ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ /

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ / Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ. Մամուրեան Որդի. - Զմիւռին : Տպագրութիւն Տէտէեան ; Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան : Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի, 1871-1909. - 24, 32, 40, 48, 56 երես ; 24 X 15 սմ. - 1871-1909.

1876թ. # 4-6 լոյս չեն տեսած, /տե՛ս «ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ» 1876, Թիւ 7` «Վերականգնումն»:
1878թ. # 1-4 լոյս չեն տեսած /տե՛ս «ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ» 1878, Թիւ 5` «Յայտարարութիւն»:
1889թ. # 4-8 լոյս չեն տեսած /տե՛ս «ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ» 1889, Թիւ 9` «Վերականգնումն»:

1901 Թիւ 2՝ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ։ Իզմիր, 5/18 Յունվար 1901"Մեր ողբացեալ ամուսնոյն եւ հոր դառն կորուստեան առթիւ պատիւ ունինք ծանոթացնել Ձեզ որ ինչպէս Արևելեան Մամլոյ խմբագրական պաշտօնը, նոյնպէս եւ Տպարանական ու Գրատան գործերն ըստ առաջնոյն պիտի շարունակուին՝ Մ․ ՄԱՄՈՒՐԵԱՆ ՈՐԴԻ անուամբ եւ որոց պատասխանատուութիւնը եւ տնօրէնութիւնը ստանձնած է Պ․ Հրանտ Մամուրեան որու ստորագրութիւնը ստորեւ Ձեր ուշադրութեան կ'յանձնենք․․․"

Տե՛ս
 • «Արևելյան մամուլ» հանդեսի մատենագիտություն (1871-1909) / Կազմ.` Խ. Հ. Բարսեղյան(գլխ. խմբ.).- Ե., 1976.-289 էջ.

  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Առաջին Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան․ 1871 (Թիւ1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Երկրորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան․ 1872 (Թիւ1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Երրորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան. 1873 (Թիւ1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Չորրորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան. 1874 (Թիւ1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Հինգերորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան. 1875 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Վեցերորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան. 1876 (Թիւ 1, Թիւ 2, Թիւ 3, Թիւ 7 - Թիւ 12). Թիւ 4, Թիւ 5, Թիւ 6 լոյս չեն տեսած:
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Եօթներորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան. 1877 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Ութերորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան. 1878 (Թիւ 5 - Թիւ 12). Թիւ 1, Թիւ 2, Թիւ 3, Թիւ 4 լոյս չեն տեսած:
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Ութերորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան. 1879 (Թիւ 1 - Թիւ 4).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Իններորդ Տարի - Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան. 1879 (Թիւ 5 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Իններորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան. 1880 (Թիւ 1 - Թիւ 4).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Տասներորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Տէտէեան. 1880 (Թիւ 5 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Մետասաներորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Տէտէեան. 1881 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Երկոտասաներորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Եղբարց Տէտէեան. 1882 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Երեքտասաներորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Եղբարց Տէտէեան, ապայ` Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան (Թիւ 5էն սկսեալ). 1883 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Չորեքտասաներորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան․ 1884 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Հնգետասաներորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան․ 1885 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Վեշտասաներորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան․ 1886 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Եօթնեւտասներորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․ 1887 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Ութնեւտասներորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․ 1888 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Իննեւտասներորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․ 1889 (Թիւ 1 - Թիւ 3, Թիւ 9 - Թիւ 11). Թիւ 4- Թիւ 8 լոյս չեն տեսած։
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : Իննեւտասներորդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․ 1889 (Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : Նոր Շրջան, 20րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․ 1890 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : 21րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․ 1891 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : 22րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․ 1892 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : 23րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․ 1893 (Թիւ 1 - Թիւ 12).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 24րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․ 1894 (Թիւ 1 - Թիւ 23-24).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 25րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․ 1895 (Թիւ 1 - Թիւ 24).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 26րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․ 1896 (Թիւ 1 - Թիւ 24).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 27րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․ 1897 (Թիւ 1 - Թիւ 24).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 28րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․ 1898 (Թիւ 1 - Թիւ 24).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 29րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Իզմիր, Տպագր. Մամուրեան․ 1899 (Թիւ 1 - Թիւ 24).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 30րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Իզմիր, Տպագր. Մամուրեան. 1900 (Թիւ 1 - Թիւ 24).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 31րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Իզմիր, Տպագր. Մամուրեան. 1901 (Թիւ 1 - Թիւ 2).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 31րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի. 1901 (Թիւ 3 - Թիւ 24).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 32րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի. 1902 (Թիւ 1 - Թիւ 24).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 33րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի. 1903 (Թիւ 1 - Թիւ 52).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 34րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի. 1904 (Թիւ 1 - Թիւ 52).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 35րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի. 1905 (Թիւ 1 - Թիւ 50).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 36րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի. 1906 (Թիւ 1 - Թիւ 52).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 37րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի. 1907 (Թիւ 1 - Թիւ 52).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 38րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի. 1908 (Թիւ 1 - Թիւ 52).
  ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 39րդ Տարի -- Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի. 1909 (Թիւ 1 - Թիւ 41).


  Իւրաքանչիւր հատորի թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ ամէն յաջորդ տարուայ երեսների համարակալումը կը սկսի մէկ-ով։

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

  1901 Թիւ 2՝ նուիրել են «ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ»-ի հիմնադիր-խմբագիր Մատթէոս Մամուրեանի յիշատակին:


  Բնագիրը՝ հայերէն

  1871 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-188
  1872 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-189
  1873 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-189Բ
  1874 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-190
  1875 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-191
  1876 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-192
  1877 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-193
  1878, 1879 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-194
  1880 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-274
  1881 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-275
  1882 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-276
  1883 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-277
  1884 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-278
  1885 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-279
  1886 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-280
  1887 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-281
  1888, 1889 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-282
  1889, 1890 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-283
  1891 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-284
  1892 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-285
  1893 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-286
  1894 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-287
  1895 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-288
  1896 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-289
  1897 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-290
  1898 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-291
  1899 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-292
  1900 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-293
  1901 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-294
  1902 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-295
  1903 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-296
  1904 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-381
  1905 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-382
  1906 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչ չկայ
  1907 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչ չկայ
  1908 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-385
  1908 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-386
  1909 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է I-387


  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են :

  1871, Առաջին Տարի, Ցանկ նիւթոց; Կազմեր, թիւ 1 (Յունվար), թիւ 2 (Փետրվար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1872, Երկրորդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար), թիւ 2 (Փետրվար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց;Կազմեր
  1872, Երկրորդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար), թիւ 2 (Փետրվար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց;Կազմեր
  1873, Երրորդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար), թիւ 2 (Փետրվար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց; Կազմեր
  1874,
  Չորրորդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար), թիւ 2 (Փետրվար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց
  1875,
  Հինգերորդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար), թիւ 2 (Փետրվար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց:
  1876, Վեցերորդ Տարի, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց:
  1877, Եօթներորդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար), թիւ 2 (Փետրվար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց:
  1878, Ութերորդ Տարի, թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1879, Ութերորդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար), թիւ 2 (Փետրվար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1880, Իններորդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց:
  1881, Մետասաներորդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց:
  1882,
  Երկոտասաներորդ Տարի, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց:
  1883, Երեքտասաներորդ Տարի, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց:
  1884, Չորեքտասաներորդ Տարի, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց
  1885,
  Հնգետասաներորդ Տարի, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց
  1886, Վեշտասաներորդ Տարի, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց
  1887, Եօթնեւտասներորդ Տարի, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց Մահ եւ հանդէս յուղարկաւորութեան Վսէմ Յովհ․ Էֆ․ Սպարդալեանի
  1888, Ութնեւտասներորդ Տարի, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Պարունակութիւն
  1889, Իննեւտասներորդ Տարի, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1890, 20րդ Տարի, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց:
  1891,
  21րդ Տարի, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11-12 (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)
  1892, 22րդ Տարի, Ցանկ նիւթոց, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11-12 (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)
  1893, 23րդ Տարի, թիւ 1 (Յունուար), թիւ 2 (Փետրուար), թիւ 3 (Մարտ), թիւ 4 (Ապրիլ), թիւ 5 (Մայիս), թիւ 6 (Յունիս), թիւ 7 (Յուլիս), թիւ 8 (Օգոստոս), թիւ 9 (Սեպտեմբեր), թիւ 10 (Հոկտեմբեր), թիւ 11 (Նոյեմբեր), թիւ 12 (Դեկտեմբեր), Ցանկ նիւթոց
  1894, 24րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 15), թիւ 2 (Փետրվար 1), թիւ 3 (Փետրվար 15), թիւ 4 (Մարտ 1), թիւ 5 (Մարտ 15), թիւ 6 (Ապրիլ 1), թիւ 7 (Ապրիլ 15), թիւ 8 (Մայիս 1), թիւ 9 (Մայիս 15), թիւ 10 (Յունիս 1), թիւ 11 (Յունիս 15), թիւ 12 (Յուլիս 1 թիւ 13 (Յուլիս 15), թիւ 14 (Օգոստոս 1), թիւ 15 (Օգոստոս 15), թիւ 16 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 18 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 19 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 20 (Նոյեմբեր 1), թիւ 21 (Նոյեմբեր 15), թիւ 22 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 23-24 (Դեկտեմբեր 15), Ցանկ նիւթոց:
  1895, 25րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 15), թիւ 3 (Փետրվար 1), թիւ 4 (Փետրվար 15), թիւ 5 (Մարտ 1), թիւ 6 (Մարտ 15), թիւ 7 (Ապրիլ 1), թիւ 8 (Ապրիլ 15), թիւ 9 (Մայիս 1), թիւ 10 (Մայիս 15), թիւ 11 (Յունիս 1), թիւ 12 (Յունիս 15), թիւ 13 (Յուլիս 1), թիւ 14 (Յուլիս 15), թիւ 15 (Օգոստոս 1), թիւ 16 (Օգոստոս 15), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 19 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 20 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 21 (Նոյեմբեր 1), թիւ 22 (Նոյեմբեր 15), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 15), Ցանկ նիւթոց
  1896, 26րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 15), թիւ 3 (Փետրվար 1), թիւ 4 (Փետրվար 15), թիւ 5 (Մարտ 1), թիւ 6 (Մարտ 15), թիւ 7 (Ապրիլ 1), թիւ 8 (Ապրիլ 15), թիւ 9 (Մայիս 1), թիւ 10 (Մայիս 15), թիւ 11 (Յունիս 1), թիւ 12 (Յունիս 15), թիւ 13 (Յուլիս 1), թիւ 14 (Յուլիս 15), թիւ 15 (Օգոստոս 1), թիւ 16 (Օգոստոս 15), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 19 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 20 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 21 (Նոյեմբեր 1), թիւ 22 (Նոյեմբեր 15), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 15)
  1897, 27րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 15), թիւ 3 (Փետրվար 1), թիւ 4 (Փետրվար 15), թիւ 5 (Մարտ 1), թիւ 6 (Մարտ 15), թիւ 7 (Ապրիլ 1), թիւ 8 (Ապրիլ 15), թիւ 9 (Մայիս 1), թիւ 10 (Մայիս 15), թիւ 11 (Յունիս 1), թիւ 12 (Յունիս 15) թիւ 13 (Յուլիս 1), թիւ 14 (Յուլիս 15), թիւ 15 (Օգոստոս 1), թիւ 16 (Օգոստոս 15), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 19 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 20 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 21 (Նոյեմբեր 1), թիւ 22 (Նոյեմբեր 15), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 15), Ցանկ նիւթոց
  1898, 28րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 15), թիւ 3 (Փետրվար 1), թիւ 4 (Փետրվար 15), թիւ 5 (Մարտ 1), թիւ 6 (Մարտ 15), թիւ 7 (Ապրիլ 1), թիւ 8 (Ապրիլ 15), թիւ 9 (Մայիս 1), թիւ 10 (Մայիս 15), թիւ 11 (Յունիս 1), թիւ 12 (Յունիս 15 թիւ 13 (Յուլիս 1), թիւ 14 (Յուլիս 15), թիւ 15 (Օգոստոս 1), թիւ 16 (Օգոստոս 15), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 19 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 20 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 21 (Նոյեմբեր 1), թիւ 22 (Նոյեմբեր 15), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 15), Ցանկ նիւթոց
  1899, 29րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 15), թիւ 3 (Փետրվար 1), թիւ 4 (Փետրվար 15), թիւ 5 (Մարտ 1), թիւ 6 (Մարտ 15), թիւ 7 (Ապրիլ 1), թիւ 8 (Ապրիլ 15), թիւ 9 (Մայիս 1), թիւ 10 (Մայիս 15), թիւ 11 (Յունիս 1), թիւ 12 (Յունիս 15), թիւ 13 (Յուլիս 1), թիւ 14 (Յուլիս 15), թիւ 15 (Օգոստոս 1), թիւ 16 (Օգոստոս 15), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 19 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 20 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 21 (Նոյեմբեր 1), թիւ 22 (Նոյեմբեր 15), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 15), Ցանկ նիւթոց:
  1900, 30րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 15), թիւ 3 (Փետրվար 1), թիւ 4 (Փետրվար 15), թիւ 5 (Մարտ 1), թիւ 6 (Մարտ 15), թիւ 7 (Ապրիլ 1), թիւ 8 (Ապրիլ 15), թիւ 9 (Մայիս 1), թիւ 10 (Մայիս 15), թիւ 11 (Յունիս 1), թիւ 12 (Յունիս 15 թիւ 13 (Յուլիս 1), թիւ 14 (Յուլիս 15), թիւ 15 (Օգոստոս 1), թիւ 16 (Օգոստոս 15), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 19 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 20 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 21 (Նոյեմբեր 1), թիւ 22 (Նոյեմբեր 15), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 15), Ցանկ նիւթոց:
  1901, 31րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 15), թիւ 3 (Փետրվար 1), թիւ 4 (Փետրվար 15), թիւ 5 (Մարտ 1), թիւ 6 (Մարտ 15), թիւ 7 (Ապրիլ 1), թիւ 8 (Ապրիլ 15), թիւ 9 (Մայիս 1), թիւ 10 (Մայիս 15), թիւ 11 (Յունիս 1), թիւ 12 (Յունիս 15 թիւ 13 (Յուլիս 1), թիւ 14 (Յուլիս 15), թիւ 15 (Օգոստոս 1), թիւ 16 (Օգոստոս 15), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 19 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 20 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 21 (Նոյեմբեր 1), թիւ 22 (Նոյեմբեր 15), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 15), Ցանկ նիւթոց: <
  1902, 32րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 15), թիւ 3 (Փետրվար 1), թիւ 4 (Փետրվար 15), թիւ 5 (Մարտ 1), թիւ 6 (Մարտ 15), թիւ 7 (Ապրիլ 1), թիւ 8 (Ապրիլ 15), թիւ 9 (Մայիս 1), թիւ 10 (Մայիս 15), թիւ 11 (Յունիս 1), թիւ 12 (Յունիս 15), թիւ 13 (Յուլիս 1), թիւ 14 (Յուլիս 15), թիւ 15 (Օգոստոս 1), թիւ 16 (Օգոստոս 15), թիւ 17 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 18 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 19 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 20 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 21 (Նոյեմբեր 1), թիւ 22 (Նոյեմբեր 15), թիւ 23 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 24 (Դեկտեմբեր 15), Ցանկ նիւթոց:
  1903, 33րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 11), թիւ 3 (Յունվար 18), թիւ 4 (Յունվար 25), թիւ 5 (Փետրվար 1), թիւ 6 (Փետրվար 8), թիւ 7 (Փետրվար 15), թիւ 8 (Փետրվար 22), թիւ 9 (Մարտ 1), թիւ 10 (Մարտ 8), թիւ 11 (Մարտ 15), թիւ 12 (Մարտ 22), թիւ 13 (Մարտ 29), թիւ 14 (Ապրիլ 5), թիւ 15 (Ապրիլ 12), թիւ 16 (Ապրիլ 19), թիւ 17 (Ապրիլ 26), թիւ 18 (Մայիս 3), թիւ 19 (Մայիս 10), թիւ 20 (Մայիս 17), թիւ 21 (Մայիս 24), թիւ 22 (Մայիս31), թիւ 23 (Յունիս 7), թիւ 24 (Յունիս 14), թիւ 25 (Յունիս 21), թիւ 26 (Յունիս 28), թիւ 27 (Յուլիս 5), թիւ 28 (Յուլիս 12), թիւ 29 (Յուլիս 19), թիւ 30 (Յուլիս 26), թիւ 31 (Յուլիս 33), թիւ 32 (Օգոստոս 9), թիւ 33 (Օգոստոս 16), թիւ 34 (Օգոստոս 23), թիւ 35 (Օգոստոս 30), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 6), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 13), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 17), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 24), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 1), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 8), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 15), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 22), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 29), թիւ 45 (Նոյեմբեր 5), թիւ 46 (Նոյեմբեր 12), թիւ 47 (Նոյեմբեր 19), թիւ 48 (Նոյեմբեր 26), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 3), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 10), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 17), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 24)
  1904, 34րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 7), թիւ 3 (Յունվար 14), թիւ 4 (Յունվար 21), թիւ 5 (Յունվար 28), թիւ 6 (Փետրվար 4), թիւ 7 (Փետրվար 11), թիւ 8 (Փետրվար 18), թիւ 9 (Փետրվար 25), թիւ 10 (Մարտ 3), թիւ 11 (Մարտ 10), թիւ 12 (Մարտ 17), թիւ 13 (Մարտ 24), թիւ 14 (Մարտ 31), թիւ 15 (Ապրիլ 7), թիւ 16 (Ապրիլ 14), թիւ 17 (Ապրիլ 21), թիւ 18 (Ապրիլ 28), թիւ 19 (Մայիս 5), թիւ 20 (Մայիս 12), թիւ 21 (Մայիս 19), թիւ 22 (Մայիս 26), թիւ 23 (Յունիս 2), թիւ 24 (Յունիս 9), թիւ 25 (Յունիս 16), թիւ 26 (Յունիս 23), թիւ 27 (Յունիս 29), թիւ 28(Յուլիս 7), թիւ 29 (Յուլիս 14), թիւ 30 (Յուլիս 21), թիւ 31 (Յուլիս 28), թիւ 32 (Օգոստոս 4), թիւ 33 (Օգոստոս 11), թիւ 34 (Օգոստոս 18), թիւ 35 (Օգոստոս 25), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 1), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 8), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 15), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 22), թիւ 40 (Սեպտեմբեր 29), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 6), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 13), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 20), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 27), թիւ 45 (Նոյեմբեր 3), թիւ 46 (Նոյեմբեր 10), թիւ 47 (Նոյեմբեր 17), թիւ 48 (Նոյեմբեր 24), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 8), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 22)
  1905, 35րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 5), թիւ 3 (Յունվար 12), թիւ 4 (Յունվար 19), թիւ 5 (Յունվար 26), թիւ 6 (Փետրվար 2), թիւ 7 (Փետրվար 9), թիւ 8 (Փետրվար 16), թիւ 9 (Փետրվար 23), թիւ 10 (Մարտ 3), թիւ 11 (Մարտ 9), թիւ 12 (Մարտ 16), թիւ 13 (Մարտ 23), թիւ 14 (Մարտ 30), թիւ 15 (Ապրիլ 6), թիւ 16 (Ապրիլ 13), թիւ 17 (Ապրիլ 20), թիւ 18 (Ապրիլ 27), թիւ 19 (Մայիս 4), թիւ 20 (Մայիս 11), թիւ 21 (Մայիս 18), թիւ 22 (Մայիս 23), թիւ 23(Յունիս 1), թիւ 24 (Յունիս 8), թիւ 25 (Յունիս 15), թիւ 26 (Յունիս 22), թիւ 27 (Յունիս 29), թիւ 28 (Յուլիս 6), թիւ 29 (Յուլիս 13), թիւ 30 (Յուլիս 20), թիւ 31 (Յուլիս 27), թիւ 32 (Օգոստոս 3), թիւ 33 (Օգոստոս 10), թիւ 34 (Օգոստոս 17), թիւ 35 (Օգոստոս 21), թիւ 36 (Օգոստոս 31), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 7), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 14), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 21), թիւ 40 (Սեպտեմբեր 28), թիւ 41 (Հոկտեմեր 19), թիւ 42 (Հոկտեմեր 26), թիւ 43 (Նոյեմբեր 2), թիւ 44 (Նոյեմբեր 9), թիւ 45 (Նոյեմբեր 16), թիւ 46 (Նոյեմբեր 23), թիւ 47 (Նոյեմբեր 30), թիւ 48 (Դեկտեմբեր 7), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 14), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 21)
  1906, 36րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 4), թիւ 3 (Յունվար 11), թիւ 4 (Յունվար 18), թիւ 5 (Յունվար 25), թիւ 6 (Փետրվար 6), թիւ 7 (Փետրվար 8), թիւ 8 (Փետրվար 15), թիւ 9 (Փետրվար 22), թիւ 10 (Մարտ 1), թիւ 11 (Մարտ 8), թիւ 12 (Մարտ 15), թիւ 13 (Մարտ 22), թիւ 14 (Մարտ 29), թիւ 15 (Ապրիլ 5), թիւ 16 (Ապրիլ 12), թիւ 17 (Ապրիլ 19), թիւ 18 (Ապրիլ 20), թիւ 19 (Մայիս 3), թիւ 20 (Մայիս 10), թիւ 21 (Մայիս 12), թիւ 22 (Մայիս 24), թիւ 23 (Մայիս 31), թիւ 24 (Յունիս 7), թիւ 25 (Յունիս 14), թիւ 26 (Յունիս 21), թիւ 27 (Յունիս 28), թիւ 28(Յուլիս 5), թիւ 29 (Յուլիս 12), թիւ 30 (Յուլիս 19), թիւ 31 (Յուլիս 26), թիւ 32 (Օգոստոս 2), թիւ 33 (Օգոստոս 9), թիւ 34 (Օգոստոս 16), թիւ 35 (Օգոստոս 23), թիւ 36 (Օգոստոս 30), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 6), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 13), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 21), թիւ 40 (Սեպտեմբեր 27), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 4), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 11), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 18), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 25), թիւ 45 (Նոյեմբեր 1), թիւ 46 (Նոյեմբեր 8), թիւ 47 (Նոյեմբեր 15), թիւ 48 (Նոյեմբեր 22), թիւ 49 (Նոյեմբեր 29), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 6), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 13), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 20)
  1907, 37րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 10), թիւ 3 (Յունվար 17), թիւ 4 (Յունվար 24), թիւ 5 (Յունվար 31), թիւ 6 (Փետրվար 7), թիւ 7 (Փետրվար 14), թիւ 8 (Փետրվար 21), թիւ 9 (Փետրվար 28), թիւ 10 (Մարտ 2), թիւ 11 (Մարտ 14), թիւ 12 (Մարտ 21), թիւ 13 (Մարտ 28), թիւ 14 (Ապրիլ 4), թիւ 15 (Ապրիլ 11), թիւ 16 (Ապրիլ 18), թիւ 17 (Ապրիլ 25), թիւ 18 (Մայիս 2), թիւ 19 (Մայիս 9), թիւ 20 (Մայիս 16), թիւ 21 (Մայիս 23), թիւ 22 (Մայիս 30), թիւ 23
  (Յունիս 6), թիւ 24 (Յունիս 13), թիւ 25 (Յունիս 20), թիւ 26 (Յունիս 27), թիւ 27 (Յուլիս 4), թիւ 28 (Յուլիս 11), թիւ 29 (Յուլիս 18), թիւ 30 (Յուլիս 25), թիւ 31 (Օգոստոս 1), թիւ 32 (Օգոստոս 8), թիւ 33 (Օգոստոս 15), թիւ 34 (Օգոստոս 23), թիւ 35 (Օգոստոս 30), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 5), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 12), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 19), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 26), թիւ 40 (Հոկտեմբեր 3), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 10), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 17), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 24), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 31), թիւ 45 (Նոյեմբեր 2), թիւ 46 (Նոյեմբեր 14), թիւ 47 (Նոյեմբեր 21), թիւ 48 (Նոյեմբեր 28), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 5), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 12), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 19), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 26) 1908, 38րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 9), թիւ 3 (Յունվար 16), թիւ 4 (Յունվար 23), թիւ 5 (Յունվար 30), թիւ 6 (Փետրվար 6), թիւ 7 (Փետրվար 13), թիւ 8 (Փետրվար 20), թիւ 9 (Փետրվար 27), թիւ 10 (Մարտ 4), թիւ 11 (Մարտ 11), թիւ 12 (Մարտ 18), թիւ 13 (Մարտ 25), թիւ 14 (Ապրիլ 1), թիւ 15 (Ապրիլ 8), թիւ 16 (Ապրիլ 15), թիւ 17 (Ապրիլ 22), թիւ 18 (Ապրիլ 29), թիւ 19 (Մայիս 6), թիւ 20 (Մայիս 13), թիւ 21 (Մայիս 20), թիւ 22 (Մայիս 27), թիւ 23 (Յունիս 3), թիւ 24 (Յունիս 10), թիւ 25 (Յունիս 17), թիւ 26 (Յունիս 24), թիւ 27 (Յուլիս 1), թիւ 28 (Յուլիս 8), թիւ 29 (Յուլիս 15), թիւ 30 (Յուլիս 22), թիւ 31 (Յուլիս 29), թիւ 32 (Օգոստոս 5), թիւ 33 (Յաւելուած), թիւ 34 (Օգոստոս 19), Յաւելուած (Օգոստոս 19), թիւ 35 (Օգոստոս 26), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 2), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 16), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 40 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 41 (Հոկտեմբեր 7), թիւ 42 (Հոկտեմբեր 14), թիւ 43 (Հոկտեմբեր 21), թիւ 44 (Հոկտեմբեր 28), թիւ 45 (Նոյեմբեր 4), թիւ 46 (Նոյեմբեր 11), թիւ 47 (Նոյեմբեր 18), < թիւ 48 (Նոյեմբեր 25), թիւ 49 (Դեկտեմբեր 1), թիւ 50 (Դեկտեմբեր 9), թիւ 51 (Դեկտեմբեր 15), թիւ 52 (Դեկտեմբեր 22), Առաջին, Երկրորդ, Երրորդ
  1909, 39րդ Տարի, թիւ 1 (Յունվար 1), թիւ 2 (Յունվար 6), թիւ 3 (Յունվար 13), թիւ 4 (Յունվար 20), թիւ 5 (Յունվար 27), թիւ 6 (Փետրվար 3), թիւ 7 (Փետրվար 10), թիւ 8 (Փետրվար 17), թիւ 9 (Փետրվար 24), թիւ 10 (Մարտ 3), թիւ 11 (Մարտ 10), թիւ 12 (Մարտ 17), թիւ 13 (Մարտ 24), թիւ 14 (Մարտ 31), թիւ 15 (Ապրիլ 7), թիւ 16 (Ապրիլ 14), թիւ 17 (Ապրիլ 21), Յաւելուած (Ապրիլ 23), թիւ 18 (Ապրիլ 28), թիւ 19(Մայիս 5), թիւ 20 (Մայիս 12), թիւ 21 (Մայիս 19), թիւ 22 (Մայիս 26), թիւ 23 (Յունիս 2), թիւ 24 (Յունիս 9), թիւ 25 (Յունիս 25), թիւ 26 (Յունիս 23), թիւ 27 (Յունիս 30), թիւ 28 (Յուլիս 7), թիւ 28 (Յաւելուած), թիւ 29 (Յուլիս 14), թիւ 30 (Յուլիս 21), թիւ 31 (Յուլիս 28), թիւ 32 (Օգոստոս 4), թիւ 33 (Օգոստոս 11), թիւ 34 (Օգոստոս 19), թիւ 35 (Օգոստոս 26), թիւ 36 (Սեպտեմբեր 2), թիւ 37 (Սեպտեմբեր 9), թիւ 38 (Սեպտեմբեր 16), թիւ 39 (Սեպտեմբեր 23), թիւ 40 (Սեպտեմբեր 30), թիւ 41 (Նոյեմբեր 21)

  Շարունակուել է որպես «ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Օրաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական»


  Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX-XX դդ--1871-1909--Պարբերականներ
  տպ. "Եղբարց Տէտէեան"
  տպ. "Մ․ Մամուրեան Որդի"
  տպ. "Մամուրեանի"


  Իզմիր (Զմիւռնիա)
  Թուրքիա
  Եւրոպա


  Ամսագիր