ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal
Local cover image
Local cover image

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ / Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ. Մամուրեան Որդի.

Contributor(s): Մամուրեան, Մատթէոս Յովհաննէսի, 1830-1901 [խմբ.-տնօրէն] | Մամուրեան, Հրանտ Մատթէոսի (Մատթէոս Մամուրեան որդի) [խմբ.-տնօրէն]Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Armenian Publication details: Զմիւռին : Տպագրութիւն Տէտէեան ; Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան : Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի, 1871-1909. Description: 24, 32, 40, 48, 56 երես ; 24 X 15 սմSubject(s): Հասարակական քաղաքական կեանք -- XIX-XX դդ -- 1871-1909 -- Պարբերականներ | տպ. "Եղբարց Տէտէեան" | տպ. "Մ․ Մամուրեան Որդի" | տպ. "Մամուրեանի" | Իզմիր (Զմիւռնիա) | Թուրքիա | ԵւրոպաGenre/Form: ԱմսագիրOnline resources: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online
Contents:
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Առաջին Տարի -- 1871 (Թիւ1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Երկրորդ Տարի -- 1872 (Թիւ1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Երրորդ Տարի -- 1873 (Թիւ1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Չորրորդ Տարի -- 1874 (Թիւ1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Հինգերորդ Տարի -- 1875 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Վեցերորդ Տարի -- 1876 (Թիւ 1, Թիւ 2, Թիւ 3, Թիւ 7 - Թիւ 12). Թիւ 4, Թիւ 5, Թիւ 6 լոյս չեն տեսած:<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Եօթներորդ Տարի -- 1877 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Ութերորդ Տարի -- 1878 (Թիւ 5 - Թիւ 12). Թիւ 1, Թիւ 2, Թիւ 3, Թիւ 4 լոյս չեն տեսած:<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Ութերորդ Տարի -- 1879 (Թիւ 1 - Թիւ 4).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Իններորդ Տարի - 1879 (Թիւ 5 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Իններորդ Տարի -- 1880 (Թիւ 1 - Թիւ 4).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Տասներորդ Տարի -- 1880 (Թիւ 5 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Տէտէեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Մետասաներորդ Տարի -- 1881 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Տէտէեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Երկոտասաներորդ Տարի -- 1882 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Եղբարց Տէտէեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Երեքտասաներորդ Տարի -- 1883 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Եղբարց Տէտէեան, ապայ` Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան (Թիւ 5էն սկսեալ).
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Չորեքտասաներորդ Տարի -- 1884 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Հնգետասաներորդ Տարի -- 1885 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Վեշտասաներորդ Տարի -- 1886 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Եօթնեւտասներորդ Տարի -- 1887 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Ութնեւտասներորդ Տարի -- 1888 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Իննեւտասներորդ Տարի -- 1889 (Թիւ 1 - Թիւ 3, Թիւ 9 - Թիւ 11). Թիւ 4- Թիւ 8 լոյս չեն տեսած։<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : Իննեւտասներորդ Տարի -- 1889 (Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : Նոր Շրջան, 20րդ Տարի -- 1890 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : 21րդ Տարի -- 1891 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : 22րդ Տարի -- 1892 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : 23րդ Տարի -- 1893 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 24րդ Տարի -- 1894 (Թիւ 1 - Թիւ 23-24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 25րդ Տարի -- 1895 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 26րդ Տարի -- 1896 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 27րդ Տարի -- 1897 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 28րդ Տարի -- 1898 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 29րդ Տարի -- 1899 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Իզմիր, Տպագր. Մամուրեան․
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 30րդ Տարի -- 1900 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Իզմիր, Տպագր. Մամուրեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 31րդ Տարի -- 1901 (Թիւ 1 - Թիւ 2).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Իզմիր, Տպագր. Մամուրեան.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 31րդ Տարի -- 1901 (Թիւ 3 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 32րդ Տարի -- 1902 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 33րդ Տարի -- 1903 (Թիւ 1 - Թիւ 52).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 34րդ Տարի -- 1904 (Թիւ 1 - Թիւ 52).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 35րդ Տարի -- 1905 (Թիւ 1 - Թիւ 50).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 36րդ Տարի -- 1906 (Թիւ 1 - Թիւ 52).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 37րդ Տարի -- 1907 (Թիւ 1 - Թիւ 52).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 38րդ Տարի -- 1908 (Թիւ 1 - Թիւ 52).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.
ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 39րդ Տարի -- 1909 (Թիւ 1 - Թիւ 41).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.
Continued by: ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ Օրաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական
Tags from this library: No tags from this library for this title.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

1876թ. # 4-6 լոյս չեն տեսած, /տե՛ս «ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ» 1876, Թիւ 7` «Վերականգնումն»:
1878թ. # 1-4 լոյս չեն տեսած /տե՛ս «ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ» 1878, Թիւ 5` «Յայտարարութիւն»:
1889թ. # 4-8 լոյս չեն տեսած /տե՛ս «ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ» 1889, Թիւ 9` «Վերականգնումն»:

1901 Թիւ 2՝ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ։ Իզմիր, 5/18 Յունվար 1901"Մեր ողբացեալ ամուսնոյն եւ հոր դառն կորուստեան առթիւ պատիւ ունինք ծանոթացնել Ձեզ որ ինչպէս Արևելեան Մամլոյ խմբագրական պաշտօնը, նոյնպէս եւ Տպարանական ու Գրատան գործերն ըստ առաջնոյն պիտի շարունակուին՝ Մ․ ՄԱՄՈՒՐԵԱՆ ՈՐԴԻ անուամբ եւ որոց պատասխանատուութիւնը եւ տնօրէնութիւնը ստանձնած է Պ․ Հրանտ Մամուրեան որու ստորագրութիւնը ստորեւ Ձեր ուշադրութեան կ'յանձնենք․․․"

Տե՛ս <br/><li><a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/286711/edition/263252" target="_blank">«Արևելյան մամուլ» հանդեսի մատենագիտություն (1871-1909) / Կազմ.` Խ. Հ. Բարսեղյան(գլխ. խմբ.).- Ե., 1976.-289 էջ.</a>

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Առաջին Տարի -- 1871 (Թիւ1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Երկրորդ Տարի -- 1872 (Թիւ1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Երրորդ Տարի -- 1873 (Թիւ1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Չորրորդ Տարի -- 1874 (Թիւ1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Հինգերորդ Տարի -- 1875 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Վեցերորդ Տարի -- 1876 (Թիւ 1, Թիւ 2, Թիւ 3, Թիւ 7 - Թիւ 12). Թիւ 4, Թիւ 5, Թիւ 6 լոյս չեն տեսած:<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Եօթներորդ Տարի -- 1877 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Ութերորդ Տարի -- 1878 (Թիւ 5 - Թիւ 12). Թիւ 1, Թիւ 2, Թիւ 3, Թիւ 4 լոյս չեն տեսած:<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Ութերորդ Տարի -- 1879 (Թիւ 1 - Թիւ 4).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Իններորդ Տարի - 1879 (Թիւ 5 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Իններորդ Տարի -- 1880 (Թիւ 1 - Թիւ 4).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռին, Տպագրութիւն Տէտէեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Տասներորդ Տարի -- 1880 (Թիւ 5 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Տէտէեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Մետասաներորդ Տարի -- 1881 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Տէտէեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Երկոտասաներորդ Տարի -- 1882 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Եղբարց Տէտէեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Երեքտասաներորդ Տարի -- 1883 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Եղբարց Տէտէեան, ապայ` Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան (Թիւ 5էն սկսեալ).

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Չորեքտասաներորդ Տարի -- 1884 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Հնգետասաներորդ Տարի -- 1885 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Վեշտասաներորդ Տարի -- 1886 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Եօթնեւտասներորդ Տարի -- 1887 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Ութնեւտասներորդ Տարի -- 1888 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Հանդէս Ամսեայ : Իննեւտասներորդ Տարի -- 1889 (Թիւ 1 - Թիւ 3, Թիւ 9 - Թիւ 11). Թիւ 4- Թիւ 8 լոյս չեն տեսած։<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : Իննեւտասներորդ Տարի -- 1889 (Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : Նոր Շրջան, 20րդ Տարի -- 1890 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : 21րդ Տարի -- 1891 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : 22րդ Տարի -- 1892 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Ամսաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական : 23րդ Տարի -- 1893 (Թիւ 1 - Թիւ 12).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագրութիւն Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 24րդ Տարի -- 1894 (Թիւ 1 - Թիւ 23-24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 25րդ Տարի -- 1895 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 26րդ Տարի -- 1896 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 27րդ Տարի -- 1897 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 28րդ Տարի -- 1898 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Զմիւռնիա, Տպագր. Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 29րդ Տարի -- 1899 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Իզմիր, Տպագր. Մամուրեան․

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 30րդ Տարի -- 1900 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Իզմիր, Տպագր. Մամուրեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 31րդ Տարի -- 1901 (Թիւ 1 - Թիւ 2).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան. Իզմիր, Տպագր. Մամուրեան.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 31րդ Տարի -- 1901 (Թիւ 3 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Կիսամսեայ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 32րդ Տարի -- 1902 (Թիւ 1 - Թիւ 24).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 33րդ Տարի -- 1903 (Թիւ 1 - Թիւ 52).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 34րդ Տարի -- 1904 (Թիւ 1 - Թիւ 52).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 35րդ Տարի -- 1905 (Թիւ 1 - Թիւ 50).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 36րդ Տարի -- 1906 (Թիւ 1 - Թիւ 52).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 37րդ Տարի -- 1907 (Թիւ 1 - Թիւ 52).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 38րդ Տարի -- 1908 (Թիւ 1 - Թիւ 52).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Շաբաթաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական : 39րդ Տարի -- 1909 (Թիւ 1 - Թիւ 41).<br/> Խմբագիր-Տնօրէն՝ Մ․ Մամուրեան Որդի. Իզմիր, Տպագրութիւն Մ․ Մամուրեան Որդի.

Իւրաքանչիւր հատորի թիւերուն երեսների համարակալումը շարունակական է, եւ ամէն յաջորդ տարուայ երեսների համարակալումը կը սկսի մէկ-ով։

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

1901 Թիւ 2՝ նուիրել են «ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ»-ի հիմնադիր-խմբագիր Մատթէոս Մամուրեանի յիշատակին:

Բնագիրը՝ հայերէն

1871 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-188</b>
1872 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-189</b>
1873 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-189Բ</b>
1874 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-190</b>
1875 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-191</b>
1876 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-192</b>
1877 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-193</b>
1878, 1879 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-194</b>
1880 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-274</b>
1881 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-275</b>
1882 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-276</b>
1883 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-277</b>
1884 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-278</b>
1885 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-279</b>
1886 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-280</b>
1887 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-281</b>
1888, 1889 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-282</b>
1889, 1890 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-283</b>
1891 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-284</b>

1892 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-285</b>
1893 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-286</b>
1894 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-287</b>
1895 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-288</b>
1896 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-289</b>
1897 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-290</b>
1898 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-291</b>
1899 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-292</b>
1900 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-293</b>
1901 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-294</b>
1902 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-295</b>
1903 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-296</b>
1904 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-381</b>
1905 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-382</b>

1906 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչ չկայ
1907 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչ չկայ
1908 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-385</b>
1908 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-386</b>
1909 թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ առանձին թղթածրարում. դասիչն է <b>I-387</b><br/>
<br><b>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են :<br>

<br> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320951?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1871,</b> </a><b> Առաջին Տարի,</b<b> Ցանկ նիւթոց; </b>Կազմեր, </b><b> թիւ 1 </b>(Յունվար),<b> թիւ 2 </b>(Փետրվար),<b> թիւ 3 </b>(Մարտ), <b> թիւ 4 </b>(Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b>(Մայիս),<b> թիւ 6 </b>(Յունիս),<b> թիւ 7 </b>(Յուլիս),<b> թիւ 9 </b>(Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b>(Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b>(Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320952?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1872,</b> </a><b> Երկրորդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b>(Յունվար),<b> թիւ 2 </b>(Փետրվար),<b> թիւ 3 </b>(Մարտ),<b> թիւ 4 </b>(Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b>(Մայիս), <b> թիւ 6 </b>(Յունիս), <b> թիւ 7 </b>(Յուլիս),<b> թիւ 8 </b>(Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b>(Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b>(Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b>(Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b>(Դեկտեմբեր), <b> Ցանկ նիւթոց;</b>Կազմեր
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320952?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1872,</b> </a><b> Երկրորդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b>(Յունվար),<b> թիւ 2 </b>(Փետրվար),<b> թիւ 3 </b>(Մարտ),<b> թիւ 4 </b>(Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b>(Մայիս), <b> թիւ 6 </b>(Յունիս), <b> թիւ 7 </b>(Յուլիս),<b> թիւ 8 </b>(Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b>(Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b>(Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b>(Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b>(Դեկտեմբեր), <b> Ցանկ նիւթոց;</b>Կազմեր <br> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320953?language=hyw#structure" target="_blank">

<b> 1873,</b> </a><b> Երրորդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար),<b> թիւ 2 </b> (Փետրվար), <b> թիւ 3 </b> (Մարտ),<b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b> (Մայիս),<b> թիւ 6 </b> (Յունիս), <b> թիւ 7 </b> (Յուլիս),<b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր),<b> Ցանկ նիւթոց;</b> Կազմեր <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320954?language=hyw#structure" target="_blank">
<b> 1874,</b> </a><b> Չորրորդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունվար),<b> թիւ 2 </b> (Փետրվար),<b> թիւ 3 </b> (Մարտ),<b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ), <b> թիւ 5 </b> (Մայիս),<b> թիւ 6 </b> (Յունիս),<b> թիւ 7 </b> (Յուլիս),<b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր), <b> Ցանկ նիւթոց </b> <a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320955?language=hyw#structure" target="_blank">
<b> 1875,</b> </a><b> Հինգերորդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունվար),<b> թիւ 2 </b> (Փետրվար),<b> թիւ 3 </b> (Մարտ),<b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b> (Մայիս),<b> թիւ 6 </b> (Յունիս),<b> թիւ 7 </b> (Յուլիս),<b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր), <b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր), <b> Ցանկ նիւթոց:</b>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320956?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1876,</b> </a><b> Վեցերորդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունուար),<b> թիւ 2 </b> (Փետրուար),<b> թիւ 3 </b> (Մարտ),<b> թիւ 7 </b> (Յուլիս),<b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր),<b> Ցանկ նիւթոց:</b>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320957?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1877,</b> </a><b> Եօթներորդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար),<b> թիւ 2 </b> (Փետրվար), <b> թիւ 3 </b> (Մարտ), <b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b> (Մայիս), <b> թիւ 6 </b> (Յունիս),<b> թիւ 7 </b> (Յուլիս), <b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր), <b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր),<b> Ցանկ նիւթոց:</b> </a>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320958?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1878,</b> </a><b> Ութերորդ Տարի,</b> <b> թիւ 5 </b> (Մայիս), <b> թիւ 6 </b> (Յունիս), <b> թիւ 7 </b> (Յուլիս), <b> թիւ 8 </b> </a> (Օգոստոս), <b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր), <b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր), <b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր), <b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր)

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320960?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1879,</b> </a><b> Ութերորդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար), <b> թիւ 2 </b> (Փետրվար), <b> թիւ 3 </b> (Մարտ), <b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ), <b> թիւ 5 </b> (Մայիս), <b> թիւ 6 </b> (Յունիս), <b> թիւ 7 </b> (Յուլիս), <b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս), <b> թիւ 9 </b> </a> (Սեպտեմբեր), <b> թիւ 10 </b> </a> (Հոկտեմբեր), <b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր), <b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320961?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1880,</b> </a><b> Իններորդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար), <b> թիւ 2 </b> (Փետրուար),<b> թիւ 3 </b> (Մարտ),<b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b> (Մայիս),<b> թիւ 6 </b> (Յունիս),<b> թիւ 7 </b> (Յուլիս),<b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր), <b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր),<b> Ցանկ նիւթոց: </b> </a>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320962?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1881,</b> </a><b> Մետասաներորդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար), <b> թիւ 2 </b> (Փետրուար), <b> թիւ 3 </b> (Մարտ), <b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ), <b> թիւ 5 </b> (Մայիս), <b> թիւ 6 </b> (Յունիս), <b> թիւ 7 </b> (Յուլիս), <b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս), <b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր), <b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր), <b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր), <b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր), <b> Ցանկ նիւթոց: </b><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320963?language=hyw#structure" target="_blank">

<br><b> 1882,</b> </a><b> Երկոտասաներորդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունուար),<b> թիւ 2 </b> (Փետրուար),<b> թիւ 3 </b> (Մարտ),<b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b> (Մայիս),<b> թիւ 6 </b> (Յունիս),<b> թիւ 7 </b> (Յուլիս),<b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր), <b> Ցանկ նիւթոց: </b>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320964?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1883,</b> </a><b> Երեքտասաներորդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունուար),<b> թիւ 2 </b> (Փետրուար), <b> թիւ 3 </b> (Մարտ),<b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b> (Մայիս),<b> թիւ 6 </b> (Յունիս),<b> թիւ 7 </b> (Յուլիս),<b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր), <b> Ցանկ նիւթոց: </b>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320965?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1884,</b> </a><b> Չորեքտասաներորդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունուար),<b> թիւ 2 </b> (Փետրուար), <b> թիւ 3 </b> (Մարտ), <b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b> (Մայիս),<b> թիւ 6 </b> (Յունիս),<b> թիւ 7 </b> (Յուլիս),<b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր),<b> Ցանկ նիւթոց</b><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320966?language=hyw#structure" target="_blank">

<br><b> 1885,</b> </a><b> Հնգետասաներորդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունուար), <b> թիւ 2 </b> (Փետրուար), <b> թիւ 3 </b> (Մարտ), <b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ), <b> թիւ 5 </b> (Մայիս), <b> թիւ 6 </b> (Յունիս),<b> թիւ 7 </b> (Յուլիս), <b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս), <b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր), <b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր), <b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր), <b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր), <b> Ցանկ նիւթոց </b>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320967?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1886,</b> </a><b> Վեշտասաներորդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունուար), <b> թիւ 2 </b> (Փետրուար),<b> թիւ 3 </b> (Մարտ),<b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b> (Մայիս),<b> թիւ 6 </b> (Յունիս), <b> թիւ 7 </b> (Յուլիս),<b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր),<b> Ցանկ նիւթոց</b>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320968?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1887,</b> </a><b> Եօթնեւտասներորդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունուար),<b> թիւ 2 </b> (Փետրուար),<b> թիւ 3 </b> (Մարտ),<b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b> (Մայիս),<b> թիւ 6 </b> (Յունիս), <b> թիւ 7 </b> (Յուլիս),<b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր),<b> Ցանկ նիւթոց </b> Մահ եւ հանդէս յուղարկաւորութեան Վսէմ Յովհ․ Էֆ․ Սպարդալեանի

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320969?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1888,</b> </a><b> Ութնեւտասներորդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունուար),<b> թիւ 2 </b> (Փետրուար),<b> թիւ 3 </b> (Մարտ),<b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b> (Մայիս),<b> թիւ 6 </b> (Յունիս),<b> թիւ 7 </b> (Յուլիս),<b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր),<b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր),<b> Պարունակութիւն </b>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/320970?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1889,</b> </a><b> Իննեւտասներորդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b>(Յունուար),<b> թիւ 2 </b>(Փետրուար),<b> թիւ 3 </b> (Մարտ), <b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր), <b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր), <b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321372?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1890,</b> </a><b> 20րդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունուար), <b> թիւ 2 </b> (Փետրուար), <b> թիւ 3 </b> (Մարտ), <b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ), <b> թիւ 5 </b> (Մայիս), <b> թիւ 6 </b> (Յունիս), <b> թիւ 7 </b> (Յուլիս),<b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս), <b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր), <b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր), <b> թիւ 11 </b> (Նոյեմբեր), <b> թիւ 12 </b> (Դեկտեմբեր), <b> Ցանկ նիւթոց: </b><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321373?language=hyw#structure" target="_blank">

<br><b> 1891,</b> </a><b> 21րդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունուար),<b> թիւ 2 </b> (Փետրուար),<b> թիւ 3 </b> (Մարտ),<b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ),<b> թիւ 5 </b> (Մայիս),<b> թիւ 6 </b> (Յունիս),<b> թիւ 7 </b> (Յուլիս),<b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս),<b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր),<b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր),<b> թիւ 11-12</b> (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321374?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1892,</b> </a><b> 22րդ Տարի,</b> <b> Ցանկ նիւթոց,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունուար), <b> թիւ 2 </b> (Փետրուար), <b> թիւ 3 </b> (Մարտ), <b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ), <b> թիւ 5 </b> (Մայիս), <b> թիւ 6 </b> </a> (Յունիս), <b> թիւ 7 </b> (Յուլիս), <b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս), <b> թիւ 9 </b> </a> (Սեպտեմբեր), <b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր), <b> թիւ 11-12</b> (Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321375?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1893,</b> </a><b> 23րդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> </a> (Յունուար), <b> թիւ 2 </b> </a> (Փետրուար), <b> թիւ 3 </b> (Մարտ), <b> թիւ 4 </b> (Ապրիլ), <b> թիւ 5 </b> (Մայիս), <b> թիւ 6 </b> (Յունիս), <b> թիւ 7 </b> (Յուլիս), <b> թիւ 8 </b> (Օգոստոս), <b> թիւ 9 </b> (Սեպտեմբեր), <b> թիւ 10 </b> (Հոկտեմբեր), <b> թիւ 11</b> (Նոյեմբեր), <b> թիւ 12</b> (Դեկտեմբեր), <b> Ցանկ նիւթոց </b>

<br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321376?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1894,</b> </a><b> 24րդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունվար 15),<b> թիւ 2 </b> (Փետրվար 1),<b> թիւ 3 </b> (Փետրվար 15), <b> թիւ 4 </b> (Մարտ 1),<b> թիւ 5 </b> (Մարտ 15), <b> թիւ 6 </b> (Ապրիլ 1), <b> թիւ 7 </b> (Ապրիլ 15),<b> թիւ 8 </b> (Մայիս 1),<b> թիւ 9 </b> (Մայիս 15),<b> թիւ 10 </b> (Յունիս 1),<b> թիւ 11</b> (Յունիս 15),<b> թիւ 12</b> (Յուլիս 1 <b> թիւ 13</b> (Յուլիս 15),<b> թիւ 14</b> (Օգոստոս 1),<b> թիւ 15</b> (Օգոստոս 15),<b> թիւ 16</b> (Սեպտեմբեր 1),<b> թիւ 17</b> (Սեպտեմբեր 15), <b> թիւ 18</b> (Հոկտեմբեր 1),<b> թիւ 19</b> (Հոկտեմբեր 15),<b> թիւ 20</b> (Նոյեմբեր 1), <b> թիւ 21</b> (Նոյեմբեր 15),<b> թիւ 22</b> (Դեկտեմբեր 1), <b> թիւ 23-24</b> (Դեկտեմբեր 15),<b> Ցանկ նիւթոց: </b>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321377?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1895,</b> </a><b> 25րդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1), <b> թիւ 2 </b> (Յունվար 15), <b> թիւ 3 </b> (Փետրվար 1), <b> թիւ 4 </b> (Փետրվար 15), <b> թիւ 5 </b> (Մարտ 1), <b> թիւ 6 </b> (Մարտ 15), <b> թիւ 7 </b> (Ապրիլ 1), <b> թիւ 8 </b> (Ապրիլ 15), <b> թիւ 9 </b> (Մայիս 1), <b> թիւ 10 </b> (Մայիս 15), <b> թիւ 11</b> (Յունիս 1), <b> թիւ 12</b> (Յունիս 15), <b> թիւ 13</b> (Յուլիս 1), <b> թիւ 14</b> (Յուլիս 15), <b> թիւ 15</b> (Օգոստոս 1), <b> թիւ 16</b> (Օգոստոս 15), <b> թիւ 17</b> (Սեպտեմբեր 1), <b> թիւ 18</b> (Սեպտեմբեր 15), <b> թիւ 19</b> (Հոկտեմբեր 1), <b> թիւ 20</b> (Հոկտեմբեր 15), <b> թիւ 21</b> (Նոյեմբեր 1), <b> թիւ 22</b> (Նոյեմբեր 15), <b> թիւ 23</b> (Դեկտեմբեր 1), <b> թիւ 24</b> (Դեկտեմբեր 15), <b> Ցանկ նիւթոց</b>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321378?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1896,</b> </a><b> 26րդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1), <b> թիւ 2 </b> (Յունվար 15), <b> թիւ 3 </b> (Փետրվար 1), <b> թիւ 4 </b> (Փետրվար 15), <b> թիւ 5 </b> (Մարտ 1), <b> թիւ 6 </b> (Մարտ 15), <b> թիւ 7 </b> (Ապրիլ 1), <b> թիւ 8 </b> (Ապրիլ 15), <b> թիւ 9 </b> (Մայիս 1), <b> թիւ 10 </b> (Մայիս 15), <b> թիւ 11</b> (Յունիս 1), <b> թիւ 12</b> (Յունիս 15),<b> թիւ 13</b> (Յուլիս 1),<b> թիւ 14</b> (Յուլիս 15),<b> թիւ 15</b> (Օգոստոս 1),<b> թիւ 16</b> (Օգոստոս 15),<b> թիւ 17</b> (Սեպտեմբեր 1),<b> թիւ 18</b> (Սեպտեմբեր 15),<b> թիւ 19</b> (Հոկտեմբեր 1),<b> թիւ 20</b> (Հոկտեմբեր 15),<b> թիւ 21</b> (Նոյեմբեր 1),<b> թիւ 22</b> (Նոյեմբեր 15),<b> թիւ 23</b> (Դեկտեմբեր 1),<b> թիւ 24</b> (Դեկտեմբեր 15)

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321379?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1897,</b> </a><b> 27րդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1),<b> թիւ 2 </b> (Յունվար 15),<b> թիւ 3 </b> (Փետրվար 1),<b> թիւ 4 </b> (Փետրվար 15),<b> թիւ 5 </b> (Մարտ 1),<b> թիւ 6 </b> (Մարտ 15),<b> թիւ 7 </b> (Ապրիլ 1),<b> թիւ 8 </b> (Ապրիլ 15),<b> թիւ 9 </b> (Մայիս 1),<b> թիւ 10 </b> (Մայիս 15),<b> թիւ 11</b> (Յունիս 1),<b> թիւ 12</b> (Յունիս 15) <b> թիւ 13</b> (Յուլիս 1),<b> թիւ 14</b> (Յուլիս 15),<b> թիւ 15</b> (Օգոստոս 1),<b> թիւ 16</b> (Օգոստոս 15),<b> թիւ 17</b> (Սեպտեմբեր 1),<b> թիւ 18</b> (Սեպտեմբեր 15),<b> թիւ 19</b> (Հոկտեմբեր 1),<b> թիւ 20</b> (Հոկտեմբեր 15),<b> թիւ 21</b> (Նոյեմբեր 1),<b> թիւ 22</b> (Նոյեմբեր 15),<b> թիւ 23</b> (Դեկտեմբեր 1),<b> թիւ 24</b> (Դեկտեմբեր 15),<b> Ցանկ նիւթոց </b>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321380?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1898,</b> </a><b> 28րդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1), <b> թիւ 2 </b> (Յունվար 15), <b> թիւ 3 </b> (Փետրվար 1), <b> թիւ 4 </b> (Փետրվար 15), <b> թիւ 5 </b> (Մարտ 1), <b> թիւ 6 </b> (Մարտ 15), <b> թիւ 7 </b> (Ապրիլ 1), <b> թիւ 8 </b> (Ապրիլ 15), <b> թիւ 9 </b> (Մայիս 1), <b> թիւ 10 </b> (Մայիս 15), <b> թիւ 11</b> (Յունիս 1), <b> թիւ 12</b> (Յունիս 15 <b> թիւ 13</b> (Յուլիս 1), <b> թիւ 14</b> (Յուլիս 15), <b> թիւ 15</b> (Օգոստոս 1), <b> թիւ 16</b> (Օգոստոս 15), <b> թիւ 17</b> (Սեպտեմբեր 1), <b> թիւ 18</b> (Սեպտեմբեր 15), <b> թիւ 19</b> (Հոկտեմբեր 1), <b> թիւ 20</b> (Հոկտեմբեր 15), <b> թիւ 21</b> (Նոյեմբեր 1), <b> թիւ 22</b> (Նոյեմբեր 15), <b> թիւ 23</b> (Դեկտեմբեր 1), <b> թիւ 24</b> (Դեկտեմբեր 15), <b> Ցանկ նիւթոց </b>

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321381?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1899,</b> </a><b> 29րդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1), <b> թիւ 2 </b> (Յունվար 15), <b> թիւ 3 </b> (Փետրվար 1), <b> թիւ 4 </b> (Փետրվար 15), <b> թիւ 5 </b> (Մարտ 1), <b> թիւ 6 </b> (Մարտ 15), <b> թիւ 7 </b> (Ապրիլ 1),<b> թիւ 8 </b> (Ապրիլ 15), <b> թիւ 9 </b> (Մայիս 1), <b> թիւ 10 </b> (Մայիս 15), <b> թիւ 11</b> (Յունիս 1),<b> թիւ 12</b> (Յունիս 15), <b> թիւ 13</b> (Յուլիս 1), <b> թիւ 14</b> (Յուլիս 15), <b> թիւ 15</b> (Օգոստոս 1), <b> թիւ 16</b> (Օգոստոս 15), <b> թիւ 17</b> (Սեպտեմբեր 1), <b> թիւ 18</b> (Սեպտեմբեր 15), <b> թիւ 19</b> (Հոկտեմբեր 1), <b> թիւ 20</b> (Հոկտեմբեր 15), <b> թիւ 21</b> (Նոյեմբեր 1), <b> թիւ 22</b> (Նոյեմբեր 15), <b> թիւ 23</b> (Դեկտեմբեր 1), <b> թիւ 24</b> (Դեկտեմբեր 15), <b> Ցանկ նիւթոց:</b>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321382?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1900,</b> </a><b> 30րդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1), <b> թիւ 2 </b> (Յունվար 15), <b> թիւ 3 </b> (Փետրվար 1), <b> թիւ 4 </b> (Փետրվար 15), <b> թիւ 5 </b> (Մարտ 1), <b> թիւ 6 </b> (Մարտ 15), <b> թիւ 7 </b> (Ապրիլ 1), <b> թիւ 8 </b> (Ապրիլ 15), <b> թիւ 9 </b> (Մայիս 1), <b> թիւ 10 </b> (Մայիս 15), <b> թիւ 11</b> (Յունիս 1), <b> թիւ 12</b> (Յունիս 15 <b> թիւ 13</b> (Յուլիս 1), <b> թիւ 14</b> (Յուլիս 15), <b> թիւ 15</b> (Օգոստոս 1), <b> թիւ 16</b> (Օգոստոս 15), <b> թիւ 17</b> (Սեպտեմբեր 1), <b> թիւ 18</b> (Սեպտեմբեր 15), <b> թիւ 19</b> (Հոկտեմբեր 1), <b> թիւ 20</b> (Հոկտեմբեր 15), <b> թիւ 21</b> (Նոյեմբեր 1), <b> թիւ 22</b> (Նոյեմբեր 15), <b> թիւ 23</b> (Դեկտեմբեր 1), <b> թիւ 24</b> (Դեկտեմբեր 15), <b> Ցանկ նիւթոց:</b>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321383?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1901,</b> </a><b> 31րդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1), <b> թիւ 2 </b> (Յունվար 15), <b> թիւ 3 </b> (Փետրվար 1), <b> թիւ 4 </b> (Փետրվար 15), <b> թիւ 5 </b> (Մարտ 1), <b> թիւ 6 </b> (Մարտ 15), <b> թիւ 7 </b> (Ապրիլ 1), <b> թիւ 8 </b> (Ապրիլ 15), <b> թիւ 9 </b> (Մայիս 1),<b> թիւ 10 </b> (Մայիս 15), <b> թիւ 11</b> (Յունիս 1),<b> թիւ 12</b> (Յունիս 15<b> թիւ 13</b> (Յուլիս 1), <b> թիւ 14</b> (Յուլիս 15), <b> թիւ 15</b> (Օգոստոս 1), <b> թիւ 16</b> (Օգոստոս 15), <b> թիւ 17</b> (Սեպտեմբեր 1),<b> թիւ 18</b> (Սեպտեմբեր 15), <b> թիւ 19</b> (Հոկտեմբեր 1),<b> թիւ 20</b> (Հոկտեմբեր 15),<b> թիւ 21</b> (Նոյեմբեր 1),<b> թիւ 22</b> (Նոյեմբեր 15),<b> թիւ 23</b> (Դեկտեմբեր 1),<b> թիւ 24</b> (Դեկտեմբեր 15), <b> Ցանկ նիւթոց:</b> <

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321384?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1902,</b> </a><b> 32րդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1),<b> թիւ 2 </b> (Յունվար 15),<b> թիւ 3 </b> (Փետրվար 1),<b> թիւ 4 </b> (Փետրվար 15),<b> թիւ 5 </b> (Մարտ 1),<b> թիւ 6 </b> (Մարտ 15), <b> թիւ 7 </b> (Ապրիլ 1),<b> թիւ 8 </b> (Ապրիլ 15),<b> թիւ 9 </b> (Մայիս 1),<b> թիւ 10 </b> (Մայիս 15), <b> թիւ 11</b> (Յունիս 1),<b> թիւ 12</b> (Յունիս 15),<b> թիւ 13</b> (Յուլիս 1), <b> թիւ 14</b> (Յուլիս 15), <b> թիւ 15</b> (Օգոստոս 1), <b> թիւ 16</b> (Օգոստոս 15), <b> թիւ 17</b> (Սեպտեմբեր 1), <b> թիւ 18</b> (Սեպտեմբեր 15), <b> թիւ 19</b> (Հոկտեմբեր 1), <b> թիւ 20</b> (Հոկտեմբեր 15), <b> թիւ 21</b> (Նոյեմբեր 1), <b> թիւ 22</b> (Նոյեմբեր 15), <b> թիւ 23</b> (Դեկտեմբեր 1), <b> թիւ 24</b> (Դեկտեմբեր 15), <b> Ցանկ նիւթոց:</b>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321385?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1903,</b> </a><b> 33րդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1),<b> թիւ 2 </b> (Յունվար 11),<b> թիւ 3 </b> (Յունվար 18),<b> թիւ 4 </b> (Յունվար 25),<b> թիւ 5 </b> (Փետրվար 1),<b> թիւ 6 </b> (Փետրվար 8),<b> թիւ 7 </b> (Փետրվար 15),<b> թիւ 8 </b> (Փետրվար 22), <b> թիւ 9 </b> (Մարտ 1),<b> թիւ 10 </b> (Մարտ 8), <b> թիւ 11</b> (Մարտ 15),<b> թիւ 12</b> (Մարտ 22), <b> թիւ 13</b> (Մարտ 29),<b> թիւ 14</b> (Ապրիլ 5), <b> թիւ 15</b> (Ապրիլ 12), <b> թիւ 16</b> (Ապրիլ 19),<b> թիւ 17</b> (Ապրիլ 26),<b> թիւ 18</b> (Մայիս 3),<b> թիւ 19</b> (Մայիս 10),<b> թիւ 20</b> (Մայիս 17), <b> թիւ 21</b> (Մայիս 24),<b> թիւ 22</b> (Մայիս31),<b> թիւ 23</b> (Յունիս 7), <b> թիւ 24</b> (Յունիս 14), <b> թիւ 25</b> (Յունիս 21),<b> թիւ 26</b> (Յունիս 28),<b> թիւ 27</b> (Յուլիս 5),<b> թիւ 28</b> (Յուլիս 12),<b> թիւ 29</b> (Յուլիս 19),<b> թիւ 30</b> (Յուլիս 26),<b> թիւ 31</b> (Յուլիս 33),<b> թիւ 32</b> (Օգոստոս 9),<b> թիւ 33</b> (Օգոստոս 16), <b> թիւ 34</b> (Օգոստոս 23), <b> թիւ 35</b> (Օգոստոս 30),<b> թիւ 36</b> (Սեպտեմբեր 6),<b> թիւ 37</b> (Սեպտեմբեր 13),<b> թիւ 38</b> (Սեպտեմբեր 17),<b> թիւ 39</b> (Սեպտեմբեր 24),<b> թիւ 40</b> (Հոկտեմբեր 1),<b> թիւ 41</b> (Հոկտեմբեր 8),<b> թիւ 42</b> (Հոկտեմբեր 15),<b> թիւ 43</b> (Հոկտեմբեր 22),<b> թիւ 44</b> (Հոկտեմբեր 29),<b> թիւ 45</b> (Նոյեմբեր 5),<b> թիւ 46</b> (Նոյեմբեր 12), <b> թիւ 47</b> (Նոյեմբեր 19),<b> թիւ 48</b> (Նոյեմբեր 26),<b> թիւ 49</b> (Դեկտեմբեր 3),<b> թիւ 50</b> (Դեկտեմբեր 10),<b> թիւ 51</b> (Դեկտեմբեր 17),<b> թիւ 52</b> (Դեկտեմբեր 24)

<br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321386?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1904,</b> </a><b> 34րդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1), <b> թիւ 2 </b> (Յունվար 7), <b> թիւ 3 </b> (Յունվար 14), <b> թիւ 4 </b> (Յունվար 21), <b> թիւ 5 </b> (Յունվար 28), <b> թիւ 6 </b> (Փետրվար 4), <b> թիւ 7 </b> (Փետրվար 11), <b> թիւ 8 </b> (Փետրվար 18), <b> թիւ 9 </b> (Փետրվար 25), <b> թիւ 10 </b> (Մարտ 3), <b> թիւ 11</b> (Մարտ 10), <b> թիւ 12</b> (Մարտ 17), <b> թիւ 13</b> (Մարտ 24), <b> թիւ 14</b> (Մարտ 31), <b> թիւ 15</b> (Ապրիլ 7), <b> թիւ 16</b> (Ապրիլ 14),<b> թիւ 17</b> (Ապրիլ 21), <b> թիւ 18</b> (Ապրիլ 28), <b> թիւ 19</b> (Մայիս 5), <b> թիւ 20</b> (Մայիս 12),<b> թիւ 21</b> (Մայիս 19), <b> թիւ 22</b> (Մայիս 26), <b> թիւ 23</b> (Յունիս 2), <b> թիւ 24</b> (Յունիս 9), <b> թիւ 25</b> (Յունիս 16), <b> թիւ 26</b> (Յունիս 23), <b> թիւ 27</b> (Յունիս 29), <b> թիւ 28</b>(Յուլիս 7), <b> թիւ 29</b> (Յուլիս 14), <b> թիւ 30</b> (Յուլիս 21),<b> թիւ 31</b> (Յուլիս 28), <b> թիւ 32</b> (Օգոստոս 4), <b> թիւ 33</b> (Օգոստոս 11), <b> թիւ 34</b> (Օգոստոս 18), <b> թիւ 35</b> (Օգոստոս 25), <b> թիւ 36</b> (Սեպտեմբեր 1),<b> թիւ 37</b> (Սեպտեմբեր 8), <b> թիւ 38</b> (Սեպտեմբեր 15), <b> թիւ 39</b> (Սեպտեմբեր 22), <b> թիւ 40</b> (Սեպտեմբեր 29), <b> թիւ 41</b> (Հոկտեմբեր 6), <b> թիւ 42</b> (Հոկտեմբեր 13), <b> թիւ 43</b> (Հոկտեմբեր 20),<b> թիւ 44</b> (Հոկտեմբեր 27),<b> թիւ 45</b> (Նոյեմբեր 3), <b> թիւ 46</b> (Նոյեմբեր 10), <b> թիւ 47</b> (Նոյեմբեր 17), <b> թիւ 48</b> (Նոյեմբեր 24), <b> թիւ 49</b> (Դեկտեմբեր 1), <b> թիւ 50</b> (Դեկտեմբեր 8),<b> թիւ 51</b> (Դեկտեմբեր 15), <b> թիւ 52</b> (Դեկտեմբեր 22)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321387?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1905,</b> </a><b> 35րդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1), <b> թիւ 2 </b> (Յունվար 5), <b> թիւ 3 </b> (Յունվար 12), <b> թիւ 4 </b> (Յունվար 19), <b> թիւ 5 </b> (Յունվար 26), <b> թիւ 6 </b> (Փետրվար 2), <b> թիւ 7 </b> (Փետրվար 9), <b> թիւ 8 </b> (Փետրվար 16), <b> թիւ 9 </b> (Փետրվար 23), <b> թիւ 10 </b> (Մարտ 3), <b> թիւ 11</b> (Մարտ 9), <b>թիւ 12</b> (Մարտ 16), <b> թիւ 13</b> (Մարտ 23), <b> թիւ 14</b> (Մարտ 30), <b> թիւ 15</b> (Ապրիլ 6), <b> թիւ 16</b> (Ապրիլ 13), <b> թիւ 17</b> (Ապրիլ 20), <b> թիւ 18</b> (Ապրիլ 27), <b> թիւ 19</b> (Մայիս 4), <b> թիւ 20</b> (Մայիս 11), <b> թիւ 21</b> (Մայիս 18), <b> թիւ 22</b> (Մայիս 23), <b> թիւ 23</b>(Յունիս 1), <b> թիւ 24</b> (Յունիս 8), <b> թիւ 25</b> (Յունիս 15), <b> թիւ 26</b> (Յունիս 22), <b> թիւ 27</b> (Յունիս 29), <b> թիւ 28</b> (Յուլիս 6), <b> թիւ 29</b> (Յուլիս 13), <b> թիւ 30</b> (Յուլիս 20), <b> թիւ 31</b> (Յուլիս 27), <b> թիւ 32</b> (Օգոստոս 3), <b> թիւ 33</b> (Օգոստոս 10), <b> թիւ 34</b> (Օգոստոս 17), <b> թիւ 35</b> (Օգոստոս 21), <b> թիւ 36</b> (Օգոստոս 31), <b> թիւ 37</b> (Սեպտեմբեր 7), <b> թիւ 38</b> (Սեպտեմբեր 14), <b> թիւ 39</b> (Սեպտեմբեր 21), <b> թիւ 40</b> (Սեպտեմբեր 28), <b> թիւ 41</b> (Հոկտեմեր 19), <b> թիւ 42</b> (Հոկտեմեր 26), <b> թիւ 43</b> (Նոյեմբեր 2), <b> թիւ 44</b> (Նոյեմբեր 9), <b> թիւ 45</b> (Նոյեմբեր 16), <b> թիւ 46</b> (Նոյեմբեր 23), <b> թիւ 47</b> (Նոյեմբեր 30), <b> թիւ 48</b> (Դեկտեմբեր 7), <b> թիւ 49</b> (Դեկտեմբեր 14), <b> թիւ 50</b> (Դեկտեմբեր 21)

<br><a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321388?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1906,</b> </a><b> 36րդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1), <b> թիւ 2 </b> (Յունվար 4), <b> թիւ 3 </b> (Յունվար 11), <b> թիւ 4 </b> (Յունվար 18), <b> թիւ 5 </b> (Յունվար 25), <b> թիւ 6 </b> (Փետրվար 6), <b> թիւ 7 </b> (Փետրվար 8), <b> թիւ 8 </b> (Փետրվար 15), <b> թիւ 9 </b> (Փետրվար 22), <b> թիւ 10 </b> (Մարտ 1), <b> թիւ 11</b> (Մարտ 8), <b>թիւ 12</b> (Մարտ 15), <b> թիւ 13</b> (Մարտ 22),<b> թիւ 14</b> (Մարտ 29), <b> թիւ 15</b> (Ապրիլ 5), <b> թիւ 16</b> (Ապրիլ 12), <b> թիւ 17</b> (Ապրիլ 19), <b> թիւ 18</b> (Ապրիլ 20), <b> թիւ 19</b> (Մայիս 3), <b> թիւ 20</b> (Մայիս 10), <b> թիւ 21</b> (Մայիս 12), <b> թիւ 22</b> (Մայիս 24), <b> թիւ 23</b> (Մայիս 31), <b> թիւ 24</b> (Յունիս 7), <b> թիւ 25</b> (Յունիս 14), <b> թիւ 26</b> (Յունիս 21), <b> թիւ 27</b> (Յունիս 28), <b> թիւ 28</b>(Յուլիս 5), <b> թիւ 29</b> (Յուլիս 12), <b> թիւ 30</b> (Յուլիս 19), <b> թիւ 31</b> (Յուլիս 26),<b> թիւ 32</b> (Օգոստոս 2), <b> թիւ 33</b> (Օգոստոս 9), <b> թիւ 34</b> (Օգոստոս 16), <b> թիւ 35</b> (Օգոստոս 23),<b> թիւ 36</b> (Օգոստոս 30), <b> թիւ 37</b> (Սեպտեմբեր 6), <b> թիւ 38</b> (Սեպտեմբեր 13), <b> թիւ 39</b> (Սեպտեմբեր 21), <b> թիւ 40</b> (Սեպտեմբեր 27), <b> թիւ 41</b> (Հոկտեմբեր 4), <b> թիւ 42</b> (Հոկտեմբեր 11), <b> թիւ 43</b> (Հոկտեմբեր 18), <b> թիւ 44</b> (Հոկտեմբեր 25), <b> թիւ 45</b> (Նոյեմբեր 1), <b> թիւ 46</b> (Նոյեմբեր 8), <b> թիւ 47</b> (Նոյեմբեր 15), <b> թիւ 48</b> (Նոյեմբեր 22), <b> թիւ 49</b> (Նոյեմբեր 29), <b> թիւ 50</b> (Դեկտեմբեր 6), <b> թիւ 51</b> (Դեկտեմբեր 13), <b> թիւ 52</b> (Դեկտեմբեր 20)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321389?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1907,</b> </a><b> 37րդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1), <b> թիւ 2 </b> (Յունվար 10),<b> թիւ 3 </b> (Յունվար 17),<b> թիւ 4 </b> (Յունվար 24),<b> թիւ 5 </b> (Յունվար 31), <b> թիւ 6 </b> (Փետրվար 7), <b> թիւ 7 </b> (Փետրվար 14),<b> թիւ 8 </b> (Փետրվար 21),<b> թիւ 9 </b> (Փետրվար 28),<b> թիւ 10 </b> (Մարտ 2), <b> թիւ 11</b> (Մարտ 14),<b> թիւ 12</b> (Մարտ 21),<b> թիւ 13</b> (Մարտ 28),<b> թիւ 14</b> (Ապրիլ 4),<b> թիւ 15</b> (Ապրիլ 11),<b> թիւ 16</b> (Ապրիլ 18), <b> թիւ 17</b> (Ապրիլ 25),<b> թիւ 18</b> (Մայիս 2),<b> թիւ 19</b> (Մայիս 9),<b> թիւ 20</b> (Մայիս 16),<b> թիւ 21</b> (Մայիս 23),<b> թիւ 22</b> (Մայիս 30), <b> թիւ 23</b>
(Յունիս 6), <b> թիւ 24</b> (Յունիս 13),<b> թիւ 25</b> (Յունիս 20), <b> թիւ 26</b> (Յունիս 27),<b> թիւ 27</b> (Յուլիս 4),<b> թիւ 28</b> (Յուլիս 11),<b> թիւ 29</b> (Յուլիս 18),<b> թիւ 30</b> (Յուլիս 25),<b> թիւ 31</b> (Օգոստոս 1), <b> թիւ 32</b> (Օգոստոս 8),<b> թիւ 33</b> (Օգոստոս 15), <b> թիւ 34</b> (Օգոստոս 23), <b> թիւ 35</b> (Օգոստոս 30),<b> թիւ 36</b> (Սեպտեմբեր 5),<b> թիւ 37</b> (Սեպտեմբեր 12),<b> թիւ 38</b> (Սեպտեմբեր 19),<b> թիւ 39</b> (Սեպտեմբեր 26),<b> թիւ 40</b> (Հոկտեմբեր 3),<b> թիւ 41</b> (Հոկտեմբեր 10),<b> թիւ 42</b> (Հոկտեմբեր 17),<b> թիւ 43</b> (Հոկտեմբեր 24), <b> թիւ 44</b> (Հոկտեմբեր 31),<b> թիւ 45</b> (Նոյեմբեր 2), <b> թիւ 46</b> (Նոյեմբեր 14),<b> թիւ 47</b> (Նոյեմբեր 21),<b> թիւ 48</b> (Նոյեմբեր 28),<b> թիւ 49</b> (Դեկտեմբեր 5),<b> թիւ 50</b> (Դեկտեմբեր 12),<b> թիւ 51</b> (Դեկտեմբեր 19),<b> թիւ 52</b> (Դեկտեմբեր 26)

<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321390?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1908,</b> </a><b> 38րդ Տարի,</b><b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1), <b> թիւ 2 </b> (Յունվար 9),<b> թիւ 3 </b> (Յունվար 16),<b> թիւ 4 </b> (Յունվար 23), <b> թիւ 5 </b> (Յունվար 30),<b> թիւ 6 </b> (Փետրվար 6),<b> թիւ 7 </b> (Փետրվար 13),<b> թիւ 8 </b> (Փետրվար 20), <b> թիւ 9 </b> (Փետրվար 27),<b> թիւ 10 </b> (Մարտ 4),<b> թիւ 11</b> (Մարտ 11),<b> թիւ 12</b> (Մարտ 18), <b> թիւ 13</b> (Մարտ 25), <b> թիւ 14</b> (Ապրիլ 1), <b> թիւ 15</b> (Ապրիլ 8), <b> թիւ 16</b> (Ապրիլ 15), <b> թիւ 17</b> (Ապրիլ 22),<b> թիւ 18</b> (Ապրիլ 29),<b> թիւ 19</b> (Մայիս 6),<b> թիւ 20</b> (Մայիս 13),<b> թիւ 21</b> (Մայիս 20), <b> թիւ 22</b> (Մայիս 27),<b> թիւ 23</b> (Յունիս 3), <b> թիւ 24</b> (Յունիս 10), <b> թիւ 25</b> (Յունիս 17),<b> թիւ 26</b> (Յունիս 24), <b> թիւ 27</b> (Յուլիս 1),<b> թիւ 28</b> (Յուլիս 8),<b> թիւ 29</b> (Յուլիս 15),<b> թիւ 30</b> (Յուլիս 22),<b> թիւ 31</b> (Յուլիս 29),<b> թիւ 32</b> (Օգոստոս 5),<b> թիւ 33</b> (Յաւելուած),<b> թիւ 34</b> (Օգոստոս 19),<b> Յաւելուած</b> (Օգոստոս 19), <b> թիւ 35</b> (Օգոստոս 26),<b> թիւ 36</b> (Սեպտեմբեր 2),<b> թիւ 37</b> (Սեպտեմբեր 9),<b> թիւ 38</b> (Սեպտեմբեր 16),<b> թիւ 39</b> (Սեպտեմբեր 23),<b> թիւ 40</b> (Սեպտեմբեր 30), <b> թիւ 41</b> (Հոկտեմբեր 7), <b> թիւ 42</b> (Հոկտեմբեր 14), <b> թիւ 43</b> (Հոկտեմբեր 21),<b> թիւ 44</b> (Հոկտեմբեր 28),<b> թիւ 45</b> (Նոյեմբեր 4),<b> թիւ 46</b> (Նոյեմբեր 11), <b> թիւ 47</b> (Նոյեմբեր 18), <<b> թիւ 48</b> (Նոյեմբեր 25), <b> թիւ 49</b> (Դեկտեմբեր 1), <b> թիւ 50</b> (Դեկտեմբեր 9), <b> թիւ 51</b> (Դեկտեմբեր 15), <b> թիւ 52</b> (Դեկտեմբեր 22), <b> Առաջին,</b> <b> Երկրորդ, </b> <b> Երրորդ </b>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/321391?language=hyw#structure" target="_blank"> <b> 1909,</b> </a><b> 39րդ Տարի,</b> <b> թիւ 1 </b> (Յունվար 1),<b> թիւ 2 </b> (Յունվար 6), <b> թիւ 3 </b> (Յունվար 13),<b> թիւ 4 </b> (Յունվար 20),<b> թիւ 5 </b> (Յունվար 27), <b> թիւ 6 </b> (Փետրվար 3),<b> թիւ 7 </b> (Փետրվար 10), <b> թիւ 8 </b> (Փետրվար 17),<b> թիւ 9 </b> (Փետրվար 24),<b> թիւ 10 </b> (Մարտ 3), <b> թիւ 11</b> (Մարտ 10),<b> թիւ 12</b> (Մարտ 17), <b> թիւ 13</b> (Մարտ 24),<b> թիւ 14</b> (Մարտ 31), <b> թիւ 15</b> (Ապրիլ 7), <b> թիւ 16</b> (Ապրիլ 14),<b> թիւ 17</b> (Ապրիլ 21),<b> Յաւելուած</b> (Ապրիլ 23),<b> թիւ 18</b> (Ապրիլ 28),<b> թիւ 19</b>(Մայիս 5),<b> թիւ 20</b> (Մայիս 12),<b> թիւ 21</b> (Մայիս 19), <b> թիւ 22</b> (Մայիս 26),<b> թիւ 23</b> (Յունիս 2),<b> թիւ 24</b> (Յունիս 9),<b> թիւ 25</b> (Յունիս 25),<b> թիւ 26</b> (Յունիս 23),<b> թիւ 27</b> (Յունիս 30),<b> թիւ 28</b> (Յուլիս 7),<b> թիւ 28</b> (Յաւելուած),<b> թիւ 29</b> (Յուլիս 14),<b> թիւ 30</b> (Յուլիս 21),<b> թիւ 31</b> (Յուլիս 28),<b> թիւ 32</b> (Օգոստոս 4),<b> թիւ 33</b> (Օգոստոս 11), <b> թիւ 34</b> (Օգոստոս 19),<b> թիւ 35</b> (Օգոստոս 26),<b> թիւ 36</b> (Սեպտեմբեր 2), <b> թիւ 37</b> (Սեպտեմբեր 9),<b> թիւ 38</b> (Սեպտեմբեր 16),<b> թիւ 39</b> (Սեպտեմբեր 23), <b> թիւ 40</b> (Սեպտեմբեր 30), <b> թիւ 41</b> (Նոյեմբեր 21)

Շարունակուել է որպես «ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՄՈՒԼ : Օրաթերթ Ազգային եւ Քաղաքական»

T=39 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image