ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal
No physical items for this record

1860, թիւ 1՝ Յայտարարութիւն "Ասկէց գրեթէ եօթը տարի յառաջ ի Նիկոմիդիա հրատարակած Հայրենասէր անուն թերթերնիս, եռամեայ ընթացքէն յետոյ երբ դադրեցուցինք, երբէք զայն անգամ մի եւս չշարունակելոց մտօք չէր, ինչպէս որ այն դադարման ակամայ լինելն եւ պատճառները մեր վերջին յայտարարութեան մէջ համառօտիւ բացատրած եմք։ Հետեւաբար օրագրութիւնս շարունակելը մեզ միշտ փափաքելի լինելով՝ բարեպատեհ առթին անձկանօք սպասէինք նորա գործադրութեանը։ Ուրախ եմք, որ վերջապէս Ամենակարողին շնորհիւն եւ ազգասիրաց խրախուսանօքն այն ցանկալի առիթն ստացանք եւ ահա սկսիմք լրագիրնիս շարունակել ի Փարիզ, մայրաքաղաքիս անուամբը՝ զայն ՓԱՐԻԶ կոչելով։

Աբրահամ Մուրատեան Նիկոմիդիա "Հայրենասէր" լրագիր մը հրատարակած է (1850 - 1853), Փարիզ փոխադրուած՝ 1860ին հոն սկսաւ "Փարիզ" կիսամսեայ լրագիր մը հրատարակել․ իսկ 1865ին Գահիրէ՝ "Արմաւենի" լրագիրը հրատարակել է։ 1860ի Յունիս 22, թիւ 23՝ կիսամսեայ։

Աբրահամ Մուրատեան անուն մէկն է եղած Հայրը Հայ լրագրութեան՝ Եգիպտոսի մէջ։ Մուրատ վարժապետ Հալէպցի Տիւզեանցի անդրանիկ տղան էր Աբրահամ Մուրատեան որ աշխարհի երեք մասերուն՝ Եւրոպայի (Բարիզ), Ասիոյ (Նիկոմիդիա), և Ափրիկէի (Գահիրէ) մէջ հրատարակած երեք թերթերովը հռչակաւոր եղած է։ Տե՛ս՝ <br/><li><a href="http://haygirk.nla.am/upload/1512-1940/1901-1940/egiptahay_tarecujc_1925.pdf" target="_blank">Եգիպտահայ տարեցոյց 1925 : Ա. տարի : Թարգմանութիւններ, ուսումնասիրութիւններ, փաստաթղթեր, գրական յօդուածներ, ընկերային եւ քաղաքական հարցեր զանազան տեղեկութիւններ / Լ. Աճէմեան. - Աղեքսանդրիա : տպ. Ա. Գասապեան, 1924. - 7 չհամարակալված, 248 էջ ; դիմանկար, նկար, օրացույց., էջ 73</a><br/>

1860ի թիւ1-23՝ երեսներու համարակալումը առկայ է, մնացեալ թիւերու երեսներու համարակալումը բացակայ է։

Բնագիրը՝ հայերէն

1860 թ․ թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>440 L-III-3</b>
1860-1863 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչը <b>բացակայ է</b><br> <br><b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են :<br/>

<br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/301229?language=hyw#structure " target="_blank"> <b>1860, </b> </a> <b> Առաջին տարի. </b> թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 13), թիւ 3 (Յունվար 20), թիւ 4 (Յունվար 27), թիւ 5 (Փետրվար 3), թիւ 6 (Փետրվար 10), թիւ 7 (Փետրվար 17), թիւ 8 (Մարտ 2), թիւ 9 (Մարտ 9), թիւ 10 (Մարտ 10), թիւ 11 (Մարտ 23), թիւ 12 (Մարտ 30), թիւ 13 (Ապրիլ 6), թիւ 14 (Ապրիլ 13), թիւ 15 (Ապրիլ 20), թիւ 16 (Ապրիլ 27), թիւ 17 (Մայիս 4), թիւ 18 (Մայիս 11), թիւ 19 (Մայիս 16), թիւ 20 (Մայիս 25), թիւ 21 (Յունիս 1), թիւ 22 (Յունիս 8), թիւ 23 (Յունիս 22), թիւ 25 (Յուլիս 20), թիւ 26 (Օգոստոս 3), թիւ 27 (Օգոստոս 17), թիւ 29 (Սեպտեմբեր 14), թիւ 30 (Սեպտեմբեր 28), թիւ 31 (Հոկտեմբեր 12), թիւ 32 (Հոկտեմբեր 26), թիւ 33 (Նոյեմբեր 9), թիւ 34 (Նոյեմբեր 23), թիւ 35 (Դեկտեմբեր 7), թիւ 36 (Դեկտեմբեր 21):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/301322?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1861, </b> </a> <b> Երկրորդ տարի. </b> թիւ 37 (Յունվար 4), թիւ 38 (Յունվար 18), թիւ 39 (Փետրվար 1), թիւ 40 (Փետրվար 15), թիւ 41 (Մարտ 8), թիւ 42 (Մարտ 22), թիւ 43 (Ապրիլ 5), թիւ 44 (Ապրիլ 19), թիւ 45 (Մայիս 3), թիւ 46 (Մայիս 17), թիւ 47 (Մայիս 31), թիւ 48 (Յունիս 14), թիւ 49 (Յունիս 28), թիւ 50 (Յուլիս 19), թիւ 51 (Օգոստոս 2), թիւ 52 (Օգոստոս 16), թիւ 53 (Օգոստոս 30), թիւ 54 (Սեպտեմբեր 13), թիւ 55 (Նոյեմբեր 22), թիւ 56 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 57 (Դեկտեմբեր 20):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/301323?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1862, </b> </a> <b> Երրորդ տարի. </b> թիւ 58 (Յունուար 3), թիւ 59 (Յունուար 17), թիւ 60 (Յունուար 31), թիւ 61 (Փետրուար 14), թիւ 63 (Մարտ 14), թիւ 64 (Մարտ 28), թիւ 65 (Ապրիլ 25), թիւ 66 (Մայիս 9), թիւ 67 (Մայիս 23), թիւ 68 (Յունիս 6), թիւ 69 (Յունիս 20), թիւ 70 (Յուլիս 4), թիւ 71 (Յուլիս 18), թիւ 72 (Օգոստոս 1), թիւ 73 (Օգոստոս 15), թիւ 74 (Օգոստոս 29), թիւ 75 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 76 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 77 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 78 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 79 (Նոյեմբեր 14), թիւ 80 (Նոյեմբեր 28), թիւ 81 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 82 (Դեկտեմբեր 26):

<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/301324?language=hyw#structure " target="_blank"> <b>1863, </b> </a> <b> Չորրորդ տարի. </b> թիւ 83 (Յունուար 9), թիւ 85 (Փետրուար 6), թիւ 86 (Փետրուար 20), թիւ 87 (Մարտ 13), թիւ 88 (Մարտ 27), թիւ 89 (Ապրիլ 10), թիւ 90 (Ապրիլ 24), թիւ 91 (Մայիս 8), թիւ 92 (Մայիս 22), թիւ 93 (Յունիս 12), թիւ 94 (Յունիս 26), թիւ 95 (Յուլիս 24), թիւ 96 (Օգոստոս 7), թիւ 97 (Օգոստոս 21), թիւ 98 (Սեպտեմբեր 4):

T=4 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image