ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ՊԻՏԱՆՒ ԵՒ ՕԳՏԱԿԱՐ ԳԻՏԵԼԵԱՑ /

ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ՊԻՏԱՆՒ ԵՒ ՕԳՏԱԿԱՐ ԳԻՏԵԼԵԱՑ / Խմբագիր-Տնօրէն՝ Հ. Ստեփան, Խ. Իւթիւճեան, Խմբագիր՝ Գալուստ Անդրէասեան, Տնօրէն՝ Սմբատ Դաւթեան - ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼԻՍ ։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱՄԵԱՆ, ՏՊԱԳՐ․ Գ. ՊԱՂՏԱՏԼԵԱՆ (ԱՐԱՄԵԱՆ), ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ Յ. ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ, Տպագրութիւն Ն․ Կ․ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՍԱԳԱԵԱՆ, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՆՇԱՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ ԵՒ ՈՐԴԻ, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԶԱՐԵՀ Ն․ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ, 1882-1908. - 16, 20, 24, 32 երես : նկ ; (ամիսն երկու անգամ, ապայ՝ ամիսը անգամ մը, ապայ՝ շաբաթական) 28 x 20 սմ.

Նկատուած վրիպակներ։ 1903 Թիւ 1, Թիւ 2 նշուած է Ի․ տարի։ Թիւ 3-ից շտկուած է՝ ԻԱ․ Տարի։

1903 ԻԲ․ Տարի, Թիւ 1։ ԲԻՒՐԱԿՆ"Ի ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄԸ։ "Բիւրակն՝ որ Տպագրական Վսեմ․ Տեսչութեան 1903 դեկտեմբեր 15 թուակիր ազդարարագիրովը անպայման կերպով դադարման ենթարկուած էր, այսօրուընէ կը սկսի հրատարակուիլ , նոյն Տեսչութեան բարեհաճ հրամանով։"

1882 Ա․ Տարի։ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ՊԻՏԱՆՒ ԵՒ ՕԳՏԱԿԱՐ ԳԻՏԵԼԵԱՑ, Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1883 Ա․ Տարի։ Թիւ 21-ից․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1883 Բ․ Տարի։ Թիւ 25-37․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1884 Բ․ Տարի։ Թիւ 38-48․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1884 Գ․ Տարի։ Թիւ 49-60․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1885 Գ․ Տարի։ Թիւ 61-67․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1885 Գ․ Տարի։ Թիւ 68-72․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1885 Դ․ Տարի։ Թիւ 73-84․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1886 Դ․ Տարի։ Թիւ 85-96․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1886 Ե․ Տարի։ Թիւ 97-108․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1887 Ե․ Տարի։ Թիւ 109-120․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1887 Զ․ Տարի։ Թիւ 121-132․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1888 Զ․ Տարի։ Թիւ 133-144․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1888 Է․ Տարի։ Թիւ 145-152․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1889 Է․ Տարի։ Թիւ 153-168․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան (Արամեան). 16 երես․ Ամիսը երկու անգամ։
1890 Ը․ Տարի։ Թիւ 169-180․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
1891 Թ․ Տարի։ Թիւ 181-192․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
1892 Ժ․ Տարի։ Թիւ 193-204․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
1893 ԺԱ․ Տարի։ Թիւ 205-216․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Պաղտատլեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
1894 ԺԲ․ Տարի։ Թիւ 217-228․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
1895 ԺԳ․ Տարի։ Թիւ 229-237․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Արամեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
1895 ԺԳ․ Տարի։ Թիւ 238-240․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Յ․ Մատթէոսեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
1896 ԺԴ․ Տարի։ Թիւ 241-252․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Յ․ Մատթէոսեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
1897 ԺԵ․ Տարի։ Թիւ 253-260․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ ԳԻՏԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ։ Տպագրութիւն Յ․ Մատթէոսեան. 32 երես․ Ամիսը մէկ անգամ։
1897 ԺԵ․ Տարի։ Նոր Շրջան։ Թիւ 1-2․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Ամէն հինգշաբթի։
1898 ԺԶ․ Տարի։ Նոր Շրջան։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Ամէն հինգշաբթի։ Տնօրէն՝ Ս․ Դաւթեան, Խմբագիր՝ Գ․ Անդրէասեան։
1899 ԺԷ․ Տարի։ Նոր Շրջան։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Ամէն չորեքշաբթի։ Տնօրէն՝ Ս․ Դաւթեան։
1900 ԺԸ․ Տարի։ Նոր Շրջան։ Թիւ 1-46․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԼՐԱԳԻՐ Ազգագրական, Բանասիրական, Լեզուաբանական եւ Գրական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Ամէն երեքշաբթի։ Տնօրէն՝ Ս․ Դաւթեան։
1901 ԺԹ․ Տարի։ Թիւ 1-10․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Շաբաթը մէկ անգամ։
1901 ԺԹ․ Տարի։ Թիւ 11-43․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Սագաեան. 16 երես․ Շաբաթը մէկ անգամ։
1901 ԺԹ․ Տարի։ Թիւ 44-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Շաբաթը մէկ անգամ։
1902 Ի․ Տարի։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 16 երես․ Շաբաթը մէկ անգամ։
1903 ԻԱ․ Տարի։ Թիւ 1-50․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 20 երես․ Շաբաթաթերթ։
1904 ԻԲ․ Տարի։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 20 երես․ Շաբաթաթերթ։
1905 ԻԳ․ Տարի։ Թիւ 1-51․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՀԱՆԴԷՍ Ազգային, Գիտական․ Գրական եւ Քաղաքական։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 20 երես․ Շաբաթաթերթ։
1906 ԻԴ․ Տարի։ Թիւ 1-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ = "PURAGN" REVUE ARMÉNIENNE ։ Տպագրութիւն Նշան Պէրպէրեան եւ Որդի. 24 երես․
1907 ԻԵ․ Տարի։ Բ․ Շրջան, Թիւ 1-17․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ = "PURAGN" REVUE ARMÉNIENNE ։ Տպագրութիւն Ն․ Կ․ Պէրպէրեան. 24 երես․
1907 ԻԵ․ Տարի։ Բ․ Շրջան, Թիւ 18-52․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ = "PURAGN" REVUE ARMÉNIENNE ։ Տպագրութիւն Զարեհ Ն․ Պէրպէրեան. 24 երես․
1908 ԻԶ․ Տարի։ Գ․ Շրջան, Թիւ 1-28․ ԲԻՒՐԱԿՆ ։ ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ = "PURAGN" REVUE ARMÉNIENNE ։ Տպագրութիւն Զարեհ Ն․ Պէրպէրեան. 32 երես․

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


Բնագիրը՝ հայերէն

1882, 1883 թիւերը՝ 1882 Թիւ 1-11, 1883 Ա․ Տարի Թիւ 13-24 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1052 L III-6։
1883, 1884 թիւերը՝ 1883 Բ․ Տարի Թիւ 25-37, 1884 Բ․ Տարի Թիւ 38-48 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1053 L III-6։
1885, 1886 թիւերը՝ 1885 Գ․ Տարի Թիւ 49-72, Դ․ Տարի Թիւ 73-84,1886 Դ․ Տարի Թիւ 85-96 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1054 L III-6։
1886, 1887, 1888 թիւերը՝ 1886 Ե․ Տարի Թիւ 97-108, 1887 Ե․ Տարի Թիւ 109-132, 1888 Զ․ Տարի Թիւ 133-144 կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի թղթածրարում։
1888, 1889, 1890 թիւերը՝ 1888 Է․ Տարի Թիւ 145-152, 1889 Է․ Տարի Թիւ 153-168,1890 Ը․ Տարի Թիւ 169-180 կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
1891, 1892 թիւերը՝ 1891 Թ․ Տարի Թիւ 181-192, 1892 Ժ․ Տարի Թիւ 193-204 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1057։
1893, 1894, 1895, 1896 թիւերը՝ 1893 ԺԱ․ Տարի Թիւ 205-216, 1894 ԺԲ․ Տարի Թիւ 217-228, 1895 ԺԳ․ Տարի Թիւ 229-240, 1896 ԺԴ․ Տարի Թիւ 241-252 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1058։
1897, 1898 թիւերը՝ 1897 ԺԵ․ Տարի Թիւ 253-260, 1898 ԺԶ․ Տարի Թիւ 1-52 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1059։
1899 թիւերը՝ 1899 ԺԷ․ Տարի, Բ․ Շրջան Թիւ 1-52 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1060։
1900 թիւերը՝ Նոր Շրջան ԺԸ․ Տարի Թիւ 1-46 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1061։
1901 թիւերը՝ ԺԹ․ Տարի Թիւ 1-52 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1062։
1902 թիւերը՝ Ի․ Տարի Թիւ 1-52 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1064 L III-6։
1903 թիւերը՝ ԻԱ․ Տարի Թիւ 1-50 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1065 L III-6։
1904 թիւերը՝ ԻԲ․ Տարի Թիւ 1-52 կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
1905 թիւերը՝ ԻԳ․ Տարի Թիւ 1-51 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1067 L III-6։
1906 թիւերը՝ ԻԴ․ Տարի Թիւ 1-52 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1068 L III-6։ Առկայ է նաեւ "Գիտութիւն ։ Պատկերազարդ Ամսաթերթ - Լօզան" հանդէսի որոշ թիւերը։ Երես 1456-ից։
1907 թիւերը՝ ԻԵ․ Տարի Թիւ 1-22 կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։
1907 թիւերը՝ ԻԵ․ Տարի Թիւ 23-52 կազմուած եւ ամփոփուած են մէկ թղթածրարում, որի դասիչն է՝ 1070 L III-6։
1908 թիւերը՝ ԻԶ․ Տարի Թիւ 1-28 կազմուած եւ ամփոփուած են առանց դասիչի մէկ թղթածրարում։

Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:
1882 Ա տարի, Թիւ 1 (Յուլիս 1), Թիւ 2 (Յուլիս 16), Թիւ 5 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 7 (Հոկտեմբեր 13/1),Թիւ 8 (Հոկտեմբեր 28/16), Թիւ 9 (Նոյեմբեր13/1), Թիւ 10 (Նոյեմբեր 28/16), Թիւ 11 (Նոյեմբեր 13/1)
1883 Ա տարի, Թիւ 13 (Յունուար 13/1), Թիւ 14 (Յունուար 28/16), Թիւ 15 (Փետրուար 13/1), Թիւ 16 (Փետրուար 28/16), Թիւ 18 (Մարտ 28/16), Թիւ 19 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 20 (Ապրիլ 28/16), Թիւ 21 (Մայիս 14/2), Թիւ 22 (Մայիս 29/17), Թիւ 23 (Յունիս 13/1), Թիւ 24 (Յունիս 28/16), 1882/83, Ա տարի, Ցանկ նիւթոց
1883 Բ տարի, Թիւ 25 (Յուլիս 13/1), Թիւ 26 (Յուլիս 31/16), Թիւ 27 (Օգոստոս 1/13), Թիւ 28 (Օգոստոս 16/28), Թիւ 29 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 30 (Սեպտեմբեր 28/16), Թիւ 31 (Հոկտեմբեր 16/1), Թիւ 32 (Հոկտեմբեր 29/17), Թիւ 33 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 34 (Նոյեմբեր 28/16), Թիւ 35 (Դեկտեմբեր 13/1), Թիւ 36 (Դեկտեմբեր 28/16), Թիւ 37 (Դեկտեմբեր31/Յուն.12)
1884 Բ տարի, Թիւ 38 (Յունվար 28/16), Թիւ 39 (Փետրուար 13/1), Թիւ 40 (Փետրուար 16/28), Թիւ 41 (Մարտ 12/1), Թիւ 42 (Մարտ 28/16), Թիւ 43 (Ապրիլ 13/2), Թիւ 44 (Ապրիլ 16/28), Թիւ 45 (Մայիս 12/1), Թիւ 46 (Մայիս 28/16), Թիւ 47 (Յունիս 1/12), Թիւ 48 (Յունիս 28/16), 1883/84, Բ տարի, Ցանկ նիւթոց
1884 Գ տարի, Թիւ 49 (Յուլիս 14/2), Թիւ 50 (Յուլիս 16/28), Թիւ 51 (Օգոստոս 13/1), Թիւ 52 (Օգոստոս 28/16), Թիւ 53 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 54 (Սեպտեմբեր 30/18), Թիւ 55 (Հոկտեմբեր 13/1), Թիւ 56 (Հոկտեմբեր 27/15), Թիւ 57 (Նոյեմբեր 16/1), Թիւ 58 (Նոյեմբեր 28/16), Թիւ 59 (Դեկտեմբեր 13/1), Թիւ 60 (Դեկտեմբեր 29/17)
1885 Գ տարի, Թիւ 61 (Յունվար 13/1), Թիւ 62 (Յունվար 28/16), Թիւ 63 (Փետրվար 13/1), Թիւ 64 (Փետրվար 28/16), Թիւ 65 (Մարտ 13/1), Թիւ 66 (Մարտ 28/16), Թիւ 67 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 68 (Ապրիլ 16/28), Թիւ 69 (Մայիս 13/1), Թիւ 70 (Մայիս 28/16), Թիւ 71 (Յունիս 12/1), Թիւ 72 (Յունիս 29/17), 1884/85, Գ տարի Ցանկ նիւթոց
1885 Դ տարի, Թիւ 73 (Յուլիս 12/1), Թիւ 74 (Յուլիս 28/6), Թիւ 75 (Օգոստոս 1/13), Թիւ 76 (Օգոստոս 16/28), Թիւ 77 (Սեպտեմբեր 2/14), Թիւ 78 (Սեպտեմբեր 16/28), Թիւ 79 (Հոկտեմբեր 1/13), Թիւ 80 (Հոկտեմբեր 16/28), Թիւ 81 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 82 (Նոյեմբեր 16/28), Թիւ 83 (Դեկտեմբեր 2/14), Թիւ 84 (Դեկտեմբեր 16/28)
1886 Դ տարի, Թիւ 85 (Յունուար 1/13), Թիւ 86 (Յունուար 16/28), Թիւ 87 (Փետրուար 1/13), Թիւ 88 (Փետրուար 17/1), Թիւ 89 (Մարտ 1/13), Թիւ 90 (Մարտ 17/29), Թիւ 91 (Ապրիլ 1/13), Թիւ 92 (Ապրիլ 16/28), Թիւ 93 (Մայիս 13/1), Թիւ 94 (Մայիս 28/16), Թիւ 95 (Յունիս 14/2), Թիւ 96 (Յունիս 28/16), 1885/86, Դ տարի, Ցանկ նիւթոց
1886 Ե տարի, Թիւ 97 (Յուլիս 16/4), Թիւ 98 (Յուլիս 30/18), Թիւ 99 (Օգոստոս 14/2), Թիւ 100 (Օգոստոս 28/16), Թիւ 101 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 102 (Սեպտեմբեր 30/18), Թիւ 103 (Հոկտեմբեր 15/3), Թիւ 104 (Հոկտեմբեր 30/18), Թիւ 105 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 106 (Նոյեմբեր 29/17), Թիւ 107 (Դեկտեմբեր 13/1), Թիւ 108 (Դեկտեմբեր 29/16)
1887 Ե տարի, Թիւ 109 (Յունուար 13/1), Թիւ 110 (Յունուար 31/17), Թիւ 111 (Փետրուար 15/3), Թիւ 112 (Փետրուար 13/28), Թիւ 113 (Մարտ 2/14), Թիւ 114 (Մարտ 17/29), Թիւ 115 (Ապրիլ 3/15), Թիւ 116 (Ապրիլ 16/28), Թիւ 117 (Մայիս 1/16), Թիւ 118 (Մայիս 16/28), Թիւ 119 (Յունիս 2/14), Թիւ 120 (Յունիս 16/28)
1887 Զ տարի, Թիւ 121 (Յուլիս 6/18), Թիւ 122 (Յուլիս 18/30), Թիւ 123 (Օգոստոս 1/13), Թիւ 124 (Օգոստոս 18/30), Թիւ 125 (Սեպտեմբեր 4/16), Թիւ 126 (Սեպտեմբեր 18/30), Թիւ 127 (Հոկտեմբեր 5/17), Թիւ 128 (Հոկտեմբեր 19/31), Թիւ 129 (Նոյեմբեր 5/17), Թիւ 130 (Նոյեմբեր 21/Դեկտ.3), Թիւ 131 (Դեկտեմբեր 17/5), Թիւ 132 (Դեկտեմբեր 19/31)
1888 Զ տարի, Թիւ 133 (Յունուար 1/13), Թիւ 134 (Յունուար 16/28), Թիւ 135 (Փետրուար 1/13), Թիւ 136 (Մարտ 20/3), Թիւ 137 (Մարտ 4/16), Թիւ 138 (Մարտ 19/31), Թիւ 139 (Ապրիլ 2/14), Թիւ 140 (Մայիս 19/1), Թիւ 141 (Մայիս 6/18), Թիւ 142 (Մայիս 21/Յունիս 2), Թիւ 143 (Յունիս 15/3), Թիւ 144 (Յունիս 28/16)
1888 Է տարի, Թիւ 145 (Սեպտեմբեր 1/13), Թիւ 146 (Սեպտեմբեր 17/29), Թիւ 147 (Հոկտեմբեր 4/16), Թիւ 148 (Հոկտեմբեր 17/29), Թիւ 149 (Նոյեմբեր 1/13), Թիւ 150 (Նոյեմբեր16/28), Թիւ 151 (Դեկտեմբեր 1/13), Թիւ 152 (Դեկտեմբեր 16/28)
1889 Է տարի, Թիւ 153 (Յունուար 1/13), Թիւ 154 (Յունուար 16/28), Թիւ 155 (Փետրուար 3/15), Թիւ 156 (Մարտ 18/2), Թիւ 157 (Փետր.16/Մարտ 4), Թիւ 158 (Ապրիլ 7/19), Թիւ 159 (Ապրիլ 27/9), Թիւ 160 (Մայիս 16/28), Թիւ 161 (Յունիս 1/13), Թիւ 162 (Յունիս 17/29), Թիւ 163 (Յուլիս 4/16), Թիւ 164 (Յուլիս 22/Օգոստ. 3), Թիւ 165 (Օգոստոս 8/22), Թիւ 166 (Օգոստոս 28/Սեպտ.9), Թիւ 167 (Սեպտ.23/Հոկտ.5), Թիւ 168 (Սեպտեմբեր 14/26), Ցանկ նիւթոց
1890 Ը տարի, Թիւ 169 (Յունվար 13/1), Թիւ 170 (Փետրուար 13/1), Թիւ 171 (Մարտ 13/1), Թիւ 172 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 173 (Մայիս 13/1), Թիւ 174 (Յունիս 13/1), Թիւ 175 (Յուլիս 13/1), Թիւ 176 (Օգոստոս 13/1), Թիւ 177 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 178 (Հոկտեմբեր 13/1), Թիւ 179 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 180 (Դեկտեմբեր 13/1), Ցանկ նիւթոց
1891 Թ տարի, Թիւ 181 (Յունուար 13/1), Թիւ 182 (Փետրուար 13/1), Թիւ 183 (Մարտ 13/1), Թիւ 184 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 185 (Մայիս 13/1), Թիւ 186 (Յունիս 13/1), Թիւ 187 (Յուլիս 13/1), Թիւ 188 (Օգոստոս 13/1), Թիւ 189 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 190 (Հոկտեմբեր 13/1), Թիւ 191 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 192 (Դեկտեմբեր 13/1), Ցանկ նիւթոց
1892 Ժ տարի, Թիւ 193 (Յունուար 13/1), Թիւ 194 (Փետրուար 13/1), Թիւ 195 (Մարտ 13/1), Թիւ 196 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 197 (Մայիս 13/1), Թիւ 198 (Յունիս 13/1), Թիւ 199 (Յուլիս 13/1), Թիւ 200 (Օգոստոս 13/1), Թիւ 201 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 202 (Հոկտեմբեր 13/1), Թիւ 203 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 204 (Դեկտեմբեր 13/1), Ցանկ նիւթոց
1893 ԺԱ տարի, Թիւ 205 (Յունուար 13/1), Թիւ 206 (Փետրուար 13/1), Թիւ 207 (Մարտ 13/1), Թիւ 208 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 209 (Մայիս 13/1), Թիւ 210 (Յունիս 13/1), Թիւ 211 (Յուլիս 13/1), Թիւ 212 (Օգոստոս 13/1), Թիւ 213 (Սեպտեմբեր 13/1), Թիւ 214 (Հոկտեմբեր 13/1), Թիւ 215 (Նոյեմբեր 13/1), Թիւ 216 (Դեկտեմբեր 13/1), Ցանկ նիւթոց
1894 ԺԲ տարի, Թիւ 217 (Յունուար 13/1), Թիւ 218 (Փետրուար 13/1), Թիւ 219 (Մարտ 13/1), Թիւ 220 (Ապրիլ 13/1), Թիւ 221 (Մայիս 13/1), Թիւ 222 (Յունիս 13/1), Թիւ 223 (Յուլիս 13/1), Թիւ 224 (Օգոստոս 27/15), Թիւ 225 (Սեպտեմբեր 10/22), Թիւ 226 (Հոկտեմբեր 1/13), Թիւ 227 (Նոյեմբեր 1/13), Թիւ 228 (Դեկտեմբեր 1/13), Ցանկ նիւթոց
1895 ԺԳ տարի, Թիւ 229 (Յունուար 1/13), Թիւ 230 (Փետրուար 1/13), Թիւ 231 (Մարտ 1/13), Թիւ 232 (Ապրիլ 1/13), Թիւ 233 (Մայիս 1/13), Թիւ 234 (Յունիս 1/13), Թիւ 235 (Յուլիս 1/13), Թիւ 236 (Օգոստոս 1/13), Թիւ 237 (Սեպտեմբեր 1/13), Թիւ 238 (Հոկտեմբեր 1/13), Թիւ 239 (Նոյեմբեր 1/13), Թիւ 240 (Դեկտեմբեր 1/13), Ցանկ նիւթոց
1896 ԺԴ տարի, Թիւ 241 (Յունուար 1/13), Թիւ 242 (Փետրուար 1/13), Թիւ 243 (Մարտ 1/13), Թիւ 244 (Ապրիլ 1/13), Թիւ 245 (Մայիս 1/13)
1897 ԺԵ տարի, Թիւ 253 (Յունուար 1/13), Թիւ 254 (Փետրուար 1/13), Թիւ 255 (Մարտ 1/13), Թիւ 256 (Ապրիլ 1/13), Թիւ 257 (Մայիս 1/13), Թիւ 258 (Յունիս 1/13), Թիւ 259 (Յուլիս 1/13), Թիւ 260 (Օգոստոս 1/13)
1897 ԺԵ տարի, Նոր շրջան Թիւ 1 (Դեկտեմբեր 18), Թիւ 2 (Դեկտեմբեր 25)
1898 ԺԶ տարի, Նոր շրջան Թիւ 3 (Յունուար 1), Թիւ 4 (Յունուար 8), Թիւ 5 (Յունուար 15), Թիւ 6 (Յունուար 22), Թիւ 7 (Յունուար 29), Թիւ 8 (Փետրվար 5), Թիւ 9 (Փետրվար 12), Թիւ 10 (Փետրվար 19), Թիւ 11 (Ապրիլ 18), Թիւ 12 (Ապրիլ 25), Թիւ 13 (Մայիս 2), Թիւ 14 (Մայիս 9), Թիւ 15 (Մայիս 14), Թիւ 16 (Մայիս 21), Թիւ 17 (Մայիս 28), Թիւ 18 (Յունիս 4), Թիւ 19 (Յունիս 11), Թիւ 20 (Յունիս 18), Թիւ 21 (Յունիս 25), Թիւ 22 (Յուլիս 9), Թիւ 23 (Յուլիս 23), Թիւ 24 (Յուլիս 30), Թիւ 25 (Օգոստոս 6), Թիւ 26 (Օգոստոս 13), Թիւ 27 (Օգոստոս 20), Թիւ 28 (Օգոստոս 27), Թիւ 29 (Սեպտեմբեր 3), Թիւ 30 (Սեպտեմբեր 10), Թիւ 31 (Սեպտեմբեր 17), Թիւ 32 (Սեպտեմբեր 24), Թիւ 33 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 34 եւ 35 (Հոկտեմբեր 8), Թիւ 36 (Հոկտեմբեր 18), Թիւ 37 եւ 38 (Հոկտեմբեր 22), Թիւ 39 (Հոկտեմբեր 29), Թիւ 40 (Նոյեմբեր 5), Թիւ 41 եւ 42 (Նոյեմբեր 12), Թիւ 43 (Նոյեմբեր 19), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 26), Թիւ 45 եւ 46 (Դեկտեմբեր 3), Թիւ 47 եւ 48 (Դեկտեմբեր 10), Թիւ 49 եւ 50 (Դեկտեմբեր 17), Թիւ 51 եւ 52 (Դեկտեմբեր 24)
1899 ԺԷ տարի, Նոր շրջան Թիւ 1 եւ 2 (Յունուար 7), Թիւ 3 (Յունուար 14), Թիւ 4 (Յունուար 21), Թիւ 5 (Յունուար 28), Թիւ 6 (Փետրվար 4), Թիւ 7 (Փետրվար 11), Թիւ 8 (Փետրվար 18), Թիւ 9 եւ 10 (Փետրվար 25), Թիւ 11 (Մարտ 4), Թիւ 12 (Մարտ 11), Թիւ 13 (Մարտ 17), Թիւ 14 (Մարտ 25), Թիւ 15 (Մարտ 31), Թիւ 16 (Ապրիլ 7), Թիւ 17 (Ապրիլ 15), Թիւ 18 (Ապրիլ 28), Թիւ 19 (Մայիս 5), Թիւ 20 (Մայիս 12), Թիւ 21 (Մայիս 19), Թիւ 22 (Մայիս 26), Թիւ 23 (Յունիս 2), Թիւ 24 (Յունիս 9), Թիւ 25 (Յունիս 16), Թիւ 26 (Յունիս 23), Թիւ 27 (Յունիս 30), Թիւ 28 (Յուլիս 7), Թիւ 29 (Յուլիս 14), Թիւ 30 (Յուլիս 21), Թիւ 31 եւ 32 (Օգոստոս 18), Թիւ 33 (Օգոստոս 25), Թիւ 34 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 35 (Սեպտեմբեր 8), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 15), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 22), Թիւ 38 եւ 39 (Սեպտեմբեր 29), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 6), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 13), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 20), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 27), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 3), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 10), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 17), Թիւ 47 եւ 48 (Նոյեմբեր 24), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 1), Թիւ 50 եւ 51 եւ 52 (Դեկտեմբեր 8-ից 22), Ցանկ նիւթոց
1900 ԺԸ տարի, Նոր շրջան Թիւ 1 (Յունուար 11, Երեքշաբթի), Թիւ 2 (Յունուար 18, Երեքշաբթի), Թիւ 3 (Յունուար 25, Երեքշաբթի), Թիւ 4 (Փետրուար 1, Երեքշաբթի), Թիւ 5 (Փետրուար 8, Երեքշաբթի), Թիւ 6 (Փետրուար 15, Երեքշաբթի), Թիւ 7 (Փետրուար 22, Երեքշաբթի), Թիւ 8 (Փետրուար 29, Երեքշաբթի), Թիւ 9 (Մարտ 7, Երեքշաբթի), Թիւ 10 (Մարտ 14, Երեքշաբթի), Թիւ 11 (Մարտ 21, Երեքշաբթի), Թիւ 12 (Մարտ 28, Երեքշաբթի), Թիւ 13 եւ 14 (Ապրիլ 4-11, Երեքշաբթի), Թիւ 15 (Ապրիլ 18, Երեքշաբթի), Թիւ 16 (Ապրիլ 25, Երեքշաբթի), Թիւ 17 (Մայիս 2, Երեքշաբթի), Թիւ 18 (Մայիս 9, Երեքշաբթի), Թիւ 19 եւ 20 (Մայիս 16, Երեքշաբթի), Թիւ 21 (Մայիս 23, Երեքշաբթի), Թիւ 22 (Մայիս 30, Երեքշաբթի), Թիւ 23 (Յունիս 6, Երեքշաբթի), Թիւ 24 (Յունիս 13, Երեքշաբթի), Թիւ 25 (Յունիս 20, Երեքշաբթի), Թիւ 26 (Յունիս 27, Երեքշաբթի), Թիւ 27 (Յուլիս 4, Երեքշաբթի), Թիւ 28 (Յուլիս 11, Երեքշաբթի), Թիւ 29 (Յուլիս 18, Երեքշաբթի), Թիւ 30 (Յուլիս 25, Երեքշաբթի), Թիւ 31 (Օգոստոս 1, Երեքշաբթի), Թիւ 32 (Սեպտեմբեր 5, Երեքշաբթի), Թիւ 33 (Սեպտեմբեր 12, Երեքշաբթի), Թիւ 34 (Սեպտեմբեր 19, Երեքշաբթի), Թիւ 35 (Սեպտեմբեր 26, Երեքշաբթի), Թիւ 36 (Հոկտեմբեր 3, Երեքշաբթի), Թիւ 37 (Հոկտեմբեր 10, Երեքշաբթի), Թիւ 38 (Հոկտեմբեր 17, Երեքշաբթի), Թիւ 39 (Հոկտեմբեր 24, Երեքշաբթի), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 31, Երեքշաբթի), Թիւ 41 (Նոյեմբեր 7, Երեքշաբթի), Թիւ 42 (Նոյեմբեր 14, Երեքշաբթի), Թիւ 43 (Նոյեմբեր 21, Երեքշաբթի), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 28, Երեքշաբթի), Թիւ 45 (Դեկտեմբեր 5, Երեքշաբթի), Թիւ 46 (Դեկտեմբեր 12, Երեքշաբթի)
1901 ԺԹ տարի Թիւ 1 (Յունուար 1), Թիւ 2 (Յունուար 13), Թիւ 3 (Յունուար 20), Թիւ 4 (Յունուար 27), Թիւ 5 (Փետրուար 2), Թիւ 6 (Փետրուար 10), Թիւ 7 (Փետրուար 17/Մարտ 2), Թիւ 8 (Փետրուար 24/Մարտ 9), Թիւ 9 (Մարտ 17/3), Թիւ 10 (Մարտ 23/10), Թիւ 11 (Մարտ 17), Թիւ 12 (Մարտ 24), Թիւ 13 (Մարտ 31), Թիւ 14 (Ապրիլ 7), Թիւ 15 (Ապրիլ 14), Թիւ 16 (Ապրիլ 21), Թիւ 17 (Ապրիլ 28), Թիւ 18 (Մայիս 5), Թիւ 19 (Մայիս 12), Թիւ 20 (Մայիս 19), Թիւ 21 (Մայիս 26), Թիւ 22 (Յունիս 2), Թիւ 23 (Յունիս 9), Թիւ 24 (Յունիս 16), Թիւ 25 (Յունիս 23), Թիւ 26 (Յունիս 30), Թիւ 27 (Յուլիս 7), Թիւ 28 (Յուլիս 14), Թիւ 29 (Յուլիս 21), Թիւ 30 (Յուլիս 28), Թիւ 31 (Օգոստոս 4), Թիւ 32 (Օգոստոս 11), Թիւ 33 (Օգոստոս 18), Թիւ 34 (Օգոստոս 25), Թիւ 35 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 8), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 15), Թիւ 38 (Սեպտեմբեր 22), Թիւ 39 (Սեպտեմբեր 29), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 6), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 13), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 20), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 27), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 3), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 10), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 17), Թիւ 47 (Նոյեմբեր 24), Թիւ 48 (Դեկտեմբեր 1), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 8), Թիւ 50 (Դեկտեմբեր 15), Թիւ 51 (Դեկտեմբեր 22),
Թիւ 52 (Դեկտեմբեր 29), Ցանկ նիւթոց
1902 Ի տարի Թիւ 1 (Յունուար 5), Թիւ 2 (Յունուար 12), Թիւ 3 (Յունուար 19), Թիւ 4 (Յունուար 26), Թիւ 5 (Փետրուար 2), Թիւ 6 (Փետրուար 9), Թիւ 7 (Փետրուար 10), Թիւ 8 (Փետրուար 23), Թիւ 9 (Մարտ 2), Թիւ 10 (Մարտ 9), Թիւ 11 (Մարտ 16), Թիւ 12 (Մարտ 23), Թիւ 13 (Մարտ 30), Թիւ 14 (Ապրիլ 6), Թիւ 15 (Ապրիլ 13), Թիւ 16 (Ապրիլ 20), Թիւ 17 (Ապրիլ 27), Թիւ 18 (Մայիս 1), Թիւ 19 (Մայիս 11), Թիւ 20 (Մայիս 18), Թիւ 21 (Մայիս 25), Թիւ 22 (Յունիս 1), Թիւ 23 (Յունիս 8), Թիւ 24 (Յունիս 15), Թիւ 25 (Յունիս 22), Թիւ 26 (Յունիս 29), Թիւ 27 (Յուլիս 6), Թիւ 28 (Յուլիս 13), Թիւ 29 (Յուլիս 20), Թիւ 30 (Յուլիս 27), Թիւ 31 (Օգոստոս 3), Թիւ 32 (Օգոստոս 10), Թիւ 33 (Օգոստոս 17),Թիւ 34 (Օգոստոս 24), Թիւ 35 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 8), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 14), Թիւ 38 (Սեպտեմբեր 21), Թիւ 39 (Սեպտեմբեր 28), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 5), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 12), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 19), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 26), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 2), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 9), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 16), Թիւ 47 (Նոյեմբեր 23), Թիւ 48 (Նոյեմբեր 30), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 7), Թիւ 50 (Դեկտեմբեր 14), Թիւ 51 (Դեկտեմբեր 21), Թիւ 52 (Դեկտեմբեր 28), Ցանկ նիւթոց
1903 ԻԱ տարի Թիւ 1 (Յունուար 4), Թիւ 2 (Յունուար 11), Թիւ 3 (Յունուար 18), Թիւ 4 (Յունուար 25), Թիւ 5 (Փետրուար 1), Թիւ 6 (Փետրուար 8), Թիւ 7 (Փետրուար 15), Թիւ 8 (Փետրուար 22), Թիւ 9 (Մարտ 1), Թիւ 10 (Մարտ 8), Թիւ 11 (Մարտ 15), Թիւ 12 (Մարտ 22), Թիւ 13 (Մարտ 29), Թիւ 14 (Ապրիլ 5), Թիւ 15 (Ապրիլ 12), Թիւ 16 (Ապրիլ 19), Թիւ 17 (Ապրիլ 26), Թիւ 18 (Մայիս 3), Թիւ 19 (Մայիս 10), Թիւ 20 (Մայիս 17), Թիւ 21 (Մայիս 24), Թիւ 22 (Մայիս 31), Թիւ 23 (Յունիս 7), Թիւ 24 (Յունիս 14), Թիւ 25 (Յունիս 21), Թիւ 26 (Յունիս 28), Թիւ 27 (Յուլիս 5), Թիւ 28 (Յուլիս 12), Թիւ 29 (Յուլիս 19), Թիւ 30 (Յուլիս 26), Թիւ 31 (Օգոստոս 2), Թիւ 32 (Օգոստոս 9), Թիւ 33 (Օգոստոս 19), Թիւ 34 (Օգոստոս 23), Թիւ 35 (Օգոստոս 30), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 6), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 13), Թիւ 38 (Սեպտեմբեր 20), Թիւ 39 (Սեպտեմբեր 27), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 4), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 11), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 18), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 24), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 1), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 8), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 15), Թիւ 47 (Նոյեմբեր 22), Թիւ 48 (Նոյեմբեր 29), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 6), Թիւ 50 (Դեկտեմբեր 13)
1904 ԻԲ տարի Թիւ 1 (Յունուար 4), Թիւ 2 (Յունուար 10), Թիւ 3 (Յունուար 17), Թիւ 4 (Յունուար 24), Թիւ 5 (Յունուար 31), Թիւ 6 (Փետրուար 7), Թիւ 7 (Փետրուար 14), Թիւ 8 (Փետրուար 21), Թիւ 9 (Փետրուար 28), Թիւ 10 (Մարտ 6), Թիւ 11 (Մարտ 12), Թիւ 12 (Մարտ 20), Թիւ 13 (Մարտ 27), Թիւ 14 (Ապրիլ 3), Թիւ 15 (Ապրիլ 10), Թիւ 16 (Ապրիլ 17), Թիւ 17 (Ապրիլ 24), Թիւ 18 (Մայիս 1), Թիւ 19 (Մայիս 8), Թիւ 20 (Մայիս 15), Թիւ 21 (Մայիս 16), Թիւ 22 (Մայիս 29), Թիւ 23 (Յունիս 5), Թիւ 24 (Յունիս 12), Թիւ 25 (Յունիս 19), Թիւ 26 (Յունիս 26), Թիւ 27 (Յուլիս 3), Թիւ 28 (Յուլիս 10), Թիւ 29 (Յուլիս 17), Թիւ 30 (Յուլիս 24), Թիւ 31 (Յուլիս 31), Թիւ 32 (Օգոստոս 8), Թիւ 33 (Օգոստոս 14), Թիւ 34 (Օգոստոս 19), Թիւ 35 (Օգոստոս 28), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 4), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 11), Թիւ 38 (Սեպտեմբեր 18), Թիւ 39 (Սեպտեմբեր 25), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 2), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 12), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 16), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 23), Թիւ 44 (Հոկտեմբեր 30), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 6), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 13), Թիւ 47 (Նոյեմբեր 20), Թիւ 48 (Նոյեմբեր 27), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 4), Թիւ 50 (Դեկտեմբեր 11), Թիւ 51 (Դեկտեմբեր 18), Թիւ 52 (Դեկտեմբեր 24), Ցանկ նիւթոց
1905 ԻԳ տարի Թիւ 1 (Յունվար 1), Թիւ 2 (Յունվար 8), Թիւ 3 (Յունվար 15), Թիւ 4 (Յունվար 22), Թիւ 5 (Յունվար 29), Թիւ 6 (Փետրվար 5), Թիւ 6 (Փետրվար 5), Թիւ 7 (Փետրվար 12), Թիւ 8 (Փետրվար 18), Թիւ 9 (Փետրվար 25), Թիւ 10 (Մարտ 5), Թիւ 11 (Մարտ 12), Թիւ 12 (Մարտ 19), Թիւ 13 (Մարտ 26), Թիւ 14 (Ապրիլ 2), Թիւ 15 (Ապրիլ 9), Թիւ 16 (Ապրիլ 16), Թիւ 17 (Ապրիլ 23), Թիւ 18 (Ապրիլ 30), Թիւ 19 (Մայիս 7), Թիւ 20 (Մայիս 14), Թիւ 21 (Մայիս 21), Թիւ 22 (Մայիս 28), Թիւ 23 (Յունիս 4), Թիւ 24 (Յունիս 11), Թիւ 25 (Յունիս 18), Թիւ 26 (Յունիս 25), Թիւ 27 (Յուլիս 2), Թիւ 28 (Յուլիս 9), Թիւ 29 (Յուլիս 16), Թիւ 30 (Յուլիս 23), Թիւ 31 (Յուլիս 30), Թիւ 32 (Օգոստոս 6), Թիւ 33 (Օգոստոս 13), Թիւ 34 (Օգոստոս 19), Թիւ 35 (Օգոստոս 26), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 3), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 10), Թիւ 38 (Սեպտեմբեր 17), Թիւ 39 (Սեպտեմբեր 24), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 1), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 8), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 22), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 29), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 5), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 12), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 19), Թիւ 47 (Նոյեմբեր 26), Թիւ 48 (Դեկտեմբեր 3), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 10), Թիւ 50 (Դեկտեմբեր 17), Թիւ 51 (Դեկտեմբեր 24), Ցանկ նիւթոց
1906 ԻԴ տարի Թիւ 1 (Փետրուար 1), Թիւ 2 (Փետրուար 8), Թիւ 3 (Փետրուար 15), Թիւ 4 (Փետրուար 22), Թիւ 5 (Մարտ 1), Թիւ 6 (Մարտ 8), Թիւ 7 (Մարտ 11), Թիւ 8 (Մարտ 18), Թիւ 9 (Մարտ 25), Թիւ 10 (Ապրիլ 1), Թիւ 11 (Ապրիլ 8), Թիւ 12 (Ապրիլ 15), Թիւ 13 (Ապրիլ 22), Թիւ 14 (Ապրիլ 29), Թիւ 15 (Մայիս 6), Թիւ 16 (Մայիս 12), Թիւ 17 (Մայիս 20), Թիւ 18 (Մայիս 27), Թիւ 19 (Յունիս 3), Թիւ 20 (Յունիս 10), Թիւ 21 (Յունիս 17), Թիւ 22 (Յունիս 24), Թիւ 23 (Յունիս 28), Թիւ 24 (Յուլիս 8), Թիւ 25 (Յուլիս 15), Թիւ 26 (Յուլիս 22), Թիւ 27 (Յուլիս 29), Թիւ 28 (Օգոտսոս 5), Թիւ 29 (Օգոտսոս 12), Թիւ 30 (Օգոտսոս 19), Թիւ 31 (Օգոտսոս 26), Թիւ 32 (Սեպտեմբեր 2), Թիւ 33 (Սեպտեմբեր 9), Թիւ 34 (Սեպտեմբեր 10), Թիւ 35 (Սեպտեմբեր 23), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 30), Թիւ 37 (Հոկտեմբեր 7), Թիւ 38 (Հոկտեմբեր 14), Թիւ 39 (Հոկտեմբեր 21), Թիւ 40 (Հոկտեմբեր 28), Թիւ 41 (Նոյեմբեր 4), Թիւ 42 (Նոյեմբեր 10), Թիւ 43 (Նոյեմբեր 18), Թիւ 44 (Նոյեմբեր 25), Թիւ 45 եւ 46 (Դեկտեմբեր 2), Թիւ 47 եւ 48 (Դեկտեմբեր 9), Թիւ 49 եւ 50 (Դեկտեմբեր 15), Թիւ 51 եւ 52 (Դեկտեմբեր 23), Ցանկ նիւթոց
1907 ԻԵ տարի, Բ շրջան Թիւ 1 եւ 2 (Յունուար 1), Թիւ 3 եւ 4 (Յունուար 6), Թիւ 5 եւ 6 (Յունուար 13), Թիւ 7 եւ 8 (Յունուար 20), Թիւ 9 եւ 10 (Յունուար 27), Թիւ 11 եւ 12 (Փետրուար 3), Թիւ 13 եւ 14 (Փետրուար 10), Թիւ 15 եւ 16 (Փետրուար 17), Թիւ 17 եւ 18 (Փետրուար 24), Թիւ 19 եւ 20 (Մարտ 3), Թիւ 21 եւ 22 (Մարտ 10), Թիւ 23 եւ 24 (Մարտ 17), Թիւ 25 եւ 26 (Մարտ 24), Թիւ 14 (Մարտ 31), Թիւ 15 (Ապրիլ 7), Թիւ 16 (Ապրիլ 14), Թիւ 17 (Ապրիլ 21), Թիւ 18 (Ապրիլ 28), Թիւ 19 (Մայիս 5), Թիւ 20 (Մայիս 12), Թիւ 21 (Մայիս 19), Թիւ 22 (Մայիս 26), Թիւ 23 (Յունիս 2), Թիւ 24 (Յունիս 9), Թիւ 25 (Յունիս 16), Թիւ 26 (Յունիս 23), Թիւ 27 (Յունիս 30), Թիւ 28 (Յուլիս 7), Թիւ 29 (Յուլիս 14), Թիւ 30 (Յուլիս 21), Թիւ 31 (Յուլիս 28), Թիւ 32 (Օգոստոս 4), Թիւ 33 (Օգոստոս 11), Թիւ 34 (Օգոստոս 18), Թիւ 35 (Օգոստոս 25), Թիւ 36 (Սեպտեմբեր 1), Թիւ 37 (Սեպտեմբեր 8), Թիւ 38 (Սեպտեմբեր 11), Թիւ 39 (Սեպտեմբեր 22), Թիւ 40 (Սեպտեմբեր 29), Թիւ 41 (Հոկտեմբեր 6), Թիւ 42 (Հոկտեմբեր 13), Թիւ 43 (Հոկտեմբեր 20), Թիւ 45 (Նոյեմբեր 3), Թիւ 46 (Նոյեմբեր 10), Թիւ 47 (Նոյեմբեր 17),Թիւ 48 (Նոյեմբեր 24), Թիւ 49 (Դեկտեմբեր 1),Թիւ 50 (Դեկտեմբեր 8), Թիւ 51 (Դեկտեմբեր 15), Թիւ 52 (Դեկտեմբեր 22), Ցանկ նիւթոց
1908 ԻԶ տարի, Գ շրջան Թիւ 1 (Յունուար 1), Թիւ 2 (Յունուար 3), Թիւ 3 (Յունուար 12), Թիւ 4 (Յունուար 19), Թիւ 5 (Յունուար 26), Թիւ 6 (Փետրուար 2), Թիւ 7 (Փետրուար 9), Թիւ 8 (Փետրուար 16), Թիւ 9 (Փետրուար 23), Թիւ 10 (Մարտ 1), Թիւ 11 (Մարտ 8), Թիւ 12 (Մարտ 13), Թիւ 13 (Մարտ 22), Թիւ 14 (Մարտ 29), Թիւ 15 (Ապրիլ 5), Թիւ 16 (Ապրիլ 12), Թիւ 17 (Ապրիլ 19), Թիւ 18 (Ապրիլ 26), Թիւ 19 (Մայիս 3), Թիւ 20 (Մայիս 10), Թիւ 21 (Մայիս 17), Թիւ 22 (Մայիս 24), Թիւ 23 (Մայիս 31), Թիւ 24 (Յունիս 7), Թիւ 25 (Յունիս 14), Թիւ 26 (Յունիս 21), Թիւ 27 (Յունիս 28), Թիւ 28 (Յուլիս 5)


Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX-XX դդ--1882-1908--Պարբերականներ
տպ. "Արամեան"
տպ. "Գարեգին Պաղտատլեան"
տպ. "Յ. Մատթէոսեան"
տպ. "Նշան Կ. Պէրպէրեան"
տպ. "Սագաեան"
տպ. "Նշան Պէրպէրեան եւ Որդի"
տպ. "Զարեհ Ն. Պէրպէրեան"


Իսթամպուլ
Թուրքիա
Եւրոպա


Ամսագիր