ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal
Local cover image
Local cover image

ՏԱՐԱԶ : Գեղարւեստական - Գրական - Երգիծաբանական / Խմբ.-հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան, Խմբ՝ Դ․ Լիսիցեան, Խմբ․՝ Վ․ Սուլթանեան․ Խմբ․՝ Կ․ Մարտիրոսեանց․

Contributor(s): Նազարեան, Տիգրան Հակոբջանի, 1858-1926 [խմբ.- հրատարակիչ] | Լիսիցեան, Դ․, Ժամանակաւոր Խմբ․ | Սուլթանեան, Վ․, Ժամանակաւոր Խմբ․ | Մարտիրոսեանց, Կ․, Ժամանակաւոր Խմբ․Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Armenian Publication details: Թիֆլիս : Տպարան "Արօր" Տ․ Նազարեանցի, Типографiя Груз. Изд. Т-ва., Скоропечатня М. Мартиросянца и К., Типографiя И. Мартиросiaнца, Տպարան Կ․ Մարտիրոսեանցի, Տպարան ընկ. "Վէրէիչև եւ Կամենմախէր", Տպարան Տաւարտկիլաձէ, Տպարան Հերմէս, Տպարան Ելեքտրաշարժ Ն․ Գ․ Աղանեանց, Типографiя Эсперанто, Тип. т-ва "Культура", Тип. т-ва "Мамул", Типографiя "Слово", Տպարան Հրատապ, 1890-1919. Description: 16 երես ; նկ. ; (ամսաթերթ, շաբաթաթերթ) 32 x 23 սմ., ապայ 30 x 21 սմ., ապայ 42 x 31 սմ. ապայ 35 x 25 սմ., ապայ 49 x 33 սմ., ապայ 37 x 24 սմSubject(s): Արուեստ, մշակոյթ -- XIX-XX դդ -- 1890-1919. -- Պարբերականներ | Ընծայագիր | տպ. "Արօր Տ․ Նազարեանցի" | տպ. "Վրաց․ Հրատ․ Ընկ․" | տպ. "Մնացական Մարտիրոսեանցի և Ընկ․" | տպ. "Յովհաննէսի Մարտիրոսեանի" | տպ. "Կ․ Մարտիրոսեանցի" | տպ. "Վէրէիչև եւ Կամենմախէր" | տպ. "Տաւարտկիլաձէ" | տպ. "Հերմէս" | տպ. "Էլէքտրատպարան օր․ Ն․ Աղանեանի" | տպ. "Эсперанто" | տպ. "Կուլտուրա" | տպ. "Մամուլ" | տպ. "Սլօվօ" | տպ. "Հրատապ" | Թպիլիսի | Վրաստան | ԵւրոպաGenre/Form: ԹերթOnline resources: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Summary: <b>1890</b> Թիւ 1-12, ՏԱՐԱԶ : Գեղարւեստական-Գրական-Երգիծաբանական։ "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "ԱՐՕՐ Տ․ Նազարեանի". 16 երես․ <b>1891</b> Երկրորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : Գեղարւեստական-Գրական-Երգիծաբանական Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ։ "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "ԱՐՕՐ Տ․ Նազարեանի". 16 երես․ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1892</b> Երրորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : Գեղարւեստական-Գրական-Երգիծաբանական Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ։ "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "ԱՐՕՐ Տ․ Նազարեանի". 16 երես․ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Բժ․ Դ․ Լիսիցեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1893</b> Չորրորդ Տարի։ Թիւ 1-2, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "ԱՐՕՐ Տ․ Նազարեանի". 16 երես․ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Բժ․ Դ․ Լիսիցեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1893</b> Չորրորդ Տարի։ Թիւ 3-50, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Типографiя Груз. Изд. Т-ва., 16 երես․ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Բժ․ Դ․ Լիսիցեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Վ․ Սուլթանեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1894</b> Հինգերորդ Տարի։ Թիւ 1-19, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Скоропечатня М. Мартиросянца и К., 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1894</b> Հինգերորդ Տարի։ Թիւ 20-49, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Типографiя Груз. Изд. Т-ва., 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1895</b> Վեցերորդ Տարի։ Թիւ 1-25, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Типографiя Груз. Изд. Т-ва., 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Ալէքսանդր Մովսիսեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1895</b> Վեցերորդ Տարի։ Թիւ 26-48, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Типографiя И. Мартиросiaнца, 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Ալէքսանդր Մովսիսեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1896</b> Եօթերորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "Յ․ Մարտիրոսեանցի", 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Ալէքսանդր Մովսիսեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1897</b> Ութերորդ Տարի։ Թիւ 1-49, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "Յ․ Մարտիրոսեանցի", 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Ալէքսանդր Մովսիսեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1898</b> Իններորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "Յ․ Մարտիրոսեանցի", 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Ալէքսանդր Մովսիսեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1899</b> Տասներորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան Կ․ Մարտիրոսեանցի, 24 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Կ․ Մարտիրոսեանց։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ Summary: <b>1900</b> Տասնեւմէկերորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան Կ․ Մարտիրոսեանցի, 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1901</b> Տասնեւերկուերորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան Կ․ Մարտիրոսեանցի, 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ 30 x 21 սմ: <b>1902</b> Տասնեւերեքերորդ Տարի։ Թիւ 1-15, ՏԱՐԱԶ : Տպարան Կ․ Մարտիրոսեանցի, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1902</b> Տասնեւերեքերորդ Տարի։ Թիւ 16-50 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, քննադատական ։ Տպարան ընկ. "Վէրէիչև եւ Կամենմախէր", 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1903</b> Տասնևչորսերորդ Տարի։ Թիւ 1-21 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, քննադատական ։ Տպարան ընկ. "Վէրէիչև եւ Կամենմախէր", 16 երես, ապայ 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ 42 x 31 սմ: <b>1903</b> Տասնևչորսերորդ Տարի։ Թիւ 22-40 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, քննադատական ։ Տպարան Տաւարտկիլաձէ, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Խմբագրի պաշտօնակատար՝ Կ․ Մարտիրոսեանց։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ 42 x 31 սմ. <b>1904</b> Տասնևհինգերորդ Տարի։ Թիւ 1-4 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, քննադատական ։ Տպարան Տաւարտկիլաձէ, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1904</b> Տասնևհինգերորդ Տարի։ Թիւ 5-34 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, քննադատական ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1905</b> Տասնևվեցերորդ Տարի։ Թիւ 1-35 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, հասարակական, քննադատական ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1906</b> Տասնեւեօթերորդ Տարի։ Թիւ 1-14 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, հասարակական, քննադատական ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ <b>1907</b> Տասնութերորդ Տարի։ Թիւ 1-4 ԳԵՂԱՓՆՋԻԿ․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան. <b>1908</b> Տասնևիններորդ Տարի։ Թիւ 1-2 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, հասարակական, քննադատական ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ 49 x 33 սմ. <b>1908</b> Տասնևիններորդ Տարի։ Թիւ 3-10 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, հասարակական, քննադատական ։ Տպարան Ելեքտրաշարժ Ն․ Գ․ Աղանեանց, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ 49 x 33 սմ. <b>1909</b> XX Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : 12 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 32 x 23 սմ. <b>1910</b> XXI Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : 12 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 32 x 23 սմ. <b>1911</b> Քսանեւերկուերորդ Տարի։ Թիւ 1 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակ․, քննադատակ․, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Типографiя Эсперанто, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1911</b> Քսանեւերկուերորդ Տարի։ Թիւ 2, 3, 4 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Ն․ Գ․ Աղանեանց, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1911</b> Քսանեւերկուերորդ Տարի։ Թիւ 5-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Тип. т-ва "Культура", 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.</br>Summary: <b>1912</b> Քսանեւերրորդ Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1913</b> Քսանեւչորսերրորդ Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1914</b> Քսանեւհինգերրորդ Տարի։ Թիւ 1-5 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1914</b> Քսանեւհինգերորդ Տարի։ Թիւ 6-8 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Ն․ Աղանեանց, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1915</b> Քսանեւվեցերորդ Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Ն․ Աղանեանց, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1916</b> Քսանեւեօթերորդ Տարի։ Թիւ 1-2 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Ն․ Աղանեանց, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1916</b> Քսանեւեօթերորդ Տարի։ Թիւ 3 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Тип. т-ва "Мамул", 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1916</b> Քսանեւեօթերորդ Տարի։ Թիւ 4-5, 6-7б 8-10 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Типографiя "Слово", 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1916</b> Քսանեւեօթերորդ Տարի։ Թիւ 11 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Ն․ Աղանեան, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1916</b> Քսանեւեօթերորդ Տարի։ Թիւ 12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Հրատապ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1917</b> Քսանեւութերորդ Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Հրատապ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1918</b> Քսան եւ իներորդ Տարի։ Թիւ 1-6 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Հրատապ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ. <b>1919</b> Երեսուներորդ Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
Tags from this library: No tags from this library for this title.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

1899 Թիւ 3, Տարազի Յաւելիած։
<b>1909 Թիւ 1։</b> Առաջին երեսին առկայ է Լև Տօլստօյի ինքնաձեռագիրը "Тиграну Яковлевичу Назарьяну. Левь Толстой. 1908, 25 Августа", Տիգրան Նազարեանի մեկնաբանութեամբ "Լև Տօլստօյի ինքնագիր նւէրը թերթիս խմբագրին, որ շնորհեց Եասնայա Պօլեանայում իր յօբելեանի առիթով նրա այցի օրը։"
<b>1911 Թիւ 1։</b> Առկայ է Կնուտ Համսունի ուղերձը եւ ստորագրութիւնը։ "Գերամեծար Պարոն Տիգրան Նազարեան։ Ներփակեալ կը գտնէք կնոջս և իմ մի քանի լուսանկարները։ Այս պատկերները հանել է գիւղական մի լուսանկարիչ, որոնք շատ էլ մեզ նման չեն, բայց յամենայն դէպս ձեզ որոշ չափով գաղափար կը տան մեր մասին։ Ես պատւրել եմ նույնպէս լուսանկարելու մեր հին, փոքրիկ տնակը անտառում, որ մենք ապրել ենք․ այս պատկերը ձեզ մի փոքր ուշ կուղարկէմ։ Ընդունեցէք, խնդրում եմ, ամենասրտագին բարև կնոջիցս և ձեզ անձնւէր Կնուտ Համսուն ստորագրութիուն։"

<b>1904 Թիւ 22։</b> ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹԻՒՆ «Ի նկատի ունենալով Տիգրան Նազարեանի խմբագրութեամբ Թիֆլիսում հրատարակւող "ՏԱՐԱԶ" լրագրի վնասակար ուղղութիւնը, Կովկասի քաղաքացիական մասի կառավարչապետ, ցենզ․ եւ տպագ․ կանոնադ․ 154 յօդ․ ծանօթութեան հիման վրայ, անհրաժեշտ համարեց դադարեցնել այդ լրագրի եւ նրա յաւելւած "ԱՂԲԻՒՐ" անունով ամսագրի հրատարակութիւնը չորս ամսով։»
<b>1906 Թիւ 14։</b> Խմբագրութիւնից։ «Հարկադրւած էինք ամառւայ ամիսներում ընդհատել Տարազը։ Վերսկսելով այժմ, որ դարձեալ դեռ պարզ չէ հորիզոնը, բնական է, որ պիտի ընթանանք կուզեկուզ։»

Աղբիւրներ․ <br/><li><a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/42390" target="_blank"> Նազարյան Ս. Հայ գիտամշակութային մամուլի էջերից («Տարազ», «Թատրոն», «Ազգագրական հանդես»), Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1995, # 2, էջ 97-106</a>

<b>1890</b> Թիւ 1-12, ՏԱՐԱԶ : Գեղարւեստական-Գրական-Երգիծաբանական։ "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "ԱՐՕՐ Տ․ Նազարեանի". 16 երես․
<b>1891</b> Երկրորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : Գեղարւեստական-Գրական-Երգիծաբանական Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ։ "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "ԱՐՕՐ Տ․ Նազարեանի". 16 երես․ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1892</b> Երրորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : Գեղարւեստական-Գրական-Երգիծաբանական Պատկերազարդ Շաբաթաթերթ։ "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "ԱՐՕՐ Տ․ Նազարեանի". 16 երես․ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Բժ․ Դ․ Լիսիցեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1893</b> Չորրորդ Տարի։ Թիւ 1-2, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "ԱՐՕՐ Տ․ Նազարեանի". 16 երես․ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Բժ․ Դ․ Լիսիցեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1893</b> Չորրորդ Տարի։ Թիւ 3-50, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Типографiя Груз. Изд. Т-ва., 16 երես․ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Բժ․ Դ․ Լիսիցեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Վ․ Սուլթանեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1894</b> Հինգերորդ Տարի։ Թիւ 1-19, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Скоропечатня М. Мартиросянца и К., 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1894</b> Հինգերորդ Տարի։ Թիւ 20-49, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Типографiя Груз. Изд. Т-ва., 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1895</b> Վեցերորդ Տարի։ Թիւ 1-25, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Типографiя Груз. Изд. Т-ва., 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Ալէքսանդր Մովսիսեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1895</b> Վեցերորդ Տարի։ Թիւ 26-48, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Типографiя И. Мартиросiaнца, 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Ալէքսանդր Մովսիսեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1896</b> Եօթերորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "Յ․ Մարտիրոսեանցի", 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Ալէքսանդր Մովսիսեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1897</b> Ութերորդ Տարի։ Թիւ 1-49, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "Յ․ Մարտիրոսեանցի", 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Ալէքսանդր Մովսիսեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1898</b> Իններորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան "Յ․ Մարտիրոսեանցի", 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Ալէքսանդր Մովսիսեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1899</b> Տասներորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան Կ․ Մարտիրոսեանցի, 24 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Ժամանակաւոր Խմբագիր՝ Կ․ Մարտիրոսեանց։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։

<b>1900</b> Տասնեւմէկերորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան Կ․ Մարտիրոսեանցի, 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1901</b> Տասնեւերկուերորդ Տարի։ Թիւ 1-50, ՏԱՐԱԶ : "ԱՂԲԻՒՐԻ" ՅԱՒԵԼՒԱԾ։ Տպարան Կ․ Մարտիրոսեանցի, 16 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ 30 x 21 սմ:
<b>1902</b> Տասնեւերեքերորդ Տարի։ Թիւ 1-15, ՏԱՐԱԶ : Տպարան Կ․ Մարտիրոսեանցի, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1902</b> Տասնեւերեքերորդ Տարի։ Թիւ 16-50 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, քննադատական ։ Տպարան ընկ. "Վէրէիչև եւ Կամենմախէր", 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1903</b> Տասնևչորսերորդ Տարի։ Թիւ 1-21 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, քննադատական ։ Տպարան ընկ. "Վէրէիչև եւ Կամենմախէր", 16 երես, ապայ 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ 42 x 31 սմ:
<b>1903</b> Տասնևչորսերորդ Տարի։ Թիւ 22-40 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, քննադատական ։ Տպարան Տաւարտկիլաձէ, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Խմբագրի պաշտօնակատար՝ Կ․ Մարտիրոսեանց։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։ 42 x 31 սմ.
<b>1904</b> Տասնևհինգերորդ Տարի։ Թիւ 1-4 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, քննադատական ։ Տպարան Տաւարտկիլաձէ, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1904</b> Տասնևհինգերորդ Տարի։ Թիւ 5-34 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, քննադատական ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1905</b> Տասնևվեցերորդ Տարի։ Թիւ 1-35 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, հասարակական, քննադատական ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1906</b> Տասնեւեօթերորդ Տարի։ Թիւ 1-14 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, գիտական, հասարակական, քննադատական ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ լոյս է տեսնում շաբաթը մի անգամ կիրակի օրերը։
<b>1907</b> Տասնութերորդ Տարի։ Թիւ 1-4 ԳԵՂԱՓՆՋԻԿ․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան.
<b>1908</b> Տասնևիններորդ Տարի։ Թիւ 1-2 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, հասարակական, քննադատական ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ 49 x 33 սմ.
<b>1908</b> Տասնևիններորդ Տարի։ Թիւ 3-10 ՏԱՐԱԶ : Գեղաւեստական, գրական, հասարակական, քննադատական ։ Տպարան Ելեքտրաշարժ Ն․ Գ․ Աղանեանց, 8 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ Պատկերազարդ շաբաթաթերթ․ 49 x 33 սմ.
<b>1909</b> XX Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : 12 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 32 x 23 սմ.
<b>1910</b> XXI Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : 12 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 32 x 23 սմ.
<b>1911</b> Քսանեւերկուերորդ Տարի։ Թիւ 1 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակ․, քննադատակ․, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Типографiя Эсперанто, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1911</b> Քսանեւերկուերորդ Տարի։ Թիւ 2, 3, 4 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Ն․ Գ․ Աղանեանց, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1911</b> Քսանեւերկուերորդ Տարի։ Թիւ 5-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Тип. т-ва "Культура", 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.</br>

<b>1912</b> Քսանեւերրորդ Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1913</b> Քսանեւչորսերրորդ Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1914</b> Քսանեւհինգերրորդ Տարի։ Թիւ 1-5 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1914</b> Քսանեւհինգերորդ Տարի։ Թիւ 6-8 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Ն․ Աղանեանց, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1915</b> Քսանեւվեցերորդ Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Ն․ Աղանեանց, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1916</b> Քսանեւեօթերորդ Տարի։ Թիւ 1-2 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Ն․ Աղանեանց, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1916</b> Քսանեւեօթերորդ Տարի։ Թիւ 3 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Тип. т-ва "Мамул", 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1916</b> Քսանեւեօթերորդ Տարի։ Թիւ 4-5, 6-7б 8-10 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Типографiя "Слово", 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1916</b> Քսանեւեօթերորդ Տարի։ Թիւ 11 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Ն․ Աղանեան, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1916</b> Քսանեւեօթերորդ Տարի։ Թիւ 12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Հրատապ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1917</b> Քսանեւութերորդ Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Հրատապ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1918</b> Քսան եւ իներորդ Տարի։ Թիւ 1-6 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան Հրատապ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.
<b>1919</b> Երեսուներորդ Տարի։ Թիւ 1-12 ՏԱՐԱԶ : Գեղագիտական, գրական, հասարակական, քննադատական, քաղաքագիտական պատկերազարդ հանդէս ։ Տպարան ՀԵՐՄԷՍ, 20 երես․ Խմբագիր-Հրատարակիչ՝ Տիգրան Նազարեան։ 37 x 24 սմ.

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

<b>Ունեցած է ՅԱԵԼՈՒԱԾՆԵՐ։</b>
1900, ՏԱՐԱԶ - ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԹԵՐԹ։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/374054?language=hyw#structure"> Թիւ 1</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372622?language=hyw#structure"> Թիւ 2</a>, 8 երես․
1900, ՏԱՐԱԶ - ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԹԵՐԹ։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372678?language=hyw#structure"> Թիւ 41</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372686?language=hyw#structure"> Թիւ 44</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372694?language=hyw#structure"> Թիւ 49</a>, 8 երես․
1900, ՏԱՐԱԶ - ԻԼԼԻՒՍՏՐԱՍԻՕՆ "Ախալքալաքի աղէտը": <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//372620?language=hyw#structure"> Թիւ 1</a>, 8 երես․
1900, ՏԱՐԱԶ - ԻԼԼԻՒՍՏՐԱՍԻՕՆ: <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372623?language=hyw#structure"> Թիւ 2</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372640?language=hyw#structure"> Թիւ 13</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372651?language=hyw#structure"> Թիւ 18</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372648?language=hyw#structure"> Թիւ 19</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372675?language=hyw#structure"> Թիւ 39</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372682?language=hyw#structure"> Թիւ 42</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372684?language=hyw#structure"> Թիւ 43</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372688?language=hyw#structure"> Թիւ 45</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372691?language=hyw#structure"> Թիւ 47</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372696?language=hyw#structure"> Թիւ 50</a>, 8 երես․
1900, ՏԱՐԱԶ - ՊԱՐԻԶԻ ՄՈԴԱՆԵՐ: <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372697?language=hyw#structure"> Թիւ 1</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372699?language=hyw#structure"> Թիւ 2</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372701?language=hyw#structure"> Թիւ 3</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372707?language=hyw#structure"> Թիւ 4-5</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372710?language=hyw#structure"> Թիւ 6</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372711?language=hyw#structure"> Թիւ 7</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372714?language=hyw#structure"> Թիւ 8</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372715?language=hyw#structure"> Թիւ 9-10</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372716?language=hyw#structure"> Թիւ 11</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//372717?language=hyw#structure"> Թիւ 12</a>, 8 երես․
1901, ՏԱՐԱԶ - ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ: <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372784?language=hyw#structure"> Թիւ 2/I</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372785?language=hyw#structure"> Թիւ 5/II</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372786?language=hyw#structure"> Թիւ 8/III</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372787?language=hyw#structure"> Թիւ 11/IV</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372788?language=hyw#structure"> Թիւ 17/V</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372789?language=hyw#structure"> Թիւ 20/VI</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372790?language=hyw#structure"> Թիւ 23/VII</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372791?language=hyw#structure"> Թիւ 26/VIII</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372792?language=hyw#structure"> Թիւ 35/IX</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//372793?language=hyw#structure"> Թիւ 40/X</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//372794?language=hyw#structure"> Թիւ 48/XI-XII</a>, 8 երես.
1901, ՏԱՐԱԶ - ՊԱՐԻԶԻ ՄՈԴԱՆԵՐ։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372795?language=hyw#structure"> Թիւ 3/I</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372797?language=hyw#structure"> Թիւ 7/II</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372798?language=hyw#structure"> Թիւ 14/III-IV</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372799?language=hyw#structure"> Թիւ 34/V-VI</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372800?language=hyw#structure"> Թիւ 41/VII-VIII</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372802?language=hyw#structure"> Թիւ 46/IX-X</a>, 8 երես․
1901, ՏԱՐԱԶ - ԻԼԼԻՒՍՏՐԱՍԻՕՆ: <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372803?language=hyw#structure"> Թիւ 1/I</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372804?language=hyw#structure"> Թիւ 4/II</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372805?language=hyw#structure"> Թիւ 6/III</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372807?language=hyw#structure"> Թիւ 12/IV</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372808?language=hyw#structure"> Թիւ 16/VIII</a>,<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372809?language=hyw#structure"> Թիւ 22/VI</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372810?language=hyw#structure"> Թիւ 28/VII-VIII</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372811?language=hyw#structure"> Թիւ 39/IX</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372813?language=hyw#structure"> Թիւ 43/X</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372814?language=hyw#structure"> Թիւ 49/XI</a>, 8 երես․
1902, ՏԱՐԱԶ - ԻԼԼԻՒՍՏՐԱՍԻՕՆ: <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372822?language=hyw#structure"> Թիւ 1/I</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372820?language=hyw#structure"> Թիւ 7/II</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372840?language=hyw#structure"> Թիւ 12/III</a>, 8 երես․
1902, ՏԱՐԱԶ - ՊԱՐԻԶԻ ՄՈԴԱՆԵՐ։ <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372896?language=hyw#structure"> Թիւ 5/I</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372898?language=hyw#structure"> Թիւ 10/II-III</a>, 8 երես․
1902, ՏԱՐԱԶ - ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ: <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372900?language=hyw#structure"> Թիւ 3/I</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372901?language=hyw#structure"> Թիւ 6/II</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372902?language=hyw#structure"> Թիւ 11/III</a>, 8 երես․
1903, ՏԱՐԱԶ - ԻԼԼԻՒՍՏՐԱՍԻՕՆ: <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372923?language=hyw#structure"> Թիւ 1</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372928?language=hyw#structure"> Թիւ 2</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372937?language=hyw#structure"> Թիւ 3</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372941?language=hyw#structure"> Թիւ 5</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372944?language=hyw#structure"> Թիւ 8</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372949?language=hyw#structure"> Թիւ 12</a>, <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//372954?language=hyw#structure"> Թիւ 17</a>, 8 երես․

Բնագիրը՝ հայերէն

1890, 1891 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 451 L III-3
1892 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 452 L III-3։
1893, 1894 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 453 L III-3։
1895, 1896 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 454 L III-3։
1897, 1898 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 455 L III-3։
1899 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 456 L III-3։
1900 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 457 L III-3։
1901 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 458 L III-3։<br>

1902</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 459 L III-3։
1903, 1904</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 460 L III-3։
1905</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 2291 L XI-4։
1906</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 2250 L XI-4։
1907</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 2307 L XI-5։
1908</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 2251 L XI։
1909, 1910</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է 0383 L II-3։
1911, 1912, 1913</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։<br><br>


<b> Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում </b>առկայ են: <br><br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/371575?language=hyw#structure"> <b> 1890</b> </a> Երրրորդ տարի, </b> Թիւ 1 (Յունւար), Թիւ 2 (Փետրւար), Թիւ 3, Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Յունիս), Թիւ 7 եւ 8 (Յուլիս/Oգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/371609?language=hyw#structure"> <b> 1891</b> </a> Երկրորդ տարի, </b> Թիւ 1 (6 Յունւարի), Թիւ 2 (13 Յունւարի), Թիւ 3 (20 Յունւարի), Թիւ 4 (27 Յունւարի), Թիւ 5 (3 Փետրւարի), Թիւ 6 (10 Փետրւարի), Թիւ 7 (17 Փետրւարի), Թիւ 8 (24 Փետրւարի), Թիւ 9 (3 Մարտի), Թիւ 10 (17 Մարտի), Թիւ 11 (24 Մարտի), Թիւ 12 (31 Մարտի), Թիւ 13 (7 Ապրիլի), Թիւ 14 (14 Ապրիլի), Թիւ 15 (21 Ապրիլի), Թիւ 16 (5 Մայիսի), Թիւ 17 (12 Մայիսի), Թիւ 18 (19 Մայիսի), Թիւ 19 (26 Մայիսի), Թիւ 20 (2 Յունիսի), Թիւ 21 (9 Յունիսի), Թիւ 22 (16 Յունիսի), Թիւ 23 (23 Յունիսի), Թիւ 24 (30 Յունիսի), Թիւ 25 (7 Յուլիսի), Թիւ 26 (14 Յուլիսի), Թիւ 27 (21 Յուլիսի), Թիւ 28 (28 Յուլիսի), Թիւ 29 (4 Օգոստոսի), Թիւ 30 (11 Օգոստոսի), Թիւ 31 (18 Օգոստոսի), Թիւ 32 (25 Օգոստոսի), Թիւ 33-34 (8 Սեպտեմբերի), Թիւ 35 (15 Սեպտեմբերի), Թիւ 36 (22 Սեպտեմբերի), Թիւ 37 (29 Սեպտեմբերի), Թիւ 38 (6 Հոկտեմբերի), Թիւ 39 (13 Հոկտեմբերի), Թիւ 40 (20 Հոկտեմբերի), Թիւ 41 (27 Հոկտեմբերի), Թիւ 42 (3 Նոյեմբերի), Թիւ 43 (10 Նոյեմբերի), Թիւ 44 (17 Նոյեմբերի), Թիւ 45 (24 Նոյեմբերի), Թիւ 46 (1 Դեկտեմբերի), Թիւ 47 (8 Դեկտեմբերի), Թիւ 48 (15 Դեկտեմբերի), Թիւ 49 (22 Դեկտեմբերի), Թիւ 50 (29 Դեկտեմբերի), Թիւ 1- 50 Բովանդակութիւն <br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/371793?language=hyw#structure"> <b> 1892</b> </a> Երրրորդ տարի, </b> Թիւ 1 (5 Յունւարի), Թիւ 2 (19 Յունւարի), Թիւ 3 (26 Յունւարի), Թիւ 4 (2 Փետրւարի), Թիւ 5 (9 Փետրւարի), Թիւ 6 (16 Փետրւարի), Թիւ 7 (23 Փետրւարի), Թիւ 8 (1 Մարտի), Թիւ 9 (8 Մարտի), Թիւ 10 (15 Մարտի), Թիւ 11 (22 Մարտի), Թիւ 12 (29 Մարտի), Թիւ 13 (5 Ապրիլի), Թիւ 14 (19 Ապրիլի), Թիւ 15 (26 Ապրիլի), Թիւ 16 (3 Մայիսի), Թիւ 17 (10 Մայիսի), Թիւ 18 (17 Մայիսի), Թիւ 19 (24 Մայիսի), Թիւ 20 (31 Մայիսի), Թիւ 21 (7 Յունիսի), Թիւ 22 (14 Յունիսի), Թիւ 23 (21 Յունիսի), Թիւ 24 (28 Յունիսի), Թիւ 25 (5 Յուլիսի), Թիւ 26 (12 Յուլիսի), Թիւ 27 (19 Յուլիսի), Թիւ 28 (26 Յուլիսի), Թիւ 29 ( 2 Օգոստոսի), Թիւ 30 (9 Օգոստոսի), Թիւ 31 (16 Օգոստոսի), Թիւ 32 (23 Օգոստոսի), Թիւ 33 (30 Օգոստոսի), Թիւ 34 (6 Սեպտեմբերի), Թիւ 35 (13 Սեպտեմբերի), Թիւ 36 (13 Սեպտեմբերի), Թիւ 37 (27 Սեպտեմբերի), Թիւ 38 (4 Հոկտեմբերի), Թիւ 39 (11 Հոկտեմբերի), Թիւ 40 (18 Հոկտեմբերի), Թիւ 41 (25 Հոկտեմբերի), Թիւ 42 (1 Նոյեմբերի), Թիւ 43 (8 Նոյեմբերի), Թիւ 44 (15 Նոյեմբերի), Թիւ 45 (22 Նոյեմբերի), Թիւ 46 (29 Նոյեմբերի), Թիւ 47 (6 Դեկտեմբերի), Թիւ 48 (13 Դեկտեմբերի), Թիւ 49 (20 Դեկտեմբերի), Թիւ 50 (27 Դեկտեմբերի) <br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/371921?language=hyw#structure"> <b> 1893</b> </a> Չորրորդ տարի, </b> Թիւ 1 (3 Յունւարի), Թիւ 2 (10 Յունւարի), Թիւ 3 (17 Յունւարի), Թիւ 4 (24 Յունւարի), Թիւ 5 (31 Յունւարի), Թիւ 6 (7 Փետրւարի), Թիւ 7 (14 Փետրւարի), Թիւ 8 (21 Փետրւարի), Թիւ 9 (28 Փետրւարի), Թիւ 10 (7 Մարտի), Թիւ 11 (14 Մարտի), Թիւ 12 (21 Մարտի), Թիւ 13 (28 Մարտի), Թիւ 14 (4 Ապրիլի), Թիւ 15 (11 Ապրիլի), Թիւ 16 (18 Ապրիլի), Թիւ 17 (25 Ապրիլի), Թիւ 18 (2 Մայիսի), Թիւ 19 (9 Մայիսի), Թիւ 20 (16 Մայիսի), Թիւ 21 (23 Մայիսի), Թիւ 22 (30 Մայիսի, Թիւ 23 (6 Յունիսի), Թիւ 24 (13 Յունիսի), Թիւ 25 (20 Յունիսի), Թիւ 26 (11 Յուլիսի), Թիւ 27 (18 Յուլիսի), Թիւ 28 (25 Յուլիսի), Թիւ 29 (1 Օգոստոսի), Թիւ 30 (8 Օգոստոսի), Թիւ 31 (15 Օգոստոսի), Թիւ 32 (22 Օգոստոսի), Թիւ 33 (29 Օգոստոսի), Թիւ 35 (12 Սեպտեմբերի), Թիւ 36 (19 Սեպտեմբերի), Թիւ 37 (26 Սեպտեմբերի), Թիւ 38 (3 Հոկտեմբերի), Թիւ 39 (10 Հոկտեմբերի), Թիւ 40 (17 Հոկտեմբերի), Թիւ 41 (24 Հոկտեմբերի), Թիւ 42 (31 Հոկտեմբերի), Թիւ 43 (7 Նոյեմբերի), Թիւ 44 (14 Նոյեմբերի), Թիւ 45 եւ 48 (Նոյեմբեր 15/Դեկտեմբեր 15), Թիւ 49 եւ 50 (Դեկտեմբեր 15/31)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372002?language=hyw#structure"> <b> 1894</b> </a> Հինգերորդ տարի, </b> Թիւ 1 (16 Յունւարի), Թիւ 2 (23 Յունւարի), Թիւ 3 (30 Յունւարի), Թիւ 4 (6 Փետրւարի), Թիւ 5 (13 Փետրւարի), Թիւ 6 (20 Փետրւարի), Թիւ 7 (27 Փետրւարի), Թիւ 8 (6 Մարտի), Թիւ 9 (13 Մարտի), Թիւ 10 (20 Մարտի), Թիւ 11 (27 Մարտի), Թիւ 12 (3 Ապրիլի), Թիւ 13 (10 Ապրիլի), Թիւ 14 (17 Ապրիլի), Թիւ 15 (1 Մայիսի), Թիւ 16 (8 Մայիսի), Թիւ 17 (15 Մայիսի), Թիւ 18 (22 Մայիսի), Թիւ 19 (29 Մայիսի), Թիւ 20 (5 Յունիսի), Թիւ 21 (12 Յունիսի), Թիւ 22 (19 Յունիսի), Թիւ 23 (26 Յունիսի), Թիւ 24 (3 Յուլիսի), Թիւ 25 (10 Յուլիսի), Թիւ 26 (17 Յուլիսի), Թիւ 27-28 (31 Յուլիսի), Թիւ 29 (7 Օգոստոսի), Թիւ 30 (14 Օգոստոսի), Թիւ 31 (21 Օգոստոսի), Թիւ 32 (28 Օգոստոսի), Թիւ 33 (4 Սեպտեմբերի), Թիւ 34 (11 Սեպտեմբերի), Թիւ 35 (18 Սեպտեմբերի), Թիւ 36 (25 Սեպտեմբերի), Թիւ 37 (2 Հոկտեմբերի), Թիւ 38 (9 Հոկտեմբերի), Թիւ 39 (16 Հոկտեմբերի), Թիւ 40 (23 Հոկտեմբերի), Թիւ 41 (30 Հոկտեմբերի), Թիւ 42 (6 Նոյեմբերի), Թիւ 43 (13 Նոյեմբերի), Թիւ 44 (20 Նոյեմբերի), Թիւ 45 (27 Նոյեմբերի), Թիւ 46 (6 Դեկտեմբերի), Թիւ 47 (11 Դեկտեմբերի), Թիւ 48 (18 Դեկտեմբերի), Թիւ 49 (25 Դեկտեմբերի)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372098?language=hyw#structure"> <b> 1895</b> </a> Վեցերորդ տարի, </b> Թիւ 1 (1 Յունւարի), Թիւ 2 (15 Յունւարի), Թիւ 3 (22 Յունւարի), Թիւ 4 (29 Յունւարի), Թիւ 5 (5 Փետրւարի), Թիւ 6 (12 Փետրւարի), Թիւ 7 (26 Փետրւարի), Թիւ 8 (5 Մարտի), Թիւ 9 (12 Մարտի), Թիւ 10 (19 Մարտի), Թիւ 11 (26 Մարտի), Թիւ 12 (2 Ապրիլի), Թիւ 13 (16 Ապրիլի), Թիւ 14 (23 Ապրիլի), Թիւ 15 (30 Ապրիլի), Թիւ 16 (7 Մայիսի), Թիւ 17 (14 Մայիսի), Թիւ 18 (21 Մայիսի), Թիւ 20 (4 Յունիսի), Թիւ 21 (11 Յունիսի), Թիւ 22 (18 Յունիսի), Թիւ 23 (25 Յունիսի), Թիւ 24 (18 Յուլիսի), Թիւ 25 (20 Յուլիսի), Թիւ 26 (23 Յուլիսի), Թիւ 27 (30 Յուլիսի), Թիւ 28 (6 Օգոստոսի), Թիւ 29 (13 Օգոստոսի), Թիւ 30 (20 Օգոստոսի), Թիւ 31 (27 Օգոստոսի), Թիւ 32 (3 Սեպտեմբերի), Թիւ 33 (10 Սեպտեմբերի), Թիւ 34 (17 Սեպտեմբերի), Թիւ 35 (24 Սեպտեմբերի), Թիւ 36 (1 Հոկտեմբերի), Թիւ 37 (7 Հոկտեմբերի), Թիւ 38 (15 Հոկտեմբերի), Թիւ 39 (22 Հոկտեմբերի), Թիւ 40 (29 Հոկտեմբերի), Թիւ 41 (5 Նոյեմբերի), Թիւ 42 (12 Նոյեմբերի), Թիւ 43 (19 Նոյեմբերի), Թիւ 44 (26 Նոյեմբերի), Թիւ 45 (3 Դեկտեմբերի), Թիւ 46 (10 Դեկտեմբերի), Թիւ 47 (17 Դեկտեմբերի), Թիւ 48 (24 Դեկտեմբերի) <br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372099?language=hyw#structure"> <b> 1896</b> </a> Եօթերորդ տարի, </b> Թիւ 1 (1 Յունւարի), Թիւ 2 (14 Յունւարի), Թիւ 3 (21 Յունւարի), Թիւ 4 (28 Յունւարի), Թիւ 5 (4 Փետրւարի), Թիւ 6 (11 Փետրւարի), Թիւ 7 (18 Փետրւարի), Թիւ 8 (25 Փետրւարի), Թիւ 9 (3 Մարտի), Թիւ 10 (10 Մարտի), Թիւ 11 (17 Մարտի), Թիւ 12 (24 Մարտի), Թիւ 13 (7 Ապրիլի), Թիւ 14 (7 Ապրիլի), Թիւ 15 (21 Ապրիլի), Թիւ 16 (28 Ապրիլի), Թիւ 17 (5 Մայիսի), Թիւ 18 (12 Մայիսի), Թիւ 19 (19 Մայիսի), Թիւ 20 (26 Մայիսի), Թիւ 21 (2 Յունիսի), Թիւ 22 (9 Յունիսի), Թիւ 23 (16 Յունիսի), Թիւ 24 (23 Յունիսի), Թիւ 25 (30 Յունիսի), Թիւ 26 (7 Յուլիսի), Թիւ 27 (14 Յուլիսի), Թիւ 28 (21 Յուլիսի), Թիւ 29 (28 Յուլիսի), Թիւ 30 (4 Օգոստոսի), Թիւ 31 (11 Օգոստոսի), Թիւ 32 (18 Օգոստոսի), Թիւ 33 (25 Օգոստոսի), Թիւ 34 (1 Սեպտեմբերի), Թիւ 35 (8 Սեպտեմբերի), Թիւ 36 (15 Սեպտեմբերի), Թիւ 37 (22 Սեպտեմբերի), Թիւ 38 (29 Սեպտեմբերի), Թիւ 39 (6 Հոկտեմբերի), Թիւ 40 (13 Հոկտեմբերի), Թիւ 41 (20 Հոկտեմբերի), Թիւ 42 (27 Հոկտեմբերի), Թիւ 43 (3 Նոյեմբերի), Թիւ 44 (10 Նոյեմբերի), Թիւ 45 (17 Նոյեմբերի), Թիւ 46 (24 Նոյեմբերի), Թիւ 47 (1 Դեկտեմբեր), Թիւ 48 (8 Դեկտեմբեր), Թիւ 49 (15 Դեկտեմբեր), Թիւ 50 (23 Դեկտեմբեր)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372339?language=hyw#structure"> <b> 1897</b> </a>Ութերորդ տարի, </b> Թիւ 1 (1 Յունւարի), Թիւ 2 (12 Յունւարի), Թիւ 3 (19 Յունւարի), Թիւ 4 (26 Յունւարի), Թիւ 5 (2 Փետրւարի), Թիւ 6 (9 Փետրւարի), Թիւ 7 (16 Փետրւարի), Թիւ 8 (23 Փետրւարի), Թիւ 8 (Յաւելւած), Թիւ 9 (9 Մարտի), Թիւ 10 (16 Մարտի), Թիւ 11 (23 Մարտի), Թիւ 11 (Յաւելւած), Թիւ 12 (30 Մարտի), Թիւ 13 (6 Ապրիլի), Թիւ 14 (13 Ապրիլի), Թիւ 15 (27 Ապրիլի), Թիւ 16 (4 Մայիսի), Թիւ 17 (11 Մայիսի), Թիւ 18 (18 Մայիսի), Թիւ 19 (25 Մայիսի), Թիւ 19 (Պարիզի Մոդաներ Թիւ IV-V), Թիւ 20 (1 Յունիսի), Թիւ 21 (8 Յունիսի), Թիւ 22 (15 Յունիսի), Թիւ 23 (22 Յունիսի), Թիւ 24 ( 29 Յունիսի), Թիւ 24 (Յաւելւած), Թիւ 25 (6 Յուլիսի), Թիւ 26 (13 Յուլիսի), Թիւ 27 (20 Յուլիսի), Թիւ 28 (27 Յուլիսի), Թիւ 29 (3 Օգոստոսի), Թիւ 29 (Յաւելւած), Թիւ 30 (10 Օգոստոսի), Թիւ 31 (17 Օգոստոսի), Թիւ 32 (24 Օգոստոսի), Թիւ 33 (31 Օգոստոսի), Թիւ 34 (7 Սեպտեմբերի), Թիւ 35 (14 Սեպտեմբերի), Թիւ 36 (21 Սեպտեմբերի), Թիւ 37 (28 Սեպտեմբերի), Թիւ 38 (5 Հոկտեմբերի), Թիւ 39 (12 Հոկտեմբերի), Թիւ 40 (19 Հոկտեմբերի), Թիւ 41 (26 Հոկտեմբերի), Թիւ 42 (2 Նոյեմբերի), Թիւ 43 (9 Նոյեմբերի), Թիւ 44 (16 Նոյեմբերի), Թիւ 44 (Յաւելւած), Թիւ 45 (23 Նոյեմբերի), Թիւ 46 (30 Նոյեմբերի), Թիւ 47 (7 Դեկտեմբերի), Թիւ 47 (Յաւելւած), Թիւ 48 (14 Դեկտեմբերի), Թիւ 49 ( 21 Դեկտեմբերի) <br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372396?language=hyw#structure"> <b> 1898</b> </a> Իններորդ տարի </b> Թիւ 1-25 Բովանդակութիւն, Թիւ 1 (1 Յունւարի), Թիւ 2 (11 Յունւարի), Թիւ 3 (18 Յունւարի), Թիւ 4 (25 Յունւարի), Թիւ 5 (1 Փետրարի), Թիւ 6 (8 Փետրւարի), Թիւ 7 (15 Փետրւարի), Թիւ 8 (22 Փետրւարի), Թիւ 9 (1 Մարտի), Թիւ 10 (8 Մարտի), Թիւ 11 (15 Մարտի), Թիւ 12 (22 Մարտի), Թիւ 13 (29 Մարտի), Թիւ 14 (5 Ապրիլի), Թիւ 15 (19 Ապրիլի), Թիւ 16 (26 Ապրիլի), Թիւ 17 (3 Մայիսի), Թիւ 18 (10 Մայիսի), Թիւ 19 (17 Մայիսի), Թիւ 20 (24 Մայիսի), Թիւ 21 (31 Մայիսի), Թիւ 22 (7 Յունիսի), Թիւ 23 (14 Յունիսի), Թիւ 24 (21 Յունիսի), Թիւ 25 (28 Յունիսի), Թիւ 26 (5 Յուլիսի), Թիւ 27 (12 Յուլիսի), Թիւ 28 (19 Յուլիսի), Թիւ 29 (26 Յուլիսի), Թիւ 30 (2 Օգոստոսի), Թիւ 31 (9 Օգոստոսի), Թիւ 32 (23 Օգոստոսի), Թիւ 33 (30 Օգոստոսի), Թիւ 34 (6 Սեպտեմբերի), Թիւ 35 (13 Սեպտեմբերի), Թիւ 36 (20 Սեպտեմբերի), Թիւ 37 (27 Սեպտեմբերի), Թիւ 38 (4 Հոկտեմբերի), Թիւ 39 (11 Հոկտեմբերի), Թիւ 40 (18 Հոկտեմբերի), Թիւ 41 (25 Հոկտեմբերի), Թիւ 42 (1 Նոյեմբերի), Թիւ 43 (8 Նոյեմբերի), Թիւ 44 (15 Նոյեմբերի), Թիւ 45 (22 Նոյեմբերի), Թիւ 46 (29 Նոյեմբերի), Թիւ 47 (6 Դեկտեմբերի), Թիւ 48 (13 Դեկտեմբերի), Թիւ 49 (20 Դեկտեմբերի), Թիւ 50 (27 Դեկտեմբերի), Թիւ 1- 50 Բովանդակութիւն<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372551?language=hyw#structure"> <b> 1899</b> </a>Տասներորդ տարի </b> Տասնամեակ Տարազի, Թիւ 1- 50 Բովանդակութիւն, Թիւ 1 (1 Յունւարի), Թիւ 2 (17 Յունւարի), Թիւ 3 (24 Յունւարի), Թիւ 3 (Յաւելւած), Թիւ 4 (31 Յունւարի), Թիւ 5 (7 Փետրւարի), Թիւ 5 (Յաւելւած), Թիւ 6 (14 Փետրւարի), Թիւ 7 (21 Փետրւարի), Թիւ 8 (28 Փետրւարի), Թիւ 9 (14 Մարտի), Թիւ 10 (21 Մարտի), Թիւ 11 (28 Մարտի), Թիւ 12 (4 Ապրիլի), Թիւ 13 (11 Ապրիլի), Թիւ 14 (18 Ապրիլի), Թիւ 15 (2 Մայիսի), Թիւ 16 (9 Մայիսի), Թիւ 17 (16 Մայիսի), Թիւ 18 (26 Մայիսի), Թիւ 19 ( 30 Մայիսի), Թիւ 20 (6 Յունիսի), Թիւ 21 (13 Յունիսի), Թիւ 22 (20 Յունիսի), Թիւ 23 (27 Յունիսի), Թիւ 24 (4 Յուլիսի), Թիւ 25 (11 Յուլիսի), Թիւ 25 (11 Յուլիսի), Թիւ 27 (25 Յուլիսի),, Թիւ 28 (1 Օգոստոսի), Թիւ 29 (8 Օգոստոսի), Թիւ 30 (15 Օգոստոսի), Թիւ 31 (22 Օգոստոսի), Թիւ 32 (29 Օգոստոսի), Թիւ 33 (5 Սեպտեմբեր), Թիւ 34 (12 Սեպտեմբեր), Թիւ 35 (19 Սեպտեմբեր), Թիւ 36 (26 Սեպտեմբեր), Թիւ 37 (5 Հոկտեմբեր), Թիւ 38 (10 Հոկտեմբեր), Թիւ 39 (17 Հոկտեմբեր), Թիւ 40 (24 Հոկտեմբեր), Թիւ 41 (Յաւելւած), Թիւ 42 (7 Նոյեմբեր), Թիւ 43 (14 Նոյեմբեր), Թիւ 44 (21 Նոյեմբեր), Թիւ 45 (28 Նոյեմբեր), Թիւ 46 (5 Դեկտեմբեր), Թիւ 47 (12 Դեկտեմբեր), Թիւ 48 (19 Դեկտեմբեր), Թիւ 49 (26 Դեկտեմբեր), Թիւ 50 (31 Դեկտեմբեր)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//372552?language=hyw#structure"> <b> 1900</b> </a>Տասնեւմէկերորդ տարի </b>6 Թիւ 1 (16 Յունւար), Թիւ 2 (23 Յունւար), Թիւ 3 (30 Յունւար), Թիւ 4 (6 Փետրւար), Թիւ 5 (13 Փետրւար), Թիւ 6 (20 Փետրւար), Թիւ 7 (27 Փետրւար), Թիւ 8 (5 Մարտի), Թիւ 9 (12 Մարտի), Թիւ 10 (19 Մարտի), Թիւ 11 (26 Մարտի), Թիւ 12 (2 Ապրիլի), Թիւ 13 (9 Ապրիլի), Թիւ 14 (16 Ապրիլի), Թիւ 15 (23 Ապրիլի), Թիւ 16 (30 Ապրիլի), Թիւ 17 (7 Մայիսի), Թիւ 18 (14 Մայիսի), Թիւ 20 (28 Մայիսի), Թիւ 21 (4 Յունիսի), Թիւ 22 (10 Յունիսի), Թիւ 23 (18 Յունիսի), Թիւ 24 (25 Յունիսի), Թիւ 25 (2 Յուլիսի), Թիւ 26 (9 Յուլիսի), Թիւ 27 (16 Յուլիսի), Թիւ 28 (23 Յուլիսի), Թիւ 29 (30 Յուլիսի), Թիւ 30 (6 Օգոստոսի), Թիւ 31 (13 Օգոստոսի), Թիւ 32 (20 Օգոստոսի), Թիւ 33 (27 Օգոստոսի), Թիւ 34 (3 Սեպտեմբերի), Թիւ 35 (10 Սեպտեմբերի), Թիւ 36 (17 Սեպտեմբերի), Թիւ 37 (24 Սեպտեմբերի), Թիւ 38 (1 Հոկտեմբերի), Թիւ 39 (8 Հոկտեմբերի), Թիւ 40 (15 Հոկտեմբերի), Թիւ 41 (22 Հոկտեմբերի), Թիւ 42 (29 Հոկտեմբերի), Թիւ 43 (5 Նոյեմբերի), Թիւ 44 (12 Նոյեմբերի), Թիւ 45 (19 Նոյեմբերի), Թիւ 46 (26 Նոյեմբերի), Թիւ 47 (3 Դեկտեմբերի), Թիւ 48 (10 Դեկտեմբերի), Թիւ 49 (17 Դեկտեմբերի), Թիւ 50 (24 Դեկտեմբերի)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372553?language=hyw#structure"> <b> 1901</b> </a> Տասնեւերկուերորդ տարի</b> Թիւ 1 (1 Յունւարի), Թիւ 2 (14 Յունւարի), Թիւ 3 (21 Յունւարի), Թիւ 4 (28 Յունւարի), Թիւ 5 (4 Փետրւարի), Թիւ 6 (11 Փետրւարի), Թիւ 7 (25 Փետրւարի), Թիւ 8 (4 Մարտի), Թիւ 9 (11 Մարտի), Թիւ 10 (18 Մարտի), Թիւ 11 (25 Մարտի), Թիւ 12 (1 Ապրիլի), Թիւ 13 (15 Ապրիլի), Թիւ 14 (22 Ապրիլի), Թիւ 15 (29 Ապրիլի), Թիւ 16 (6 Մայիսի), Թիւ 17 (13 Մայիսի), Թիւ 18 (20 Մայիսի), Թիւ 19 (27 Մայիսի), Թիւ 20 (3 Յունիսի), Թիւ 21 (10 Յունիսի), Թիւ 22 (17 Յունիսի), Թիւ 23 (24 Յունիսի), Թիւ 24 (1 Յուլիսի), Թիւ 25 (8 Յուլիսի), Թիւ 26 (15 Յուլիսի), Թիւ 27 (22 Յուլիսի), Թիւ 28 (29 Յուլիսի), Թիւ 29 (5 Օգոստոսի), Թիւ 30 (12 Օգոստոսի), Թիւ 31 (19 Օգոստոսի), Թիւ 32 (26 Օգոստոսի), Թիւ 33 (2 Սեպտեմբերի), Թիւ 34 (9 Սեպտեմբերի), Թիւ 35 (16 Սեպտեմբերի), Թիւ 36 (23 Սեպտեմբերի), Թիւ 37 (30 Սեպտեմբերի), Թիւ 38 (7 Հոկտեմբերի), Թիւ 40 (21 Հոկտեմբերի), Թիւ 41 (28 Հոկտեմբերի), Թիւ 42 (4 Նոյեմբերի), Թիւ 44 (18 Նոյեմբերի), Թիւ 45 (25 Նոյեմբերի), Թիւ 46 (2 Դեկտեմբերի), Թիւ 47 (9 Դեկտեմբերի), Թիւ 48 (16 Դեկտեմբերի), Թիւ 49<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372554?language=hyw#structure"> <b> 1902</b> </a> Տասնեւերեքերորդ տարի </b> Թիւ 1, Թիւ 2 (20 Յունւար), Թիւ 3 (27 Յունւար), Թիւ 4 (3 Փետրւար), Թիւ 5 (10 Փետրւար), Թիւ 6 (17 Փետրւար), Թիւ 7 (24 Փետրւար), Թիւ 8 (3 Մարտ), Թիւ 9 (10 Մարտ), Թիւ 10 (17 Մարտ), Թիւ 11 (24 Մարտ), Թիւ 13 (7 Ապրիլի), Թիւ 14 (14 Ապրիլի), Թիւ 15 (28 Ապրիլի), Թիւ 16 (5 Մայիսի), Թիւ 17 (12 Մայիսի), Թիւ 18 (26 Մայիսի), Թիւ 19 (2 Յունիսի), Թիւ 20 (9 Յունիսի), Թիւ 21 (16 Յունիսի), Թիւ 22 (23 Յունիսի), Թիւ 23 (30 Յունիսի), Թիւ 24 (7 Յուլիսի), Թիւ 25 (14 Յուլիսի), Թիւ 26 (21 Յուլիսի), Թիւ 27 (28 Յուլիսի), Թիւ 28 (4 Օգոստոսի), Թիւ 29 (11 Օգոստոսի), Թիւ 30 (18 Օգոստոսի), Թիւ 31 (25 Օգոստոսի), Թիւ 32 (1 Սեպտեմբերի), Թիւ 33 (8 Սեպտեմբերի), Թիւ 34 (15 Սեպտեմբերի), Թիւ 35 (22 Սեպտեմբերի), Թիւ 36 (29 Սեպտեմբերի), Թիւ 37 (6 Հոկտեմբերի), Թիւ 38 (13 Հոկտեմբերի), Թիւ 39 (20 Հոկտեմբերի), Թիւ 40 (27 Հոկտեմբերի), Թիւ 41 (3 Նոյեմբերի), Թիւ 42 (10 Նոյեմբերի), Թիւ 43 (17 Նոյեմբերի), Թիւ 44 (24 Նոյեմբերի), Թիւ 45 (1 Դեկտեմբերի), Թիւ 46 (8 Դեկտեմբերի), Թիւ 47 (15 Դեկտեմբերի), Թիւ 48 (22 Դեկտեմբերի), Թիւ 49 (29 Դեկտեմբերի), Թիւ 50 (31 Դեկտեմբերի)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/372915?language=hyw#structure"> <b> 1903</b> </a> Տասնևչորսերորդ տարի </b> Թիւ 1 (19 Յունւարի), Թիւ 2 (26 Յունւարի), Թիւ 3 (2 Փետրւարի), Թիւ 4 (9 Փետրւարի), Թիւ 5 (16 Փետրւարի), Թիւ 6 (23 Փետրւարի), Թիւ 7 (2 Մարտի), Թիւ 8 (9 Մարտի), Թիւ 9 (16 Մարտի), Թիւ 10 (23 Մարտի), Թիւ 11 (30 Մարտի), Թիւ 12 (6 Մարտի), Թիւ 13 (30 Ապրիլի), Թիւ 14 (27 Ապրիլի), Թիւ 15 (4 Մայիսի), Թիւ 16 (11 Մայիսի), Թիւ 18 (25 Մայիսի), Թիւ 19 (1 Յունիսի), Թիւ 20 (8 Յունիսի), Թիւ 21 (15 Յունիսի), Թիւ 22 (29 Յունիսի), Թիւ 23 (6 Յուլիսի), Թիւ 24 (16 Յուլիսի), Թիւ 25 (20 Յուլիսի), Թիւ 26 (27 Յուլիսի), Թիւ 27 (3 Օգոստոսի), Թիւ 28 (10 Օգոստոսի), Թիւ 29 (17 Օգոստոսի), Թիւ 30 (24 Օգոստոսի), Թիւ 31 (26 Հոկտեմբերի), Թիւ 32 (26 Հոկտեմբերի), Թիւ 33 (3 Նոյեմբերի), Թիւ 34 (16 Նոյեմբերի), Թիւ 35 (23 Նոյեմբերի), Թիւ 36 (30 Նոյեմբերի), Թիւ 37 (7 Դեկտեմբերի), Թիւ 38 (14 Դեկտեմբերի), Թիւ 39 (21 Դեկտեմբերի), Թիւ 40 (28 Դեկտեմբերի)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373009?language=hyw#structure"> <b> 1904</b> </a> Տասնևհինգերորդ տարի </b> Թիւ 1 (1 Յունւարի), Թիւ 2 (11 Յունւարի), Թիւ 3 (18 Յունւարի), Թիւ 4 (25 Յունւարի), Թիւ 5 (1 Փետրւարի), Թիւ 6 (8 Փետրւարի), Թիւ 7 (15 Փետրւարի), Թիւ 8 (22 Փետրւարի), Թիւ 9 (29 Փետրւարի), Թիւ 10 (7 Մարտի), Թիւ 11 (14 Մարտի), Թիւ 12 (21 Մարտի), Թիւ 13 (28 Մարտի), Թիւ 14 (11 Ապրիլի), Թիւ 15 (18 Ապրիլի), Թիւ 16 (25 Ապրիլի), Թիւ 17 (2 Մայիս), Թիւ 18 (9 Մայիս), Թիւ 19 (16 Մայիս), Թիւ 20 (23 Մայիս), Թիւ 21 (30 Մայիս), Թիւ 22 (6 Յունիս), Թիւ 23 (10 Հոկտեմբերի), Թիւ 24 (17 Հոկտեմբերի), Թիւ 25 (24 Հոկտեմբերի), Թիւ 26 (31 Հոկտեմբերի), Թիւ 27 (7 Նոյեմբերի), Թիւ 28 (14 Նոյեմբերի), Թիւ 29 (21 Նոյեմբերի), Թիւ 30 (28 Նոյեմբերի), Թիւ 31 (5 Դեկտեմբերի), Թիւ 32 (12 Դեկտեմբերի), Թիւ 33 (19 Դեկտեմբերի), Թիւ 34 (26 Դեկտեմբերի)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373116?language=hyw#structure"> <b> 1905</b> </a> Տասնևվեցերորդ տարի </b> Թիւ 1 (1 Յունւարի), Թիւ 2 (16 Յունւարի), Թիւ 3 (6 Փետրւարի), Թիւ 4 (13 Փետրւարի), Թիւ 5 (20 Փետրւարի), Թիւ 6 (27 Փետրւարի), Թիւ 7 (6 Մարտի), Թիւ 9 (20 Մարտի), Թիւ 10 (27 Մարտի), Թիւ 11 (3 Ապրիլի), Թիւ 12 (10 Ապրիլի), Թիւ 13 (17 Ապրիլի), Թիւ 14 (1 Մայիս), Թիւ 15 (8 Մայիս), Թիւ 16 (22 Մայիս), Թիւ 17 (29 Մայիս), Թիւ 18 (5 Յունիսի), Թիւ 19 (12 Յունիսի), Թիւ 20 (19 Յունիսի), Թիւ 21 (3 Յուլիսի), Թիւ 21 (3 Յուլիսի), Թիւ 23 (17 Յուլիսի), Թիւ 24 (7 Օգոստոսի), Թիւ 25 (14 Օգոստոսի), Թիւ 26 (21 Օգոստոսի), Թիւ 27 (28 Օգոստոսի), Թիւ 28 (11 Սեպտեմբերի), Թիւ 30 (2 Հոկտեմբերի), Թիւ 31 (9 Հոկտեմբերի), Թիւ 32 (30 Հոկտեմբերի), Թիւ 33 (13 Նոյեմբեր), Թիւ 34 (4 Դեկտեմբեր), Թիւ 35 (11 Դեկտեմբեր)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373185?language=hyw#structure"> <b> 1906</b> </a> Տասնեւեօթերորդ տարի </b> Թիւ 1 (1 Յունւար), Թիւ 2 (15 Յունւար), Թիւ 3 (22 Յունւար), Թիւ 4 (29 Յունւար), Թիւ 5 (2 Փետերւարի), Թիւ 6 (19 Փետերւարի), Թիւ 7 (26 Փետերւարի), Թիւ 8 (5 Մարտի), Թիւ 9 (12 Մարտի), Թիւ 10 (19 Մարտի), Թիւ 11 (2 Ապրիլի), Թիւ 12 (16 Ապրիլի), Թիւ 13 (14 Մայիսի)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373229?language=hyw#structure"> <b> 1907</b> </a> Տասնութերորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունւար), Թիւ 2 (Փետերւար), Թիւ 3 եւ 4 (Մարտ/Ապրիլ)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373241?language=hyw#structure"> <b> 1908</b> </a> Տասնևիններորդ տարի </b>Թիւ 1 (6 Յունւարի), Թիւ 2 (31 Յունւարի), Թիւ 3 (22 Փետրւարի), Թիւ 4 (25 Մարտի), Թիւ 5 (13 Ապրիլի), Թիւ 6 (16 Մայիս), Թիւ 7 (25 Յունիս), Թիւ 9 (8 Նոյեմբերի), Թիւ 10 (7 Դեկտեմբերի)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373264?language=hyw#structure"> <b> 1909</b> </a> XX տարի</b>Թիւ 1 (Յունւար), Թիւ 2 (Փետրւար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Թիւ 7 եւ 8 (Յուլիս/Օգոստոս), Թիւ 9 եւ 10 (Սեպտեմբեր/Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373317?language=hyw#structure"> <b> 1910</b> </a> XXI տարի </b> Թիւ 1 (Յունւար), Թիւ 2 (Փետրւար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Թիւ 7 եւ 8 (Յուլիս/Օոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373336?language=hyw#structure"> <b> 1911</b> </a>Քսանեւերկուերորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունվար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Թիւ 7 եւ 8 (Յուլիս/Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373349?language=hyw#structure"> <b>1912</b> </a> Քսանեւերրորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունւար), Թիւ 2 (Փետրւար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 եւ 7 (Յունիս/Յուլիս), Թիւ 8 եւ 9 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373429?language=hyw#structure"> <b>1913</b> </a> Քսանեւչորսերրորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունւար), Թիւ 2 (Փետրւար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 եւ 6 (Մայիս/Յունիս), Թիւ 7 եւ 8 (Յուլիս/Օգոստոս), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373488?language=hyw#structure"> <b>1914</b> </a> Քսանեւհինգերրորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունւար), Թիւ 2 (Փետրւար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 (Հոկտեմբեր), Թիւ 7 (Նոյեմբեր), Թիւ 8 (Դեկտեմբեր)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373498?language=hyw#structure"> <b>1915</b> </a> Քսանեւվեցերորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունւար), Թիւ 2 (Փետրւար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (Մայիս), Թիւ 6 եւ 7 (Յունիս/Յուլիս), Թիւ 8 եւ 9 (Օգոստ./Սեպտեմբ.), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373630?language=hyw#structure"> <b>1916</b> </a> Քսանեւեօթերորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունւար), Թիւ 2 (Փետրւար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 եւ 5 (Ապրիլ/Մայիս), Թիւ 6 եւ 7 (Յունիս/Յուլիս), Թիւ 8, 9 եւ 10 (Օգոստոս/Սեպտեմբեր/Հոկտեմբեր), Թիւ 11 (Նոյեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373639?language=hyw#structure"> <b>1917</b> </a> Քսանեւութերորդ տարի</b> Թիւ 1 (Յունւար), Թիւ 2 (Փետրւար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 եւ 9 (Մայիս/Սեպտեմբեր), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր), Թիւ 11 եւ 12 (Նոյեմբեր/Դեկտեմբեր)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373647?language=hyw#structure"> <b>1918</b> </a> Քսան եւ իներորդ տարի</b> Թիւ 1 եւ 2 (Յունւար/ Փետրւար), Թիւ 3, 4, 5, 6 եւ 7 (Մարտ-Յունիս)<br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/373648?language=hyw#structure"> <b>1919</b> </a> Երեսուներորդ տարի</b> Թիւ 1, Թիւ 2, Թիւ 3, Թիւ 4, Թիւ 5, Թիւ 6, Թիւ 7, Թիւ 8, Թիւ 9, Թիւ 10, Թիւ 11, Թիւ 12 <br>

T=30 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image