Յունուար 21), Թիւ 5 (Յունուար 28), Թիւ 6 (Փետրվար 4), Թիւ 7 (Փետրվար 11), Թիւ 8 (Փետրվար 18), Թիւ 9 եւ 10 (Փետրվար 25), Թիւ 11 (Մարտ 4), Թիւ 12 (Մարտ 11), Թիւ 13 (Մարտ 17), Թիւ 14 (Մարտ 25), Թիւ 15 (Մարտ 31), Թիւ 16 (Ապրիլ 7), Թիւ 17 (Ապրիլ 15), Թիւ 18 (Ապրիլ 28), Թիւ 19 (Մայիս 5), Թիւ 20 (Մայիս 12), Թիւ 21 (Մայիս 19), Թիւ 22 (Մայիս 26), Թիւ 23 (Յունիս 2), Թիւ 24 (Յունիս 9), Թիւ 25 (Յունիս 16), Թիւ 26 (Յունիս 23), Թիւ 27 (Յունիս 30), Թիւ 28 (Յուլիս 7), Թիւ 29 (Յուլիս 14), Թիւ 30 (Յուլիս 21), Թիւ 31 եւ 32 (Օգոստոս 18), Թիւ 33 (Օգոստոս 25), Թիւ 34 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 35 (Սեպտեմբեր 8), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 15), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 22), Թիւ 38 եւ 39 (Սեպտեմբեր 29), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 6), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 13), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 20), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 27), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 3), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 10), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 17), Թիւ 47 եւ 48 (Նոյեմբեր 24), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 1), Թիւ 50 եւ 51 եւ 52 (Դեկտեմբեր 8-ից 22), Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373420?language=hyw#structure"> <b> 1900 </a> ԺԸ տարի, Նոր շրջան </b>Թիւ 1 (Յունուար 11, Երեքշաբթի), Թիւ 2 (Յունուար 18, Երեքշաբթի), Թիւ 3 (Յունուար 25, Երեքշաբթի), Թիւ 4 (Փետրուար 1, Երեքշաբթի), Թիւ 5 (Փետրուար 8, Երեքշաբթի), Թիւ 6 (Փետրուար 15, Երեքշաբթի), Թիւ 7 (Փետրուար 22, Երեքշաբթի), Թիւ 8 (Փետրուար 29, Երեքշաբթի), Թիւ 9 (Մարտ 7, Երեքշաբթի), Թիւ 10 (Մարտ 14, Երեքշաբթի), Թիւ 11 (Մարտ 21, Երեքշաբթի), Թիւ 12 (Մարտ 28, Երեքշաբթի), Թիւ 13 եւ 14 (Ապրիլ 4-11, Երեքշաբթի), Թիւ 15 (Ապրիլ 18, Երեքշաբթի), Թիւ 16 (Ապրիլ 25, Երեքշաբթի), Թիւ 17 (Մայիս 2, Երեքշաբթի), Թիւ 18 (Մայիս 9, Երեքշաբթի), Թիւ 19 եւ 20 (Մայիս 16, Երեքշաբթի), Թիւ 21 (Մայիս 23, Երեքշաբթի), Թիւ 22 (Մայիս 30, Երեքշաբթի), Թիւ 23 (Յունիս 6, Երեքշաբթի), Թիւ 24 (Յունիս 13, Երեքշաբթի), Թիւ 25 (Յունիս 20, Երեքշաբթի), Թիւ 26 (Յունիս 27, Երեքշաբթի), Թիւ 27 (Յուլիս 4, Երեքշաբթի), Թիւ 28 (Յուլիս 11, Երեքշաբթի), Թիւ 29 (Յուլիս 18, Երեքշաբթի), Թիւ 30 (Յուլիս 25, Երեքշաբթի), Թիւ 31 (Օգոստոս 1, Երեքշաբթի), Թիւ 32 (Սեպտեմբեր 5, Երեքշաբթի), Թիւ 33 (Սեպտեմբեր 12, Երեքշաբթի), Թիւ 34 (Սեպտեմբեր 19, Երեքշաբթի), Թիւ 35 (Սեպտեմբեր 26, Երեքշաբթի), Թիւ 36 (Հոկտեմբեր 3, Երեքշաբթի), Թիւ 37 (Հոկտեմբեր 10, Երեքշաբթի), Թիւ 38 (Հոկտեմբեր 17, Երեքշաբթի), Թիւ 39 (Հոկտեմբեր 24, Երեքշաբթի), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 31, Երեքշաբթի), Թիւ 41 (Նոյեմբեր 7, Երեքշաբթի), Թիւ 42 (Նոյեմբեր 14, Երեքշաբթի), Թիւ 43 (Նոյեմբեր 21, Երեքշաբթի), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 28, Երեքշաբթի), Թիւ 45 (Դեկտեմբեր 5, Երեքշաբթի), Թիւ 46 (Դեկտեմբեր 12, Երեքշաբթի)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373421?language=hyw#structure"> <b> 1901 </a> ԺԹ տարի </b> Թիւ 1 (Յունուար 1), Թիւ 2 (Յունուար 13), Թիւ 3 (Յունուար 20), Թիւ 4 (Յունուար 27), Թիւ 5 (Փետրուար 2), Թիւ 6 (Փետրուար 10), Թիւ 7 (Փետրուար 17/Մարտ 2), Թիւ 8 (Փետրուար 24/Մարտ 9), Թիւ 9 (Մարտ 17/3), Թիւ 10 (Մարտ 23/10), Թիւ 11 (Մարտ 17), Թիւ 12 (Մարտ 24), Թիւ 13 (Մարտ 31), Թիւ 14 (Ապրիլ 7), Թիւ 15 (Ապրիլ 14), Թիւ 16 (Ապրիլ 21), Թիւ 17 (Ապրիլ 28), Թիւ 18 (Մայիս 5), Թիւ 19 (Մայիս 12), Թիւ 20 (Մայիս 19), Թիւ 21 (Մայիս 26), Թիւ 22 (Յունիս 2), Թիւ 23 (Յունիս 9), Թիւ 24 (Յունիս 16), Թիւ 25 (Յունիս 23), Թիւ 26 (Յունիս 30), Թիւ 27 (Յուլիս 7), Թիւ 28 (Յուլիս 14), Թիւ 29 (Յուլիս 21), Թիւ 30 (Յուլիս 28), Թիւ 31 (Օգոստոս 4), Թիւ 32 (Օգոստոս 11), Թիւ 33 (Օգոստոս 18), Թիւ 34 (Օգոստոս 25), Թիւ 35 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 8), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 15), Թիւ 38 (Սեպտեմբեր 22), Թիւ 39 (Սեպտեմբեր 29), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 6), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 13), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 20), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 27), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 3), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 10), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 17), Թիւ 47 (Նոյեմբեր 24), Թիւ 48 (Դեկտեմբեր 1), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 8), Թիւ 50 (Դեկտեմբեր 15), Թիւ 51 (Դեկտեմբեր 22),
Թիւ 52 (Դեկտեմբեր 29), Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373422?language=hyw#structure"> <b> 1902 </a> Ի տարի </b> Թիւ 1 (Յունուար 5), Թիւ 2 (Յունուար 12), Թիւ 3 (Յունուար 19), Թիւ 4 (Յունուար 26), Թիւ 5 (Փետրուար 2), Թիւ 6 (Փետրուար 9), Թիւ 7 (Փետրուար 10), Թիւ 8 (Փետրուար 23), Թիւ 9 (Մարտ 2), Թիւ 10 (Մարտ 9), Թիւ 11 (Մարտ 16), Թիւ 12 (Մարտ 23), Թիւ 13 (Մարտ 30), Թիւ 14 (Ապրիլ 6), Թիւ 15 (Ապրիլ 13), Թիւ 16 (Ապրիլ 20), Թիւ 17 (Ապրիլ 27), Թիւ 18 (Մայիս 1), Թիւ 19 (Մայիս 11), Թիւ 20 (Մայիս 18), Թիւ 21 (Մայիս 25), Թիւ 22 (Յունիս 1), Թիւ 23 (Յունիս 8), Թիւ 24 (Յունիս 15), Թիւ 25 (Յունիս 22), Թիւ 26 (Յունիս 29), Թիւ 27 (Յուլիս 6), Թիւ 28 (Յուլիս 13), Թիւ 29 (Յուլիս 20), Թիւ 30 (Յուլիս 27), Թիւ 31 (Օգոստոս 3), Թիւ 32 (Օգոստոս 10), Թիւ 33 (Օգոստոս 17),Թիւ 34 (Օգոստոս 24), Թիւ 35 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 8), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 14), Թիւ 38 (Սեպտեմբեր 21), Թիւ 39 (Սեպտեմբեր 28), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 5), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 12), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 19), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 26), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 2), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 9), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 16), Թիւ 47 (Նոյեմբեր 23), Թիւ 48 (Նոյեմբեր 30), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 7), Թիւ 50 (Դեկտեմբեր 14), Թիւ 51 (Դեկտեմբեր 21), Թիւ 52 (Դեկտեմբեր 28), Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373423?language=hyw#structure"> <b> 1903 </a> ԻԱ տարի </b>Թիւ 1 (Յունուար 4), Թիւ 2 (Յունուար 11), Թիւ 3 (Յունուար 18), Թիւ 4 (Յունուար 25), Թիւ 5 (Փետրուար 1), Թիւ 6 (Փետրուար 8), Թիւ 7 (Փետրուար 15), Թիւ 8 (Փետրուար 22), Թիւ 9 (Մարտ 1), Թիւ 10 (Մարտ 8), Թիւ 11 (Մարտ 15), Թիւ 12 (Մարտ 22), Թիւ 13 (Մարտ 29), Թիւ 14 (Ապրիլ 5), Թիւ 15 (Ապրիլ 12), Թիւ 16 (Ապրիլ 19), Թիւ 17 (Ապրիլ 26), Թիւ 18 (Մայիս 3), Թիւ 19 (Մայիս 10), Թիւ 20 (Մայիս 17), Թիւ 21 (Մայիս 24), Թիւ 22 (Մայիս 31), Թիւ 23 (Յունիս 7), Թիւ 24 (Յունիս 14), Թիւ 25 (Յունիս 21), Թիւ 26 (Յունիս 28), Թիւ 27 (Յուլիս 5), Թիւ 28 (Յուլիս 12), Թիւ 29 (Յուլիս 19), Թիւ 30 (Յուլիս 26), Թիւ 31 (Օգոստոս 2), Թիւ 32 (Օգոստոս 9), Թիւ 33 (Օգոստոս 19), Թիւ 34 (Օգոստոս 23), Թիւ 35 (Օգոստոս 30), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 6), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 13), Թիւ 38 (Սեպտեմբեր 20), Թիւ 39 (Սեպտեմբեր 27), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 4), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 11), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 18), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 24), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 1), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 8), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 15), Թիւ 47 (Նոյեմբեր 22), Թիւ 48 (Նոյեմբեր 29), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 6), Թիւ 50 (Դեկտեմբեր 13)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373424?language=hyw#structure"> <b> 1904 </a> ԻԲ տարի </b>Թիւ 1 (Յունուար 4), Թիւ 2 (Յունուար 10), Թիւ 3 (Յունուար 17), Թիւ 4 (Յունուար 24), Թիւ 5 (Յունուար 31), Թիւ 6 (Փետրուար 7), Թիւ 7 (Փետրուար 14), Թիւ 8 (Փետրուար 21), Թիւ 9 (Փետրուար 28), Թիւ 10 (Մարտ 6), Թիւ 11 (Մարտ 12), Թիւ 12 (Մարտ 20), Թիւ 13 (Մարտ 27), Թիւ 14 (Ապրիլ 3), Թիւ 15 (Ապրիլ 10), Թիւ 16 (Ապրիլ 17), Թիւ 17 (Ապրիլ 24), Թիւ 18 (Մայիս 1), Թիւ 19 (Մայիս 8), Թիւ 20 (Մայիս 15), Թիւ 21 (Մայիս 16), Թիւ 22 (Մայիս 29), Թիւ 23 (Յունիս 5), Թիւ 24 (Յունիս 12), Թիւ 25 (Յունիս 19), Թիւ 26 (Յունիս 26), Թիւ 27 (Յուլիս 3), Թիւ 28 (Յուլիս 10), Թիւ 29 (Յուլիս 17), Թիւ 30 (Յուլիս 24), Թիւ 31 (Յուլիս 31), Թիւ 32 (Օգոստոս 8), Թիւ 33 (Օգոստոս 14), Թիւ 34 (Օգոստոս 19), Թիւ 35 (Օգոստոս 28), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 4), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 11), Թիւ 38 (Սեպտեմբեր 18), Թիւ 39 (Սեպտեմբեր 25), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 2), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 12), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 16), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 23), Թիւ 44 (Հոկտեմբեր 30), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 6), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 13), Թիւ 47 (Նոյեմբեր 20), Թիւ 48 (Նոյեմբեր 27), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 4), Թիւ 50 (Դեկտեմբեր 11), Թիւ 51 (Դեկտեմբեր 18), Թիւ 52 (Դեկտեմբեր 24), Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373425?language=hyw#structure"> <b> 1905 </a> ԻԳ տարի </b>Թիւ 1 (Յունվար 1), Թիւ 2 (Յունվար 8), Թիւ 3 (Յունվար 15), Թիւ 4 (Յունվար 22), Թիւ 5 (Յունվար 29), Թիւ 6 (Փետրվար 5), Թիւ 6 (Փետրվար 5), Թիւ 7 (Փետրվար 12), Թիւ 8 (Փետրվար 18), Թիւ 9 (Փետրվար 25), Թիւ 10 (Մարտ 5), Թիւ 11 (Մարտ 12), Թիւ 12 (Մարտ 19), Թիւ 13 (Մարտ 26), Թիւ 14 (Ապրիլ 2), Թիւ 15 (Ապրիլ 9), Թիւ 16 (Ապրիլ 16), Թիւ 17 (Ապրիլ 23), Թիւ 18 (Ապրիլ 30), Թիւ 19 (Մայիս 7), Թիւ 20 (Մայիս 14), Թիւ 21 (Մայիս 21), Թիւ 22 (Մայիս 28), Թիւ 23 (Յունիս 4), Թիւ 24 (Յունիս 11), Թիւ 25 (Յունիս 18), Թիւ 26 (Յունիս 25), Թիւ 27 (Յուլիս 2), Թիւ 28 (Յուլիս 9), Թիւ 29 (Յուլիս 16), Թիւ 30 (Յուլիս 23), Թիւ 31 (Յուլիս 30), Թիւ 32 (Օգոստոս 6), Թիւ 33 (Օգոստոս 13), Թիւ 34 (Օգոստոս 19), Թիւ 35 (Օգոստոս 26), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 3), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 10), Թիւ 38 (Սեպտեմբեր 17), Թիւ 39 (Սեպտեմբեր 24), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 8), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 22), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 29), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 5), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 12), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 19), Թիւ 47 (Նոյեմբեր 26), Թիւ 48 (Դեկտեմբեր 3), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 10), Թիւ 50 (Դեկտեմբեր 17), Թիւ 51 (Դեկտեմբեր 24), Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373426?language=hyw#structure"> <b> 1906 </a> ԻԴ տարի </b> Թիւ 1 (Փետրուար 1), Թիւ 2 (Փետրուար 8), Թիւ 3 (Փետրուար 15), Թիւ 4 (Փետրուար 22), Թիւ 5 (Մարտ 1), Թիւ 6 (Մարտ 8), Թիւ 7 (Մարտ 11), Թիւ 8 (Մարտ 18), Թիւ 9 (Մարտ 25), Թիւ 10 (Ապրիլ 1), Թիւ 11 (Ապրիլ 8), Թիւ 12 (Ապրիլ 15), Թիւ 13 (Ապրիլ 22), Թիւ 14 (Ապրիլ 29), Թիւ 15 (Մայիս 6), Թիւ 16 (Մայիս 12), Թիւ 17 (Մայիս 20), Թիւ 18 (Մայիս 27), Թիւ 19 (Յունիս 3), Թիւ 20 (Յունիս 10), Թիւ 21 (Յունիս 17), Թիւ 22 (Յունիս 24), Թիւ 23 (Յունիս 28), Թիւ 24 (Յուլիս 8), Թիւ 25 (Յուլիս 15), Թիւ 26 (Յուլիս 22), Թիւ 27 (Յուլիս 29), Թիւ 28 (Օգոտսոս 5), Թիւ 29 (Օգոտսոս 12), Թիւ 30 (Օգոտսոս 19), Թիւ 31 (Օգոտսոս 26), Թիւ 32 (Սեպտեմբեր 2), Թիւ 33 (Սեպտեմբեր 9), Թիւ 34 (Սեպտեմբեր 10), Թիւ 35 (Սեպտեմբեր 23), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 30), Թիւ 37 (Հոկտեմբեր 7), Թիւ 38 (Հոկտեմբեր 14), Թիւ 39 (Հոկտեմբեր 21), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 28), Թիւ 41 (Նոյեմբեր 4), Թիւ 42 (Նոյեմբեր 10), Թիւ 43 (Նոյեմբեր 18), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 25), Թիւ 45 եւ 46 (Դեկտեմբեր 2), Թիւ 47 եւ 48 (Դեկտեմբեր 9), Թիւ 49 եւ 50 (Դեկտեմբեր 15), Թիւ 51 եւ 52 (Դեկտեմբեր 23), Ցանկ նիւթոց<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373427?language=hyw#structure"> <b> 1907 </a> ԻԵ տարի, Բ շրջան </b>Թիւ 1 եւ 2 (Յունուար 1), Թիւ 3 եւ 4 (Յունուար 6), Թիւ 5 եւ 6 (Յունուար 13), Թիւ 7 եւ 8 (Յունուար 20), Թիւ 9 եւ 10 (Յունուար 27), Թիւ 11 եւ 12 (Փետրուար 3), Թիւ 13 եւ 14 (Փետրուար 10), Թիւ 15 եւ 16 (Փետրուար 17), Թիւ 17 եւ 18 (Փետրուար 24), Թիւ 19 եւ 20 (Մարտ 3), Թիւ 21 եւ 22 (Մարտ 10), Թիւ 23 եւ 24 (Մարտ 17), Թիւ 25 եւ 26 (Մարտ 24), Թիւ 14 (Մարտ 31), Թիւ 15 (Ապրիլ 7), Թիւ 16 (Ապրիլ 14), Թիւ 17 (Ապրիլ 21), Թիւ 18 (Ապրիլ 28), Թիւ 19 (Մայիս 5), Թիւ 20 (Մայիս 12), Թիւ 21 (Մայիս 19), Թիւ 22 (Մայիս 26), Թիւ 23 (Յունիս 2), Թիւ 24 (Յունիս 9), Թիւ 25 (Յունիս 16), Թիւ 26 (Յունիս 23), Թիւ 27 (Յունիս 30), Թիւ 28 (Յուլիս 7), Թիւ 29 (Յուլիս 14), Թիւ 30 (Յուլիս 21), Թիւ 31 (Յուլիս 28), Թիւ 32 (Օգոստոս 4), Թիւ 33 (Օգոստոս 11), Թիւ 34 (Օգոստոս 18), Թիւ 35 (Օգոստոս 25), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 8), Թիւ 38 (Սեպտեմբեր 11), Թիւ 39 (Սեպտեմբեր 22), Թիւ 40 (Սեպտեմբեր 29), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 6), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 13), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 20), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 3), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 10), Թիւ 47 (Նոյեմբեր 17),Թիւ 48 (Նոյեմբեր 24), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 1),Թիւ 50 (Դեկտեմբեր 8), Թիւ 51 (Դեկտեմբեր 15), Թիւ 52 (Դեկտեմբեր 22), Ցանկ նիւթոց <br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//373428?language=hyw#structure"> <b> 1908</a> ԻԶ տարի, Գ շրջան </b>Թիւ 1 (Յունուար 1), Թիւ 2 (Յունուար 3), Թիւ 3 (Յունուար 12), Թիւ 4 (Յունուար 19), Թիւ 5 (Յունուար 26), Թիւ 6 (Փետրուար 2), Թիւ 7 (Փետրուար 9), Թիւ 8 (Փետրուար 16), Թիւ 9 (Փետրուար 23), Թիւ 10 (Մարտ 1), Թիւ 11 (Մարտ 8), Թիւ 12 (Մարտ 13), Թիւ 13 (Մարտ 22), Թիւ 14 (Մարտ 29), Թիւ 15 (Ապրիլ 5), Թիւ 16 (Ապրիլ 12), Թիւ 17 (Ապրիլ 19), Թիւ 18 (Ապրիլ 26), Թիւ 19 (Մայիս 3), Թիւ 20 (Մայիս 10), Թիւ 21 (Մայիս 17), Թիւ 22 (Մայիս 24), Թիւ 23 (Մայիս 31), Թիւ 24 (Յունիս 7), Թիւ 25 (Յունիս 14), Թիւ 26 (Յունիս 21), Թիւ 27 (Յունիս 28), Թիւ 28 (Յուլիս 5)

T=27 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image