000 86469nas a22009737a 4500
001 VMC182
003 MEC
005 20231021053915.0
008 150410d18601907tu |||nd|||||||| ||arm||
040 _aAM-YeHGA
_barm
_cAM-YeHGA
041 0 _aarm
245 0 0 _aՓՈՒՆՋ :
_bԼՐԱԳԻՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ /
_cՏնօրէն եւ Տէր լրագրոյս՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Արտօնատէր՝ Ալաճաճեան ընտանիք, Խմբագիր-տնօրէն՝ Սիմոն Հ. Ս. Ալաճաճեան, Պատասխանատու-տնօրեն՝ Սիմոն Չէօմլէքճեան.
260 _aԿ. Պօլիս :
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Վարդանեան,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յովսէփ Գավաֆեան,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. Գավաֆեան եւ Յ. Պարոնեան,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Միքայէլ Կ․ Սարըեան,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ե․ Մ․ Տնտեսեան,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարդարեան,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Արամայ Աշճեան,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Նիկողոսեան,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ․ Ասատուրեան,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԱՍԸՐ) Գ․ Պ․ Գայսէրեան,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Սագաեան,
_bՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարեհ Ն․ Պէրպէրեան
_c1866-1908.
300 _a4 երես ; ապայ 20 երես ;
_c28 x 41 սմ, ապայ 35 x 50 սմ, ապայ 14 x 23 սմ
_b(շաբաթաթերթ, ապայ ամենօրեայ, ապայ շաբաթը երկու անգամ, ապայ շաբաթաթերթ)
362 0 _a1866-1908.
500 _aԹիւ 120էն շարունակութիւն է "Կիլիկիեա"ի ԱԶԴ (Շրջան Վեցերորդ, թԻՒ 120, 7 Մայիս, 1866)՝ "Մեծարգոյ տոքթոր Մանուէլ Իւթիւճեան լրագրիս խմբագրութեան մասնակցելէ կհրաժարի բժշկական զբաղմանց պատճառաւ, որով խմբագրութեան պատասխանատուութիւնն ալ բոլորովին մեր վրայ կմնայ այսուհետև: Այս փոփոխութեան հետ, լրագրիս անունն ալ փոխել և Փունջ դնել պատշաճ դատեցանք": "Հ. Ալաճաճյանն իր թերթը սկսել է լույս ընծայել որպես «Կիլիկիա»-ի Զ տարվա (1866, # 119) շարունակություն, որի հետևանքով էլ «Փունջ»-ի անդրանիկ համարի վրա գրված է Զ տարի, # 120": Տե՛ս Բաբլոյան Մ. Հայ պարբերական մամուլը, Եր. 1986, էջ 34: ԱԶԴ Թիւ 636, 12 Սեպտեմբեր, 1870 "...որ Փունջը այսուհետև միայն շաբաթ օրերը հրատարակեմք..." 1897 Թիւ 2534, Յունվար 4էն տարիներու թիւերը նշուած են 1863-1866-1897։ Հաւանական է 1863-1866՝ նկատի ունեցած են "Փնջիկ" լրագիրը, որուն շարունակութիւնը "Փունջ"-ն է։
501 _a1907 Թիւ 1՝ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄ․ "Վեցամսեայ դադարէ մը յետոյ ՓՈՒՆՋ կրկին կը ներկայանայ ընթերցող Հասարակութեան՝ շնորհիւ Կայսերական Բարեհաճ Իրատէին, որով արտոնեցաւ թերթիս հրատարակումը։" 1908 Թիւ 16-17 "ՁՕՆԵԱԼ առ վաստակաշատ հիմնադիրն լրագրոյս ազնուաշուք ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԷՖԵՆՏԻ Ս. ԱԼԱՃԱՃԵԱՆ"
504 _aԱմեն օր կհրատարակի։ 1875՝ Փունջը ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ և ՇԱԲԱԹ օրերը կը հրատարակուի։ 1883 Թիւ 1809 (Հոկտեմբեր 8)՝ Փունջը ամեն օր կհրատարակուի։ 1884 Թիւ 1871 (Յունվար 3)՝ Փունջը ՇԱԲԱԹ օրերը կը հրատարակուի։
520 _a<b>1866</b> ՇՐՋԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ Թիւ 120-154, ՓՈՒՆՋ : ԼՐԱԳԻՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան. Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1867</b> ՇՐՋԱՆ ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ Թիւ 155-184, ՓՈՒՆՋ : ԼՐԱԳԻՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ռուբենի Յ․ Քիւրքճեան. Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1870</b>Թիւ ???-636, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Վարդանեան. Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Ամենօրեայ: <b>1870</b>Թիւ 637-650, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Վարդանեան. Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1871</b>Թիւ 651-670, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ա. Վարդանեան. Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1871</b>Թիւ 671-702, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յովսէփ Գավաֆեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1872</b>Թիւ 703-739, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յովսէփ Գավաֆեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1872</b>Թիւ 740-768, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յովսէփ Գավաֆեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1873</b>Թիւ 769-781, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յովսէփ Գավաֆեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1873</b>Թիւ 782-799, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. Գավաֆեան եւ Յ. Պարոնեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1873</b>Թիւ 803-850, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1874</b>Թիւ 851-949, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1875</b>Թիւ 950-1049, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1876</b>Թիւ 1050-1140, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1877</b>Թիւ 1141-1240, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1878</b>Թիւ 1241-1280, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Պարտիզպանեան եւ Ընկերք, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1878</b>Թիւ 1281-1299, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Միքայէլ Կ․ Սարըեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1878</b>Թիւ 1300-1332, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ե․ Մ․ Տնտեսեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1878</b>Թիւ 1333-1339, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Միքայէլ Կ․ Սարըեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1879</b>Թիւ 1340-1420, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Միքայէլ Կ․ Սարըեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1879</b>Թիւ 1421-1436, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարդարեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1880</b>Թիւ 1437-1538, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարդարեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1881</b>Թիւ 1539-1637, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարդարեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1882</b>Թիւ 1638-1654, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարդարեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1882</b>Թիւ 1655-1712, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Սարըեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1882</b>Թիւ 1713-1735, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Արամայ Աշճեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1883</b>Թիւ 1736-1775, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Արամայ Աշճեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1883</b>Թիւ 1776-1808, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. Գավաֆեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթը երկու անգամ: <b>1883</b>Թիւ 1809-1870, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. Գավաֆեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Ամենօրեայ: <b>1884</b>Թիւ 1871-1922, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: Չափսը՝ 35 x 50 սմ: <b>1885</b>Թիւ 1923-1974, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1886</b>Թիւ 1975-2026, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1887</b>Թիւ 2027-2078, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ:<br/>
520 _a<b>1888</b>Թիւ 2079-2080, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Ղ. Պարտիզպանեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1888</b>Թիւ 2081, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մ. Կ․ Սարըեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1888</b>Թիւ 2082-2131, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1889</b>Թիւ 2132-2183, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1890</b>Թիւ 2184-2235, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1891</b>Թիւ 2236-2287, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1892</b>Թիւ 2288-2338, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1893</b>Թիւ 2239-2390, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1894</b>Թիւ 2391-2437, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1895</b>Թիւ 2438-2487, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1896</b>Թիւ 2488-2533, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1897</b>Թիւ 2534-2584, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1898</b>Թիւ 2585-2618, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Կարապետ Պիպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1898</b>Թիւ 2619, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ս․ Նիկողոսեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1898</b>Թիւ 2620-2626, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ․ Ասատուրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1899</b>Թիւ 2627-2657, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ․ Ասատուրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1899</b>Թիւ 2658-2673, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Նշան Կ․ Պէրպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1900</b>Թիւ 2674-2722, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Նշան Կ․ Պէրպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1901</b>Թիւ 2723-2763, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Նշան Կ․ Պէրպէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1901</b>Թիւ 2764-2770, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մ․ Սարըեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1902</b>Թիւ 2771-2798, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մ․ Սարըեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1902</b>Թիւ 2799-2816, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԱՍԸՐ) Գ․ Պ․ Գայսէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1903</b>Թիւ 2817-2818, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (ԱՍԸՐ) Գ․ Պ․ Գայսէրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1903</b>Թիւ 2819-2843, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Մ․ Սարըեան եւ Ընկ., Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1903</b>Թիւ 2844-2859, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ․ Ասատուրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1904</b>Թիւ 2860-2876, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ․ Ասատուրեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1904</b>Թիւ 2877-2903, ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Սագաեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: <b>1905</b> ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Սագաեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: Չափսը՝ 47 x 68 սմ: <b>1906</b> ՓՈՒՆՋ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Սագաեան, Տնօրէն եւ Տէր՝ Հ. Ս. Ալաճաճեան, Շաբաթաթերթ: Չափսը՝ 47 x 68 սմ: <b>1907</b> Թիւ 1-15, ՓՈՒՆՋ : 41րդ ՏԱՐԻ - ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ - ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարեհ Ն․ Պէրպէրեան, Պատասխանատու-Տնօրէն՝ Սիմոն Չէօմլէքճեան, Շաբաթաթերթ: 20 երես ; Չափսը՝ 14 x 23 սմ: <b>1908</b> Թիւ 16-24, ՓՈՒՆՋ : 42րդ ՏԱՐԻ - ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ - ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Զարեհ Ն․ Պէրպէրեան, Պատասխանատու-Տնօրէն՝ Սիմոն Չէօմլէքճեան, Շաբաթաթերթ: 20 երես ; Չափսը՝ 14 x 23 սմ: <b>1908</b> Թիւ 25, 26, ՓՈՒՆՋ : 42րդ ՏԱՐԻ - ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ - ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Սագաեան, Պատասխանատու-Տնօրէն՝ Սիմոն Չէօմլէքճեան, Շաբաթաթերթ: 20 երես ; Չափսը՝ 14 x 23 սմ:
521 _aCC
546 _aԲնագիրը՝ հայերէն
563 _aԹիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են 9 առանձին թղթածրարներում. 1866, 1870-1874` մէկ ծրար, դասիչն է <b>304 Լ I-3</b>: 1875-1876` մէկ ծրար, դասիչն է <b>305 Լ I-3</b>: 1877-1879` մէկ ծրար, դասիչն է <b>306 Լ I-3</b>: 1880-1883` մէկ ծրար, դասիչն է <b>307 Լ I-3</b>: 1884-1887` մէկ ծրար, դասիչն է <b>214 Լ III-2</b>: 1888-1893` մէկ ծրար, դասիչն է <b>215 Լ III-2</b>: 1894-1897` մէկ ծրար, դասիչն է <b>216 Լ III-2</b>: 1898-1904` մէկ ծրար, դասիչն է <b>217 Լ III-2</b>: 1907-1908՝ մէկ ծրար, դասիչն է <b>2058 Լ IX-7</b>:<br/><b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են հետեւեալ թիւերը․<br/>
563 _a<br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/338813?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1866,</b></a> Շրջան վեցերորդ,թիւ 120(Մայիս 7), թիւ 121(Մայիս 14), թիւ 122(Մայիս 21), թիւ 123(Մայիս 28), թիւ 124(Յունիս 4), թիւ 125(Յունիս 10), թիւ 126(Յունիս 18), թիւ 127(Յունիս 25), թիւ 128(Յուլիս 2), թիւ 129(Յուլիս 9), թիւ 130(Յուլիս 16), թիւ 131(Յուլիս 23), թիւ 132(Յուլիս 30), թիւ 133(Օգոստոս 6), թիւ 134(Օգոստոս 13), թիւ 135(Օգոստոս 20), թիւ 136(Օգոստոս 27), թիւ 137(Սեպտեմբեր 3), թիւ 138(Սեպտեմբեր 10), թիւ 139(Սեպտեմբեր 17), թիւ 140(Սեպտեմբեր 24), թիւ 141(Հոկտեմբեր 1), թիւ 142(Հոկտեմբեր 8), թիւ 143(Հոկտեմբեր 15), թիւ 144(Հոկտեմբեր 25), թիւ 145 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 146(Նոյեմբեր 5), թիւ 147(Նոյեմբեր 12), թիւ 148(Նոյեմբեր 19), թիւ 149(Նոյեմբեր 26), թիւ 150(Դեկտեմբեր 3), թիւ 151(Դեկտեմբեր 10), թիւ 152(Դեկտեմբեր 17), թիւ 153(Դեկտեմբեր 24), թիւ 154(Դեկտեմբեր 31)</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/338881?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1867, </b></a> Շրջան եօթներորդ, թիւ 155(Յունուար 14), թիւ 156(Յունուար 21), թիւ 157(Յունուար 28), թիւ 158(Փետրուար 4), թիւ 159(Փետրուար 11), թիւ 160(Փետրուար 18), թիւ 161(Փետրուար 25), թիւ 162(Մարտ 4), թիւ 163(Մարտ 11), թիւ 164(Մարտ 14), թիւ 165 (Մարտ 25), թիւ 166(Ապրիլ 1), թիւ 167(Ապրիլ 8),թիւ 168 (Ապրիլ 22), թիւ 169(Ապրիլ 29), թիւ 170(Մայիս 6), թիւ 171(Մայիս 13), թիւ 172 (Մայիս 20), թիւ 173 (Մայիս 27), թիւ 174(Յունիս 3), թիւ 175(Յունիս 10), թիւ 176 (Յունիս 17), թիւ 177(Յունիս 24), թիւ 178(Յունիս 29), թիւ 179(Յուլիս 8), թիւ 180(Յուլիս 22), թիւ 181(Յուլիս 29), թիւ 182(Օգոստոս 5), թիւ 183(Օգոստոս 12), թիւ 184(Օգոստոս 26)
563 _a<br><a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/339802?language=hyw#structure" target="_blank"><b>1870, </b> </a>թիւ 578(Յունիս 2),թիւ 579(Յունիս 3), թիւ 580(Յունիս 5),թիւ 581(Յունիս 6),թիւ 582(Յունիս 8), թիւ 583(Յունիս 9),թիւ 584(Յունիս 10),թիւ 585(Յունիս 11),թիւ 586(Յունիս 13),թիւ 587(Յունիս 15),թիւ 588(Յունիս 16), թիւ 589(Յունիս 17),թիւ 590(Յունիս 18),թիւ 591(Յունիս 20), թիւ 592(Յունիս 22),թիւ 593(Յունիս 23),թիւ 594(Յունիս 24),թիւ 595(Յունիս 25),թիւ 596(Յունիս 29),թիւ 597(Յունիս 30),թիւ 598(Յուլիս 1),թիւ 599(Յուլիս 2), թիւ 600(Յուլիս 4),թիւ 601(Յուլիս 6), թիւ 602(Յուլիս 7), թիւ 603(Յուլիս 8), թիւ 604(Յուլիս 9), թիւ 605(Յուլիս 11), թիւ 606(Յուլիս 13), թիւ 607(Յուլիս 15), թիւ 608(Յուլիս 16), թիւ 609(Յուլիս 18), թիւ 610(Յուլիս 22), թիւ 611(Յուլիս 23), թիւ 612(Յուլիս 25), թիւ 613(Յուլիս 29), թիւ 614(Յուլիս 30), թիւ 615(Օգոստոս 1),թիւ 616(Օգոստոս 3),թիւ 617(Օգոստոս 5),թիւ 618(Օգոստոս 6),թիւ 619(Օգոստոս 8),թիւ 620(Օգոստոս 10),թիւ 621(Օգոստոս 11),թիւ 622(Օգոստոս 12),թիւ 623(Օգոստոս 13),թիւ 624(Օգոստոս 15),թիւ 625(Օգոստոս 18),թիւ 626(Օգոստոս 19),թիւ 627(Օգոստոս 20),թիւ 628(Օգոստոս 24),թիւ 629(Օգոստոս 26),թիւ 630(Օգոստոս 27),թիւ 631(Օգոստոս 31),թիւ 632(Սեպտեմբեր 1),թիւ 633(Սեպտեմբեր 2),թիւ 634(Սեպտեմբեր 3),թիւ 635(Սեպտեմբեր 9),թիւ 636(Սեպտեմբեր 12),թիւ 637(Սեպտեմբեր 19),թիւ 638(Սեպտեմբեր 26),թիւ 639(Հոկտեմբեր 3),թիւ 640(Հոկտեմբեր 10),թիւ 641(Հոկտեմբեր 17),թիւ 642(Հոկտեմբեր 24),թիւ 643(Հոկտեմբեր 31),թիւ 644(Նոյեմբեր 7),թիւ 645(Նոյեմբեր 14),թիւ 646(Նոյեմբեր 18),թիւ 647(Դեկտեմբեր 5),թիւ 648(Դեկտեմբեր 12),թիւ 649(Դեկտեմբեր 21),թիւ 650(Դեկտեմբեր 26)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/340032?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1871, </b> </a>թիւ 651(Յունվար 2),թիւ 652(Յունվար 9),թիւ 653(Յունվար 16),թիւ 654(Յունվար 23),թիւ 655(Յունվար 30),թիւ 656(Փետրվար 6),թիւ 657(Փետրվար 13),թիւ 658(Փետրվար 20),թիւ 659(Փետրվար 27),թիւ 660(Մարտ 6),թիւ 661(Մարտ 13),թիւ 662(Մարտ 20),թիւ 663(Մարտ 27), թիւ 664(Ապրիլ 3),թիւ 665(Ապրիլ 10),թիւ 666(Ապրիլ 17),թիւ 667(Ապրիլ 24),թիւ 668(Մայիս 1),թիւ 669(Մայիս 8),թիւ 670(Մայիս 15),թիւ 671(Մայիս 22),թիւ 672(Մայիս 29),թիւ 673(Յունիս 5),թիւ 674(Յունիս 11),թիւ 675(Յունիս 19),թիւ 676(Յունիս 26),թիւ 677(Յուլիս 3),թիւ 678(Յուլիս 10),թիւ 679(Յուլիս 17),թիւ 680(Յուլիս 24),թիւ 681(Յուլիս 31),թիւ 682(Օգոստոս 7),թիւ 683(Օգոստոս 14),թիւ 684(Օգոստոս 21), թիւ 685(Օգոստոս 28),թիւ 686(Սեպտեմբեր 4), թիւ 687(Սեպտեմբեր 11),թիւ 688(Սեպտեմբեր 18),թիւ 689(Սեպտեմբեր 25),թիւ 690(Հոկտեմբեր 2),թիւ 691(Հոկտեմբեր 9),թիւ 692(Հոկտեմբեր 16), թիւ 693(Հոկտեմբեր 23),թիւ 694(Հոկտեմբեր 30),թիւ 695(Նոյեմբեր 6),թիւ 696(Նոյեմբեր 13), թիւ 697(Նոյեմբեր 20),թիւ 698(Նոյեմբեր 27),թիւ 699(Դեկտեմբեր 4),թիւ 700(Դեկտեմբեր 11),թիւ 701(Դեկտեմբեր 18),թիւ 702(Դեկտեմբեր 25)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/392385?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1872, </b> </a>թիւ 703(Յունվար 4),թիւ 704(Յունվար 8),թիւ 705(Յունվար 15),թիւ 706(Յունվար 22),թիւ 707(Յունվար 29),թիւ 708(Փետրվար 5),թիւ 709 (Փետրվար 12),թիւ 710(Փետրվար 19),թիւ 711(Փետրվար 26),թիւ 712(Մարտ 4),թիւ 713 (Մարտ 11),թիւ 714(Մարտ 18),թիւ 715(Մարտ 25),թիւ 716(Ապրիլ 1),թիւ 717(Ապրիլ 8),թիւ 718(Ապրիլ 15),թիւ 719 (Ապրիլ 22),թիւ 720(Ապրիլ 29),թիւ 721(Մայիս 6),թիւ 722(Մայիս 13) թիւ 723(Մայիս 20),թիւ 724(Մայիս 27),թիւ 725 (Յունիս10),թիւ 727(Յունիս24), թիւ 728(Յունիս30),թիւ 729(Յուլիս 8),թիւ 730(Յուլիս 15),թիւ 731(Յուլիս 22),թիւ 732 (Յուլիս 29),թիւ 733(Օգոստոս 5),թիւ 734(Օգոստոս 12),թիւ 735(Օգոստոս 19),թիւ 736 (Օգոստոս 26),թիւ 737 (Սեպտեմբեր 2),թիւ 738(Սեպտեմբեր 9),թիւ 739(Սեպտեմբեր 16),թիւ 740(Սեպտեմբեր 20),թիւ 741(Սեպտեմբեր 23),թիւ 742(Սեպտեմբեր 27),թիւ 743(Սեպտեմբեր 30),թիւ 744(Հոկտեմբեր 4),թիւ 745(Հոկտեմբեր 7),թիւ 746 (Հոկտեմբեր 11),թիւ 747(Հոկտեմբեր 14), թիւ 748(Հոկտեմբեր 18),թիւ 749(Հոկտեմբեր 21),թիւ 750(Հոկտեմբեր 25),թիւ 751(Հոկտեմբեր 28),թիւ 752 (Նոյեմբեր 1), թիւ 753(Նոյեմբեր 4), թիւ 754(Նոյեմբեր 8),թիւ 756(Նոյեմբեր 15),թիւ 757 (Նոյեմբեր 18),թիւ 758(Նոյեմբեր 25),թիւ 759(Նոյեմբեր 29),թիւ 760(Դեկտեմբեր 2),թիւ 761 (Դեկտեմբեր 6),թիւ 762 (Դեկտեմբեր 8),թիւ 763(Դեկտեմբեր 13),թիւ 766(Դեկտեմբեր 23),թիւ 768(Դեկտեմբեր 30)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/340289?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1873, </b> </a> թիւ 769(Յունուար 3),թիւ 770(Յունուար 5),թիւ 771(Յունուար 10),թիւ 772(Յունուար 12),թիւ 773(Յունուար 17),թիւ 774(Յունուար 20),թիւ 775(Յունուար 24),թիւ 776(Յունուար 27),թիւ 777(Յունուար 31),թիւ 778(Փետրուար 3),թիւ 780(Ապրիլ 14),թիւ 781(Ապրիլ 18),թիւ 782(Ապրիլ 21),թիւ 783(Ապրիլ 25),թիւ 784(Ապրիլ 28),թիւ 785(Մայիս 2),թիւ 791(Մայիս 23),թիւ 792(Մայիս 26),թիւ 793(Մայիս 30),թիւ 794(Յունիս 2),թիւ 799(Յունիս 20),թիւ 803(Յուլիս 3),թիւ 808(Յուլիս 25),թիւ 809(Յուլիս 26),թիւ 810(Օգոստոս 1),թիւ 811(Օգոստոս 4),թիւ 812(Օգոստոս 8),թիւ 813(Օգոստոս 11),թիւ 814(Օգոստոս 15),թիւ 815(Օգոստոս 18),թիւ 816(Օգոստոս 22),թիւ 817(Օգոստոս 25),թիւ 818(Օգոստոս 29),թիւ 819(Սեպտեմբեր 1),թիւ 823(Սեպտեմբեր 19),թիւ 830(Հոկտեմբեր 13),թիւ 831(Հոկտեմբեր 17),թիւ 832(Հոկտեմբեր 20),թիւ 833(Հոկտեմբեր 24), թիւ 834(Հոկտեմբեր 27),թիւ 835(Հոկտեմբեր 31),թիւ 841(Նոյեմբեր 28),թիւ 842(Դեկտեմբեր 1),թիւ 843(Դեկտեմբեր 5),թիւ 844(Դեկտեմբեր 8),թիւ 845(Դեկտեմբեր 12),թիւ 846(Դեկտեմբեր 15),թիւ 847(Դեկտեմբեր 19),թիւ 848(Դեկտեմբեր 22),թիւ 850(Դեկտեմբեր 29)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/340529?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1874, </b> </a>թիւ 851(Յունուար 2), թիւ 852(Յունուար 5), թիւ 853(Յունուար 9), թիւ 854(Յունուար 12), թիւ 855(Յունուար 16), թիւ 856(Յունուար 19), թիւ 857(Յունուար 26), թիւ 858(Յունուար 30), թիւ 859(Փետրուար 6), թիւ 860(Փետրուար 9),թիւ 861(Փետրուար 13), թիւ 862(Փետրուար 16), թիւ 863(Փետրուար 20), թիւ 864(Փետրուար 27), թիւ 865(Մարտ 2), թիւ 866(Մարտ 6), թիւ 867(Մարտ 9), թիւ 868(Մարտ 13), թիւ 869(Մարտ 16), թիւ 870(Մարտ 20), թիւ 871(Մարտ 23), թիւ 872(Մարտ 27), թիւ 873(Մարտ 30), թիւ 874(Ապրիլ 6), թիւ 875(Ապրիլ 10), թիւ 876(Ապրիլ 13), թիւ 877(Ապրիլ 17), թիւ 878(Ապրիլ 20), թիւ 879(Ապրիլ 24), թիւ 880(Ապրիլ 27), թիւ 881(Մայիս 1), թիւ 882(Մայիս 4), թիւ 883(Մայիս 8), թիւ 884(Մայիս 11), թիւ 885(Մայիս 15), թիւ 886(Մայիս 19), թիւ 887(Մայիս 22), թիւ 888(Մայիս 25), թիւ 889(Մայիս 29), թիւ 890(Յունիս 1), թիւ 891(Յունիս 5), թիւ 892(Յունիս 8), թիւ 893(Յունիս 12), թիւ 894(Յունիս 19), թիւ 895(Յունիս 22), թիւ 896(Յունիս 26), թիւ 897(Յունիս 29), թիւ 898(Յուլիս 3), թիւ 899(Յուլիս 6), թիւ 900(Յուլիս 10), թիւ 901(Յուլիս 13), թիւ 902(Յուլիս 17), թիւ 903(Յուլիս 20), թիւ 904(Յուլիս 24), թիւ 905(Յուլիս 27), թիւ 906(Յուլիս 31),թիւ 907(Օգոստոս 3), թիւ 908(Օգոստոս 7), թիւ 909(Օգոստոս 10), թիւ 910(Օգոստոս 14), թիւ 911(Օգոստոս 17), թիւ 912(Օգոստոս 21), թիւ 913(Օգոստոս 24), թիւ 914(Օգոստոս 28), թիւ 915(Օգոստոս 31), թիւ 916(Սեպտեմբեր 4), թիւ 917(Սեպտեմբեր 7), թիւ 918(Սեպտեմբեր 11), թիւ 919(Սեպտեմբեր 14), թիւ 920(Սեպտեմբեր 18), թիւ 921(Սեպտեմբեր 21), թիւ 922(Սեպտեմբեր 25), թիւ 923(Սեպտեմբեր 28), թիւ 924(Հոկտեմբեր 2), թիւ 925(Հոկտեմբեր 5), թիւ 926(Հոկտեմբեր 9), թիւ 927 (Հոկտեմբեր 12), թիւ 928(Հոկտեմբեր 16),թիւ 929(Հոկտեմբեր 19), թիւ 930(Հոկտեմբեր 23), թիւ 931(Հոկտեմբեր 26), թիւ 932 (Հոկտեմբեր 30), թիւ 933(Նոյեմբեր 2), թիւ 934(Նոյեմբեր 6), թիւ 935(Նոյեմբեր 9), թիւ 936(Նոյեմբեր 13), թիւ 937(Նոյեմբեր 16), թիւ 938 (Նոյեմբեր 20), թիւ 939(Նոյեմբեր 23), թիւ 940(Նոյեմբեր 27), թիւ 941 (Նոյեմբեր 30), թիւ 942 (Դեկտեմբեր 4), թիւ 943(Դեկտեմբեր 7), թիւ 944(Դեկտեմբեր 11), թիւ 945(Դեկտեմբեր 14), թիւ 946(Դեկտեմբեր 18), թիւ 947(Դեկտեմբեր 21),թիւ 948(Դեկտեմբեր 25), թիւ 949(Դեկտեմբեր 28)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/340734?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1875, </b> </a>թիւ 950(Յունվար 1), թիւ 951(Յունվար 4),թիւ 952(Յունվար 11), թիւ 953(Յունվար 15), թիւ 954(Յունվար 18), թիւ 955(Յունվար 22), թիւ 956(Յունվար 25), թիւ 957(Յունվար 29), թիւ 958(Փետրվար 1), թիւ 959(Փետրվար 5), թիւ 960(Փետրվար 8), թիւ 961(Փետրվար 12), թիւ 962(Փետրվար 15), թիւ 963(Փետրվար 19), թիւ 964(Փետրվար 22), թիւ 965(Փետրվար 26), թիւ 966(Մարտ 1), թիւ 967(Մարտ 5), թիւ 968(Մարտ 8), թիւ 969(Մարտ 12), թիւ 970(Մարտ 15), թիւ 971(Մարտ 24), թիւ 972(Մարտ 26), թիւ 973(Մարտ 29),թիւ 974(Ապրիլ 2), թիւ 975(Ապրիլ 5),թիւ 976(Ապրիլ 9), թիւ 977(Ապրիլ 12), թիւ 978(Ապրիլ 23), թիւ 979(Ապրիլ 26), թիւ 980(Ապրիլ 30), թիւ 981(Մայիս 3), թիւ 982(Մայիս 7), թիւ 983(Մայիս 10),թիւ 984(Մայիս 14), թիւ 985(Մայիս 17),թիւ 986(Մայիս 21), թիւ 987(Մայիս 24), թիւ 988(Մայիս 28), թիւ 989(Մայիս 31), թիւ 990(Յունիս 4),թիւ 991(Յունիս 7), թիւ 992(Յունիս 11), թիւ 993(Յունիս 14), թիւ 994(Յունիս 18),թիւ 995(Յունիս 21), թիւ 996(Յունիս 25), թիւ 997(Յուլիս 2),թիւ 998(Յուլիս 5), թիւ 999(Յուլիս 9),թիւ 1000(Յուլիս 12), թիւ 1001(Յուլիս 16), թիւ 1002(Յուլիս 19), թիւ 1003(Յուլիս 23),թիւ 1004(Յուլիս 26), թիւ 1005(Յուլիս 31), թիւ 1006(Օգոստոս 2), թիւ 1007(Օգոստոս 6), թիւ 1008(Օգոստոս 9), թիւ 1009(Օգոստոս 13), թիւ 1010(Օգոստոս 16), թիւ 1011(Օգոստոս 20), թիւ 1012(Օգոստոս 23), թիւ 1013(Օգոստոս 27), թիւ 1014(Օգոստոս 30), թիւ 1015(Սեպտեմբեր 3), թիւ 1016(Սեպտեմբեր 6), թիւ 1017(Սեպտեմբեր 10), թիւ 1018(Սեպտեմբեր 13), թիւ 1019(Սեպտեմբեր 17), թիւ 1020(Սեպտեմբեր 20), թիւ 1021(Սեպտեմբեր 24), թիւ 1022(Սեպտեմբեր 27), թիւ 1023(Հոկտեմբեր 1), թիւ 1024(Հոկտեմբեր 4), թիւ 1025(Հոկտեմբեր 8), թիւ 1026(Հոկտեմբեր 11), թիւ 1027(Հոկտեմբեր 15), թիւ 1028(Հոկտեմբեր 18), թիւ 1029(Հոկտեմբեր 22), թիւ 1030(Հոկտեմբեր 25), թիւ 1031(Հոկտեմբեր 29), թիւ 1032(Նոյեմբեր 1), թիւ 1033(Նոյեմբեր 5), թիւ 1034(Նոյեմբեր 8), թիւ 1035(Նոյեմբեր 12), թիւ 1036(Նոյեմբեր 15), թիւ 1037(Նոյեմբեր 19), թիւ 1038(Նոյեմբեր 22), թիւ 1039(Նոյեմբեր 26), թիւ 1040(Նոյեմբեր 29), թիւ 1041(Դեկտեմբեր 3), թիւ 1042(Դեկտեմբեր 6), թիւ 1043(Դեկտեմբեր 10), թիւ 1044(Դեկտեմբեր 13), թիւ 1045(Դեկտեմբեր 17), թիւ 1046(Դեկտեմբեր 20), թիւ 1047(Դեկտեմբեր 24), թիւ 1048(Դեկտեմբեր 27), թիւ 1049(Դեկտեմբեր 31)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/340889?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1876, </b></a>թիւ 1050(Յունվար 3), թիւ 1051(Յունվար 10),թիւ 1052(Յունվար 14),թիւ 1053(Յունվար 17),թիւ 1054(Յունվար 21),թիւ 1055(Յունվար 24),թիւ 1056(Յունվար 28),թիւ 1057(Յունվար 31),թիւ 1058(Փետրվար 4),թիւ 1059(Փետրվար 7),թիւ 1060(Փետրվար 11),թիւ 1061(Փետրվար 19),թիւ 1062(Փետրվար 21),թիւ 1063(Փետրվար 24),թիւ 1064(Փետրվար 27),թիւ 1065(Մարտ 31),թիւ 1066(Ապրիլ 3),թիւ 1067(Ապրիլ 10),թիւ 1068(Ապրիլ 14),թիւ 1069(Ապրիլ 17), թիւ 1070(Ապրիլ 21),թիւ 1071(Ապրիլ 24), թիւ 1072(Ապրիլ 28), թիւ 1073(Մայիս 1), թիւ 1074(Մայիս 5), թիւ 1075(Մայիս 8), թիւ 1076(Մայիս 12), թիւ 1077(Մայիս 15), թիւ 1078(Մայիս 19),թիւ 1079(Մայիս 22), թիւ 1080(Մայիս 26),թիւ 1081(Մայիս 29), թիւ 1082(Յունիս 2), թիւ 1083(Յունիս 5), թիւ 1084(Յունիս 8), թիւ 1085(Յունիս 12), թիւ 1086(Յունիս 16), թիւ 1087(Յունիս 23), թիւ 1088(Յունիս 26), թիւ 1089(Յունիս 30), թիւ 1090(Յուլիս 3), թիւ 1091(Յուլիս 7), թիւ 1092(Յուլիս 10), թիւ 1093(Յուլիս 14), թիւ 1094(Յուլիս 17), թիւ 1095(Յուլիս 21), թիւ 1096(Յուլիս 24), թիւ 1097(Յուլիս 28), թիւ 1098(Յուլիս 31), թիւ 1099(Օգոստոս 1), թիւ 1100(Օգոստոս 7), թիւ 1101(Օգոստոս 11), թիւ 1102(Օգոստոս 14), թիւ 1103(Օգոստոս 18), թիւ 1104(Օգոստոս 21),թիւ 1105(Օգոստոս 25),թիւ 1106(Օգոստոս 28),թիւ 1107(Սեպտեմբեր 1),թիւ 1108(Սեպտեմբեր 4),թիւ 1109(Սեպտեմբեր 11),թիւ 1110(Սեպտեմբեր 15),թիւ 1111(Սեպտեմբեր 18),թիւ 1112(Սեպտեմբեր 22),թիւ 1113(Սեպտեմբեր 25),թիւ 1114(Սեպտեմբեր 29),թիւ 1115(Հոկտեմբեր 2),թիւ 1116(Հոկտեմբեր 6),թիւ 1117(Հոկտեմբեր 9),թիւ 1118(Հոկտեմբեր 13),թիւ 1119(Հոկտեմբեր 16),թիւ 1120(Հոկտեմբեր 20),թիւ 1121(Հոկտեմբեր 23),թիւ 1122(Հոկտեմբեր 27),թիւ 1123(Հոկտեմբեր 30),թիւ 1124(Նոյեմբեր 3),թիւ 1125(Նոյեմբեր 6),թիւ 1126(Նոյեմբեր 10),թիւ 1127(Նոյեմբեր 13),թիւ 1128(Նոյեմբեր 17),թիւ 1129(Նոյեմբեր 20),թիւ 1130(Նոյեմբեր 24),թիւ 1131(Նոյեմբեր 27),թիւ 1132(Դեկտեմբեր 1),թիւ 1133(Դեկտեմբեր 4),թիւ 1134(Դեկտեմբեր 8),թիւ 1135(Դեկտեմբեր 11),թիւ 1136(Դեկտեմբեր 15),թիւ 1137(Դեկտեմբեր 18),թիւ 1138(Դեկտեմբեր 22),թիւ 1139(Դեկտեմբեր 25), թիւ 1140(Դեկտեմբեր 29)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341152?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1877, </b> </a> թիւ 1141(Յունվար 1),թիւ 1142(Յունվար 5),թիւ 1143(Յունվար 8),թիւ 1144(Յունվար 19),թիւ 1145(Յունվար 22), թիւ 1146(Յունվար 26),թիւ 1147(Յունվար 29), թիւ 1148(Փետրվար 2),թիւ 1149(Փետրվար 5),թիւ 1150(Փետրվար 9),թիւ 1151(Փետրվար 12),թիւ 1152(Փետրվար 16),թիւ 1153(Փետրվար 19),թիւ 1154(Փետրվար 23),թիւ 1155(Փետրվար 26),թիւ 1156(Մարտ 2),թիւ 1157(Մարտ 5),թիւ 1158(Մարտ 9),թիւ 1159(Մարտ 12),թիւ 1160(Մարտ 16),թիւ 1161(Մարտ 19), թիւ 1162(Մարտ 23), թիւ 1163(Մարտ 26), թիւ 1164(Ապրիլ 2), թիւ 1165(Ապրիլ 6), թիւ 1166(Ապրիլ 9), թիւ 1167(Ապրիլ 13), թիւ 1168(Ապրիլ 16), թիւ 1169(Ապրիլ 20), թիւ 1170(Ապրիլ 23), թիւ 1171(Ապրիլ 27), թիւ 1172(Ապրիլ 30), թիւ 1173(Մայիս 4), թիւ 1174(Մայիս 7), թիւ 1175(Մայիս 11), թիւ 1176(Մայիս 14), թիւ 1177(Մայիս 18), թիւ 1178(Մայիս 21), թիւ 1179(Մայիս 25), թիւ 1180(Մայիս 28), թիւ 1181(Յունիս 1), թիւ 1182(Յունիս 4), թիւ 1183(Յունիս 8), թիւ 1184(Յունիս 15), թիւ 1185(Յունիս 18), թիւ 1186(Յունիս 22), թիւ 1187(Յունիս 25), թիւ 1188(Յունիս 29), թիւ 1189(Յուլիս 2), թիւ 1190(Յուլիս 6), թիւ 1191(Յուլիս 9), թիւ 1192(Յուլիս 13), թիւ 1193(Յուլիս 16), թիւ 1194(Յուլիս 20), թիւ 1195(Յուլիս 23), թիւ 1196(Յուլիս 27), թիւ 1197(Յուլիս 30), թիւ 1198(Օգոստոս 3), թիւ 1199(Օգոստոս 6), թիւ 1200(Օգոստոս 10), թիւ 1201(Օգոստոս 13), թիւ 1202(Օգոստոս 17), թիւ 1203(Օգոստոս 20), թիւ 1204(Օգոստոս 24), թիւ 1205(Օգոստոս 27), թիւ 1206(Օգոստոս 31), թիւ 1207(Սեպտեմբեր 3), թիւ 1208(Սեպտեմբեր 7), թիւ 1209(Սեպտեմբեր 10), թիւ 1210(Սեպտեմբեր 14), թիւ 1211(Սեպտեմբեր 17), թիւ 1212(Սեպտեմբեր 21), թիւ 1213(Սեպտեմբեր 24), թիւ 1214(Սեպտեմբեր 28), թիւ 1215(Հոկտեմբեր 1), թիւ 1216(Հոկտեմբեր 5), թիւ 1217(Հոկտեմբեր 8), թիւ 1218(Հոկտեմբեր 12), թիւ 1219(Հոկտեմբեր 15), թիւ 1220(Հոկտեմբեր 19), թիւ 1221(Հոկտեմբեր 22), թիւ 1222(Հոկտեմբեր 26), թիւ 1223(Հոկտեմբեր 29), թիւ 1224(Նոյեմբեր 2), թիւ 1225(Նոյեմբեր 5), թիւ 1226(Նոյեմբեր 9), թիւ 1227(Նոյեմբեր 12), թիւ 1228(Նոյեմբեր 16), թիւ 1229(Նոյեմբեր 19), թիւ 1230(Նոյեմբեր 23), թիւ 1231(Նոյեմբեր 26), թիւ 1232(Նոյեմբեր 30), թիւ 1233(Դեկտեմբեր 3), թիւ 1234(Դեկտեմբեր 7), թիւ 1235(Դեկտեմբեր 10), թիւ 1236(Դեկտեմբեր 14), թիւ 1237(Դեկտեմբեր 17), թիւ 1238(Դեկտեմբեր 21), թիւ 1239(Դեկտեմբեր 24), թիւ 1240(Դեկտեմբեր 31)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341253?language=hyw#structure" target="_blank"><b>1878, </b></a> թիւ 1241(Յունվար 3), թիւ 1242(Յունվար 11), թիւ 1243(Յունվար 14), թիւ 1244(Յունվար 18), թիւ 1245(Յունվար 21), թիւ 1246(Յունվար 25), թիւ 1247(Յունվար 28), թիւ 1248(Փետրվար 1), թիւ 1249(Փետրվար 4), թիւ 1250(Փետրվար 8), թիւ 1251(Փետրվար 11),թիւ 1252(Փետրվար 15), թիւ 1253(Փետրվար 18), թիւ 1254(Փետրվար 22), թիւ 1255(Փետրվար 25), թիւ 1256(Մարտ 1), թիւ 1257(Մարտ 4), թիւ 1258(Մարտ 8), թիւ 1259(Մարտ 11),թիւ 1260(Մարտ 15), թիւ 1261(Մարտ 18), թիւ 1262(Մարտ 22), թիւ 1263(Մարտ 25),թիւ 1264(Մարտ 29), թիւ 1265(Ապրիլ 1), թիւ 1266(Ապրիլ 5), թիւ 1267(Ապրիլ 8), թիւ 1268(Ապրիլ 12), թիւ 1269(Ապրիլ 15), թիւ 1270(Ապրիլ 22), թիւ 1271(Ապրիլ 26), թիւ 1272(Ապրիլ 29), թիւ 1273(Մայիս 3), թիւ 1274(Մայիս 6),թիւ 1275(Մայիս 10), թիւ 1276(Մայիս 13), թիւ 1277(Մայիս 17), թիւ 1278(Մայիս 30), թիւ 1279(Մայիս 24), թիւ 1280(Մայիս 27), թիւ 1281(Մայիս 31), թիւ 1282(Յունիս 3), թիւ 1283(Յունիս 7), թիւ 1284(Յունիս 10), թիւ 1285(Յունիս 14), թիւ 1286(Յունիս 17), թիւ 1287(Յունիս 21), թիւ 1288(Յունիս 24), թիւ 1289(Յունիս 28), թիւ 1290(Յուլիս 5), թիւ 1291(Յուլիս 8), թիւ 1292(Յուլիս 12), թիւ 1293(Յուլիս 15), թիւ 1294(Յուլիս 9), թիւ 1295(Յուլիս 22), թիւ 1296(Յուլիս 26), թիւ 1297(Յուլիս 29), թիւ 1298(Օգոստոս 2), թիւ 1299(Օգոստոս 5), թիւ 1300(Օգոստոս 9), թիւ 1301(Օգոստոս 12), թիւ 1302(Օգոստոս 16), թիւ 1303(Օգոստոս 19), թիւ 1304(Օգոստոս 23), թիւ 1305(Օգոստոս 26), թիւ 1306(Օգոստոս 30), թիւ 1307(Սեպտեմբեր 2), թիւ 1308(Սեպտեմբեր 6), թիւ 1309(Սեպտեմբեր 9), թիւ 1310(Սեպտեմբեր 13), թիւ 1311(Սեպտեմբեր 16), թիւ 1312(Սեպտեմբեր 20), թիւ 1313(Սեպտեմբեր 23), թիւ 1314(Սեպտեմբեր 27), թիւ 1315(Սեպտեմբեր 30), թիւ 1316(Հոկտեմբեր 4), թիւ 1317(Հոկտեմբեր 7), թիւ 1318(Հոկտեմբեր 11), թիւ 1319(Հոկտեմբեր 14), թիւ 1320(Հոկտեմբեր 18), թիւ 1321(Հոկտեմբեր 21), թիւ 1322(Հոկտեմբեր 25), թիւ 1323(Հոկտեմբեր 28), թիւ 1324(Նոյեմբեր 1), թիւ 1325(Նոյեմբեր 4), թիւ 1326(Նոյեմբեր 8), թիւ 1327(Նոյեմբեր 11), թիւ 1328(Նոյեմբեր 13), թիւ 1329(Նոյեմբեր 18), թիւ 1330(Նոյեմբեր 22), թիւ 1331(Նոյեմբեր 25), թիւ 1332(Նոյեմբեր 29), թիւ 1333(Դեկտեմբեր 2), թիւ 1334(Դեկտեմբեր 6), թիւ 1335(Դեկտեմբեր 13), թիւ 1336(Դեկտեմբեր 16), թիւ 1337(Դեկտեմբեր 20), թիւ 1338(Դեկտեմբեր 23), թիւ 1339(Դեկտեմբեր 27)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341353?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1879, </b> </a> թիւ 1340-1(Յունվար 3), թիւ 1342(Յունվար 10), թիւ 1343(Յունվար 17), թիւ 1344(Յունվար 20), թիւ 1345(Յունվար 24), թիւ 1346(Յունվար 27), թիւ 1347(Յունվար 31), թիւ 1348(Փետրվար 3), թիւ 1349(Փետրվար 7), թիւ 1350(Փետրվար 10), թիւ 1351(Փետրվար 17), թիւ 1352(Փետրվար 21), թիւ 1353(Փետրվար 24), թիւ 1354(Փետրվար 28), թիւ 1355(Մարտ 3), թիւ 1356(Մարտ 7), թիւ 1357(Մարտ 10), թիւ 1358(Մարտ 14), թիւ 1359(Մարտ 17), թիւ 1360(Մարտ 21), թիւ 1361(Մարտ 24), թիւ 1362(Մարտ 28), թիւ 1363(Մարտ 31), թիւ 1364(Ապրիլ 11), թիւ 1365(Ապրիլ 14), թիւ 1366(Ապրիլ 18), թիւ 1367(Ապրիլ 21), թիւ 1368(Ապրիլ 25), թիւ 1369(Ապրիլ 28), թիւ 1370(Մայիս 2), թիւ 1371(Մայիս 5), թիւ 1372(Մայիս 9), թիւ 1373(Մայիս 12), թիւ 1374(Մայիս 16), թիւ 1375(Մայիս 19), թիւ 1376(Մայիս 23), թիւ 1377(Մայիս 26), թիւ 1378(Մայիս 30), թիւ 1379(Յունիս 3), թիւ 1380(Յունիս 6), թիւ 1381(Յունիս 9), թիւ 1382(Յունիս 13), թիւ 1383(Յունիս 20), թիւ 1384(Յունիս 23), թիւ 1385(Յունիս 27), թիւ 1386(Յունիս 30), թիւ 1387(Յուլիս 4), թիւ 1388(Յուլիս 7), թիւ 1389(Յուլիս 11), թիւ 1390(Յուլիս 14), թիւ 1391(Յուլիս 18), թիւ 1392(Յուլիս 21), թիւ 1393(Յուլիս 25), թիւ 1394(Յուլիս 28), թիւ 1395(Օգոստոս 1), թիւ 1396(Օգոստոս 4), թիւ 1397(Օգոստոս 8), թիւ 1398(Օգոստոս 11), թիւ 1399(Օգոստոս 15), թիւ 1400(Օգոստոս 18), թիւ 1401(Օգոստոս 22), թիւ 1402(Օգոստոս 25), թիւ 1403(Օգոստոս 29), թիւ 1404(Սեպտեմբեր 1), թիւ 1405(Սեպտեմբեր 5), թիւ 1406(Սեպտեմբեր 12), թիւ 1407(Սեպտեմբեր 15), թիւ 1408(Սեպտեմբեր 19), թիւ 1409(Սեպտեմբեր 22), թիւ 1410(Սեպտեմբեր 26), թիւ 1411(Սեպտեմբեր 29), թիւ 1412(Հոկտեմբեր 3), թիւ 1413(Հոկտեմբեր 6), թիւ 1414(Հոկտեմբեր 10), թիւ 1415(Հոկտեմբեր 13), թիւ 1416(Հոկտեմբեր 17), թիւ 1417(Հոկտեմբեր 20), թիւ 1418(Հոկտեմբեր 24), թիւ 1419(Հոկտեմբեր 27), թիւ 1420(Հոկտեմբեր 31), թիւ 1421(Նոյեմբեր 3), թիւ 1422(Նոյեմբեր 7), թիւ 1423(Նոյեմբեր 10), թիւ 1424(Նոյեմբեր 14), թիւ 1425(Նոյեմբեր 17), թիւ 1426(Նոյեմբեր 20), թիւ 1427(Նոյեմբեր 28), թիւ 1428(Դեկտեմբեր 1), թիւ 1429(Դեկտեմբեր 5), թիւ 1430(Դեկտեմբեր 8), թիւ 1431(Դեկտեմբեր 12), թիւ 1432(Դեկտեմբեր 15), թիւ 1433(Դեկտեմբեր 19), թիւ 1434(Դեկտեմբեր 22), թիւ 1435(Դեկտեմբեր 26), թիւ 1436(Դեկտեմբեր 29)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341467?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1880, </b> </a> թիւ 1437(Յունվար 4), թիւ 1438(Յունվար 10), թիւ 1439(Յունվար 12), թիւ 1440(Յունվար 16), թիւ 1441(Յունվար 19), թիւ 1442(Յունվար 23), թիւ 1443(Յունվար 26), թիւ 1444(Յունվար 30), թիւ 1445(Փետրվար 2), թիւ 1446(Փետրվար 6), թիւ 1447(Փետրվար 9), թիւ 1448(Փետրվար 13), թիւ 1449(Փետրվար 16), < թիւ 1450(Փետրվար 20), թիւ 1451(Փետրվար 23), թիւ 1452(Փետրվար 27), թիւ 1453(Մարտ 1), թիւ 1454(Մարտ 5), թիւ 1455(Մարտ 8), թիւ 1456(Մարտ 12), թիւ 1457(Մարտ 15), թիւ 1458(Մարտ 19), թիւ 1459(Մարտ 22), թիւ 1460(Մարտ 26), թիւ 1461(Մարտ 29), թիւ 1462(Ապրիլ 3), թիւ 1463(Ապրիլ 9), թիւ 1464(Ապրիլ 12), թիւ 1465(Ապրիլ 16), թիւ 1466(Ապրիլ 19), թիւ 1467(Ապրիլ 23), թիւ 1468(Ապրիլ 26), թիւ 1469(Ապրիլ 30), թիւ 1470(Մայիս 3), թիւ 1471(Մայիս 7), թիւ 1472(Մայիս 10), թիւ 1473(Մայիս 14), թիւ 1474(Մայիս 17), թիւ 1475(Մայիս 21), թիւ 1476(Մայիս 24), թիւ 1477(Մայիս 28), թիւ 1478(Մայիս 31), թիւ 1479(Յունիս 4), թիւ 1480(Յունիս 7), թիւ 1481(Յունիս 11), թիւ 1482(Յունիս 14), թիւ 1483(Յունիս 18), թիւ 1484(Յունիս 21), թիւ 1485(Յունիս 25), թիւ 1486(Յունիս 28), թիւ 1487(Յուլիս 2), թիւ 1488(Յուլիս 9), թիւ 1489(Յուլիս 12), թիւ 1490(Յուլիս 16), թիւ 1491(Յուլիս 19), թիւ 1492(Յուլիս 23), թիւ 1493(Յուլիս 26), թիւ 1494(Յուլիս 30), թիւ 1495(Օգոստոս 2), թիւ 1496(Օգոստոս 6), թիւ 1497(Օգոստոս 9), թիւ 1498(Օգոստոս 13), թիւ 1499(Օգոստոս 16), թիւ 1500(Օգոստոս 20), թիւ 1501(Օգոստոս 23), թիւ 1502(Օգոստոս 27), թիւ 1503(Օգոստոս 30),թիւ 1504(Սեպտեմբեր 3), թիւ 1505(Սեպտեմբեր 6), թիւ 1506(Սեպտեմբեր 10), թիւ 1507(Սեպտեմբեր 13), թիւ 1508(Սեպտեմբեր 17), թիւ 1509(Սեպտեմբեր 20), թիւ 1510(Սեպտեմբեր 24), թիւ 1511(Սեպտեմբեր 27), թիւ 1512(Հոկտեմբեր 1), թիւ 1513(Հոկտեմբեր 4), < թիւ 1514(Հոկտեմբեր 8), թիւ 1515(Հոկտեմբեր 11), թիւ 1516(Հոկտեմբեր 15), թիւ 1517(Հոկտեմբեր 18), թիւ 1518(Հոկտեմբեր 22), թիւ 1519(Հոկտեմբեր 25), թիւ 1520(Հոկտեմբեր 27), թիւ 1521(Նոյեմբեր 1), թիւ 1522(Նոյեմբեր 5), թիւ 1523(Նոյեմբեր 8), թիւ 1524(Նոյեմբեր 12), թիւ 1525(Նոյեմբեր 15), թիւ 1526(Նոյեմբեր 19), թիւ 1527(Նոյեմբեր 22), թիւ 1528(Նոյեմբեր 26), թիւ 1529(Նոյեմբեր 29), թիւ 1530(Դեկտեմբեր 3), թիւ 1531(Դեկտեմբեր 6), թիւ 1532(Դեկտեմբեր 10), թիւ 1533(Դեկտեմբեր 13), թիւ 1534(Դեկտեմբեր 17), թիւ 1535(Դեկտեմբեր 20), թիւ 1536(Դեկտեմբեր 24), թիւ 1537(Դեկտեմբեր 27), թիւ 1538(Դեկտեմբեր 31)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341570?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1881, </b> </a> թիւ 1539(Յունվար 3), թիւ 1540(Յունվար 10), թիւ 1541(Յունվար 14), թիւ 1542(Յունվար 17), թիւ 1543(Յունվար 21), թիւ 1544(Յունվար 24), թիւ 1545(Յունվար 28), թիւ 1546(Յունվար 31), թիւ 1547(Փետրվար 4), թիւ 1548(Փետրվար 7), թիւ 1549(Փետրվար 11), թիւ 1550(Փետրվար 18), թիւ 1551(Փետրվար 21), թիւ 1552(Փետրվար 25), թիւ 1553(Փետրվար 28), թիւ 1554(Մարտ 4), թիւ 1555(Մարտ 7), թիւ 1556(Մարտ 11), թիւ 1557(Մարտ 14), թիւ 1558(Մարտ 18), թիւ 1559(Մարտ 21), թիւ 1560(Մարտ 25), թիւ 1561(Մարտ 28), թիւ 1562(Ապրիլ 1), թիւ 1563(Ապրիլ 4), թիւ 1564(Ապրիլ 8), թիւ 1565(Ապրիլ 11), թիւ 1566(Ապրիլ 15), թիւ 1567(Ապրիլ 18), թիւ 1568(Ապրիլ 22), թիւ 1569(Ապրիլ 23), թիւ 1570(Ապրիլ 29), թիւ 1571(Մայիս 2), թիւ 1572(Մայիս 6), թիւ 1573(Մայիս 9), թիւ 1574(Մայիս 13), թիւ 1575(Մայիս 16), թիւ 1576(Մայիս 20), թիւ 1577(Մայիս 23), թիւ 1578(Մայիս 27), թիւ 1579(Մայիս 30), թիւ 1580(Յունիս 3), թիւ 1581(Յունիս 6), թիւ 1582(Յունիս 10), թիւ 1583(Յունիս 13), թիւ 1584(Յունիս 17), թիւ 1585(Յունիս 20), թիւ 1586(Յունիս 24), թիւ 1587(Յուլիս 1), թիւ 1588(Յուլիս 4), թիւ 1589(Յուլիս 8), թիւ 1590(Յուլիս 11), թիւ 1591(Յուլիս 15), թիւ 1592(Յուլիս 18), թիւ 1593(Յուլիս 22), թիւ 1594(Յուլիս 25), թիւ 1595(Յուլիս 29), թիւ 1596(Օգոստոս 1), թիւ 1597(Օգոստոս 3), թիւ 1598(Օգոստոս 8), թիւ 1599(Օգոստոս 12), թիւ 1600(Օգոստոս 15), թիւ 1601(Օգոստոս 19), թիւ 1602(Օգոստոս 22), թիւ 1603(Օգոստոս 26), թիւ 1604(Օգոստոս 29), թիւ 1605(Սեպտեմբեր 2), թիւ 1606(Սեպտեմբեր 5), թիւ 1607(Սեպտեմբեր 9), թիւ 1608(Սեպտեմբեր 12), թիւ 1609(Սեպտեմբեր 16), թիւ 1610(Սեպտեմբեր 19), թիւ 1611(Սեպտեմբեր 23), թիւ 1612(Սեպտեմբեր 26), թիւ 1613(Սեպտեմբեր 30), թիւ 1614(Հոկտեմբեր 2), թիւ 1615(Հոկտեմբեր 7), թիւ 1616(Հոկտեմբեր 10), թիւ 1617(Հոկտեմբեր 14), թիւ 1618(Հոկտեմբեր 17), թիւ 1619(Հոկտեմբեր 21), թիւ 1620(Հոկտեմբեր 24), թիւ 1621(Հոկտեմբեր 28), թիւ 1622(Հոկտեմբեր 31), թիւ 1623(Նոյեմբեր 4), թիւ 1624(Նոյեմբեր 7), թիւ 1625(Նոյեմբեր 11), թիւ 1626(Նոյեմբեր 14), թիւ 1627(Նոյեմբեր 18), թիւ 1628(Նոյեմբեր 25), թիւ 1629(Նոյեմբեր 28), թիւ 1630(Դեկտեմբեր 2), թիւ 1631(Դեկտեմբեր 5), թիւ 1632(Դեկտեմբեր 12), թիւ 1633(Դեկտեմբեր 16), թիւ 1634(Դեկտեմբեր 19), թիւ 1635(Դեկտեմբեր 23), թիւ 1636(Դեկտեմբեր 26), թիւ 1637(Դեկտեմբեր 30)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341571?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1882, </b></a>թիւ 1638 (Յունվար 2), թիւ 1639(Յունվար 9), թիւ 1640(Յունվար 16), թիւ 1641(Յունվար 20), թիւ 1642(Յունվար 23), թիւ 1643(Յունվար 27), թիւ 1644(Յունվար 30), թիւ 1645(Փետրվար 3), թիւ 1646(Փետրվար 6), թիւ 1647(Փետրվար 10), թիւ 1648(Փետրվար 13), թիւ 1649(Փետրվար 17), թիւ 1650(Փետրվար 20), թիւ 1651(Փետրվար 24), թիւ 1652(Փետրվար 27), թիւ 1653(Մարտ 3), թիւ 1654(Մարտ 6), թիւ 1655(Մարտ 10), թիւ 1656(Մարտ 13), թիւ 1657(Մարտ 17), թիւ 1658(Մարտ 20), թիւ 1659(Մարտ 24), թիւ 1660(Մարտ 27), թիւ 1661(Ապրիլ 3), թիւ 1662(Ապրիլ 10), թիւ 1663(Ապրիլ 14), թիւ 1664(Ապրիլ 17), թիւ 1665(Ապրիլ 21), թիւ 1666(Ապրիլ 24), թիւ 1667(Ապրիլ 28), թիւ 1668(Մայիս 1), թիւ 1669(Մայիս 5), թիւ 1670(Մայիս 8), թիւ 1671(Մայիս 12), թիւ 1672(Մայիս 15), թիւ 1673(Մայիս 19), թիւ 1674(Մայիս 22), թիւ 1675(Մայիս 26), թիւ 1676(Մայիս 29), թիւ 1677(Յունիս 2), թիւ 1678(Յունիս 5), թիւ 1679(Յունիս 9), թիւ 1680(Յունիս 16), թիւ 1681(Յունիս 19), թիւ 1682(Յունիս 23), թիւ 1683(Յունիս 26), թիւ 1684(Յունիս 30), թիւ 1685(Յուլիս 3), թիւ 1686(Յուլիս 7), թիւ 1687(Յուլիս 10), թիւ 1688(Յուլիս 14), թիւ 1689(Յուլիս 17), թիւ 1690(Յուլիս 21), թիւ 1691(Յուլիս 24), թիւ 1692(Յուլիս 28), թիւ 1693(Յուլիս 31), թիւ 1694(Օգոստոս 4), թիւ 1695(Օգոստոս 7), թիւ 1696(Օգոստոս 11), թիւ 1697(Օգոստոս 14), թիւ 1698(Օգոստոս 18), թիւ 1699(Օգոստոս 21), թիւ 1700(Օգոստոս 25), թիւ 1701(Օգոստոս 28), թիւ 1702(Սեպտեմբեր 1), թիւ 1703(Սեպտեմբեր 4), թիւ 1704(Սեպտեմբեր 11), թիւ 1705(Սեպտեմբեր 15), թիւ 1706(Սեպտեմբեր 18), թիւ 1707(Սեպտեմբեր 22), թիւ 1708(Սեպտեմբեր 25), թիւ 1709(Սեպտեմբեր 29), թիւ 1710(Հոկտեմբեր 2), թիւ 1711(Հոկտեմբեր 6), թիւ 1712(Հոկտեմբեր 9), թիւ 1713(Հոկտեմբեր 13), թիւ 1714(Հոկտեմբեր 16), թիւ 1715(Հոկտեմբեր 20), թիւ 1718(Հոկտեմբեր 30), թիւ 1719(Նոյեմբեր 3), թիւ 1720(Նոյեմբեր 6), թիւ 1721(Նոյեմբեր 10), թիւ 1722(Նոյեմբեր 13), թիւ 1723(Նոյեմբեր 17), թիւ 1724(Նոյեմբեր 20), թիւ 1725(Նոյեմբեր 24), թիւ 1726(Նոյեմբեր 27), թիւ 1727(Դեկտեմբեր 1), թիւ 1728(Դեկտեմբեր 4), թիւ 1729(Դեկտեմբեր 8), թիւ 1730(Դեկտեմբեր 13), թիւ 1731(Դեկտեմբեր 15), թիւ 1732(Դեկտեմբեր 18), թիւ 1733(Դեկտեմբեր 22), թիւ 1734(Դեկտեմբեր 25), թիւ 1735(Դեկտեմբեր 29)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341770?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1883, </b> </a> թիւ 1736(Յունվար 1), թիւ 1737(Յունվար 5), թիւ 1738(Յունվար 12), թիւ 1739(Յունվար 15), թիւ 1740(Յունվար 19), թիւ 1741(Յունվար 22), թիւ 1742(Յունվար 26), թիւ 1743(Յունվար 29), թիւ 1744(Փետրվար 2), թիւ 1745(Փետրվար 5), թիւ 1746(Փետրվար 9), թիւ 1747(Փետրվար 12), թիւ 1748(Փետրվար 16), թիւ 1749(Փետրվար 19), թիւ 1750(Փետրվար 23), թիւ 1751(Փետրվար 26), թիւ 1752(Մարտ 2), թիւ 1753(Մարտ 5), թիւ 1754(Մարտ 9), թիւ 1755(Մարտ 12), թիւ 1756(Մարտ 16), թիւ 1757(Մարտ 19), թիւ 1758(Մարտ 23), թիւ 1759(Մարտ 30), թիւ 1760(Ապրիլ 2), թիւ 1761(Ապրիլ 6), թիւ 1762(Ապրիլ 9), թիւ 1763(Ապրիլ 13), թիւ 1764(Ապրիլ 16), թիւ 1765(Ապրիլ 23), թիւ 1766(Ապրիլ 26), թիւ 1767(Ապրիլ 30), թիւ 1768(Մայիս 4), թիւ 1769(Մայիս 7), թիւ 1770(Մայիս 11), թիւ 1771(Մայիս 14), թիւ 1772(Մայիս 18), թիւ 1773(Մայիս 21), թիւ 1774(Մայիս 24), թիւ 1775(Մայիս 28), թիւ 1776(Յունիս 1), թիւ 1777(Յունիս 4), թիւ 1778(Յունիս 8), թիւ 1779(Յունիս 11), թիւ 1780(Յունիս 15), թիւ 1781(Յունիս 18), թիւ 1782(Յունիս 22), թիւ 1783(Յունիս 25), թիւ 1784(Յունիս 29), թիւ 1685(Յուլիս 6), թիւ 1786(Յուլիս 9), թիւ 1787(Յուլիս 13), թիւ 1788(Յուլիս 19), թիւ 1789(Յուլիս 20), թիւ 1790(Յուլիս 23), թիւ 1791(Յուլիս 27), թիւ 1792(Յուլիս 30), թիւ 1793(Օգոստոս 3), թիւ 1794(Օգոստոս 6), թիւ 1795(Օգոստոս 10), թիւ 1796(Օգոստոս 13), թիւ 1797(Օգոստոս 17), թիւ 1798(Օգոստոս 20), թիւ 1799(Օգոստոս 24), թիւ 1800(Օգոստոս 27), թիւ 1801(Օգոստոս 31), թիւ 1802(Սեպտեմբեր 3), թիւ 1803(Սեպտեմբեր 7), թիւ 1804(Սեպտեմբեր 10), թիւ 1805(Սեպտեմբեր 14), թիւ 1806(Սեպտեմբեր 17), թիւ 1807(Սեպտեմբեր 21), թիւ 1808(Սեպտեմբեր 24), թիւ 1809(Հոկտեմբեր 3), թիւ 1810(Հոկտեմբեր 10), թիւ 1811(Հոկտեմբեր 11), թիւ 1812(Հոկտեմբեր 12), թիւ 1813(Հոկտեմբեր 13), թիւ 1814(Հոկտեմբեր 14), թիւ 1815(Հոկտեմբեր 15), թիւ 1816(Հոկտեմբեր 17), թիւ 1817(Հոկտեմբեր 18), թիւ 1818(Հոկտեմբեր 19), թիւ 1819(Հոկտեմբեր 20), թիւ 1820(Հոկտեմբեր 21), թիւ 1821(Հոկտեմբեր 22), թիւ 1822(Հոկտեմբեր 24), թիւ 1823(Հոկտեմբեր 25), թիւ 1824(Հոկտեմբեր 26), թիւ 1825(Հոկտեմբեր 27), թիւ 1826(Հոկտեմբեր 28), թիւ 1827(Հոկտեմբեր 29), թիւ 1828(Հոկտեմբեր 31), թիւ 1829(Նոյեմբեր 1), թիւ 1830(Նոյեմբեր 2), թիւ 1831(Նոյեմբեր 3), թիւ 1832(Նոյեմբեր 4), թիւ 1833(Նոյեմբեր 5), թիւ 1834(Նոյեմբեր 7), թիւ 1835(Նոյեմբեր 8), թիւ 1836(Նոյեմբեր 9), թիւ 1837(Նոյեմբեր 10), թիւ 1838(Նոյեմբեր 11), թիւ 1839(Նոյեմբեր 12), թիւ 1840(Նոյեմբեր 14), թիւ 1841(Նոյեմբեր 15), թիւ 1842(Նոյեմբեր 16), թիւ 1843(Նոյեմբեր 17), թիւ 1844(Նոյեմբեր 18), թիւ 1845(Նոյեմբեր 19), թիւ 1846(Նոյեմբեր 22), թիւ 1847(Նոյեմբեր 23), թիւ 1848(Նոյեմբեր 24), թիւ 1849(Նոյեմբեր 25), թիւ 1850(Նոյեմբեր 26), թիւ 1851(Նոյեմբեր 28), թիւ 1852(Նոյեմբեր 29), թիւ 1853(Նոյեմբեր 30), թիւ 1854(Դեկտեմբեր 1), թիւ 1855(Դեկտեմբեր 2), թիւ 1856(Դեկտեմբեր 3), թիւ 1857(Դեկտեմբեր 5), թիւ 1858(Դեկտեմբեր 6), թիւ 1859(Դեկտեմբեր 7), թիւ 1860(Դեկտեմբեր 8), թիւ 1861(Դեկտեմբեր 10), թիւ 1862(Դեկտեմբեր 12), թիւ 1863(Դեկտեմբեր 13), թիւ 1864(Դեկտեմբեր 14), թիւ 1865(Դեկտեմբեր 15), թիւ 1866(Դեկտեմբեր 16), թիւ 1867(Դեկտեմբեր 17), թիւ 1868(Դեկտեմբեր 19), թիւ 1869(Դեկտեմբեր 20), թիւ 1870(Դեկտեմբեր 21)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341771?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1884, </b></a> թիւ 1871(Յունվար 3), թիւ 1872(Յունվար 14), թիւ 1873(Յունվար 21), թիւ 1874(Յունվար 28), թիւ 1875(Փետրվար 4), թիւ 1876(Փետրվար 11), թիւ 1877(Փետրվար 18), թիւ 1878(Փետրվար 25), թիւ 1879(Մարտ 3), թիւ 1880(Մարտ 10), թիւ 1881(Մարտ 17), թիւ 1882(Մարտ 24), թիւ 1883(Մարտ 31), թիւ 1884(Ապրիլ 7), թիւ 1885(Ապրիլ 14), թիւ 1886(Ապրիլ 21), թիւ 1887(Ապրիլ 28), թիւ 1888(Մայիս 5), թիւ 1889(Մայիս 12), թիւ 1890(Մայիս 19), թիւ 1891(Մայիս 26), թիւ 1892(Յունիս 2), թիւ 1893(Յունիս 9), թիւ 1894(Յունիս 16), թիւ 1895(Յունիս 21), թիւ 1896(Յունիս 30), թիւ 1897(Յուլիս 7), թիւ 1898(Յուլիս 14), թիւ 1899(Յուլիս 21), թիւ 1900(Յուլիս 28), թիւ 1901(Օգոստոս 4), թիւ 1902(Օգոստոս 11), թիւ 1903(Օգոստոս 13), թիւ 1904(Օգոստոս 23), թիւ 1905(Սեպտեմբեր 1), թիւ 1906(Սեպտեմբեր 7), թիւ 1907(Սեպտեմբեր 15), թիւ 1908(Սեպտեմբեր 22), թիւ 1909(Սեպտեմբեր 29), թիւ 1910(Հոկտեմբեր 6), թիւ 1911(Հոկտեմբեր 13), թիւ 1912(Հոկտեմբեր 20), թիւ 1913(Հոկտեմբեր 27), թիւ 1914(Նոյեմբեր 3), թիւ 1915(Նոյեմբեր 10), թիւ 1916(Նոյեմբեր 17), թիւ 1917(Նոյեմբեր 24), թիւ 1918(Դեկտեմբեր 1), թիւ 1919(Դեկտեմբեր 8), թիւ 1920(Դեկտեմբեր 15), թիւ 1921(Դեկտեմբեր 22), թիւ 1922(Դեկտեմբեր 29)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341772?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1885, </b></a> թիւ 1923(Յունուար 5), թիւ 1924(Յունուար 12), թիւ 1925(Յունուար 19), թիւ 1926(Յունուար 26), թիւ 1927(Փետրուար 2), թիւ 1928(Փետրուար 9), թիւ 1929(Փետրուար 16), թիւ 1930(Փետրուար 23), թիւ 1931(Մարտ 2), թիւ 1932(Մարտ 9), թիւ 1933(Մարտ 16), թիւ 1934(Մարտ 23), թիւ 1935(Մարտ 30), թիւ 1936(Ապրիլ 5), թիւ 1937(Ապրիլ 13), թիւ 1938(Ապրիլ 20), թիւ 1939(Ապրիլ 27), թիւ 1940(Մայիս 4), թիւ 1941(Մայիս 11), թիւ 1942(Մայիս 18), թիւ 1943(Մայիս 25), թիւ 1944(Յունիս 1), թիւ 1945(Յունիս 7), թիւ 1946(Յունիս 15), թիւ 1947(Յունիս 22), թիւ 1948(Յունիս 29), թիւ 1949(Յուլիս 6), թիւ 1950(Յուլիս 13), թիւ 1951(Յուլիս 20), թիւ 1952(Յուլիս 27), թիւ 1953(Օգոստոս 3), թիւ 1954(Օգոստոս 10), թիւ 1955(Օգոստոս 17), թիւ 1956(Օգոստոս 24), թիւ 1957(Օգոստոս 31), թիւ 1958(Սեպտեմբեր 7), թիւ 1959(Սեպտեմբեր 14), թիւ 1960(Սեպտեմբեր 21), թիւ 1961(Սեպտեմբեր 28), թիւ 1962(Հոկտեմբեր 5), թիւ 1963(Հոկտեմբեր 12), թիւ 1964(Հոկտեմբեր 19), թիւ 1965(Հոկտեմբեր 26), թիւ 1966(Նոյեմբեր 2), թիւ 1967(Նոյեմբեր 9), թիւ 1968(Նոյեմբեր 16), թիւ 1969(Նոյեմբեր 23), թիւ 1970(Նոյեմբեր 30), թիւ 1971(Դեկտեմբեր 7), թիւ 1972(Դեկտեմբեր 14), թիւ 1973(Դեկտեմբեր 21), թիւ 1974(Դեկտեմբեր 28)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341773?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1886, </b> </a> թիւ 1975(Յունուար 4), թիւ 1976(Յունուար 11), թիւ 1977(Յունուար 18), թիւ 1978(Յունուար 25), թիւ 1979(Փետրուար 4), թիւ 1980(Փետրուար 8), թիւ 1981(Փետրուար 15), թիւ 1982(Փետրուար 22), թիւ 1983(Մարտ 1), թիւ 1984(Մարտ 8), թիւ 1985(Մարտ 15), թիւ 1986(Մարտ 23), թիւ 1987(Մարտ 29), թիւ 1988(Ապրիլ 5), թիւ 1989(Ապրիլ 12), թիւ 1990(Ապրիլ 19), թիւ 1991(Ապրիլ 26), թիւ 1992(Մայիս 3), թիւ 1993(Մայիս 10), թիւ 1994(Մայիս 17), թիւ 1995(Մայիս 24), թիւ 1996(Մայիս 31), թիւ 1997(Յունիս 7), թիւ 1998(Յունիս 14), թիւ 1999(Յունիս 21), թիւ 2000(Յունիս 27), թիւ 2001(Յուլիս 5), թիւ 2002(Յուլիս 12), թիւ 2003(Յուլիս 19), թիւ 2004(Յուլիս 26), թիւ 2005(Օգոստոս 2), թիւ 2006(Օգոստոս 9), թիւ 2007(Օգոստոս 16), թիւ 2008(Օգոստոս 23), թիւ 2009(Օգոստոս 30), թիւ 2010(Սեպտեմբեր 6), թիւ 2011(Սեպտեմբեր 13), թիւ 2012(Սեպտեմբեր 20), թիւ 2013(Սեպտեմբեր 27), թիւ 2014(Հոկտեմբեր 4), թիւ 2015(Հոկտեմբեր 11), թիւ 2016(Հոկտեմբեր 18), թիւ 2017(Հոկտեմբեր 25), թիւ 2018(Նոյեմբեր 1), թիւ 2019(Նոյեմբեր 8), թիւ 2020(Նոյեմբեր 15), թիւ 2021(Նոյեմբեր 22), թիւ 2022(Նոյեմբեր 29), թիւ 2023(Դեկտեմբեր 6), թիւ 2024(Դեկտեմբեր 13), թիւ 2025(Դեկտեմբեր 20), թիւ 2026(Դեկտեմբեր 22)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341774?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1887, </b> </a> թիւ 2027(Յունուար 3), թիւ 2028(Յունուար 10), թիւ 2029(Յունուար 17), թիւ 2030(Յունուար 24), թիւ 2031(Յունուար 31), թիւ 2032(Փետրուար 7), թիւ 2033(Փետրուար 13), թիւ 2034(Փետրուար 21), թիւ 2035(Փետրուար 28), թիւ 2036(Մարտ 7), թիւ 2037(Մարտ 14), թիւ 2038(Մարտ 21), թիւ 2039(Մարտ 28), թիւ 2040(Ապրիլ 4), թիւ 2041(Ապրիլ 11), թիւ 2042(Ապրիլ 18), թիւ 2043(Ապրիլ 25), թիւ 2044(Մայիս 2), թիւ 2045(Մայիս 9),թիւ 2046(Մայիս 16),թիւ 2047(Մայիս 23), թիւ 2048(Մայիս 30), թիւ 2049(Յունիս 6), թիւ 2050(Յունիս 13), թիւ 2051(Յունիս 19), թիւ 2052(Յունիս 27), թիւ 2053(Յուլիս 4), թիւ 2054(Յուլիս 11), թիւ 2055(Յուլիս 18), թիւ 2056(Յուլիս 25), թիւ 2057(Օգոստոս 1), թիւ 2058(Օգոստոս 8), թիւ 2059(Օգոստոս 15), թիւ 2060(Օգոստոս 22), թիւ 2061(Օգոստոս 29), թիւ 2062(Սեպտեմբեր 3), թիւ 2063(Սեպտեմբեր 12), թիւ 2064(Սեպտեմբեր 19), թիւ 2065(Սեպտեմբեր 26), թիւ 2066(Հոկտեմբեր 3), թիւ 2067(Հոկտեմբեր 10), թիւ 2068(Հոկտեմբեր 17), թիւ 2069(Հոկտեմբեր 24), թիւ 2070(Հոկտեմբեր 31), թիւ 2071(Նոյեմբեր 7), թիւ 2072(Նոյեմբեր 14), թիւ 2073(Նոյեմբեր 20), թիւ 2074(Նոյեմբեր 29), թիւ 2075(Դեկտեմբեր 5), թիւ 2076(Դեկտեմբեր 12), թիւ 2077(Դեկտեմբեր 19), թիւ 2078(Դեկտեմբեր 26)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341775?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1888, </b> </a>թիւ 2079(Յունուար 2) , թիւ 2080(Յունուար 9) , թիւ 2081(Յունուար 16) , թիւ 2082(Յունուար 23) , թիւ 2083(Յունուար 30) , թիւ 2084(Փետրուար 6) , թիւ 2085(Փետրուար 13) , թիւ 2086(Փետրուար 20) , թիւ 2087(Փետրուար 27) , թիւ 2088(Մարտ 5) , թիւ 2089(Մարտ 12) , թիւ 2090(Մարտ 19), թիւ 2091(Մարտ 26) , թիւ 2092(Ապրիլ 2) , թիւ 2093(Ապրիլ 9) , թիւ 2094(Ապրիլ 16) , թիւ 2095(Ապրիլ 23), թիւ 2096(Ապրիլ 30) , թիւ 2097(Մայիս 7) , թիւ 2098(Մայիս 14) , թիւ 2099(Մայիս 21) , թիւ 2100(Մայիս 28) , թիւ 2101(Յունիս 4), թիւ 2102(Յունիս 11) , թիւ 2103(Յունիս 18), թիւ 2104(Յունիս 25), թիւ 2105(Յուլիս 2) , թիւ 2106(Յուլիս 8) , թիւ 2107(Յուլիս 16) , թիւ 2108(Յուլիս 23) , թիւ 2109(Յուլիս 30) , թիւ 2110(Օգոստոս 6) , թիւ 2111(Օգոստոս 13) , թիւ 2112(Օգոստոս 20) , թիւ 2113(Օգոստոս 27) , թիւ 2114(Սեպտեմբեր 3) , թիւ 2115(Սեպտեմբեր 10) , թիւ 2116(Սեպտեմբեր 17) , թիւ 2117(Սեպտեմբեր 24), թիւ 2118(Հոկտեմբեր 1), թիւ 2119(Հոկտեմբեր 8) , թիւ 2120(Հոկտեմբեր 15) , թիւ 2121(Հոկտեմբեր 22) , թիւ 2122(Հոկտեմբեր 29) , թիւ 2123(Նոյեմբեր 5), թիւ 2124(Նոյեմբեր 12), թիւ 2125(Նոյեմբեր 19) , թիւ 2126(Նոյեմբեր 26) , թիւ 2127(Դեկտեմբեր 3) , թիւ 2128(Դեկտեմբեր 10), թիւ 2129(Դեկտեմբեր 17) , թիւ 2130(Դեկտեմբեր 24) , թիւ 2131(Դեկտեմբեր 31)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341776?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1889, </b></a> թիւ 2132(Յունուար 5), թիւ 2133(Յունուար 14), թիւ 2134(Յունուար 21), թիւ 2135(Յունուար 28), թիւ 2136(Փետրուար 1), թիւ 2137(Փետրուար 11), թիւ 2138(Փետրուար 18), թիւ 2139(Փետրուար 25), թիւ 2140(Մարտ 4), թիւ 2141(Մարտ 11), թիւ 2142(Մարտ 18), թիւ 2143(Մարտ 25), թիւ 2144(Ապրիլ 1), թիւ 2145(Ապրիլ 8), թիւ 2146(Ապրիլ 15), թիւ 2147(Ապրիլ 22), թիւ 2148(Ապրիլ 29), թիւ 2149(Մայիս 6), թիւ 2150(Մայիս 13), թիւ 2151(Մայիս 20), թիւ 2152(Մայիս 27), թիւ 2153(Յունիս 3), թիւ 2154(Յունիս 10), թիւ 2155(Յունիս 17), թիւ 2156(Յունիս 23), թիւ 2157(Յուլիս 1), թիւ 2158(Յուլիս 8), թիւ 2159(Յուլիս 15), թիւ 2160(Յուլիս 22), թիւ 2161(Յուլիս 29), թիւ 2162(Օգոստոս 5), թիւ 2163(Օգոստոս 12), թիւ 2164(Օգոստոս 19), թիւ 2165(Օգոստոս 26), թիւ 2166(Սեպտեմբեր 2), թիւ 2167(Սեպտեմբեր 9), թիւ 2168(Սեպտեմբեր 16), թիւ 2169(Սեպտեմբեր 23), թիւ 2170(Սեպտեմբեր 30), թիւ 2171(Հոկտեմբեր 7), թիւ 2172(Հոկտեմբեր 14), թիւ 2173(Հոկտեմբեր 21), թիւ 2174(Հոկտեմբեր 28), թիւ 2175(Նոյեմբեր 4), թիւ 2176(Նոյեմբեր 11), թիւ 2177(Նոյեմբեր 18), թիւ 2178(Նոյեմբեր 23), թիւ 2179(Դեկտեմբեր 2), թիւ 2180(Դեկտեմբեր 8), թիւ 2181(Դեկտեմբեր 16), թիւ 2182(Դեկտեմբեր 23), թիւ 2183(Դեկտեմբեր 30)
563 _a</br> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/342955?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1890, </b></a> թիւ 2184(Յունուար 5), թիւ 2185(Յունուար 12), թիւ 2186(Յունուար 20), թիւ 2187(Յունուար 27), թիւ 2188(Փետրուար 3), թիւ 2189(Փետրուար 10), թիւ 2190(Փետրուար 17), թիւ 2191(Փետրուար 21), թիւ 2192(Մարտ 3), թիւ 2193(Մարտ 10), թիւ 2194(Մարտ 17), թիւ 2195(Մարտ 24), թիւ 2196(Մարտ 31), թիւ 2197(Ապրիլ 6), թիւ 2198(Ապրիլ 14), թիւ 2199(Ապրիլ 21), թիւ 2200(Ապրիլ 28), թիւ 2201(Մայիս 5), թիւ 2202(Մայիս 12), թիւ 2203(Մայիս 19), թիւ 2204(Մայիս 26), թիւ 2205(Յունիս 1), թիւ 2206(Յունիս 9), թիւ 2207(Յունիս 15), թիւ 2208(Յունիս 23), թիւ 2209(Յունիս 30), թիւ 2210(Յուլիս 7), թիւ 2211(Յուլիս 14), թիւ 2212(Յուլիս 21), թիւ 2213(Յուլիս 28), թիւ 2214(Օգոստոս 4), թիւ 2215(Օգոստոս 11), թիւ 2216(Օգոստոս 18), թիւ 2217(Օգոստոս 25), թիւ 2218(Սեպտեմբեր 1), թիւ 2219(Սեպտեմբեր 7), թիւ 2220(Սեպտեմբեր 15), թիւ 2221(Սեպտեմբեր 22), թիւ 2222(Սեպտեմբեր 29), թիւ 2223(Հոկտեմբեր 6), թիւ 2224(Հոկտեմբեր 13), թիւ 2225(Հոկտեմբեր 20), թիւ 2226(Հոկտեմբեր 27), թիւ 2227(Նոյեմբեր 3), թիւ 2228(Նոյեմբեր 10), թիւ 2229(Նոյեմբեր 17), թիւ 2230(Նոյեմբեր 24), թիւ 2231(Դեկտեմբեր 1), թիւ 2232(Դեկտեմբեր 8), թիւ 2233(Դեկտեմբեր 15), թիւ 2234(Դեկտեմբեր 22), թիւ 2235(Դեկտեմբեր 29)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/342956?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1891, </b></a> թիւ 2236(Յունուար 5), թիւ 2237(Յունուար 12), թիւ 2238(Յունուար 19), թիւ 2239(Յունուար 26), թիւ 2240(Փետրվար 2), թիւ 2241(Փետրուար 9), թիւ 2242(Փետրուար 16), թիւ 2243(Փետրուար 23), թիւ 2244(Մարտ 2), թիւ 2245(Մարտ 9), թիւ 2246(Մարտ 16), թիւ 2247(Մարտ 23), թիւ 2248(Մարտ 30), թիւ 2249(Ապրիլ 6), թիւ 2250(Ապրիլ 13), թիւ 2251(Ապրիլ 20), թիւ 2252(Ապրիլ 27), թիւ 2253(Մայիս 4), թիւ 2254(Մայիս 11), թիւ 2255(Մայիս 18), թիւ 2256(Մայիս 25), թիւ 2257(Յունիս 1), թիւ 2258(Յունիս 8), թիւ 2259(Յունիս 15), թիւ 2260(Յունիս 21), թիւ 2261(Յունիս 29), թիւ 2262(Յուլիս 5), թիւ 2263(Յուլիս 13), թիւ 2264(Յուլիս 20), թիւ 2265(Յուլիս 27), թիւ 2266(Օգոստոս 3), թիւ 2267(Օգոստոս 10), թիւ 2268(Օգոստոս 17), թիւ 2269(Օգոստոս 24), թիւ 2270(Օգոստոս 31), թիւ 2271(Սեպտեմբեր 7), թիւ 2272(Սեպտեմբեր 14), թիւ 2273(Սեպտեմբեր 21), թիւ 2274(Սեպտեմբեր 28), թիւ 2275(Հոկտեմբեր 5), թիւ 2276(Հոկտեմբեր 12), թիւ 2277(Հոկտեմբեր 19), թիւ 2278(Հոկտեմբեր 26), թիւ 2279(Նոյեմբեր 2), թիւ 2280(Նոյեմբեր 9), թիւ 2281(Նոյեմբեր 16), թիւ 2282(Նոյեմբեր 23), թիւ 2283(Նոյեմբեր 30), թիւ 2284(Դեկտեմբեր 7), թիւ 2285(Դեկտեմբեր 14), թիւ 2286(Դեկտեմբեր 21), թիւ 2287(Դեկտեմբեր 28)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/342957?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1892, </b> </a> թիւ 2288(Յունուար 4), թիւ 2289(Յունուար 11), թիւ 2290(Յունուար 18), թիւ 2291(Յունուար 25), թիւ 2292 </a>(Փետրուար 2), թիւ 2293(Փետրուար 8), թիւ 2294(Փետրուար 13), թիւ 2295(Փետրուար 22), թիւ 2296(Փետրուար 29), թիւ 2297(Մարտ 7), թիւ 2298(Մարտ 14), թիւ 2299(Մարտ 21), թիւ 2300(Մարտ 28), թիւ 2301(Ապրիլ 4), թիւ 2302(Ապրիլ 11), թիւ 2303(Ապրիլ 18), թիւ 2304(Ապրիլ 25), թիւ 2305(Մայիս 2), թիւ 2306(Մայիս 9), թիւ 2307 (Մայիս 16), թիւ 2308(Մայիս 23), թիւ 2309(Մայիս 30), թիւ 2310(Յունիս 6), թիւ 2311(Յունիս 13), թիւ 2312(Յունիս 19), թիւ 2313(Յունիս 27), թիւ 2314(Յուլիս 4), թիւ 2315(Յուլիս 11), թիւ 2316(Յուլիս 18), թիւ 2317(Յուլիս 25), թիւ 2318(Օգոստոս 1), թիւ 2319(Օգոստոս 8), թիւ 2320(Օգոստոս 15), թիւ 2321(Օգոստոս 22), թիւ 2322(Օգոստոս 29), թիւ 2323(Սեպտեմբեր 5), թիւ 2324(Սեպտեմբեր 12), թիւ 2325(Սեպտեմբեր 19), թիւ 2326(Սեպտեմբեր 26), թիւ 2327(Հոկտեմբեր 3), թիւ 2328(Հոկտեմբեր 10), թիւ 2329(Հոկտեմբեր 17), թիւ 2330(Հոկտեմբեր 31), թիւ 2331(Նոյեմբեր 7), թիւ 2332(Նոյեմբեր 9), թիւ 2333(Նոյեմբեր 24), թիւ 2334(Նոյեմբեր 28), թիւ 2335(Դեկտեմբեր 5), թիւ 2336(Դեկտեմբեր 12), թիւ 2337(Դեկտեմբեր 19), թիւ 2338(Դեկտեմբեր 26)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/342958?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1893,</b></a> թիւ 2339(Յունուար 2), թիւ 2340(Յունուար 9), թիւ 2341(Յունուար 16), թիւ 2342(Յունուար 23), թիւ 2343(Յունուար 30), թիւ 2344(Փետրուար 6), թիւ 2345(Փետրուար 13), թիւ 2346(Փետրուար 20), թիւ 2347(Փետրուար 27), թիւ 2348(Մարտ 6), թիւ 2349(Մարտ 13), թիւ 2350(Մարտ 20), թիւ 2351(Մարտ 27), թիւ 2352(Ապրիլ 3), թիւ 2353(Ապրիլ 10), թիւ 2354(Ապրիլ 17), թիւ 2355(Ապրիլ 24), թիւ 2356(Մայիս 1), թիւ 2357(Մայիս 8), թիւ 2358(Մայիս 15), թիւ 2359(Մայիս 22), թիւ 2360(Մայիս 29), թիւ 2361(Յունիս 5), թիւ 2362(Յունիս 11), թիւ 2363(Յունիս 19), թիւ 2364(Յունիս 29), թիւ 2365(Յուլիս 3), թիւ 2366 </a>(Յուլիս 10), թիւ 2367(Յուլիս 17)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/342959?language=hyw#structure" target="_blank"> <b>1894, </b></a> թիւ 2391(Յունուար 1), թիւ 2392(Յունուար 8), թիւ 2393(Յունուար 15), թիւ 2394(Յունուար 22), թիւ 2395(Յունուար 29), թիւ 2396(Փետրուար 5), թիւ 2397(Փետրուար 12), թիւ 2398(Փետրուար 19), թիւ 2399(Փետրուար 26), թիւ 2400(Մարտ 5), թիւ 2401(Մարտ 12), թիւ 2402(Մարտ 19), թիւ 2403(Մարտ 26), թիւ 2404(Ապրիլ 2), թիւ 2405(Ապրիլ 9), թիւ 2406(Ապրիլ 16), թիւ 2407(Ապրիլ 23), թիւ 2408(Ապրիլ 30), թիւ 2409(Մայիս 7), թիւ 2410(Մայիս 14), թիւ 2411(Մայիս 21), թիւ 2412(Մայիս 28), թիւ 2413(Յունիս 4), թիւ 2414(Յունիս 11), թիւ 2415(Յունիս 18), թիւ 2416(Յունիս 25), թիւ 2417(Յուլիս 16), թիւ 2418(Յուլիս 23), թիւ 2419(Յուլիս 30), թիւ 2420(Օգոստոս 6), թիւ 2421(Օգոստոս 13), թիւ 2422(Օգոստոս 20), թիւ 2423(Օգոստոս 27), թիւ 2424(Սեպտեմբեր 3), թիւ 2425(Սեպտեմբեր 10), թիւ 2426(Սեպտեմբեր 17), թիւ 2427(Սեպտեմբեր 24), թիւ 2428(Հոկտեմբեր), թիւ 2429(Հոկտեմբեր 8), թիւ 2430(Հոկտեմբեր 15), թիւ 2431(Հոկտեմբեր 22), թիւ 2432(Հոկտեմբեր 29), թիւ 2433(Նոյեմբեր 3), թիւ 2434(Նոյեմբեր 12), թիւ 2435(Նոյեմբեր 19), թիւ 2436(Նոյեմբեր 26), թիւ 2437(Դեկտեմբեր 31)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/342961?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1895,</b></a> թիւ 2438(Յունուար 5 թիւ 2439(Յունուար 14թիւ 2440(Յունուար 212441(Յունուար 28 թիւ 2442(Փետրուար 4), թիւ 2443(Փետրուար 11 թիւ 2444(Փետրուար 18թիւ 2445(Փետրուար 25թիւ 2446(Մարտ 4), թիւ 2447 Մարտ 11), թիւ 2448(Մարտ 18), թիւ 2449(Մարտ 25), թիւ 2450(Ապրիլ 1), թիւ 2451(Ապրիլ 8), թիւ 2452(Ապրիլ 15), թիւ 2453(Ապրիլ 22), թիւ 2454(Ապրիլ 29), թիւ 2455(Մայիս 6), թիւ 2456(Մայիս 13), թիւ 2457(Մայիս 20), թիւ 2458(Մայիս 27), թիւ 2459(Յունիս 3), թիւ 2460(Յունիս 10), թիւ 2461(Յունիս 16), թիւ 2462(Յունիս 24), թիւ 2463(Յուլիս 1), թիւ 2464(Յուլիս 8), թիւ 2465(Յուլիս 15), թիւ 2466(Յուլիս 22), թիւ 2467(Յուլիս 29), թիւ 2468(Օգոստոս 5), թիւ 2469(Օգոստոս 12), թիւ 2470(Օգոստոս 19), թիւ 2471(Օգոստոս 26), թիւ 2472(Սեպտեմբեր 9), թիւ 2473(Սեպտեմբեր 16), թիւ 2474(Սեպտեմբեր 30), թիւ 2475(Հոկտեմբեր 7), թիւ 2476(Հոկտեմբեր 14), թիւ 2477(Հոկտեմբեր 21), թիւ 2478 Հոկտեմբեր 28), թիւ 2479(Նոյեմբեր 4), թիւ 2480(Նոյեմբեր 11), թիւ 2481(Նոյեմբեր 18), թիւ 2482(Նոյեմբեր 23), թիւ 2483 Դեկտեմբեր 2), թիւ 2484(Դեկտեմբեր 9), թիւ 2485 Դեկտեմբեր 16), թիւ 2486(Դեկտեմբեր 23), թիւ 2487(Դեկտեմբեր 30)
563 _a</br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/342962?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1896, </b></a> թիւ 2488(Յունուար 12), թիւ 2489(Յունուար 20), թիւ 2490(Յունուար 27), թիւ 2491(Փետրուար 3), թիւ 2492(Փետրուար 10), թիւ 2493(Փետրուար 24 թիւ 2494(Մարտ 2), թիւ 2495(Մարտ 9), թիւ 2496(Մարտ 16), թիւ 2497(Մարտ 23), թիւ 2498(Ապրիլ 6), թիւ 2499(Ապրիլ 13), թիւ 2500(Ապրիլ 20), թիւ 2501(Ապրիլ 27), թիւ 2502(Մայիս 4), թիւ 2503(Մայիս 11), թիւ 2504(Ապրիլ 18), թիւ 2505(Մայիս 25), թիւ 2506(Յունիս 1), թիւ 2507(Յունիս 15), թիւ 2508(Յունիս 22), թիւ 2509(Յունիս 29), թիւ 2510(Յուլիս 6), թիւ 2511(Յուլիս 11), թիւ 2512(Յուլիս 20), թիւ 2513(Յուլիս 27), թիւ 2514(Օգոստոս 3), թիւ 2515(Օգոստոս 10), թիւ 2516(Օգոստոս 31), թիւ 2517(Սեպտեմբեր 7), թիւ 2518(Սեպտեմբեր 14), թիւ 2519(Սեպտեմբեր 21), թիւ 2520(Սեպտեմբեր 28), թիւ 2521(Հոկտեմբեր 5), թիւ 2522(Հոկտեմբեր 12), թիւ 2523(Հոկտեմբեր 19), թիւ 2524(Հոկտեմբեր 26), թիւ 2525(Նոյեմբեր 2), թիւ 2526(Նոյեմբեր 9), թիւ 2527(Նոյեմբեր 16), թիւ 2528(Նոյեմբեր 23), թիւ 2529(Նոյեմբեր 30), թիւ 2530(Դեկտեմբեր 7), թիւ 2531(Դեկտեմբեր 14), թիւ 2532(Դեկտեմբեր 21), թիւ 2533(Դեկտեմբեր 28)
563 _a<br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/342963?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1863-1866-1897, </b></a> թիւ 2534 - 2584 (Յունվար - Դեկտեմբեր) <br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/338039?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1863-1866-1898, </b></a> թիւ 2585 - 2626 (Յունուար - Դեկտեմբեր )<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/338098?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1863-1866-1899, </b></a> թիւ 2627 - 2673 (Յունուար - Դեկտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/338316?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1863-1866-1900, </b></a> թիւ 2674 - 2722 (Յունուար - Դեկտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/338366?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1863-1866-1901, </b></a> թիւ 2723 - 2770 (Յունուար - Դեկտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/338552?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1863-1866-1902, </b></a> թիւ 2771 - 2816 (Յունուար - Դեկտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/338599?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1863-1866-1903, </b></a> թիւ 2817 - 2859 (Յունուար - Դեկտեմբեր) <br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/338599?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1863-1866-1904, </b></a> թիւ 2860 - 2903 (Յունուար - Դեկտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341784?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1907, </b></a><b> 41րդ տարի, Նոր շրջան, </b>թիւ 1 - 15 (Սեպտեմբեր - Դեկտեմբեր)<br/><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/341785?language=hyw#structure" target="_blank"><b> 1908, </b></a><b>42րդ տարի, Նոր շրջան, </b>թիւ 16 - 26 (Յունուար - Մարտ )
580 _aՇարունակած է «ՓՆՋԻԿ»-ին
650 4 _aՀասարակական քաղաքական կեանք
_yXIX-XX դդ
_y1860-1907
_vՊարբերականներ
650 4 _aԳրական մամուլ
_yXIX-XX դդ
_y1860-1907
_vՊարբերականներ
650 4 _aտպ. "Ռ․ Քիւրքճեան"
650 4 _aտպ. "Անդրանիկ Վարդանեան"
650 4 _aտպ. "Յ. Գավաֆեան"
650 4 _aտպ. "Յ. Գավաֆեան եւ Ընկ., Յ. Պարոնեան"
650 4 _aտպ. "Սամուէլ Ղ. Պարտիզպանեան եւ Ընկ."
650 4 _aտպ. "Միքայէլ Կ. Սարըեան"
650 4 _aտպ. "Ե․ Մ․ Տնտեսեան"
650 4 _aտպ. "Զարդարեան"
650 4 _aտպ. "Ա. Աշճեան"
650 4 _aտպ. "Կարապետ Պիպէրեան"
650 4 _aտպ. "Սահակ Նիկողոսեան"
650 4 _aտպ. "Յ. Ասատուրեան"
650 4 _aտպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան"
650 4 _aտպ. "Գ. Պ. Գայսէրեան"
650 4 _aտպ. "Սագաեան"
650 4 _aտպ. "Զարեհ Ն. Պէրպէրեան"
651 4 _aԻսթամպուլ
651 4 _aԹուրքիա
651 4 _aԵւրոպա
655 4 _aԹերթ
700 1 _aԱլաճաճեան, Համբարձում Սիմոնի,
_eխմբ.-տնօրէն
_d1840-1907
700 1 _aԱլաճաճեան ընտանիք,
_eարտօնատէր
700 1 _aԱլաճաճեան, Սիմոն Հ․,
_eխմբ.-տնօրէն
700 1 _aՉէօմլէքճեան, Սիմոն,
_eպատասխանատու-տնօրեն
780 0 0 _g1863-1866
_tՓՆՋԻԿ
856 4 1 _yԿարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online
_uhttps://arar.sci.am/dlibra/publication/338036?language=hyw#structure
942 _2udc
_cNP
_n0
999 _c182
_d182