ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal
No physical items for this record

Թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է եւ կը սկսէ մէկ-ով:

Բնագիրը՝ հայերէն, ռուսերէն, ֆրանսերէն։

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են 3 առանձին թղթածրարներում. 1860թ․` մէկ ծրար, դասիչն է 444 Լ-III-3: 1861թ․ եւ 1862թ․` մէկ ծրար, դասիչն է 2326 Լ-XI-5: 1863թ․, 1865թ. եւ 1864թ․` մէկ ծրար, դասիչն է 2327 Լ-XI-5։
<b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են հետեւեալ թիւերը․

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/309269?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1860,</b> </a> թիւ Ա (Յունուար), թիւ Բ (Փետրուար), թիւ Գ (Մարտ), թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը (Օգոստոս), թիւ Թ (Սեպտեմբեր), թիւ Ժ (Հոկտեմբեր), թիւ ԺԱ (Նոյեմբեր), թիւ ԺԲ (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց:

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/309270?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1861,</b> </a>թիւ Ա (Յունուար 1), թիւ Բ (Յունուար 15), թիւ Գ (Փետրուար 1), թիւ Դ (Փետրուար 15), թիւ Ե (Մարտ 1), թիւ Զ (Մարտ 15), թիւ Է (Ապրիլ 1), թիւ Ը (Ապրիլ 15), թիւ Թ (Մայիս 1), թիւ Ժ (Մայիս 15), թիւ ԺԱ (Յունիս 1), թիւ ԺԲ (Յունիս 15), թիւ ԺԳ (Յուլիս 1), թիւ ԺԴ (Յուլիս 15), թիւ ԺԵ (Օգոստոս 1), թիւ ԺԶ (Օգոստոս 15), թիւ ԺԷ (Սեպտեմբեր 1), թիւ ԺԸ (Սեպտեմբեր 15), թիւ ԺԹ (Հոկտեմբեր 1), թիւ Ի (Հոկտեմբեր 15), թիւ ԻԱ (Նոյեմբեր 1), թիւ ԻԲ (Նոյեմբեր 15), թիւ ԻԳ (Դեկտեմբեր 1), թիւ ԻԴ (Դեկտեմբեր 15), Ցանկ նիւթոց:

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/309272?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1862,</b> </a> թիւ Ա (Յունուար 1), թիւ Բ (Յունուար 15), թիւ Գ (Փետրուար 1), թիւ Դ (Փետրուար 15), թիւ Ե (Մարտ 1), թիւ Զ (Մարտ 15), թիւ Է (Ապրիլ 1), թիւ Ը (Ապրիլ 15), թիւ Թ (Մայիս 1), թիւ Ժ (Մայիս 15), թիւ ԺԱ (Յունիս 1), թիւ ԺԲ (Յունիս 15), թիւ ԺԳ (Յուլիս 1), թիւ ԺԴ (Յուլիս 15), թիւ ԺԵ (Օգոստոս 1), թիւ ԺԶ (Օգոստոս 15), թիւ ԺԷ (Սեպտեմբեր 1), թիւ ԺԸ (Սեպտեմբեր 15), թիւ ԺԹ (Հոկտեմբեր 1), թիւ Ի (Հոկտեմբեր 15), թիւ ԻԱ (Նոյեմբեր 1), թիւ ԻԳ (Դեկտեմբեր 1):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/309273?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1863,</b> </a>թիւ Ա եւ Բ (Յունուար 1 եւ 15), թիւ Ե եւ Զ (Մարտ 1 եւ 15), թիւ Է եւ Ը (Ապրիլ 1 եւ 15), թիւ ԺԱ եւ ԺԲ (Յունիս 1 եւ 15), թիւ ԺԳ եւ ԺԴ (Յուլիս 1 եւ 15), թիւ ԺԵ եւ ԺԶ (Օգոստոս 1 եւ 15), թիւ ԺԷ եւ ԺԸ (Սեպտեմբեր 1 եւ 15), թիւ ԺԹ եւ Ի (Հոկտեմբեր 1 եւ 15), թիւ ԻԱ եւ ԻԲ (Նոյեմբեր 1 եւ 15), թիւ ԻԳ եւ ԻԴ (Դեկտեմբեր 1 եւ 15), Ցանկ նիւթոց:

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/309274?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1864,</b> </a> թիւ Ա եւ Բ (Յունուար 1 եւ 15), թիւ Գ եւ Դ (Փետրուար 1 եւ 15), թիւ Ե եւ Զ (Մարտ 1 եւ 15), թիւ Է եւ Ը (Ապրիլ 1 եւ 15), թիւ Թ եւ Ժ (Մայիս 1 եւ 15), թիւ ԺԱ եւ ԺԲ (Յունիս 1 եւ 15), թիւ ԺԳ եւ ԺԴ (Յուլիս 1 եւ 15), թիւ ԺԷ եւ ԺԸ (Սեպտեմբեր 1 եւ 15), թիւ ԻԱ եւ ԻԲ (Նոյեմբեր 1 եւ 15), թիւ ԻԳ եւ ԻԴ (Դեկտեմբեր 1 եւ 15), Ցանկ նիւթոց:

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/309275?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1865,</b> </a> թիւ Ա (Յունուար), թիւ Բ (Փետրուար), թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս):

Շարունակած է «ՄԱՍԵԱՑ ԱՂԱՒՆԻ ։ Աւետաբեր Հայաստանեայց = La Colombe du Massis : Messager de l'Arménie»-ին (1855-1858 թթ.):

T=6 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image