000 02224nas a22003257a 4500
001 VMC058
003 MEC
005 20231202110454.0
008 150515d181918uuau z||p||||||||| ||arm|d
040 _aAM-YeHGA
_cAM-YeHGA
_barm
245 0 0 _aԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆՔ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ /
_cՄխիթարեան Միաբանութիւն.
260 _aՎէննա ։
_bՄխիթարեան հրատարակութիւն
_c1819.
300 _a 4 երես.
_c25.5x20.0 սմ
362 0 _a1819.
500 _aԼոյս է տեսել մէկ թիւ՝ 1819 թ․ հոկտեմբերի 28 (նոր տումար), եւ հոկտեմբերի 16 (հին տումար):
520 _aՀրատարակուել է մէկ թիւ՝ փորձի համար։ Հրատարակութեան առաջին էջում նշուած է "Հիմայ փորձի համար կէս թերթ միայն տպեցինք, թէ որ սկսելու ըլլանք նէ․ ան ատենը ամեն շաբաթ մէկ ամբողջ թերթ կընենք, ու ալ շատ արևելքէն հոս եկած, ու հոս տեղէն արևելք գացած վաճառելու բաներուն գիները, ու պէսպէս խապարներ կըգրենք։"
546 _aԲնագիրը՝ հայերէն
563 _aԿազմուած եւ ամփոփուած 1 թղթածրարում, դասիչն է՝ <b>940 / L . V. 5</b>: Ընդամէնը մէկ թիւ, 4 երես։ <br/> <b>1819 թ․՝</b> <a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/296090/edition/271721?language=hyw" target="_blank"> <b> Հոկտեմբերի 28 </b> </a>։
650 4 _aՍոցիալ-տնտեսական կեանք
_yXIX դ
_y1819
_vՊարբերականներ
650 4 _aՄխիթարեան Միաբանութիւն
_yXIX դ
_y1819
_vՊարբերականներ
650 4 _aտպ. "Մխիթարեան"
651 4 _aՎիեննա
651 4 _aԱուստրիա
651 4 _aԵւրոպա
655 4 _aԱմսագիր
710 2 _aՄխիթարեան միաբանութիւն
856 4 1 _yԿարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online
_uhttps://arar.sci.am/dlibra/publication/296089?language=hyw#structure
942 _2udc
_cP
_n0
999 _c3
_d3