ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԵՆԱՍՏԱՆԻՆ մամուլին շտեմարանը = THE VIENNA Congregation Periodicals Portal
Local cover image
Local cover image

ՀՆՉԱԿ :

Contributor(s): Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան ԿուսակցութիւնMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Armenian Publication details: Լօնդօն : Հայկական ազատ տպարան, Տպարան "Հնչակի" 1887-1892, 1894-1904; ; Աթէնք : Հայկական ազատ տպարան, 1892-1894; ; Փարիզ : Տպարան «Hentchak», Տպարան "Turabian", 1904-1915. Description: 8-32 երես ; 27 x 21 սմ, ապայ 33 x 21 սմ (ամսաթերթ, երկշաբաթաթերթ, տասնօրեայ, ամսաթերթ)Other title: HENTCHAK : Organe Du Parti Rév. Arménien Hentchakiste [Other title]Subject(s): Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւն -- XIX-XX դդ -- 1887-1915 -- Պարբերականներ | Կուսակցական մամուլ -- XIX-XX դդ -- 1887-1915 -- Պարբերականներ | տպ. "Հայկական ազատ տպարան" | տպ. "Հնչակի" | տպ. "Hentchak" | տպ. "Turabian" | Լոնդոն | Մեծն Բրիտանիա | Աթենք | Հունաստան | Մոնփէլիէ | Փարիզ | Ֆրանսա | Եւրոպա | Շարժ ներքին (Մոնփէլիէ -> Փարիզ) Շարժ արտաքին (Փարիզ -> Լոնդոն) Շարժ արտաքին (Լոնդոն -> Աթէնք) Շարժ արտաքին (Աթէնք -> Լոնդոն) Շարժ արտաքին (Լոնդոն -> Փարիզ)Genre/Form: ԱմսագիրOnline resources: Կարդալ առցանց - Read Online - Online lesen - Leggi online Summary: <b>1887, Թիւ 1</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան: <b>1888, Թիւ 2- Թիւ 11/12</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան: <b>1889, ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 4</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան: <b>1890, ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 12</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան: <b>1891, ՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 16</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան: <b>1892, ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 9</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան: <b>1892, ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 10 - Թիւ 12</b> ՀՆՉԱԿ, Աթէնք, Հայկական ազատ տպարան: <b>1893, ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 11/12</b> ՀՆՉԱԿ, Աթէնք, Հայկական ազատ տպարան: <b>1894, ԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 13</b> ՀՆՉԱԿ, Աթէնք, Հայկական ազատ տպարան: <b>1895, ՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 10</b> ՀՆՉԱԿ, Աթէնք, Հայկական ազատ տպարան: <b>1895, ՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 11</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան: <b>1895, ՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 12 - Թիւ 24</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի": <b>1896, ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 22</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի": <b>1897, ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 12</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի": <b>1898, ՏԱՍՆԵՒՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 3</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի": <b>1899, ՏԱՍՆԵՒԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1, Թիւ 2</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Hentchak": Summary: <b>1900, ՏԱՍՆԵՒԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 7</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի": <b>1901, ՏԱՍՆԵՒՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 6</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի": <b>1902, ՏԱՍՆԵՒՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի": <b>1903, ՏԱՍՆԵՒՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 9/10</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի": <b>1904, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 8</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի": <b>1904, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 9/10/11 - Թիւ 12</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak": <b>1905, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 9/10/11 - Թիւ 12</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak": <b>1906, ՏԱՍՆԵՒՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 9/10</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak": <b>1907, ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1/2 - Թիւ 12</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak": <b>1908, ՔՍԱՆԵՒՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 8/12</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak": <b>1910, ՔՍԱՆԵՒԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1/2 - Թիւ 3/4/5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak": <b>1911, ՔՍԱՆԵՒՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1/3 - Թիւ 4/6</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak": <b>1913, ՔՍԱՆԵՒՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Turabian": <b>1913, ՔՍԱՆԵՒՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 2 - Թիւ 4/5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Turabian": <b>1914, ՔՍԱՆԵՒԵՕԹՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1, Թիւ 2</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Turabian":<br/>Summary: <br/>*** ԲԱԺԱՆՈՒԱԾ Է <b>ՀՆՉԱԿ : ԲԵՐԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ</b>*** <b>1896, ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 17 - Թիւ 19</b>: <b>1897, Թիւ 1</b>: <br/>*** ԲԱԺԱՆՈՒԱԾ Է <b>ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ = Henthchak: Organe Du Parti Rév. Arménien Hentchakiste</b>*** <b>1902, ՏԱՍՆԵՒՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐ, ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Լօնդօն: <b>1903, ՏԱՍՆԵՒՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Լօնդօն: <b>1904, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 6</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/: <b>1905, ՏԱՍՆԵՒՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 6</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/: <b>1907, ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/: <b>1907, ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 2 - Թիւ 5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՎԵՐ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:Continued in part by: ՀՆՉԱԿ ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆContinued in part by: ՀՆՉԱԿ ԲԵՐԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
Tags from this library: No tags from this library for this title.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

Խմբագրությիւնը տեղակայուած է՝ 1887-1891թթ. Թիւ 7 Մոնպելիե, 1891թ. Թիւ 8-1892թ, Թիւ 1,1904թ. Թիւ 9/11-1915թ. Փարիզ, 1892թ. Թիւ 2-1894թ. Թիւ 11 Աթենք, 1894թ. Թիւ 12-1904թ. Թիւ 8 Լոնդոն:

Ներկուսակցական վեճերի պատճառով 1896-1897թթ., 1903-1907թթ. ստեղծվել են նույնանուն հանդեսներ՝ «Հնչակ : Բերան Հնչակեան Կուսակցութեան» 1896-1897թթ. եւ «Հնչակ : Կեդրոնական Օրկան Հնչակեան Կուսակցութեան» 1901-1907թթ.:

Լոնտոն 1896, նախկին "Հնչակ"-ի տեղ 3 թիւ անանուն հրատարակուելէ ետքը "Մարտ" կոչուեցաւ:

Աղբիւրներ․ <br/><li><a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/192256/edition/174645/content" target="_blank">Խուրշուդյան Ռուբեն, Հնչակյան պարբերական մամուլը. սկզբնավորման շրջան: Պատմաբանասիրական հանդես, 2000, # 2, էջ 18-28</a><br/><li><a href="https://arar.sci.am/dlibra/publication/182955/edition/166184/content" target="_blank">Բաղդասարյան, Նոնա «Հնչակ» ամսաթերթը 1888-1915 թվականներին (Լուսընծայման 120-ամյակի առթիվ). ԿԱՆԹԵՂ. գիտական հոդվածների ժողովածու, 2008, # 2, Էջ 165-173:</a>

<b>1887, Թիւ 1</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
<b>1888, Թիւ 2- Թիւ 11/12</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
<b>1889, ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 4</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
<b>1890, ԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 12</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
<b>1891, ՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 16</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
<b>1892, ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 9</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
<b>1892, ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 10 - Թիւ 12</b> ՀՆՉԱԿ, Աթէնք, Հայկական ազատ տպարան:
<b>1893, ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 11/12</b> ՀՆՉԱԿ, Աթէնք, Հայկական ազատ տպարան:
<b>1894, ԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 13</b> ՀՆՉԱԿ, Աթէնք, Հայկական ազատ տպարան:
<b>1895, ՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 10</b> ՀՆՉԱԿ, Աթէնք, Հայկական ազատ տպարան:
<b>1895, ՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 11</b> ՀՆՉԱԿ, Լօնդօն, Հայկական ազատ տպարան:
<b>1895, ՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 12 - Թիւ 24</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
<b>1896, ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 22</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
<b>1897, ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 12</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
<b>1898, ՏԱՍՆԵՒՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 3</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
<b>1899, ՏԱՍՆԵՒԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1, Թիւ 2</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Hentchak":

<b>1900, ՏԱՍՆԵՒԵՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 7</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
<b>1901, ՏԱՍՆԵՒՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 6</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
<b>1902, ՏԱՍՆԵՒՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
<b>1903, ՏԱՍՆԵՒՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 9/10</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
<b>1904, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 8</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Լօնդօն, Տպարան "Հնչակի":
<b>1904, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 9/10/11 - Թիւ 12</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
<b>1905, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 9/10/11 - Թիւ 12</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
<b>1906, ՏԱՍՆԵՒՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 9/10</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
<b>1907, ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1/2 - Թիւ 12</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
<b>1908, ՔՍԱՆԵՒՄԷԿԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 8/12</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
<b>1910, ՔՍԱՆԵՒԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1/2 - Թիւ 3/4/5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
<b>1911, ՔՍԱՆԵՒՉՈՐՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1/3 - Թիւ 4/6</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Hentchak":
<b>1913, ՔՍԱՆԵՒՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Turabian":
<b>1913, ՔՍԱՆԵՒՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 2 - Թիւ 4/5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Turabian":
<b>1914, ՔՍԱՆԵՒԵՕԹՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1, Թիւ 2</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵՆՏՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆ Ս. Դ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ , Փարիզ, Տպարան "Turabian":<br/>

<br/>*** ԲԱԺԱՆՈՒԱԾ Է <b>ՀՆՉԱԿ : ԲԵՐԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ</b>***
<b>1896, ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 17 - Թիւ 19</b>:
<b>1897, Թիւ 1</b>:
<br/>*** ԲԱԺԱՆՈՒԱԾ Է <b>ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ = Henthchak: Organe Du Parti Rév. Arménien Hentchakiste</b>***
<b>1902, ՏԱՍՆԵՒՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐ, ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Լօնդօն:
<b>1903, ՏԱՍՆԵՒՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Լօնդօն:
<b>1904, ՏԱՍՆԵՒԵՕԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 6</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:
<b>1905, ՏԱՍՆԵՒՈւԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1 - Թիւ 6</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:
<b>1907, ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 1</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:
<b>1907, ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, Թիւ 2 - Թիւ 5</b> ՀՆՉԱԿ : ԿԵԴՐՕՆԱԿԱՆ ՕՐԿԱՆ ՎԵՐ. ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ, Բոստոն /ԱՄՆ/:

Online resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license. Առցանց պաշարը արտօնագրուած է «Ստեղծագործական Համայնքներ» (CC BY-NC 3.0) արտօնագիրով։

1890, Թիւ 4՝ ՅԱՒԵԼՎԱԾ "ՀՆՉԱԿ"-ի ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐՎԱՅ Nr 4-ին «Նամակ Կ. Պօլսից»:
1895, Թիւ 4՝ ՅԱՒԵԼՎԱԾ "ՀՆՉԱԿ"-ի 1895, ԹԻՒ 4-ի: «Մի երես պատմութիւնից»:
1895, Թիւ 24՝ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ "ՀՆՉԱԿ"-ի Nr 24-ի:

Բնագիրը՝ հայերէն

Թիւերը կազմուած եւ ամփոփուած են առանձին թղթածրարներում. <br/><b>1887-1904</b>` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1814 X-3</b>:<br/><b>1905-1914 եւ 1904-1907 (բաժանուած)</b>` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1815 X-3</b>:<br/><b>1896 եւ 1897 (բաժանուած)</b>` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1816 X-3</b>:<br/><b>1902 եւ 1903 (բաժանուած)</b>` մէկ ծրար, դասիչն է <b>1817 X-3</b>:<br/><b><br/>Վիեննական Մխիթարեան Մենաստանում</b> առկայ են հետեւեալ թիւերը՝<br/>
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/394572/edition/364855?language=hyw#structure"> <b> 1887 </b> </a> Թիւ 1 (Նոյեմբեր)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/394573?language=hyw#structure"> <b> 1888 </b> </a> Թիւ 2 (Յունվար), Թիւ 3 (Փետրվար), Թիւ 4 և 5 (Մարտ և Ապրիլ), Թիւ 6 (Մայիս), Թիւ 7 (Յունիս), Թիւ 8 (Յուլիս), Թիւ 9 և 10 (Օգոստոս և Սեպտեմբեր), Թիւ 11-12 (Հոկտեմբեր և Նոյեմբեր)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/394582?language=hyw#structure"> <b> 1889,</a> Երկրորդ տարի </b> Թիւ 1 (Մարտ), Թիւ 2, Թիւ 3 (Սեպտեմբեր), Թիւ 4 (Դեկտեմբեր)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/394587?language=hyw#structure"> <b> 1890, </a> Երրորդ տարի </b> Թիւ 1 (Մարտ), Թիւ 2 (Մայիս), Թիւ 3 (Յուլիս), Թիւ 4 (Օգոստոս), Թիւ 5 (7 Սեպտեմբեր), Թիւ 6 (14 Սեպտեմբեր), Թիւ 7 (Սեպտեմբեր), Թիւ 8 (Հոկտեմբեր), Թիւ 9 (Հոկտեմբեր), Թիւ 10 (Նոյեմբեր), Թիւ 11 (Դեկտեմբեր), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/394600?language=hyw#structure"> <b> 1891, </a> Չորրորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունվար), Թիւ 2 (Փետրվար), Թիւ 3 (Մարտ), Թիւ 4 (Ապրիլ), Թիւ 5 (20 Ապրիլ), Թիւ 6 (18 Մայիս), Թիւ 7 (5 Յունիս), Թիւ 8 (20 Յունիս), Թիւ 9 (6 Յուլիս), Թիւ 10 (17 Յուլիս), Թիւ 11 (10 Օգոստոս), Թիւ 12 (30 Օգոստոս), Թիւ 13 (24 Սեպտեմբեր), Թիւ 14 (20 Հոկտեմբեր), Թիւ 15 (23 Նոյեմբեր), Թիւ 16 (23 Դեկտեմբեր)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/394617?language=hyw#structure"> <b> 1892, </a> Հինգերորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունվար 23), Թիւ 2 (Փետրվար 27), Թիւ 3 (Մարտ 23)
Թիւ 4 (Ապրիլ 19), Թիւ 5 (Մայիս 23), Թիւ 6 (Յունիս 15), Թիւ 7 (Յուլիս 25), Թիւ 8 (Օգոստոս 25), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 25), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 25), Թիւ 11 (Նոյեմբեր 25), Թիւ 12 (Դեկտեմբեր 25)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/394999?language=hyw#structure"> <b> 1893, </a> Վեցերորդ տարի </b> Թիւ 1 (Յունվար 25), Թիւ 2 (Փետրվար 25), Թիւ 3 (Մարտ 25), Թիւ 4 (Ապրիլ 25), Թիւ 5 (Մայիս 25), Թիւ 6 (Յունիս 25), Թիւ 7 (Յուլիս 25), Թիւ 8 (Օգոստոս 25), Թիւ 9 (Սեպտեմբեր 25), Թիւ 10 (Հոկտեմբեր 25), Թիւ 11-12 (Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր)։
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395018?language=hyw#structure"> <b> 1894, </a> Եօթերորդ տարի </b> Թիւ 1 եւ 2 (Յուն. 20 եւ Փետր.10), Թիւ 3 (Փետր.28), Թիւ 4 (Մարտ 20), Թիւ 5 (Ապրիլ 10), Թիւ 6 (Ապրիլ 30), Թիւ 7 (Մայիս 20), Թիւ 8 (Յունիս 10), Թիւ 9 (Յունիս 30), Թիւ 10 (Յուլիս 20), Թիւ 11 (Օգոստոս 20), Թիւ 12 (Նոյեմբեր 20), Թիւ 13 (Դեկտեմբեր 10)
<a href= "https://arar.sci.am/dlibra/publication/395049?language=hyw#structure"> <b> 1895, </a> Եօթերորդ տարի </b> Թիւ 1 (15 Յունվար), Թիւ 2 (1 Փետրվար), Թիւ 3 (5 Մարտ), Թիւ 4 (25 Մարտ), Թիւ 4 (Յաւելուած), Թիւ 5 (25 Ապրիլ), Թիւ 6 (15 Մայիս), Թիւ 7 (30 Մայիս), Թիւ 8 (15 Յունիս), Թիւ 9 (30 Յունիս), Թիւ 10 (30 Յուլիս), Թիւ 11 (31 Յուլիս)։

T=27 տարի

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image