ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal
Local cover image
Local cover image

ԱՐԵՒԵԼՔ ։ Օրագիր Քաղաքական եւ Ազգային : Արտօնատէր՝ Ստեփան Տամատեան, Զարեհ Եուսուֆեան, Գարեգին Պօյաճեան, Խմբ՝ Եր․ Արմաքէշխանլեան, Երուանդ Օտեան, Պատասխանատու-Տնօրէն՝ Ռ․ Սագաեան․ Դ․ Տէր-Մովսէսեան․

Contributor(s): Տամատեան, Ստեփան [արտօնատէր] | Եուսուֆեան, Զարեհ [արտօնատէր] | Պօյաճեան, Գարեգին [արտօնատէր] | Արմաքէշխանլեան, Եր․ [խմբ.] | Օտեան, Երուանդ, 1869-1926 [խմբ.] | Սագաեան, Ռ․ պատ․-տնօրէն | Տէր-Մովսէսեան, Դ․ պատ․-տնօրէնMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Armenian Publication details: Կ. Պոլիս : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԶԱՐԵՀ, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ, ՏՊԱՐԱՆ ԱՐեՒեԼՔ, ՏՊԱԳՐ․ Ա․ ԿԱՐՕԵԱՆ, ՏՊԱԳՐ․ Յ․ Ասատուրեան եւ Որդիք․ 1884-1913. Description: 4 երես ; 60.7x45.3 սմ. (օրաթերթ, ապայ շաբաթաթերթ) ։Other title: ԼՈՒՍԻՆ, ՊԱՅՔԱՐ, ՉԷԶՈՔ ։Subject(s): Հասարակական քաղաքական կեանք -- XIX-XX դդ -- 1884-1913 -- Պարբերականներ | տպ. "Զարեհ" | տպ. "Արեւելք լրագրոյ" | տպ. "Ա․ Կարօեան" | տպ. "Յ. Ասատուրեան եւ Որդիք" | Իսթամպուլ | Թուրքիա | ԵւրոպաGenre/Form: ԹերթOnline resources: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Summary: <b>1884</b> Ա. Տարի, Թիւ 1-129։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԶԱՐԵՀ. <b>1884</b> Ա. Տարի, Թիւ 130-300։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ. <b>1885</b> Բ. Տարի, Թիւ 301-600։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ. <b>1886</b> Գ. Տարի, Թիւ 601-900։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ. <b>1887</b> Դ. Տարի, Թիւ 901-1200։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ. <b>1888</b> Ե. Տարի, Թիւ 1201-1500։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ. <b>1889</b> Զ. Տարի, Թիւ 1501-1791։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ. <b>1890</b> Է. Տարի, Թիւ 1792-2089։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ. <b>1891</b> Ը. Տարի, Թիւ 2090-2382։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ. <b>1892</b> Թ. Տարի, Թիւ 2383-2677։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ. <b>1893</b> Ժ. Տարի, Թիւ 2678-2975։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ. <b>1894</b> ԺԱ. Տարի, Թիւ 2976-3272։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ. <b>1895</b> ԺԲ. Տարի, Թիւ 3273-3566։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ. <b>1896</b> ԺԳ. Տարի, Թիւ 3567-3770 (14 Սեպտեմբեր)։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.<br>Summary: <b>1898</b> ԺԵ. Տարի, Թիւ 3771-3896։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ. <b>1899</b> ԺԶ. Տարի, Թիւ 3897-4211։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ. <b>1900</b> ԺԷ. Տարի, Թիւ 4212-4521։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ. <b>1901</b> ԺԸ. Տարի, Թիւ 4522-4832։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ. <b>1902</b> ԺԹ. Տարի, Թիւ 4833-5143։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ. <b>1903</b> Ի. Տարի, Թիւ 5144-5452։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ. <b>1904</b> ԻԱ. Տարի, Թիւ 5453-5763։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ. <b>1905</b> ԻԲ. Տարի, Թիւ 5764-6071։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ. <b>1906</b> ԻԳ. Տարի, Թիւ 6072-6377։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ. <b>1907</b> 24րդ. Տարի, Թիւ 6378-6533։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ. <b>1907</b> 24րդ. Տարի, Թիւ 6534-6685։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. <b>1908</b> 25րդ. Տարի, Թիւ 6686-6991։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. <b>1909</b> 26րդ. Տարի, Թիւ 6992-7072։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. <b>1909</b> 26րդ. Տարի, Թիւ 7073-7204։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. <b>1909</b> 26րդ. Տարի, Թիւ 7205-7220։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐ․ ԱՐՄԱՔԷՇԽԱՆԼԵԱՆ․ <b>1910</b> 27րդ. Տարի, Թիւ 7221-7355։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐ․ ԱՐՄԱՔԷՇԽԱՆԼԵԱՆ․ <b>1910</b> 27րդ. Տարի, Թիւ 7356-7439։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. <b>1910</b> 27րդ. Տարի, Թիւ 7440-7509։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ․ <b>1911</b> 28րդ. Տարի, Թիւ 7510-7580։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ․ <b>1911</b> 28րդ. Տարի, Թիւ 7581-7812։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ․ ՏՊԱՐԱՆ "ԱՐԵՒԵԼՔ"․ <b>1912</b> 29րդ. Տարի, Թիւ 7813-7993։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ․ Պատասխանատու-Տնօրէն Ռ․ ՍԱԳԱԵԱՆ․ ՏՊԱՐԱՆ "ԱՐԵՒԵԼՔ"․ <b>1912</b> Նոր Շրջան, 29րդ. Տարի, Թիւ 1-4։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Պատասխանատու-Տնօրէն Դ․ ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ․ ՏՊԱԳՐ․ Ա․ ԿԱՐՕԵԱՆ․ <b>1912</b> Նոր Շրջան, 29րդ. Տարի, Թիւ 5-7։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Պատասխանատու-Տնօրէն Դ․ ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ․ ՏՊԱԳՐ․ Յ․ Ասատուրեան եւ Որդիք․ <b>1912</b> Նոր Շրջան, 29րդ. Տարի, Թիւ 8-26։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Պատասխանատու-Տնօրէն Դ․ ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ․ ՏՊԱԳՐ․ Արեւելք օրաթերթի․ <b>1913</b> Նոր Շրջան, 30րդ. Տարի, Թիւ 27-30։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Տէր եւ Տնօրէն Դ․ ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ․ Շաբաթաթերթ։
Tags from this library: No tags from this library for this title.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

1896, Սեպտեմբեր - 1898 Յուլիս՝ բարձրագոյն հրամանով խափանուեցաւ։
1909 Հոկտեմբեր եւ նոյեմբեր լոյս չեն տեսած։
1911 Թիւ 7751-30 լոյս տեսած է որպես "ԼՈՒՍԻՆ"։
1911 Թիւ 7752-1 լոյս տեսած է որպես "ԼՈՒՍԻՆ"։
1911 Թիւ 7753-1, 7754-2, 7755-3, 7756-4, 7757-5 լոյս տեսած է որպես "ՊԱՅՔԱՐ"։
1911 Թիւ 7758-1 մինչեւ 7771-15 լոյս տեսած է որպես "ՉԷԶՈՔ"։
1912 Թիւ 7837-10 մինչեւ 7860-39 լոյս տեսած է որպես "ՉԷԶՈՔ"։ Պատասխանատու-Տնօրէն Ռ․ Սագաեան։

1913 համարագրութեան մէջ առկայ է վրիպակ՝ Թիւ 26 պէտք է ըլլլայ Թիւ 27։

Աղբիւրներ․ <br/><li><a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/192879/edition/175238" target="_blank">Սողոմոնյան Գ. Կ. Պոլսի «Արևելք» օրաթերթը (1880-ական թթ.), Պատմաբանասիրական հանդես, 2006, # 2, էջ 53-69</a>

<b>1884</b> Ա. Տարի, Թիւ 1-129։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԶԱՐԵՀ.
<b>1884</b> Ա. Տարի, Թիւ 130-300։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
<b>1885</b> Բ. Տարի, Թիւ 301-600։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
<b>1886</b> Գ. Տարի, Թիւ 601-900։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
<b>1887</b> Դ. Տարի, Թիւ 901-1200։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
<b>1888</b> Ե. Տարի, Թիւ 1201-1500։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
<b>1889</b> Զ. Տարի, Թիւ 1501-1791։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
<b>1890</b> Է. Տարի, Թիւ 1792-2089։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
<b>1891</b> Ը. Տարի, Թիւ 2090-2382։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
<b>1892</b> Թ. Տարի, Թիւ 2383-2677։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
<b>1893</b> Ժ. Տարի, Թիւ 2678-2975։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
<b>1894</b> ԺԱ. Տարի, Թիւ 2976-3272։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
<b>1895</b> ԺԲ. Տարի, Թիւ 3273-3566։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
<b>1896</b> ԺԳ. Տարի, Թիւ 3567-3770 (14 Սեպտեմբեր)։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.<br>

<b>1898</b> ԺԵ. Տարի, Թիւ 3771-3896։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
<b>1899</b> ԺԶ. Տարի, Թիւ 3897-4211։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
<b>1900</b> ԺԷ. Տարի, Թիւ 4212-4521։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
<b>1901</b> ԺԸ. Տարի, Թիւ 4522-4832։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
<b>1902</b> ԺԹ. Տարի, Թիւ 4833-5143։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
<b>1903</b> Ի. Տարի, Թիւ 5144-5452։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
<b>1904</b> ԻԱ. Տարի, Թիւ 5453-5763։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
<b>1905</b> ԻԲ. Տարի, Թիւ 5764-6071։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
<b>1906</b> ԻԳ. Տարի, Թիւ 6072-6377։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
<b>1907</b> 24րդ. Տարի, Թիւ 6378-6533։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
<b>1907</b> 24րդ. Տարի, Թիւ 6534-6685։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ.
<b>1908</b> 25րդ. Տարի, Թիւ 6686-6991։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ.
<b>1909</b> 26րդ. Տարի, Թիւ 6992-7072։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ.
<b>1909</b> 26րդ. Տարի, Թիւ 7073-7204։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ.
<b>1909</b> 26րդ. Տարի, Թիւ 7205-7220։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐ․ ԱՐՄԱՔԷՇԽԱՆԼԵԱՆ․
<b>1910</b> 27րդ. Տարի, Թիւ 7221-7355։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐ․ ԱՐՄԱՔԷՇԽԱՆԼԵԱՆ․
<b>1910</b> 27րդ. Տարի, Թիւ 7356-7439։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ.
<b>1910</b> 27րդ. Տարի, Թիւ 7440-7509։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ․
<b>1911</b> 28րդ. Տարի, Թիւ 7510-7580։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ․
<b>1911</b> 28րդ. Տարի, Թիւ 7581-7812։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ․ ՏՊԱՐԱՆ "ԱՐԵՒԵԼՔ"․
<b>1912</b> 29րդ. Տարի, Թիւ 7813-7993։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ․ Պատասխանատու-Տնօրէն Ռ․ ՍԱԳԱԵԱՆ․ ՏՊԱՐԱՆ "ԱՐԵՒԵԼՔ"․
<b>1912</b> Նոր Շրջան, 29րդ. Տարի, Թիւ 1-4։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Պատասխանատու-Տնօրէն Դ․ ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ․ ՏՊԱԳՐ․ Ա․ ԿԱՐՕԵԱՆ․
<b>1912</b> Նոր Շրջան, 29րդ. Տարի, Թիւ 5-7։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Պատասխանատու-Տնօրէն Դ․ ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ․ ՏՊԱԳՐ․ Յ․ Ասատուրեան եւ Որդիք․
<b>1912</b> Նոր Շրջան, 29րդ. Տարի, Թիւ 8-26։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Պատասխանատու-Տնօրէն Դ․ ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ․ ՏՊԱԳՐ․ Արեւելք օրաթերթի․
<b>1913</b> Նոր Շրջան, 30րդ. Տարի, Թիւ 27-30։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Տէր եւ Տնօրէն Դ․ ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ․ Շաբաթաթերթ։

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

Բնագիրը՝ հայերէն

<b> Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում </b>առկայ են:
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/375171?language=hyw#structure"> <b> 1884, </a> Ա տարի, </b> Թիւ 1 (Կիրակի, Յունվար 1-2) - Թիւ 300 (Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 1 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/375172?language=hyw#structure"> <b> 1885, </a> Բ տարի, </b> Թիւ 301 (Չորեքշաբթի, Յունուար 2) - Թիւ 600 (Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 31)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 2 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/375173?language=hyw#structure"> <b> 1886, </a> Գ տարի, </b> Թիւ 601 (Հինգշաբթի, Յունուար 2) - Թիւ 900 (Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 31)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 3 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/375174?language=hyw#structure"> <b> 1887, </a> Դ տարի, </b> Թիւ 901 (Ուրբաթ, Յունուար 2) - Թիւ 1200 (Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 4 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/375175?language=hyw#structure"> <b> 1888, </a> Ե տարի, </b> Թիւ 1201 (Շաբաթ, Յունուար 2) - Թիւ 1500 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 31)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 5 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/375176?language=hyw#structure"> <b> 1889, </a> Զ տարի, </b> Թիւ 1501 (Երկուշաբթի, Յունուար 2) - Թիւ 1791 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 30)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 6 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/375177?language=hyw#structure"> <b> 1890, </a> Է տարի, </b> Թիւ 1792 (Երեքշաբթի, Յունվար 2) - Թիւ 2089 (Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 30)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 7 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380041?language=hyw#structure"> <b> 1891, </a> Ը տարի, </b> Թիւ 2090 (Չորեքշաբթի, Յունվար 2) - Թիւ 2382 (Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 31)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 8 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380043?language=hyw#structure"> <b> 1892, </a> Թ տարի, </b> Թիւ 2383 (Հինգշաբթի, Յունվար 2) - Թիւ 2677 (Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 9 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380046?language=hyw#structure"> <b> 1893, </a> Ժ տարի, </b> Թիւ 2678 (Շաբաթ, Յունվար 2) - Թիւ 2975 (Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 31)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 10 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380048?language=hyw#structure"> <b> 1894, </a> ԺԱ տարի, </b> Թիւ 2976 (Երկուշաբթի, Յունուար 3) - Թիւ 3272 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 31)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 11 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380050?language=hyw#structure"> <b> 1895, </a> ԺԲ տարի, </b> Թիւ 3273 (Երկուշաբթի, Յունուար 2) - Թիւ 3566 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 30)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 12 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380053?language=hyw#structure"> <b> 1896, </a> ԺԳ տարի, </b> Թիւ 3567 (Երեքշաբթի, Յունուար 2) - Թիւ 3770 (Շաբաթ, Սեպտեմբեր 14), <b>Բացակայ՝ </b> Թիւ 3600, Թիւ3749, Թիւ 3750,Թիւ 3751, Թիւ 3752։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 13 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380056?language=hyw#structure"> <b> 1898, </a> ԺԵ տարի, </b> Թիւ 3771 (Շաբաթ, Օգոստոս 1/13) - Թիւ 3901 (Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31/Յունուար 12)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 14 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380059?language=hyw#structure"> <b> 1899, </a> ԺԶ տարի, </b> Թիւ 3902 (Ուրբաթ, Յունուար 1/13) - Թիւ 4211 (Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 31/Յունուար 12)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 15 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380062?language=hyw#structure"> <b> 1900, </a> ԺԷ տարի, </b> Թիւ 4212 (Շաբաթ, Յունուար 1/13) - Թիւ 4521 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 30/Յունուար 12)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 16 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380067?language=hyw#structure"> <b> 1901, </a> ԺԸ տարի, </b> Թիւ 4522 (Երկուշաբթի, Յունուար 1/14) - Թիւ 4832 (Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31/Յունուար 13)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 17 L I-1։ <br>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380069?language=hyw#structure"> <b> 1902, </a> ԺԹ տարի, </b> Թիւ 4833 (Երկուշաբթի, Յունուար 1/14) - Թիւ 5143 (Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 31/Յունուար 13)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 18 L I-1
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380071?language=hyw#structure"> <b> 1903, </a> Ի տարի, </b> Թիւ 5144 (Չորեքշաբթի, Յունուար 1/14) - Թիւ 5452 (Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 31/Յունուար 13)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 19 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380074?language=hyw#structure"> <b> 1904, </a> ԻԱ տարի, </b> Թիւ 5453 (Հինգշաբթի, Յունուար 1/14) - Թիւ 5763 (Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 31/ Յունուար 13)։ <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 20 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380075?language=hyw#structure"> <b> 1905, </a> ԻԲ տարի, </b> Թիւ 5764 (Շաբաթ, Յունուար 1/14) - Թիւ 6071 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 31/Յունուար 13): <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 21 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380076?language=hyw#structure"> <b> 1906, </a> ԻԳ տարի, </b> Թիւ 6072 (Երկուշաբթի, Յունուար 2/15) - Թիւ 6377 (Շաբաթ, Դեկտեմբերի 30): <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 22 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380077?language=hyw#structure"> <b> 1907, </a> 24րդ․ տարի, </b> Թիւ 6378 (Երկուշաբթի, Յունուար 1) - Թիւ 6685 (Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31): <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 23 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380078?language=hyw#structure"> <b> 1908, </a> 25րդ․ տարի, </b> Թիւ 6686 (Չորեքշաբթի, Յունուար 2) - Թիւ 6991 (Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 31): <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 24 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380079?language=hyw#structure"> <b> 1909, </a> 26րդ․ տարի, </b> Թիւ 6992 (Ուրբաթ, Յունուար 2) - Թիւ 7073 (Չորեքշաբթի, Ապրիլ 15) <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 25 L I-1, Թիւ 7074 (Հինգշաբթի, Ապրիլ 16)- Թիւ 7204 (Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19) <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 25բ L I-1, Թիւ 7205 (Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14) - Թիւ 7220 (Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31): <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 26 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380080?language=hyw#structure"> <b> 1910, </a> 27րդ․ տարի, </b> Թիւ 7221 (Ուրբաթ, Յունուար 1) - Թիւ 7509 (Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 31): <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 26 L I-1։

<br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380081?language=hyw#structure"> <b> 1911, </a> 28-րդ տարի, Նոր շրջան </b> Թիւ 7510 (Շաբաթ, Յունուար 1) - Թիւ 7812 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 31): <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 27 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380082?language=hyw#structure"> <b> 1912, </a> 29-րդ տարի, Նոր շրջան </b> Թիւ 1 (Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 1/14) - Թիւ 26 (Ուրբաթ, Նոյեմբեր 26/8): <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 28 L I-1։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/380084?language=hyw#structure"> <b> 1913, </a> 30-րդ տարի, Նոր շրջան </b> Թիւ 26 (Շաբաթ, Մարտ 2), Թիւ 27 (Հինգշաբթի, Մարտ 21), Թիւ 28 (Հինգշաբթի, Մարտ 28)): <b>Թղթածրարի դասիչն է</b> 28 L I-1։

T=30 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image