ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ԱՐԵՒԵԼՔ ։ Օրագիր Քաղաքական եւ Ազգային :

ԱՐԵՒԵԼՔ ։ Օրագիր Քաղաքական եւ Ազգային : ԼՈՒՍԻՆ, ՊԱՅՔԱՐ, ՉԷԶՈՔ ։ Արտօնատէր՝ Ստեփան Տամատեան, Զարեհ Եուսուֆեան, Գարեգին Պօյաճեան, Խմբ՝ Եր․ Արմաքէշխանլեան, Երուանդ Օտեան, Պատասխանատու-Տնօրէն՝ Ռ․ Սագաեան․ Դ․ Տէր-Մովսէսեան․ - Կ. Պոլիս : ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԶԱՐԵՀ, ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ, ՏՊԱՐԱՆ ԱՐեՒեԼՔ, ՏՊԱԳՐ․ Ա․ ԿԱՐՕԵԱՆ, ՏՊԱԳՐ․ Յ․ Ասատուրեան եւ Որդիք․ 1884-1913. - 4 երես ; (օրաթերթ, ապայ շաբաթաթերթ) ։ 60.7x45.3 սմ. - 1884-1913.

1896, Սեպտեմբեր - 1898 Յուլիս՝ բարձրագոյն հրամանով խափանուեցաւ։
1909 Հոկտեմբեր եւ նոյեմբեր լոյս չեն տեսած։
1911 Թիւ 7751-30 լոյս տեսած է որպես "ԼՈՒՍԻՆ"։
1911 Թիւ 7752-1 լոյս տեսած է որպես "ԼՈՒՍԻՆ"։
1911 Թիւ 7753-1, 7754-2, 7755-3, 7756-4, 7757-5 լոյս տեսած է որպես "ՊԱՅՔԱՐ"։
1911 Թիւ 7758-1 մինչեւ 7771-15 լոյս տեսած է որպես "ՉԷԶՈՔ"։
1912 Թիւ 7837-10 մինչեւ 7860-39 լոյս տեսած է որպես "ՉԷԶՈՔ"։ Պատասխանատու-Տնօրէն Ռ․ Սագաեան։


1913 համարագրութեան մէջ առկայ է վրիպակ՝ Թիւ 26 պէտք է ըլլլայ Թիւ 27։

Աղբիւրներ․
 • Սողոմոնյան Գ. Կ. Պոլսի «Արևելք» օրաթերթը (1880-ական թթ.), Պատմաբանասիրական հանդես, 2006, # 2, էջ 53-69

  1884 Ա. Տարի, Թիւ 1-129։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԶԱՐԵՀ.
  1884 Ա. Տարի, Թիւ 130-300։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
  1885 Բ. Տարի, Թիւ 301-600։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
  1886 Գ. Տարի, Թիւ 601-900։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
  1887 Դ. Տարի, Թիւ 901-1200։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
  1888 Ե. Տարի, Թիւ 1201-1500։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
  1889 Զ. Տարի, Թիւ 1501-1791։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
  1890 Է. Տարի, Թիւ 1792-2089։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
  1891 Ը. Տարի, Թիւ 2090-2382։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
  1892 Թ. Տարի, Թիւ 2383-2677։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
  1893 Ժ. Տարի, Թիւ 2678-2975։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
  1894 ԺԱ. Տարի, Թիւ 2976-3272։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
  1895 ԺԲ. Տարի, Թիւ 3273-3566։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
  1896 ԺԳ. Տարի, Թիւ 3567-3770 (14 Սեպտեմբեր)։ ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒԵԼՔ ԼՐԱԳՐՈՅ.
  1898 ԺԵ. Տարի, Թիւ 3771-3896։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
  1899 ԺԶ. Տարի, Թիւ 3897-4211։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
  1900 ԺԷ. Տարի, Թիւ 4212-4521։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
  1901 ԺԸ. Տարի, Թիւ 4522-4832։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
  1902 ԺԹ. Տարի, Թիւ 4833-5143։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
  1903 Ի. Տարի, Թիւ 5144-5452։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
  1904 ԻԱ. Տարի, Թիւ 5453-5763։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
  1905 ԻԲ. Տարի, Թիւ 5764-6071։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
  1906 ԻԳ. Տարի, Թիւ 6072-6377։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
  1907 24րդ. Տարի, Թիւ 6378-6533։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Արտօնատէր՝ ԶԱՐԵՀ ԵՈՒՍՈՒՖԵԱՆ.
  1907 24րդ. Տարի, Թիւ 6534-6685։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ.
  1908 25րդ. Տարի, Թիւ 6686-6991։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ.
  1909 26րդ. Տարի, Թիւ 6992-7072։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային, Գրական եւ Քաղաքական․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ.
  1909 26րդ. Տարի, Թիւ 7073-7204։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ.
  1909 26րդ. Տարի, Թիւ 7205-7220։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐ․ ԱՐՄԱՔԷՇԽԱՆԼԵԱՆ․
  1910 27րդ. Տարի, Թիւ 7221-7355։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐ․ ԱՐՄԱՔԷՇԽԱՆԼԵԱՆ․
  1910 27րդ. Տարի, Թիւ 7356-7439։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ.
  1910 27րդ. Տարի, Թիւ 7440-7509։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ․
  1911 28րդ. Տարի, Թիւ 7510-7580։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Օրաթերթ Ազգային․ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ․
  1911 28րդ. Տարի, Թիւ 7581-7812։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ․ ՏՊԱՐԱՆ "ԱՐԵՒԵԼՔ"․
  1912 29րդ. Տարի, Թիւ 7813-7993։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Տէր եւ Տնօրէն՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՊՕՅԱՃԵԱՆ. Խմբագրապետ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ․ Պատասխանատու-Տնօրէն Ռ․ ՍԱԳԱԵԱՆ․ ՏՊԱՐԱՆ "ԱՐԵՒԵԼՔ"․
  1912 Նոր Շրջան, 29րդ. Տարի, Թիւ 1-4։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Պատասխանատու-Տնօրէն Դ․ ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ․ ՏՊԱԳՐ․ Ա․ ԿԱՐՕԵԱՆ․
  1912 Նոր Շրջան, 29րդ. Տարի, Թիւ 5-7։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Պատասխանատու-Տնօրէն Դ․ ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ․ ՏՊԱԳՐ․ Յ․ Ասատուրեան եւ Որդիք․
  1912 Նոր Շրջան, 29րդ. Տարի, Թիւ 8-26։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Պատասխանատու-Տնօրէն Դ․ ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ․ ՏՊԱԳՐ․ Արեւելք օրաթերթի․
  1913 Նոր Շրջան, 30րդ. Տարի, Թիւ 27-30։ ԱՐԵՒԵԼՔ։ Տէր եւ Տնօրէն Դ․ ՏԷՐ-ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ․ Շաբաթաթերթ։

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։


  Բնագիրը՝ հայերէն

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում առկայ են:
  1884, Ա տարի, Թիւ 1 (Կիրակի, Յունվար 1-2) - Թիւ 300 (Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31)։ Թղթածրարի դասիչն է 1 L I-1։
  1885, Բ տարի, Թիւ 301 (Չորեքշաբթի, Յունուար 2) - Թիւ 600 (Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 31)։ Թղթածրարի դասիչն է 2 L I-1։
  1886, Գ տարի, Թիւ 601 (Հինգշաբթի, Յունուար 2) - Թիւ 900 (Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 31)։ Թղթածրարի դասիչն է 3 L I-1։
  1887, Դ տարի, Թիւ 901 (Ուրբաթ, Յունուար 2) - Թիւ 1200 (Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31)։ Թղթածրարի դասիչն է 4 L I-1։
  1888, Ե տարի, Թիւ 1201 (Շաբաթ, Յունուար 2) - Թիւ 1500 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 31)։ Թղթածրարի դասիչն է 5 L I-1։
  1889, Զ տարի, Թիւ 1501 (Երկուշաբթի, Յունուար 2) - Թիւ 1791 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 30)։ Թղթածրարի դասիչն է 6 L I-1։
  1890, Է տարի, Թիւ 1792 (Երեքշաբթի, Յունվար 2) - Թիւ 2089 (Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 30)։ Թղթածրարի դասիչն է 7 L I-1։
  1891, Ը տարի, Թիւ 2090 (Չորեքշաբթի, Յունվար 2) - Թիւ 2382 (Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 31)։ Թղթածրարի դասիչն է 8 L I-1։
  1892, Թ տարի, Թիւ 2383 (Հինգշաբթի, Յունվար 2) - Թիւ 2677 (Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31)։ Թղթածրարի դասիչն է 9 L I-1։
  1893, Ժ տարի, Թիւ 2678 (Շաբաթ, Յունվար 2) - Թիւ 2975 (Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 31)։ Թղթածրարի դասիչն է 10 L I-1։
  1894, ԺԱ տարի, Թիւ 2976 (Երկուշաբթի, Յունուար 3) - Թիւ 3272 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 31)։ Թղթածրարի դասիչն է 11 L I-1։
  1895, ԺԲ տարի, Թիւ 3273 (Երկուշաբթի, Յունուար 2) - Թիւ 3566 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 30)։ Թղթածրարի դասիչն է 12 L I-1։
  1896, ԺԳ տարի, Թիւ 3567 (Երեքշաբթի, Յունուար 2) - Թիւ 3770 (Շաբաթ, Սեպտեմբեր 14), Բացակայ՝ Թիւ 3600, Թիւ3749, Թիւ 3750,Թիւ 3751, Թիւ 3752։ Թղթածրարի դասիչն է 13 L I-1։
  1898, ԺԵ տարի, Թիւ 3771 (Շաբաթ, Օգոստոս 1/13) - Թիւ 3901 (Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31/Յունուար 12)։ Թղթածրարի դասիչն է 14 L I-1։
  1899, ԺԶ տարի, Թիւ 3902 (Ուրբաթ, Յունուար 1/13) - Թիւ 4211 (Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 31/Յունուար 12)։ Թղթածրարի դասիչն է 15 L I-1։
  1900, ԺԷ տարի, Թիւ 4212 (Շաբաթ, Յունուար 1/13) - Թիւ 4521 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 30/Յունուար 12)։ Թղթածրարի դասիչն է 16 L I-1։
  1901, ԺԸ տարի, Թիւ 4522 (Երկուշաբթի, Յունուար 1/14) - Թիւ 4832 (Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31/Յունուար 13)։ Թղթածրարի դասիչն է 17 L I-1։
  1902, ԺԹ տարի, Թիւ 4833 (Երկուշաբթի, Յունուար 1/14) - Թիւ 5143 (Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 31/Յունուար 13)։ Թղթածրարի դասիչն է 18 L I-1
  1903, Ի տարի, Թիւ 5144 (Չորեքշաբթի, Յունուար 1/14) - Թիւ 5452 (Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 31/Յունուար 13)։ Թղթածրարի դասիչն է 19 L I-1։
  1904, ԻԱ տարի, Թիւ 5453 (Հինգշաբթի, Յունուար 1/14) - Թիւ 5763 (Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 31/ Յունուար 13)։ Թղթածրարի դասիչն է 20 L I-1։
  1905, ԻԲ տարի, Թիւ 5764 (Շաբաթ, Յունուար 1/14) - Թիւ 6071 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 31/Յունուար 13): Թղթածրարի դասիչն է 21 L I-1։
  1906, ԻԳ տարի, Թիւ 6072 (Երկուշաբթի, Յունուար 2/15) - Թիւ 6377 (Շաբաթ, Դեկտեմբերի 30): Թղթածրարի դասիչն է 22 L I-1։
  1907, 24րդ․ տարի, Թիւ 6378 (Երկուշաբթի, Յունուար 1) - Թիւ 6685 (Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31): Թղթածրարի դասիչն է 23 L I-1։
  1908, 25րդ․ տարի, Թիւ 6686 (Չորեքշաբթի, Յունուար 2) - Թիւ 6991 (Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 31): Թղթածրարի դասիչն է 24 L I-1։
  1909, 26րդ․ տարի, Թիւ 6992 (Ուրբաթ, Յունուար 2) - Թիւ 7073 (Չորեքշաբթի, Ապրիլ 15) Թղթածրարի դասիչն է 25 L I-1, Թիւ 7074 (Հինգշաբթի, Ապրիլ 16)- Թիւ 7204 (Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19) Թղթածրարի դասիչն է 25բ L I-1, Թիւ 7205 (Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14) - Թիւ 7220 (Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 31): Թղթածրարի դասիչն է 26 L I-1։
  1910, 27րդ․ տարի, Թիւ 7221 (Ուրբաթ, Յունուար 1) - Թիւ 7509 (Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 31): Թղթածրարի դասիչն է 26 L I-1։
  1911, 28-րդ տարի, Նոր շրջան Թիւ 7510 (Շաբաթ, Յունուար 1) - Թիւ 7812 (Շաբաթ, Դեկտեմբեր 31): Թղթածրարի դասիչն է 27 L I-1։
  1912, 29-րդ տարի, Նոր շրջան Թիւ 1 (Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 1/14) - Թիւ 26 (Ուրբաթ, Նոյեմբեր 26/8): Թղթածրարի դասիչն է 28 L I-1։
  1913, 30-րդ տարի, Նոր շրջան Թիւ 26 (Շաբաթ, Մարտ 2), Թիւ 27 (Հինգշաբթի, Մարտ 21), Թիւ 28 (Հինգշաբթի, Մարտ 28)): Թղթածրարի դասիչն է 28 L I-1։


  Հասարակական քաղաքական կեանք--XIX-XX դդ--1884-1913--Պարբերականներ
  տպ. "Զարեհ"
  տպ. "Արեւելք լրագրոյ"
  տպ. "Ա․ Կարօեան"
  տպ. "Յ. Ասատուրեան եւ Որդիք"


  Իսթամպուլ
  Թուրքիա
  Եւրոպա


  Թերթ