000 03299nas a22003617a 4500
001 VMC183
003 MEC
005 20231016143427.0
008 150805d18861888tu |||pdr||||||| ||arm|d
040 _cAM-YeNLA
_barm
_aAM-YeHGA
041 0 _aarm
245 0 0 _aՃԱՇԱԿ ՈՍԿԵՂԷՆ ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ :
_bՀանդէս Ամսօրեայ. Պատմական, Գիտնական, Բանասիրական այլովքն հանդերձ :
_cԸՆԴ ԽՆԱՄՈՎ՝ Ա. Մատաթիայ Գարագաշեան եւ Յ. Գուրգէնի
260 _aԻ Կ. ՊՈԼԻՍ :
_bառ Յովսեփայ Գավաֆեան,
_bառ Ն. Կ. Պէրպէրեան,
_c1886-1888.
300 _a16 երես, ապայ 52 երես:
_c19 x 12 սմ.
_b(ամսօրեայ, ապայ եռամսեայ)
362 1 _z1886-1888.
515 _aԻւրաքանչիւր տարուա հատորներու թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ կը սկսի մէկ-ով։
520 _a<b>1886</b> Թիւ 1-12, 16 երես:<br/> <b>1887</b> ՏԱՐԻ Բ. Թիւ Ա., Բ., Գ., Դ., Ե., Զ., Է., Ը., Թ. եւ Ժ., ԺԱ. եւ ԺԲ.:16 երես: ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յովսեփայ Գավաֆեան<br/> <b>1888</b> ՀԱՆԴԷՍ ԵՐԵՔԱՄՍԵԱՅ, ՏԱՐԻ Գ. Թիւ Ա. (Ապրիլ), Բ. (Յուլիս), 52 երես: ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Ն. Կ. Պէրպէրեան<br/>
521 _aCC
546 _aԲնագիրը՝ հայերէն (գրաբար)
563 _aԹիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են 3 առանձին թղթածրարներում. 1866` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1140 Լ V-6</b>: 1887` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1148 Լ V-6</b>: 1888` մէկ ծրար, առանց դասիչի: <br><b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են`<br/>
_a<br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/392919?language=hyw#structure"> <b> 1886 </a> </b>թիւ 1-12 <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//392933?language=hyw#structure"> <b> 1887 </a> Բ տարի. </b>թիւ Ա (Յունվար), թիւ Բ (Փետրվար), թիւ Գ (Մարտ), թիւ Դ (Ապրիլ), թիւ Ե (Մայիս), թիւ Զ (Յունիս), թիւ Է (Յուլիս), թիւ Ը (Օգոստոս), թիւ Թ եւ Ժ (Սեպտեմբեր եւ Հոկտեմբեր), թիւ ԺԱ եւ ԺԲ (Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր) <br/> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication//392946?language=hyw#structure"> <b> 1888 </a> Գ տարի. </b>թիւ Ա (Ապրիլ), թիւ Բ (Յուլիս)<br>
650 4 _aԳիտական մամուլ
_yXIX դ
_y1886-1888
_vՊարբերականներ
650 4 _aտպ. "Յ. Գավաֆեան"
650 4 _aտպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան"
651 4 _aԻսթամպուլ
651 4 _aԹուրքիա
651 4 _aԵւրոպա
655 4 _aԱմսագիր
700 1 _aԳարագաշեան, Մատաթիայ,
_d1818-1903
_q(Անտոն)
_eխմբ.
700 0 _aՅակոբ, Գուրգէն,
_d1850-1914
_q(Պիպեռճեան)
_eխմբ.
856 4 1 _yԿարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online
_uhttps://arar.sci.am/dlibra/publication/392918?language=hyw#structure
942 _2udc
_cP
_n0
999 _c183
_d183