ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal
Local cover image
Local cover image

ՄԵՂՈՒ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ․ Հավաքածոյ Բարոյական, Բանասիրական, Գրագիտական, Տնտեսական, Առեւտրական ԵՒ Զուարճալի Գիտելեաց / Խմբագիր-Տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան; Խմբ.՝ Յ․ Հովուեանց; Խմբ.՝ Ա․ Գ․ Մուրատեան; Խմբ.՝ Ա․ Հայկունի; Խմբ.՝ Գ․ Պարտիզպանեան; Խմբ-Տնօրեն՝ Յ. Պարոնեան.

Contributor(s): Սըվաճեան, Յարութիւն Գրիգորի, 1831-1874 [խմբ.-տնօրէն] | Հովուեանց, Յովհաննէս [խմբ.] | Մուրատեան, Աբրահամ Գ․ [խմբ.] | Ճիզմէճեան, Համբարձում Յարութիւնի (Հայկունի, Արմենակ) [խմբ.] | Պարտիզպանեան, Գրիգոր [խմբ.] | Պարոնեան, Յակոբ Յովհաննէսի, 1843-1891 [խմբ.]Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Armenian Publication details: Կոստանդնուպօլիս ։ Ի Տպարանի Երից Եղբարց Արապեան, 1856 (15 Սեպտեմբեր) -1857 (15 Յունվար). ; Կոստանդնուպօլիս ։ Ի Տպարանի Ռ․ Քիւրքճեան, 1857 (թիւ 10) - 1859 (թիւ 36), 1863 (թիւ 190) - 1863 (թիւ 193), 1864 (թիւ 227) - 1864 (թիւ 254). ; Ի Ղալաթա Կ․ Պօլսոյ : ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան, 1860 (թիւ 85) - 1863 (թիւ 189), 1863 (թիւ 194) - 1863 (թիւ 202), 1873 (թիւ 186) - 1873 (թիւ 197), 1874 (թիւ 204) - 1874 (թիւ 216). ; Կոստանդնուպօլիս : Ա․ Համազգային Տպարան, 1863 (թիւ 203) - 1863 (թիւ 226). ; Կոստանդնուպօլիս : Ի Տպարանի Տ․ Կ․ Ասլանեան, 1870. ; Կոստանդնուպօլիս : Տպագրութիւն Յ․ Գ․ Թօզլեանց, 1871. ; Կոստանդնուպօլիս : Տպագրութիւն Պետրոս Ճէզվէճեան 1871 ; Կոստանդնուպօլիս Տպագրութիւն Մակեդոնիոյ, 1871-1872. ; Կոստանդնուպօլիս : Տպագրութիւն Արամեան, 1872-1873. ; Կոստանդնուպօլիս : Ի Տպարանի Թ․ Տիվիթճեան, 1873. ; Կոստանդնուպօլիս : Տպագրութիւն Սամուէլ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ․, 1873. Description: 24 երես, 32 երես, 8 երես։ 4 երես 21 x 14 սմ., 29 x 22 սմ., 44 x 29 սմSubject(s): Գրական մամուլ -- XIX դ -- 1856-1874 -- Պարբերականներ | Սոցիալ-տնտեսական կեանք -- XIX դ -- 1856-1874 -- Պարբերականներ | տպ. "Արապեանց եղբ․" | տպ. "Թադէոսի Տիվիթճեան" | տպ. "Արամեան" | տպ. "Սամուէլ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ." | տպ. "Մակեդոնիոյ" | տպ. "Պետրոս Ճէզվէճեան" | տպ. "Յ. Գ. Թօզլեանց" | տպ. "Տ. Կ. Ասլանեան" | տպ. "Ա․ Համազգային" | տպ. "Յովհաննու Միւհէնտիսեան" | տպ. "Ռ․ Քիւրքճեան" | Իսթամպուլ | Թուրքիա | ԵւրոպաGenre/Form: ԱմսագիրOnline resources: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online
Contents:
Ա․ ՏԱՐԻ․ 1856-1857, 15 Սեպտեմբեր, 1856 (թիւ 1) - 31 Օգոստոս, 1857 (թիւ 24)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս կիսամսեայ ․ Հավաքածոյ բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առեւտրական եւ զուարճալի գիտելեաց․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Կոստանդնուպօլիս, ի տպարանի Եղբարց Արապեան (թիւ 1, 1856 - թիւ 9, 1857): Կոստանդնուպօլիս, ի տպարանի Ռ․ Քիւրքճեան (թիւ 10, 1857- թիւ 36, 1859):
Երկրորդ տարի․ 1858 15 Յունվար, 1858 (թիւ 1) - 15 Հոկտեմբեր, 1858 (թիւ 19)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս կիսամսեայ ․ Հավաքածոյ բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առեւտրական եւ զուարճալի գիտելեաց ․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Կոստանդնուպօլիս, ի տպարանի Ռուբենի Քիւրքճեան
Գ տարի․ 1859 10 Յունվար, 1859 (թիւ 1) - 31 Դեկտեմբեր, 1859 (թիւ 36)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս տասնօրեայ ․ Հավաքածոյ բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առեւտրական եւ զուարճալի գիտելեաց ․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Կոստանդնուպօլիս, տպագրությիւն Ռ․ Յ․ Քիւրքճեան:
Դ տարի․ 1860 10 Յունվար, 1860 (թիւ 85) - 31 Դեկտեմբեր, 1860 (թիւ 120)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս տասնօրեայ ․ Հավաքածոյ բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առեւտրական եւ զուարճալի գիտելեաց ․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Ի Ղալաթա Կ․ Պօլսոյ, ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան:
Ե տարի․ 1861 10 Յունվար, 1861 (թիւ 121) - 31 Դեկտեմբեր, 1861 (թիւ 148)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս տասնօրեայ ․ Հավաքածոյ բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առեւտրական եւ զուարճալի գիտելեաց ․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Ի Ղալաթա Կ․ Պօլսոյ, ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան:
Զ տարի․ 1862 10 Յունվար, 1862 (թիւ 149) - 30 Նոյեմբեր, 1862 (թիւ 179)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս տասնօրեայ ․ Հավաքածոյ բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առեւտրական եւ զուարճալի գիտելեաց ․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Ի Ղալաթա Կ․ Պօլսոյ, ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան:
7դ տարի․ 1863 8 Յունուար, 1863 (թիւ 183) - 31 Դեկտեմբեր, 1863 (թիւ 226)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս շաբաթական ․ Խմբ.՝ Յ․ Հովուեանց (թիւ 183, 8 Յունուար - թիւ 193, 19 եւ 26 Մարտ); Խմբ.՝ Ա․ Գ․ Մուրատեան (թիւ 194, 9 Ապրիլ - թիւ 226, 31 Դեկտեմբեր) Ի Ղալաթա Կ․ Պօլսոյ, ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան։ Կ․ Պօլիս, Տպագրութիւն Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան։ Կ․ Պօլիս, Ա Համազգային տպարան:
8րդ տարի․ 1864 18 Յունուար, 1864 (թիւ 227) - 30 Դեկտեմբեր, 1864 (թիւ 254)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս շաբաթական ․ Խմբ.՝ Ա․ Հայկունի Կ․ Պօլիս, Տպագրութիւն Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան։
9րդ տարի․ 1865 23 Յունվար, 1865 (թիւ 255) - 23 Յունիս, 1865 (թիւ 270)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս շաբաթական ․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Կ․ Պօլիս, Տպագրութիւն Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան։
Առաջին տարի, 1870-1871-1872 12 Սեպտեմբեր, 1870 (թիւ 1) - 21 Յունիս, 1872 (թիւ 92)<br/> ՄԵՂՈՒ : Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Կոստանդնուպօլիս, Ի տպարանի Տ․ Կ․ Ասլանեան (1870): Կոստանդնուպօլիս, Տպագրութիւն Յ․ Գ․ Թօզլեանց (1871): Կոստանդնուպօլիս, Տպագրութիւն Պետրոս Ճէզվէճեան (1871): Կոստանդնուպօլիս, Տպագրութիւն Մակեդոնիոյ (1871):
Երկրորդ շրջան 4 Նոյեմբեր 1872 - Յունվար 5, 1874<br/> ՄԵՂՈՒ / կը հրատարակվի չորեքշաբթի եւ շաբաթ օրերը․ Տէր լրագրոյ՝ Յ. Գ. Սըվաճեան; Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ․ Յ․ Պարոնեան Տպագրութիւն Սամուէլ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ․: Տպագրութիւն Արամեան: Ի տպարանի Յ․ Միւհէնտիսեան:
Երրորդ շրջան Յունվար 12, 1874 - Մարտ 9, 1874<br/> ՄԵՂՈՒ / կը հրատարակվի չորեքշաբթի եւ շաբաթ օրերը․ Տէր լրագրոյ՝ Յ. Գ. Սըվաճեան; Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ․ Յ․ Պարոնեան Ի տպարանի Յ․ Միւհէնտիսեան:
Tags from this library: No tags from this library for this title.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ի Մեղու Բ․ տարի, թիւ 4, 1858, մարտ 10՝ "ՄԱՀ ՆԻԿՈՂՈՍ ԱՂԱՅԻ ՊԱԼԵԱՆ"։ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ի Մեղու 1860 Դեկտեմբեր 26։ ԱԶԴԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ․ թիւ 19, 1858, Հոկտեմբեր 15։ "․․․Ահա այս պատճառներով չը պիտի կրնանք մինջեւ տարւոյս վերջը Մեղուին, 24 թիւն ալ ամբողջ ընծայել մեր ազնիվ բաժանորդաց․ եւ վերջին մէկ քանի թիւը յառաջիկայ տարւոյս մէջ պիտի հրատարակենք․․․։ Ուստի այս որոշմամբ՝ Մեղուին երրորդ տարին պիտի սկսի յառաջիկա յունվարէն երեւնալու, եւ տարւոյս մնացած թիւերն ալ հետզհետէ անոնց հետ պիտի հրատարակվի։" ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ․ թիւ 179, 1861, Նոյեմբեր 30։ "․․․ Իսկ մենք մեր ունեցած պարտքը մէկ քանի թերթ տակաւին հետզհետէ վճարելով վերջինովը մնաք բարով մը կըսենք մեր ընթերցողներուն, մեր բարեկամներուն ու թշնամիներուն, և պահ մը կը քաշուինք Մեղուին տնօրեն-խմբագիրն ըլլալու պաշտօնեն։ Ուրեմն Մեղուին տարուս վերջին թիւով կը խօսինք դարձեալ։" ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ի Մեղու 1864 Դեկտեմբեր 5 "Կտոր մը Այվազովսքիաբանութիւն"։ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ Մեղու ի թիւ 61 1871 Նոյեմբեր 19 "Ի յիշատակ օրիորդ Սաթինկան, դուստր Յովհաննու Միւհէնտիսեան"։

1856-1859 երկշաբաթաթերթ։ 1859-1862 վերջը՝ տասնօրեայ։ 1863էն սկսեալ՝ շաբաթական։ 1870ին՝ եռօրեայ։ 1865 Յուլիսին թերթին հրատարակութիւնը խափանեցաւ ազգային իշխանութեան կողմանէ։

Աղբիւրներ․ <br/><li><a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/287302/edition/263733" target="_blank">«Մեղու» հանդեսի (1856-1865) մատենագիտություն, Ե., 2003, 168 էջ</a> <li><a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/118470/edition/107919" target="_blank">Գ․ Ստեփանյան, Արմենակ Հայկունի․ ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների, 1955, թիւ 11. էջ 43․</a> <li><a href="http://serials.flib.sci.am/matenagitutyun/hayatar%20turqeren%201927-1968/book/index.html#page/1/mode/2up" target="_blank">Հ. Ստեփանյան «Հայատառ թուրքերէն գրքերի եւ հայատառ թուրքերէն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն : 1727-1968» (Ստամբուլ, 2005, էջ 577</a><br/>

<li>"Նախ Գ․ Լևոնյանի «Հայ պարբերական մամուլը» գրքում (1934, էջ 5) և այնուհետև 22 տարի անց՝ Հովհաննես Պետրոսյանի կազմած «Հայ պարբերական մամուլի բիբլիոգրաֆի»-ում ասված է , թե՝ իբր՝ Ղ․ Պալտազարյանի մահից հետո <b>«Մեղու»-ի խմբագիր Սըվաճյանը</b> մի քանի տարի եղել է «Արշալոյս Արարատեան» թերթի խմբագիրը։ Բայց դա թյուրմացության արդյունք է։ «Մեղու»-ի արտոնատերն ու խմբագիրը երբեք չի եղել և չեր կարող լինել իր անհաշտ հակառակորդ օրգանի խմբագիրը և ոչ իսկ մտածել է որևէ առնչություն ունենալ այն թերթի հետ, որը հատկապես 60-ական թվականներին, ռեակցիոն բանակի օրգաններից մեկն էր․․․։ Ճիշտ է, որ նրա մահից հետո «Արշալոյս Արարատեանն» իրոք 1878-1887 թթ․ խմբագրել է Յ․ Սըվաճեան անուն-ազգանունով մեկը, բայց դա «Մեղու»-ի հիմնադիր խմբագիրը չէր, այլ բոլորովին տարբեր մի անձնավորություն։" <b>Աղբիւր․</b> <a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/299451/edition/274839?" target="_blank">Աս․ Ասատրյան, Հարություն Սըվաճյան : [Կյանքն ու ստաղծագործական գործունեությունը] / Ա.Ա. Ասատրյան; Խմբ.՝ Ս.Ն. Սարինյան; ՀՍՍՀ ԳԱ Մ. Աբեղյանի անվ. գրակ. ին-տ. - Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ, 1967. - 284 էջ : 1 թ. դիմանկ. ; 22 սմ. էջ 13</a> <li>"Իրմէ ետքն Արշալոյս Արարատեան յանձնուեցաւ <b>Յարութիւն Սըվաճեան</b> գիտնական եւ համարձակագիր երիտասարդին՝ որ ոչինչ նուազ քան զիւր նախորդն ցուցուց իւր հաստատուն նկարագիրը, գրեց ու պաշտպանեց իւր կարծիքներն վերջին ազգային խնդրոց մէջ։" <b>Աղբիւր</b>․ <a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/286658/edition/263176" target="_blank"> Գալէմքեարեան Գ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան, Վիեննա, 1893, էջ 51</a>

Ա․ ՏԱՐԻ․ 1856-1857, 15 Սեպտեմբեր, 1856 (թիւ 1) - 31 Օգոստոս, 1857 (թիւ 24)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս կիսամսեայ ․ Հավաքածոյ բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առեւտրական եւ զուարճալի գիտելեաց․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Կոստանդնուպօլիս, ի տպարանի Եղբարց Արապեան (թիւ 1, 1856 - թիւ 9, 1857): Կոստանդնուպօլիս, ի տպարանի Ռ․ Քիւրքճեան (թիւ 10, 1857- թիւ 36, 1859):

Երկրորդ տարի․ 1858 15 Յունվար, 1858 (թիւ 1) - 15 Հոկտեմբեր, 1858 (թիւ 19)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս կիսամսեայ ․ Հավաքածոյ բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առեւտրական եւ զուարճալի գիտելեաց ․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Կոստանդնուպօլիս, ի տպարանի Ռուբենի Քիւրքճեան

Գ տարի․ 1859 10 Յունվար, 1859 (թիւ 1) - 31 Դեկտեմբեր, 1859 (թիւ 36)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս տասնօրեայ ․ Հավաքածոյ բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առեւտրական եւ զուարճալի գիտելեաց ․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Կոստանդնուպօլիս, տպագրությիւն Ռ․ Յ․ Քիւրքճեան:

Դ տարի․ 1860 10 Յունվար, 1860 (թիւ 85) - 31 Դեկտեմբեր, 1860 (թիւ 120)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս տասնօրեայ ․ Հավաքածոյ բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առեւտրական եւ զուարճալի գիտելեաց ․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Ի Ղալաթա Կ․ Պօլսոյ, ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան:

Ե տարի․ 1861 10 Յունվար, 1861 (թիւ 121) - 31 Դեկտեմբեր, 1861 (թիւ 148)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս տասնօրեայ ․ Հավաքածոյ բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առեւտրական եւ զուարճալի գիտելեաց ․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Ի Ղալաթա Կ․ Պօլսոյ, ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան:

Զ տարի․ 1862 10 Յունվար, 1862 (թիւ 149) - 30 Նոյեմբեր, 1862 (թիւ 179)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս տասնօրեայ ․ Հավաքածոյ բարոյական, բանասիրական, գրագիտական, տնտեսական, առեւտրական եւ զուարճալի գիտելեաց ․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Ի Ղալաթա Կ․ Պօլսոյ, ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան:

7դ տարի․ 1863 8 Յունուար, 1863 (թիւ 183) - 31 Դեկտեմբեր, 1863 (թիւ 226)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս շաբաթական ․ Խմբ.՝ Յ․ Հովուեանց (թիւ 183, 8 Յունուար - թիւ 193, 19 եւ 26 Մարտ); Խմբ.՝ Ա․ Գ․ Մուրատեան (թիւ 194, 9 Ապրիլ - թիւ 226, 31 Դեկտեմբեր) Ի Ղալաթա Կ․ Պօլսոյ, ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան։ Կ․ Պօլիս, Տպագրութիւն Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան։ Կ․ Պօլիս, Ա Համազգային տպարան:

8րդ տարի․ 1864 18 Յունուար, 1864 (թիւ 227) - 30 Դեկտեմբեր, 1864 (թիւ 254)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս շաբաթական ․ Խմբ.՝ Ա․ Հայկունի Կ․ Պօլիս, Տպագրութիւն Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան։

9րդ տարի․ 1865 23 Յունվար, 1865 (թիւ 255) - 23 Յունիս, 1865 (թիւ 270)<br/> ՄԵՂՈՒ ; Հանդէս շաբաթական ․ Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Կ․ Պօլիս, Տպագրութիւն Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան։

Առաջին տարի, 1870-1871-1872 12 Սեպտեմբեր, 1870 (թիւ 1) - 21 Յունիս, 1872 (թիւ 92)<br/> ՄԵՂՈՒ : Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ. Գ. Սըվաճեան Կոստանդնուպօլիս, Ի տպարանի Տ․ Կ․ Ասլանեան (1870): Կոստանդնուպօլիս, Տպագրութիւն Յ․ Գ․ Թօզլեանց (1871): Կոստանդնուպօլիս, Տպագրութիւն Պետրոս Ճէզվէճեան (1871): Կոստանդնուպօլիս, Տպագրութիւն Մակեդոնիոյ (1871):

Երկրորդ շրջան 4 Նոյեմբեր 1872 - Յունվար 5, 1874<br/> ՄԵՂՈՒ / կը հրատարակվի չորեքշաբթի եւ շաբաթ օրերը․ Տէր լրագրոյ՝ Յ. Գ. Սըվաճեան; Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ․ Յ․ Պարոնեան Տպագրութիւն Սամուէլ Ղ․ Պարտիզպանեան եւ Ընկ․: Տպագրութիւն Արամեան: Ի տպարանի Յ․ Միւհէնտիսեան:

Երրորդ շրջան Յունվար 12, 1874 - Մարտ 9, 1874<br/> ՄԵՂՈՒ / կը հրատարակվի չորեքշաբթի եւ շաբաթ օրերը․ Տէր լրագրոյ՝ Յ. Գ. Սըվաճեան; Խմբագիր-տնօրէն՝ Յ․ Յ․ Պարոնեան Ի տպարանի Յ․ Միւհէնտիսեան:

Իւրաքանչիւր հատորի թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ ամէն յաջորդ հատորի երեսների համարակալումը կը սկսի մէկ-ով։ Հերթական թիւերի յաջորդականութեան մէջ նկատելի են անկանոնութիւններ։

Բնագիրը՝ հայերէն

1856-1857 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>1129 L-V-6</b>:
1858 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>1128 L-V-6</b>:
1859-1861 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>1938 IX-5</b>:
1862 - 1865 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>1939 IX</b>:
1870-1874 թթ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>2259 L-XI-4</b>:
<br>
<b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են․<br/>

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/304928?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1856, </b> </a> <b> Ա տարի. </b>թիւ 1 (15 Սեպտեմբեր) (Յառաջաբան), թիւ 1 (15 Սեպտեմբեր), թիւ 2 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 3 (15 Հոկտեմբեր), թիւ 4 (31 Հոկտեմբեր), թիւ 5 (15 Նոյեմբեր), թիւ 6 (30 Նոյեմբեր), թիւ 7 (15 Դեկտեմբեր), թիւ 8 (31 Դեկտեմբեր):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/304938?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1857, </b> </a> <b> Ա տարի. </b>թիւ 9 (15 Յունվար), <b> Առաջին տարի. </b>թիւ 10 (31 Յունվար), թիւ 11 (15 Փետրվար), թիւ 12 (28 Փետրվար), թիւ 13 (15 Մարտ), թիւ 14 (31 Մարտ), թիւ 15 (15 Ապրիլ), թիւ 16 (20 Ապրիլ), թիւ 17 (15 Մայիս), թիւ 18 (30 Մայիս), թիւ 19 (15 Յունիս), թիւ 20 (20 Յունիս), թիւ 21 (15 Յուլիս), թիւ 22 (31 Յուլիս), թիւ 23 (15 Օգոստոս), թիւ 24 (31 Օգոստոս):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/304956?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1858, </b> </a> <b> Երկրորդ տարի. </b>թիւ 1 (15 Յունվար), թիւ 2 (31 Յունվար), թիւ 3 (15 Փետրվար), թիւ 4 (28 Փետրվար), թիւ 5 (15 Մարտ), թիւ 6 (31 Մարտ), թիւ 7 (15 Ապրիլ), թիւ 8 (31 Ապրիլ), թիւ 9 (15 Մայիս), թիւ 10 (31 Մայիս), թիւ 11 (15 Յունիս), թիւ 12 (31 Յունիս), թիւ 13 (15 Յուլիս), թիւ 14 (31 Յուլիս), թիւ 15 (15 Օգոստոս), թիւ 16 (31 Օգոստոս), թիւ 17 (15 Սեպտեմբեր), թիւ 18 (31 Սեպտեմբեր):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/304976?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1859, </b> </a> <b> Գ տարի. </b>թիւ 1 (10 Յունվար), թիւ 2 (20 Յունվար), թիւ 3 (31 Յունվար), թիւ 4 (10 Փետրվար), թիւ 5 (20 Փետրվար), թիւ 6 (28 Փետրվար), թիւ 7 (10 Մարտ), թիւ 8 (20 Մարտ), թիւ 9 (31 Մարտ), թիւ 10 (10 Ապրիլ), թիւ 11 (20 Ապրիլ), թիւ 11 (28 Ապրիլ) (Յաւելուած), թիւ 12 (30 Ապրիլ), թիւ 13 (10 Մայիս), թիւ 14 (20 Մայիս), թիւ 15 (30 Մայիս), թիւ 16 (10 Յունիս), թիւ 17 (20 Յունիս), թիւ 18 (30 Յունիս), թիւ 19 (10 Յուլիս), թիւ 20 (20 Յուլիս), թիւ 21 (31 Յուլիս), թիւ 22 (10 Օգոստոս), թիւ 23 (20 Օգոստոս), թիւ 24 (31 Օգոստոս), թիւ 25 (10 Սեպտեմբեր), թիւ 26 (20 Սեպտեմբեր), թիւ 27 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 28 (10 Հոկտեմբեր), թիւ 29 (20 Հոկտեմբեր), թիւ 30 (30 Հոկտեմբեր), թիւ 31 (10 Նոյեմբեր), թիւ 32 (20 Նոյեմբեր), թիւ 33 (30 Նոյեմբեր), թիւ 34 (10 Դեկտեմբեր), թիւ 35 (20 Դեկտեմբեր), թիւ 36 (31 Դեկտեմբեր):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/305014?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1860, </b> </a> <b> Դ տարի. </b>թիւ 85 (10 Յունվար), թիւ 86 (20 Յունվար), թիւ 87 (31 Յունվար), թիւ 88 (10 Փետրուար), թիւ 89 (20 Փետրուար), թիւ 90 (29 Փետրուար), թիւ 91 (10 Մարտ), թիւ 92 (20 Մարտ), թիւ 93 (30 Մարտ), թիւ 94 (10 Ապրիլ), թիւ 95 (20 Ապրիլ), թիւ 96 (30 Ապրիլ), թիւ 97 (10 Մայիս), թիւ 98 (20 Մայիս), Յաւելուած (24 Մայիս), թիւ 99 (30 Մայիս), թիւ 100 (10 Յունիս), թիւ 101 (20 Յունիս), թիւ 102 (30 Յունիս), թիւ 103 (10 Յուլիս), թիւ 104 (20 Յուլիս), թիւ 105 (30 Յուլիս), Յաւելուած (7 Օգոստոս), թիւ 106 (10 Օգոստոս), թիւ 107 (20 Օգոստոս), թիւ 108 (30 Օգոստոս), թիւ 109 (10 Սեպտեմբեր), թիւ 110 (20 Սեպտեմբեր), թիւ 111 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 112 (10 Հոկտեմբեր), Յաւելուած (10 Հոկտեմբեր), թիւ 113 (20 Հոկտեմբեր), թիւ 114 (30 Հոկտեմբեր), թիւ 115 (10 Նոյեմբեր), թիւ 116 (20 Նոյեմբեր), թիւ 117 (30 Նոյեմբեր), թիւ 118 (10 Դեկտեմբեր), Յաւելուած (10 Դեկտեմբեր), թիւ 119 (20 Դեկտեմբեր), Յաւելուած (26 Դեկտեմբեր), թիւ 120 (31 Դեկտեմբեր):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/305051?language=hye#structure " target="_blank"> <b> 1861, </b> </a> <b> Ե տարի. </b>Յաւելուած (26 Յուլիս), թիւ 121 (10 Յունվար), թիւ 122 (20 Յունվար), թիւ 123 (31 Յունվար), թիւ 124 (10 Փետրուար), թիւ 125 (20 Փետրուար), թիւ 126 (28 Փետրուար), թիւ 127 (10 Մարտ), թիւ 128 (20 Մարտ), թիւ 129 (30 Մարտ), թիւ 130 (10 Ապրիլ), թիւ 131 (20 Ապրիլ), թիւ 132 (30 Ապրիլ), թիւ 133 (10 Մայիս), թիւ 134 (20 Մայիս), թիւ 135 (30 Մայիս), թիւ 136 (10 Յունիս), թիւ 137 (20 Յունիս), թիւ 138 (30 Յունիս), թիւ 139 (10 Յուլիս), թիւ 140 (20 Յուլիս), թիւ 141 (31 Յուլիս), թիւ 142 (10 Օգոստոս), թիւ 143 (21 Օգոստոս), թիւ 144 (31 Հոկտեմբեր), թիւ 145 (10 Նոյեմբեր), թիւ 146 (20 Նոյեմբեր), թիւ 147 (20 Դեկտեմբեր), թիւ 148 (31 Դեկտեմբեր):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/305087?language=hye#structure" target="_blank"> <b> 1862, </b> </a> <b> Զ տարի. </b>թիւ 149 (10 Յունվար), թիւ 150 (20 Յունվար), թիւ 151 (30 Յունվար), թիւ 152 (10 Փետրվար), թիւ 153 (20 Փետրվար), թիւ 154 (28 Փետրվար), թիւ 155 (10 Մարտ), թիւ 156 (20 Մարտ), թիւ 157 (31 Մարտ), թիւ 158 (10 Ապրիլ), Յաւելուած (14 Ապրիլ), թիւ 159 (20 Ապրիլ), թիւ 160 (30 Ապրիլ), թիւ 161 (10 Մայիս), թիւ 162 (23 Մայիս), թիւ 163 (30 Մայիս), թիւ 164 (10 Յունիս), թիւ 165 (20 Յունիս), թիւ 166 (30 Յունիս), թիւ 167 (10 Յուլիս), թիւ 168 (20 Յուլիս), թիւ 169 (1 Օգոստոս), թիւ 170 (31 Օգոստոս), թիւ 171 (10 Սեպտեմբեր), թիւ 172 (20 Սեպտեմբեր), թիւ 173 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 174 (10 Հոկտեմբեր), թիւ 175 (20 Հոկտեմբեր), թիւ 176 (30 Հոկտեմբեր), թիւ 177 (10 Նոյեմբեր), թիւ 178 (20 Նոյեմբեր), թիւ 179 (30 Նոյեմբեր):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/305120?language=hye#structure " target="_blank"> <b> 1863, </b> </a> <b> 7դ տարի. </b>թիւ 183 (8 Յունուար), թիւ 184 (15 Յունուար), թիւ 185 (22 Յունուար), թիւ 186 (28 Յունուար), թիւ 187 (5 Փետրուար), թիւ 188 (12 Փետրուար), թիւ 189 (19 Փետրուար), թիւ 190 (26 Փետրուար), թիւ 191 (5 Մարտ), թիւ 192 (12 Մարտ), թիւ 193 (19 եւ 26 Մարտ), թիւ 194 (9 Ապրիլ), թիւ 195 (16 Ապրիլ), թիւ 196 (23 Ապրիլ), թիւ 197 (30 Ապրիլ), թիւ 198 (7 Մայիս), թիւ 199 (14 Մայիս), թիւ 200 (21 Մայիս), թիւ 201 (28 Մայիս), թիւ 202 (4 Յունիս), թիւ 203 (11 Յունիս), թիւ 204 (18 Յունիս), թիւ 205 (25 Յունիս), թիւ 206 (2 Յուլիս), թիւ 207 (9 Յուլիս), թիւ 208 (16 Յուլիս), թիւ 209 (23 Յուլիս), թիւ 210 (30 Յուլիս), թիւ 211 (6 Օգոստոս), թիւ 212 (13 Օգոստոս), թիւ 213 (20 Օգոստոս), թիւ 214 (27 Օգոստոս), թիւ 215 (3 Սեպտեմբեր), թիւ 216 (10 Սեպտեմբեր), թիւ 217 (17 Սեպտեմբեր), թիւ 218 (1 Հոկտեմբեր), թիւ 219 (8 Հոկտեմբեր), թիւ 220 (15 Հոկտեմբեր), թիւ 221 (22 Հոկտեմբեր), թիւ 222 (29 Հոկտեմբեր), թիւ 223 (13 Նոյեմբեր), թիւ 225 (17 Դեկտեմբեր), թիւ 226 (31 Դեկտեմբեր):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/305164?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1864, </b> </a> <b> 7դ տարի. </b>թիւ 227 (18 Յունուար), <b> 8րդ տարի. </b>թիւ 228 (25 Յունուար), թիւ 229 (1 Փետրվար), թիւ 230 (8 Փետրվար), թիւ 231 (15 Փետրվար), թիւ 232 (22 Փետրվար), թիւ 233 (29 Փետրվար), թիւ 234 (7 Մարտ), թիւ 235 (14 Մարտ), թիւ 236 (28 Մարտ), թիւ 237 (4 Ապրիլ), թիւ 238 (16 Ապրիլ), թիւ 239 (29 Ապրիլ), թիւ 240 (6 Մայիս), թիւ 241 (16 Մայիս), թիւ 242 (23 Մայիս), թիւ 243 (3 Յունիս), թիւ 244 (13 Յունիս), թիւ 245 (23 Յունիս), թիւ 246 (27 Յունիս), թիւ 247 (15 Յուլիս), թիւ 248 (10 Հոկտեմբեր), թիւ 249 (19 Հոկտեմբեր), թիւ 250 (29 Հոկտեմբեր), թիւ 251 (14 Նոյեմբեր), թիւ 252 (20 Նոյեմբեր), թիւ 253 (1 Դեկտեմբեր), Յաւելուած (5 Դեկտեմբեր), թիւ 254 (30 Դեկտեմբեր): <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/305228?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1865, </b> </a> <b> 9 դ տարի. </b>255 (23 Յունուար), թիւ 256 (30 Յունուար), թիւ 257 (8 Փետրվար), թիւ 259 (26 Փետրվար), թիւ 260 (6 Մարտ), թիւ 261 (13 Մարտ), թիւ 261 (20 Մարտ), թիւ 262 (20 Մարտ), թիւ 263 (27 Մարտ), թիւ 264 (10 Ապրիլ), թիւ 265 (24 Ապրիլ), թիւ 266 (8 Մայիս), թիւ 267 (15 Մայիս), թիւ 268 (22 Մայիս), թիւ 269 (5 Յունիս), թիւ 270 (23 Յունիս):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/305245?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1870, </b> </a> <b> Ա տարի. </b>թիւ 1 (12 Սեպտեմբեր), թիւ 2 (16 Սեպտեմբեր), թիւ 3 (19 Սեպտեմբեր), թիւ 4 (23 Սեպտեմբեր), թիւ 5 (26 Սեպտեմբեր), թիւ 6 (30 Սեպտեմբեր), թիւ 7 (3 Հոկտեմբեր), թիւ 8 (10 Հոկտեմբեր), թիւ 9 (14 Հոկտեմբեր), թիւ 10 (17 Հոկտեմբեր), թիւ 11 (21 Հոկտեմբեր), թիւ 12 (24 Հոկտեմբեր), թիւ 13 (28 Հոկտեմբեր), թիւ 14 (31 Հոկտեմբեր), թիւ 16 (11 Նոյեմբեր), թիւ 18 (18 Նոյեմբեր), թիւ 19 (20 Նոյեմբեր), թիւ 20 (28 Նոյեմբեր), թիւ 21 (2 Դեկտեմբեր), թիւ 24 (18 Դեկտեմբեր), թիւ 25 (25 Դեկտեմբեր), թիւ 26 (30 Դեկտեմբեր):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/305268?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1871, </b> </a> <b> Ա տարի. </b>թիւ 28 (18 Յունվար), թիւ 30 (18 Փետրվար), թիւ 35 (22 Ապրիլ), թիւ 40 (5 Յունիս), թիւ 46 (5 Յուլիս), թիւ 48 (8 Յուլիս), թիւ 52 (21 Օգոստոս), թիւ 54 (9 Սեպտեմբեր), թիւ 55 (11 Սեպտեմբեր), թիւ 56 (25 Սեպտեմբեր), թիւ 87 (3 Յունիս), թիւ 61 (19 Նոյեմբեր) (Յաւելուած):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/305293?language=hyw#structure " target="_blank"> <b> 1872, </b> </a> <b> Ա տարի. </b>թիւ 67 (19 Յունվար), թիւ 77 (8 Ապրիլ), թիւ 78 (15 Ապրիլ), թիւ 80 (29 Ապրիլ), թիւ 82 (13 Մայիս), թիւ 84 (20 Մայիս), թիւ 92 (21 Յունիս), <b> Երկրորդ շրջան. </b>թիւ 101 (4 Նոյեմբեր), թիւ 102 (8 Նոյեմբեր), թիւ 103 (11 Նոյեմբեր), թիւ 104 (15 Նոյեմբեր), թիւ 105 (18 Նոյեմբեր), թիւ 106 (22 Նոյեմբեր), թիւ 107 (25 Նոյեմբեր), թիւ 108 (29 Նոյեմբեր), թիւ 109 (2 Դեկտեմբեր), թիւ 110 (6 Դեկտեմբեր), թիւ 111 (8 Դեկտեմբեր), թիւ 112 (13 Դեկտեմբեր), թիւ 113 (16 Դեկտեմբեր), թիւ 114 (20 Դեկտեմբեր), թիւ 115 (23 Դեկտեմբեր), թիւ 116 (27 Դեկտեմբեր), թիւ 117 (30 Դեկտեմբեր):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/305321?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1873, </b> </a> <b> Երկրորդ շրջան. </b> թիւ 118 (3 Յունվար), թիւ 119 (10 Յունվար), թիւ 120 (12 Յունվար), թիւ 121 (12 Յունվար), թիւ 121 (Յաւելուած), թիւ 122 (18 Մարտ), թիւ 123 (21 Մարտ), թիւ 124 (24 Մարտ), թիւ 125 (28 Մարտ), թիւ 126 (31 Մարտ), թիւ 127 (4 Ապրիլ), թիւ 128 (6 Ապրիլ), թիւ 129 (12 Ապրիլ), թիւ 130 (14 Ապրիլ), թիւ 131 (18 Ապրիլ), թիւ 132 (21 Ապրիլ), թիւ 133 (25 Ապրիլ), թիւ 134 (28 Ապրիլ), թիւ 135 (5 Մայիս), թիւ 136 (9 Մայիս), թիւ 137 (12 Մայիս), թիւ 138 (16 Մայիս), թիւ 139 (19 Մայիս), թիւ 140 (23 Մայիս), թիւ 141 (26 Մայիս), թիւ 142 (30 Մայիս), թիւ 143 (2 Յունիս), թիւ 145 (9 Յունիս), թիւ 146 (13 Յունիս), թիւ 147 (16 Յունիս), թիւ 148 (20 Յունիս), թիւ 149 (28 Յունիս), թիւ 150 (30 Յունիս), թիւ 151 (4 Յուլիս), թիւ 152 (7 Յուլիս), թիւ 153 (11 Յուլիս), թիւ 154 (14 Յուլիս), թիւ 155 (18 Յուլիս), թիւ 156 (21 Յուլիս), թիւ 157 (25 Յուլիս), թիւ 158 (28 Յուլիս), թիւ 159 (1 Օգոստոս), թիւ 160 (4 Օգոստոս), թիւ 161 (8 Օգոստոս), թիւ 162 (11 Օգոստոս), թիւ 163 (15 Օգոստոս), թիւ 164 (18 Օգոստոս), թիւ 165 (22 Օգոստոս), թիւ 166 (25 Օգոստոս), թիւ 167 (29 Օգոստոս), թիւ 168 (1 Սեպտեմբեր), թիւ 169 (5 Սեպտեմբեր), թիւ 170 (12 Սեպտեմբեր), թիւ 171 (15 Սեպտեմբեր), թիւ 172 (19 Սեպտեմբեր), թիւ 173 (23 Սեպտեմբեր), թիւ 174 (26 Սեպտեմբեր), թիւ 175 (29 Սեպտեմբեր), թիւ 176 (3 Հոկտեմբեր), թիւ 177 (6 Հոկտեմբեր), թիւ 178 (10 Հոկտեմբեր), թիւ 179 (13 Հոկտեմբեր), թիւ 180 (17 Հոկտեմբեր), թիւ 181 (20 Հոկտեմբեր), թիւ 182 (24 Հոկտեմբեր), թիւ 183 (27 Հոկտեմբեր), թիւ 184 (31 Հոկտեմբեր), թիւ 185 (3 Նոյեմբեր), թիւ 186 (7 Նոյեմբեր), թիւ 188 (24 Նոյեմբեր), թիւ 189 (10 Նոյեմբեր), թիւ 190 (1 Դեկտեմբեր), թիւ 191 (5 Դեկտեմբեր), թիւ 192 (8 Դեկտեմբեր), թիւ 193 (12 Դեկտեմբեր), թիւ 194 (15 Դեկտեմբեր), թիւ 195 (19 Դեկտեմբեր), թիւ 196 (22 Դեկտեմբեր), թիւ 197 (26 Դեկտեմբեր), թիւ 198 (29 Դեկտեմբեր):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/305432?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1874, </b> </a> <b> Երկրորդ շրջան. </b>թիւ 199 (2 Յունվար), թիւ 200 (5 Յունվար), <b> Երրորդ շրջան. </b> թիւ 201 (12 Յունվար), թիւ 202 (16 Յունվար), թիւ 203 (19 Յունվար), թիւ 204 (23 Յունվար), թիւ 205 (26 Յունվար), թիւ 206 (30 Յունվար), թիւ 207 (2 Փետրվար), թիւ 208 (6 Փետրվար), թիւ 209 (9 Փետրվար), թիւ 210 (13 Փետրվար), թիւ 211 (16 Փետրվար), թիւ 212 (20 Փետրվար), թիւ 213 (27 Փետրվար), թիւ 214 (2 Մարտ), թիւ 215 (6 Մարտ), թիւ 216 (9 Մարտ):

T=15 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image