000 02270nas a2200349 a 4500
001 VMC049
003 MEC
005 20231202111103.0
008 150525d18541855tu |||p||| || ||arm|d
040 _aAM-YeHGA
_barm
_cAM-YeHGA
041 0 _aarm
245 0 0 _aԸՆՏԱՆԻ ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ ։
_bՕրագիր Բարոյական ԵՒ Մատենագրական Կրթութեան /
_cԱշխատասիրող Ազգասիրական Ընկերութիւն։ Հրատարակիչ՝ Վ. Սօֆեալեան.
260 _aՏպեալ Ի Կոստանդնովպօլիս :
_bՏպ. Ազգասիրական ընկերութեան,
_c1854-1855.
270 _aՅէմիրլէր Խանն
300 _a16 երես.
_c34.6 x 22.8 սմ.
362 0 _a1854-1855.
500 _a1854, հատոր առաջին, թիւ 2՝ բացակայ են 25-32 երեսները։
515 _aՏարուան մէջ թիւերուն եւ էջերուն համարակալումը շարունակական է։
546 _aԲնագիրը՝ հայերէն
563 _aԹիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, դասիչն է<b> 2310 L.XI.5</b><br> <b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են : <br><b>1854, հատոր առաջին։</b> <a href =" https://arar.sci.am/dlibra/publication/297342/edition/272888?language=hyw" target="_blank"> <b> թիւ 2 </b></a> (1 Մայիս) <b>1854, հատոր առաջին։</b> <a href =" https://arar.sci.am/dlibra/publication/297343/edition/272889?language=hyw" target="_blank"> <b> թիւ 3 </b></a> (1 Յունիս)
650 4 _aՀասարակական քաղաքական կեանք
_yXIX դ
_y1854-1855
_vՊարբերականներ
650 4 _aտպ. "Ազգասիրական ընկերութեան"
651 4 _aԻսթամպուլ
651 4 _aԹուրքիա
651 4 _aԵւրոպա
655 4 _aԱմսագիր
700 1 _aՍօֆեալեան, Վ.
_eխմբ.
710 _aԱշխատասիրող ազգասիրական ընկերութիւն
856 4 1 _yԿարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online
_uhttps://arar.sci.am/dlibra/publication/297341?language=hyw#structure
942 _2udc
_cP
_n0
999 _c24
_d24