ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal

ՀՆՉԱԿ :

ՀՆՉԱԿ : HENTCHAK : Organe Du Parti Rév. Arménien Hentchakiste / - Լօնդօն : Հայկական ազատ տպարան, Տպարան "Հնչակի" 1887-1892, 1894-1904; Աթէնք : Հայկական ազատ տպարան, 1892-1894; Փարիզ : Տպարան «Hentchak», Տպարան "Turabian", 1904-1915. - 8-32 երես ; (ամսաթերթ, երկշաբաթաթերթ, տասնօրեայ, ամսաթերթ) 27 x 21 սմ, ապայ 33 x 21 սմ - 1887-1915.

Խմբագրությիւնը տեղակայուած է՝ 1887-1891թթ. Թիւ 7 Մոնպելիե, 1891թ. Թիւ 8-1892թ, Թիւ 1,1904թ. Թիւ 9/11-1915թ. Փարիզ, 1892թ. Թիւ 2-1894թ. Թիւ 11 Աթենք, 1894թ. Թիւ 12-1904թ. Թիւ 8 Լոնդոն:

Ներկուսակցական վեճերի պատճառով 1896-1897թթ., 1903-1907թթ. ստեղծվել են նույնանուն հանդեսներ՝ «Հնչակ : Բերան Հնչակեան Կուսակցութեան» 1896-1897թթ. եւ «Հնչակ : Կեդրոնական Օրկան Հնչակեան Կուսակցութեան» 1901-1907թթ.:

Լոնտոն 1896, նախկին "Հնչակ"-ի տեղ 3 թիւ անանուն հրատարակուելէ ետքը "Մարտ" կոչուեցաւ:

Աղբիւրներ․
 • Խուրշուդյան Ռուբեն, Հնչակյան պարբերական մամուլը. սկզբնավորման շրջան: Պատմաբանասիրական հանդես, 2000, # 2, էջ 18-28
 • Բաղդասարյան, Նոնա «Հնչակ» ամսաթերթը 1888-1915 թվականներին (Լուսընծայման 120-ամյակի առթիվ). ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածների ժողովածու, 2008, # 2, Էջ 165-173:

  1887, Թիւ 1 ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
  1888, Թիւ 2- Թիւ 11/12 ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
  1889, ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 4 ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
  1890, ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 12 ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
  1891, ՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 16 ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
  1892, ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 9 ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
  1892, ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 10 - Թիւ 12 ՀՆՉԱԿ, Աթէնք, Հայկական ազատ տպարան:
  1893, ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 11/12 ՀՆՉԱԿ, Աթէնք, Հայկական ազատ տպարան:
  1894, ԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 13 ՀՆՉԱԿ, Աթէնք, Հայկական ազատ տպարան:
  1895, ՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 10 ՀՆՉԱԿ, Աթէնք, Հայկական ազատ տպարան:
  1895, ՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 11 ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
  1895, ՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 12 - Թիւ 24 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
  1896, ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 22 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
  1897, ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 12 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
  1898, ՏԱՍՆԵՒՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 3 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
  1899, ՏԱՍՆԵՒԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1, Թիւ 2 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Hentchak":
  1900, ՏԱՍՆԵՒԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 7 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
  1901, ՏԱՍՆԵՒՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 6 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
  1902, ՏԱՍՆԵՒՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 5 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
  1903, ՏԱՍՆԵՒՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 9/10 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
  1904, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 8 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
  1904, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 9/10/11 - Թիւ 12 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
  1905, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 9/10/11 - Թիւ 12 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
  1906, ՏԱՍՆԵՒՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 9/10 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
  1907, ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1/2 - Թիւ 12 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
  1908, ՔՍԱՆԵՒՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 8/12 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
  1910, ՔՍԱՆԵՒԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1/2 - Թիւ 3/4/5 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
  1911, ՔՍԱՆԵՒՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1/3 - Թիւ 4/6 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
  1913, ՔՍԱՆԵՒՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 5 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Turabian":
  1913, ՔՍԱՆԵՒՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 2 - Թիւ 4/5 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Turabian":
  1914, ՔՍԱՆԵՒԵՕԹՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1, Թիւ 2 ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Turabian":

  *** ԲԱԺԱՆՈՒԱԾ Է ՀՆՉԱԿ : ԲԵՐԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ***
  1896, ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 17 - Թիւ 19:
  1897, Թիւ 1:

  *** ԲԱԺԱՆՈՒԱԾ Է ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ = Henthchak: Organe Du Parti Rév. Arménien Hentchakiste***
  1902, ՏԱՍՆԵՒՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐ, ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Լօնդօն:
  1903, ՏԱՍՆԵՒՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 5 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Լօնդօն:
  1904, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 6 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:
  1905, ՏԱՍՆԵՒՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 6 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:
  1907, ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:
  1907, ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 2 - Թիւ 5 ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՎԵՐ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:

  Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

  1890, Թիւ 4՝ ՅԱՒԵԼՎԱԾ "ՀՆՉԱԿ"-ի ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐՎԱՅ Nr 4-ին «Նամակ Կ. Պօլսից»:
  1895, Թիւ 4՝ ՅԱՒԵԼՎԱԾ "ՀՆՉԱԿ"-ի 1895, ԹԻՒ 4-ի: «Մի երես պատմութիւնից»:
  1895, Թիւ 24՝ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ "ՀՆՉԱԿ"-ի Nr 24-ի:


  Բնագիրը՝ հայերէն

  Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարներում.
  1887-1904` մէկ ծրար, դասիչն է 1814 X-3:
  1905-1914 եւ 1904-1907 (բաժանուած)` մէկ ծրար, դասիչն է 1815 X-3:
  1896 եւ 1897 (բաժանուած)` մէկ ծրար, դասիչն է 1816 X-3:
  1902 եւ 1903 (բաժանուած)` մէկ ծրար, դասիչն է 1817 X-3:

  Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում
  առկայ են հետեւեալ թիւերը՝

  1887 Թիւ 1 (Նոյեմբեր)
  1888 Թիւ 2 (Յունվար), Թիւ 3 (Փետրվար), Թիւ 4 և 5 (Մարտ և Ապրիլ), Թիւ 6 (Մայիս), Թիւ 7 (Յունիս), Թիւ 8 (Յուլիս), Թիւ 9 և 10 (Օգոստոս և Սեպտեմբեր), Թիւ 11-12 (Հոկտեմբեր և Նոյեմբեր)
  1889, Երկրորդ տարի Թիւ 1 (Մարտ), Թիւ 2, Թիւ 3 (Սեպտեմբեր), Թիւ 4 (Դեկտեմբեր)
  1890, Երրորդ տարի Թիւ 1 (Մարտ), Թիւ 2 (Մայիս), Թիւ 3 (Յուլիս), Թիւ 4 (Օգոստոս), Թիւ 5 (7 Սեպտեմբեր), Թիւ 6 (14 Սեպտեմբեր), Թիւ 7 (Սեպտեմբեր), Թիւ 8 (Հոկտեմբեր), Թիւ 9 (Հոկտեմբեր), Թիւ 10 (Նոյեմբեր), Թիւ 11 (Դեկտեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
  1891, Չորրորդ տարի Թիւ 1 (Յունվար), Թիւ 2 (Փետրվար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (20 Ապրիլ), Թիւ 6 (18 Մայիս), Թիւ 7 (5 Յունիս), Թիւ 8 (20 Յունիս), Թիւ 9 (6 Յուլիս), Թիւ 10 (17 Յուլիս), Թիւ 11 (10 Օգոստոս), Թիւ 12 (30 Օգոստոս), Թիւ 13 (24 Սեպտեմբեր), Թիւ 14 (20 Հոկտեմբեր), Թիւ 15 (23 Նոյեմբեր), Թիւ 16 (23 Դեկտեմբեր)
  1892, Հինգերորդ տարի Թիւ 1 (Յունվար 23), Թիւ 2 (Փետրվար 27), Թիւ 3 (Մարտ 23)
  Թիւ 4 (Ապրիլ 19), Թիւ 5 (Մայիս 23), Թիւ 6 (Յունիս 15), Թիւ 7 (Յուլիս 25), Թիւ 8 (Օգոստոս 25), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 25), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 25), Թիւ 11 (Նոյեմբեր 25), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր 25)
  1893, Վեցերորդ տարի Թիւ 1 (Յունվար 25), Թիւ 2 (Փետրվար 25), Թիւ 3 (Մարտ 25), Թիւ 4 (Ապրիլ 25), Թիւ 5 (Մայիս 25), Թիւ 6 (Յունիս 25), Թիւ 7 (Յուլիս 25), Թիւ 8 (Օգոստոս 25), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 25), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 25), Թիւ 11-12 (Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր)։
  1894, Եօթերորդ տարի Թիւ 1 եւ 2 (Յուն. 20 եւ Փետր.10), Թիւ 3 (Փետր.28), Թիւ 4 (Մարտ 20), Թիւ 5 (Ապրիլ 10), Թիւ 6 (Ապրիլ 30), Թիւ 7 (Մայիս 20), Թիւ 8 (Յունիս 10), Թիւ 9 (Յունիս 30), Թիւ 10 (Յուլիս 20), Թիւ 11 (Օգոստոս 20), Թիւ 12 (Նոյեմբեր 20), Թիւ 13 (Դեկտեմբեր 10)
  1895, Եօթերորդ տարի Թիւ 1 (15 Յունվար), Թիւ 2 (1 Փետրվար), Թիւ 3 (5 Մարտ), Թիւ 4 (25 Մարտ), Թիւ 4 (Յաւելուած), Թիւ 5 (25 Ապրիլ), Թիւ 6 (15 Մայիս), Թիւ 7 (30 Մայիս), Թիւ 8 (15 Յունիս), Թիւ 9 (30 Յունիս), Թիւ 10 (30 Յուլիս), Թիւ 11 (31 Յուլիս)։


  Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւն--XIX-XX դդ--1887-1915--Պարբերականներ


  Կուսակցական մամուլ--XIX-XX դդ--1887-1915--Պարբերականներ
  տպ. "Հայկական ազատ տպարան"
  տպ. "Հնչակի"
  տպ. "Hentchak"
  տպ. "Turabian"


  Լոնդոն
  Մեծն Բրիտանիա
  Աթենք
  Հունաստան
  Մոնփէլիէ
  Փարիզ
  Ֆրանսա
  Եւրոպա

  Շարժ ներքին (Մոնփէլիէ -> Փարիզ) Շարժ արտաքին (Փարիզ -> Լոնդոն) Շարժ արտաքին (Լոնդոն -> Աթէնք) Շարժ արտաքին (Աթէնք -> Լոնդոն) Շարժ արտաքին (Լոնդոն -> Փարիզ)


  Ամսագիր