ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal
Local cover image
Local cover image

ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր Քաղաքական, Բանասիրական ԵՒ Առեւտրական / Խմբագրիչ՝ Ստեփանոս քահանայ Մանդինեանց. Հրատարակիչ՝ Հ․ Էնֆիաճեանց, Խմբագիր՝ Պ․ Սիմէօնեանց․

Contributor(s): Մանդինեանց, Ստեփանոս Մանդինի քահանա, 1816-1886 [հրատարակիչ] | Սիմէօնեանց, Պետրոս, 1830-1911 [խմբ.] | Էնֆիաճեանց, Համբարձում [Հրատ․]Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Armenian Publication details: ՛Ի Թիֆլիզ ։ ՛Ի Տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց Թիֆլիզոյ, ՛Ի Տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Աղայ Գէորգայ Արծրունոյ, 1858 - 1861 (համար 35, օգոստոսի 26). ; ՛Ի Թիֆլիզ ։ ՛Ի Հայ Տպարանի Գ․ Մելքոմեանց եւ Հ․ Էնֆիաճեանց, ՛Ի Տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց, 1861 (համար 36, սեպտեմբերի 2) - 1881 (համար 150, օգոստոսի 2) ; ՛Ի Թիֆլիզ ։ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․, 1881 (համար 151, օգոստոսի 4) - 1886 Description: 8 երես ; 4 երես ; 32 x 25 սմ․, 53 x 36 սմ․ շաբաթաթերթ, տասնօրեայ, ութնօրեայ, շաբաթը երկու անգամ, ամենօրեայSubject(s): Հասարակական քաղաքական կեանք -- XIX դ -- 1858-1886 -- Պարբերականներ | տպ. "Ներսիսեան դպրոցի" | տպ. "Էլէքտրատպարան օր․ Ն․ Աղանեանի" | տպ. "Մ․ Դ․ Ռօտինեանց և ընկ․" | տպ. "Հ. Էնֆիաճեանց եւ Ընկ." | տպ. "Գ. Մելքոմեանց եւ Հ. Էնֆիաճեանց" | Թպիլիսի | Վրաստան | ԵւրոպաGenre/Form: ԹերթOnline resources: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online
Contents:
Առաջին տարի, 1858 ամի. Յունվարի 1 - Դեկտեմբերի 27 1858 (համար 1 - համար 52) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, բանասիրական եւ առեւտրական․ Խմբ․՝ Ստեփանոս քահանայ Մանդինեանց. ՛Ի տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց Թիֆլիզոյ.
Երկրորդ տարի, 1859 ամի. Յունվարի 1 - Դեկտեմբերի 26 1859 (համար 1 - համար 52) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, բանասիրական եւ առեւտրական․ Խմբ․՝ Ստեփանոս քահանայ Մանդինեանց. ՛Ի տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Աղայ Գէորգայ Արծրունոյ.
Երրորդ տարի, 1860 ամի. Յունվարի 1 - Դեկտեմբերի 24 1860 (համար 1 - համար 52) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, բանասիրական եւ առեւտրական․ Խմբ․՝ Ստեփանոս քահանայ Մանդինեանց. ՛Ի տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Աղայ Գէորգայ Արծրունոյ.
Չորորդ տարի, 1861 ամի. Յունվարի 1 - Դեկտեմբերի 22 1861 (համար 1 - համար 53) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, բանասիրական եւ առեւտրական․ Խմբ․՝ Ստեփանոս քահանայ Մանդինեանց. ՛Ի տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Աղայ Գէորգայ Արծրունոյ, ՛Ի Հայ տպարանի Գ․ Մելքոմեանց եւ Հ․ Էնֆիաճեանց,
Հինգերորդ տարի, 1862 ամի. Յունվարի 6 - Դեկտեմբերի 29 1862 (համար 1 - համար 52) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, բանասիրական եւ առեւտրական․ Խմբ․՝ Ստեփանոս քահանայ Մանդինեանց. ՛Ի Հայ տպարանի Գ․ Մելքոմեանց եւ Հ․ Էնֆիաճեանց.
Զ տարի, 1863 ամի. Յունվարի 10 - Դեկտեմբերի 26 1863 (համար 1 - համար 48) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Տասնօրեայ լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի Հայ տպարանի Գ․ Մելքոմեանց եւ Հ․ Էնֆիաճեանց.
Է տարի, 1864 ամի. Յունվար 4 - Դեկտեմբերի 19 1864 (համար 1 - համար 50) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
Ը տարի, 1865 ամի. Յունվար - Դեկտեմբեր 1865<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
Թ տարի, 1866 ամի. 1 Յունվար - 31 Դեկտեմբեր 1866 (համար 1 - համար 51)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
Ժ տարի, 1867 ամի. 16 Յունվար - 23 Դեկտեմբեր 1867 (համար 1 - համար 49)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
ԺԱ տարի, 1868 ամի. 1 Յունվարի - 28 Դեկտեմբերի 1868 (համար 1 - համար 51)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
ԺԲ տարի, 1869 ամի. 11 Յունվարի - 26 Դեկտեմբերի 1869 (համար 1 - համար 50)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
ԺԴ տարի, 1871 ամի. 5 Յունվարի - 18 Դեկտեմբերի 1871 (համար 1 - համար 46)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
ԺԵ տարի, (4 երես), 1872 ամի. 4 Մարտի - 30 Դեկտեմբերի 1872 (համար 1 - համար 44)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
ԺԶ տարի, (4 երես), 1873 ամի. 6 Յունվարի - 29 Դեկտեմբերի 1873 (համար 1 - համար 50)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
ԺԷ տարի, (4 երես), 1874 ամի. 5 Յունվարի - 28 Դեկտեմբերի 1874 (համար 1 - համար 52)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
Ութ եւ տասներորդ տարի, (4 երես), 1875 ամի. 4 Յունվարի - 27 Դեկտեմբերի 1875 (համար 1 - համար 50)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
Ինն եւ տասներորդ տարի, (4 երես), 1876 ամի. 3 Յունվարի - 25 Դեկտեմբերի 1876 (համար 1 - համար 50)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
Քսաներորդ տարի, (4 երես), 1877 ամի. 1 Յունվարի - 24 Դեկտեմբերի 1877 (համար 1 - համար 50)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
Քսանմիերորդ տարի, (4 երես), 1878 ամի. 1 Յունվարի - 23 Դեկտեմբերի 1878 (համար 1 - համար 50)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
Քսաներկուերորդ տարի, (4 երես), 1879 ամի. 1 Յունվարի - 29 Դեկտեմբերի 1879 (համար 1 - համար 101)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
Քսան եւ երրորդ տարի, (4 երես), 1880 ամի. 1 Յունվարի - 27 Դեկտեմբերի 1878 (համար 1 - համար 100)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․
Քսան եւ չորրորդ տարի, (4 երես), 1881 ամի. 1 Յունվարի - 31 Դեկտեմբերի 1881 (համար 1 - համար 275)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․,
Քսան եւ հինգերորդ տարի, (4 երես), 1882 ամի. 1 Յունվարի - 31 Դեկտեմբերի 1882 (համար 1 - համար 144)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․,
Քսան եւ վեցերորդ տարի, (4 երես), 1883 ամի. 12 Յունվարի - 29 Դեկտեմբերի 1883 (համար 1 - համար 121)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․,
Քսան եւ եօթներորդ տարի, (4 երես), 1884 ամի. 1 Յունվարի - 30 Դեկտեմբերի 1884 (համար 1 - համար 102)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․,
Քսան եւ ութերորդ տարի, (4 երես), 1885 ամի. 3 Յունվարի - 29 Դեկտեմբերի 1885 (համար 1 - համար 102)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․,
Քսան եւ իններորդ տարի, (4 երես), 1886 ամի․ 1 Յունվարի - 28 Դեկտեմբերի 1886 (համար 1 - համար 63)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․,
Քսան եւ իններորդ տարի, (4 երես), 1911. 30 Յունուարի 1911<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։«Յաւէրժ յիշատակ հրապարակախօս Պետրոս Սիմէօնեանցի»:․ Էլէքտրատպարան օր․ Ն․ Աղանեանի
Summary: 1911թ. Յունուարի 30ին լոյս տեսած է ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ չհամարակալուած թիւ՝ «Յաւէրժ յիշատակ հրապարակախօս Պետրոս Սիմէօնեանցի»:
Tags from this library: No tags from this library for this title.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

ԺԱ տարի, Դեկտեմբերի 28, 1868 ամի։ Յայտարարութիւն "Մեղու Հայաստանի լրագիրը առաջիկայ 1869 թուականին կ՛հրատարակվի նոյն նախագծով և ուղղութեամբ ինչպէս մինչր ցայժմ, միայն այն զանազանութեամբ, որ կամ թերթը կմեծանայ և կամ շաբաթը թերթ ու կէս կ՛դառնայ։"

Խմբագրի փոփոխութիւն՝ 1863 Զ տարի թիւ 1՝ հրատարկութեամբ Հ․ Էնֆիաճեանցի, խմբագիր՝ Պետրոս Սիմէօնեանց։

Առաջին տարի, 1858 ամի. Յունվարի 1 - Դեկտեմբերի 27 1858 (համար 1 - համար 52) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, բանասիրական եւ առեւտրական․ Խմբ․՝ Ստեփանոս քահանայ Մանդինեանց. ՛Ի տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց Թիֆլիզոյ.

Երկրորդ տարի, 1859 ամի. Յունվարի 1 - Դեկտեմբերի 26 1859 (համար 1 - համար 52) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, բանասիրական եւ առեւտրական․ Խմբ․՝ Ստեփանոս քահանայ Մանդինեանց. ՛Ի տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Աղայ Գէորգայ Արծրունոյ.

Երրորդ տարի, 1860 ամի. Յունվարի 1 - Դեկտեմբերի 24 1860 (համար 1 - համար 52) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, բանասիրական եւ առեւտրական․ Խմբ․՝ Ստեփանոս քահանայ Մանդինեանց. ՛Ի տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Աղայ Գէորգայ Արծրունոյ.

Չորորդ տարի, 1861 ամի. Յունվարի 1 - Դեկտեմբերի 22 1861 (համար 1 - համար 53) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, բանասիրական եւ առեւտրական․ Խմբ․՝ Ստեփանոս քահանայ Մանդինեանց. ՛Ի տպարանի Ներսիսեան Հոգևոր Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յԱզնուական Աղայ Գէորգայ Արծրունոյ, ՛Ի Հայ տպարանի Գ․ Մելքոմեանց եւ Հ․ Էնֆիաճեանց,

Հինգերորդ տարի, 1862 ամի. Յունվարի 6 - Դեկտեմբերի 29 1862 (համար 1 - համար 52) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, բանասիրական եւ առեւտրական․ Խմբ․՝ Ստեփանոս քահանայ Մանդինեանց. ՛Ի Հայ տպարանի Գ․ Մելքոմեանց եւ Հ․ Էնֆիաճեանց.

Զ տարի, 1863 ամի. Յունվարի 10 - Դեկտեմբերի 26 1863 (համար 1 - համար 48) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Տասնօրեայ լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի Հայ տպարանի Գ․ Մելքոմեանց եւ Հ․ Էնֆիաճեանց.

Է տարի, 1864 ամի. Յունվար 4 - Դեկտեմբերի 19 1864 (համար 1 - համար 50) <br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

Ը տարի, 1865 ամի. Յունվար - Դեկտեմբեր 1865<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

Թ տարի, 1866 ամի. 1 Յունվար - 31 Դեկտեմբեր 1866 (համար 1 - համար 51)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

Ժ տարի, 1867 ամի. 16 Յունվար - 23 Դեկտեմբեր 1867 (համար 1 - համար 49)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

ԺԱ տարի, 1868 ամի. 1 Յունվարի - 28 Դեկտեմբերի 1868 (համար 1 - համար 51)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

ԺԲ տարի, 1869 ամի. 11 Յունվարի - 26 Դեկտեմբերի 1869 (համար 1 - համար 50)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

ԺԴ տարի, 1871 ամի. 5 Յունվարի - 18 Դեկտեմբերի 1871 (համար 1 - համար 46)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

ԺԵ տարի, (4 երես), 1872 ամի. 4 Մարտի - 30 Դեկտեմբերի 1872 (համար 1 - համար 44)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական եւ բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

ԺԶ տարի, (4 երես), 1873 ամի. 6 Յունվարի - 29 Դեկտեմբերի 1873 (համար 1 - համար 50)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

ԺԷ տարի, (4 երես), 1874 ամի. 5 Յունվարի - 28 Դեկտեմբերի 1874 (համար 1 - համար 52)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

Ութ եւ տասներորդ տարի, (4 երես), 1875 ամի. 4 Յունվարի - 27 Դեկտեմբերի 1875 (համար 1 - համար 50)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

Ինն եւ տասներորդ տարի, (4 երես), 1876 ամի. 3 Յունվարի - 25 Դեկտեմբերի 1876 (համար 1 - համար 50)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

Քսաներորդ տարի, (4 երես), 1877 ամի. 1 Յունվարի - 24 Դեկտեմբերի 1877 (համար 1 - համար 50)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

Քսանմիերորդ տարի, (4 երես), 1878 ամի. 1 Յունվարի - 23 Դեկտեմբերի 1878 (համար 1 - համար 50)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

Քսաներկուերորդ տարի, (4 երես), 1879 ամի. 1 Յունվարի - 29 Դեկտեմբերի 1879 (համար 1 - համար 101)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Լրագիր քաղաքական, ազգային, բանասիրական․ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

Քսան եւ երրորդ տարի, (4 երես), 1880 ամի. 1 Յունվարի - 27 Դեկտեմբերի 1878 (համար 1 - համար 100)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․

Քսան եւ չորրորդ տարի, (4 երես), 1881 ամի. 1 Յունվարի - 31 Դեկտեմբերի 1881 (համար 1 - համար 275)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ ՛Ի տպարանի Հ․ Էնֆիաճեանց եւ Ընկերութեան․ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․,

Քսան եւ հինգերորդ տարի, (4 երես), 1882 ամի. 1 Յունվարի - 31 Դեկտեմբերի 1882 (համար 1 - համար 144)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․,

Քսան եւ վեցերորդ տարի, (4 երես), 1883 ամի. 12 Յունվարի - 29 Դեկտեմբերի 1883 (համար 1 - համար 121)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․,

Քսան եւ եօթներորդ տարի, (4 երես), 1884 ամի. 1 Յունվարի - 30 Դեկտեմբերի 1884 (համար 1 - համար 102)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․,

Քսան եւ ութերորդ տարի, (4 երես), 1885 ամի. 3 Յունվարի - 29 Դեկտեմբերի 1885 (համար 1 - համար 102)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․,

Քսան եւ իններորդ տարի, (4 երես), 1886 ամի․ 1 Յունվարի - 28 Դեկտեմբերի 1886 (համար 1 - համար 63)<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։ Խմբ․՝ Պ․ Սիմէօնեանց․ Տպարան Մ․ Ռոտինեանցի եւ Ընկ․,

Քսան եւ իններորդ տարի, (4 երես), 1911. 30 Յունուարի 1911<br/> ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ։«Յաւէրժ յիշատակ հրապարակախօս Պետրոս Սիմէօնեանցի»:․ Էլէքտրատպարան օր․ Ն․ Աղանեանի

Իւրաքանչիւր տարուա հատորներու թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ կը սկսի մէկ-ով։

1911թ. Յունուարի 30ին լոյս տեսած է ՄԵՂՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ չհամարակալուած թիւ՝ «Յաւէրժ յիշատակ հրապարակախօս Պետրոս Սիմէօնեանցի»:

Բնագիրը՝ հայերէն

<p><b>1858-1859 թթ․</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>441 L-III-3</b>

<p><b>1860-1867 թթ․ </b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>2323 L-XI-5</b>

<p><b>1869 եւ1871 թթ․</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>2316 L-XI-5</b>

<p><b>1872 եւ1885 թթ․ </b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>209</b>

<p><b>1873 թ․ </b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>1651 Լ-IX-1</b>

<p><b>1874 թ․ </b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>1652 Լ-IX-1</b>

<p><b>1875 թ․</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>2209 Լ-XI-3</b>

<p><b>1876 թ․</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>1653 Լ-IX-1</b>

<p><b>1877 թ․</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>1654 Լ-IX-1</b>

<p><b>1878 թ․</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>1655 Լ-IX-1</b>

<p><b>1879 թ․</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>204 Լ-III-2</b>

<p><b>1880 թ․ </b>թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>205 Լ-III-2</b>

<p><b>1881 թ․</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>206 Լ-III-2</b>

<p><b>1882 թ․</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>207 Լ-III-2</b>

<p><b>1883 թ․</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>208 Լ-III-2</b>

<p><b>1884 թ․</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>209 Լ-III-2</b>

<p><b>1885 թ․</b> թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>210 Լ-III-2</b><br>
<b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում </b> առկա են`<br/>

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327311?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1858, </b> </a> <b> Առաջին տարի,</b> համար 1 (Յունվարի 1), համար 2 (Յունվարի 11), համար 3 (Յունվարի 18), համար 4 (Յունվարի 25), համար 5 (Փետրվարի 1), համար 6 (Փետրվարի 8), համար 7 (Փետրվարի 15), համար 8 (Փետրվարի 22), համար 9 (Մարտ 1), համար 10 (Մարտ 8), համար 11 (Մարտ 15), համար 12 (Մարտ 22), համար 13 (Մարտ 29), համար 14 (Ապրիլ 5), համար 15 (Ապրիլ 12), համար 16 (Ապրիլ 19), համար 17 (Ապրիլ 26), համար 18 (Մայիս 3), համար 19 (Մայիս 10), համար 20 (Մայիս 17), համար 21 (Մայիս 24), համար 22 (Մայիս 31), համար 23 (Յունիս 7), համար 24 (Յունիս 14), համար 25 (Յունիս 21), համար 26 (Յունիս 28), համար 27 (Յուլիս 5), համար 28 (Յուլիս 12), համար 29 (Յուլիս 19), համար 30 (Յուլիս 26), համար 31 (Օգոստոս 2), համար 32 (Օգոստոս 9), համար 33 (Օգոստոս 16), համար 34 (Օգոստոս 23), համար 35 (Օգոստոս 30), համար 36 (Սեպտեմբեր 6), համար 37 (Սեպտեմբեր 13), համար 38 (Սեպտեմբեր 20), համար 39 (Սեպտեմբեր 27), համար 40 (Հոկտեմբեր 4), համար 41 (Հոկտեմբեր 11), համար 42 (Հոկտեմբեր 18), համար 43 (Հոկտեմբեր 25), համար 44 (Նոյեմբեր 1), համար 45 (Նոյեմբեր 8), համար 46 (Նոյեմբեր 15), համար 47 (Նոյեմբեր 22), համար 48 (Նոյեմբեր 29), համար 49 (Դեկտեմբեր 6), համար 50 (Դեկտեմբեր 13), համար 51 (Դեկտեմբեր 20), համար 52 (Դեկտեմբեր 27):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327312?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1859, </b> </a> <b> Երկրորդ տարի,</b> համար 1 (Յունվարի 1), համար 2 (Յունվարի 10), համար 3 (Յունվարի 17), համար 4 (Յունվարի 24), համար 5 (Յունվարի 31), համար 6 (Փետրվար 7), համար 7 (Փետրվար 14), համար 8 (Փետրվար 21), համար 9 (Փետրվար 23), համար 10 (Մարտ 7), համար 11 (Մարտ 14), համար 12 (Մարտ 21), համար 13 (Մարտ 23), համար 14 (Ապրիլ 4), համար 15 (Ապրիլ 12), համար 16 (Ապրիլ 18), համար 17 (Ապրիլ 25), համար 18 (Մայիս 2), համար 19 (Մայիս 9), համար 20 (Մայիս 16), համար 21 (Մայիս 23), համար 22 (Մայիս 30), համար 23 (Յունիս 6), համար 24 (Յունիս 13), համար 25 (Յունիս 20), համար 26 (Յունիս 27), համար 27 (Յուլիս 4), համար 28 (Յուլիս 11), համար 29 (Յուլիս 18), համար 30 (Յուլիս 25), համար 31 (Օգոստոս 1), համար 32 (Օգոստոս 8), համար 33 (Օգոստոս 15), համար 34 (Օգոստոս 22), համար 35 (Օգոստոս 29), համար 36 (Սեպտեմբեր 5), համար 37 (Սեպտեմբեր 12), համար 38 (Սեպտեմբեր 19), համար 39 (Սեպտեմբեր 26), համար 40 (Հոկտեմբեր 3), համար 41 (Հոկտեմբեր 10), համար 42 (Հոկտեմբեր 17), համար 43 (Հոկտեմբեր 24), համար 44 (Հոկտեմբեր 31), համար 45 (Նոյեմբեր 7), համար 46 (Նոյեմբեր 14), համար 47 (Նոյեմբեր 21), համար 48 (Նոյեմբեր 28), համար 49 (Դեկտեմբեր 5), համար 50 (Դեկտեմբեր 12), համար 51 (Դեկտեմբեր 19), համար 52 (Դեկտեմբեր 26):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327314?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1861, </b> </a> <b> Չորրորդ տարի,</b> համար 5 (Յունվարի 28), համար 8 (Փետրվար 18), համար 12 (Մարտ 12), համար 13 (Մարտ 25), համար 14 (Ապրիլ 1), համար 20 (Մայիս 13):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327316?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1863, </b> </a> <b> Զ տարի,</b> համար 21 (Յուլիս 6), համար 23 (Յուլիս 20), համար 26 (Օգոստոս 10), համար 27 (Օգոստոս 17), համար 29 (Օգոստոս 31), համար 33 (Սեպտեմբեր 28), համար 34 (Հոկտեմբեր 5), համար 35 (Հոկտեմբեր 12), համար 36 (Հոկտեմբեր 19), համար 37 (Հոկտեմբեր 26), համար 38 (Նոյեմբեր 2), համար 39 (Նոյեմբեր 9), համար 40 (Նոյեմբեր 11), համար 41 (Նոյեմբեր 23), համար 42 (Նոյեմբեր 30), համար 44 (Դեկտեմբեր 14), համար 45 (Դեկտեմբեր 21), համար 46 (Դեկտեմբեր 28):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327317?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1864, </b> </a> <b> Է տարի,</b> համար 1 (Յունվար 4), համար 10 (Մարտ 7):
<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327565?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1866, </b> </a> <b> Թ տարի,</b> համար 23 (Յունիս 18), համար 24 (Յունիս 25):
<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327568?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1867, </b> </a> <b> Ժ տարի,</b> համար 1 (Յունվար 14), համար 2 (Յունվար 21), համար 3 (Յունվար 28):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327573?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1869, </b> </a> <b> ԺԲ տարի,</b> համար 1 (Յունվար 11), համար 2 (Յունվար 18), համար 3 (Յունվար 25), համար 4 (Փետրվար 1), համար 5 (Փետրվար 8), համար 6 (Փետրվար 15), համար 7 (Փետրվար 22), համար 8 (Մարտ 1), համար 9 (Մարտ 8), համար 11 (Մարտ 22), համար 12 (Մարտ 29), համար 13 (Ապրիլ 5), համար 14 (Ապրիլ 12), համար 15 (Ապրիլ 19), համար 16 (Մայիս 3), համար 17 (Մայիս 10), համար 18 (Մայիս 17), համար 19 (Մայիս 21), համար 20 (Մայիս 31), համար 21 (Յունիս 7), համար 22 (Յունիս 14), համար 23 (Յունիս 21), համար 24 (Յունիս 28), համար 25 (Յուլիս 5), համար 26 (Յուլիս 12), համար 27 (Յուլիս 19), համար 28 (Յուլիս 26), համար 29 (Օգոստոս 2), համար 30 (Օգոստոս 9), համար 31 (Օգոստոս 16), համար 32 (Օգոստոս 23), համար 33 (Օգոստոս 30), համար 34 (Սեպտեմբեր 6), համար 37 (Սեպտեմբեր 27), համար 38 (Հոկտեմբեր 4), համար 39 (Հոկտեմբեր 11), համար 42 (Նոյեմբեր 1), համար 44 (Նոյեմբեր 15), համար 45 (Նոյեմբեր 22), համար 46 (Նոյեմբեր 29), համար 47 (Դեկտեմբեր 6), համար 49 (Դեկտեմբեր 20), համար 50 (Դեկտեմբեր 27):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327617?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1871, </b> </a> <b> ԺԴ տարի,</b> համար 1 (Յունվար 5), համար 31 (Օգոստոս 21), համար 32 (Օգոստոս 28), համար 33 (Սեպտեմբեր 4), համար 43 (Նոյեմբեր 28),համար 45 (Դեկտեմբեր 11):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327624?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1872, </b> </a> <b> ԺԵ տարի,</b> համար 1 (Մարտ 4), համար 2 (Մարտ 11), համար 3 (Մարտ 18), համար 4 (Մարտ 25), համար 5 (Ապրիլ 1), համար 6 (Ապրիլ 8), համար 8 (Ապրիլ 22), համար 9 (Ապրիլ 29), համար 10 (Մայիս 6), Յայտարարութիւն համար 11 (Մայիս 13), համար 12 (Մայիս 20), համար 13 (Մայիս 27), համար 14 (Յունիս 3), համար 15 (Յունիս 10), համար 17 (Յունիս 24), համար 18 (Յուլիս 1), համար 19 (Յուլիս 8), համար 20 (Յուլիս 15), համար 21 (Յուլիս 22), համար 22 (Յուլիս 29), համար 23 (Օգոստոս 5), համար 24 (Օգոստոս 12), համար 25 (Օգոստոս 19), համար 26 (Օգոստոս 26), համար 28 (Սեպտեմբեր 9), համար 29 (Սեպտեմբեր 16), համար 30 (Սեպտեմբեր 23), համար 31 (Սեպտեմբեր 30), համար 32 (Հոկտեմբեր 7), համար 34 (Հոկտեմբեր 21), համար 37 (Նոյեմբեր 11), համար 41 (Դեկտեմբեր 9), համար 42 (Դեկտեմբեր 16), համար 44 (Դեկտեմբեր 30):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327689?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1873, </b> </a> <b> ԺԶ տարի,</b> համար 1 (Յունվար 6), համար 2 (Յունվար 20), համար 3 (Յունվար 27), համար 4 (Փետրվար 3), համար 5 (Փետրվար 10), համար 6 (Փետրվար 17), համար 7 (Փետրվար 24), համար 8 (Մարտ 3), համար 9 (Մարտ 10), համար 10 (Մարտ 17), համար 11 (Մարտ 24), համար 12 (Մարտ 31), համար 13 (Ապրիլ 7), համար 14 (Ապրիլ 21), համար 15 (Ապրիլ 28), համար 16 (Մայիս 5), համար 17 (Մայիս 12), համար 18 (Մայիս 19), համար 19 (Մայիս 26), համար 20 (Յունիս 2), համար 21 (Յունիս 9), համար 22 (Յունիս 16), համար 23 (Յունիս 23), համար 24 (Յունիս 30), համար 25 (Յուլիս 7), համար 26 (Յուլիս 14), համար 27 (Յուլիս 21), համար 28 (Յուլիս 28), համար 29 (Օգոստոս 4), համար 30 (Օգոստոս 11), համար 31 (Օգոստոս 18), համար 32 (Օգոստոս 25), համար 33 (Սեպտեմբեր 1), համար 34 (Սեպտեմբեր 8), համար 35 (Սեպտեմբեր 15), համար 36 (Սեպտեմբեր 22), համար 37 (Սեպտեմբեր 29), համար 38 (Հոկտեմբեր 6), համար 39 (Հոկտեմբեր 13), համար 40 (Հոկտեմբեր 20), համար 41 (Հոկտեմբեր 27), համար 42 (Նոյեմբեր 3), համար 43 (Նոյեմբեր 10), համար 44 (Նոյեմբեր 17), համար 45 (Նոյեմբեր 24), համար 46 (Դեկտեմբեր 1), համար 47 (Դեկտեմբեր 8), համար 48 (Դեկտեմբեր 15), համար 49 (Դեկտեմբեր 22), համար 50 (Դեկտեմբեր 29):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327740?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1874, </a> ԺԷ տարի,</b> համար 1 (Յունվար 5), համար 2 (Յունվար 12), համար 3 (Յունվար 19), համար 4 (Յունվար 26), համար 5 (Փետրվար 2), համար 6 (Փետրվար 9), համար 7 (Փետրվար 16), համար 8 (Փետրվար 23), համար 9 (Մարտ 2), համար 10 (Մարտ 9), համար 11 (Մարտ 16), համար 12 (Մարտ 23), համար 13 (Մարտ 30), համար 14 (Ապրիլ 14), համար 15 (Ապրիլ 15), համար 16 (Ապրիլ 27), համար 17 (Մայիս 4), համար 18 (Մայիս 11), համար 19 (Մայիս 18), համար 20 (Մայիս 25), համար 21 (Յունիս 1), համար 22 (Յունիս 8), համար 23 (Յունիս 15), համար 24 (Յունիս 22), համար 25 (Յունիս 29), համար 26 (Յուլիս 6), համար 27 (Յուլիս 13), համար 28 (Յուլիս 20), համար 29 (Յուլիս 27), համար 30 (Օգոստոս 3), համար 31 (Օգոստոս 10), համար 32 (Օգոստոս 17), համար 33 (Օգոստոս 24), համար 34 (Օգոստոս 31), համար 35 (Սեպտեմբեր 7), համար 36 (Սեպտեմբեր 14), համար 37 (Սեպտեմբեր 21), համար 38 (Սեպտեմբեր 28), համար 39 (Հոկտեմբեր 5), համար 40 (Հոկտեմբեր 12), համար 41 (Հոկտեմբեր 19), համար 42 (Հոկտեմբեր 26), համար 43 (Նոյեմբեր 2), համար 44 (Նոյեմբեր 9), համար 45 (Նոյեմբեր 13), համար 46 (Նոյեմբեր 16), համար 47 (Նոյեմբեր 23), համար 48 (Նոյեմբեր 30), համար 49 (Դեկտեմբեր 7), համար 50 (Դեկտեմբեր 14), համար 51 (Դեկտեմբեր 21), համար 52 (Դեկտեմբեր 28):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327793?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1875, </a> Ութ եւ տասներորդ տարի,</b> համար 1 (Յունվար 4), համար 2 (Յունվար 13), համար 3 (Յունվար 25), համար 4 (Փետրվար 1), համար 5 (Փետրվար 8), համար 6 (Փետրվար 15), համար 7 (Փետրվար 22), համար 8 (Մարտ 1), համար 9 (Մարտ 8), համար 10 (Մարտ 15), համար 11 (Մարտ 22), համար 12 (Մարտ 29), համար 13 (Ապրիլ 5), համար 14 (Ապրիլ 12), համար 15 (Ապրիլ 26), համար 16 (Մայիս 3), համար 17 (Մայիս 10), համար 18 (Մայիս 17), համար 19 (Մայիս 21), համար 20 (Մայիս 31), համար 21 (Յունիս 7), համար 22 (Յունիս), համար 23 (Յունիս 21), համար 24 (Յունիս 28), համար 25 (Յուլիս 5), համար 26 (Յուլիս 12), համար 27 (Յուլիս 19), համար 28 (Յուլիս 26), համար 29 (Օգոստոս 2), համար 30 (Օգոստոս 9), համար 31 (Օգոստոս 16), համար 33 (Սեպտեմբեր 6), համար 34 (Սեպտեմբեր 13), համար 36 (Սեպտեմբեր 20), համար 37 (Սեպտեմբեր 27), համար 38 (Հոկտեմբեր 4), համար 39 (Հոկտեմբեր 11), համար 40 (Հոկտեմբեր 18), համար 41 (Հոկտեմբեր 25), համար 42 (Նոյեմբեր 1), համար 43 (Նոյեմբեր 8), համար 47 (Դեկտեմբեր 6), համար 48 (Դեկտեմբեր 13), համար 49 (Դեկտեմբեր 20), համար 50 (Դեկտեմբեր 27):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327876?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1876, </a> Ինն եւ տասներորդ տարի,</b> համար 1 (Յունվար 3), համար 2 (Յունվար 17), համար 3 (Յունվար 24), համար 4 (Յունվար 31), համար 5 (Փետրվար 7), համար 6 (Փետրվար 14), համար 7 (Փետրվար 21), համար 8 (Փետրվար 28), համար 9 (Մարտ 6), համար 10 (Մարտ 13), համար 11 (Մարտ 20), համար 12 (Մարտ 27), համար 13 (Ապրիլ 3), համար 14 (Ապրիլ 17), համար 15 (Ապրիլ 21), համար 16 (Մայիս 1), համար 17 (Մայիս 8), համար 18 (Մայիս 15), համար 19 (Մայիս 22), համար 20 (Մայիս 29), համար 21 (Յունիս 5), համար 22 (Յունիս 12), համար 23 (Յունիս 19), համար 24 (Յունիս 26), համար 25 (Յուլիս 3), համար 27 (Յուլիս 17), համար 28 (Յուլիս 24), համար 29 (Յուլիս 31), համար 30 (Օգոստոս 7), համար 31 (Օգոստոս 14), համար 32 (Օգոստոս 21), համար 33 (Օգոստոս 28), համար 34 (Սեպտեմբեր 4), համար 35 (Սեպտեմբեր 11), համար 36 (Սեպտեմբեր 18), համար 37 (Սեպտեմբեր 25), համար 38 (Հոկտեմբեր 2), համար 39 (Հոկտեմբեր 9), համար 40 (Հոկտեմբեր 16), համար 41 (Հոկտեմբեր 23), համար 42 (Հոկտեմբեր 30), համար 43 (Նոյեմբեր 6), համար 44 (Նոյեմբեր 13), համար 45 (Նոյեմբեր 20), համար 46 (Նոյեմբեր 27), համար 47 (Դեկտեմբեր 4), համար 48 (Դեկտեմբեր 11), համար 49 (Դեկտեմբեր 18), համար 50 (Դեկտեմբեր 25):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327926?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1877, </a> Քսաներորդ տարի,</b> համար 1 (Յունվար 1), համար 2 (Յունվար 15), համար 3 (Յունվար 22), համար 4 (Յունվար 29), համար 5 (Փետրվար 5), համար 6 (Փետրվար 12), համար 7 (Փետրվար 19), համար 8 (Փետրվար 26), համար 9 (Մարտ 5), համար 10 (Մարտ 12), համար 11 (Մարտ 19), համար 12 (Մարտ 26), համար 13 (Ապրիլ 9), համար 14 (Ապրիլ 16), համար 15 (Ապրիլ 23), համար 16 (Ապրիլ 30), համար 17 (Մայիս 7), համար 18 (Մայիս 14), համար 19 (Մայիս 21), համար 20 (Մայիս 28), համար 21 (Յունիս 4), համար 22 (Յունիս 11), համար 23 (Յունիս 18), համար 24 (Յունիս 25), համար 25 (Յուլիս 2), համար 26 (Յուլիս 9), համար 27 (Յուլիս 16), համար 28 (Յուլիս 23), համար 29 (Յուլիս 30), համար 30 (Օգոստոս 6), համար 31 (Օգոստոս 13), համար 32 (Օգոստոս 20), համար 33 (Օգոստոս 27), համար 34 (Սեպտեմբեր 3), համար 35 (Սեպտեմբեր 10), համար 36 (Սեպտեմբեր 17), համար 37 (Սեպտեմբեր 24), համար 38 (Հոկտեմբեր 1), համար 39 (Հոկտեմբեր 8), համար 40 (Հոկտեմբեր 15), համար 41 (Հոկտեմբեր 22), համար 42 (Հոկտեմբեր 29), համար 43 (Նոյեմբեր 5), համար 44 (Նոյեմբեր 12), համար 45 (Նոյեմբեր 19), համար 46 (Նոյեմբեր 26), համար 47 (Դեկտեմբեր 3), համար 48 (Դեկտեմբեր 10), համար 49 (Դեկտեմբեր 17), համար 50 (Դեկտեմբեր 24):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327977?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1878, </a> Քսանմիերորդ տարի,</b> համար 1 (Յունվար 1), համար 2 (Յունվար 14), համար 3 (Յունվար 21), համար 4 (Յունվար 28), համար 5 (Փետրվար 4), համար 6 (Փետրվար 11), համար 7 (Փետրվար 18), համար 8 (Փետրվար 25), համար 9 (Մարտ 4), համար 10 (Մարտ 11), համար 11 (Մարտ 18), համար 12 (Մարտ 25), համար 13 (Ապրիլ 1), համար 14 (Ապրիլ 8), համար 15 (Ապրիլ 15), համար 16 (Ապրիլ 29), համար 17 (Մայիս 6), համար 18 (Մայիս 13), համար 19 (Մայիս 20), համար 20 (Մայիս 27), համար 21 (Յունիս 3), համար 22 (Յունիս 10), համար 23 (Յունիս 17), համար 24 (Յունիս 24), համար 25 (Յուլիս 1), համար 26 (Յուլիս 8), համար 27 (Յուլիս 15), համար 28 (Յուլիս 22), համար 29 (Յուլիս 29), համար 30 (Օգոստոս 5), համար 31 (Օգոստոս 12), համար 32 (Օգոստոս 19), համար 33 (Օգոստոս 26), համար 34 (Սեպտեմբեր 2), համար 35 (Սեպտեմբեր 9), համար 36 (Սեպտեմբեր 16), համար 37 (Սեպտեմբեր 23), համար 38 (Սեպտեմբեր 30), համար 39 (Հոկտեմբեր 7), համար 40 (Հոկտեմբեր 14), համար 41 (Հոկտեմբեր 21), համար 42 (Հոկտեմբեր 28), համար 43 (Նոյեմբեր 4), համար 44 (Նոյեմբեր 11), համար 45 (Նոյեմբեր 18), համար 46 (Նոյեմբեր 25), համար 47 (Դեկտեմբեր 2), համար 48 (Դեկտեմբեր 9), համար 49 (Դեկտեմբեր 16), համար 50 (Դեկտեմբեր 23)։

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/328028?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1879, </a> Քսաներկուերորդ տարի,</b> Յայտարարութիւն, համար 1 (Յունվար 1), համար 2 (Յունվար 10), համար 3 (Յունվար 13), համար 4 (Յունվար 17), համար 5 (Յունվար 20), համար 6 (Յունվար 24), համար 7 (Յունվար 27), համար 8 (Յունվար 31), համար 9 (Փետրուար 3), համար 10 (Փետրուար 7), համար 11 (Փետրուար 10), համար 12 (Փետրուար 14), համար 13 (Փետրուար 17), համար 14 (Փետրուար 21), համար 15 (Փետրուար 24), համար 16 (Փետրուար 28), համար 17 (Մարտ 3), համար 18 (Մարտ 7), համար 19 (Մարտ 10), համար 20 (Մարտ 14), համար 21 (Մարտ 17), համար 22 (Մարտ 21), համար 23 (Մարտ 24), համար 24 (Մարտ 28), համար 25 (Ապրիլ 7), համար 26 (Ապրիլ 11), համար 27 (Ապրիլ 14), համար 28 (Ապրիլ 18), համար 29 (Ապրիլ 21), համար 30 (Ապրիլ 25), համար 31 (Ապրիլ 28), համար 32 (Մայիս 2), համար 33 (Մայիս 5), համար 34 (Մայիս 9), համար 35 (Մայիս 12), համար 36 (Մայիս 16), համար 37 (Մայիս 19), համար 38 (Մայիս 23), համար 39 (Մայիս 26), համար 40 (Մայիս 30), համար 41 (Յունիս 2), համար 42 (Յունիս 6), համար 43 (Յունիս 9), համար 44 (Յունիս 13), համար 45 (Յունիս 16), համար 46 (Յունիս 20), համար 47 (Յունիս 23), համար 48 (Յունիս 27), համար 49 (Յունիս 30), համար 50 (Յուլիս 4), համար 51 (Յուլիս 11), համար 52 (Յուլիս 14), համար 53 (Յուլիս 18), համար 54 (Յուլիս 21), համար 55 (Յուլիս 25), համար 57 (Յուլիս 28), համար 58 (Օգոստոս 1), համար 59 (Օգոստոս 4), համար 60 (Օգոստոս 8), համար 61 (Օգոստոս 11), համար 62 (Օգոստոս 15), համար 63 (Օգոստոս 18), համար 65 (Օգոստոս 25), համար 66 (Օգոստոս 29), համար 67 (Սեպտեմբեր 1), համար 68 (Սեպտեմբեր 5), համար 69 (Սեպտեմբեր 8), համար 70 (Սեպտեմբեր 12), համար 71 (Սեպտեմբեր 15), համար 72 (Սեպտեմբեր 19), համար 73 (Սեպտեմբեր 22), համար 74 (Սեպտեմբեր 26), համար 75 (Սեպտեմբեր 29), համար 76 (Հոկտեմբեր 3), համար 77 (Հոկտեմբեր 6), համար 78 (Հոկտեմբեր 10), համար 79 (Հոկտեմբեր 13), համար 80 (Հոկտեմբեր 17), համար 81 (Հոկտեմբեր 20), համար 82 (Հոկտեմբեր 24), համար 83 (Հոկտեմբեր 27), համար 84 (Հոկտեմբեր 31), համար 85 (Նոյեմբեր 3), համար 86 (Նոյեմբեր 7), համար 87 (Նոյեմբեր 10), համար 88 (Նոյեմբեր 14), համար 89 (Նոյեմբեր 17), համար 90 (Նոյեմբեր 21), համար 91 (Նոյեմբեր 24), համար 92 (Նոյեմբեր 28), համար 93 (Դեկտեմբեր 1), համար 94 (Դեկտեմբեր 5), համար 95 (Դեկտեմբեր 8), համար 97 (Դեկտեմբեր 15), համար 98 (Դեկտեմբեր 19), համար 99 (Դեկտեմբեր 22), համար 100 (Դեկտեմբեր 26), համար 101 (Դեկտեմբեր 29)։

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/328029?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1880, </a> Քսան եւ երրորդ տարի,</b> համար 1 (Յունվար 1), համար 2 (Յունվար 12), համար 3 (Յունվար 16), համար 4 (Յունվար 19), համար 5 (Յունվար 23), համար 6 (Յունվար 26), համար 7 (Յունվար 30), համար 8 (Փետրվար 2), համար 9 (Փետրվար 6), համար 10 (Փետրվար 9), համար 11 (Փետրվար 13), համար 12 (Փետրվար 16), համար 13 (Փետրվար 20), համար 14 (Փետրվար 23), համար 15 (Փետրվար 27), համար 16 (Մարտ 1), համար 17 (Մարտ 8), համար 18 (Մարտ 12), համար 19 (Մարտ 15), համար 20 (Մարտ 19), համար 21 (Մարտ 22), համար 22 (Մարտ 26), համար 23 (Մարտ 29), համար 24 (Ապրիլ 2), համար 25 (Ապրիլ 5), համար 26 (Ապրիլ 9), համար 27 (Ապրիլ 12), համար 28 (Ապրիլ 16), համար 29 (Ապրիլ 19), համար 30 (Ապրիլ 26), համար 31 (Ապրիլ 30), համար 32 (Մայիս 3), համար 33 (Մայիս 7), համար 34 (Մայիս 10), համար 35 (Մայիս 14), համար 36 (Մայիս 17), համար 37 (Մայիս 21), համար 38 (Մայիս 24), համար 39 (Մայիս 28), համար 40 (Մայիս 31), համար 41 (Յունիս 4), համար 42 (Յունիս 7), համար 43 (Յունիս 11), համար 44 (Յունիս 14), համար 45 (Յունիս 18), համար 46 (Յունիս 21), համար 47 (Յունիս 25), համար 48 (Յունիս 28), համար 49 (Յուլիս 2), համար 50 (Յուլիս 5), համար 51 (Յուլիս 9), համար 52 (Յուլիս 12), համար 53 (Յուլիս 16), համար 54 (Յուլիս 19), համար 55 (Յուլիս 23), համար 56 (Յուլիս 26), համար 57 (Յուլիս 30), համար 58 (Օգոստոս 2), համար 59 (Օգոստոս 6), համար 60 (Օգոստոս 9), համար 61 (Օգոստոս 13), համար 62 (Օգոստոս 16), համար 63 (Օգոստոս 20), համար 64 (Օգոստոս 23), համար 65 (Օգոստոս 27), համար 66 (Օգոստոս 30), համար 67 (Սեպտեմբեր 3), համար 68 (Սեպտեմբեր 6), համար 69 (Սեպտեմբեր 10), համար 70 (Սեպտեմբեր 13), համար 71 (Սեպտեմբեր 17), համար 72 (Սեպտեմբեր 20), համար 73 (Սեպտեմբեր 24), համար 74 (Սեպտեմբեր 27), համար 75 (Հոկտեմբեր 1), համար 76 (Հոկտեմբեր 4), համար 77 (Հոկտեմբեր 8), համար 78 (Հոկտեմբեր 11), համար 79 (Հոկտեմբեր 15), համար 80 (Հոկտեմբեր 18), համար 81 (Հոկտեմբեր 22), համար 82 (Հոկտեմբեր 25), համար 83 (Հոկտեմբեր 29), համար 84 (Նոյեմբեր 1), համար 85 (Նոյեմբեր 5), համար 86 (Նոյեմբեր 8), համար 87 (Նոյեմբեր 12), համար 88 (Նոյեմբեր 15), համար 89 (Նոյեմբեր 19), համար 90 (Նոյեմբեր 22), համար 91 (Նոյեմբեր 26), համար 92 (Նոյեմբեր 29), համար 93 (Դեկտեմբեր 3), համար 94 (Դեկտեմբեր 6), համար 95 (Դեկտեմբեր 10), համար 96 (Դեկտեմբեր 13), համար 97 (Դեկտեմբեր 17), համար 98 (Դեկտեմբեր 20), համար 99 (Դեկտեմբեր 24), համար 100 (Դեկտեմբեր 27):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/328030?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1881, </a> Քսան եւ չորրորդ տարի,</b> համար 1 (Յունուար 1), համար 2 (Յունուար 20), համար 3 (Յունուար 23), համար 4 (Յունուար 25), համար 5 (Յունուար 27), համար 6 (Յունուար 30), համար 7 (Փետրվար 1), համար 8 (Փետրվար 3), համար 9 (Փետրվար 4), համար 10 (Փետրվար 5), համար 11 (Փետրվար 6), համար 12 (Փետրվար 7), համար 13 (Փետրվար 8), համար 14 (Փետրվար 10), համար 15 (Փետրվար 11), համար 16 (Փետրվար 12), համար 17 (Փետրվար 13), համար 18 (Փետրվար 14), համար 19 (Փետրվար 15), համար 20 (Փետրվար 17), համար 21 (Փետրվար 18), համար 22 (Փետրվար 20), համար 23 (Փետրվար 24), համար 24 (Փետրվար 25), համար 25 (Փետրվար 26), համար 26 (Փետրվար 27), համար 27 (Փետրվար 28), համար 28 (Մարտ 1), համար 29 (Մարտ 3), համար 30 (Մարտ 4), համար 31 (Մարտ 5), համար 32 (Մարտ 6), համար 33 (Մարտ 7), համար 34 (Մարտ 8), համար 35 (Մարտ 10), համար 36 (Մարտ 11), համար 37 (Մարտ 12), համար 38 (Մարտ 13), համար 39 (Մարտ 14), համար 40 (Մարտ 15), համար 41 (Մարտ 17), համար 42 (Մարտ 18), համար 43 (Մարտ 19), համար 44 (Մարտ 20), համար 45 (Մարտ 21), համար 46 (Մարտ 22), համար 47 (Մարտ 24), համար 48 (Մարտ 25), համար 49 (Մարտ 26), համար 50 (Մարտ 27), համար 51 (Մարտ 28), համար 52 (Մարտ 31), համար 53 (Ապրիլ 1), համար 54 (Ապրիլ 2), համար 55 (Ապրիլ 3), համար 56 (Ապրիլ 4), համար 57 (Ապրիլ 5), համար 58 (Ապրիլ 7), համար 59 (Ապրիլ 8), համար 60 (Ապրիլ 9), համար 61 (Ապրիլ 11), համար 62 (Ապրիլ 17), համար 63 (Ապրիլ 18), համար 64 (Ապրիլ 19), համար 65 (Ապրիլ 21), համար 66 (Ապրիլ 22), համար 67 (Ապրիլ 23), համար 68 (Ապրիլ 24), համար 69 (Ապրիլ 25), համար 70 (Ապրիլ 26), համար 71 (Ապրիլ 28), համար 72 (Ապրիլ 29), համար 73 (Ապրիլ 30), համար 74 (Ապրիլ 31), համար 75 (Մայիս 1), համար 76 (Մայիս 3), համար 77 (Մայիս 5), համար 78 (Մայիս 6), համար 79 (Մայիս 7), համար 80 (Մայիս 8), համար 81 (Մայիս 9), համար 82 (Մայիս 10), համար 83 (Մայիս 12), համար 84 (Մայիս 13), համար 85 (Մայիս 14), համար 86 (Մայիս 15), համար 87 (Մայիս 16), համար 88 (Մայիս 17), համար 89 (Մայիս 19), համար 90 (Մայիս 20), համար 91 (Մայիս 21), համար 92 (Մայիս 23), համար 93 (Մայիս 24), համար 95 (Մայիս 27), համար 96 (Մայիս 28), համար 97 (Մայիս 29), համար 98 (Մայիս 30), համար 99 (Մայիս 31), համար 100 (Յունիս 2), համար 101 (Յունիս 3), համար 102 (Յունիս 4), համար 103 (Յունիս 5), համար 104 (Յունիս 6), համար 105 (Յունիս 7), համար 106 (Յունիս 9), համար 107 (Յունիս 10), համար 108 (Յունիս 11), համար 109 (Յունիս 12), համար 110 (Յունիս 13), համար 111 (Յունիս 16), համար 112 (Յունիս 17), համար 113 (Յունիս 18), համար 114 (Յունիս 19), համար 115 (Յունիս 20), համար 116 (Յունիս 21), համար 117 (Յունիս 23), համար 118 (Յունիս 24), համար 119 (Յունիս 25), համար 120 (Յունիս 26), համար 121 (Յունիս 27), համար 122 (Յունիս 30), համար 123 (Յուլիս 1), համար 124 (Յուլիս 2), համար 125 (Յուլիս 3), համար 126 (Յուլիս 4), համար 127 (Յուլիս 5), համար 128 (Յուլիս 7), համար 129 (Յուլիս 8), համար 130 (Յուլիս 9), համար 131 (Յուլիս 10), համար 132 (Յուլիս 11), համար 133 (Յուլիս 14), համար 134 (Յուլիս 12), համար 135 (Յուլիս 15), համար 136 (Յուլիս 16), համար 137 (Յուլիս 17), համար 138 (Յուլիս 18), համար 139 (Յուլիս 19), համար 140 (Յուլիս 22), համար 141 (Յուլիս 23), համար 142 (Յուլիս 24), համար 143 (Յուլիս 25), համար 144 (Յուլիս 26), համար 145 (Յուլիս 28), համար 146 (Յուլիս 29), համար 147 (Յուլիս 30), համար 148 (Յուլիս 31), համար 149 (Օգոստոս 1), համար 150 (Օգոստոս 2), համար 151 (Օգոստոս 4), համար 152 (Օգոստոս 5), համար 153 (Օգոստոս 6), համար 154 (Օգոստոս 7), համար 155 (Օգոստոս 8), համար 156 (Օգոստոս 9), համար 157 (Օգոստոս 11), համար 158 (Օգոստոս 12), համար 159 (Օգոստոս 13), համար 160 (Օգոստոս 14), համար 161 (Օգոստոս 15), համար 162 (Օգոստոս 16), համար 163 (Օգոստոս 19), համար 164 (Օգոստոս 20), համար 165 (Օգոստոս 21), համար 166 (Օգոստոս 22), համար 167 (Օգոստոս 23), համար 168 (Օգոստոս 25), համար 169 (Օգոստոս 26), համար 170 (Օգոստոս 27), համար 171 (Օգոստոս 28), համար 172 (Օգոստոս 29), համար 173 (Օգոստոս 30), համար 174 (Սեպտեմբեր 1), համար 175 (Սեպտեմբեր 2), համար 176 (Սեպտեմբեր 3), համար 177 (Սեպտեմբեր 4), համար 178 (Սեպտեմբեր 5), համար 179 (Սեպտեմբեր 6), համար 180 (Սեպտեմբեր 8), համար 181 (Սեպտեմբեր 9), համար 182 (Սեպտեմբեր 10), համար 183 (Սեպտեմբեր 11), համար 184 (Սեպտեմբեր 12), համար 185 (Սեպտեմբեր 13), համար 186 (Սեպտեմբեր 16), համար 187 (Սեպտեմբեր 17), համար 188 (Սեպտեմբեր 18), համար 189 (Սեպտեմբեր 19), համար 190 (Սեպտեմբեր 20), համար 191 (Սեպտեմբեր 22), համար 192 (Սեպտեմբեր 23), համար 193 (Սեպտեմբեր 24), համար 194 (Սեպտեմբեր 25), համար 195 (Սեպտեմբեր 26), համար 196 (Սեպտեմբեր 27), համար 197 (Սեպտեմբեր 29), համար 198 (Սեպտեմբեր 30), համար 199 (Հոկտեմբեր 1), համար 200 (Հոկտեմբեր 2), համար 201 (Հոկտեմբեր 3), համար 202 (Հոկտեմբեր 4), համար 203 (Հոկտեմբեր 6), համար 204 (Հոկտեմբեր 7), համար 205 (Հոկտեմբեր 8), համար 206 (Հոկտեմբեր 9), համար 207 (Հոկտեմբեր 10), համար 208 (Հոկտեմբեր 11), համար 209 (Հոկտեմբեր 13), համար 210 (Հոկտեմբեր 14), համար 211 (Հոկտեմբեր 15), համար 212 (Հոկտեմբեր 16), համար 213 (Հոկտեմբեր 17), համար 215 (Հոկտեմբեր 20), համար 216 (Հոկտեմբեր 21), համար 217 (Հոկտեմբեր 22), համար 218 (Հոկտեմբեր 23), համար 219 (Հոկտեմբեր 24), համար 220 (Հոկտեմբեր 25), համար 221 (Հոկտեմբեր 27), համար 222 (Հոկտեմբեր 28), համար 223 (Հոկտեմբեր 29), համար 224 (Հոկտեմբեր 30), համար 225 (Հոկտեմբեր 31), համար 226 (Նոյեմբեր 1), համար 227 (Նոյեմբեր 3), համար 228 (Նոյեմբեր 4), համար 229 (Նոյեմբեր 5), համար 230 (Նոյեմբեր 6), համար 231 (Նոյեմբեր 7), համար 232 (Նոյեմբեր 8), համար 233 (Նոյեմբեր 10), համար 234 (Նոյեմբեր 11), համար 235 (Նոյեմբեր 12), համար 236 (Նոյեմբեր 13), համար 237 (Նոյեմբեր 14), համար 238 (Նոյեմբեր 15), համար 239 (Նոյեմբեր 17), համար 240 (Նոյեմբեր 18), համար 241 (Նոյեմբեր 19), համար 242 (Նոյեմբեր 20), համար 243 (Նոյեմբեր 21), համար 244 (Նոյեմբեր 24), համար 245 (Նոյեմբեր 25), համար 246 (Նոյեմբեր 26), համար 247 (Նոյեմբեր 27), համար 248 (Նոյեմբեր 28), համար 249 (Նոյեմբեր 29), համար 250 (Դեկտեմբեր 1), համար 251 (Դեկտեմբեր 2), համար 252 (Դեկտեմբեր 3), համար 253 (Դեկտեմբեր 4), համար 254 (Դեկտեմբեր 5), համար 255 (Դեկտեմբեր 6), համար 256 (Դեկտեմբեր 8), համար 257 (Դեկտեմբեր 9), համար 258 (Դեկտեմբեր 11), համար 259 (Դեկտեմբեր 12), համար 260 (Դեկտեմբեր 13), համար 261 (Դեկտեմբեր 15), համար 262 (Դեկտեմբեր 16), համար 263 (Դեկտեմբեր 17), համար 264 (Դեկտեմբեր 18), համար 265 (Դեկտեմբեր 19), համար 266 (Դեկտեմբեր 20), համար 267 (Դեկտեմբեր 22), համար 268 (Դեկտեմբեր 23), համար 269 (Դեկտեմբեր 24), համար 270 (Դեկտեմբեր 25), համար 271 (Դեկտեմբեր 26), համար 272 (Դեկտեմբեր 27), համար 273 (Դեկտեմբեր 29), համար 274 (Դեկտեմբեր 30):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/328031?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1882, </a> Քսան եւ հինգերորդ տարի,</b> համար 1 (Յունուար 1), համար 2 (Յունուար 10), համար 3 (Յունուար 16), համար 4 (Յունուար 20), համար 5 (Յունուար 24), համար 6 (Յունուար 28), համար 7 (Յունուար 31), համար 8 (Փետրվար 3), համար 9 (Փետրվար 5), համար 10 (Փետրվար 7), համար 11 (Փետրվար 10), համար 12 (Փետրվար 12), համար 13 (Փետրվար 14), համար 14 (Փետրվար 17), համար 15 (Փետրվար 19), համար 16 (Փետրվար 21), համար 17 (Փետրվար 24), համար 18 (Փետրվար 26), համար 19 (Փետրվար 28), համար 20 (Մարտ 3), համար 21 (Մարտ 5), համար 22 (Մարտ 7), համար 23 (Մարտ 10), համար 24 (Մարտ 12), համար 25 (Մարտ 14), համար 26 (Մարտ 17), համար 27 (Մարտ 19), համար 28 (Մարտ 21), համար 29 (Մարտ 25), համար 30 (Մարտ 28), համար 31 (Ապրիլ 2), համար 32 (Ապրիլ 4), համար 33 (Ապրիլ 7), համար 34 (Ապրիլ 9), համար 35 (Յաւելուած), համար 35 (Ապրիլ 11), համար 36 (Ապրիլ 14), համար 37 (Ապրիլ 16), համար 38 (Ապրիլ 18), համար 39 (Ապրիլ 21), համար 40 (Ապրիլ 23), համար 41 (Ապրիլ 25), համար 42 (Ապրիլ 28), համար 43 (Ապրիլ 30), համար 44 (Մայիս 2), համար 45 (Մայիս 5), համար 46 (Յաւելուած), համար 46 (Մայիս 9), համար 48 (Մայիս 14), համար 49 (Մայիս 16), համար 50 (Մայիս 19), համար 51 (Մայիս 21), համար 52 (Մայիս 23), համար 53 (Մայիս 26), համար 53 (Յաւելուած), համար 54 (Մայիս 28), համար 55 (Մայիս 30), համար 56 (Յունիս 2), համար 57 (Յունիս 4), համար 58 (Յունիս 6), համար 59 (Յունիս 9), համար 60 (Յունիս 11), համար 61 (Յունիս 13), համար 62 (Յունիս 16), համար 63 (Յունիս 18), համար 64 (Յունիս 20), համար 65 (Յունիս 23), համար 66 (Յունիս 25), համար 67 (Յունիս 27), համար 68 (Յունիս 30), համար 69 (Յուլիս 2), համար 70 (Յուլիս 4), համար 71 (Յուլիս 8), համար 72 (Յուլիս 11), համար 73 (Յուլիս 14), համար 74 (Յուլիս 16), համար 75 (Յուլիս 18), համար 76 (Յուլիս 21), համար 77 (Յուլիս 23), համար 78 (Յուլիս 25), համար 79 (Յուլիս 28), համար 80 (Յուլիս 30), համար 81 (Օգոստոս 1), համար 82 (Օգոստոս 4), համար 83 (Օգոստոս 6), համար 84 (Օգոստոս 8), համար 85 (Օգոստոս 11), համար 86 (Օգոստոս 13), համար 87 (Օգոստոս 15), համար 88 (Օգոստոս 19), համար 89 (Օգոստոս 22), համար 90 (Օգոստոս 25), համար 91 (Օգոստոս 27), համար 92 (Օգոստոս 29), համար 93 (Սեպտեմբեր 1), համար 94 (Սեպտեմբեր 3), համար 95 (Սեպտեմբեր 5), համար 96 (Սեպտեմբեր 8), համար 97 (Սեպտեմբեր 10), համար 98 (Սեպտեմբեր 12), համար 99 (Սեպտեմբեր 16), համար 100 (Սեպտեմբեր 19), համար 101 (Սեպտեմբեր 22), համար 102 (Սեպտեմբեր 24), համար 103 (Սեպտեմբեր 26), համար 104 (Սեպտեմբեր 29), համար 105 (Հոկտեմբեր 1), համար 106 (Հոկտեմբեր 3), համար 107 (Հոկտեմբեր 6), համար 108 (Հոկտեմբեր 8), համար 109 (Հոկտեմբեր 10), համար 110 (Հոկտեմբեր 13), համար 111 (Հոկտեմբեր 15), համար 112 (Հոկտեմբեր 17), համար 113 (Հոկտեմբեր 20), համար 114 (Հոկտեմբեր 22), համար 115 (Հոկտեմբեր 24), համար 116 (Հոկտեմբեր 27), համար 117 (Հոկտեմբեր 28), համար 118 (Հոկտեմբեր 29), համար 119 (Նոյեմբեր 3), համար 120 (Նոյեմբեր 5), համար 121 (Նոյեմբեր 7), համար 122 (Նոյեմբեր 10), համար 123 (Նոյեմբեր 12), համար 124 (Նոյեմբեր 14), համար 125 (Նոյեմբեր 17), համար 126 (Նոյեմբեր 19), համար 127 (Նոյեմբեր 21), համար 128 (Նոյեմբեր 24), համար 129 (Նոյեմբեր 26), համար 130 (Նոյեմբեր 28), համար 131 (Դեկտեմբեր 1), համար 132 (Դեկտեմբեր 3), համար 133 (Դեկտեմբեր 5), համար 134 (Դեկտեմբեր 8), համար 135 (Դեկտեմբեր 10), համար 136 (Դեկտեմբեր 12), համար 137 (Դեկտեմբեր 15), համար 138 (Դեկտեմբեր 17), համար 139 (Դեկտեմբեր 19), համար 140 (Դեկտեմբեր 22), համար 141 (Դեկտեմբեր 24), համար 142 (Դեկտեմբեր 26), համար 143 (Դեկտեմբեր 29), համար 144 (Դեկտեմբեր 31):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/328032?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1883, </a> Քսան եւ վեցերորդ տարի,</b> համար 1 (Յունուար 12), համար 2 (Յունուար 16), համար 3 (Յունուար 19), համար 4 (Յունուար 21), համար 5 (Յունուար 23), համար 6 (Յունուար 26), համար 7 (Յունուար 28), համար 8 (Յունուար 30), համար 9 (Փետրվար 2), համար 10 (Փետրվար 4), համար 11 (Փետրվար 16), համար 12 (Փետրվար 9), համար 13 (Փետրվար 11), համար 14 (Փետրվար 13), համար 15 (Փետրվար 16), համար 16 (Փետրվար 18), համար 17 (Փետրվար 20), համար 18 (Փետրվար 23), համար 19 (Փետրվար 25), համար 20 (Փետրվար 27), համար 21 (Մարտ 2), համար 22 (Մարտ 4), համար 23 (Մարտ 6), համար 24 (Մարտ 9), համար 25 (Մարտ 11), համար 26 (Մարտ 13), համար 27 (Մարտ 16), համար 28 (Մարտ 18), համար 29 (Մարտ 20), համար 30 (Մարտ 23), համար 31 (Մարտ 25), համար 32 (Մարտ 27), համար 33 (Մարտ 30), համար 34 (Ապրիլ 1), համար 35 (Ապրիլ 3), համար 36 (Ապրիլ 6), համար 37 (Ապրիլ 8), համար 38 (Ապրիլ 10), համար 39 (Ապրիլ 13), համար 40 (Ապրիլ 17), համար 41 (Ապրիլ 22), համար 42 (Ապրիլ 24), համար 43 (Ապրիլ 27), համար 44 (Ապրիլ 29), համար 45 (Մայիս 1), համար 46 (Մայիս 4), համար 47 (Մայիս 6), համար 48 (Մայիս 8), համար 49 (Մայիս 11), համար 50 (Մայիս 13), համար 51 (Մայիս 15), համար 52 (Մայիս 20), համար 53 (Մայիս 22), համար 54 (Մայիս 25), համար 55 (Մայիս 29), համար 56 (Յունիս 1), համար 57 (Յունիս 3), համար 58 (Յունիս 5), համար 59 (Յունիս 8), համար 60 (Յունիս 10), համար 61 (Յունիս 12), համար 62 (Յունիս 15), համար 63 (Յունիս 17), համար 64 (Յունիս 19), համար 65 (Յունիս 22), համար 66 (Յունիս 24), համար 67 (Յունիս 26), համար 68 (Յունիս 29), համար 69 (Յուլիս 1), համար 70 (Յուլիս 3), համար 71 (Յուլիս 7), համար 72 (Յուլիս 10), համար 73 (Յուլիս 14), համար 74 (Յուլիս 17), համար 75 (Յուլիս 21), համար 76 (Յուլիս 24), համար 77 (Յուլիս 28), համար 78 (Յուլիս 31), համար 79 (Յուլիս 4), համար 80 (Օգոստոս 7), համար 81 (Օգոստոս 11), համար 82 (Օգոստոս 14), համար 83 (Օգոստոս 18), համար 84 (Օգոստոս 21), համար 85 (Օգոստոս 25), համար 86 (Օգոստոս 28), համար 87 (Սեպտեմբեր 1), համար 88 (Սեպտեմբեր 4), համար 89 (Սեպտեմբեր 8), համար 90 (Սեպտեմբեր 11), համար 91 (Սեպտեմբեր 15), համար 92 (Սեպտեմբեր 18), համար 93 (Սեպտեմբեր 22), համար 94 (Սեպտեմբեր 25), համար 95 (Սեպտեմբեր 29), համար 96 (Հոկտեմբեր 2), համար 97 (Հոկտեմբեր 6), համար 98 (Հոկտեմբեր 9), համար 99 (Հոկտեմբեր 13), համար 100 (Հոկտեմբեր 16), համար 101 (Հոկտեմբեր 20), համար 102 (Հոկտեմբեր 23), համար 103 (Հոկտեմբեր 27), համար 104 (Հոկտեմբեր 30), համար 105 (Նոյեմբեր 3), համար 106 (Նոյեմբեր 6), համար 107 (Նոյեմբեր 10), համար 108 (Նոյեմբեր 13), համար 109 (Նոյեմբեր 17), համար 110 (Նոյեմբեր 20), համար 111 (Նոյեմբեր 24), համար 112 (Նոյեմբեր 27), համար 113 (Դեկտեմբեր 1), համար 114 (Դեկտեմբեր 4), համար 115 (Դեկտեմբեր 8), համար 116 (Դեկտեմբեր 11), համար 117 (Դեկտեմբեր 15), համար 118 (Դեկտեմբեր 18), համար 119 (Դեկտեմբեր 22), համար 120 (Դեկտեմբեր 25), համար 121 (Դեկտեմբեր 29):

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/328033?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1884, </a> Քսան եւ եօթներորդ տարի,</b> համար 1 (Յունուար 1), համար 2 (Յունուար 12), համար 3 (Յունուար 15), համար 4 (Յունուար 19), համար 5 (Յունուար 22), համար 6 (Յունուար 26), համար 7 (Յունուար 29), համար 8 (Փետրուար 2), համար 9 (Փետրուար 5), համար 10 (Փետրուար 9), համար 11 (Փետրուար 12), համար 12 (Փետրուար 16), համար 13 (Փետրուար 19), համար 14 (Փետրուար 23), համար 15 (Փետրուար 26), համար 16 (Մարտ 1), համար 17 (Մարտ 4), համար 18 (Մարտ 8), համար 19 (Մարտ 11), համար 20 (Մարտ 15), համար 21 (Մարտ 18), համար 22 (Մարտ 22), համար 23 (Մարտ 25), համար 24 (Մարտ 29), համար 25 (Ապրիլ 1), համար 26 (Ապրիլ 5), համար 27 (Ապրիլ 8), համար 28 (Ապրիլ 15), համար 29 (Ապրիլ 19), համար 30 (Ապրիլ 22), համար 31 (Ապրիլ 26), համար 32 (Ապրիլ 29), համար 33 (Մայիս 3), համար 34 (Մայիս 6), համար 35 (Մայիս 10), համար 36 (Մայիս 13), համար 37 (Մայիս 17), համար 38 (Մայիս 20), համար 39 (Մայիս 24), համար 40 (Մայիս 27), համար 41 (Մայիս 31), համար 42 (Յունիս 3), համար 43 (Յունիս 7), համար 44 (Յունիս 10), համար 45 (Յունիս 14), համար 46 (Յունիս 17), համար 47 (Յունիս 21), համար 48 (Յունիս 24), համար 49 (Յունիս 28), համար 50 (Յուլիս 1), համար 51 (Յուլիս 5), համար 52 (Յուլիս 8), համար 53 (Յուլիս 12), համար 54 (Յուլիս 15), համար 55 (Յուլիս 19), համար 56 (Յուլիս 22), համար 57 (Յուլիս 26), համար 58 (Յուլիս 29), համար 59 (Օգոստոս 2), համար 60 (Օգոստոս 5), համար 61 (Օգոստոս 9), համար 62 (Օգոստոս 12), համար 63 (Օգոստոս 16), համար 64 (Օգոստոս 19), համար 65 (Օգոստոս 23), համար 66 (Օգոստոս 26), համար 67 (Օգոստոս 27), համար 68 (Սեպտեմբեր 2), համար 69 (Սեպտեմբեր 6), համար 70 (Սեպտեմբեր 9), համար 71 (Սեպտեմբեր 18), համար 72 (Սեպտեմբեր 19), համար 73 (Սեպտեմբեր 20), համար 74 (Սեպտեմբեր 23), համար 75 (Սեպտեմբեր 27), համար 76 (Սեպտեմբեր 30), համար 77 (Հոկտեմբեր 4), համար 78 (Հոկտեմբեր 7), համար 79 (Հոկտեմբեր 11), համար 80 (Հոկտեմբեր 14), համար 81 (Հոկտեմբեր 18), համար 82 (Հոկտեմբեր 21), համար 83 (Հոկտեմբեր 25), համար 84 (Հոկտեմբեր 28), համար 85 (Նոյեմբեր 1), համար 86 (Նոյեմբեր 4), համար 87 (Նոյեմբեր 8), համար 88 (Նոյեմբեր 11), համար 89 (Նոյեմբեր 15), համար 90 (Նոյեմբեր 18), համար 91 (Նոյեմբեր 22), համար 92 (Նոյեմբեր 25), համար 93 (Նոյեմբեր 29), համար 94 (Դեկտեմբեր 2), համար 95 (Դեկտեմբեր 6), համար 97 (Դեկտեմբեր 13), համար 98 (Դեկտեմբեր 16), համար 99 (Դեկտեմբեր 20), համար 100 (Դեկտեմբեր 23), համար 101 (Դեկտեմբեր 27), համար 102 (Դեկտեմբեր 30)։

<p> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327660?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1885, </a> Քսան եւ ութերորդ տարի,</b> համար 6 (Յունուար 24), համար 11 (Փետրվար 10), համար 13 (Փետրվար 17), համար 15 (Փետրվար 24), համար 17 (Մարտ 3), համար 18 (Մարտ 7), համար 19 (Մարտ 10), համար 20 (Մարտ 14), համար 21 (Մարտ 17), համար 22 (Մարտ 21), համար 24 (Մարտ 23), համար 24 (Մարտ 31), համար 25 (Ապրիլ 4), համար 26 (Ապրիլ 7), համար 27 (Ապրիլ 11), համար 28 (Ապրիլ 14), համար 29 (Ապրիլ 18), համար 30 (Ապրիլ 21), համար 31 (Ապրիլ 25), համար 32 (Ապրիլ 28), համար 35 (Մայիս 9), համար 39 (Մայիս 23), համար 40 (Մայիս 26), համար 41 (Մայիս 30), համար 42 (Յունիս 2), համար 88 (Նոյեմբեր 10)։

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/328034?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1886,</a> Քսան եւ իններորդ տարի,</b> համար 1 (Յունվար 1), համար 2 (Յունվար 19), համար 3 (Յունվար 23), համար 4 (Յունվար 26), համար 5 (Յունվար 30), համար 6 (Փետրվար 2), համար 7 (Փետրվար 6), համար 8 (Փետրվար 9), համար 9 (Փետրվար 16), համար 10 (Փետրվար 18), համար 11 (Փետրվար 20), համար 12 (Փետրվար 23), համար 13 (Փետրվար 27), համար 14 (Մարտ 2), համար 15 (Մարտ 6), համար 16 (Մարտ 9), համար 18 (Մարտ 16), համար 19 (Մարտ 20), համար 20 (Մարտ 23), համար 21 (Մարտ 27), համար 22 (Մարտ 30), համար 23 (Ապրիլ 3), համար 24 (Ապրիլ 6), համար 25 (Ապրիլ 10), համար 26 (Ապրիլ 20), համար 27 (Ապրիլ 24), համար 28 (Ապրիլ 27), համար 29 (Մայիս 1), համար 30 (Մայիս 4), համար 31 (Մայիս 8), համար 32 (Մայիս 11), համար 33 (Մայիս 15), համար 34 (Մայիս 18), համար 35 (Մայիս 22), համար 36 (Մայիս 25), համար 37 (Մայիս 29), համար 38 (Յունիս 1), համար 39 (Յունիս 7), համար 40 (Յունիս 15), համար 41 (Յունիս 22), համար 42 (Յուլիս 20), համար 43 (Յուլիս 27), համար 44 (Օգոստոս 3), համար 45 (Օգոստոս 10), համար 46 (Օգոստոս 16), համար 47 (Օգոստոս 24), համար 48 (Օգոստոս 31), համար 49 (Սեպտեմբեր 7), համար 50 (Սեպտեմբեր 14), համար 51 (Սեպտեմբեր 21), համար 52 (Սեպտեմբեր 28), համար 53 (Հոկտեմբեր 5), համար 54 (Հոկտեմբեր 12), համար 55 (Հոկտեմբեր 19), համար 56 (Հոկտեմբեր 26), համար 57 (Նոյեմբեր 2), համար 58 (Նոյեմբեր 9), համար 59 (Նոյեմբեր 16), համար 60 (Նոյեմբեր 28), համար 61 (Նոյեմբեր 30), համար 62 (Դեկտեմբեր 14), համար 63 (Դեկտեմբեր 28)։

<p><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/327688?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1911, </a>Քսան եւ իններորդ տարի,</b>(Յունուար 30)։

T=29 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image